GNM: ČTENÍ MOZKU

Přeložila: Catherine Schön

Pro Symbiózu Života upravil: Vladimír Bartoš

Zdroj

Počítačové tomogramy mozku se běžně používají jako prostředek ke zjišťování mozkových nádorů nebo jiných mozkových „poruch“. Ale v roce 1981 Dr. med. Ryke Geerd Hamer, internista a tvůrce Germánské Nové Medicíny (GNM), učinil překvapivý objev. Když analyzoval a porovnával tisíce skenů mozku se zdravotní dokumentací svých pacientů, zjistil, že každá nemoc – od nachlazení až po rakovinu – je iniciována neočekávaným konfliktním šokem.

Dr. Hamer zjistil, že takový nepředvídatelný konflikt (nečekaný vztek nebo starosti, nečekaná ztráta nebo odloučení (separace), nečekaná urážka, atd.) zasáhne nejen naši psychiku, ale současně i mozek a odpovídající orgán. Ve chvíli, kdy prožijeme konflikt, tato šokující událost zasáhne konkrétní oblast v mozku a způsobí lézi, jasně viditelnou na CT snímku mozku jako soubor ostrých kruhových prstenců (viz foto).

Zasažené mozkové buňky pošlou signál buňkám v odpovídajícím orgánu, což způsobí buď růst nádoru, úbytek tkáně nebo funkční ztrátu, v závislosti na tom, která mozková vrstva utrpěla konfliktní šok.

Důvodem, proč jsou konkrétní konflikty nevyvratitelně spojeny s konkrétními oblastmi v mozku, je to, že během našeho evolučního vývoje byla každá mozková vrstva naprogramována tak, aby okamžitě reagovala na konflikty, které by mohly ohrozit naše přežití. Zatímco mozkový kmen (tj. nejstarší část mozku) je naprogramován na základní problémy přežití, jako je dýchání, reprodukce a jídlo, velký (koncový) mozek (tj. nejmladší část mozku) se zabývá složitějšími tématy, jako např. teritoriální konflikty, separační konflikty nebo konflikty sebehodnocení.

Poté, co doktor Hamer identifikoval mozek jako prostředníka mezi psychikou a orgánem, zjistil, že kruhová konfigurace (v mozku) zůstává ostrá pouze tak dlouho, dokud je osoba v konfliktně aktivní fázi. Jakmile je konflikt vyřešen, mozková léze přejde – spolu s psychikou a dotčeným orgánem – do fáze hojení. Stejně jako u každé rány, která je „opravena“, vzniká edém (otok), který chrání mozkovou tkáň během procesu hojení. Na CT snímku mozku můžeme vidět změny: ostré kruhy, které se vnoří do edému, se nyní zdají být rozmazané, nezřetelné a tmavé. 

Tato pozorování potvrdila objevy Dr. Hamera, že každá nemoc probíhá ve dvou fázích:

1/ Konfliktně aktivní fáze, charakterizovaná emočním stresem, studenými končetinami, ztrátou chuti k jídlu a nespavostí, a poté,

2/ Fáze hojení, k níž dochází vzápětí, co se nám podaří konflikt vyřešit. Tato fáze je běžně označovaná jako „nemoc“, je to často obtížný proces, při němž zažíváme únavu, horečku, záněty, infekce a bolesti.

Na vrcholu fáze hojení dosáhne edém mozku své maximální velikosti a přesně v tomto okamžiku mozek vyvolá krátký, silný tlak, který vytlačí edém ven. V Germánské nové medicíně se tento zásadní moment nazývá Epileptoidní krize (EC)Infarkty, mrtvice, astmatické záchvaty, krvácející nádory, záchvaty migrény nebo epileptické záchvaty jsou jen několika příklady této krize. Příznaky vždy závisí na povaze konfliktu a na tom, která mozková vrstva je postižena. Po vytlačení mozkového edému se neuroglie (mozková pojivová tkáň, která poskytuje strukturální podporu pro neurony) v místě shromáždí, aby obnovily funkce nervových buněk, které byly zasaženy konfliktním šokem. Právě tato neškodná akumulace neuroglií se běžně nazývá „mozkový nádor“ (!), i když se ve skutečnosti jedná o hojivou lézi mozku. Dr. Hamer již v roce 1982 prokázal souvislost mezi těmito „nádory mozku“ a souběžnými projevy onemocnění na příslušných orgánech.

CT snímek mozku výše ukazuje kruhovou konfiguraci (Hamerovo ohnisko) v pravé hemisféře post-senzorického kortexu velkého mozku. Toto přesné umístění naznačuje, že pacient trpí přecitlivělostí (mravenčení) v levé noze v důsledku Separačního konfliktu. Jelikož jsou prstence ostré, můžeme konstatovat, že konflikt ještě nebyl vyřešen. Proč je však postižena levá noha a nikoli pravá? Vzhledem k tomu, že mozek hraje v Germánské Nové Medicíně zásadní roli, je třeba vždy brát v úvahu pravo-levou dominanci (viz ZDE). 

Nejjednodušší způsob, jak zjistit lateralitu, je tleskání. Ruka nahoře je vedoucí rukou a identifikuje, zda jsme pravák nebo levák; to určuje, na kterou stranu mozku bude mít konflikt dopad a následně na kterou stranu těla. Existují dva principy P-L dominance:

  • Pravák reaguje na konflikt s matkou nebo dětmi levou stranou těla a na konflikt s partnerem pravou stranou těla. U leváků je to obráceně.
  • Vždy existuje zkřížená korelace z mozku do orgánu.

Terapie Germánské nové medicíny se zaměřuje na identifikaci, ale především na řešení konfliktu, protože pouze vyřešení konfliktu umožňuje uzdravení. Zodpovědností praktikujícího GNM terapeuta je pomáhat pacientovi, zatímco hojivý proces má svůj přirozený průběh. CT snímek mozku společně s důkladnou lékařskou anamnézou jsou životně důležité pro stanovení trvání fáze hojení a také komplikací, které lze očekávat. Je nanejvýš důležité posoudit, zda je vůbec proveditelné konflikt(y) vyřešit, protože vyřešení dlouhodobých konfliktů může vyvolat život ohrožující fázi hojení. Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí je čtení CT snímků mozku podle Germánské Nové Medicíny velmi odpovědným úkolem, který vyžaduje rozsáhlý výcvik.  

Odkaz na stránky překladatelky Catherine Schön:

https://www.vykladanisnu.cz/gnm/

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Přeložila: Catherine Schön Pro Symbiózu Života upravil: Vladimír Bartoš Zdroj Počítačové tomogramy mozku se běžně používají jako prostředek ke zjišťování mozkových nádorů nebo jiných mozkových „poruch“. Ale v roce 1981 Dr. med. Ryke Geerd Hamer, internista a tvůrce Germánské Nové Medicíny (GNM), učinil překvapivý objev. Když analyzoval a porovnával tisíce…

Sdílet na sociální sítě