Corona_Fakten: Legionářská nemoc – co to je?

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

25. června 2022

Přeložil: Vladimír Bartoš

Příspěvek Ursuly Stollové

Legionářská nemoc, nazývaná také legionelový zápal plic nebo jednoduše legioneláza, je závažná forma zápalu plic. Termín „závažný“ se vztahuje k závažnosti příznaků. Tíživé příznaky nemoci nacházejí svou příčinu v intenzitě konfliktu, který se odehrál předtím, pokud se jej podaří vyřešit. To znamená, že čím drastičtější trauma bylo pociťováno, tím výraznější budou příznaky, když se podaří šok překonat. 

Na co se zaměřit při použití čistě mechanistického pohledu na svět? V zásadě na viníka. V případě legionářské nemoci byl za onemocnění zodpovědný klimatizační systém a zárodek, který v něm byl později objeven. Tato bakterie se do plic dostala prostřednictvím klimatizačního systému a způsobila zápal plic. Ta slouží lékařskému náboženství dobra a zla ve vztahu k nemocem. Tento způsob myšlení koreluje s takovými náboženstvími, která propadla víře v dobro a zlo a která už nepovažují lidi a zvířata za božské – tedy s tělem a duší -, ale pouze za objekty. Lidé, kteří pochopili poznání, vědí, že člověk a zvíře spojují ducha a tělo. A duch je nad tělem. 

Název legionářská nemoc odkazuje na legie (jednotky) dobrovolných veteránů, kteří se v roce 1976 sešli na srazu Americké legie ve Filadelfii. Tehdy onemocnělo 221 osob ze 4500 účastníků a trpělo „neznámou infekcí“ dýchacích cest. Zemřelo 34 legionářů. 

Protože původce („viník“) nebyl znám, byl zápal plic (protože se jednalo o legionáře) nazván legionářskou nemocí. V roce 1977 pak Joseph E. McDade prohlásil, že příčinou tohoto jevu jsou gramnegativní tyčinkové bakterie. Údajně kolonizovaly chladicí vodní systém hotelové klimatizace a následně způsobily onemocnění. 

U nás se legionářská nemoc údajně vyskytuje přednostně v letních a podzimních měsících, protože se předpokládá, že v těchto měsících je teplota vody optimální pro růst bakterií. Proč tedy tímto problémem netrpí každá vytápěná koupelna, zůstává záhadou. 

Podle Institutu Roberta Kocha bylo v Německu (v roce 2011) hlášeno 639 případů. Zemřelo 30 lidí. Podle extrapolace Institutu Roberta Kocha se v Německu každoročně vyskytne 15 000 až 30 000 případů legionelové pneumonie [1].

[1] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/52787/Legionaerskrankheit-Stetig-steigende-Meldezahlen-in-Deutschland 

Muži prý onemocní 2-3krát častěji než ženy [2]. Proč bakterie dává přednost mužům, zůstává také záhadou. 

[2] https://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/legionaerskrankheit/was-ist-die-legionaerskrankheit/

A je to tady: 90 % všech údajných infekcí proběhne bez jakýchkoli rozpoznatelných příznaků nemoci [2]. To znamená: Legionella se může vyskytovat i ve zdravých organismech. A proč kvůli tomu neonemocníme? Protože žijeme v symbióze s bakteriemi. Nejsou příčinou nemoci! 

Navzdory mnoha dalším zvláštnostem je ortodoxní medicína přesvědčena, že legionella může způsobit zápal plic. Proč se ortodoxní medicína tak tvrdošíjně drží této teorie? Protože konsenzus se stal dogmatem. Pokud je toto dogma zpochybňováno, je člověk nazýván popíračem nebo kontroverzním teroristou. Tento postup známe z nejhlubšího středověku – pokud někdo nedodržoval církevní dogmata, byl zavřen za mříže jako kacíř nebo vyloučen z komunity = malomocenství. 

Podívejme se blíže na příznaky legionářské nemoci: 

Mezi první příznaky nemoci patří bolesti končetin, hlavy a kašel. Někdy se přidává nevolnost, bolest břicha, průjem a zvracení. Nepřipomíná vám to názvy jiných nemocí? Takto by se dala popsat i korona, chřipka, příušnice, spalničky, černý kašel atd… Podstatné je, že tyto potíže může způsobit jakákoli deklarovaná virová nebo bakteriální tzv. infekční choroba. Není už toto důkazem toho, jak moc je převládající medicína v temnotě?

Podívejme se na další příznaky: 

Více než polovina postižených si stěžuje na potíže, které se netýkají plic. Legionářská nemoc může také začít náhle vysokou horečkou, kašlem, bušením srdce, dušností a namodralým zbarvením nehtových lůžek a rtů. Hlavní charakteristikou je však těžký zápal plic s prudkým sputem. To je často doprovázeno vysokou horečkou a zimnicí. Dalšími příznaky tohoto zápalu plic jsou dýchací potíže a mdloby. V důsledku dušnosti mohou rty a nehtová lůžka zmodrat jako známka nedostatku kyslíku. Později dochází k vykašlávání hlenu, který může být zelený, žlutý, hnědý nebo růžový. Různé barvy sputa jsou způsobeny různými bakteriemi. Pokud se jedná o bakterii Pseudomonas aeruginosa (latinsky aerugo, verdigris), sputum se zbarví do zelena. Pokud je příčinou také Pseudomonas fluorescens, hlen fluoreskuje nazelenale. Pokud jsou aktivní tuberkulózní bacily, je sekret nažloutlý, někdy drobivý. Kuřáci často trpí hnědým sputem. Barvu způsobuje tabák. Hnědé výtoky však mohou znamenat i starou krev. Krvavě červené sputum se může vyskytnout také při zápalu plic, může se objevit i ve fázi zotavování po zánětu plic. 

Takzvaná legionářská nemoc je forma zápalu plic*, při níž jsou postiženy průdušky. To lze samozřejmě zcela jednoznačně určit pouze na základě příznaků. 

* Univerzálně biologicky rozlišujeme čtyři různé formy zápalu plic. 

Zápal plic, který postihuje průdušky na organické úrovni – univerzální biologická úvaha

 Průdušky jsou vedlejší větve průdušnice, které vedou do plic. Ty jsou tím jemnější a jemnější, čím hlouběji se dostávají do plic. 

Obr. 1

Pokud dostanete velký strach, bojíte se, že přijdete o práci, nebo dojde k jiné události, při níž máte pocit, že je ohroženo vaše okolí, váš prostor, vaše práce, vaše zdraví, náš organismus reaguje na fyzické úrovni tím, že rozruší sliznici dýchacích cest a/nebo svaly dýchacích cest. 

Průduškové svalstvo má co do činění se strachem a pohybovou aktivitou: Pokud má člověk pocit, že „chce být pryč“ nebo „chce-li zmizet“, a je to spojeno se spouštěcí událostí strachu/obavy, je ovlivněno bronchiální svalstvo. Pokud má člověk spíše pocit, že „ztrácí půdu pod nohama“, a ten je spojen se spouštěcí událostí strachu/leknutí, je postižena sliznice průdušek. V tomto případě je strach nebo obava, například o práci nebo zdraví, pociťován jako událost, která nás zasáhne zcela nečekaně, akutně dramaticky a izolovaně (= spouštěcí událost). Jedná se o konfliktní fázi, ve které je člověk konfrontován se šokem. Při pocitu „Moje území, moje práce, moje oblast je ohrožena, bojím se, že přijdu o práci“, a s tím spojené spouštěcí události (šoku) dochází k rozpadu buněk na průduškové sliznici. Obsahem spouštěcí události je „strach o území nebo prostor“. Vaše vlastní území tedy ještě nebylo napadeno: ještě jste nepřišli o práci, ale bojíte se, že o ni přijdete. Této fáze si obvykle nevšimnete, protože je asymptomatická.

Pokud jste zvládli své starosti, své konflikty, protože jste byli ujištěni, že nebudete propuštěni, pak právě takové krásné události, jako je nepřijetí ztráty zaměstnání, usmíření, veteránský sraz nebo chvíle, kdy vám „spadne kámen ze srdce“ apod. vedou k bronchitidě a v krajním případě k zápalu plic. 

Tato událost se zaměřuje na potřebu mít své teritorium, prostor, čtvrť, místo, doménu a nejen si ji vybojovat, ale také udržet. Mohlo by to být ohroženo. Další příklady: Existuje možnost, že dítě ztratí své místo/pozici kvůli sourozenci nebo že matka/otec chce zasáhnout do jeho „království“. Může to být také partner, který oznámí, že vás chce opustit, ale nakonec to neudělá. To vše jsou příklady strachu z ohrožení vlastní domény. 

Obr. 2; Příčný řez průduškami

Když jste vyřešili konflikt, například proto, že vám šéf řekl, že vám nedá výpověď, bronchiální sliznice zduří (= fáze zotavení 1). V extrémních případech, jak již bylo zmíněno, může dojít k zánětu plic*. Otok na sliznici průdušek je způsoben zadržováním vody, protože náš organismus potřebuje vodu k obnově (to lze pozorovat při každém poranění, které kvůli tomu rychle oteče). 

* U tohoto typu pneumonie se mohou vyskytovat i malé kousky bílkovin, např. RNA, globuliny, které jsou pak mylně interpretovány jako virus. Pak se z legionelózy může rychle stát „virová“ příčina. 

V této fázi biologicky nezbytné aktivity (BNA) se objevuje horečka, slabost, kašel, bolest hlavy a únava. Je to opět fáze, kdy většina lidí vyhledá lékaře, protože se necítí dobře. Tato první fáze zotavení, která začíná současně s řešením konfliktu, opět vyvolává příznaky, které jsme dříve mylně nazývali nemocí. Bohužel se to dodnes nezměnilo, protože téměř všichni lékaři nevědí nic o univerzální biologii. 

Během této doby může člověk trpět suchým kašlem. To může být někdy bolestivé nebo jen nepříjemné. Suchý kašel (podráždění) v první fázi zotavení (WP1) je způsoben především změnou citlivosti průduškové sliznice. K této změně dochází proto, že se v této fázi obnovuje tkáň průduškové sliznice.

První část fáze zotavení je charakterizována narůstající únavou, vyčerpáním, kašlem a horečkou. Proto hovoříme o fázi zotavení, protože v tomto období dochází k obnově tkáně. Na organické úrovni, která popisuje procesy „na průduškové sliznici“, se dříve degradovaná tkáň obnovuje pomocí bílkovin a mikroorganismů, které s námi žijí v symbióze. 

Tato přestavba způsobuje podráždění průduškové sliznice, takže člověk čas od času trpí suchým kašlem. 

Když je bronchiální sliznice ve fázi přestavby, může to vést k vyšší horečce, a to až ke 40 °C v závislosti na intenzitě konfliktu. 

Takto vysoké teploty se vyskytují v první fázi regenerace. Čím intenzivněji byla spouštěcí událost pociťována, tím vyšší byla horečka ve fázi zotavení. 

Po první části fáze zotavení následuje fáze zvratu: V tomto období je sliznice přecitlivělá a musíme kašlat ještě častěji. Po fázi zvratu někdy teplota velmi rychle klesá, což může být pro organismus také zátěž. 

Poté následuje druhá část fáze zotavení, kterou je „vlhký kašel“ (kašel se sputem). V této druhé části se však všechny příznaky postupně zlepšují: Jste na dobré cestě k úplnému uzdravení. 

Nyní si jistě uvědomíte, že s univerzálními biologickými znalostmi se objevují další otázky. Ty mohou být následující:

  • Kolik bylo zemřelým veteránům?
  •  O čem se na srazu mluvilo?
  • Kdo koho znal?
  • Který voják s kým válčil?
  • Co voják zažil?
  • Jaký význam mělo setkání?
  • Jak žili lidé předtím?
  • Měli dotyční lidé v té době války problém s horkem?
  • atd.

Pro doplnění:

Pokud se při „legionelóze“ vyskytne průjem, je tento rovněž zařazen do klinického obrazu podle ortodoxní medicíny. Průjem se údajně vyskytuje u jedné pětiny, zejména u starších pacientů. 

Vzhledem k tomu, že průjem se jinak u zápalu plic vyskytuje jen zřídka, je pro převládající medicínu jasné, že se jedná o známku napadení bakterií Legionella. V případě „Corony“ je však pro konvenční medicínu samozřejmé, že se může objevit i průjem. Nemám k tomu žádné další připomínky – nesrovnalosti jistě vidíte sami. 

Kdy člověk dostane průjem*?

Příznak „průjmu“ může být entodermálního (vnitřní zárodečná vrstva) původu. V tomto případě ovlivňuje tlusté střevo na organické úrovni. Příslušná oblast mozku se nachází v mozkovém kmeni. 

 * Průjem může mít i jiné příčiny. Zde byla popsána pouze jedna příčina. V knize „Jíte, jací jste“ najdete o tomto tématu rozsáhlejší informace.

 „Průjem“ se vyskytuje převážně* ve fázích rekonvalescence nestravitelného hněvu. Při vnímání (spouštěcí událost je povinná) „hořkého sousta“, “ sousta, které nemůžete strávit“, „nechutné/odporné věci, které se chcete zbavit“, dochází v Konfliktní fázi k nárůstu funkce a/nebo proliferaci tkání. 

* Ve vzácných případech se u tohoto typu tkáně v konfliktní fázi objevuje průjem. Kolega, který se univerzální biologií zabývá již 30 let, mi řekl, že měl celkem dva klienty, kteří trpěli průjmem v konfliktní fázi. 

Pokud se vyskytuje převážně v peristaltické (pohyblivé) kvalitě, trpí člověk v konfliktní fázi „střevním neklidem“. Pokud je intenzita konfliktu vysoká, může dojít k absenci stolice. Pokud je sekreční (vylučovací) funkce aktivnější, je ve stolici více hlenu (např. při diagnóze ulcerózní kolitidy). Pokud je absorpční funkce aktivnější, dochází ke zpětnému vstřebávání většího množství vody a vzduchu, což může vést k zácpě. 

Všechny funkce mají za cíl přenést buď skutečné sousto nebo špatné sousto vnímané v myšlenkovém spojení, aby mohlo být vyloučeno. 

V případě sousta není vždy cílem jen jeho přijetí, ale případně i jeho odstranění. Pokud je postiženo tlusté střevo, vždy se jedná o odstranění sousta. 

Pokud se podaří konflikt „hořkého sousta“ překonat, dostane člověk v první fázi zotavení průjem. WP1 je přerušena fází zvratu (UP), kdy si člověk vzpomene na konfliktní situaci na psychologické úrovni (myšlenkový záblesk). Účelem reverzní fáze je vytlačit vodu na orgánu a v určité oblasti mozku. Bolestivá kolika se může vyskytnout i na UP. 

Poté následuje WP2, kdy se všechny příznaky zlepší. Tkáň na střevě, která se vytvořila v konfliktní fázi, je znovu rozkládána mikroorganismy v regenerační fázi. V důsledku toho může průjem obsahovat krev a hlen. Na konci druhé fáze obnovy (WP2) může zůstat jizva, protože tkáň se obnovuje pomocí pojivové tkáně. 

Jako doplněk je na střevě také hladká svalovina. Když člověk zažije šok, při kterém má pocit, že „nejde dopředu ani dozadu“, v tom smyslu, že se zasekne v nějaké situaci, ovlivní tato zkušenost hladké svalstvo na střevě. V konfliktní fázi se peristaltika v určitém bodě zvyšuje, zatímco zbytek střeva je uzavřen. Lidé trpí zácpou a zároveň se objevují křeče. Tento stav je ortodoxní medicínou interpretován jako paralytický ileus. Pokud se podaří tuto nešťastnou záležitost překonat, objeví se střevní kolika, která se postupem času stále zmenšuje, až zcela vymizí. 

A v neposlední řadě: konvenční medicína rozlišuje také pontiackou horečku, která je údajně také způsobena legionelou, ale nevede k zápalu plic. Přirovnává se k příznakům chřipky a zřídkakdy je smrtelná [3]. 

[3] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiYjcy_m8T4AhUnSfEDHZK3B1MQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rki.de%2FDE%2FContent%2FInfekt%2FEpidBull%2FArchiv%2F2019%2FAusgaben%2F36_19.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&usg=AOvVaw2KKrkr0PA7qIBI7WvmliQ9

Celý základ, který jsme měli, se pomalu, ale jistě rozpadá. Základem pro to (že se tak stalo tak rychle) je vyhlášená pandemie, která má zase za základ údajný virus způsobující nemoc, který neexistuje. Brána dezinterpretace virů způsobujících nemoci byla otevřena a nyní je schopna zbořit dosavadní základy (mír, svobodu, demokracii, základní práva, lidská práva), protože s touto fatální dezinterpretací ohlašování pandemií nikdy neskončí. Žraloci ucítili krev a nenechají to tak rychle vyschnout. 

Pokud se nepodaří i nadále šířeji uznávat, že neexistují viry způsobující nemoci, bude naše společnost a s ní i ekonomika, lidský úděl, zničena. 

Arogantní boháči se vysmívají hrozbě hladomoru, nedostatku energie a vyvlastňování v Evropě. 

Odvažují se nám tvrdit, že stát již nemůže nést náklady na sociální a ekonomické výdobytky a že bychom se měli přizpůsobit nižší spotřebě energie. Může nám být nabídnuto, že se stačí sprchovat jednou týdně…..

Celá věc se samozřejmě skrývá pod rouškou války na Ukrajině a ochrany klimatu. Jak je možné, že na to nejsou peníze, když je dnes blahobyt mnohem větší než v době, kdy Evropa ležela v troskách? Je to však jen proto, že moc peněz je tak velká, tak sobecká a tak troufalá jako nikdy předtím – prokládaná lobbisty, od vědců až po nejmenší a největší politiky. O našem osudu rozhodují lidé, kteří se snaží maximalizovat zisk a rozhodně jim nejde o společné dobro. 

Ještě nikdy se tanec kolem zlatého telete – peněz/mocí – nevymkl kontrole a nebyl tak rozpoután jako dnes!

Jsme šokováni a více než rozhořčeni tímto stavem!

My, tým Corona_Facten, vás vyzýváme, abyste toto poznání přinesli světu, protože s vědomím, že neexistují viry způsobující nemoci, lze pochopit skutečné příčiny nemocí. Samozřejmě lze také na základě univerzální biologie pochopit, že bakterie a viry nejsou spouštěčem nemocí. 

Nezapomínejte, že převládající motiv zisku uvrhl svět do krize, z níž se můžeme vymanit pomocí poznání. Tyto znalosti najdete v našich knihách a na kanálu Telegram: Corona_Fakten.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj 25. června 2022 Přeložil: Vladimír Bartoš Příspěvek Ursuly Stollové Legionářská nemoc, nazývaná také legionelový zápal plic nebo jednoduše legioneláza, je závažná forma zápalu plic. Termín „závažný“ se vztahuje k závažnosti příznaků. Tíživé příznaky nemoci nacházejí svou příčinu v intenzitě konfliktu, který se odehrál předtím, pokud se jej…

Sdílet na sociální sítě