I Want My Baby Back (Chci zpátky své dítě)

image_pdfStáhnout PDF

Přeložil: Vladimír Bartoš

Zdroj

První kapitola – Úvod: 

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákony a principy, které nazval „Germanische Heilkunde“. Tento soubor poznatků se také nazývá GHK, Germánská Nová Medicína nebo GNM. 

Od doby, kdy Dr. Hamer před více než 40 lety rozluštil tyto přírodní zákony, které mění život, se mnoho desítek tisíc lidí na celém světě vyléčilo z rakoviny, alergií a psychóz. Miliony lidí se naučily tyto poznatky uplatňovat ve svém každodenním životě. 

Teprve nyní, díky dokonalejším komunikačním nástrojům, které nabízí internet, však tyto znalosti prorazí a stanou se součástí všeobecného vzdělání každého dítěte. 

S nástupem informačního věku toho dnes „víme“ mnohem více o všem. Naše znalosti však nemusí být správné. 

Například lékaři se domnívají, že jsou odborníky na anatomii,  diagnostiku a záchranu života.

Vskutku, lékaři pohotovostních služeb skutečně často dělají skutečné (mechanické) zázraky. To nikdo nezpochybňuje. 

Jejich výsledky při řešení nemocí – to, co my, kteří známe Germanische Heilkunde, nazýváme „Smysluplné biologické speciální programy přírody“ (SBS) – jsou však neutěšené. V mnoha zemích staví aspekt „velkého byznysu“ současného medicínského modelu lékaře a ty, kteří řídí nemocniční systém, do pozice, kdy se snaží maximalizovat zisk na úkor toho, co může být pro jejich pacienty nejlepší. 

Lékařský průmysl zahájil „válku proti rakovině“, masové očkovací programy a projekt lidského genomu, který sliboval odhalit tajemství všech lidských onemocnění. Tyto pokroky však zvýšily bohatství tohoto odvětví, aniž by se zlepšily zdravotní výsledky. Ve skutečnosti se výskyt rakoviny, takzvaných „vrozených“ poruch a psychických problémů vyšplhal na šokující úroveň. Svět se také více než kdy jindy obává (údajných) „nakažlivých“ nemocí! 

Většina z tisíců hypotéz, na nichž je dnešní lékařský průmysl stále závislý, byla vyvrácena. Přesto se jich průmysl drží. Nemá zájem vyslechnout si protichůdné závěry oponentů. 

A jak jsme viděli v této covidové době, když zpochybňujeme lékařské „autority“, může dojít k velmi silné protireakci.

Dokud zdravotnický průmysl tuto přírodní vědu nepřijme, budou jeho výsledky nadále neutěšené. Jak nám však ukázaly nedávné události ve světě, k tomuto přijetí Germanische Heilkunde do zdravotnického systému je ještě dlouhá cesta. 

Je na nás lidech, abychom jako jednotlivci, rodiny a komunity převzali odpovědnost za své tělo a zdraví. 

Nejde o to, abychom se správně stravovali nebo chodili na preventivní prohlídky. Musíme se stát suverénními ve vztahu ke svému tělu, mozku a psychice. Musíme vlastnit sami sebe a své zdraví. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je naučit se Germanische Heilkunde a poznat svá práva nyní, dříve než nastane mimořádná situace. 

Už nejsme schopni přenést odpovědnost za své osudy na vládu nebo „úřady“. Ti, kteří tak činí, se stále více cítí vystrašenější, nikoli zdravější. Mnozí se například cítí zrazeni, když zjistí, že i po dvou očkováních musí stále nosit roušku a stále jsou omezováni v cestování nebo v jiných aktivitách, které je kdysi těšily. 

V systému orientovaném na zisk, kde je nemoc byznysem, nemůže existovat zdraví. V takovém systému je hrubě nedbalé nevědět, jak funguje vlastní tělo. Bylo nám dáno jen toto jediné tělo a máme jen jedno zdraví. Pokud nevím, jak mé vlastní tělo funguje a jak si ho mohu udržet zdravé, nic jiného nemá smysl. I to největší bohatství je bezcenné a bezvýznamné, pokud jsem uvězněn v nemocném těle. 

Proto si nejvíce přejeme, aby náš příběh poskytl každému čtenáři – zejména rodičům – potřebnou motivaci k tomu, aby se Germanische Heilkunde sami naučili a naučili se ji správně. 

Ti z nás, kteří znají a žijí Germanische Heilkunde Dr. Hamera, se nebojí pandemií, rakoviny ani jiných „zdravotních strašáků“, které propagují vláda a média. Díky znalosti Germanische Heilkunde víme, co dělat, když se objeví zdravotní příznak. Ve skutečnosti, když známe Germanische Heilkunde, víme to lépe než kterýkoli vzdělaný zdravotník. 

Čím lépe někdo zná Germanische Heilkunde, tím lépe rozumí fungování svého vlastního těla a tím větší odstup má obvykle od současného, pevně zavedeného lékařského průmyslu. 

Ale jak řekl německý filozof Johann Wolfgang von Goethe: „Pochybnosti rostou s poznáním.“ 

Co tedy uděláte v případě nehody, když pochybujete o lékařském průmyslu? 

Pohotovostní medicína je v zásadě někdy nezbytná.

Jak ukazuje příběh pádu malého Maxe, musíte se naučit vyslovit to nejdůležitější slovo, a to hlasitě a jasně: NE! Musíte znát zákony. 

To platí zejména v případě, že máte zodpovědnost za děti. Není nikdo jiný, kdo by je chránil. Pokud to jejich vlastní rodiče nechtějí nebo nemohou udělat, zůstávají bezbranné. 

Proradná hra lékařského průmyslu má jediný cíl: získat náš souhlas. Požaduje, abychom se vzdali Bohem dané svobodné vůle a dali souhlas s tím, co s námi chce systém udělat. 

Pokud nechcete nebo nemůžete říci NE, je to totéž jako souhlas. Mlčení je souhlas. A pokud souhlasíte, mohou vám dítě odebrat. 

Ale bez ohledu na to, jak mocný se soupeř může zdát, systém nemůže ignorovat jasně vyslovené NE. Musíme říci NE! 

Musíme si znovu uvědomit svou vlastní sílu a nikdy se jí nevzdávat.

E-BOOK + AUDIOBOOK lze objednat v anglické verzi zde:

https://ghk-academy.info/shop/i-want-my-baby-back-ebook-audiobook

Sdílet na sociální sítě

Přeložil: Vladimír Bartoš Zdroj První kapitola – Úvod:  Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákony a principy, které nazval „Germanische Heilkunde“. Tento soubor poznatků se také nazývá GHK, Germánská Nová Medicína nebo GNM.  Od doby, kdy Dr. Hamer před více než 40 lety rozluštil tyto přírodní zákony, které…

Sdílet na sociální sítě