Steve Falconer: Proč je NEMOŽNÉ, aby „varianta“ Omicron existovala

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Proč je NEMOŽNÉ, aby „varianta“ Omicron existovala? 

Natož aby byla testována… 

NEMOŽNÉ. 

Tečka.

Malé počítačové mikročipy mají obvykle průměr 5 až 10 nanometrů, IBM vyrábí jeden, který má 2 nanometry.

Intraluminální vezikuly známé jako exozomy (viz obrázek) mají obvykle průměr 30 až 150 nanometrů a organismy známé jako bakteriofágy mají průměr 24 až 200 nanometrů. Jsou mnohem větší než mikročipy.

Vědci tvrdí, že zbytky částic buněčného rozpadu, které nazývají „viry“, mají průměr 50 až 140 nanometrů, což je mnohem větší než mikroprocesory IBM nebo Exozomy a Bakteriofágy.

To je jejich tvrzení pro to, co nazývají Sars-cov-2 nebo Covid-19. Takže v podstatě nejméně 25krát větší než nejmenší mikročip IBM.

Genetici a bakteriologové znají úplné sekvence genomu mnoha exozomů a bakteriofágů (viz obrázek), protože je tisíckrát PURIFIKOVALI a izolovali a prováděli na nich buď Sangerovy, nebo Maxam Gilbertovy chemické sekvenační postupy… Proč?

Protože jsou dostatečně velké, aby se daly snadno najít, izolovat a provést… stejně jako tzv. virové částice.

To se snadno provede tak, že se jakákoli tekutina, v níž se částice nacházejí, prolije přes malá síťová nanosíta, aby se z ní dostalo všechno smetí větší než exosomy a bakteriofágy.

Pak se to, co prošlo sítkem, roztočí v přístroji zvaném hustotní gradientní odstředivka, takže všechny částice se stejnou velikostí a molekulovou hmotností se zachytí v páskových vrstvách mezi sebou…jako když hodíte kámen do vody a dáte tam olej… kámen je na dně, voda je uprostřed, olej plave nahoře nebo vaše prádlo ulpívá na stěnách pračky.

Pak vyčistili pás vrstvy, který mohou snadno identifikovat jako JEN exosomy nebo bakteriofágy.

Snadno je najdou tam, kde je voda, ne tam, kde je kámen nebo olej.

Nyní mohou pipetou vytáhnout z pásu pouze tuto vrstvu organismů, což znamená, že jsou nyní IZOLOVÁNY od zbytku svinstva v ostatních vrstvách v odstředěné zkumavce, a spustit Sangerovo nebo Maxamovo genomové sekvenování.

Virologové NIKDY v historii světa neprovedli stejný jednoduchý postup, aby tyto částice, o kterých tvrdí, že jsou viry, OČISTILI a izolovali a snadno spustili genomické sekvenování. Proč?

To je skvělá otázka.

Vlastní snad genetici, bakteriologové a IBM nějakou voodoo magickou technologii, která není virologům k dispozici? To těžko. Je to starý jednoduchý postup dostupný od 30. let minulého století.

Jeden špičkový virolog z čínského Centra pro kontrolu nemocí řekl, že je to proto, že částice jsou příliš malé na to, aby se daly purifikovat.

To je jako říkat, že IBM nemůže najít své mnohem menší mikročipy poté, co je vyrobí, protože jsou příliš malé na to, aby se daly sbírat. Je to nesmysl.

Bylo to tisíckrát provedeno na exozomech a bakteriofázích, které jsou přesně stejně velké a dokonce menší než tyto údajné částice virů.

Skutečný důvod, proč to nedělají a nechtějí dělat, je ten, že věci, kterým říkají viry, jsou jen přirozeným odpadem, který zůstává po buňkách, které umírají na apoptózu nebo častěji na nekrózu a chátrají.

NEJSOU to organismy, nemají „genom“, který by se dal sekvenovat, nejsou nakažlivé a nezpůsobují nemoci. Proto je zárodečná teorie po 170 letech teorií, a nikoliv faktem.

Nedávno ji konečně vyvrátil skutečný virolog, který použil skutečné postupy virologů, ale o to ani nejde.

Tyto rozpadlé buněčné částice mají jen malé odpadní fragmenty nejrůznějších RNA a DNA ze skutečné buňky a dalších mikroorganismů a zbytků, které byly uvnitř buňky.

Tyto částečky odpadu a zbytků mrtvých buněk NEMAJÍ 30 000 párů bází genomové sekvence…

Jsou to jen fragmenty tisíců drobných dílčích vláken DNA a RNA v rozsahu od 10 do 300 párů nukleotidových molekul nebo tak nějak z 30 000 nebo možná i více… Všechny pocházejí z různých zdrojů a organismů uvnitř rozpadajících se, chátrajících umírajících buněk v tkáních a hlenových sekretech.

To je důvod, proč více než 200 žádostí založených na svobodě přístupu k informacím (FOI) zaslaných nyní zdravotnickým orgánům, univerzitám a laboratořím po celém světě, které požadovaly PURIFIKOVANÝ izolovaný vzorek Sars-Cov-2 a důkaz skutečné genomické sekvence, která nebyla vymyšlena v počítači, dostaly VŠECHNY odpověď, že ŽÁDNÝ TAKOVÝ VZOREK NEEXISTUJE. (aktuálně je to už 211 institucí – pozn. překl.)

Tečka.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/FOI-and-formal-responses-re-covid19-virus-isolation-purification-from-19-institutions-Oct-10-2020.pdf

Nikdo na světě nic takového jako organismus Sars-Cov-2 nemá, dokonce ani vědci, kteří napsali dokumenty, v nichž tvrdí, že jej „izolovali“. Proč?

Protože virologové mají jiný význam slov „izolace“ a postupu „izolace“ virových částic než vy nebo já. Jejich význam neznamená purifikaci.

Stejně jako kdybych vám řekl, abyste z várky prádla v pračce izolovali POUZE ponožky a do sušičky dali pouze ponožky… virolog by vyndal několik košil, ale pak by ponožky, džíny, kalhoty, šaty a spodní prádlo hodil do sušičky dohromady a tvrdil by, že izoloval ponožky, protože jsou stále v sušičce.

Jak tedy mohou tvrdit, že mají genom viru Sars-Cov-2 o velikosti 30 000 párů bází, když NIKDY žádnou takovou částici z žádného člověka nebo zvířete, ať už nemocného nebo zdravého, nepřečistili a neizolovali pomocí nanosítkového filtru a centrifugy s gradientem hustoty, aby ji přečistili, extrahovali a provedli postup sekvenování genomu podle Sangera nebo Maxama?

Vytvoří ho v počítači a nazvou ho „In-silico“ genom. In-silico znamená vytvořený v počítači, virtuální realita, make believe, fiktivní, vymyšlený.

https://hive.blog/proofofbrain/@francesleader/email-exchange-with-mhra-sarscov2-mrna-genomic-sequence-is-synthetic-3rd-edition

Prostě vezmou sopel z nemocného člověka, trochu ho přefiltrují, ale přesto v něm zůstanou tisíce nebo možná miliony dalších genetických fragmentů a materiálů, a pak to přilepí na tkáň umírající zelené opičí ledviny v petriho misce.

Pak přidají trochu hovězího telecího séra, někdy mléko, ledvinovou tkáň z potraceného lidského plodu a někdy alveolární buňky A549 z plic člověka s rakovinou plic.

Pak všechno to svinstvo v petriho misce zbaví všech živin a přidají do ní dvě antibiotika, která jsou známými toxiny a ničiteli ledvinové tkáně, a někdy přidají trypsin, což je enzym, který buňky v této kultuře ještě více rozloží.

Pak čekají, až se všechno to svinstvo rozpadne a zkazí, dokud neuvidí malé částečky rozbitých buněčných zbytků, kterým říkají viry.

Problém je, že nyní mají rozpadlé zbytky částic a částečné drobné genetické fragmenty člověka, jehož vzorek sople odebrali, plus všechny ostatní mikroorganismy, fragmenty bakterií a další genetický materiál, který byl v tom soplu, plus genetický materiál z kravského telete v bovinním séru, plus genetický materiál z opičích ledvin, plus genetický materiál z ledvin potraceného plodu a dokonce i buňky rakoviny plic, pokud použili A549. .plus všechny jedovaté zbytky antibiotik, kterými misku prošpikovali.

Vůbec netuší, které genetické fragmenty v té petriho misce patří ke které z těch věcí, natož jestli způsobují nějakou nemoc nebo onemocnění!

Takže začnou sbírat ty tisíce náhodně rozbitých fragmentů z nejrůznějších zdrojů a skládat je dohromady v počítači pomocí softwaru pro sekvenování nové generace, dokud nevytvoří zcela fiktivní genom in-silico a nedají mu jméno… třeba Sars-Cov-2.

Proč?

Protože tvrdí, že cytopatický efekt… což je prostě módní název pro diagnózu (tedy odhad), PROČ se ty buňky na petriho misce rozpadly, byl způsoben tím, že částice viru na petriho misce ty buňky zabily a rozbily.

To je JEDINÝ důkaz v historii světa, který byl předložen jako důvod, proč viry způsobují nemoci. TEORIE cytopatického účinku.

Proč záleží na purifikaci a izolaci?

Protože jediný způsob, jak můžete dokázat, že částice viru způsobují nemoc, je purifikovat a izolovat POUZE je, vstříknout pouze tyto částice viru člověku nebo zvířeti a způsobit, že onemocní stejnými příznaky, které podle vás tyto částice způsobují.

Nemůžete vstříknout člověku nebo zvířeti celou petriho misku plnou hnijícího masa, bubáků a toxických chemikálií a tvrdit, že to byly virové částice, které jim způsobily nemoc a ne toxický odvar, který jste jim právě vstříkli, pokud vůbec onemocněli.

Ani virologové tento kontrolní pokus nikdy neprovedli. Nikdy.

Nejspíš si říkáte: No jo, ale důvod, proč se všechen ten genetický materiál v petriho misce rozpadl, je nejspíš ten, že to všechno otrávili trypsinem, amfotericinem a gentamicinovými antibiotiky, která všechna rozkládají ledvinovou tkáň, zabíjejí buňky a ty pak chátrají… navíc tkáň v kultuře zbavili živin. Není tedy důvodem smrti buněk to, že je vyhladověli a otrávili? Není právě TO příčinou cytopatického efektu a ne virové částice v něm?

To je skvělá otázka a ve skutečnosti se dá snadno ověřit.

Přesto se kromě Johna Enderse (foto výše) JEDNOU v 50. letech minulého století a nyní nedávno Dr. Stefana Lanky minulý měsíc… žádný virolog na světě nikdy neobtěžoval provést kontrolní pokus, aby zjistil, zda je to právě postup hladovění a otravy, který způsobuje Cytopatický efekt a ne nesmyslné odpadní fragmenty a částice, kterým říkají viry.

Enders skutečně odebral vzorek člověka se spalničkami, provedl stejné postupy, které jsem právě popsal, a to tak, že ho smíchal s tunou dalšího genetického svinstva a tkáňovou kulturu nechal vyhladovět a otrávit… ale pak vzal vzorek od člověka, který byl naprosto zdravý a spalničky NEMĚL, provedl stejný postup a dostal ÚPLNĚ STEJNÉ výsledky.

Ve svém závěru uvedl, že výsledky jsou od sebe NEODLIŠITELNÉ. Oba vzorky měly stejný cytopatický efekt.

To znamená, že to nebyla nějaká věc zvaná virus spalniček, která tkáň zabila, protože petriho miska od osoby, která spalničky neměla, měla také úplně stejný cytopatický efekt. Smrt vyhladověním a otravou antibiotiky.

Poté je počítačový genom in-silico pro SarsCov2 a všechny ostatní viry v historii je vytvořen nakombinováním tisíců drobných vláken různého genetického materiálu ze všech různých zdrojů z těchto Petriho misek, lidských, bakteriálních, kravských, opičích ledvin atd.

Když navrhují PCR amplifikační test pro testování SarsCov2 nebo chřipky A nebo B nebo dokonce HIV, vše, co udělají, je, že vyberou 300 nukleotidů dlouhou sekvenci z 30 000 dlouhé sekvence, kterou kompletně vytvořili v počítači, a navrhnou test tak, aby hledal 18 až 300 sekvencí z malého kousku sekvence, kterou vybrali z 30 000.

Protože celou genomovou sekvenci vytvořili z věcí, o kterých vědí, že je u člověka stejně najdou, vyberou jako testovací primery malé sekvence, o kterých vědí, že je najdou.

Bylo provedeno vyhledávání v genetické databázi Blast Tool a ukázalo se, že více než 92 normálních lidských genetických sekvencí a více než 90 bakteriálních a normálních houbových sekvencí, které se nacházejí uvnitř plic většiny lidských bytostí, sdílí přesně stejné sekvence jako ty, které hledají tyto PCR testy Covid19.

A nejen to, tyto krátké sekvence se nacházejí i v mnoha dalších věcech. Pravděpodobně jste slyšeli o školácích ve Velké Británii, kteří používali citronovou šťávu k vytvoření falešně pozitivního testu Covid, aby mohli svou třídu poslat ze školy domů a ulít se.

Pravděpodobně jste také slyšeli, že papája, kozy, meloun, borůvky, rajčata, kiwi, motorový olej, voda z kohoutku, voda ze španělské řeky, Coca Cola, ptáci a celá řada dalších podivných věcí byla testem PCR pozitivně testována na přítomnost Covid-19.

Je to proto, že tyto PCR testy, které si všichni nesmyslně dělají, nehledají Covid-19, protože:

A: neexistuje… byl vymyšlen v počítači a každý zdravotní úřad na světě potvrzuje, že nic takového nemá.

B: PCR testy nemohou hledat 30 000 dlouhou sekvenci, k tomu potřebujete Sangerovu nebo Maxam Gilbertovu technologii a provedení jedné sekvenační procedury trvá měsíce a stojí statisíce dolarů a

C: PCR testy jsou navrženy tak, aby našly drobné primerové sekvence dlouhé 18 až 300 párů bází, které se běžně vyskytují téměř v čemkoli, zejména v 182 věcech, které se nacházejí v plicích a soplu každého člověka na Zemi.

To si uvědomte.

PCR NEHLEDÁ COVID-19.

Hledá sekvenci velmi malé molekuly, o které tvrdí, že je v genomu Covid-19, protože ten genom si vymysleli pomocí RNA a DNA z rozpadlých lidských bubáků a plicního hlenového sekretu spolu s dalším svinstvem z opičích ledvin, kravského telete atd.

CDC letos v červenci přiznalo, že za 6 měsíců, tedy v prosinci tohoto roku (právě teď), vyzve laboratoře, aby přešly na nový diagnostický postup, který dokáže rozlišit Sars-Cov-2 od chřipky A nebo B, protože jejich PCR test ROZDÍL NEDOKÁŽE ROZLIŠIT.

To proto, že v něm není žádný rozdíl.

Chřipka není virus, je to sezónní detoxikace organismu lidí, kteří jsou velmi toxičtí, a oba tyto viry chřipky byly navíc vyrobeny úplně stejným podvodným způsobem, in-silico!

Mnohé sekvence primerů, které používají pro tento podvodný test, jsou stejné jako v novém testu Covid-19.

Vzpomínáte si, jak se loni všechny noviny na světě chlubily tím, jak sezónní chřipka „záhadně“ celosvětově zmizela o 98 % v roce 2020, tedy přesně v době, kdy se objevil Covid-19?

Promiňte mi mou francouzštinu, ale probuďte se, kurva!

Je to ten samý zatracený test, CDC to přiznalo, hledá přesně ty samé nesmyslné sekvence primerů a jen ho přejmenovali.

Proto můžete „mít“ Covid a být asymptomatičtí, tedy ne nemocní, bez příznaků… nebo můžete mít chřipku a cítit se nemocní, zatímco vaše tělo čistí toxiny, jako to dělalo od nepaměti každé lidské bytosti v historii.

Test našel bezvýznamnou malou sekvenci primerů, která se vyskytuje u každého člověka a také u ovoce, koz atd. a lékař vám řekl, že je to Covid-19, protože tak se teď říká chřipce.

Mohl bych si udělat úplně stejný PCR test na chřipku nebo Covid a říct, že testuju na virus Oogeyboogyhoogie. Dejte ho kterémukoli člověku, který prochází těžkou chřipkovou detoxikací, a on stoprocentně řekne:

„VÍM, že virus Oogeyboogyhoogie je PRAVÝ, MĚL JSEM HO!“

Ne, vy prostě nevíte nic o virologii nebo o tom, jak fungují PCR testy, natož o detoxikaci chřipky. Většina lidí to neví a nikdo nám, široké veřejnosti, nikdy žádné takové informace neřekne.

Téměř všichni lékaři ani nechápou, jak se dělá virologická tkáňová kultura nebo jak funguje PCR test.

Asi jste si všimli, že ve zprávách a ve vládách se neustále mluví o „případech“. Ne o nemocech a úmrtích.

„Případ“ není doslova nic jiného než bezvýznamný test PCR pozitivní na malou bezvýznamnou sekvenci nukleotidů, která se někdy vyskytla u všech lidí.

Opravdu se lze divit, že počet případů exploduje, když nutí každého, aby si nechal udělat testy, pokud chce cestovat nebo jít do restaurací, podniků a obchodů?

Kdyby vás k tomu nutili u PCR testů na chřipku kterýkoli jiný rok, došlo by k obrovské epidemii „případů“ chřipky stejně….nebo případů Oogeyboogyhoogie, pokud byste test raději takto nazvali.

Dalším problémem PCR a důvodem, proč její vynálezce Cary Mullis řekl, že ji nemůžete používat k diagnostickým účelům, je to, že jediné, co dělá, je, že bere malé molekuly a amplifikuje je zdvojnásobováním každý „cyklus“, dokud není té malé molekuly dost, aby byla „vidět“.

https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/

Ale čím více cyklů se roztočí, tím více se začnou zdánlivě objevovat další molekuly a zesilovat další věci ve vzorku, říká se tomu špinavý vzorek, takže pokud tyto cykly roztočíte více než 30 nebo 40krát, dají vám 95% falešnou „pozitivitu“ toho, co hledají.

Opět platí, že NEhledají Covid-19, chřipku, Ziku, ebolu, Oogeyboogyhoogie nebo cokoli jiného.

Takže VŠECHNY PCR testy na Covid jsou falešně pozitivní… 100 %.

Protože „virus“ v reálném světě mimo počítač neexistuje.

Kdyby existoval, snadno by ho purifikovali, izolovali a sekvenovali, jako to dělají u exozomů a bakteriofágů a mnohem drobnějších mikročipů.

Znamená to jen, že jde o falešně pozitivní nález bezvýznamné malé sekvence, kterou hledají.

Mimochodem, WHO loni přiznala, že udělala chybu, když laboratořím nařídila, aby PCR cykly točily na 40 cyklů, protože to způsobovalo příliš mnoho falešně pozitivních výsledků, což při všech těch pozitivních případech vyděsilo svět… a dávali je mrtvým tělům v nemocnicích a točili je na 40 cyklů, aby řekli, že zemřeli s Covidem jako sekundární nebo třetí příčinou smrti.

40 cyklů dává 95% míru falešné pozitivity a opět, mrtvoly měly jen společnou genetickou základní sekvenci, která se vyskytuje u všech lidí. To je vše, co PCR testy hledají nebo jsou schopny hledat.

Stejně absurdní jsou testy na protilátky.

Léta nám říkali, že když u vás najdou protilátky, musí to znamenat, že máte virus a přesně ve stejnou dobu vám řeknou, že když se necháte očkovat, pak vědí, že to funguje, protože teď máte protilátky a jste chráněni.

Tak proč nejste chráněni v prvním příkladu? Který z nich to je? Nemůžete mít svůj dort a zároveň ho sníst!

Pravdou je, že není proti čemu vás chránit!

Virové částice jsou normálním odumřelým buněčným rozpadem každého tvora a jsou neškodné. Nejsou nakažlivé a nezpůsobují nemoci stejně jako krkání nebo nadělání si do kalhot v přeplněné místnosti.

Protilátky jsou jen bílkoviny vytvářené bílými krvinkami skupiny B, které hledají antigeny, tedy cizorodé toxiny a bílkoviny, které nemají být ve vašem těle.

Protilátky byste rozhodně měli mít, pokud jste si nechali od lékaře vpravit do těla vakcínu plnou jedů nebo máte velmi toxické tělo z nejrůznějších chemických přípravků, šamponů, mycích prostředků, parfémů, vody po holení, make-upu a dalších cizích sraček, které vám denně prosakují kůží.

S viry nemají nic společného a testování na ně je stejně směšné jako zbytek virologie.

Mimochodem… jestli vás zajímá, co je to vakcína… jediné, co dělají, je, že vezmou sopel z nemocných lidí, smíchají ho s tkání opičí ledviny, telecím sérem, někdy s tkání ledviny potraceného plodu nebo šimpanzí ledviny, někdy s buňkami rakoviny plic A549… otráví to antibiotiky, přidají spoustu dalších cizorodých toxických pomocných látek, jako jsou těžké kovy a formaldehyd, a pak do vás celý ten hnus vpraví. Není zač.

Tak o čem je tedy ta blbost s variantami Delta a Omicron?

No, když 400 laboratoří provede tenhle virologický postup a začne v počítači skládat dohromady tisíce různých fragmentů, aby odpovídaly sekvenci in-silico, počítač to pokaždé udělá jinak, protože genetické fragmenty nejsou stejné. Odlišní opičí, telecí a lidští bubáci.

Někdy se vyrábějí falešné sekvence, aby se vyplnila prázdná místa. Jako když dáte partě dětí různé krabice plné lega, ukážete jim obrázek hradu v Německu a pak jim řeknete, ať ten hrad postaví z lega, které mají ve své krabici.

Každé dítě má jiné lego, takže každé z nich postaví nějakou variaci, variantu nebo mutaci, přičemž se snaží co nejlépe vytvořit něco, co vypadá jako hrad, který mají postavit.

To je právě ta varianta.

Různé kombinace genetického materiálu z Petriho misky, musíte vyplnit různá místa v postupu sekvenování nové generace, aby se vaše tisíce nesmyslných sekvencí fragmentů seřadily a vytvořily šablonu, kterou si vymysleli.

Jak přiznal Christian Drosden (viz foto výše), podvodník, který vymyslel PCR test Covid-19 a jak CDC zveřejnilo na straně 42 svého návodu, jak test vyrobili:

„Diagnostický panel RT-PCR v reálném čase byl stanoven ve studiích limitu detekce, protože v době, kdy byl test vyvíjen, nebyly k dispozici žádné KVANTIFIKOVANÉ VIROVÉ IZOLÁTY 2019-nCoV pro použití CDC.“

Přesně tak, vytvořili test na detekci něčeho, co neměli k dispozici k testování. Jak tedy testujete něco, co jste nikdy neviděli nebo co nemáte?

Neuděláte to. Je to NEMOŽNÉ.

Dále říkají: „Testovací sady (testy) určené k detekci RNA 2019-nCoV byly testovány s charakterizovanými zásobami in vitro transkribované RNA plné délky a známého titru (kopie jiné již známé RNA), které byly nasypány do ředidla (tekutiny) sestávajícího ze suspenze lidských buněk 549 (buňky alveolárního karcinomu plic z člověka) a virového transportního média do MIMICKÉHO KLINICKÉHO VZORKU.“

Jednoduše řečeno, neměli k dispozici nic takového jako purifikovanou, izolovanou a geneticky zmapovanou věc zvanou virus SarsCov2, takže prostě vzali hromadu náhodných kopií RNA z nějakých jiných věcí, které už měli na skladě, smíchali je s tekutinami naplněnými buňkami rakoviny plic a udělali z toho test.

Buňky rakoviny plic mají samozřejmě tuny rozbitých buněčných odpadních částic, což jsou všechny viry, takže testují plicní hlenový sekret nemocného na rozbitý genetický materiál, který se nachází i u lidí s buňkami rakoviny plic a říkají si, ano, to je pravděpodobně Covid-19.

Otestujeme genetický materiál z vaší poškozené plicní tkáně, zda se shoduje s genetickým materiálem z poškozené plicní tkáně, a nazveme ho virem.

Věříte vědě? Prosím. Dejte mi pokoj.

Řekli veřejnosti, že se jedná o NOVÝ koronavirus, což znamená zcela nový, nikdy předtím nezjištěný nebo neviděný… takže test na jeho detekci spočívá ve smíchání již viděných a běžně známých sekvencí RNA s buňkami rakoviny plic A549?

Jak to funguje? Nefunguje. Je to podvod. Tečka.

Protože je NEMOŽNÉ udělat test na odhalení něčeho, co jste nikdy neviděli, nevlastnili a nemáte ani ponětí, z čeho se to skládá, je proto NEMOŽNÉ udělat test na odhalení „varianty“ jako Delta nebo Omicron něčeho, co neexistuje.

Nic takového jako varianta něčeho, co neexistuje, neexistuje.

Nevěříte mi? Zkusme to. Právě teď držím v ruce něco, co téměř nikdy, téměř nikdy nemám v ruce nebo jsem nikdy neměl v ruce.

Vaším úkolem je navrhnout diagnostický test, který zjistí, zda něco, co chceme testovat, je totéž, co mám právě teď v ruce.

Běžte!

No, tak do toho, do toho!

Vidíte? Jak můžeš sakra vůbec začít sestavovat test, když nevíš, co to vlastně držím v ruce? Jak je to velké? Z čeho je vyroben? Co to dělá? K čemu to je?

To je NEMOŽNÉ. A stejně tak je nemožné udělat test na virus Sars Cov 2 nebo jeho jakoukoli směšnou variantu či mutaci!

Nevěříte mi?

Teď udělejte test na variantu toho, co mám v ruce… klidně, počkám.

Nemůžete, protože stále nemáte ponětí, co mám v ruce, takže by to bylo nemožné. (je to malinká mikro baterie velikosti A621 kruhová lithiová… a variací by byla některá z těch běžných větších, které se používají ve většině věcí… kdyby vás to zajímalo).

Věděli jste, že historická světová úmrtnost v roce 2020 byla 7,612 úmrtí na každých tisíc obyvatel Země? Přesně tak, na tisíc lidí připadalo 7 až 8 zemřelých. V roce 2021 to zatím bylo 7,6 lidí na tisíc.

Věděli jste, že od roku 2019 do roku 2012 to bylo také kolem 7,5 nebo 7,7 člověka na tisíc lidí a pak se zvyšuje na 8 nebo 9 lidí a od roku 2011 dokonce na 10 lidí z každého tisíce lidí od roku 1950, kdy se to začalo sledovat?

Opravdu si myslíte, že probíhá celosvětová smrtící pandemie a mor, když od roku 1950 zemřelo celosvětově každý rok více lidí než v roce 2020?

Vůbec vás nezajímalo, proč průměrný věk úmrtí lidí, kteří byli pozitivně testováni na Covid-19 nesmyslným PCR testem, byl 82 let a většinou se jednalo pouze o lidi, kteří již umírali na dvě nebo více smrtelných onemocnění, obvykle na plicní choroby? Průměrná délka života je 80 let.

Nepřemýšleli jste, jak je proboha možné, že chřipka celosvětově vymizí ve stejném roce, kdy se objeví nová věc s úplně stejnými příznaky?

Nepřemýšleli jste o tom, proč se každoročně začínají statistiky úmrtí na chřipku počítat znovu od každého předchozího roku, ale u této věci se vede jen dvouletý průběžný součet a bude se vést i nadále, jen aby čísla úmrtí vypadala děsivě?

Nevšimli jste si, že když sečtete libovolné dva roky chřipkových sezón na celém světě od roku 2019 do libovolného předchozího roku, že počty úmrtí jsou přesně stejné jako aktuální průběžná čísla pro Covid-19, právě když je chřipka z 98 % pryč?

(což znamená, že se na ni netestuje)

Opravdu si myslíte, že lidé už neonemocní chřipkovým detoxem? „Já vím, že Covid je skutečný! Onemocněl jsem a test byl pozitivní.“

Máš chřipku, stejně jako ji mají lidé od nepaměti. Vzdělávejte se.

Nepřemýšleli jste někdy o tom, jak je proboha možné, že už mají v celosvětovém měřítku k dispozici miliardy testů na novou variantu, která se objevila před týdnem nebo dvěma u tuctu lidí?

Nebo jak může nějaký test rozlišit Covid19, Delta nebo Omicron, když se stále používá stejný test, který nepozná rozdíl mezi Covid-19 a chřipkou A nebo B?

Mimochodem… s pomocí Dr. Cowana a Dr. Kaufmana dokázal Dr. Lanka vyrobit na petriho misce stejné „virové“ částice, o kterých virologové tvrdí, že jsou důkazem cytopatického efektu a to bez použití sople nebo plicního hlenového sekretu od jakéhokoli nemocného člověka nebo dokonce člověka vůbec, jen tím, že zbytek postupu kultivace viru provedl na opičích ledvinách přidáním dalších věcí a vyhladověním kultury po živinách.

Způsobil cytopatický efekt, když tam neměl žádný možný virový materiál. Jinými slovy, skutečný vědecký kontrolní experiment, jaký provedl Enders ve svém pokusu se spalničkami.

Poté přidal do várky kvasinky a byl schopen shromáždit genetický materiál jak z kvasinek, tak ze zbytku svinstva v Petriho misce, kde na začátku nebyly žádné možné virové částice a byl schopen je v počítači pomocí softwaru pro sekvenování nové generace dát dohromady a sestavit celý genom SarsCov2 in-silico.

Jinými slovy ukázal, že genomy virů, které tito podvodníci vytvářejí, jsou jen normální rozbité fragmenty hnijících tkání a buněk. Nic víc.

Ukázal, že cytopatický efekt, na němž je celá „teorie“ zárodků založena, je skutečně způsoben hladověním a otravou tkáňové kultury v petriho misce… což vytváří rozbité částice buněčných zbytků, které virologové nazývají viry a že tyto rozbité částice virů nejenže nezpůsobily smrt buněčné tkáně v těchto kulturách, ale ani by tam nebyly, kdyby kulturu nehladověli a neotrávili.

Nyní se chystají vzít přesně stejný vzorek kvasinek a rozpadlé tkáně opičích ledvin atd. a ukázat, že z přesně stejné misky mohou sestavit genom jakéhokoli jiného viru, který se jim líbí, Zika, Ebola, HIV, chřipka, cokoli se jim zlíbí. (tato část experimentu už byla také dokončena a publikována, pozn. překl.)

Pokud byste se chtěli podívat do všech těchto dokumentů sami, natočil jsem za poslední dva roky více než 12 filmů se všemi těmito dokumenty a odkazy a mám i dokumenty… takže se prosím zeptejte a já vám velmi rád pomůžu začít s vlastním výzkumem. Odkaz na kanál Bitchute: SPACEBUSTERS https://www.bitchute.com/channel/MKanl25dSUxl/

i

Nezajímá vás, co se vám sakra snaží vnutit, abyste do sebe naočkovali, když nic takového jako Sars-Cov-2 nebo varianta Delta či Omicron takové fikce neexistuje… a PROČ se o to snaží?

Teď by mohl být velmi dobrý čas začít se tím zabývat…..

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Proč je NEMOŽNÉ, aby „varianta“ Omicron existovala?  Natož aby byla testována…  NEMOŽNÉ.  Tečka. Malé počítačové mikročipy mají obvykle průměr 5 až 10 nanometrů, IBM vyrábí jeden, který má 2 nanometry. Intraluminální vezikuly známé jako exozomy (viz obrázek) mají obvykle průměr 30 až 150 nanometrů…

Sdílet na sociální sítě