Alec Zeck: Teorie zárodků a oběti

image_pdfStáhnout PDF

Jak zárodečná teorie nemocí podporuje mentalitu oběti, která vede k neustálým nemocem, na nichž vydělávají vlády a farmaceutický průmysl.

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

2. května 2022

V současné době již není absolutně žádných pochyb o tom, že vlády a korporace nás chtějí mít v neustálém stavu oběti.

Postoj oběti (victimhood) plodí nemoci, bezmoc, bezvládí a vyžaduje, abyste se pro zdraví, sílu a pomoc neustále obraceli na autority mimo vás. Dokonalé nastavení pro vládu a korporace, aby z nás vysávaly zdraví a sílu a využívaly nás pro zisk a kontrolu.

V poslední době jsem přemýšlel o tom, jak je v západním/alopatickém modelu podporována role oběti a nemohu si nevšimnout, že se z velké části opírá o samotnou teorii zárodků – nepodloženou teorii, která je základem velké části alopatie.

Mnohem větší smysl dává terénní model (terrain theory), podle něhož je příčinou drtivé většiny nemocí, které prožíváme, jedinečná kombinace toxinů, emocionálních a fyzických traumat a podvýživy. Podle terrain modelu je můj zdravotní stav z velké části přímým odrazem mých individuálních rozhodnutí: co jím, co piji, na co myslím, jak moc hýbu svým tělem, kam soustředím svou energii, jaká je moje schopnost detoxikace, kolik času trávím v přírodě, kolik času věnuji řešení svých problémů a jak moc jsem schopen být přítomen a najít lásku v daném okamžiku.

Tento přístup však vyžaduje, abyste si přiznali své nedostatky, vstoupili do své síly a převzali odpovědnost za své zdraví.

Terénní model většinu lidí odradí, protože většina potřebuje, aby nepodložená teorie o zárodcích byla pravdivá. Potřebují, aby byla pravdivá, aby podpořila jejich oběti. Zárodečná teorie (germ theory) podporuje myšlenku, že jsme bezmocní, že úroveň našeho zdraví je téměř výhradně diktována náhodným děním mikroskopických částic a mikroorganismů. Většina chce, aby za to mohl neviditelný strašák v podobě virových částic nebo mikroorganismů, aby mohla od sebe odložit vinu a odpovědnost. 

Vláda a korporace potřebují, aby lidé věřili v teorii zárodků, aby odvedly pozornost od mnoha způsobů, kterými se snaží, abychom onemocněli pomocí syntetických jedů a toxinů – z nichž většinu ironicky nabízejí jako takzvané „léky“ na „léčbu“ zárodků, které viní z nemocí. Tím se udržuje cyklus oběti, udržuje se to, co se zdá být „nekontrolovatelnými“ nemocemi a myšlenka, že musíme své zdraví svěřit autoritě mimo nás. To nevyhnutelně plní kapsy a dává více moci vládě a farmaceutickému průmyslu – kradou nám naši moc a největší zdroj „bohatství“ – naše zdraví.

Pro potvrzení tohoto tvrzení se můžeme obrátit přímo na údaje CDC „COVID“ (věříme oficiálním „odborníkům“, že?):

Podle vlastních údajů CDC mělo 95 % úmrtí v rámci COVID v průměru 4 komorbidity – mnohé z nich souvisely se životním stylem nebo výživou, 78 % hospitalizací se týkalo lidí s nadváhou nebo obezitou a největšími rizikovými faktory úmrtí byly obezita a poruchy související se strachem/úzkostí.

Nevím, jak vám, ale mně to naznačuje, že už víme, co lidem způsobuje potíže a že při řešení nemoci silně přehlížíme význam péče o náš terén, protože drtivá většina lidí, kteří umírají nebo jsou hospitalizováni kvůli tomu, co se nesprávně označuje jako „COVID“, už byla chronicky nemocná (a u těch, kteří zemřeli nebo byli hospitalizováni a považují se za „zdravé“, vycházíme z představy alopatického systému o „zdravém“).

Když si uvědomíte, co nám SKUTEČNĚ způsobuje nemoci, uvědomíte si, že své zdraví máte téměř zcela ve svých rukou – i se všemi jedy a toxiny, které na nás chrlí. Proto jsem výše zdůraznil „snaží“. Je to pokus, aby nám bylo špatně.

Ano, něco z toho se může vymknout naší kontrole, ale když si uvědomíme skutečnou podstatu nemoci a zdraví, uvědomíme si, že téměř vše je v našich rukou a bez ohledu na to, kde je příčina zaviněna, za naše zdraví a uzdravení jsme stoprocentně zodpovědní my sami.

Tak si vezměte svou moc, své zdraví a své bohatství zpět a neodevzdáte je těmto psychopatickým, megalomanským lidem, kteří se vás snaží vysát. Terénní model je sám o sobě aspektem suverenity.

Chcete-li se o modelu terénu dozvědět více, vřele doporučuji sledovat tento odkaz a objevit všechny zdroje, které jsem o teorii terénu shromáždil:

TERRAIN ZDROJE

Sdílet na sociální sítě

Jak zárodečná teorie nemocí podporuje mentalitu oběti, která vede k neustálým nemocem, na nichž vydělávají vlády a farmaceutický průmysl. Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 2. května 2022 V současné době již není absolutně žádných pochyb o tom, že vlády a korporace nás chtějí mít v neustálém stavu oběti. Postoj…

Sdílet na sociální sítě