PODVOD COVID-19 & VÁLKA PROTI  LIDSTVU

image_pdfStáhnout PDF

Dr. Mark Bailey a Dr. John Bevan-Smith

https://drsambailey.com/covid-19/the-covid-19-fraud-war-on-humanity/

Přeložil: Vladimír Bartoš

PODVOD COVID-19 A VÁLKA PROTI LIDSTVU 

Abstrakt 

COVID-19 je podvod, protože jeho údajný původce, údajný nový koronavirus nazvaný  SARS-CoV-2, nebyl v přírodě prokázán, a proto nebyl stanoven jako příčina COVID-19, nemoci a pandemie, kterou vymyslela Světová zdravotnická organizace (WHO). Ze stejného důvodu neexistují ani varianty „viru“, které stejně tak existují pouze hypoteticky v počítačích, cloudových genových bankách a v myslích nevinných lidí, kteří  byli svými vládami komplexně zblbnuti. 

Podvod COVID-19 s řadou absurdních tvrzení nepředstavuje nic menšího než válku proti lidstvu, kterou vedou organizace jako Anser, Fors Marsh a Palantir, které tento podvod provádějí prostřednictvím Big Pharma, s jeho podporovateli a podporovatelkami, včetně  Světového ekonomického fóra, Nadace Billa a Melindy Gatesových, WHO, technologických konglomerátů, mainstreamových médií, spolupachatelů z řad vlád a  „pirátů“ COVID, jako jsou UNC Chapel Hill a Imperial College London, až po příjemce výhod z tohoto podvodu. 

COVID-19 je válkou proti lidstvu, protože politici a jejich vlády nadále využívají tuto vymyšlenou nemoc k terorizování a věznění svých občanů, upírají jim zaručená lidská práva a svobody a porušují jejich kdysi nedotknutelná těla vysoce experimentálními a nebezpečnými injekcemi, které obsahují počítačem vytvořenou sekvenci mRNA spike proteinu, jež dává tělu pokyn, aby se otrávilo (tento postup není vědecky doložený, pozn. překl.). Tyto hanebné injekce, které obsahují i nedeklarované nebiologické předměty pro nedeklarované účely, zraňují miliony a zabíjejí mnoho tisíc lidí po celém světě, včetně až 218 Novozélanďanů ke dni 2. října 2021.1 

Jádrem těchto zločinů proti lidskosti je virologický podvod – SARS-CoV-2 nebyl nikdy  fyzicky izolován ani nebylo prokázáno, že je etiologickým (příčinným) agens COVID 19. V tomto článku autoři zkoumají iluzorní svět virologie a vysvětlují, jak virus, který nikdo neviděl, neví, odkud pochází, nikdo neví, co dělá a kam směřuje, podle podvodníků přechází hranice a přichází si pro vás, ať jste kdekoli. Jak je možné, ptají se autoři, že se toto fantasmagorické šílenství proměnilo ve svět oplývající strachem, v němž demokratické vlády opustily demokratické principy, aby se zapojily do kontroly a „vymazávání lidských bytostí“, což může být jen „krok“ od toho, aby se to změnilo ve třetí světovou válku?2 

1 Dr. Arne Burkhardt, Dr. Walter Lang, Dr. Werner Bergholz, „Příčina úmrtí po očkování Covid-19“, tisková  konference, Institut patologie, Reutlingen, Německo, (20. 9. 21), 1:27:20:  

https://rivercitymalone.com/health/pathologists-investigate-deaths-after-covid-vaccination/; Ke dni 25. 9. 2021 bylo Evropské lékové agentuře (Evropa) nahlášeno celkem 2 448 262 nežádoucích účinků a 26 041 úmrtí; ke dni  15. 9. 21 bylo do systému Yellow Card (Velká Británie) nahlášeno celkem 1 204 555 nežádoucích účinků a 1 662 úmrtí; ke dni 1. 10. 21 bylo do systému VAERS (USA) nahlášeno celkem nežádoucích2,826,646 účinků a  úmrtí16,310. 

Celkový počet hlášených nežádoucích příhod v těchto třech regionech je 6 479 563 a celkový počet úmrtí je 44  013. Vzhledem ke známému podhodnocování těchto příhod se předpokládá, že skutečný počet by mohl být nejméně pětkrát vyšší. Viz: America’s Frontline Doctors et al. v. Xavier Becerra, Secretary of the U.S. Department  of Health and Human Services, et al., Civil Action No. 2:21-cv-00702-CLM, podání z července19 412021,; Citizens‘ Adverse Events register.

2 Holger Fischer, in Burkhardt et al., „Cause of death after Covid-19 vaccination“, 2:19:13.

PRVNÍ ČÁST 

AGENDA GLOBALISTŮ 

Nenechte se mýlit, v současné době jsme napadeni celosvětovým podvodem takového rozsahu a zlovolnosti, že ohrožuje samotnou naši existenci, jak ji známe na této planetě. 

Podvod se týká údajného nového koronaviru, který virologové neobjevili a díky němuž Bill Gates předpověděl pandemii, která se objeví jednou za sto let a na jejíž potlačení je třeba vynaložit miliardy na vakcíny, čímž chtěl značně navýšit majetek nadace Bill and Melinda Gates Trust, která působí vedle Nadace Billa a Melindy Gatesových (BMGF).3 

Dalším, kdo se horlivě připravoval na masové nasazení „vakcín“, které nejsou vakcínami, ale biologickými zbraněmi, byl Peter Daszak z EcoHealth Alliance. Jak řekl v roce 2015, „musíme zvýšit pochopení veřejnosti pro potřebu MCM [lékařská protiopatření], jako je vakcína proti panchřipce nebo pankoronaviru. Klíčovou  hnací silou jsou média a za humbukem následuje ekonomika. Musíme tento humbuk využít ve svůj prospěch, abychom se dostali ke skutečným problémům. Investoři  budou reagovat, pokud na konci procesu uvidí zisk.“4 

V září 2019 doporučil Globální výbor pro monitorování připravenosti, který vznikl v  rámci WHO a Světové banky, zemím, aby se připravily na potenciální „smrtící respirační patogen“ tím, že budou investovat do „inovativních vakcín a terapeutik, nárazových výrobních kapacit, širokospektrých antivirotik a vhodných  nefarmaceutických prostředků.“5

3 Bill Gates, „Responding to Covid-19 – A Once-in-a-Century Pandemic?“, The New England Journal of Medicine  (28. února 20): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003762#article_references ; Ellen DeGeneres  interview of Bill Gates, „Bill Gates on Finding a Vaccine for COVID-19, the Economy, and Returning to ‚Normal  Life'“, YouTube (14. dubna 20): https://www.youtube.com/watch?v=5oEcxMfwJnw.

4 „Developing MCMs for Coronaviruses“, in Rychlá lékařská protiopatření proti infekčním nemocem: Vydání  publikace: Enabling Sustainable Capabilities Through Ongoing Public- and Private-Sector Partnerships  (Umožnění udržitelných schopností prostřednictvím trvalého partnerství veřejného a soukromého sektoru):  Shrnutí workshopu 

(Washington DC: National Academies Press, 12. února 2021):  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/.

Dále doporučili, aby „všechny země vytvořily systém pro okamžité sdílení sekvencí genomu každého nového patogenu“.6 

Svět se připravoval na „pandemii“ a 4.12.2019 Dr. Anthony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, prohlásil, že jeho agentura „provádí a podporuje výzkum s cílem vyvinout nejmodernější technologie vakcinační platformy, které by mohly být použity k vývoji univerzálních vakcín proti chřipce,  jakož i ke zlepšení rychlosti a svižnosti procesu výroby vakcín proti chřipce“. Mezi tyto platformní technologie patří DNA, messengerová RNA (mRNA), částice podobné viru, vektorové vakcíny a samosestavitelné nanočástice.“7 Vše tedy bylo připraveno k tomu, aby se genetické a nanočásticové technologie dostaly na nic netušící populaci pod záminkou zdravotní krize, do které zbývalo jen několik týdnů. Stačilo nahradit chřipku, která už dávno nedokázala nahnat světu strach, imaginárním smrtícím a  „novým“ koronavirem. 

Události, které se odehrály v posledních 20 měsících, by se ještě před dvěma lety zdály nepředstavitelné, ledaže by je měli na mysli lidé jako Gates a Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, kteří už tehdy uvažovali o zničení demokracie zevnitř sebedestruktivní reakcí vyvolanou strachem z  takového viru. Jak Schwab napsal v knize The Great Reset (Velký reset), kde zasel  semínka své globální agendy: „Od svého vstupu na světovou scénu COVID 19 dramaticky roztrhal scénář toho, jak řídit země, žít s ostatními a podílet se na  globální ekonomice.“8 Bylo to mimořádné tvrzení pro koronavirus, který byl tak „nový“, že sekvence spike proteinů již byly patentovány jejich vynálezci a v případě amerického patentu 7279327 B2, přiděleného The University of North Carolina  Chapel Hill, USA, v a 2007, údajně poskytnutého společnosti Moderna v listopadu 2019,  

5 Global Preparedness Monitoring Board, „Svět v ohrožení“, (září 2019), https://constitutionwatch.com.au/wp content/uploads/A-world-at-risk-WHO.pdf 

6 Tamtéž. 

7 Anthony S. Fauci, „The Role of the National Institutes of Health in Research Addressing Seasonal and Pandemic  Influenza“ (Úloha Národních zdravotních ústavů ve výzkumu sezónní a pandemické chřipky), svědectví před podvýborem pro dohled a vyšetřování Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod (4. 12. 2019):  https://energycommerce.house.gov/sites/democrats.energycommerce.house.gov/files/documents/Testimony%  20-%20Fauci%20%28NIH%29%2012.04.2019.pdf 

8 Klaus Schwab a Thierry Malleret, COVID-19: (Forum Publishing, Ženeva, 2020), Zadní strana obálky.

měsíc před tím, než COVID-19 vstoupil na světovou scénu ve Wuhanu.9 Je to píseň, kterou Schwab rád zpívá s Thierrym Malleretem: „Celosvětová krize vyvolaná pandemií koronaviru nemá v moderní historii obdoby. Nemůžeme být obviněni z hyperboly, když říkáme, že vrhá náš svět jako celek a každého z nás  jednotlivě do nejtěžšího období, jakému jsme za poslední generace čelili. Je to náš rozhodující okamžik – s jeho následky se budeme vyrovnávat po celá léta a mnoho věcí se navždy změní.“10 Globalistická sboristka, bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková, spolupředsedkyně nezávislého panelu WHO pro připravenost a reakci na pandemie, zpívá ze stejného hyperbolického zpěvníku: „Za necelý rok a půl  se COVIDem-19 nakazilo nejméně 150 milionů lidí a více než tři miliony jich zemřely. Jde o nejhorší kombinovanou zdravotní a socioekonomickou krizi, jakou pamatujeme, a o katastrofu na všech úrovních… COVID-19 je černobylským momentem 21. století – ne proto, že by se epidemie nemoci podobala jaderné havárii, ale proto, že tak jasně ukázala závažnost hrozby pro naše zdraví a blahobyt. Způsobila tak hlubokou a rozsáhlou krizi, že prezidenti, premiéři a šéfové mezinárodních a regionálních orgánů musí nyní naléhavě přijmout odpovědnost za změnu způsobu, jakým se svět připravuje na globální zdravotní hrozby a jak na ně reaguje.“11 

Tato absurdní a nepodložená tvrzení globalistů vytvářejí prostředí strachu, na které se spoléhají farmaceutické společnosti, jako je Pfizer, aby získaly obrovské částky peněz od národních států, které prodávají své lidi za hubičku. Tato vyděračská praxe je základem uniklé dohody o výrobě a dodávkách mezi společností Pfizer a Albánií, podle níž první jmenovaná požadovala, aby druhá jmenovaná akceptovala, že „vakcína“ společnosti Pfizer podléhá „významným rizikům a nejistotám“, že „nemusí být úspěšná ze“ široké škály důvodů a že společnost Pfizer „nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv selhání nebo nezískání Autorizace Produktu v souladu s předpokládanými termíny popsanými v této Smlouvě.“12 

9 Curtis et al., „Methods for producing recombinant coronavirus“, patent Spojených států amerických č.: US  7,279,327 9. října 2007); Svědectví Dr. Davida Martina, „CDC Fraud“, slyšení německého mimoparlamentního  vyšetřovacího výboru Corona (12. července 21): https://www.bitchute.com/video/yf4HNBenoWcN/. 10 Schwab a Malleret, COVID-19: Velký reset, 11.

11 Helen Clarková a J. E. Ellen Johnson Sirleafová, spolupředsedkyně Nezávislého panelu pro připravenost a  reakci na pandemie, „COVID-19: WHO (květen 2021), 4.

Za „návnadami“, jak David Martin popisuje hlavní farmaceutické hráče – Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck Ridgeback, Gilead Sciences – stojí státem sponzorovaní zločinci, „soukromníci“: Anser, „největší dodavatel celé teroristické kampaně COVID“, který řídí operaci Warp Speed; Fors Marsh, brandingová agentura, která COVID-19 brandovala a je zodpovědná za to, že sdělení COVID-19 je na celém světě stejné; Palantir Petera Thielse, který vás sleduje po telefonu, ať jste kdekoli, prostřednictvím Gotham Data Tracking; a Publicis Sapient, která koordinuje všechna data COVID-19 a říká světu, kolik případů COVID existuje, přestože žádné případy COVID, které by se daly spočítat, neexistují.13 Pak jsou tu piráti, mezi něž se mohou počítat: Ralph Baric a jeho laboratoř Chimera na Univerzitě v Severní Karolíně v  Chapel Hill, příjemce více než 100 milionů dolarů od 1999, aby z částic koronaviru udělali zbraň, včetně 28 milionů dolarů od Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) Anthonyho Fauciho na zbraň v podobě spike proteinu (ačkoli taková “zbraň” a její fungování je vědecky zcela nepodložené, pozn. překl.); Vanderbilt;  Emory; Johns Hopkins University; University of California System; Massachusetts  Institute of Technology; New York University Langone; German Centre for Infection Research; Imperial College London; Institute for Health Metrics and Evaluation; a Erasmus.14 

Tento globalistický podvod se spustil, když se 26. prosince 2019 dostavil do ústřední nemocnice ve Wuhanu 41letý dělník s příznaky, které se nedaly odlišit od jiných respiračních onemocnění běžných mezi 11 miliony obyvatel, kteří v hlavním městě čínské provincie Hubei trpí dusivým znečištěním. Ve velkém spěchu byl genom viru, který dosud nikdo neviděl, natož aby ho izoloval a purifikoval, začátkem ledna 2020 zveřejněn pod novým názvem, SARS-CoV-2 Mezinárodním Výborem pro taxonomii virů 11. února, tedy ve stejný den, kdy hlavní dirigent podvodu, generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Tedros), oznámil svého budoucího kumpána: „Nyní máme pro tuto nemoc název: COVID 19. Budu to hláskovat: C-O-V-I-D pomlčka jedna devět – COVID-19.“15

12 Dohoda o výrobě a dodávkách mezi společností Pfizer Export B.V., albánským Ministerstvem zdravotnictví a  sociální ochrany, státním ministrem pro obnovu a Institutem veřejného zdraví“, Pfizer Draft 1.6.2021 Confidential (1. června 21), 2.1 „Dohoda o dodávkách“, 7 (2.1 [b]-[d]): http://ti-health.org/wp content/uploads/2021/05/Albania- Pfizer.pdf 

13 Dr. David Martin, konference Moudré tradice 2021, „Sledujte patenty, pak pochopíte Covid“, (5. listopadu  21): https://rumble.com/vov60h-dr.-david-martin-follow-the-patents-then-you-will-understand-covid.html.

14 Tamtéž, 25:11.

Koncem března 2020 byla demokracie na kolenou, lidé byli vyloučeni z veřejného života, uvězněni ve svých domovech, přijímající svůj osud ve stejném tragickém tichu  jako smutné oči Šoah, nacpané do vagónů, valící se šedivou krajinou vstříc osudu horšímu než smrt. Tábory vyloučení se nyní staly naše domovy. A pak se stalo něco nepředstavitelného: politici oznámili, že budou očkovat své obyvatelstvo vysoce experimentálními geneticky kódovanými injekcemi, které nikdy předtím nebyly použity na lidech a které měly ještě před sebou několik let již tak zkrácených a fraškovitých klinických zkoušek.16 Naši zvolení zástupci se neobtěžovali nám to říct. Také nám neřekli, že ti, kteří zdánlivě tolerovali počáteční očkování, mohou ve svých tělech nosit tikající časované bomby potenciálních neurodegenerativních a  autoimunitních onemocnění, stejně jako nedeklarované nebiologické předměty pro nedeklarované účely.17 

TROJSKÝ KŮŇ 

Vše se odvíjí od těchto dvou pojmů: nepřítomnost a přítomnost. Na čem je SARS-CoV-2 založen: na  nepřítomnosti nebo na přítomnosti? To je otázka, kterou musíme rozhodnout. Bez přítomnosti viru  SARS-CoV-2 totiž neexistují žádné případy COVID-19, které by bylo možné započítat, a tedy ani důvod či ospravedlnění pro jakoukoli reakci vlády na zdánlivou pandemii. 

Tento útok na lidstvo se opírá o trojského koně, který podvod vnese do našich myslí a těl a umožní tak naplnění globalistické agendy sítě kontroly obyvatelstva se zjevným konečným cílem kontrolovat populaci všemi možnými  způsoby.18 

15 „Poznámky generálního ředitele WHO na brífinku pro média o 2019-nCoV dne 11. února 2020“, WHO (11. 2.  20), 2/4: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 ; „Why do the virus and the disease have different names?“, WHO  (11. 2. 20): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming 

the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it ; Fan Wu et al., „Severe acute respiratory  syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome“, GenBank: MN908947.3, GenBank (18. března  20, předloženo 5. ledna 20): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947. 

16 Paul D Thacker, „Covid-19 : researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial“, BMJ,  375/n2635 (2. 11. 21), 1-3: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635. 

17 Burkhardt, Dr. Walter Lang, Dr. Werner Bergholz, „Příčina úmrtí po očkování Covid-19“, tisková  konference, Institut patologie, Reutlingen, Německo, (20. 9. 21), 2:19:13.

Zatímco se po celém světě vedou debaty o původu viru nemoci COVID-19, o nejnovějších počtech případů, o jeho smrtnosti a o účinnosti takzvaných vakcín, zdá se, že účastníci těchto debat považují něco za samozřejmé: že virus skutečně existuje. Naprostá většina veřejnosti a lékařů si neuvědomuje, že trojským koněm je moderní virologie a její protivědecké metody, které tvrdí, že viry jako SARS-CoV-2 existují. Většinu z nich by překvapilo, kdyby se dozvěděli, že tento „virus“ nebyl nikdy nalezen v těle jediného člověka ani se neprokázalo, že by byl příčinou nějaké nemoci. 

DVOJÍ PODVOD VIROLOGIE 

Zločin COVID-19 proti lidskosti vyžaduje neexistenci tohoto viru, takže neexistuje žádný referenční vzorek, s nímž by bylo možné konfrontovat smyšlený genom, aby se například zjistilo, zda údajné proteiny SARS-CoV-2 pocházejí právě z tohoto viru. 

Tento iluzorní trik se opírá o dvojí klam virologie: (a) záměna slovníkového a vědecky postulovaného významu podstatného jména izolace za jeho opak a (b) záměna falešného zástupného prostředníka vyvolání cytopatických účinků (CPE) inokulací typicky abnormálních buněčných linií in vitro za postulovaného zástupného agenta infikujícího zdravého nebo neonemocnělého hostitele in vivo, aby se prokázala příčinná souvislost mezi údajným patogenem a nemocí. Ani použití „normálních“ buněčných  linií by však neprokázalo příčinnou souvislost podle Kochových postulátů nebo jiných vědeckých postulátů, protože se jedná o pouhé pozorování ve zkumavce s údajnými  viry. 

18 James Corbett, „Bill Gates and the Population Control Grid“, The Corbett Report, (18 May 20):  https://odysee.com/@corbettreport:0/gatespopulation:b

Tento dvojí podvod představuje porušení postulátů, na nichž vědecká komunita dlouho spočívala. Tato fyzikální absence činí ze SARS-CoV-2 “bezpečný” podvod, kterému tleskají virologové financovaní průmyslem a který využívá a odměňuje medicínsko-farmaceutický komplex. Toto černé umění je tak obskurní a jeho jazyk tak tajemný, že se nad ním málokdo z široké veřejnosti pozastaví. Dokonce i Stephen Bustin, odborník na polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a tvůrce protokolů MIQE určených ke zkrocení „divokého západu“ RT-PCR, tomuto virologickému podvodu propadl, jak prozradil v rozhovoru s Ericem Coppolinem: 

Eric Coppolino (EFC): Existují však dvě různé definice izolace. Jedna je, že ji oddělíte od všeho ostatního a druhá, že ji vložíte do polévky všeho možného a najdete ji.

Stephen Bustin (SB): Ano. No, to není zrovna můj obor. Pokud jde o mě, četl jsem ty dokumenty a pokud je to standardní způsob izolace patogenu, tak s tím nemám problém. 

EFC: No, řekl bych, že v současnosti se běžně používá způsob, kdy se při skutečné purifikaci oddělí v centrifuze a máte vzorek pouze z tohoto materiálu. A to je pak věc, která se sekvenuje a pak se použije k přípravě PCR. Nezdá se, že by se to dělo … 

SB: No, sekvence byla stanovena tak, že se odebraly vzorky z původního pacienta, který byl nemocný a pak se to sekvenovalo a pak se sekvence rozebrala a vyšel z toho virus SARS.19 Který se pak velmi podobal netopýřímu viru SARS. A byl zřejmě jiný. Takže to … No, víte, tohle je standardní způsob, takže se k tomu opravdu nemohu dále vyjadřovat, kromě toho, že pro mě je to naprosto přijatelné a je to způsob, jak to udělat.20 

19 Poznámka: Bustin se ve své vzpomínce mýlil. Jak uvádíme níže, tento neplatný krok vynálezci SARS CoV-2 neučinili. 

20 Stephen A Bustin, „Why need for qPCR publication guidelines?-The case for MIQE“, Methods, 50 (16. prosince  2009), 218: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/ ; Eric Coppolino interview of Stephen Bustin, „Planet Waves FM Interview with Stephen Bustin conducted by Eric F Coppolino“, přepis Joshua Halinen, New York  1. února 2021), 01:02:00: https://cormandrostenreview.com/wp-content/uploads/2021/02/bustin transcript.pdf

ČTYŘI PILÍŘE PODVODU COVID-19 

Je-li p, pak q; nyní je q pravdivé, proto je p pravdivé. ‚ Např. věta Jestliže mají prasata křídla, pak jsou některá okřídlená zvířata vhodná k jídlu; nyní jsou některá okřídlená zvířata vhodná k jídlu; proto mají prasata křídla. Tato forma vyvozování se nazývá vědecká metoda .“21 Bertrand Russell, 1946

Celosvětový podvod COVID-19 má čtyři pilíře, které jsou vzájemně propojeny.

PRVNÍ PILÍŘ: IZOLACE 

Teorie virů způsobujících nemoci se datuje do 19. století a virologové se v první polovině 20. století snažili získat tyto podezřelé viry přímo z živých hostitelů. Opakované neúspěchy je vedly k tomu, že v 50. letech 20. století změnili směr, aby si zachovali alespoň nějakou důvěryhodnost. Virologové museli poskytnout něco, co by mohli ukázat svým potenciálním sponzorům, včetně rostoucího farmaceutického průmyslu,  který chtěl vyvinout vakcíny a antivirové léky. 

V roce 1954 vědci oznámili, že mají důkaz o přítomnosti viru spalniček na základě pozorování, že vzorek od pacienta se spalničkami usmrtil některé buňky ve zkumavce. Tyto projevy jsou známy jako „cytopatické účinky“.22 Autoři připustili, že „ačkoli není důvod k závěru, že faktory in vivo [u člověka] jsou stejné jako ty, které jsou základem tvorby obřích buněk a jaderných poruch in vitro [ve zkumavce], výskyt těchto jevů … by mohl souviset s virem spalniček“.23 

21 Bertrand Russell, The Basic Writings of Bertrand Russell 1903-1959 (London: Routledge, 1992, poprvé  vydáno 1961), 200. 

22 John F. Enders a William C. Peebles, „Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents from Patients“. se spalničkami“, Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine (PSEBM), 86 (obdrženo 16.  května 1954), 277-286. 

23 Tamtéž, 287. 

Vznik CPE je základem podvodných tvrzení moderní virologie o izolaci a patogenitě: vzorek (např. výtěr z nosu) se odebere pacientovi, smíchá se s nějakými buňkami ve zkumavce, buňky odumřou a prohlásí se, že byl „izolován“ virus. Virologové nechtějí, abyste věděli, že stejný výsledek lze získat i bez přidání údajných vzorků viru do testovací trubice – jinými slovy, je to samotný proces, vyhladovění buňky a přidání různých toxických látek, jako jsou antibiotika a antimykotika, které způsobí, že již tak abnormální buněčné linie reagují a odumírají. Žádný virus není potřeba. (Někdy se uvádějí fotografie „falešných“ infekcí (mock infected culture, pozn. překl.), avšak podrobnosti těchto pokusů nápadně chybějí). 

Jsou tu samozřejmě obrázky toho, o čem se tvrdí, že je to virus, který způsobuje všechny naše problémy. Barevné 3D obrázky však nejsou ničím jiným než počítačově generovanými obrazy představujícími dojem umělce.24 Média po celém světě je použila k tomu, aby podnítila představy veřejnosti, že je kdykoli může zasáhnout a následně potopit drobný mikrob, který vypadá jako mořská mina. Pokud jde o snímky z elektronových mikrografů, které jsou předkládány ve vědeckých publikacích, ty jednoduše zobrazují nanočástice v kultivačních buňkách a jejich okolí, jak je popsáno ve výše uvedených laboratorních experimentech. Údajně se jedná o viry SARS-CoV-2 na základě svévolných prohlášení. Podle definice je virus infekční částice, která může způsobit onemocnění v živém hostiteli. Žádná z těchto klíčových vlastností nebyla prokázána v žádném z virologických experimentů popisujících údajnou izolaci a  patogenezi. 

Obrázek1. “ Cytopatické účinky – není nutný virus“ 25 

24 https://www.qwant.com/?client=brz-brave&q=SARS-CoV-2+images&t=images

25 Stefan Lanka, „The Virus Misconception“, WISSEnSCHAFFTPLUS magazin, 01/2020, 4.

Virologové se o to neúspěšně pokoušeli celá desetiletí a místo toho, aby připustili, že s celou teorií viru může být problém, jednoduše změnili význam slova. To je skandální stav. Svět je v současné době držen v šachu, protože virologové ve skutečnosti viry neizolují, pouze tvrdí, že je izolují, a zdá se, že je netrápí, že současný útok na lidstvo se opírá o tento zřejmý vědecký podvod. 

Prvním a základním podvodem je tvrzení, že virus byl izolován a je etiologickým (příčinným) agens COVID-19. Bez přijetí tohoto (vždy nepodloženého) tvrzení by podvod COVID-19 ztroskotal, stejně jako Gatesova „pandemie, která se objeví jednou za století“. Jinými slovy, podvod s izolací se opírá o porušení přijatého významu, aby oklamal, když například „izolát“ nebyl izolován o nic víc než zbožné přání. Tím se zakládá zlovolně kruhový diskurz, z něhož není úniku: předpoklad existence je založen na lži a jejím absolutním trváním je existence viru přesvědčivě a opakovaně „potvrzena“. Virologie je motivována aby se jí v tomto přesvědčování dařilo, protože bez něj by neexistoval žádný virus, žádná virologie, žádné „pozitivní“ PCR „testy“ a žádná další pracovní místa pro virology, kteří vymýšlejí viry pro Big Pharma, aby proti nim  bojovali zázračnými „vakcínami“. To je také důvod, proč jsou myšlenky, které jsou v  rozporu s tímto narativem, cenzurovány vládou a mainstreamovými médii a proč bezpečnostní agentury této země terorizují lidi, o nichž tvrdí, že je chrání, a vnucují  jim virologický podvod, na němž celá tato šaráda závisí. Tomuto účelu je v současné době věnován celý státní aparát. 

Fan Wu a kol.26 

26 Fan Wu, ISPOR Summit (2018): https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/past conferences/ispor-summit-2018/program/speakers/speaker/fan-wu-md-phd

Namísto použití metody, kterou virologové běžně používají pro tvrzení o izolaci a  patogenitě prostřednictvím indukce CPE, Fan Wu a spol., první vynálezci genomu SARS- CoV-2, poslali vzorek získaný z plicní tekutiny pacienta rovnou k sekvenování na dvě platformy pro de novo sestavení, aby vyhledali krátké genetické fragmenty neboli „čtení“.27 Je důležité poznamenat, že vzorky zaslané k sekvenování nebyly fyzicky izolované viry, ale surové vzorky obsahující miliony unikátních genetických fragmentů od samotného pacienta, nesčetných mikrobů, dokonce i ze vzduchu, který pacient dýchal cestou do nemocnice. Z této genetické „polévky“ bylo vytvořeno více než 56.5milionů čtení, která byla poskládána dohromady a vytvořila 384 096 kontigů (dlouhých genetických sekvencí) na Megahitu a 1,32 milionu kontigů na Trinity.28 Možná s předsevzetím dokázat svoji neprokázanou “kachnu”, že existuje „trvalá  schopnost virového přelévání ze zvířat, které způsobuje závažná onemocnění u lidí“, vybrali Fan Wu a spol. nejdelší (30 474 nukleotidů), který měl podle jejich tvrzení nukleotidovou identitu 89,1 % s genomem netopýřího koronaviru in silico (SL CoVZC45) vynalezeným v roce 2018.29 (Tento nejdelší kontig nelze reprodukovat, jedná se o zjevný vědecký podvod, více zde, pozn. překl.) “Genom“, který byl geneticky stejně blízký netopýrovi jako člověk habešské kočce domácí, se tak stal předlohou použitou pro návrh primerů pro metodu RT-PCR, která měla údajně detekovat virus, jehož existence nebyla prokázána.30 Následně bylo rozhodnuto, že genom je třeba vystřihnout a upravit, snad aby se ještě více přiblížil 29,802 nukleotidům netopýřího modelu SL CoVZC45 a byl v další verzi na GenBank zredukován na 29,875 nukleotidů.31 Autoři však nebyli se svým výtvorem hotovi a byl nakreslen třetí a poslední model s úplně jinou terminální sekvencí obsahující 23 po sobě jdoucích adeninových bází, který, ejhle, vypadal více jako model netopýra, který měl na ocase 26 po sobě jdoucí adeninových bází.32 

27 Fan Wu et al., „A new coronavirus associated with human respiratory disease in China“, Nature, Vol 579 (3 Feb  author20, correction Apr2 20), 266, Methods page: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3 28 Tamtéž. Megahit a Trinity jsou názvy dvou platforem pro de novo sestavování. 

29 Tamtéž, 265-6, strana s metodami. 

30 Joan Pontius et al., „Initial sequence and comparative analysis of the cat genome“, Genome Research, 17  (2007), 1680. 

31 Fan Wu et al., „Wuhan seafood market pneumonia virus izolát Wuhan-Hu-1, kompletní genom“, GenBank  MN908947.2, GenBank (14 Jan 20): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.2/; Dan Hu et al., „Bat SARS-like coronavirus isolate bat-SL-CoVZC45, complete genome“, GenBank: MG772933.1 GenBank (29. září  2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MG772933

32 Fan Wu et al., „Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome“, GenBank MN908947.3, GenBank (18. března 20): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3.

Není jasné, jak virologové věděli, který „genom“ zvolit, když všechny možnosti byly hypotetické počítačové konstrukce. Rychle se tak ukáže, že antivědecký přístup virologie a  překroucení slova „izolace“ je nejen bludný, ale také značně zavádějící a nemá oporu v ničem, natož ve zdraví a blahobytu celých populací. 

O rok později Dr. Wu Zunyou z čínského CDC v rozhovoru s Janis Mackey-Frayerovou uvedl, že k izolaci nikdy nedošlo: „Virus nebyl izolován,“ řekl. „To je ten problém [proč nebyly sdíleny žádné údaje]. Nemyslím si, že by to pocházelo z toho, co jsme si původně mysleli.“33 

Tento podvod byl v roce 2020 odměněn granty v celkové výši 900 000 USD od Nadace Billa a Melindy Gatesových, které byly poskytnuty dvěma institucím, s nimiž bylo spojeno 14 z 19 spoluautorů podvodu: Fudan University obdržela grant pod číslem INV-006277 „na podporu epidemiologické studie a identifikaci vysokých rizik COVID 19 infekce, což přispěje k národní a mezinárodní strategii zásahů v oblasti veřejného  zdraví a vývoji produktů“, v celkové výši 300 000 USD; a čínské CDC obdrželo grant v  rámci INV-005832 „na podporu reakce na mimořádné události a jejich hodnocení a na přípravu Číny na potenciální pandemii, což nejen pomůže kontrole a omezení šíření nemoci, ale přispěje čínskými zkušenostmi k celosvětovému zdraví“, v celkové  výši 600 000 USD.34 

33 Rozhovor Janis Mackey-Frayer s Dr. Wu Zunyou, „Wuhan Now Year Later“, NBC Nightly News Broadcast  (celý) – 23. ledna 2021 | NBC Nightly News, NBC (23. ledna 21), 13:30-13:50:  

https://www.youtube.com/watch?v=TjjA-8JXzYI

34 Nadace Billa a Melindy Gatesových (přístup 7. května 2021): https:// www.gatesfoundation.org/- /media/files/- bmgf-grants.csv.

Peng Zhou a kol. 

Podobné pseudovědecké metody a stejné nepravdivé tvrzení o izolaci se objevují v článku Peng Zhoua a kol., který časopis Nature obdržel 13 dnů po článku Fan Wu a kol., ale publikované online ve stejném svazku ve stejný den, tedy 3. února 2020.35 Tito autoři rovněž tvrdí, že se jim podařilo izolovat virus, který nazývají „2019- nCoV BetaCoV/Wuhan/WIVO4/2019“ (EPI_ISL_402124), ale na základě CPE, které  pozorovali u tří buněčných linií.36 Ty jsou však nelegitimními zástupnými znaky pro postulovanou infekci zdravého (neonemocnělého) zvířete nebo hostitele. Byly použity tyto tři buněčné linie: Vero E6 (aneuploidní) buňky odvozené z ledvin africké zelené opice; Huh7, lidská hepatocytární buněčná linie odebraná z nádoru jater v roce 1982 a následně kultivovaná; a lidské HeLa buňky odvozené z lidské ženy v roce 1951 trpící karcinomem děložního čípku a následně kultivované.37 Žádná z těchto buněčných linií nesplňuje postulované kritérium zdravého hostitele pro testování patogenity, ale jsou upřednostňovány, protože vyvolávají hledané účinky, tj. CPE a výskyt extracelulárních vezikul. K buněčným liniím byly mimo jiné přidány anorganické soli, fetální hovězí sérum k výživě buněk a řada cytotoxických látek, jako je amfotericin B – protiplísňový přípravek, trypsin – který hydrolyzuje bílkoviny, penicilin – antibiotikum, streptomycin – další antibiotikum, glutaraldehyd – dezinfekční a fixační prostředek, tetroxid osmia – prudce toxické oxidační činidlo a epoxidová pryskyřice – pro vytvoření pevného substrátu pro ultratenké řezy.38 Bizarní je, že na základě toho, že součástí kultury byla RNA neznámého původu, v níž mnoho  buněk zemřelo v důsledku indukovaného hladovění a stresu cytotoxickými složkami, autoři tvrdili, že úspěšně izolovali svůj virus 2019-nCoV BetaCov a nikoliv že koktejl cytotoxických složek zdecimoval jejich abnormální buněčné linie. 

Stručně řečeno, Peng Zhou a spol. nesplnili žádný z postulátů pro identifikaci viru nebo potvrzení, že je původcem nějaké nemoci. Údajný virus nebyl ani fyzicky izolován a přečištěn pro biochemickou charakterizaci a proto zůstal zcela teoretický. 

35 Peng Zhou et al., „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin“, Nature,  579 (12 Mar 20), 270-273 plus 16 nečíslovaných doplňkových článků: https://www.nature.com/articles/s41586-  020-2012-7.pdf 

36 Tamtéž, 272. 

37 Tamtéž, shrnutí zpráv, nečíslovaná druhá strana. 

38 Tamtéž, „Metody“ nečíslovaná první strana.

Nadace Billa a Melindy Gatesových, která poskytla Čínské akademii věd, k níž bylo přidruženo 24 z 27 spoluautorů, grant související s COVID-192020 pod číslem INV 006377 v celkové výši 359 820 USD na tento účel: „Podpořit vývoj platformy pro  testování léčiv a subjednotkových vakcín proti koronavirům, která přispěje k inovaci produktů pro kontrolu pandemie COVID-19“.39 

Na Zhu et al. 

Na Zhu a kol. popisují svou studii vzorků z dolních cest dýchacích, včetně bronchoalveolární laváže (BALF), odebraných čtyřem pacientům s pneumonií neznámé příčiny, kteří krátce před klinickým obrazem navštívili trh s mořskými plody Huanan ve Wuhanu, publikovanou v časopise The New England Journal of Medicine 20. února 2020.40 

Přestože autoři tvrdí, že došlo k izolaci viru, je zřejmé, že nemají na mysli „izolaci“ ve slovníkovém a postulovaném smyslu, ale virologií nahrazený antonymický význam a záměnu nemocných buněk za neonemocnělé hostitelské buňky za účelem prokázání příčinné souvislosti mezi údajným virem a nemocí pacienta.41 V tomto případě byl supernatant odstředěný z BALF pacienta „inokulován na lidské epiteliální buňky“… resekované z pacientů operovaných pro rakovinu plic“, protože údajně neobsahují žádné patogeny.42 V každém případě v nich byly přítomny rakovinné buňky, které, jak je  jejich zvykem, produkují velké množství exozomů, jež by byly viditelné pomocí transmisní elektronové mikroskopie.43 Na rozdíl od Fan Wu et al. a Peng Zhou et al. vytvořili Na Zhu et al. snímky toho, co popsali jako „2019-nCoV částice“, ale bez jakéhokoli ověření jejich biochemického složení z purifikovaného vzorku.44

39 Nadace Billa a Melindy Gatesových (dále jen Nadace Gatesových) (přístup 7. května 2021):  https:// www.gatesfoundation.org/-/media/files/-bmgf-grants.csv. 

40 Na Zhu et al., „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019“, The New England Journal  of Medicine, 382 (20. února 20, poprvé publikováno 20. ledna24, aktualizováno 20. ledna29), 728. 41 Tamtéž, 730-31728,. 

42 Tamtéž, 728. 

43 Tamtéž, 731.

Z předložených snímků jednoduše nelze prokázat, že částice jsou viry (tj. infekční a způsobující onemocnění) nebo že obsahují údajný genom SARS-CoV-2. 

Navzdory tomuto dvojímu klamu, který virologii pronásleduje, se virologové stále drží svého přesvědčení a své práce. Neboť, jak říkají Na Zhu et al: „Ačkoli naše studie nesplňuje Kochovy postuláty, naše analýzy poskytují důkazy o tom, že se na propuknutí epidemie ve Wuhanu podílel virus 2019-nCoV.“45 Základem tohoto tvrzení je zřejmě to, že autoři umístili hroty šipek na extracelulární vezikuly neznámého složení a pokřtili je „2019-nCoV“. (tzv důkaz šipkou, pozn. překl. 🤣 )

Implikace a neznámé složení však byly dostatečně dobré pro Nadaci Billa a Melindy  Gatesových, která poskytla Národnímu institutu pro kontrolu a prevenci virových onemocnění, s nímž bylo spojeno 13 z 18 spoluautorů, grant související s COVID 192020 pod číslem INV-019121 ve výši 71 700 USD „na podporu čínského CDC při hodnocení kvality sérologických diagnostických činidel COVID-19 v Číně a poskytnutí  důkazů pro vědecké využití činidel v klinické diagnostice a epidemiologickém průzkumu“.46 

Leon Caly a kol. 

Leon Caly a spol. prací pod názvem „Izolace a rychlé sdílení nového 2019koronaviru (SARS CoV-2) u prvního pacienta s diagnózou COVID-19 v Austrálii“ vytvořili vlastní značku nacionalismu protinožců, když informovali o 58letém muži z Wuhanu, který  se „necítil dobře“, když 19. ledna přijel do Melbourne. 2020.47 

44 Tamtéž. 

45 Tamtéž, zvýraznění733. přidáno. 

46 Nadace Billa a Melindy Gatesových (dále jen Nadace Gatesových) (přístup v květnu 72021). 47 Leon Caly et al., „Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient  diagnosed with COVID-19 in Australia“, MJA, 212/10 (1. června obdrženo20, 25. února přijato v 20,březnu  zveřej20,něno). 9 

20. března), 459: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.5694/mja2.50569

Když tvrdili, že buňky Vero „vykazovaly cytoplazmatické vezikuly vázané na membránu obsahující částice koronaviru“, Caly et al. nebyli schopni najít „viriony“ s údajným spike proteinem a tak přidali do buněčného kultivačního média více trypsinu a než stačili říct „Jack Robinson“, trypsin, jehož funkcí je trávit proteiny,  pohltil vnější proteinovou vrstvu 100 nm kulovitého „virionu“ a odhalil „charakteristický korunovitý lem spike proteinů“, což, jak dodali bez sebemenšího náznaku ironie, „okamžitě zlepšilo morfologii virionu“. 48 Jinými slovy, když exozomy nevypadaly jako jejich vytoužený virus, trochu ho trypsinizací povzbudili. Údajné viriony nebyly purifikovány, takže nebylo možné stanovit jejich biochemické složení: nabízený „genom“ byl ve skutečnosti sestaven po vygenerování „přibližně 30 000 000  čtení“ ze směsi tkáňových kultur.49 Stejně jako u všech ostatních prací tohoto druhu nebylo poskytnuto žádné vysvětlení, jak vědí, že tyto částice způsobují onemocnění nebo zda tytéž částice existují v lidském těle. Opět je bylo možné nazvat pouze extracelulárními vezikulami neznámého významu, vyrobenými z abnormálních buněk opičích ledvin ve zkumavce. Další problém, zda se snímky z  elektronových mikrografů připravených tkání in vitro vůbec podobají snímkům živých buněk, přesahuje rámec této eseje. 

O pošetilosti tohoto dokumentu a virologických nesmyslech, které jsou v něm obsaženy, není třeba nic dalšího dodávat, snad jen to, že Ministerstvo zdravotnictví NZ uvádí, že se jedná o jeden z příkladů „izolace a kultivace viru v laboratorních podmínkách“.50 

48 Tamtéž, 461-62. 

49 Tamtéž, Doplňkové metody:  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.5694%2Fmja2.50569&file=mja250569-sup 0001-Supinfo.pdf.

50 Dopis Rebeccy Drewové, manažerky skupiny Science and Insights, COVID-19 Health System Response,  nedatovaný dopis OIA Ref: H202008345, Ministerstvo zdravotnictví.

ČÁST DRUHÁ 

DRUHÝ PILÍŘ: GENOMICKÉ SEKVENOVÁNÍ 

Tuto celosvětovou tragédii z velké části umožnil úpadek vědy “ – systematického studia podstaty a  chování hmotného a fyzikálního vesmíru, založeného na pozorování, experimentu a měření“ – ve  scientismus, nekritické uplatňování vědeckých metod v nevhodných oblastech studia“. 51 Ten se stal  sekularizovaným systémem víry, který svou autoritu opírá o vlastní performativitu a předpoklad  fenomenologické preexistence, v němž jsou předpoklady a hypotézy považovány za průkazné a  abstrakce za repliky reálného.

Druhým pilířem podvodu COVID-19 je genomové sekvenování. 

Virologové tvrdí, že vypracovali celou genetickou strukturu virů, jako je „SARS-CoV 2“, a nahráli ji do databází, jak to Fan Wu, Peng Zhou, Na Zhu, Leon Caly a jejich týmy udělali na začátku r. 2020, jak to mnozí udělali později. Opět tvrdí, že mají „izolát“ viru, ale toto prohlášení činí až poté, co „sestavili“ genom ze své smíšené směsi obsahující genetické fragmenty neznámého původu. V případě Fan Wu a spol. si  přesto, že na krytém trhu s mořskými plody, kde pacient pracoval, nebyli k prodeji žádní netopýři a přesto, že vynálezci nebyli schopni potvrdit mezihostitele nebo rezervoár pro svůj virus, vybrali jako předlohu, s jejíž pomocí vytvořili WH Human 1 (SARS.-CoV-2), jiný in silico netopýří koronavirus .52 To vše je nepochybně nedílnou součástí virologické potřeby vědeckého potvrzení, která se projevuje dvacetiletým hledáním netopýřího Eldoráda, v němž podle jejích představ leží všechny poklady koronavirů světa.53 Mezitím stále vymýšlí viry, kterými krmí Big Pharma, aby se udržela nad vodou. 

Postup, který virologie používá pro tvrzení o „izolaci“, lze shrnout následovně. Z  biologické „polévky“ odebrané z plic pacienta nebo z výtěrů z nosu, která obsahuje nejrůznější materiál z lidského subjektu, nespočet komenzálních mikrobů a potenciálních kontaminantů, hledají de novo sestavovací platformy krátké genetické fragmenty. Po nalezení milionů unikátních fragmentů v této genetické polévce, pak tyto softwarové programy sestaví „genom“ (jeden dlouhý kus) na základě parametrů nastavených v programu. Při cestě k výsledku dochází k určitému stříhání a vkládání a pokud kousky „chybí“, jsou k dispozici další připravené, které lze přidat do šablony, které vyplní mezery. Algoritmy vytvořené člověkem, pravděpodobnostní modely a libovolné výběry však nemohou poskytnout odpověď „ano“ nebo „ne“ na otázku jeho fyzické existence v přírodě, a to i proto, že jakýkoli  „genom“ koronaviru použitý jako šablona při jeho výrobě bude rovněž propoziční, metodika neposkytuje žádné potvrditelné spojení s hmotným nebo fyzickým světem, což z nového člena rodu koronavirů činí pouze další produkt virologických sui-referenčních procesů. 

51 Jeremy Butterfield, ředitel redakce, Collins Concise Dictionary Fifth Edition (Glasgow: HarperCollins, 2003),  1348. 

52 Fan Wu et al., „A new coronavirus associated with human respiratory disease in China“, 268-9.265, 

53 David Cyranoski, „SARS epidemie spojené s čínskou netopýří jeskyně“, Příroda, (5527 prosinec 17), 15-16.

Analogicky k těmto procesům by se dalo říci, že na podlaze najdete milion karet, na každé z nich jsou částečné věty. Začnete je řadit do celých vět a nakonec do příběhu. Pokud se vám některé kousky nehodí, vyhodíte je, a pokud se vám zdá, že kousky chybí, vypůjčíte si odstavec z jiného příběhu. Jak ale poznáte, že se jedná o existující příběh a ne o něco, co jste si právě vymysleli? A proč by tam nemohlo být deset  menších příběhů nebo žádný příběh? Stručně řečeno, nemůžete tvrdit, že znáte příběh, pokud nemáte přístup ke kompletnímu příběhu předtím, než začnete. A v tom spočívá  klam virologie – virologové nepracují s kompletním genomem, protože nepracují s kompletním virem. Pracují s náhodnými kousky biologického materiálu a pak nám tvrdí, že představují důkaz viru. Avšak ti z nás, kteří jejich experimenty pečlivě zkoumají, vidí, že je tu problém: neexistuje žádný materiální důkaz o existenci nějakého viru. 

Veřejnosti se totiž neříká, že žádný virus SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován a purifikován jako celá jedinečná struktura. To, co se děje, je pouhé sekvenování surových vzorků, které obsahují genetické fragmenty neznámého původu. Neexistuje tedy žádný důkaz, ani nejasná záruka, že výsledný „genom“ in silico existuje v přírodě nebo má něco společného s „virem“. Tímto způsobem je však vynález „viru“ prezentován jako objev, jehož faux status je zpětně zajištěn aktem denotace, kdy jeho pojmenování  předjímá jeho předchozí existenci a patogenitu. 

To, že jádrem tohoto útoku na lidstvo by měl být fiktivní hypotetický genom vynalezený takovou antivědou, je vědecká a etická nehoráznost. Je to tato falešná věda, která obrátila svět vzhůru nohama a poskytla politikům příležitost převzít roli injekčních nacistů. Je to zákeřnost zločinu virologie, zobecněná verze falešného tvrzení o izolaci, která poskytuje politikům „povolení“ ke znásilňování státních zaměstnanců a k rozšíření jejich systematického programu tělesného násilí do soukromého sektoru, jehož nejnovějšími oběťmi jsou pracovníci maloobchodu a pohostinství.54 U ostatních se zločin vkrádá do našeho vědomí pod rouškou povinnosti a dobročinnosti a způsobuje, že mnozí z nás přijímají do svých těl neznámý obsah lahviček, které se vláda zjevně neobtěžovala zkontrolovat, vyrobených výrobcem s velkolepým záznamem o zločinných lékařských podvodech, jejichž obsah navíc pašuje do našich těl genetické vektory s nedostatečně ověřenými účinky, a to vše pro vyšší dobro ochrany společnosti před smrtelnou nemocí, která neexistuje.55 

Jak mohla současná demokracie propadnout takovému absurdnímu, ale smrtelnému nesmyslu, je mimo rámec tohoto eseje. Stačí říci, že právě proto není tato novozélandská vláda „vaším jediným zdrojem pravdy“, ale zločinným šiřitelem monumentálních lží, které používá jako zástěrku pro své zbabělé zločiny proti lidskosti, akty teroru a democidy a rozsáhlé socioekonomické krveprolití a vykloubení, které nadále způsobuje obyvatelům tohoto „kdovíčeho“, čímž kopíruje okolnosti před nastolením totalitních režimů dvacátého století. 

54 Rahul Battharai, Covid 19 Delta outbreak: NZ Herald (26. října 21):  

https://www.nzherald.co.nz/business/covid-19-delta-outbreak-businesses-welcome- vaccine-certificates-for retail-and-hospitality/WB2WIX4KHGR27ZZNS6JJXFIGKQ/ 

55 „Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History“, Ministerstvo  spravedlnosti Spojených států amerických (2. 9. 09), 2: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department announces-largest- health-care-fraud-settlement-its-history.

TŘETÍ PILÍŘ: PCR 

Třetí pilíř podvodu COVID-19 se týká nesprávného použití PCR (modifikované jako RT-PCR, reverzní transkriptáza-PCR za účelem detekce jednořetězcové RNA, protože PCR může spolehlivě amplifikovat pouze DNA). Toto nesprávné použití se soustřeďuje na amplifikaci sekvencí RNA odebraných lidským subjektům, o nichž se tvrdí, že patří k SARS-CoV-2 a také k onemocnění označované jako COVID-19. PCR však nemůže potvrdit ani jednu z těchto věcí; její schopnost je omezena pouze na amplifikaci vybraných nukleotidových sekvencí, nikoli na určení jejich původu nebo významu. Tento podvod se tedy opírá o přisouzení významu amplifikovaným sekvencím, které dodávají: (a) odkaz na imaginární genom in silico, a nikoli na prokázanou fyzickou  entitu zvanou SARS-CoV-2; a (b) „nemoc“, která byla s absurdní kruhovou  argumentací definována samotným výsledkem PCR. SARS-CoV-2 nebyl nikdy lokalizován u člověka, izolován, purifikován a následně vyfotografován a biochemicky  charakterizován jako celá jedinečná struktura. Nebylo prokázáno, že existuje v přírodě; ve skutečnosti byly v r 2007 patentovány klíčové součásti, což by z definice vyžadovalo, aby byly vytvořeny člověkem.56 Pokud jde o krátké nukleotidové  sekvence detekované používanými soupravami PCR, ty sice existují, ale pocházejí odjinud, nikoli z viru označeného jako „SARS-CoV-2“. (Pokud se provádí špatně nebo při vysokém počtu cyklů, což bylo typické, cílová sekvence nemusí ve vzorku vůbec existovat a „pozitivní“ výsledek je prostě artefaktem procesu). Kromě toho PCR nemůže žádným prokázaným způsobem diagnostikovat infekční stav člověka a nikdy nebyla nalezena žádná konzistentní souvislost mezi stavem onemocnění a výsledky PCR. Stručně řečeno, nesprávné použití PCR znamená, že COVID-19 je vědecky nesmyslný konstrukt, který nepředstavuje nic jiného než referenční iluzi. 

Účelem této chybné aplikace bylo od počátku poskytnout statistický základ pro pandemii založenou na nemoci vymyšlené WHO ve prospěch elit a vybraných členů farmaceutického průmyslu, nikoliv pro lidstvo. 3. ledna 2020, kdy bylo k dispozici  pouze „44 případů pacientů se zápalem plic neznámé etiologie“, neexistoval žádný základ pro spuštění startovacího tlačítka pandemie, o kterou WHO a farmaceutický  průmysl zoufale usilovaly; například společnosti Moderna a BioNTech, partner společnosti Pfizer, mezi sebou ve 2,5 finančních letech prodělaly téměř 1 miliardu dolarů, a to v období mezi 2016 a 2019.57 

56 Curtis et al., „Methods for producing recombinant coronavirus“, patent Spojených států amerických č.: US  7,279,327 9 OcT 2007).

Dr. Kary Mullis, vynálezce polymerázové řetězové reakce (PCR): „Neřekne vám, že jste nemocní.“ (Foto: LA Times srpen13 2019) 

Avšak po zveřejnění publikace o neověřených PCR testech na webových stránkách WHO ve dnech 13. a 17. ledna 2020, navržených Christianem Drostenem a spol. k detekci hlášeného viru, kdy autoři přiznali, že testy byly navrženy, „bez dostupného virového materiálu“, se počet případů COVID-19 začal zvyšovat.58

57 „Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 1“, WHO (21. 1. 20), 1:  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330760/nCoVsitrep21Jan2020-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y . Moderna, Inc.“, United States Securities and Exchange Commission, Form F-1  Registration Statement“ (9. 11. 2018), 12, 94; BioNTech SE, United States Securities and Exchange Commission,  Form F-1 Registration Statement“, (nedatováno, předpoklad 2019), 5, F-7: https://investors.biontech.de/static files/0eb8771c-1cda-4868-bb9f-bdb22dfd29e4 . Ztráty společnosti Moderna činily 230 314 000 USD za rok 2016, 255 916 000 USD za rok 2017 a 243 308 000 USD za devět měsíců do konce září 2018 a potřebovala by další investice. Přestože společnost BioNTech získala od roku 2008 1,1 miliardy USD v rámci soukromého umístění svých akcií, dosáhla za rok 2017 ztráty před zdaněním ve výši 85 950 000 EUR a za rok 2018 ve výši  48 262 000 EUR. 

58 Victor Corman, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Christian Drosten Charité Virology, Berlín, Německo;  Olfert Landt, Tib-Molbiol, Berlín, Německo; Marion Koopmans, Erasmus MC, Rotterdam, Nizozemsko; Maria  Zambon, Public Health England, Londýn. Další rady: Malik Peiris, University of Hong Kong, „Diagnostic detection  of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT- PCR“, WHO, 17. 1. 20: https://www.who.int/docs/default source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2 ; Victor Corman, et al, „Diagnostic detection of  Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT- PCR“, WHO, 17. 1. 20: https://www.who.int/docs/default source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2 ; Victor M Corman, Olfert Landt, Marco Kaiser,  Richard Molenkamp, Adam Meijer, Daniel KW Chu, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Julia Schneider, Marie  Luisa Schmidt, Daphne GJC Mulders, Bart L Haagmans, Bas van der Veer, Sharon van den Brink, Lisa Wijsman,  Gabriel Goderski, Jean-Louis Romette, Joanna Ellis, Maria Zambon, Malik Peiris, Herman Goossens, Chantal Reusken, Marion PG Koopmans, Christian Drosten, „Detection of 2019  novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“, Eurosurveillance, 25/3 (23 Jan 20), 23:  https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045. 

Ve dnech 22. až 24. ledna WHO svolala mimořádné zasedání, aby monitorovala mezinárodní situaci, přestože v této fázi byla hlášena pouze 17 úmrtí a 581případů.59 Tento nedostatek případů představoval problém pro farmaceutické společnosti, které chtěly dostat na trh svá vysoce experimentální genetická kódovací zařízení, maskované jako vakcíny, aniž by musely projít běžnými schvalovacími procesy, o nichž pochybovaly, že by jimi mohly projít.60 Prostředkem k obejití přísných licenčních podmínek regulačních orgánů by mohla být mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví.61 Nyní už byly „testy“ RT-PCR v plném proudu a přinesly dostatek případů, aby Tedros vyhlásil „mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“ (PHEIC) a podnítil rétoriku: „Teď je čas na fakta, ne na strach. Je čas na vědu, ne na fámy. Je čas na solidaritu, ne na stigmatizaci.“62 Za  pouhých sedm dní od 24. ledna totiž počet případů COVID-19 celosvětově vzrostl o  1245,61 %, z 581 až na 7,818, když jen 98 z nich bylo mimo Čínu.63 Do následujícího dne se celkový počet případů zvýšil na 9 826.64 Tady se naplno projevil mezinárodní  podvod, astronomický nárůst přízračného viru, který nebyl izolován, natož aby se prokázalo, že způsobuje nějaké onemocnění, přičemž Tedros doporučil jako ještě důležitější než „mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“ urychlit „vývoj vakcín, terapeutik a diagnostiky“.65 

59 Bloomfield Affidavit, (13. 7. 20), 8; „COVID-19 pandemic cases in January 2020“, Wikipedia (navštíveno v  červ17nu 2020). 

21): https://en.wikipedia.org/wiki.COVID-19_pandemic_cases_in_January_2020 

60 Moderna, Inc., „United States Securities and Exchange Commission, Form F-1 Registration Statement“ (9.  listopadu 2018), 12. 

61 Rozhovor Jamese Delingpolea s Reinerem Fuellmichem, The Delingpod (23.  

května 21): www.odysee.com/@JamesDelingpoleChannel:0/feullmich:8. 

62 „Prohlášení generálního ředitele WHO k mimořádnému výboru IHR pro nové koronaviry (2019-nCoV)“, WHO  (30. 1. 20): https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov). 

63 „COVID-19 pandemic cases in January 2020“, Wikipedia (navštíveno 17. 6. 21); Andrew Joseph, „WHO  declare coronavirus outbreak a global health emergency“, STAT (30. 1. 20). 

64 Tamtéž. 

65 „Prohlášení generálního ředitele WHO k mimořádnému výboru IHR pro nový koronavirus (2019-nCoV)“, WHO 

(30. ledna 20), 3.

Všude byl cítit zápach podvodu. Drosten neuvedl, že je členem redakční rady časopisu Eurosurveillance, když byl spolu se svými spoluautory 23. ledna, tedy dva dny po předložení, v Eurosurveillance publikován.66 (více o tomto podvodu ZDE, pozn. překl.) Vyšlo také najevo, že Drosten bude „pravděpodobně čelit soudnímu obvinění za držení podvodného doktorského titulu“.67 Další spoluautorka, Chantal Reuskenová, rovněž neoznámila, že je členkou redakční rady časopisu Eurosurveillance, a další z Drostenových spoluautorů, Olfert  Landt, generální ředitel společnosti TIB Molbiol, až do 29. července 2020 neoznámil svůj střet zájmů, že jeho společnost je výrobcem PCR soupravy založené na publikovaných sekvencích testů.68 Landtovi se tento podvod bohatě vyplatil, jak jeho společnost později uvedla: „Společnost TIB Molbiol … dodává od začátku ledna 2020  testovací soupravy COVID-19 PCR. Za posledních 12 měsíců jsme dodali více než 60 milionů testů“.69 

Najednou se svět ponořil nikoli do virové pandemie, ale do pandemie PCR, která vyvolala strach po celém světě. Ale strach se vyplácí a vyplácí se dobře. Instituce, s níž byli spojeni nejvýznamnější tvůrci tohoto článku, univerzitní nemocnice Charité  Berlin, obdržela grant2020 od BMGF pod číslem INV-005971 „na vývoj  diagnostických a virologických nástrojů umožňujících rychlou reakci na nový  koronavirus 2019“ v celkové výši 249 550 USD.70 

Pandemie PCR nyní již téměř dva roky udržuje přízračnou pandemii COVID-19. I když  se tvrdí, že PCR dokáže odhalit virus a infekci, je to jen další podvod. Metoda PCR jednoduše amplifikuje genetické fragmenty, to je vše. Jak jsme již zjistili, nikdo nemá fyzicky izolovaný vzorek, ba dokonce ani neprokázal existenci viru. Proto byly sekvence testů PCR společnosti Drosten navrženy bez viru, stejně jako sekvence  testů amerického Centra pro kontrolu nemocí, CDC.71

66 Christian Drosten et al., „Detection of novel 2019coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“, Eurosurveillance, 25/3 (23. ledna 2020), 23. 

67 William Engdahl, „Coronavirus Scandal Breaking in Merkel’s Germany“ (10.  

prosince 20): www.williamengdahl.com/englishNEO10Dec2020.php. 

68 Drosten et al., „Detection of novel 2019coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“, 29. 69 „Testovací soupravy RT-PCR a testy mutací VirSNiP pro sledování kmenů“, TIB Molbiol (přístup 6. 

května 20): https://www.tib-molbiol.de/covid-19. 

70 Nadace Billa a Melindy Gatesových (navštíveno v květnu 72021).

Jinými slovy, PCR byla kalibrována na detekci genetických sekvencí „viru“, jehož existence v přírodě nebyla prokázána. Místo toho detekuje sekvence neznámého původu, které se vyskytují u některých lidí a údajně také u některých koz, křepelky a chlebovníku.72 Jak zdůraznil Kary Mullis, vynálezce PCR oceněný Nobelovou cenou, PCR „vám neřekne, že jste nemocní nebo že vám věc, která u vás skončila, ublíží nebo něco podobného“.73 Drostenova práce totiž navzdory údajnému „diagnostickému pracovnímu postupu pro 2019-nCoV“ pouze popisovala analytickou citlivost a specifičnost jejich PCR protokolu pro amplifikaci vybraných nukleotidových sekvencí, nestanovila žádnou diagnostickou specifičnost pro jakýkoli klinický stav.74 Proto navzdory tvrzení zdravotnických orgánů, že PCR je vhodná pro diagnostiku COVID-19, rakouský soud v březnu 2021 potvrdil opak a jeho rozhodnutí opakuje Mullisovo: „‚PCR test není vhodný pro diagnostiku a proto sám o sobě nic nevypovídá o nemoci nebo infekci člověka‘.“75 

Doplňujícím partnerem v trestném činu PCR je definice WHO pro případ „COVID 19“.76 V podstatě potvrzeným případem může být a s největší pravděpodobností i bude „osoba s pozitivním testem amplifikace nukleové kyseliny (NAAT)“, tedy testem PCR, bez ohledu na to, zda je osoba nemocná či nikoliv.77 

71 „2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel: 2019-nCoVEUA-01 1000  reakcí“, 40: https://www.fda.gov/media/134922/download 

72 Jesús García Blanca, „Podvod byl potvrzen: D-Salud-Discovery, 242 (8. listopadu 20):  https://www.dsalud.com/reportajes/fraudes-y-falsedades-en-el-ambito-medico/ ; anglicky trans.: http://philosophers-stone.info/wp-content/uploads/2020/11/The-scam-has-been-confirmed-Dsalud November-2020.pdf ; Jerry Fisayo-Bambi, „Tanzania: goat, paw paw, jackfruit test positive for coronavirus“,  Morning Call (6. května 20): https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya pawpaw- test-positive-to-corona-morning-call/. 

73 David James, „PCR Inventor: „(5. října 20): https://off- guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it doesnt-tell-you-that-you-are-sick/. 

74 Christian Drosten et al., „Detection of novel 2019coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR“, Eurosurveillance, 25/3 (23. ledna 20), 23. 

75 „Rakouský soud rozhodl, že PCR test není vhodný pro diagnózu COVID-19 a že uzamčení nemá právní základ“, GreatGameIndia (8. dubna 21): https://greatgameindia.com/austria-court-pcr-test/ 

76 „Definice případů WHO COVID-19: COVID-19 | COVID-19: (16. 12. 20):  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2. 77 Tamtéž.

Vznikla tak absurdní  situace, kdy případ „COVID-19“ není nic jiného než výsledek PCR testu, který není testem, protože PCR nemá v tomto ohledu žádnou diagnostickou schopnost, protože se jedná pouze o amplifikační nástroj. „Pozitivní“ PCR testy jsou pak zveřejňovány organizacemi, jako je John Hopkins University a Medicine, které uvádějí nesmyslné statistiky, jako by byly legitimní. Jinými slovy, ani jeden z 243 554 336 případů COVID 19, které jsou k 25. říjnu 2021 zobrazeny na nástěnce „výskytů koronaviru“ na Johns Hopkins, neexistuje mimo zlovolně kroužící diskurz, který se opírá pouze o dvojí neprokázaný předpoklad, že SARS-CoV-2 byl izolován a je příčinou COVID-19.78 

V důsledku toho nyní zažíváme lékařskou tyranii, která je odtržená od přirozeného světa a je tak absurdní, že zjištění několika genetických fragmentů u jednoho člověka může být použito jako záminka k uvěznění celého národa. 

ČTVRTÝ PILÍŘ: MODELOVÁNÍ EPIDEMIÍ 

Astronomické počty případů zjištěné metodou PCR se staly základem reprodukčního čísla (R0), které inicializovalo všechny modely ohnisek COVID-19. I když se však modelování epidemií, které je již dlouho známé svou predikční chybovostí, opíralo o tato bezcenná čísla, stále dokázalo vytvářet předpovědi, které byly okázale absurdní. 

Nejvýznamnějším šiřitelem těchto spekulativních nesmyslů byl Neil Ferguson z Imperial College London (ICL), hlavní autor Zprávy 9 ICL, zveřejněné bez recenzního řízení 16. března 2020, která předpovídá, že bez nefarmakologických zásahů zemře do tří měsíců 550 000 lidí ve Velké Británii a 2,2 milionu lidí v USA.79 Její hrozivé předpovědi přiměly vlády změnit směr uprostřed událostí a předvídatelně vyvolaly  mezi nic netušící veřejností rozsáhlou paniku, která vytvořila prostředí strachu a ochotu podřídit se veřejné „zdravotní“ politice v mnoha zemích.

78 Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center (přístup 25. října 21):  https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 

79 Neil M Ferguson et al., „Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID- 19 mortality and  healthcare demand“, Imperial College London (16. 3. 20), 6, 137,: DOI: https://doi.org/10.25561/77482.

Když Ferguson nakonec zveřejnil programové dokumenty Zprávy 9, aby je veřejnost mohla posoudit, setkal se s posměchem komerčních i akademických odborníků. Jeden z komerčních expertů je považoval za „chybnou kaši, která připomíná spíše mísu těstovin s andělskými vlasy, než precizně vyladěný program“, zatímco vědci z Edinburské univerzity uvedli, že neprošly „základním vědeckým testem, který spočívá v tom, že při stejném počátečním souboru parametrů se dosahuje stejných výsledků“.80 O deset dní později Ferguson, který věří, že modely jsou „zjednodušenou verzí reality“, v dalším článku, jehož je ICL spoluautorem, předpověděl, že na COVID-19 může na celém světě zemřít 40 milionů lidí.81 

Modelářský chaos na NZ byl z velké části doménou tří skupin. Jako první zveřejnili vládní modeláři, skupina University of Otago Wellington COVID-19 Response Group (UOWCRG), zprávu ze 27. února 2020, v níž modeláři „odhadují pravděpodobný počet úmrtí mezi 12,600 – 33 600“, což představuje 0,67 % obyvatel NZ a více než 52 milionů úmrtí na celém světě.82 Poté, co UOWCRG neprovedla žádné řádné šetření okolností vzniku SARS-CoV-2, ale shromáždila o něm různé informace odevšad – „Quardle  oodle ardle wardle doodle“ – včetně svých reprodukčních (R0) čísel ze čtyř různých zdrojů a počtu nakažených případů z Austrálie, předpověděla, že nemocniční systém země bude zahlcen „336 000 lidmi“, kteří budou potřebovat „hospitalizaci“, a 67  000 až 79 000 pacienty, kteří budou v jejich „nejhorším případě“ potřebovat jednotky intenzivní péče.83 

80 Hannah Boland a Ellie Zolfagharifard, „Coding that led to lockdown was ‚totally unreliable‘ and a ‚buggy  mess‘, say experts“, The Telegraph (16 May 20): https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/codingled-lockdown-totally-unreliable-buggy-mess-say-experts/ ; Ram Sagar, „Nejničivější softwarová chyba“. všech dob. Proč je císařský model pod palbou kritiky?“, AIM (24. května 20):  

https://analyticsindiamag.com/the-most-devastating-software-mistake-of-all-time-why-is-the-imperial model-under-criticism/. 

81 Neil M Ferguson et al., „Report 12: The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and  Suppression „, Imperial College London (26. března 20), 1: https://doi.org/10.25561/77735.

82 Lucy Barnard, Nick Wilson, Amanda Kvalsvig, Michael Baker, „Modelled Estimates for the Spread and Health“. Dopad Covid-19 na Novém Zélandu: Revidovaná předběžná zpráva pro Ministerstvo zdravotnictví NZ“, University  of Otago Wellington (27. února 2020), 121,5,11,: https://www.health.govt.nz/publication/covid-19-modelling-. zprávy; Bloomfield, čestné prohlášení (13. července 20), 101.4. 

83 Barnard et al., „Modelled Estimates for the Spread and Health Impact of Covid-19 in New Zealand“, 1, 2, 5;  Denis Glover, „The Magpies“, in Enter Without Knocking (Christchurch: The Pegasus Press, 1971, poprvé  publikováno 1964), 34; „Ventilators and ICU bed capacity“, Ministry of Health (11 May 20); Jamie Morton, 

„Coronavirus: ICU overload risks ‚thousands‘ more NZ deaths – model“, NZ Herald (22. března 20, 12:30):  https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=1231. 8501

Fantasmagorie o masovém úmrtí, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výjimečném stavu, se však neopírala o vládou pověřené modeláře, ale o dvě nezadané, odborně nehodnocené modelové zprávy, jejichž osm autorů, čtyři z každé zprávy, nemělo žádnou kvalifikaci v oblasti epidemiologie ani žádné předchozí zkušenosti s modelováním lidské epidemie. Jejich astronomické předpovědi nebyly výsledkem  vědecké přísnosti, ale algoritmické spekulace založené v případě jedné zprávy na počtech případů z MZ a v případě druhé na „porovnání s mezinárodními údaji o trajektoriích případů a modelových studiích pro epidemie ve Spojeném království a USA (Ferguson et al. 2020)“, aby kalibrovali své „reprodukční číslo s kontrolou (Rc  )“.84 První z těchto zpráv byla od společnosti Wigram Capital Advisors, malé  makroekonomické poradenské firmy specializující se na Čínu a Asii.85 Druhá, Te Pūnaha Matatini (TPM), která sama sebe popisuje jako „Centrum excelentního výzkumu komplexních systémů“, je připojena k Aucklandské univerzitě.86 Modely společnosti Wigram byly „spuštěny kolem 22. března“ a předpovídaly 4000 případů COVID-19 do 3. dubna a 10,000 do 9. dubna.87 Právě na Wigramovo modelování se vláda 23. března odvolávala, když tvrdila: „Pokud se komunitní přenos rozběhne, počet případů se každých pět dní zdvojnásobí.“88 Stačí říci, že kdyby se počet případů COVID-19 zdvojnásobil každých pět dní a komunitní přenos by začal 24. března bez výluky následujícího dne, tehdejších 155 potvrzených případů by do 7. června 2020 nakazilo celou populaci NZ.89 Kdyby se v Austrálii stejný počet případů ve stejný den zdvojnásobil každých pět dní, bylo by do poloviny června nakaženo 25,5 milionu jejích obyvatel a na stejném základě by do konce července 2020 bylo nakaženo 7,8 miliard obyvatel světa. 

84 Alex James, Shaun C Hendy, Michael J Plank, Nicholas Steyn, „Suppression and Mitigation Strategies for  Control of COVID-19 in New Zealand“, Te Pūnaha Matatini (25. března 20), 4:  

https://www.tepunahamatatini.ac.nz/2020/03/26/suppression-and- mitigation-strategies-for-control-of-covid 19-in-new-zealand/. 

85 „Wigram Capital Advisors Limited“, Dun & Bradstreet: https://www.dnb.com/business-directory/company profiles.wigram_capital_advisors_limited.218e802dadfa3ba161e5a098660e33ed.html 86 „Náš příběh“, Te Pūnaha Matatini: https://www.tepunahamatatini.ac.nz/about-us/ 

87 Jaijus Pallippadan-Johny, John McDermott, Rodney Jones a Michael Duddin, „Monitoring and Forecasting  the COVID-19 Pandemic in New Zealand Including the Successful Impact of the Lockdown“, Public Health Expert  (22 May 20): https://blogs.otago.ac.nz/pubhealthexpert/tag/pandemic/. 

88 „Tisková konference po zasedání vlády“, Beehive (23. března 20), 1-3; „Premiér: Premiér: „Zvýšení stupně  varování COVID-19“, 

Beehive (23. 3. 20); „Post-Cabinet Press Conference 23 March 2020 on COVID19“, YouTube (23. 3. 20), 10:55.  89Ashley Bloomfield, „COVID-19 media update, 24 March“, Ministerstvo zdravotnictví (24. března 20), 5:08: 

https://www.health.govt.nz/news- media/news-items/covid-19-media-update-24-march#vid.

Hlavní autor TPM se v neděli 22. března dramaticky vložil do médií s alarmujícím tvrzením, že podle jeho předběžných modelů, které vytvořil na svém kuchyňském stole, zemře 60 000 lidí, pokud nebude „co nejdříve“ zavedena „agresivní strategie restrikcí“, která by jako zázrakem zachránila životy 50,000 těchto lidí.90 Bylo to všechno v hrubých rysech, modeláři neměli žádný precedens, na který by se mohli odvolat, pokud jde o účinky takové strategie, ale hlavně neměli ani ponětí, zda virus vůbec existuje. Jak přiznal hlavní autor, tyto výsledky byly vypracovány „s velkou dávkou dohadů“, přičemž se spoléhalo na údaje ze zahraničí, zatímco samotné modelování považovalo „Nový Zéland za jedno velké město, kde má kdokoli šanci nakazit kohokoli jiného“, což je zásadní chyba, která přispěla k absurdním předpovědím úmrtnosti ve zprávě.91 Do příštího rána vzrostl počet 60 000 podle TPM na 1,67 % populace, neboli na počet, kdy by 83,500 lidí mohlo zemřít bez jakýchkoli veřejných „zdravotnických“ intervenčních opatření, což je fantastická historka, která nemá žádný reálný základ, ale poslanci se z ní třásli v botách a které čarodějové věří i o rok později.92 Extrapolováno na světovou populaci, ministerstvo sebepropagace TPM právě předpovědělo, že 130,260,000 lidí zemře celosvětově. Malá skupina TPM byla vládou bohatě odměněna odměnou 6 milionů dolarů za to, že jim pomohla propagovat nesmyslný příběh a nahánět obyvatelům Nového Zélandu neopodstatněný strach.93 

90 Kate Newton, „The man modelling NZ’s Covid-19 spread from his kitchen table“, Radio NZ (27. března 20):  https://www.rnz.co.nz/news/in- depth/412744/the-man-modelling-nz-s-covid-19-spread-from-his-kitchen- table;  Jamie Morton, „Coronavirus: ICU overload risks ‚thousands‘ more NZ deaths – model“, NZ Herald (22. března 20,  12:30): https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=1231 8501 ; Nikki Macdonald,  „Coronavirus: Controls could cut Kiwi deaths from 60,000 to 10,000“, Stuff (22. března 20):  https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120455106/corona virus-controls-could-cut-kiwi-deaths from-60000-to-10000 

91 Morton, „Coronavirus: (22. března 20), NZ Herald (22 March 20). 

92 Alex James et al., „Suppression and Mitigation Strategies for Control of COVID-19 in New Zealand“, Te Pūnaha. Matatini (25. března 20), 4. 

93 New Zealand Tax Payers Union, „Why Is Sean Hendy’s Modelling Group Getting $6m For Advice Treasury Is  Paying $30k For Elsewhere?“, Community.Scoop (11. října 2021): https://community.scoop.co.nz/2021/10/why is- sean-hendys-modelling-group-getting-6m-for-advice-treasury-is-paying-30k-for-elsewhere/.

Pokud TPM získala cenu za nejrizikovější předpověď, pak ICL Neila Fergusona zvítězila celkově. Gates, který oceňuje děsivý příběh, jenž potvrzuje jeho „předpovědi“, uzavírá velkou část světa a rozhoduje se, že jej mohou znovu otevřít pouze „vakcíny“, sáhl hluboko do kapsy pro svého bratra ve zbrani ICL a vytáhl ze zadní kapsy roličku grantů na rok 2020 v celkové výši 91 494 791 USD.94 Mezi těmito  granty byly INV-016635 v celkové výši 1 080 771 USD „na vyhodnocení potenciální účinnosti vakcíny proti COVID-19 založené na ribonukleové kyselině (RNA)“, INV 023013 v celkové výši 140 041 USD „na modelování potenciálního dopadu rychlé diagnostiky COVID-19“, a INV-023210 v celkové výši 1 487 605 USD „k pochopení toho, jak sociální a jiné nepřímé dopady COVID-19 (sociální distancování, karanténa, atd.) a vnímání rizika ovlivňují rizikové sexuální chování, které by mohlo vést k nákaze HIV“.95 Zatímco rok 2020 byl pro ICL přelomovým rokem, Gatesovi se o ICL starali již dlouho – Nadace Billa a Melindy Gatesových jí od roku 2002 poskytla granty v celkové výši 302 164 640 USD, což je přibližně 16 000 000 USD ročně za posledních 19 let.96 

Zatímco kolem těchto modelů panují nejasnosti a debaty, proč se „virus“ chová na různých místech tak odlišně, zda dochází k nadměrné úmrtnosti a zda jsou „vakcíny“ účinné, vše jen odvádí pozornost. Prozkoumáme-li původní práci Fana Wu et al. a všechny ty, které následovaly, je pravdou, že existence „SARS-CoV-2“ nebyla prokázána. Nic takového jako „COVID-19“ mimo zlovolné vyprávění vnucené lidstvu neexistuje. 

94 Nadace Billa a Melindy Gatesových (navštíveno 7. května 2021): https://www.gatesfoundation.org/- /media/files/- bmgf-grants.csv

95 Tamtéž. 96 Tamtéž.

ČÁST TŘETÍ 

SHRNUTÍ 

• Podvod s COVID-19 je dílem mezinárodních elit, farmaceutického průmyslu a politiků, kteří se podílejí na globalistické agendě, jejímž cílem je zřejmě likvidace lidských práv a svobod a odstranění demokracie za účelem kontroly obyvatelstva a vylákání obrovských finančních částek od zemí na základě toho, že nemoc COVID-19, vynalezená WHO, představuje vážnou hrozbu pro jejich obyvatelstvo. 

• Základem této agendy je podvod, že nový koronavirus nazvaný SARS- CoV-2 byl nalezen a izolován u lidí a prokázalo se, že je původcem onemocnění nazvaného COVID-19. Nic z toho se nestalo. 

• Navrhovaným lékem na tento údajný zabijácký virus je spike protein,  který je vytvářený genetickou sekvencí, jež se nenachází v přírodě, ale v americkém patentu z roku 2007. „Vakcíny“ založené na této sekvenci zabily mnoho tisíc lidí na celém světě a další miliony zmrzačily a zranily. 

• Statistický základ této fantomové pandemie byl nasměrován nesprávným použitím metody PCR, která nemá stanovenou diagnostickou (klinickou) specifičnost.  Nediagnostikovala jediný případ nového onemocnění a poskytla pouze nesmyslná čísla případů „COVID-19“. 

• Vláda Nového Zélandu se proto podílí na celosvětovém podvodu v rámci programu COVID-19 a je tak obviněna z bezohledné trestné činnosti, včetně porušování lidských práv, zločinů proti lidskosti, democidy, teroristických činů a masových vražd. 

ZÁVĚR 

Od 25. března 2020, kdy vstoupilo v platnost Oznámení o připravenosti na epidemie (COVID-19), žijeme ve výjimečném stavu, který lze popsat jako liminální prostor mezi právem a životem, kde již neplatí zákon a kde si čistě jen síla přivlastňuje bezpráví, aby se sama stala zákonem.97 Výjimečný stav, který se nachází v jakési „zemi nikoho mezi veřejným právem a politickou skutečností“, „není diktaturou (ať už ústavní či neústavní, komisariátní či suverénní), ale prostorem bez práva, zónou anomie, v níž jsou deaktivována veškerá právní určení – a především samotné rozlišení mezi veřejným a soukromým“.98 Naše domovy jako vězení, naše těla, která již nejsou nedotknutelná, označení vakcínou, stejně jako Davidovou hvězdou,  určující, kdo je zahrnut a kdo vyloučen, to vše ztělesňuje stav výjimky a lze to považovat za předzvěst toho, co nás čeká. 

Závěrem doufáme, že vás tato esej povzbudí a pomůže vám připravit se na to, co vás čeká. Protože v současném klimatu, v tomto stavu politické pasti, se budou poměry jen zhoršovat, pokud masově a pokojně nepovstaneme a nebudeme požadovat zpět to, co jsme nyní zjistili, že je tak snadné ztratit – demokracii, právní stát a lidská práva a svobody, které nám byly odkázány za mnoho set let, ale které tato vláda ukradla za necelé dva roky a to vše na základě imbecilního podvodu, který však terorizuje a  rozděluje obyvatele Nového Zélandu až k nefunkčnosti, rozděluje rodiny a přátele, milence, spřízněné duše, kolegy a nejlepší kamarády. Pokud tuto nespravedlivou vládu neodvoláme všemi pokojnými a zákonnými prostředky a my lidé si jako Lid nebudeme vládnout sami formou rozptýlené, přímé a inkluzivní demokracie jedinečně přizpůsobené podmínkám tohoto místa, abychom mohli žít etickým  životem ve vzájemné harmonii, budeme i nadále drženi v okovech teroru, v němž bude stále více z nás znásilňováno státem, zraňováno a umírat na jed, který je nám vpravován do těla v boji proti nemoci, která neexistuje. 

97 Oznámení o připravenosti na epidemie (COVID-19) New 2020,Zealand Gazette (25. března 2020). 98 Giorgio Agamben, přel. Kevin Attell, State of Exception (Chicago: The University of Chicago Press: 2005)1,, 50.

Esej také doufá, že podnítí další zkoumání oprávněnosti metodik používaných zavedenými virology, jakož i nesprávného použití PCR v klinické diagnostice. Pokud tyto protivědecké metody budou i nadále široce přijímány, budeme pravděpodobně svědky ještě více neopodstatněných „pandemií“, které budou vyžadovat ještě více „vakcín“ a budou pokračovat donekonečna jako součást „nového normálu“. Jeden z výrobců již ve skutečnosti naznačuje své plány „vyvinout kombinovanou vakcínu s mRNA, ‚aby lidé mohli každý podzim dostat jednu injekci pro vysoce účinnou ochranu proti nejproblematičtějším respiračním virům'“.99 Na tom, že farmaceutický průmysl a globalistické organizace vytvářejí poptávku po nepotřebných genových terapiích prostřednictvím strachu a vytváření pseudopandemií, není nic normálního. Není nic normálního, pokud jde o bezprecedentní cenzuru vědecké debaty a bránění lékařům poskytovat informovaný souhlas svým komunitám. Jen ten největší naivka by věřil, že v tomto vykonstruovaném prostředí kabala elity a průmyslu s děsivou bilancí zraňování a zabíjení lidí činí svět zdravějším místem pro jeho obyvatele. 

Tyrani přicházejí a odcházejí. Tenhle se při svém vzestupu už dusí kuřecí kostí své vlastní nadutosti. Vědecká a ideologická fasáda, o kterou se tento podvod opírá, přivodí jeho vlastní pád a s jeho zhroucením i nový úsvit, který zdědíme my všichni. Tyrani, když se nakonec vynoří, jsou vždycky nahé, prázdné nádoby plné cizích myšlenek, které vedou válku proti nevinným, aby se skryly před tím, co jim  chybí. Ještě se nenaučili, že ovládání je slepá ulička nebo že to, co lidského ducha povznáší, není nic jiného než přijetí. 

99 Phil Taylor, „Moderna plánuje trojitou vakcínu proti chřipce, COVID a RSV“, Pharmaphorum, (8. 7.  20): https://pharmaphorum.com/news/moderna-plans-triple-vaccine-targeting-flu-covid-and-rsv/.

POST SCRIPT 

V rámci procesu pokojného převzetí toho, co patří obyvatelům NZ, podala společnost Heterodoxies Society Incorporated dne 6. srpna 2021 u Vrchního soudu v Aucklandu žalobu CIV-2021-4041599. Od té doby je bohužel na základě právního výmyslu, který nemá žádný zjevný zákonný podklad ani právní hodnotu, věc zastavena, tedy omezena na ekvivalent právní karantény. Zde je část toho, co Soudní dvůr nedávno odmítl projednat. 

Část „ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI„, která se zabývá výzkumem a výsledky patologů Arne Burkhardta a Waltera Langa, najdete v originálním textu (pozn. překladatele).

POSLEDNÍ DODATEK 

Zatímco dohoda, kterou společnost Pfizer uzavřela s vládou NZ, zůstává očím veřejnosti skryta a obsah lahviček Pfizer zůstává skrytý před vládou, která je slepá ke své vlastní zrádnosti, uniklá smlouva společnosti Pfizer s Albánií o výrobě a dodávkách otevírá okno do hanebného světa, v němž tento farmaceutický gigant ovládá národní státy a vymáhá od nich peníze na základě podvodu s COVID-19. Tato smlouva, podepsaná třemi albánskými úředníky, učinila jejich vládu stranou skutečnosti, že „dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které nejsou v současné době  známy“.115 Přesto jsou obrovské zisky společnosti Pfizer, která podle této smlouvy inkasuje 12 USD za lahvičku, zaručeny i v případě, že za sebou zanechá stopy úmrtí a zranění, za které musí kupující vláda „odškodnit, bránit a ochránit společnost Pfizer  … před jakýmikoliv žalobami, nároky, žalobami, požadavky, ztrátami, škodami, závazky, vyrovnáními, pokutami, náklady a výdaji … vyplývajícími z vakcíny, souvisejícími s ní nebo z ní vyplývajícími“.116 

Jedná se o stejný druh ujednání, s nímž souhlasil ministr financí NZ, když v 5. října 2020 udělil společnosti Pfizer-BioNTech imunitu před trestním stíháním, což je ujednání, které musí být oznámeno sněmovně, protože odškodnění přesahuje 10 milionů dolarů?117 Pokud ano, pak je vláda NZ také účastníkem podlé smlouvy, která má být deset let utajena před veřejností, o nákupu produktu, o němž ví a připouští, že „podléhá významným rizikům a nejistotám … [a] nemusí být úspěšný“,  ale který neustále propagovala jako „bezpečný a účinný“, nařídila aplikovat pro velkou část pracovníků a trvá na tom, aby se jeho jedovaté sekvence a nedeklarované cizí předměty vpravovaly do těl našich dětí.“118 

115 Dohoda o výrobě a dodávkách mezi společností Pfizer Export B.V., albánským ministerstvem zdravotnictví a  sociální ochrany, státním ministrem pro obnovu a Institutem veřejného zdraví“, Pfizer Draft 1.6.2021  Confidential (1. června 21), 2.1 „Dohoda o dodávkách“, 19 (5.5). 

116 Tamtéž, Příloha B – Harmonogram dodávek a cena, (228.1). 

117 Ben Strang, „Government grants vaccine suppliers indemnity against claims“, Stuff via Radio NZ (25. 1. 21):  https://www.rnz.co.nz/news/alert-top/435107/government-grants-vaccine-suppliers-indemnity-against-claims.

118 Dohoda o výrobě a dodávkách mezi společností Pfizer Export B.V., albánským Ministerstvem zdravotnictví a  sociální ochrany, státním ministrem pro obnovu a Institutem veřejného zdraví“, Pfizer Draft 1.6.2021 Confidential  (1. června 21), 7 (2.1 [b]-[c]); „Dr. Ashley Bloomfield and MedSafe’s Chris James talk about vaccine approvals“,  Ministerstvo zdravotnictví (4. února 21): https://www.youtube.com/watch?v=th4U_9Ddk4s.

O AUTORECH 

Dr. Mark Bailey MB ChB, PGDipMSM, MHealSc (Otago) 

Je mikrobiolog, lékař a výzkumník v oblasti zdravotnictví, který dvě desetiletí pracoval v lékařské praxi, včetně klinických studií. 

Dr. John Bevan-Smith BA (Hons) First Class, PhD (Auckland) 

Je podnikatel, autor a výzkumník, který prováděl výzkum pro Waitangi Tribunal Te  Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi/The Ministry of Justice Te Tāhū o te Ture. 

Sdílet na sociální sítě

Dr. Mark Bailey a Dr. John Bevan-Smith https://drsambailey.com/covid-19/the-covid-19-fraud-war-on-humanity/ Přeložil: Vladimír Bartoš PODVOD COVID-19 A VÁLKA PROTI LIDSTVU  Abstrakt  COVID-19 je podvod, protože jeho údajný původce, údajný nový koronavirus nazvaný  SARS-CoV-2, nebyl v přírodě prokázán, a proto nebyl stanoven jako příčina COVID-19, nemoci a pandemie, kterou vymyslela Světová zdravotnická organizace…

Sdílet na sociální sítě