SBS: PLÍCE

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

VÝVOJ A FUNKCE PLICNÍCH ALVEOL: Plíce se nacházejí po obou stranách hrudníku a jsou od sebe odděleny srdcem. Jsou uzavřeny hrudním košem a bránicí, hlavním dýchacím svalem. Plíce chrání a vystýlá pohrudnice. Funkcí plic je vdechováním dodávat do těla kyslík a vydechováním odstraňovat oxid uhličitý. Po vstupu do nosu nebo úst putuje vzduch průdušnicí. Průdušnice se dělí na dvě průdušky, které se dále dělí na menší a menší větve, tzv. průdušinky. Průdušinky jsou zakončeny drobnými vzduchovými váčky neboli plicními sklípky. Alveolární buňky (pneumocyty) vystýlající plicní sklípky regulují výměnu plynů mezi alveoly a krví. Z evolučního hlediska se pneumocyty vyvinuly ze střevní tkáně. Stejně jako střevní buňky, které vstřebávají „sousto potravy“, je biologickou funkcí alveolárních buněk „vstřebávat“ (absorpční kvalita) „sousto vzduchu“. Alveolární buňky se skládají ze střevního cylindrického epitelu, pocházejí z endodermu a jsou tedy řízeny z mozkového kmene

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni mají plicní alveoly dvě řídicí centra, umístěná v prstencovém tvaru mozkových relé, která ovládají orgány trávicího traktu.

Plicní alveoly pravé plíce, původně odpovědné za příjem kyslíku, jsou ovládány z pravé strany mozkového kmene (viz pravá polovina úst a hltanu odpovídající příjmu potravy). Plicní sklípky levé plíce, původně odpovědné za výdej oxidu uhličitého, jsou řízeny z levé hemisféry mozkového kmene (viz levá polovina úst a hltanu odpovídající vylučování). Dnes mají obě plíce stejnou funkci (viz také vývoj ledvin).

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s plicními sklípky je konfliktem strachu ze smrti, protože z biologického hlediska se panika ze smrti rovná neschopnosti dýchat. Řídicí centrum na pravé straně mozkového kmene se vztahuje k „neschopnosti zachytit sousto vzduchu„, tedy k neschopnosti nadechnout se. Řídicí centrum na levé straně mozkového kmene se vztahuje k „neschopnosti vyloučit sousto vzduchu„, tedy k neschopnosti vydechnout, například v důsledku hyperventilace.

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty sousta hlavním konfliktním tématem spojeným s orgány řízenými mozkovým kmenem odvozenými z endodermu.    

Strach ze smrti lze zažít v jakékoli život ohrožující situaci, například v průběhu nehody nebo při lékařské pohotovosti. Zdaleka nejčastější konflikt strachu ze smrti je však vyvolán šokem z diagnózy, zejména z diagnózy rakoviny, která člověka zasáhne jako rozsudek smrti. Výroky lékaře typu „rakovina je zhoubná„, „neoperovatelná“, „agresivní“, „invazivní“, „metastazující“ nebo poznámky typu „zbývá vám šest měsíců života“ a další verdikty tohoto druhu mohou vyvolat akutní paniku ze smrti. Totéž platí pro negativní prognózu a výsledky testů na základě lékařských prohlídek (PAP testy, PSA testy, mamografie, kolonoskopie, krevní testy). Musíme také vzít v úvahu potenciální autodiagnostické šoky vyvolané například při zjištění bulky řekněme v prsu, při výskytu krve ve stolici, v moči nebo vaginální výtok nebo při jiných příznacích spojených s onemocněním rakovinou („smrtelnou nemocí“). Hledání informací o určitém příznaku na internetu s nesčetnými webovými stránkami propagujícími pojem „zhoubné nemoci“ může snadno aktivovat konflikt strachu ze smrti.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně aktivní fáze rozmnožují buňky plicních sklípků úměrně intenzitě konfliktu. Biologickým účelem nárůstu počtu buněk je zlepšení funkce plic. Tím se do organismu dodává více kyslíku, takže jedinec je v lepší pozici, aby unikl z život ohrožující situace. Při dlouhodobé konfliktní aktivitě (visící konflikt) vznikají v důsledku pokračujícího zvětšování počtu buněk plošně rostoucí plicní uzlíky (absorpční typ), označované jako rakovina plic (srovnejte s „rakovinou plic“ týkající se průdušek). Pokud rychlost buněčného dělení překročí určitou mez, konvenční medicína považuje rakovinu za „zhoubnou„.

POZNÁMKA: Strach ze smrti lze prožívat o vlastní život nebo o život druhých (člena rodiny, milovaného přítele nebo domácího mazlíčka). Jeden (osamocený) plicní uzlík se vytvoří, pokud člověk prodělal konflikt s jinou osobou (nebo zvířetem) nebo pro ni; dva uzlíky se vytvoří pro dvě osoby (například při strachu ze smrti pro oba rodiče), tři uzlíky pro tři osoby atd. Více plicních uzlíků pokrývajících obě plíce prozrazuje, že se konflikt strachu ze smrti týká sebe sama. Stejný princip platí i pro jaterní uzlíky.

CT hrudníku ukazuje solitární plicní uzlík v pravé plíci. Na CT orgánů se kompaktní (hyperdenzní) plicní uzlík, který ukazuje na konfliktně aktivní fázi konfliktu strachu ze smrti, jeví jako bílý.

CT ukazuje mnohočetné oboustranné plicní uzlíky.

Na tomto CT mozku vidíme dopad konfliktu strachu ze smrti v oblasti mozkového kmene, který ovládá plicní alveoly pravé plíce (prohlédněte si schéma GNM). Ostrá hranice Hamerova ohniska prozrazuje, že osoba je stále konfliktně aktivní. 

Vzhledem k tomu, že během konfliktně aktivní fáze nejsou patrné žádné příznaky, plicní uzlíky jsou v tomto okamžiku odhaleny pouze při běžných lékařských prohlídkách nebo následných vyšetřeních. Vzhledem k dnešnímu zvýšenému tlaku na „preventivní“ screening a sofistikovanějším diagnostickým nástrojům, zejména díky vynálezu magnetické rezonance a mamografu, je odhalováno mnohem více nádorových onemocnění. V důsledku toho trpí mnohem více lidí strachem ze smrti. To vysvětluje, proč je rakovina plic stále nejčastějším nádorovým onemocněním i přes výrazný pokles počtu kuřáků cigaret a proč ani u silných kuřáků nemusí nutně vzniknout rakovina plic – nebo jakákoli jiná rakovina (viz teorie karcinogenů).

Zvířata, stejně jako naši domácí mazlíčci, onemocní rakovinou plic jen zřídka, ne proto, že by nekouřila, ale proto, že si diagnózu neuvědomují. Nancy Zimmermanová, ředitelka lékařské podpory ve společnosti Banfield, the Pet Hospital, jedné z největších veterinárních ordinací na světě: „Je důležité si uvědomit, že neexistuje absolutní přímá souvislost mezi kouřením a rakovinou u domácích zvířat.“ (National and Oregon Health and Wellness Information and Medical News, 19. ledna 2009).

Rentgenové vyšetření plic se obvykle provádí po stanovení diagnózy prvního nádorového onemocnění, jako je rakovina prsu, tlustého střeva, prostaty a další. Časový odstup mezi stanovením diagnózy a dalšími vyšetřeními je proto zásadní, protože právě v tomto období dochází k rozvoji plicních uzlíků. Opakovaná následná vyšetření udržují strach ze smrti aktivní (visící konflikt). Podle Dr. Hamera jsou plicní uzlíky viditelné na rentgenovém snímku již po několika týdnech po DHS. Konvenční medicína interpretuje uzlíky jako „metastazující rakovinu„. Ve skutečnosti byla rakovina plic způsobena smrtelným strachem ze zničující diagnózy první rakoviny, která vyústila v novou, tedy sekundární rakovinu.

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie, například bakterie TBC, buňky, které již nejsou potřebné. Příznaky hojení jsou vykašlávání mléčně nebo rezavě zbarveného hlenu. Sputum může obsahovat krev. Vzhledem k hnisu ve výtoku mohou být příznaky diagnostikovány jako hnisavý zápal plic nebo „plicní infekce“ (srovnejte se zápalem plic souvisejícím s průduškovou sliznicí). Dalším typickým příznakem hojení je noční pocení. Pokud hojení napomáhají houby, způsobuje to plicní kandidózu nebo tzv. „plicní mykotickou infekci

POZOR: Během procesu hojení je plicní tkáň velmi měkká. Trhavý nebo prudký pohyb by mohl způsobit protržení plic, což by mělo za následek akutní krvácení (plicní hemoragie). 

Tuberkulózní sekret, vylučovaný sputem, je bohatý na bílkoviny. Pokud je fáze hojení dlouhá a intenzivní, mohl by být nedostatek bílkovin fatální. Smrt však není způsobena tuberkulózní „infekcí„, ale spíše vyčerpáním bílkovin (z tohoto důvodu se dříve tuberkulóze říkalo „souchotiny“). Přesně to se stalo během epidemie plicní tuberkulózy v letech 1918/19 (viz statistiky úmrtnosti) poté, co miliony lidí vyřešily konflikty strachu ze smrti, které utrpěly během čtyř let války. Konec války inicioval takříkajíc masové léčení, které vyústilo ve dvě pandemie (viz také španělská chřipka). Kvůli extrémní chudobě způsobené světovou hospodářskou krizí, která následovala po první světové válce, nedostávali lidé postižení tuberkulózou potraviny bohaté na bílkoviny, které byly potřebné k uzdravení. Přežili jen ti, kteří si mohli dovolit odpovídající výživu. Chudí neměli žádnou šanci. Historické zprávy o epidemiích tuberkulózy tvrdí, že po zlepšení sociálních a hygienických podmínek tuberkulóza zmizela. Ve skutečnosti situaci zlepšila až následná odpovídající výživa. K úplnému vymýcení tuberkulózy došlo pouze tam, kde byly bakterie tuberkulózy zničeny rozsáhlým podáváním antibiotik proti tuberkulóze, které bylo zavedeno v roce 1944. Na konci 19. století, před nástupem antibiotik, poskytovala tuberkulózní sanatoria těm, kteří si to mohli dovolit, kvalitní výživu spolu s nuceným odpočinkem – dokonalé nastavení pro podporu procesu hojení.

Dříve bylo vykašlávání krve (hemoptýza) správně diagnostikováno jako tuberkulóza plic. Dnes se tento stav nazývá rakovina plic (viz také přejmenování tuberkulózy jater na rakovinu jater a tuberkulózy ledvin na „nefrotický syndrom“). Právě přejmenování nemoci bylo důvodem, proč se počty případů rakoviny plic drasticky zvýšily, zatímco tuberkulóza „zmizela“, zejména v západním světě, kde se vymýcení plicní tuberkulózy připisuje „úspěchu“ rozsáhlých antibiotických režimů a očkování (vakcína BCG-Bacillus Calmette-Guérin byla poprvé zavedena v roce 1921; široce se však začala používat až po druhé světové válce). V „rozvojovém světě“ je dnes tuberkulóza považována za nemoc příbuznou AIDS!

„Zduřelé“, edematózní prstence Hamerova ohniska v pravém plicním alveolu relé (prohlédněte si schéma GNM) vypovídají o tom, že osoba vyřešila konflikt strachu ze smrti a nyní se nachází v PCL-A.

POZNÁMKA: Při zadržování vody v důsledku SYNDROMU existuje riziko, že zvětšený otok mozku bude utlačovat čtvrtou mozkovou komoru a způsobí hydrocefalus.

Při zadržování vody v důsledku aktivního existenčního konfliktu zahrnujícího sběrné kanálky ledvin vzniká při nahromadění tekutiny v plicích (během PCL-A) plicní edém neboli alveolární edém (srovnejte se srdečním plicním edémem souvisejícím s myokardem a plicním edémem souvisejícím s mitrální chlopní). Tekutina v plicích způsobuje závažné dýchací obtíže a potenciálně i respirační selhání (srovnejte s vodou v okolí plic související s pohrudnicí). K takové akutní situaci obvykle dochází ze strachu („jde mi o život!“) nebo během hospitalizace (viz Syndrom sběrných ledvinových kanálků).

Po odstranění plicních uzlin zůstávají na místě kaverny. Kaverny jsou vyplněny vzduchem (srovnej s kavernami v játrech, slinivce břišní, prsní žláze). Při visícím hojení, tj. když je hojení neustále přerušováno konfliktními recidivami vyvolanými kolejemi strachu ze smrti, se kaverny zvětšují; ještě více při SYNDROMU, kdy zadržovaná voda kaverny nadměrně nafoukne. 

„Díry v plicích“ představují klinický obraz rozedmy plic s chronickou dušností.

Při úrazu, pádu nebo energickém pohybu, například při sportu, může dojít k prasknutí plicní kaverny, což vede k pneumotoraxu se vniknutím vzduchu do pohrudničního prostoru, který způsobí kolaps plic. K pneumotoraxu může dojít také v důsledku pleurální punkce (viz pleurální výpotek).  

Plicní fibróza je výsledkem opakujících se fází hojení (srovnejte s cystickou fibrózou související s pohárkovými buňkami). V tomto případě jsou kaverny vyplněny fibrotickou tkání. Stav je popisován jako „zjizvení plic“. Nahromadění jizevnaté tkáně se také označuje jako plicní sarkoidóza nebo Morbus Boeck.

Pokud při řešení konfliktu nejsou k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, nemohou být plicní uzlíky rozloženy a proto zůstávají. Nakonec dojde k jejich zapouzdření. Dnešní nadměrné užívání antibiotik tedy významně přispívá k rostoucímu počtu případů rakoviny plic, které jsou odhaleny při lékařských vyšetřeních. Takové zapouzdřené plicní uzlíky, které vznikly v dávno prodělaném smrtelném strachu, mohou být náhodně objeveny až po letech nebo dokonce desetiletích.

PLICNÍ ALVEOLY

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Zkušenosti s GNM

VÝVOJ A FUNKCE POHÁRKOVÝCH BUNĚK: Pohárkové buňky jsou jednobuněčné žlázky roztroušené ve sliznici průdušek a průdušnice. Pohárkové buňky v průduškách vylučují hlen, který zvlhčuje dýchací cesty a čistí vzduch vstupující do plic. V embryologii jsou pohárkové buňky považovány za zbytky střevních buněk. Skládají se tedy ze střevního cylindrického epitelu, pocházejí z endodermu a jsou řízeny z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni jsou pohárkové buňky řízeny ze stejných dvou mozkových relé jako plicní alveoly.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologickým konfliktem spojeným s pohárkovými buňkami je strach z udušení, panika z nedostatku vzduchu. Tento konflikt se může projevit například při nehodě (utonutí, otrava kouřem, udušení) nebo při zdravotních potížích, jako je astmatický záchvat. Novorozenci trpí panikou z udušení, když je pupeční šňůra omotána kolem krku nebo je přestřižena příliš brzy, protože plíce novorozence potřebují určitý čas, aby si zvykly na samostatné dýchání. U kojenců dochází ke konfliktu, když se dostanou do polohy, kdy nemohou dýchat.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Stejně jako se při biologickém konfliktu spojeném s „potravním soustemmnoží střevní buňky, během konfliktně aktivní fáze se zvyšuje počet pohárkových buněk v reakci na úzkost z nedostatku vzduchu. Biologickým účelem proliferace buněk je zvýšit sekreci hlenu, aby se „sousto vzduchu“ lépe insalivovalo. V konvenční medicíně se dodatečné buňky diagnostikují jako intra-bronchiální karcinom pohárkových buněk.

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraní houby nebo mykobakterie, jako jsou bakterie TBC, buňky, které již nejsou potřebné. Příznaky hojení jsou vykašlávání hnisavého, žlutého hlenu a noční pocení. Při intenzivní fázi hojení by nahromadění hustého, vazkého hlenu v průduškách mohlo způsobit úplné ucpání dýchacích cest, což má za následek mukoviscidózu nebo cystickou fibrózu s těžkými dýchacími obtížemi (srovnej s plicní fibrózou týkající se plicních sklípků (alveol)). Pokud se proces hojení prodlužuje (visící hojení) z důvodu neustálých recidiv konfliktů, vede opakující se rozkladný proces nakonec ke ztrátě pohárkových buněk, což má za následek snížení nebo zastavení produkce hlenu.

VÝVOJ A FUNKCE SLIZNICE PRŮDUŠEK: Průdušky se větví z průdušnice do dvou hlavních průdušek, z nichž se uvnitř každé plíce dělí na četné malé průdušinky, tzv. bronchioly. Hlavní funkcí průdušek a průdušinek je přivádět vzduch do plicních sklípků, kde dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého při dýchání. Sliznice průdušek je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Sliznice průdušek obou plic je řízena z pravého spánkového laloku (součást smyslové kůry). Řídicí centrum je umístěno přesně naproti mozkovému relé sliznice hrtanu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s sliznicí průdušek je mužský konflikt teritoriálního strachu nebo ženský konflikt vyděšení a strachu, v závislosti na pohlaví, lateralitě a hormonálním stavu člověka (viz také „Vznášející“ konstelace). Mužský konflikt teritoriálního strachu je ekvivalentem ženského konfliktu obav o hnízdo. Ve skutečnosti původně Dr. Hamer označil DHS související s průduškami jako „teritoriálně-obavový konflikt“. 

Pohlaví, lateralita, hormonální stav

Biologický konflikt

Postižený orgán

Pravoruký muž (NHS)

Konflikt teritoriálního strachu

Bronchiální sliznice

Levoruký muž (NHS)

Konflikt teritoriálního strachu

Sliznice hrtanu*

Pravoruký muž (LTS)

Konflikt vyděšení a strachu

Sliznice hrtanu

Levoruký muž (LTS)

Konflikt vyděšení a strachu

Bronchiální sliznice*

Pravoruká žena (NHS)

Konflikt vyděšení a strachu

Sliznice hrtanu

Levoruká žena (NHS)

Konflikt vyděšení a strachu

Bronchiální sliznice*

Pravoruká žena žena (LES)

Konflikt teritoriálního strachu

Bronchiální sliznice

Levoruká žena (LES)

Konflikt teritoriálního strachu

Sliznice hrtanu*

NHS = normální hormonální stav LTS = nízký testosteronový stav LES = nízký estrogenový stav

*U leváků se konflikt přenáší na druhou mozkovou hemisféru

V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a separační konflikty primárními konfliktními tématy spojenými s orgány ektodermálního původu, které jsou řízeny ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické kůry.  

Konflikt teritoriálního strachu se týká ohrožení „teritoria“, strachu v rámci „teritoria“ (doma, v práci, ve škole, na hřišti, ve školce nebo jeslích, v domově pro seniory, v nemocnici nebo ve vesnici, městě a zemi, kde člověk žije) a strachu týkajícího se vlastní bezpečnosti i bezpečnosti „smečky“. Fyzické týrání, násilí v rodině, mobbing, šikana, nehoda, požár nebo povodeň, akutní zdravotní stav, děsivá diagnóza nebo prognóza, děsivé lékařské zákroky nebo hospitalizace jsou jen některé příklady toho, co může konflikt vyvolat. Děti trpí konfliktem, když jsou trestány, týrány nebo je na ně křičeno, když mají strach z nějaké osoby nebo situace, když sledují strašidelné filmy nebo videa, na kterých jsou zobrazeny příšery nebo upíři nebo když mají noční můry. Panika dospělého může v dítěti vyvolat i teritoriální strach! Nenarozené děti zažívají konflikt v děloze, když je matka v nebezpečí, nebo při porodu během obtížného porodu. Konflikt se může týkat i člena „teritoria“ (strach ze ztráty partnera, který zajišťuje domov, nebo když je blízká osoba vážně nemocná, hospitalizovaná nebo jí byla diagnostikována rakovina – spojená se „smrtelnou nemocí“). Teritoriální strach mohou sdílet obyvatelé velkých regionů například při přírodní katastrofě, za válečných událostí nebo v důsledku strachu z teroristických útoků či pandemického strachu (AIDS, SARS, prasečí chřipka a podobně), který vyvolávají média.

Speciální biologický program sliznice průdušek se řídí VZORCEM SENZITIVITY VNĚJŠÍ KŮŽE s hyposenzitivitou během konfliktně aktivní fáze a epileptoidní krizí a hypersenzitivitou ve fázi hojení.                         

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: ulcerace na průduškové sliznici úměrná intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem ztráty buněk je rozšíření dýchacích cest, aby se do plic dostalo více vzduchu. Zvýšená funkce plic slouží k usnadnění řešení konfliktu. Ve fázi konfliktní aktivity se nevyskytují žádné příznaky.

Toto CT mozku ukazuje dopad konfliktu teritoriálního strachu v oblasti mozkové kůry, která ovládá sliznici průdušek (prohlédněte si schéma GNM). Ostrá hranice Hamerova ohniska prozrazuje konfliktní aktivitu.

FÁZE HOJENÍ: Během první části fáze hojení (PCL-A) se ztráta tkáně doplňuje prostřednictvím buněčné proliferace. Příznaky hojení jsou bolest způsobená otokem způsobeným edémem (nahromaděním tekutiny), šimrání v plicích (svědění neboli pruritus je charakteristický pro každé hojení zahrnující dlaždicovou epitelovou tkáň, jako je kůže) a kašel. Kašel usnadňuje vykašlávání hlenu, který obsahuje zbytky reparačního procesu. V závislosti na intenzitě konfliktu se příznaky pohybují od mírných až po závažné. Po epileptoidní krizi během PCL-B otok ustupuje a funkce průdušek se vrací k normálu.

V konvenční medicíně je buněčná proliferace, která probíhá během PCL-A, diagnostikována jako „rakovina plic“ nebo rakovina průdušek (srovnej s rakovinou plic týkající se plicních sklípků). Na základě pěti biologických zákonů nelze nové buňky považovat za „rakovinné buňky“, protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem doplňování.

Zduření v průduškách může zablokovat dýchací cesty, což má za následek atelektázu průdušek. Na rentgenovém snímku plic se průduška zbavená vzduchu v důsledku obstrukce jeví jako bílá (viz obrázek). Po epileptoidní krizi se průduška znovu otevře, což je doprovázeno silným kašlem a produkcí sputa. Při visícím hojení, kdy je proces reparace neustále přerušován recidivami konfliktů, však zjizvení nakonec ztvrdne s tím, že atelektáza zůstává (to se také označuje jako CHOPN-chronická obstrukční plicní nemoc). Zúžení průdušek způsobuje trvalé dýchací obtíže a to i po ukončení fáze hojení.

Podle Dr. Hamera je atelektáza často chybně diagnostikována jako nádor průdušek.

Bronchitida vzniká, když je hojení doprovázeno zánětem, obvykle s horečkou, bolestmi hlavy kvůli otoku v odpovídajícím mozkovém relé a únavou, protože autonomní nervový systém je ve stavu prodlouženého klidu (vagotonie). V konvenční medicíně se opakující se bronchitida obvykle spojuje s „alergií“ (viz také bronchiální astma).

Pneumonie (zápal plic) je bronchitida se SYNDROMEM, tj. se zadržováním vody v důsledku aktivního konfliktu opuštění a existenčního konfliktu zahrnujícího sběrné kanálky ledvin. Při PCL-A se zadržovaná voda nadměrně ukládá v průduškách (srovnej s plicním edémem). Na úrovni mozku by nadbytek vody mohl vést k závažným komplikacím, zejména během epileptoidní krize, což je kritický bod („pneumonická lýza“), kdy je edém mozku vypuzen. Tlak v mozku způsobený sympatikotonickým rázem by mohl být tak silný, že by člověk upadl do kómatu a zemřel. Pokud však konfliktně aktivní fáze trvala méně než 4-5 měsíců, není epikrize podle Dr. Hamera život ohrožující.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo „absence“), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnejte s hypoglykémií související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní).

Takzvaná legionářská nemoc je typem zápalu plic. Název pochází od vypuknutí zápalu plic u lidí, kteří se v roce 1976 zúčastnili sjezdu Americké legie ve Filadelfii. Co bylo asi příčinou konfliktu teritoriálního strachu, který prožívalo tolik účastníků srazu?

(ZDE rozšiřující info k legionářské nemoci, pozn. překl.)

Bakteriální pneumonie“ označuje, že procesu opravy a jizvení (PCL-B) napomáhají bakterie. K tomu obvykle dochází, když ulcerace, která probíhá v konfliktně aktivní fázi, zasahuje hluboko do bronchiální tkáně.

Konvenční medicína tvrdí, že „virový zápal plic“ způsobují viry, zejména chřipkové viry, které údajně způsobily pandemii španělské chřipky po první světové válce nebo v dnešní době SARS, ptačí chřipku, prasečí chřipku a podobně. Žádný z chřipkových virů však nebyl nikdy vědecky potvrzen (podrobnosti jsou uvedeny na DVD GNM „Virus Mania“). Hrozba celosvětové „chřipkové pandemie“ však může vyvolat teritoriální strach a existenční konflikty mezi obyvatelstvem, které mají za následek rychlý nárůst počtu případů chřipky.

Tyto statistiky pandemie španělské chřipky ukazují, že epidemie začala na začátku října 1918 a vrcholu dosáhla o 3-4 týdny později. Podle historických záznamů požádalo Německo spojence o příměří 4. října 1918 (oficiální datum konce první světové války je 11. listopad 1918).

S vyhlídkou na mír se začaly miliony lidí na celém světě léčit z konfliktů teritoriálního strachu, které prožívali během čtyř let války (viz také epidemie plicní tuberkulózy 1918/19).

Zápal plic je také nejčastějším onemocněním plic spojeným s HIV a AIDS. Jak jsme nyní pochopili, neexistuje vůbec žádná příčinná souvislost s údajným HIV-virem, ale spíše s konfliktem „teritoriálního strachu“ nebo konfliktem vyděšení a strachu spojeným s „nemocí“.

AIDS – syndrom získaného selhání imunity

„Pokud existují důkazy o tom, že virus HIV způsobuje AIDS, měly by existovat vědecké dokumenty, které buď jednotlivě nebo společně tuto skutečnost alespoň s vysokou pravděpodobností prokazují. Žádný takový dokument neexistuje.“ (Dr. Kary Mullis, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1993)

„Dodnes neexistuje jediný vědecky přesvědčivý důkaz o existenci viru HIV. Ani jeden takový retrovirus nebyl izolován a přečištěn metodami klasické virologie.“ (Dr. Heinz Ludwig Sanger, emeritní profesor molekulární biologie a virologie, Max-Planck-Institut pro biochemii, Mnichov)

V roce 1983 americký výzkumník Robert Gallo prohlásil, že objevil „virus lidské imunodeficience“ (HIV) jako původce AIDS. V roce 1984 Gallo publikoval v časopise Science čtyři články, v nichž uvedl, že izoloval virus HIV. V prosinci 2008 zaslalo třicet sedm právníků, lékařů a výzkumných pracovníků časopisu dopis, ve kterém ho žádali, aby oficiálně stáhl původní čtyři články, které uváděly, že HIV je příčinou AIDS. Podle autorů se objevily rozsáhlé důkazy o tom, že Gallovy studie byly nejen špatně provedené, ale že jejich výsledky byly zfalšované. Součástí dopisu 37 odborníků je i dopis samotného Galla, v němž přiznává jinému výzkumníkovi, že HIV nelze izolovat ze samotných lidských vzorků. Kromě toho dopis odborníka na elektronovou mikroskopii odhalil, že ve vzorcích, které Gallo v roce 1984 odebral, nebyl žádný virus HIV obsažen.

Dr. Hamer: „Příznaky ‚AIDS‘ jsou důsledkem vynálezu AIDS.“

Na základě pochopení pěti biologických zákonů je většina příznaků „AIDS“ způsobena šokem z diagnózy a z biologických konfliktů vyvolaných strachem z nemoci. Zde je několik příkladů:

POZNÁMKA: Obvykle se zvýšení protilátek považuje za známku „silného imunitního systému„. Ne však v případě AIDS. Při testech na HIV je přítomnost protilátek považována za známku toho, že osoba je „séropozitivní“, jinými slovy „nakažená“ „virem lidské imunitní nedostatečnosti„!

SLIZNICE PRŮDUŠEK

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Zkušenosti s GNM

VÝVOJ A FUNKCE TRACHEY: Trachea neboli průdušnice je dutá trubice, která spojuje hrtan se dvěma průduškami plic. Její životně důležitou funkcí je zajišťovat proudění vzduchu do plic a z plic při dýchání. Průdušnice se skládá z chrupavčitých prstenců, hladké svaloviny a pojivové tkáně. Sliznice průdušnice vystýlající vnitřní stěnu průdušnice je tvořena dlaždicovým epitelem, pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Trachea je řízena ze smyslové kůry (součást mozkové kůry). Mozkové relé pro horní dvě třetiny průdušnice se nachází na levé straně mozkové kůry, přesněji pod řídicím centrem sliznice hrtanu; mozkové relé pro dolní třetinu se nachází v pravé mozkové hemisféře, pod řídicím centrem sliznice průdušek.  

POZNÁMKA: Řídicí centra průdušnice se nacházejí mimo spánkové laloky; neplatí zde tedy princip pohlaví, laterality a hormonálního stavu.  

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologickým konfliktem spojeným s průdušnicí je „nedostává dostatek vzduchu“ (srovnejte s konfliktem spojeným s bránicí), například když na průdušnici tlačí cysta štítné žlázy.

Biologický speciální program průdušnice se řídí VZORCEM SENSITIVITY VNĚJŠÍ KŮŽE s hyposenzitivitou během konfliktně aktivní fáze a epileptoidní krizí a hypersenzitivitou ve fázi hojení.                 

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: ulcerace sliznice průdušnice úměrná intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem ztráty buněk je rozšíření průdušnice, aby se do ní dostalo více vzduchu.

FÁZE HOJENÍ: Během první části fáze hojení (PCL-A) se ztráta tkáně doplňuje prostřednictvím buněčné proliferace. Pokud je postižena dolní část průdušnice, způsobuje to bolest za hrudní kostí v důsledku otoku a dýchacích obtíží. Při zadržování vody (SYNDROM) by otok mohl vést k obstrukci dýchacích cest. Při zánětu se stav nazývá tracheitida, obvykle doprovázená horečkou. V konvenční medicíně se zúžení horní části průdušnice označuje jako „Idiopatická subglotická stenóza“. Zvýšení počtu buněk může být také diagnostikováno jako rakovina průdušnice. Podle GNM nelze nové buňky považovat za „rakovinné buňky“, protože nárůst buněk je ve skutečnosti procesem doplňování. Velký otok však může ucpat průdušnici, což vyžaduje chirurgický zákrok, který průdušnici otevře a zlepší dýchání.

Po epileptoidní krizi otok ustupuje a během PCL-B se orgán pomalu vrací ke své normální funkci.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo „absence“), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnejte s hypoglykémií související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní).

VÝVOJ A FUNKCE PRŮDUŠKOVÝCH SVALŮ: Stěna průdušek a průdušinek se skládá z epitelové sliznice a vrstvy hladké a příčně pruhované svaloviny. Funkcí průduškových svalů je měnit lumen průdušek, aby se zvýšil průtok vzduchu při dýchání (srovnej s bránicí). Příčně pruhovaná část bronchiální svaloviny pochází z nového mezodermu a je řízena z bílé hmoty velkého mozku a motorické kůry. POZNÁMKA: Hladké bronchiální svaly jsou endodermálního původu a jsou řízeny ze středního mozku.

ÚROVEŇ MOZKU: Průduškové svaly mají dvě řídicí centra v mozku. Trofická funkce svalu, zodpovědná za výživu tkáně, je řízena z bílé hmoty velkého mozku; kontrakce svalů je řízena z pravé části motorické kůry (ve spánkovém laloku). Řídicí centrum je umístěno vedle mozkového relé sliznice průdušek a přesně naproti mozkovému relé hrtanových svalů.

POZNÁMKA: Nádech je řízen z relé průduškových svalů (na pravé straně motorické kůry), zatímco výdech je řízen z relé hrtanových svalů (na levé straně motorické kůry). Za normálních okolností jsou tyto dva dýchací pohyby v rovnováze. To se změní, pokud se biologický konflikt týká jednoho z obou mozkových relé nebo obou.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s průduškovými svaly je stejný jako u sliznice průdušek a to konflikt teritoriálního strachu u mužů nebo konflikt vyděšení a strachu u žen, v závislosti na pohlaví, lateralitě a hormonálním stavu člověka (viz také Konstelace bronchiálního astmatu, Konstelace laryngeálního astmatu). Rozlišovacím aspektem konfliktu souvisejícího se svalovou tkání je další tíseň „nemožnosti uniknout“, „nemožnosti (znovu) jednat“, pocitu „zakořenění do země“ (zkamenění) nebo „pocitu uvíznutí“ (viz kosterní svalstvo).

Pohlaví, lateralita, hormonální stav

Biologický konflikt

Postižený orgán

Pravoruký muž (NHS)

Konflikt teritoriálního strachu

Bronchiální svaly

Levoruký muž (NHS)

Konflikt teritoriálního strachu

Hrtanové svaly*

Pravoruký muž (LTS)

Konflikt vyděšení a strachu

Hrtanové svaly

Levoruký muž (LTS)

Konflikt vyděšení a strachu

Bronchiální svaly*

Pravoruká žena (NHS)

Konflikt vyděšení a strachu

Hrtanové svaly

Levoruká žena (NHS)

Konflikt vyděšení a strachu

Bronchiální svaly*

Pravoruká žena žena (LES)

Konflikt teritoriálního strachu

Bronchiální svaly

Levoruká žena (LES)

Konflikt teritoriálního strachu

Hrtanové svaly*

NHS = normální hormonální stav LTS = nízký stav testosteronu LES = nízký stav estrogenu

*U leváků se konflikt přenáší na druhou mozkovou hemisféru

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: úbytek buněk (nekróza) průduškové svalové tkáně (řízené z bílé hmoty velkého mozku) a úměrně intenzitě konfliktní aktivity narůstající paralýza bronchiálních svalů (řízená z motorické kůry). Ochrnutí způsobuje dýchací potíže, výslovně potíže s nádechemvýdech se prodlužuje kvůli snížené funkci bronchiálních svalů, které řídí vdechování.  

POZNÁMKA: Příčně pruhované svaly patří do skupiny orgánů, které reagují na související konflikt funkční ztrátou (viz také Biologické speciální programy ostrůvkových buněk slinivky břišní (alfa ostrůvkové buňky a beta ostrůvkové buňky), vnitřního ucha (hlemýžď a vestibulární orgán), čichových nervů, sítnice a sklivec) nebo hyperfunkcí (okostice a thalamus).

Toto CT mozku ukazuje dopad konfliktu teritoriálního strachu v relé bronchiálních svalů (oranžové šipky – prohlédněte si schéma GNM) a konfliktu teritoriálního hněvu v relé žaludku (červené šipky). Ostré hranice Hamerových ohnisek naznačují, že oba konflikty jsou aktivní.

FÁZE HOJENÍ: Během fáze hojení dochází k rekonstrukci průduškových svalů. Paralýza zasahuje do PCL-A. Epileptoidní krize se projevuje záchvaty kašle s bronchiálními spasmy a křečemi, které odpovídají ložiskovému (fokálnímu) záchvatu (léky obsahující kodein tlumí kašel; stejně jako morfin je kodein derivátem opia). Kašel je suchý, pokud Biologický speciální program zasahuje pouze do průduškového svalstva. Často však konflikt zasahuje jak průduškové svaly, tak průduškovou sliznici, což má tu výhodu, že kombinovaná epileptoidní krize usnadňuje rychlejší vypuzování hlenu z průdušek. Tento stav se označuje jako „spastická bronchitida„. Černý kašel (pertuse) je také takovým kombinovaným hojivým procesem (viz také černý kašel související s hrtanovými svaly). Během PCL-B se funkce průduškových svalů vrací k normálu.

Tento graf ukazuje úmrtnost na černý kašel v Německu v letech 1946 až 1995. Zdroj: Federal Statistics Office Wiesbaden, Germany.

Program očkování proti černému kašli a proti DPT (záškrt-černý kašel-tetanus) byl zahájen dlouho po vrcholu epidemie černého kašle (viz také program očkování proti tetanu).

Opakující se příznaky nebo „alergický kašel“ jsou vyvolány recidivami konfliktu vyvolanými „najetím“ na kolej, která vznikla při původním konfliktu (viz alergie).

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu („luxusní skupina“), včetně bronchiálních svalů, vykazují biologický účel na konci fáze hojení. Po ukončení procesu hojení je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.

BRONCHIÁLNÍ ASTMA zahrnuje dva biologické speciální programy (viz také laryngeální astma)

V tomto případě se osoba nachází v konstelaci bronchiálního astmatu, také v průběhu epileptoidní krize, která je dočasnou reaktivací konfliktně aktivní fáze.

Ke skutečnému astmatickému záchvatu dochází během epileptoidní krize. Epikrize příčně pruhovaného průduškového svalstva se projevuje křečemi pohybujícími se směrem k ústům, tedy ven. Příznaky průduškového astmatu jsou tedy typické sípání a prodloužený výdech astmatiků (při postižení průduškového svalstva se výdech prodlužuje z důvodu částečné funkční ztráty svalů, které ovládají vdechování). Epikrize hladkého průduškového svalstva se projevuje křečemi, podobně jako hyperperistaltika při střevní kolice. Při současném zadržování vody v důsledku SYNDROMU může být astmatický záchvat závažný.

Když průduškové i hrtanové svalstvo prochází epileptoidní krizí současně, astmatický záchvat se projevuje prodlouženým výdechem se sípáním (bronchiální astma) a prodlouženým nádechem s lapáním po dechu (laryngeální astma). Tento stav, nazývaný status asthmaticus, způsobuje akutní dýchací obtíže s nebezpečím smrti udušením.

POZNÁMKA: Kortizon je sympatikotonikum, které reaktivuje konfliktně aktivní příznaky. V tomto případě způsobuje paralýzu průduškového a hrtanového svalstva. Protikřečový účinek léku proto může být život zachraňující. Opatrně však při SYNDROMU, protože zadržování vody zvyšuje otok v mozku.

Chronické záchvaty bronchiálního astmatu naznačují, že související konflikt teritoriálního strachu nebyl zcela vyřešen. V konvenční medicíně jsou opakující se astmatické záchvaty obvykle spojovány s „alergií„.

Proto se na záchvatu průduškového astmatu podílí jak příčně pruhované, tak hladké svalstvo průdušek. Epileptoidní krize příčně pruhovaného průduškového svalstva se projevuje průduškovými křečemi a záchvaty. Epikrize hladkého svalstva se projevuje hyperperistaltikou podobnou střevní kolice. Na astmatické krizi se tedy podílí OBĚ hladké i příčně pruhované průduškové svaly. Totéž platí pro hrtanový astmatický záchvat; v tomto případě se podílí hladké i příčně pruhované svaly hrtanu.

PRŮDUŠKOVÉ SVALY

Případové studie – Kimberly Ismail

VÝVOJ A FUNKCE PLEURY (POHRUDNICE): Pleura (neboli pohrudnice) je dvouvrstvá blána, která vystýlá plíce (viscerální pleura) a stěny hrudní dutiny (parietální pleura), včetně žeber a bránice. Tenký prostor mezi oběma vrstvami pohrudnice, známý jako pohrudniční dutina, je vyplněn serózní tekutinou, která chrání spodní tkáně a umožňuje snadný pohyb plic při dýchání. Z evolučního hlediska se pohrudnice vyvinula společně s pobřišnicí, osrdečníkem a kůží koria. Pohrudnice pochází ze starého mezodermu a je tedy řízena z mozečku.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozečku je pravá pohrudnice řízena z levé strany mozku; levá pohrudnice je řízena z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Pohrudnice a pobřišnice mají stejné mozkové relé, protože původně tvořily pohrudnice a pobřišnice jeden komplex, který byl později rozdělen bránicí, jež odděluje hrudní a břišní dutinu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s pohrudnicí je konflikt útoku, konkrétně útok proti hrudníku (viz také konflikty útoku spojené s pobřišnicí, osrdečníkem a kůží koria).

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty útoku hlavním konfliktním tématem spojeným s orgány řízenými mozečkem, které pocházejí ze starého mezodermu.

Útok proti hrudníku nebo trupu zažíváme například prostřednictvím úderu, bodnutí nebo zásahu do hrudníku nebo žeber, například při rvačce, nehodě nebo při sportu. Jako útok mohou být zaregistrována i „ostrá“ slova (obvinění, kritika) namířená proti někomu nebo „ukazování prstem“ (viz také perikard). Konflikt útoku však vyvolávají i operace v oblasti hrudníku (odstranění nádoru, mastektomie), biopsie (biopsie rakoviny prsu), torakoskopie, explorativní punkce plic se zavedením jehly do plíce, hadičky zavedené do hrudníku k odvodu tekutin nebo zavedení katetrů či portů do žíly na hrudníku pro dlouhodobou nitrožilní léčbu, včetně chemoterapie. Diagnóza rakoviny plic nebo poznámky lékaře typu „vaše plíce nefungují správně“ mohou být vnímány jako „útok“ týkající se integrity orgánu. Konflikty útoku vycházejí také zevnitř hrudníku, například při bolesti na hrudi způsobené kašlem (zápal plic, bronchiální astma) nebo bodavé a pronikavé bolesti při vdechování výparů, plynů nebo těkavých kapalin.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně aktivní fáze pleurální buňky množí úměrně intenzitě konfliktu. Biologickým účelem nárůstu počtu buněk je vytvoření vnitřní výztuže, která chrání hrudník před dalšími útoky. Při delší konfliktní aktivitě se v místě vytvoří cibulovitý výrůstek; ke zvětšení počtu buněk na ploše obvykle dochází, když byl konflikt útoku spíše obecného charakteru. V konvenční medicíně se ztluštění pohrudnice diagnostikuje jako mezoteliom pohrudnice (viz také mezoteliom pobřišnice, mezoteliom omenta, mezoteliom osrdečníku a mezoteliom varlete). Pokud rychlost dělení buněk překročí určitou hranici, je nádor považován za „zhoubný„.

POZNÁMKA: O tom, zda je postižena pravá nebo levá polovina pohrudnice, rozhoduje levo/pravorukost člověka a to, zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo partnerem. Lokalizovaný konflikt postihuje tu oblast pohrudnice, která je spojena s napadením.    

Není pochyb o tom, že dlouhodobá expozice azbestu může způsobit mezoteliom pohrudnice. Není to však „karcinogen„, který způsobuje rakovinu, jak tvrdí konvenční medicína, ale spíše strach spojený s vdechováním azbestu vyvolaný například nápisem NEBEZPEČÍ na pracovišti („Azbest. Nebezpečí rakoviny a plicních onemocnění“) nebo fotografiemi ostrých („zabíjejících“) azbestových vláken (viz obrázek) zobrazených v médiích. Vrozenou biologickou reakcí je ochrana plic před obrazným či doslovným „útokem“. To vysvětluje, proč azbest postihuje převážně pohrudnici a v mnohem menší míře ostatní orgány dýchacího ústrojí (pokud je azbest spojen s konfliktem strachu ze smrti, postihuje plicní sklípky; při teritoriálním strachu souvisejícím s pracovištěm postihuje průdušky. V obou případech vyvolává úzkost vznik rakoviny plic).

Vzhledem k tomu, že během konfliktně aktivní fáze se neobjevují žádné příznaky, je mezoteliom pohrudnice obvykle zjištěn pouze při běžných lékařských prohlídkách, zejména u pracovníků s azbestem, kteří musí podstupovat pravidelné prohlídky plic. 

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie či jiné bakterie buňky, které již nejsou potřeba. Příznaky hojení jsou bolest na hrudi, bolestivý kašel, dýchací potíže, horečka a noční pocení. Pokud při vyřešení konfliktu nejsou potřebné mikroby k dispozici, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, tyto dodatečné buňky zůstávají. Nakonec se výrůstek obalí pojivovou tkání. Nyní je mezoteliom považován za „nezhoubný„.

Zánět pohrudnice neboli pleuritida znamená, že hojení je provázeno zánětem – s horečkou, pokud je fáze hojení intenzivní. Během procesu hojení (během PCL-A) je tekutina v pohrudnici přirozeně vstřebávána pleurální membránou (suchá pleuritida). Zadržování vody v důsledku aktivního konfliktu opuštění a existenčního konfliktu však zvyšuje hromadění tekutiny (vlhká pleuritida) a způsobuje akutní dýchací obtíže; pokud hojení napomáhají bakterie, tekutina obsahuje hnis (hnisavá pleuritida). Vlhká pleuritida často vzniká během hospitalizace, po operaci v oblasti prsou nebo hrudníku nebo po diagnóze rakoviny plic nebo mezoteliomu pohrudnice.

Při SYNDROMU zadržovaná voda vytváří exsudativní pleurální výpotek (nadbytek tekutiny v okolí plic na rozdíl od vody v plicích při zápalu plic nebo otoku plic). Protože pravá a levá pohrudnice jsou od sebe odděleny, výpotek se vyskytuje pouze na postižené straně (srovnej s peritoneálním výpotkem a perikardiálním výpotkem). Pleurální výpotek může způsobit závažné komplikace, zejména pokud tekutinou naplněná pleurální dutina stlačuje obě plíce. V takovém případě je nevyhnutelná pleurální punkce k odvodnění plic.

POZNÁMKA: Tekutina se do pohrudnice dostává také při hojení přilehlých žeber nebo hrudní kosti; v tomto případě z důvodu konfliktu sebehodnocení vyvolaného například diagnózou rakoviny plic, diagnózou rakoviny prsu nebo mastektomií. Velký otok, obvykle způsobený zadržováním vody v důsledku SYNDROMU, se „vypotí“ přes periost do pleury a vytvoří tzv. transsudativní pleurální výpotek (který neobsahuje bílkoviny!).

Pleurální tekutina je bohatá na bílkoviny. Proto neustálé odvádění přebytečné tekutiny vede k nedostatku bílkovin a rychlému úbytku hmotnosti. Navíc pleurální punkce vyvolávají často nové konflikty útoků a recidivy konfliktů při každém zákroku (nemocniční „kolej„), což uvrhne postiženého do začarovaného kruhu. Punkce pohrudnice s sebou nese také riziko kolapsu plic nebo pneumotoraxu (viz také pneumotorax a rozedma plic).

Tento snímek mozku ukazuje nahromadění tekutiny (během PCL-A) v obou relé pleury (oranžové šipky – prohlédněte si schéma GNM) odpovídající pleurálnímu výpotku způsobenému konfliktem „útoku proti hrudníku„. Kromě toho vidíme Hamerovo ohnisko (rovněž během PCL-A) v mozkovém relé pro levé vnitřní ucho (červené šipky) související s konfliktem slyšení, který se projevuje sluchovými obtížemi (porovnejte s CT níže). Žluté šipky ukazují na řídicí centrum sběrných kanálků pravé ledviny a aktivní existenční konflikt, který má za následek zadržování vody (SYNDROM). Zadržená voda zhoršuje pleurální výpotek!

Tento CT snímek ukazuje přítomnost neuroglie (během PCL-B) v mozkovém relé pravé pohrudnice (oranžová šipka – prohlédněte si schéma GNM), což naznačuje, že se v té době hojí mezoteliom pohrudnice. V konvenční medicíně se nahromadění glie mylně považuje za „mozkový nádor„. V kontrolním centru vnitřního ucha je také aktivní Hamerovo ohnisko (červené šipky), který potvrzuje tinnitus v levém uchu (porovnejte s CT výše). Konflikt slyšení („Nechci to slyšet!“) byl s největší pravděpodobností vyvolán diagnózou rakoviny. 

POHRUDNICE (PLEURA)

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

VÝVOJ A FUNKCE BRÁNICE: Bránice odděluje hrudník od břicha. Je to největší a nejúčinnější sval používaný při dýchání. Při nádechu se bránice pohybuje dolů, plíce se rozšiřují a vzduch se nasává; při výdechu se bránice uvolňuje a vzduch opouští plíce (srovnej s průduškovými svaly). Kromě dýchání podporuje stahování bránice srdeční sval (myokard) při sání žilní krve ze systémového oběhu. Pro tento účel má větší význam levá polovina bránice, protože pravá polovina má menší schopnost pohybu kvůli játrům umístěným přímo pod ní. Bránice se skládá z příčně pruhovaných svalů, pochází z nového mezodermu a je řízena z bílé hmoty velkého mozku a motorické kůry. Pro své mimovolní podpůrné funkce týkající se dýchání a krevního oběhu dostává bránice také impulzy z mozkového kmene.  

ÚROVEŇ MOZKU: Bránice má v mozku dvě řídicí centra. Trofická funkce svalu, zodpovědná za výživu tkáně, je řízena z bílé hmoty velkého mozku; kontrakce svalů je řízena z motorické kůry. Pravá polovina bránice je řízena z levé části mozku; levá polovina je řízena z pravé mozkové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán. 

POZNÁMKA: Bránice je funkčně úzce spjata s myokardem. Řídicí centra se proto nacházejí přímo pod mozkovými relé myokardu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologickým konfliktem spojeným s bránicí je neschopnost dostatečně dýchat nebo dostatečně hluboce dýchat, například při zadýchávání při náročných cvičeních, jako je běh (sprint), nebo při příliš rychlém běhu (dobíhání autobusu, útěk před nebezpečím). Nečekaný šok („vyrazilo mi to dech“), úlek nebo vyděšení (viz také konflikt vyděšení a strachu) může způsobit tento typ dechového konfliktu (viz také průdušnice). Pocit fyzického zahlcení (nadměrné fyzické nároky nebo neschopnost fyzicky zvládnout nouzi, např. u partnera, dítěte nebo rodiče) ovlivňuje také bránici (srovnej s emočním a duševním konfliktem zahlcení souvisejícím s myokardem). Ve spojení s myokardem je konflikt prožíván jako vyčerpání dechu, protože „To je příliš!“.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: úbytek buněk (nekróza) brániční svalové tkáně (řízené z bílé hmoty velkého mozku) a úměrně stupni konfliktní aktivity narůstající ochrnutí bráničního svalu (řízeného z motorické kůry) způsobující potíže s dýcháním od mírných až po těžké. Trvalá paralýza má za následek zvýšenou hemidiafragmu.

POZNÁMKA: Příčně pruhované svaly patří do skupiny orgánů, které reagují na související konflikt funkční ztrátou (viz také Biologické speciální programy ostrůvkových buněk slinivky břišní (alfa ostrůvkové buňky a beta ostrůvkové buňky), vnitřního ucha (hlemýžď a vestibulární orgán), čichových nervů, sítnice a sklivec) nebo hyperfunkcí (okostice a thalamus).

Při trvající intenzivní konfliktní činnosti může pokračující úbytek tkáně vést k protržení bránice (brániční kýla) s přesunem břišních orgánů do hrudní dutiny. V případě hiátové (brániční) kýly umožňuje oslabený brániční sval vyklenutí malé části žaludku skrz bránici do hrudníku (srovnej s tříselnou kýlou). K prasknutí může dojít při kašli, zvedání těžkých břemen, tahání nebo tlačení či příliš silném stlačení, například při stolici.

FÁZE HOJENÍ: Ve fázi hojení se brániční sval rekonstruuje. Částečné ochrnutí zasahuje do PCL-A. Epileptoidní krize se projevuje křečemi nebo spasmy bránice doprovázenými dýchacími obtížemi. Spánková apnoe s epizodami zástavy dechu vzniká v důsledku stahů bránice během epikrize. Chronická spánková apnoe poukazuje na recidivy konfliktů (srovnejte se spánkovou apnoí související s myokardem).

Píchání v boku, například při cvičení krátce po jídle, příliš rychlém běhu nebo mluvení při běhu, je projevem malé brániční krize související s epileptoidní krizí. Škytavka (singultus) jsou stahy nebo třepání bránice, obvykle způsobené příliš rychlým jídlem nebo pitím bez dostatečného dýchání. V tomto případě je „konflikt“ výhradně biologické povahy bez emoční složky. Přetrvávající škytavka, která trvá déle než 48 hodin, je však způsobena konfliktem dýchání.

POZNÁMKA: Všechny orgány, které pocházejí z nového mezodermu („luxusní skupiny“), včetně bránice, vykazují biologický účel na konci fáze hojení. Po ukončení procesu hojení je orgán nebo tkáň silnější než předtím, což umožňuje být lépe připraven na konflikt stejného druhu.

Tento CT snímek ukazuje dopad konfliktu fyzického zahlcení v oblasti mozku, která ovládá levou bránici (prohlédněte si schéma GNM). Ostrá prstencová struktura Hamerova ohniska naznačuje aktivitu konfliktu.  

POZNÁMKA: To, zda je zasažena pravá, nebo levá bránice, závisí na tom, zda je člověk pravák nebo levák a zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera.  

BRÁNICE

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš VÝVOJ A FUNKCE PLICNÍCH ALVEOL: Plíce se nacházejí po obou stranách hrudníku a jsou od sebe odděleny srdcem. Jsou uzavřeny hrudním košem a bránicí, hlavním dýchacím svalem. Plíce chrání a vystýlá pohrudnice. Funkcí plic je vdechováním dodávat do těla kyslík a vydechováním odstraňovat oxid…

Sdílet na sociální sítě