SBS: OKOSTICE (PERIOST)

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

VÝVOJ A FUNKCE OKOSTICE (PERIOSTU): Okostice pokrývá vnější povrch všech kostí s výjimkou kloubů, které jsou kryty chrupavkou a míst, která se připojují ke svalům, vazům a šlachám. Z větší části se skládá z pojivové tkáně (viz také periodoncium zubů). Zpočátku byl periost vystlán dlaždicovým epitelem. Poté, co svaly, vazy, šlachy a dvě vrstvy kůže (kůže korium a epidermis) poskytly kostem novou oporu, epitelová vrstva degenerovala (ve vývoji plodu k tomuto procesu dochází během prvních dvou týdnů těhotenství). Zůstala jen citlivá síť nervů. Nervová síť periostu má dvě vrstvy: spodní vrstvu, která registruje bolest způsobenou otokem hojící se kosti a horní vrstvu, která vytváří revmatickou bolest. Nervy periostu pocházejí z ektodermu, a jsou proto řízeny z mozkové kůry. Inervace celého periostu pochází z míšní dřeně krční páteře.

ÚROVEŇ MOZKU: Okosticové nervy jsou řízeny z postsmyslové kůry (součást mozkové kůry). Okosticové nervy pravé strany těla jsou řízeny z levé části mozkové kůry; okosticové nervy levé strany těla jsou řízeny z pravé korové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Periostální nervy tvrdé pleny mozkové (viz mozkové blány) jsou řízeny z premotorické senzorické kůry.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s okosticí je závažný separační konflikt.

V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a separační konflikty primárními konfliktními tématy spojenými s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické kůry.

Ve srovnání se separačním konfliktem spojeným s kůží je konflikt spojený s okosticí prožíván jako dramatičtější, dokonce jako brutální či krutý. V závislosti na přesné konfliktní situaci může být separace spojena s pažemi (nemožnost obejmout milovanou osobu nebo domácího mazlíčka), rukama (milovaná osoba vyklouzla), nohami a kotníky (touha někoho odstrčit) nebo chodidly a prsty (nechtěný pohyb). Okosticové nervy lemující oční důlky korelují s konfliktem vizuální separace (ztratit někoho z dohledu). Stejně jako u epidermis i zde konflikt odpovídá touze oddělit se od nějaké osoby nebo místa.

POZNÁMKA: Separační konflikt související s okosticovými nervy se vztahuje pouze k odloučení od osoby nebo od zvířete, například domácího mazlíčka, ale nikoli k předmětům (šperku, autu, domu) nebo k odloučení, řekněme, od domova (viz konflikt teritoriální ztráty).

Biologický speciální program okostice sleduje VZOREC SENSITIVITY SLIZNICE HLTANU s hypersenzitivitou během konfliktně aktivní fáze a epileptoidní krizí a hyposenzitivitou ve fázi hojení.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: hypersenzitivita postižené části těla. Konfliktní aktivita při separačním konfliktu je vždy doprovázena ztrátou krátkodobé paměti, která slouží k dočasnému zapomenutí toho, kdo odešel, zablokováním paměti (viz také Biologický speciální program týkající se kůže).

POZNÁMKA: Okostice patří do skupiny orgánů, které na související konflikt nereagují proliferací nebo ztrátou buněk, ale hyperfunkcí (viz také thalamus) nebo funkční ztrátou (viz Biologické speciální programy vnitřního ucha (hlemýžď a vestibulární orgán), čichové nervy, sítnice a sklivcové těleso očí, ostrůvkové buňky slinivky břišní (alfa ostrůvkové buňky a beta ostrůvkové buňky), kosterní svaly).

Mezi příznaky patří pocit brnění a ostrá, bodavá bolest (mravenčení, brnění). Neuralgická bolest se běžně označuje jako revmatismus (srovnej s akutním kloubním revmatismem). Může se také objevit bolestivost na dotek. Silná nebo dlouhotrvající bolest může vyvolat konflikt sebehodnocení zahrnující kost pod periostem způsobující revmatickou bolest ve fázi hojení. V GNM nazýváme kombinaci obou biologických programů „kostní syndrom“. Bolest zasahující do svalové tkáně vytváří revmatismus měkkých tkání (srovnejte s fibromyalgií). Také postižená část těla pociťuje chlad („studená“ svalová bolest ukazuje na konfliktní aktivitu související s okosticí, zatímco „horká“ svalová bolest je známkou toho, že se hojí samotný sval). Proto zahřívání dané oblasti působí uklidňujícím způsobem a zmírňuje bolest.

POZNÁMKA: To, zda je postižena pravá nebo levá strana těla (nebo obě), závisí na tom, jestli je člověk pravo/levoruký a zda konflikt souvisí s matkou/dítětem nebo s partnerem. Lokalizovaný konflikt zahrnuje tu část, která je spojena se separačním konfliktem.

Tento CT snímek ukazuje dopad závažného separačního konfliktu v postsmyslové kůře, přesněji v oblasti, která ovládá pravou a levou ruku a prsty (zobrazte si schéma GNM). Hamerovo ohnisko na pravé straně je znatelně větší než na straně levé. Ostré hranice prozrazují konfliktní aktivitu, tedy píchavou, revmatickou bolest v obou rukou (více v levé ruce než v pravé).

Okostice i tepny jsou inervovány ze sympatických kmenů. Proto se během konfliktní aktivity („sympatikotonie“) separačního konfliktu zahrnujícího periost zužují kapiláry, což způsobuje omezený krevní oběh.

Během konfliktní aktivity se v postižené oblasti objevují červenofialové hrboly podobné omrzlinám, které vznikají jako reakce na vystavení mrazivým teplotám. Lékařský termín pro tento stav je chilblains (oznobeniny) nebo pernio (latinský výraz pro omrzliny). Chilblains na prstech u nohou by mohly být způsobeny tísní, že se člověk musí nebo chce oddělit od určitého místa (země, po které chodí). Tento stav se může týkat horní a/nebo dolní části prstů.

Při intenzivním konfliktu postižené místo (místa) zbělá v důsledku sníženého průtoku krve. Tento stav se označuje jako Raynaudova choroba (srovnejte s onemocněním periferních tepen).

Pokud konflikt přetrvává delší dobu, tkáň nakonec odumírá, což vede ke gangréně.

POZNÁMKA: Amputace postižené končetiny nemusí nutně odstranit bolest. Revmatická fantomová bolest se bude objevovat tak dlouho, dokud bude osoba v konfliktně aktivním stavu (viz také fantomová bolest končetiny zahrnující kosti).

Vředy na chodidle a noze vznikají při souběžném běhu biologických speciálních programů okostice a pokožky (oba jsou spojeny se separačním konfliktem). Během konfliktně aktivní fáze se vředovitá oblast kůže otevře a vytvoří otvor. Často k tomu dochází v oblasti bérce nebo kotníku (chce někoho odstrčit v obraně). Pravo/levorukost člověka určuje, zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo partnerem.

Okosticové nervy jsou součástí periferního nervového systému. V konvenční medicíně se bolest nervů i necitlivost označují jako „periferní neuropatie„. Je rozšířený názor, že vysoká hladina cukru v krvi způsobuje poškození tepen a „nepřímo“ i nervů, což má za následek bolest nebo ztrátu citlivosti, zejména v končetinách. Přesto se toto onemocnění nevyvine u každého diabetika! Toto tvrzení také nedokáže vysvětlit, proč zvýšená hladina glukózy u jednoho člověka postihne například chodidla (nebo jen jedno chodidlo či palec) a u jiného ruku (ruce). Na základě poznatků GNM je to, čemu se říká „diabetická periferní neuropatie„, kombinací dvou současně probíhajících biologických speciálních programů: jeden zahrnuje beta ostrůvkové buňky slinivky břišní spojené s „konfliktem odporu“ způsobujícím cukrovku, druhý zahrnuje okostici spojenou v případě nohou s „chutí někoho odkopnout“ (obvykle člověka, kterému člověk klade odpor) s rozvojem bércových vředů nebo gangrény, v závislosti na intenzitě a délce trvání konfliktu (viz také „diabetická retinopatie“).

Toto CT vyšetření představuje Hamerovo ohnisko v oblasti mozku, která ovládá okosticové nervy pravé nohy (prohlédněte si schéma GNM). Ostrá hranice prstencové struktury naznačuje, že separační konflikt je stále aktivní a projevuje se neuralgickou bolestí pravé nohy.

Trigeminální neuralgie (Neuralgie trojklanného nervu) se objevuje, když byl separační konflikt spojen s obličejem a to buď doslova (ztráta kontaktu s tváří) nebo obrazně (facka). Ostrá, elektrizující bolest podél trojklanného nervu (pátý lebeční nerv), který inervuje obličej, je krátká, ale silná a může se v průběhu dne mnohokrát opakovat. Stav je obvykle omezen na jednu stranu (viz také neuralgie trojklanného nervu související s obličejovými kostmi a s kůží obličeje).

POZNÁMKA: Trojklanný nerv má senzorické a motorické větve. Při ochrnutí obličeje je postižena motorická větev nervu.

FÁZE HOJENÍ: hyposenzitivita. V důsledku ztráty citlivosti je postižená část těla (ruce, paže, nohy, chodidla) necitlivá (srovnejte s hyposenzitivitou související s epidermis a ztrátou citlivosti, například v dolních končetinách, v důsledku útlaku míšního nervu).

Ztráta krátkodobé paměti zasahuje do PCL-A. Po dobu epileptoidní krize se vrací revmatická bolest; typicky v nočních hodinách. Během PCL-B se citlivost pomalu normalizuje za předpokladu, že nedojde ke konfliktním relapsům způsobujícím opětovné vzplanutí bolesti.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo „absence“), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnejte s hypoglykémií související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní).

OKOSTICE

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš VÝVOJ A FUNKCE OKOSTICE (PERIOSTU): Okostice pokrývá vnější povrch všech kostí s výjimkou kloubů, které jsou kryty chrupavkou a míst, která se připojují ke svalům, vazům a šlachám. Z větší části se skládá z pojivové tkáně (viz také periodoncium zubů). Zpočátku byl periost vystlán…

Sdílet na sociální sítě