Mike Stone: Dr. Mark Bailey se loučí s virologií

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Jsem nesmírně rád, že se mohu podělit o nejnovější esej Dr. Marka Baileyho o podvodech ve virologii. Vím, že se na něm pracovalo dlouho a že dokonce přesáhl svůj původní rozsah. Mark je brilantní badatel a svým posledním mistrovským dílem rozhodně překonal sám sebe. Má plných 67 stran pečlivě podrobné analýzy a zkoumání.

Pro ty, kteří Marka možná neznají (předpokládám, že v tuto chvíli jich není mnoho), je druhou polovinou dynamického dua, které se zabývá bořením víry ve viry, spolu se svou talentovanou manželkou Dr. Sam Baileyovou. Společně vytvořili mnoho úžasných a zábavných videí, která rozbíjejí absurditu „virové“ pseudovědy. Zatímco Sam se zaměřuje na video aspekt této rovnice a zábavně poukazuje na směšná a nelogická tvrzení virologie, Mark se pustil do psaní neméně důležitých článků a esejů, v nichž podrobně popisuje rozsah používaných podvodných praktik. Sám však poskytl několik vynikajících rozhovorů a prezentací a také velmi pamětihodnou debatu s Kevinem McCairnem. Je také spoluautorem prohlášení „Settling the Virus Debate“ (CZ verze – Vyřešení debaty o viru, je ZDE) s Dr. Kevinem Corbettem.

Pro ještě lepší vhled do člověka, který stojí za touto brilantní esejí, se můžeme obrátit na slova jeho manželky Sam. Ze sekce životopisu na jejich stránkách:

Mark je manželem doktorky Sam Baileyové, a když vidíte jednoho z nich, vidíte vlastně oba. Začali spolu pracovat, když se poprvé setkali v roce 2007, a od té doby tvoří úzký tým. Mark a Sam žijí na Novém Zélandu a mají spolu tři děti.

Od začátku roku 2020 je Mark hlavním výzkumným pracovníkem dua se zaměřením na mikrobiologii, existenci virů a také na historické a epistemologické otázky v lékařské vědě.

Mark získal v roce 1994 bakalářské stipendium na Canterburské univerzitě a poté v roce 1999 absolvoval lékařskou praxi na Otagské univerzitě.

Pracoval v mnoha specializacích jako lékař rezident a několik let byl také lékařem pro výzkum klinických studií. V roce 2016 opustil klinickou praxi kvůli nespokojenosti s alopatickým lékařským systémem. 

Mark je autorem práce „A Farewell To Virology (Expert Edition)“ a spoluautorem článku „The COVID-19 Fraud & War on Humanity“.

V mládí byl Mark sedminásobným mistrem Nového Zélandu v duatlonu, trojnásobným mistrem v cyklistickém závodě Le Race 100K a ve svých 20 letech patřil mezi 10 nejlepších duatlonistů světa. Stále se udržuje ve špičkové kondici a jako veterán dokonce získal novozélandský titul v přespolním běhu.

Brilantní vyšetřovatel a zároveň nejlepší světový duatlonista v top 10?!?! Začínám si myslet, že Mark by mohl být Batman… 🤔.

Níže je uveden abstrakt z Markovy eseje, který nabízí neuvěřitelné shrnutí problémů spojených s virologií. Po přečtení tohoto náhledu si prosím stáhněte a přečtěte zbytek Markovy eseje, protože je to opravdu poutavý a oči otevírající zážitek:

Rozloučení s virologií (odborné vydání)

Virologie vynalezla model viru, ale důsledně selhává v plnění svých vlastních požadavků. Tvrdí se, že viry způsobují onemocnění po přenosu mezi hostiteli, jako je například člověk, a přesto pro tato tvrzení chybí vědecké důkazy. Jedním z největších selhání virologie byla neschopnost získat jakékoli virové částice přímo z tkání organismů, o nichž se tvrdí, že trpí „virovými“ chorobami. Aby tento stav zamlžili, uchýlili se virologové k vytváření vlastních pseudovědeckých metod, aby nahradili dlouholetou vědeckou metodu a změnili slovníkový význam slov, aby podpořili své protivědecké postupy. Například „izolovaný“ izolát nevyžaduje fyzickou existenci částic, aby mu byl přiznán status „izolace“.

Virová částice musí splňovat definované fyzikální a biologické vlastnosti, včetně toho, že je replikačně schopným intracelulárním parazitem schopným vyvolat onemocnění v hostiteli, jako je člověk. „Viry“, jako je SARS-CoV-2, však nejsou nic jiného než fantomové konstrukty, které existují pouze v představách a počítačových simulacích. V tomto paradigmatu nejsou případy vymyšlených nemocí, jako je COVID-19, ničím jiným než detekcí vybraných genetických sekvencí a proteinů, které jsou údajně „virové“. Existence viru není v této smyčce kruhového uvažování nutná, a tak mohou být celé „pandemie“ postaveny na digitálních výtvorech a falešně udržovány prostřednictvím molekulárních reakcí in vitro („ve zkumavce“).

Tato esej obsahuje tři části. V první části jsou nastíněny vybrané poznatky z historie virologie a selhání virologů při dodržování vědecké metody. U všech četných a dalekosáhlých tvrzení virologů lze ukázat, že jsou chybná kvůli: (a) nedostatku přímých důkazů a (b) neplatnosti nepřímých „důkazů“ kvůli nedostatečně kontrolované povaze pokusů. Uvedené příklady se týkají všech hlavních aspektů virologického podvodu, včetně údajné izolace, cytopatických účinků, genomiky, protilátek a pokusů na zvířatech. studie patogenity.

Druhá část zkoumá podvody použité k šíření „pandemie“ COVID-19. Rozbor metodiky, o kterou se opírali původní vynálezci Fan Wu a spol., ukazuje, jak byl fiktivní SARS-CoV-2 „vytvořen“ pomocí protivědeckých metod a lingvistických triků. Je to součást pokračujícího podvodu, kdy jsou viry prohlašovány za existující na základě šablonování podle předchozích „virových“ šablon. Na příkladu viru SARS-CoV-2 je patrné, že stopa genomových šablon „koronavirů“ sahající až do 80. let 20. století ukazuje, že žádná z těchto genetických sekvencí nikdy nepochází z nitra žádné virové částice – fylogenetické stromy jsou fantazie. Nesprávné použití polymerázové řetězové reakce rozšířilo tento aspekt podvodu virologie a vytvořilo „případy“, které udržují iluzi pandemie.

Třetí část poskytuje analýzu toho, jak někteří klíčoví aktéři, „zdravotnické“ instituce a mainstreamová média udržují iluzi viru prostřednictvím kontroly informací a narativů, které papouškují virologická tvrzení. Shodou okolností se nyní virologický podvod ocitl v popředí a v centru podvodu COVID-19. Odtud jej však mohou kriticky zhodnotit lidé mimo virologii a pseudovědecké paradigma, které si virologie kolem sebe vybudovala, může být konečně rozebráno a uloženo k ledu.

Cílem této eseje je poskytnout vyvrácení různých tvrzení, že existují patogenní viry a způsobují onemocnění. Jako hlavní příklad byl použit SARS-CoV-2, ale principy platí pro všechny údajné viry. Následující text se zabývá často tajuplnou virologickou literaturou (tzn. psanou jen pro zasvěcené.., pozn. překl.) na základě jejích vlastních podmínek, což, nutno podotknout, může způsobit, že některé části této eseje budou poněkud náročné na čtení. Doufáme však, že tento příspěvek zaplní mezeru pro čtenáře, kteří hledají odbornější pochopení virové hypotézy, neboť se snaží odhalit samotný základ údajných pandemií a podvodných lékařských praktik. Hrozba virologie pro lidstvo roste, takže je načase dát těmto destruktivním pseudovědeckým praktikám sbohem a zbavit se zbytečných obav.

Odkaz ke stažení eseje:

Chtěl bych také upozornit na Markovo dřívější odhalení podvodu „Covid“, kde spolu se spoluautorem Dr. Johnem Bevan-Smithem rozbil globální podvod tím, že zdůraznil čtyři podvodné pilíře virologie. Stáhněte si prosím tuto dřívější fantastickou 46stránkovou esej a užijte si ji:

Podvod COVID-19 a válka proti lidstvu

COVID-19 je podvod, protože jeho údajný původce, údajný nový koronavirus s názvem SARS-CoV-2, nebyl v přírodě prokázán, a proto nebyl prokázán jako příčina nemoci a pandemie COVID-19, kterou vymyslela Světová zdravotnická organizace (WHO). Ze stejného důvodu neexistují ani varianty „viru“, které stejně tak existují pouze hypoteticky v počítačích, cloudových genových bankách a v myslích nevinných lidí, kteří byli svými vládami komplexně zblbnuti.

Podvod COVID-19 s řadou absurdních tvrzení nepředstavuje nic menšího než válku proti lidstvu, kterou vedou organizace jako Anser, Fors Marsh a Palantir, které tento podvod provádějí prostřednictvím Big Pharma, s jejími podporovateli a pomahači, včetně Světového ekonomického fóra, Nadace Billa a Melindy Gatesových, WHO, technologických konglomerátů, mainstreamových médií, spolupachatelů z řad vlád a „pirátů“ COVID, jako jsou UNC Chapel Hill a Imperial College London, kteří z tohoto podvodu profitují.

COVID-19 je válkou proti lidstvu, protože politici a jejich vlády nadále využívají tuto vymyšlenou nemoc k terorizování a věznění svých občanů, upírají jim zaručená lidská práva a svobody a porušují jejich kdysi nedotknutelná těla vysoce experimentálními a nebezpečnými injekcemi, které obsahují počítačem vytvořenou sekvenci mRNA bílkoviny spike, jež dává tělu pokyn, aby se otrávilo. Tyto hanebné injekce, které obsahují i nedeklarované nebiologické předměty pro nedeklarované účely, zraňují miliony a zabíjejí mnoho tisíc lidí po celém světě, včetně až 245 Novozélanďanů k 5. listopadu 2021.

V jádru těchto zločinů proti lidskosti leží virologický podvod – SARS-CoV-2 nebyl nikdy fyzicky izolován ani nebylo prokázáno, že je etiologickým (příčinným) agens COVID-19. V tomto článku autoři zkoumají iluzorní svět virologie, aby vysvětlili, jak virus, který nikdo neviděl ani neví, odkud pochází, o kterém nikdo neví, co dělá a kam směřuje, podle podvodníků překračuje hranice a překážky a přichází si pro vás, ať jste kdekoli. Jak je možné, ptají se autoři, že se toto fantasmagorické šílenství proměnilo ve svět oplývající strachem, v němž demokratické vlády opustily demokratické principy, aby se zapojily do kontroly a „vymazávání lidských bytostí“, které může být jen „variantou“ na cestě ke třetí světové válce?

(CZ verzi textu najdete ZDE)

Dr. Sam Baileyová poskytla také tři opravdu skvělá doprovodná videa, na nichž přečetla Markovu první esej s přidanou vizuální atmosférou. Pro ty, kteří nechtějí zírat na drobné písmo na obrazovce počítače, může být sledování Sam a poslouchání jejího krásného hlasu preferovaným způsobem, jak tuto knihu prožít. Možná, že při dostatečné poptávce (mrk mrk) udělá čtení i pro novou esej 😉.

https://odysee.com/@drsambailey:c/covid19-fraud-and-war-on-humanity-part-one:e

(Verze s CZ titulky ZDE)

https://odysee.com/@drsambailey:c/Covid-19-Fraud-and-War-on-Humanity-Part-2:7

https://odysee.com/@drsambailey:c/Covid-19-Fraud-and-War-on-Humanity-Part-3:2

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Jsem nesmírně rád, že se mohu podělit o nejnovější esej Dr. Marka Baileyho o podvodech ve virologii. Vím, že se na něm pracovalo dlouho a že dokonce přesáhl svůj původní rozsah. Mark je brilantní badatel a svým posledním mistrovským dílem rozhodně překonal sám sebe.…

Sdílet na sociální sítě