SBS: KŮŽE

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

VÝVOJ A FUNKCE KŮŽE KORIUM (dermis): Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev a to z epidermis (vnější kůže) a koriové kůže (dermis neboli podkoží). Funkcí poměrně silné dermis je chránit organismus před poraněním a útoky. Koriová kůže je tvořena převážně melanocyty, což jsou buňky, které vytvářejí pigment melanin, jenž dodává barvu kůži a vlasům (melanin se vytváří také v duhovce a řasnatém tělese očí). Melanin působí jako účinný absorbér světla, který chrání pokožku před UV zářením. V dermis jsou uloženy mazové a potní žlázy. Z evolučního hlediska se kůže korium vyvinula společně s pohrudnicí, pobřišnicí a osrdečníkem. Koriová kůže, včetně mazových a potních žláz, má původ ve starém mezodermu a je tedy řízena z mozečku.

POZNÁMKA: Klitoris a žalud penisu jsou pokryty epidermální vrstvou kůže, ale nejsou obdařeny kůží korium. Se vznikem savců se z potních žláz v kůži koria vyvinuly prsní žlázy.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozečku je koriová kůže (včetně mazových a potních žláz) pravé poloviny těla řízena z levé poloviny mozku; koriová kůže levé poloviny těla je řízena z pravé mozkové hemisféry. Z toho vyplývá, že existuje zkřížená korelace mezi mozkem a orgánem.

POZNÁMKA: Myelinová pochva je řízena ze stejného mozkového relé jako kůže koria (viz také žlázy očních víček).   

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s koriovou kůží je podle své ochranné funkce konflikt útoku (viz také konflikty útoku spojené s pohrudnicí, pobřišnicí a osrdečníkem).

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty útoku hlavním konfliktním tématem spojeným s orgány řízenými mozečkem, které pocházejí ze starého mezodermu.

Konflikt útoku prožíváme například při napadení člověkem nebo zvířetem nebo při úderu či ráně proti tělu nebo proti hlavě (při sportu, při rvačce, při nehodě). Jako „útok“ však mohou být registrovány i lékařské zákroky, jako je operace (představa řezání skalpelem), biopsie jehlou, injekce, očkování, stejně jako bodavá nebo pronikavá bolest. Slovní útoky, například okřikování, nadávání, napadání nebo vyhrožování ostrými a agresivními slovy, obvykle „zasáhnou“ obličej, čelo (urážka inteligence) nebo záda („bodnutí do zad“). Sexistické poznámky, sexuální obvinění nebo útok proti sexuální orientaci člověka obvykle zasáhnou „pod pás“. Slyšení urážlivých slov působí na kůži koria ucha. Nepřátelská kritika, diskriminace, pomluvy nebo urážka vlastní integrity mohou mít dopad na celé tělo (generalizovaný konflikt). Stav kůže, jako je akné nebo chirurgické jizvy v obličeji nebo na těle (po mastektomii), může vyvolat konflikt znetvoření, který biologicky odpovídá i kůži korium.

Kromě toho se konflikt spojený s kůží koria týká pocitu nečistoty (páchnoucí pot, zapáchající nohy, zápach výtoku, inkontinence) nebo pocitu znečištění, například při kontaktu s něčím, co je považováno za odpudivé, jako je špína, výkaly, moč, zvratky, sliny, (menstruační) krev, pot nebo sperma. „Špinavá“ slova vmetená člověku do tváře nebo pomluvy za zády mohou vyvolat konflikt, protože psychika ve smyslu GNM nedokáže rozlišit mezi skutečnou a obraznou špínou. Konflikt „cítím se špinavý“ by mohl být vyvolán fyzickým kontaktem s osobou, která je považována za „odpudivou“, například s opilým člověkem, zapáchajícím člověkem nebo člověkem, který má „nakažlivou nemoc“ (pohlavní nemoc), za předpokladu, že člověk věří, že „nakažlivé nemoci“ jsou přenosné. Strach z „infekce“ a z nákazy nemocí může postihnout celou populaci (viz epidemie, např. velký mor).

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně aktivní fáze melanocyty v kůži koria množí na „napadeném“ nebo „znečištěném“ místě a vytvářejí kompaktní výrůstek neboli melanom. V konvenční medicíně je tento výrůstek považován za rakovinu kůže (viz také bazaliom a spinocelulární rakovina kůže). Z evolučního hlediska je však melanom archaickou formou obrany, která slouží biologickému účelu poskytnout ochrannou vrstvu neboli „silnější kůži“ proti dalším útokům (viz také mezoteliom pohrudnice, mezoteliom pobřišnice, mezoteliom osrdečníku). Příležitostně se ložiska melaninu vyskytují na netypických místech. V případě existujícího „primárního kožního karcinomu“ je nahromadění melaninu, například v játrech nebo v mozku, chybně diagnostikováno jako „metastatický melanom“ (viz Zpochybnění teorie metastáz).

POZNÁMKA: Nadměrné sluneční UV záření může jistě poškodit kůži, ale nezpůsobuje rakovinu kůže, jak se tvrdí. Je to spíše strach z rakoviny kůže, který vede ke vzniku melanomu. Opalovací krémy nechrání kůži před „rakovinou“, ale snižují strach z onemocnění rakovinou kůže! Kromě toho se melanomy a jiné typy rakoviny kůže objevují na místech těla, která nebyla vystavena slunci. Ani UV-teorie nevysvětluje, proč se rakovina kůže objevuje na zcela konkrétním místě (na tváři, na prsou, na zádech), proč na pravé nebo levé straně těla a proč v určitém období života člověka.

Pokud je melanom pigmentovaný, jeví se jako černý, hnědý nebo modrý. Melanotický melanom vždy zahrnuje mateřské znaménko. Mateřská znaménka jsou pozůstatkem tmavě pigmentované kůže, která kdysi pokrývala celé tělo jako ochrana před nadměrným sluněním, což se stále vyskytuje u lidí tmavé pleti žijících v nižších zeměpisných šířkách, například v tropické Africe. Světlá pigmentace kůže, jaká se vyskytuje u evropské populace, se vyvinula mnohem později.

Nepigmentovaný neboli amelanotický melanom se jeví jako růžový, protože neobsahuje pigmenty (viz pásový opar).   

POZNÁMKA: O tom, zda je postižena pravá nebo levá strana těla, rozhoduje levo/pravorukost člověka a to, zda se jedná o konflikt související s matkou/dítětem nebo o konflikt partnerský. Lokalizovaný konflikt postihuje oblast kůže, která je spojena s útokem nebo s „pocitem znečištění“.

Výskyt melanomu může vyvolat konflikt znetvoření s tím, že v krátké době se ve stejné oblasti objeví další melanomy. Chirurgické odstranění výrůstku může vyvolat konflikt záchvatu vedoucí ke vzniku nových melanomů – což je pro člověka, který není obeznámen s GNM, začarovaný kruh.

To, co se označuje jako Kaposiho sarkom (KS), jsou „nádory“, které se projevují jako fialové nebo hnědé skvrny. Představují typický obraz melanomů. Přesto jsou tyto výrůstky v konvenční medicíně dnes považovány za onemocnění definující AIDS (viz také pásový opar): „Kaposiho sarkom související s AIDS vzniká u lidí nakažených virem HIV. Částečně to byl neobvyklý a náhlý výskyt této formy KS u tolika mladých mužů na počátku epidemie AIDS, který přivedl lékaře k poznání, že se objevila nová nemoc.“ (Představuje homosexualita zdravotní riziko?). Na základě poznatků o GNM byl vznik „nové nemoci“ způsoben spíše strachem spojeným s HIV a AIDS („pocitem znečištění“ nebo „nakažení“ osobou, která je „HIV pozitivní“, nebo pocitem napadení kvůli své sexuální orientaci) než virem, jehož existence nebyla nikdy prokázána.

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie či jiné bakterie buňky, které již nejsou potřeba. Zapojení tuberkulózních bakterií způsobuje tuberkulózu kůže.

Během procesu rozkladu mění melanom svou strukturu (výrůstek se stává měkkým a houbovitým), tvar (zvětšuje se a stává se asymetrickým s nerovnými okraji) a může krvácet. Když se nadložní epidermis otevře, páchnoucí výpotek produkovaný bakteriemi TBC prorazí kůži (viz také fáze hojení žlázového karcinomu prsu).

Pokud v té době nejsou k dispozici potřebné mikroby, výrůstek zůstává. Při neustálých konfliktních recidivách však melanom dále roste.

Karbunkl nebo furunkl, známý také jako vřídek nebo kožní absces, je uzlík vyplněný hnisem, který vzniká činností bakterií v kůži koria. Karbunkulóza nebo furunkulóza vzniká při zánětu. Furunkul nebo karbunkul může také vzniknout v pojivové tkáni; v tomto případě je souvisejícím konfliktem konflikt sebehodnocení. Pilonidální cysta je vřídek, který vzniká na kostrči v blízkosti rozštěpu hýždí jako oblast, kde byl zaznamenán konflikt útoku. Zajímavé je, že tento stav byl rozšířen v armádě Spojených států během druhé světové války. Říkalo se mu „nemoc jezdců na džípech“, protože velké množství vojáků, kteří kvůli němu byli hospitalizováni, jezdilo v džípech. Dlouhodobá jízda v hrbolatých vozidlech musela vyvolat konflikt „útoku“.

Na tomto obrázku je vidět několik vřídků rozesetých po obou stranách horní části zad. Zlomyslné nadávky za zády by byly scénářem konfliktu útoku vnímaného právě v této oblasti těla. 

VELKÝ MOR (1348-1351)

Odhaduje se, že velký mor zabil 30-60 % celkové evropské populace. Říká se, že nemoc byla do Evropy zavlečena obchodními loděmi, které převážely nakažené krysy. Zajímavé je, že krysy se morem nenakazily!

Příznaky dýmějového moru: tmavé, fialové otoky s charakteristickým zapáchajícím výtokem, který svědčí o kožní tuberkulóze, spojené s konfliktem „pocitu znečištění“ a panikou z nákazy „infekční nemocí“ (morem).

Příznaky plicního moru: kašel s krvavým hlenem a krvácením z plic svědčící o tuberkulóze plic, spojené s konfliktem strachu ze smrti (strachu ze „smrtelné nákazy“). POZNÁMKA: 95 % lidí zemřelo na plicní mor!

V roce 1894 švýcarský lékař Alexandre Yersin, žák Louise Pasteura, vyšetřoval oběti moru v Hongkongu. Pod mikroskopem našel masy bakterií. Tvrdil, že tyto bakterie způsobily velký mor a pojmenoval bakterii Yersinia pestis. Jeden z Yersinových studentů tvrdil, že bacil Yersinia pestis našel v žaludku krysích blech. Tvrdil, že bleší kousnutí vpravilo do lidí bakterii…

V březnu 2014, po vykopání hromadného hrobu v Londýně s oběťmi moru ze 14. století, vědci analyzovali zuby některých koster. Zuby skutečně obsahovaly DNA bakterie Yersinia pestis (označované jako „Yersinia pseudotuberculosis“!). Analýza DNA však odhalila, že „černá smrt nebyla dýmějovým morem, jak se dosud předpokládalo, ale plicním morem„. (Health and Medicine, 31. března 2014). To potvrzuje, že velký mor byl ve skutečnosti epidemií konfliktů strachu ze smrti (vyvolaných „smrtelnou nemocí“), která zachvátila evropské obyvatelstvo.

U lepry (spojené s konflikty útoku) se výrůstky vyvíjejí spíše plošně než jako kompaktní vřídky. Stejně jako otevřené vředy moru má však tuberkulózní výtok (tuberkulóza kůže) produkovaný mykobakteriemi leprae odporný zápach. Neustálé reparační procesy (visící hojení) v dermis vedou nakonec ke vzniku znetvořujících kožních vředů, obvykle způsobených samotným onemocněním (pocit znečištění a znetvoření).

Neštovice údajně způsobuje tzv. virus variola major. Předpokládá se, že se virus vyvinul z viru hlodavců před 68 000 až 16 000 lety. Od roku 1967 nařídila Světová zdravotnická organizace celosvětový program očkování proti neštovicím; „nemoc“ byla údajně vymýcena v roce 1979.

Neštovice se projevují jako ostře vystouplé puchýřky.

V roce 1600 evropští „osadníci“ poprvé přivezli neštovice do Severní Ameriky. V letech 1633-1634 tato nemoc (ve skutečnosti „konflikty útoku„) vyhubila celé indiánské kmeny. POZNÁMKA: Smrt na neštovice obvykle nastala na zápal plic, vyvolaný teritoriálním strachem a existenčními konflikty!

Tento obrázek ukazuje klinický obraz pustulózního ekzému (psoriázy). Na zaníceném povrchu kůže se objevují hnisavé papuly (viz dermatitida). V tomto případě probíhají souběžně biologické speciální programy koria kůže (konflikt útoku nebo „pocitu znečištění„) a epidermis (separační konflikt).

Pásový opar jsou malé nepigmentované (amelanotické) výrůstky, které se vyvíjejí podél jednoho nebo několika segmentů kůže. Během fáze hojení jsou kožní léze v důsledku zánětu oteklé a červené a puchýře jsou vyplněny hnisem produkovaným bakteriemi. Po epileptoidní krizi, během PCL-B, puchýře zasychají, tvoří se na nich strupy a postupně mizí. Proces strupovatění je doprovázen akutní ostrou, bodavou bolestí. Ta je charakteristická pro hojení všech staro-mezodermálních tkání (viz také žlázový karcinom prsu). Opakované výskyty pásového oparu jsou vyvolány recidivami konfliktu prostřednictvím nastavení na kolej, která byla vytvořena při původním konfliktu útoku nebo „pocitu znečištění„.

Konvenční medicína tvrdí, že pásový opar je způsoben reaktivací předchozí infekce „varicella-zoster virem“ (typ „herpes viru“), který údajně způsobuje plané neštovice (ze stejného důvodu se tvrdí, že lidé, kteří prodělali plané neštovice, mají „doživotní imunitu“ proti nové „infekci“ „zoster virem“). Předpokládá se, že virus migruje podél senzorických periferních nervů, replikuje se v oblasti kůže zásobované tímto nervem, což pak vede ke vzniku pásového oparu. Teorie viru však nedokáže vysvětlit, proč by „virus“ postihoval zcela specifický úsek kůže (obličej, rameno, hrudník, trup, oblast genitálií) a proč se onemocnění vyskytuje na pravé nebo levé straně těla nebo na obou. Odpovědi neposkytuje ani teorie imunitního systému. Kromě toho, že existence údajného viru je neprokázaná, výzkum Dr. Hamera prokazuje, že každý člověk s pásovým oparem vykazuje na skenu mozku Hamerovo ohnisko v mozečku, přesněji v oblasti mozku, která ovládá kůži koria (viz sken mozku níže); tedy aktivitu bakterií(!) ve fázi hojení. Kožní vyrážka, která se objevuje při planých neštovicích, naopak zahrnuje epidermis a je řízena z mozkové kůry.

Na tomto snímku mozku ukazuje oranžová šipka na malý otok na pravé straně mozečku (prohlédněte si schéma GNM). Je to známka toho, že konflikt útoku nebo „pocitu znečištění“ byl vyřešen. Ve fázi hojení se pásový opar vyvinul na levé straně těla.

Pásový opar na levé straně trupu prozrazuje, že konflikt (pocit napadení nebo zašpinění „pod pasem“) byl spojen s partnerem, pokud je osoba levák. U praváků by konflikt souvisel s matkou/dětmi.

POZNÁMKA: Vyrážka pásového oparu se může týkat současně kůže koria (pocit znečištění) i epidermis (např. touha oddělit se od odpudivé osoby; viz opar (herpes)).

Stejně jako Kaposiho sarkom je pásový opar v konvenční medicíně chápán jako „nemoc“ související s AIDS: „V dobách před pandemií HIV/AIDS se pásový opar vyskytoval pouze u starších lidí nebo u těch, kteří měli oslabený imunitní systém. V dnešní době je pásový opar velmi častý u infekcí HIV a AIDS.“ (health24, 2012)

Kandidóza kůže (podkožní kandidóza) vzniká, když houby napomáhají hojení. V oblasti genitálií ji může vyvolat „nečistý“ sex, „špinavé“ sexuální praktiky nebo pocit „znečištění“ sexuálními urážkami (srovnej s vaginální kandidózou a penilní kandidózou). U nemocných nebo starších osob vyžadujících ošetřovatelskou péči „špinavé pleny“ obvykle způsobují kandidózu v genitální a anální oblasti.  

Houbová infekce kůže je běžně známá jako „kroužkový lišej (ringworm)„. Lékařský termín je tinea. Nemá nic společného s červem.

Tinea versicolor je kožní onemocnění, které se projevuje hyperpigmentací (v konfliktně aktivní fázi) nebo hypopigmentací (ve fázi hojení). Bílé skvrny jsou důsledkem trvající aktivity hub nebo vísícího hojení, které vede k depigmentaci kůže koria (srovnejte s bílými skvrnami u vitiliga týkajícími se epidermis).

Mykóza nehtů (tinea unguinum nebo onychomykóza) vzniká v kůži koria pod nehtovou ploténkou prstů na nohou nebo rukou díky kontaktu s něčím, co je považováno za „nechutné“ (viz také atletická noha).

MAZOVÉ ŽLÁZY

Mazové žlázy jsou exokrinní žlázy, které vylučují olejovitou látku (kožní maz) k promazávání kůže. Nejhojněji se vyskytují v obličeji a v pokožce hlavy. Trápení kvůli plešatění (typická mužská starost) nebo kvůli účesu (typická ženská starost) může být proto základní příčinou mastné pokožky hlavy. 

Akné je z hlediska GNM spojeno s konfliktem útoku nebo „konfliktem pocitu znečištění„. Zánět s otokem, zarudnutím a puchýřky naplněnými hnisem je již fází hojení, kterému napomáhají bakterie (propionibacterium acnes). Během konfliktně aktivní fáze se kůže jeví jako hrbolatá. V závislosti na intenzitě konfliktu se stav pohybuje od malých pupínků až po závažné kožní onemocnění. Teorie, že akné souvisí s hormonálními změnami, není průkazná, protože ne každý dospívající má akné a mají ho i dospělí.

Akné se nejčastěji objevuje na obličeji, zejména v pubertě, protože dospívající jsou mnohem zranitelnější, pokud jde o jejich vzhled. Pocit neatraktivity nebo nedostatečného vzhledu proto může snadno vést ke vzniku akné. V období dospívání také dochází k častějším konfrontacím (slovním útokům) s dospělými (rodiči, učiteli, úřady). Obvykle je to právě výskyt samotného akné (pocit „zašpinění“ obličeje), který oddaluje dokončení procesu hojení.

Mazová cysta (epidermoidní cysta) je bulka pod povrchem kůže vyplněná nažloutlým mazem (viz také ječné zrno a chalazion (vlčí zrno) související s mazovými žlázami v očních víčkách; srovnej s tukovými uzlíky nebo xantomy).

Mazová cysta na čele prozrazuje konflikt útoku související s intelektuálním výkonem („Ty hlupáku!“). U leváka cysta na levé straně ukazuje na konflikt spojený s partnerem.

Trichilemální cysty, známé také jako wen, vycházejí z vlasového folikulu v dermis. Často se proto vyskytují na pokožce hlavy, kde je vysoká koncentrace vlasových folikulů. Zápach cyst připomínající sýr je známkou toho, že se jedná o mykobakterie.

POTNÍ ŽLÁZY

Potní žlázy v kůži koria produkují vodnatý slaný film, který reguluje tělesnou teplotu a zabraňuje vysychání organismu. Kromě toho jsou potní žlázy zodpovědné za vylučování metabolických odpadů (viz také noční pocení). Pocení je regulováno sympatickým nervovým systémem, proto se pocení zvyšuje při stresu, nervozitě nebo vzrušení a při konfliktní činnosti (studený pot). 

V konfliktně aktivní fázi konfliktu útoku nebo „pocitu znečištění“ – se buňky potních žláz rozmnožují a způsobují nadměrné pocení (hyperhidrózu). V závislosti na individuální konfliktní situaci může být pocení buď generalizované nebo omezené na určitou oblast těla, například podpaží, třísla, dlaně, chodidla nebo pokožku hlavy (lokalizovaný konflikt). V průběhu fáze hojení jsou další buňky potních žláz odstraňovány houbami nebo bakteriemi, což je doprovázeno silným tělesným zápachem (srovnejte s tělesným zápachem způsobeným nočním pocením).

Tinea pedis je „houbová infekce“ zahrnující potní žlázy na chodidlech (srovnejte s mykózou nehtů). Ke konfliktu „pocitu znečištění“ obvykle dochází, když se nohy dostanou do kontaktu s něčím „špinavým“, například chůzí po špinavé podlaze (veřejné sprchy, šatny, umývárny), broděním se ve špinavé vodě nebo šlápnutím na zvířecí výkaly. Konflikt vyvolávají také zpocené boty, propocená obuv nebo propocené ponožky považované za „fujtajbl“. Během fáze hojení houby produkují sýru podobnou látku, která vytváří charakteristický zápach „atletické nohy“ (termín se stal populárním, protože stav je běžný mezi sportovci). Zapáchající nohy obvykle vedou k novým „pocitům znečištění“ – konfliktům, jejichž důsledkem je, že činnost hub pokračuje. Obuv spojená se zapáchajícími nohami nebo špinavými veřejnými zařízeními se může stát kolejí vedoucí k chronickému stavu. Důvodem, proč fungují prostředky, jako je „chůze naboso po trávě s ranní rosou“, je to, že nohy již nejsou spojovány se „zašpiněním“, ale naopak se svěžestí a čistotou, což vyčistí koleje a umožní dokončení fáze hojení.

POZNÁMKA: To, zda konflikt útoku nebo „pocitu zašpinění“ postihuje mazové nebo potní žlázy, je náhodné. Konflikt útoku týkající se kůže koria je však vždy prožíván jako závažnější.

KŮŽE CORIUM – POTNÍ ŽLÁZY

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Zkušenosti s GNM

VÝVOJ A FUNKCE EPIDERMIS: Epidermis (vnější kůže) pokrývá pod ní ležící kůži korium (dermis neboli podkoží). Epidermis je převážně zodpovědná za smyslové vnímání, jako je teplota, tlak a hmat. Většina buněk epidermis jsou keratinocyty (buňky produkující keratin), které vznikají v nejhlubší vrstvě epidermis, zvané stratum basale. Tato vrstva obsahuje také melanocyty produkující pigment (většina melanocytů je však v kůži korium). Z bazální vrstvy keratinocyty migrují přes stratum spinosum a stratum granulosum až do stratum corneum. Jakmile dosáhnou povrchu kůže, jsou postupně vylučovány a nahrazovány novějšími buňkami vytlačovanými zespodu. Keratin je také hlavní strukturní složkou vlasů a nehtů. Epidermis se skládá z keratinizovaného dlaždicového epitelu, pochází z ektodermu a je tedy řízena z mozkové kůry.

ÚROVEŇ MOZKU: Epidermis je řízena ze smyslové kůry (součást mozkové kůry). Kůže pravé strany těla je řízena z levé části smyslové kůry; kůže levé strany těla je řízena z pravé kůrové hemisféry. Existuje tedy zkřížená korelace od mozku k orgánu (viz schéma GNM znázorňující smyslový homunkulus).

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s epidermis je separační konflikt prožívaný jako ztráta fyzického kontaktu (viz také separační konflikt spojený s periostem).

V souladu s evoluční úvahou jsou teritoriální konflikty, sexuální konflikty a separační konflikty hlavními konfliktními tématy spojenými s orgány ektodermálního původu, řízenými ze senzorické, premotorické senzorické a postsenzorické kůry.  

Novorozenci trpí konfliktem, když jsou po narození odděleni od matky (umístěni do inkubátoru, předáni k adopci). Separační konflikt může nastat již v děloze, například kvůli ultrazvukovým procedurám. Hluk ultrazvuku přehluší tlukot srdce matky, což může být pro plod velmi traumatizující; každé ultrazvukové vyšetření vyvolává u nenarozeného dítěte relaps konfliktu (viz Downův syndrom). Pro kojence je matka nejdůležitější osobou citového připoutání; matka své dítě chrání a může zabránit vzniku konfliktů. Proto když má malé dítě separační konflikt (nebo například konflikt vyděšení a strachu/konflikt teritoriálního strachu), pak matka obvykle nebyla přítomna, když došlo k DHS. Děti zažívají separační konflikty také tehdy, když jsou kárány, trestány nebo týrány, když se narodí nový sourozenec, kterému je věnována větší pozornost, když se rodiče rozejdou, když se nesmějí vídat s kamarády, když se musí odloučit od oblíbené panenky, medvídka, plyšáka nebo zvířátka, se kterým se rády mazlí; také když se matka vrátí do práce, když jsou dány do jeslí, školky nebo k příbuzným, nebo když jsou ponechány s chůvou či hlídáním. Podobně se starší lidé cítí odděleni od „smečky“, když se musí přestěhovat do domova důchodců nebo po smrti celoživotního manžela či druha. Konflikt může vyvolat i strach ze ztráty kontaktu nebo styku s někým (hrozba rozvodu, obtížný vztah na dálku nebo o víkendu, obava, že by blízká osoba mohla odejít, odstěhovat se nebo zemřít) nebo pocit odmítnutí ze strany osoby, řekněme kvůli neshodám. Konfliktem odloučení trpí i domácí zvířata, například když jejich pán odejde nebo zemře nebo když jsou umístěna do útulku. Ze stejného důvodu se konflikt týká i potřeby oddělit se od člověka ve smyslu chtít, ale nemoct někoho odstrčit (doslova nebo obrazně), například terorizujícího šéfa nebo učitele, otravného kolegu nebo spolužáka nebo násilnického rodiče či manžela (srovnejte s konfliktem doteku nechtít být dotýkán souvisejícím s myelinovou pochvou).

Separační konflikt se týká také toho, že se chceme oddělit od něčeho, co je blízko kůže (obličejová maska, kyslíková maska, helma, čepice, oblečení, boty, těsné punčochy, mokré prádlo, mokré pleny). Totéž platí pro separaci od něčeho, čeho se již člověk nesmí nebo nemůže dotýkat (hudební nástroj, klávesy, tenisová raketa, golfová hůl, volant) nebo co necítí na kůži (zásnubní prsten, oblíbený polštář) – viz lokalizovaný separační konflikt. POZNÁMKA: Odloučení od domova není separačním konfliktem z biologického hlediska, protože se netýká kůže, ale týká se „teritoria“ (viz konflikt teritoriální ztráty).

Biologický speciální program epidermis se řídí VZORCEM CITLIVOSTI VNĚJŠÍ KŮŽE s hyposenzitivitou během konfliktně aktivní fáze a epileptoidní krizí a hypersenzitivitou ve fázi hojení.           

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Během konfliktně aktivní fáze dochází k ulceraci epidermis v oblasti (oblastech) spojené se separací. Ulcerace jsou mikroskopické a obvykle zůstávají bez povšimnutí. Při pokračující konfliktní aktivitě se však kůže stává suchou, drsnou, šupinatou, bledou a studenou v důsledku špatného prokrvení. Nakonec začne kůže praskat a způsobuje trhliny, které mohou krvácet (viz angulární cheilitida; srovnej s ústním konfliktem v dutině ústní souvisejícím s povrchovou sliznicí úst). Pokud intenzivní konflikt přetrvává delší dobu, kůže se v místě vředu otevře (viz bércové vředy). Ichtyóza, stav kůže charakterizovaný jemným šupinatěním podobným rybím šupinám, je rovněž známkou dlouhodobé a intenzivní konfliktní činnosti. Těžká forma ichtyózy se označuje jako Nethertonův syndrom a předpokládá se, že jde o genetické onemocnění.

Na pokožce hlavy se šupinatá kůže projevuje jako lupy. Hluboké ulcerace epidermis způsobují vypadávání vlasů (alopecii); také u domácích zvířat

V tomto příkladu jsou lysiny výhradně na levé straně pokožky hlavy. To prozrazuje, že ztráta fyzického kontaktu (například chybí pohlazení po hlavě) souvisí s partnerem, pokud je muž levák nebo s matkou, pokud je pravák.

S vyřešením konfliktu začnou vlasy opět růst.

V důsledku ztráty epidermálních buněk se snižuje citlivost kůže (srovnejte s hyposenzitivitou související s okosticí). Pokud je separační konflikt závažný, může kůže zcela znecitlivět (senzorická paralýza). Náhlé smyslové znecitlivění, například ruky nebo nohy, se často zaměňuje s mozkovou mrtvicí. Krátká reaktivace senzorické paralýzy vzniká během epileptoidní krize.

Typickým příznakem konfliktně aktivní fáze je ztráta krátkodobé paměti, která slouží k dočasnému „zapomenutí“ toho, kdo byl „vytržen z kůže“, tím, že se zablokuje paměť (ve světě zvířat matka kočka již nepoznává své potomky, když jsou od ní příliš brzy odděleni). Ztráta krátkodobé paměti zasahuje do první části fáze hojení (PCL-A). U dětí se špatná paměť projevuje jako problémy s učením a soustředěním, dnes označované jako porucha pozornosti (ADD). U dospělých mohou dlouhotrvající separační konflikty vést k demenci (viz také Konstelace (post)senzorického kortexu).

POZNÁMKA: Ke ztrátě krátkodobé paměti dochází během jakéhokoli biologického speciálního programu (v konfliktně aktivní fázi a PCL-A), který se týká senzorické, postsenzorické nebo předmotorické smyslové kůry, protože z biologického hlediska je dlaždicový epitel celého organismu spojen se „separačním konfliktem“ (viz například biologický konflikt týkající se mlékovodů, povrchové sliznice úst, nosní sliznice nebo jícnu).

VITILIGO vzniká, když ulcerace zasahuje do bazální vrstvy kůže, která se skládá z buněk produkujících melanin. Depigmentace vytváří bílé skvrny typické pro vitiligo (srovnej s tinea versicolor postihující kůži koria; viz také Spála). Separační konflikt týkající se nejhlubší vrstvy epidermis je – subjektivně – vnímán jako obzvlášť krutý nebo „brutální“ (ztráta milované osoby, fyzické týrání). V místě (místech) souvisejícím se separací se objevují bílé skvrny. Vlasy, které rostou na místech postižených vitiligem, zbělají. Albinismus, který se vyznačuje bílou kůží a bílými vlasy, je způsoben generalizovaným, „brutálním“ separačním konfliktem, kterým trpělo nenarozené dítě. Vzhledem k úplné ztrátě pigmentové vrstvy kůže již není možná repigmentace, i když je konflikt vyřešen.

Vitiligo na pravé straně trupu prozrazuje „brutální“ separační konflikt související s partnerem (u praváka).

V první části fáze hojení (během PCL-A) postižená oblast kůže zrůžoví a zčervená, poté následuje pomalý(!) proces repigmentace během PCL-B. Opakované recidivy konfliktů během této fáze však vedou k hyperpigmentaci, která se projevuje hnědými skvrnami, tzv. skvrnami café-au-lait.

Zde jsou skvrny café-au-lait na levé straně horní části těla, přesně respektující střední linii. Separační konflikt je tedy spojen s matkou (u praváků) nebo s partnerem (u leváků).

V konvenční medicíně se šest a více skvrn café-au-lait diagnostikuje jako von Recklinghausenova choroba. Podle výzkumu Dr. Hamera se „von Recklinghausenova choroba“ biologicky vztahuje k myelinové pochvě a je spojena s konfliktem dotyku (viz neurofibrom).

Na tomto obrázku jsou vidět skvrny café-au-lait (světle hnědé) na žaludu penisu způsobené těžkým separačním konfliktem (např. nechuť k sexuálnímu kontaktu). Melanomy (tmavě hnědé) na tělu penisu korelují s „pocitem znečištění“ (vývoj melanomů je omezen na tělo penisu, protože žalud penisu není obdařen kůží koria).

FÁZE HOJENÍ: Během první části fáze hojení (PCL-A) se vředovitá (ulcerovaná) oblast kůže doplňuje prostřednictvím buněčné proliferace. Kůže otéká, je zarudlá, zanícená, podrážděná, svědí (pruritus) a je citlivá na dotek (hypersenzitivita). Malé edémy naplněné tekutinou se jeví jako puchýře. Po epileptoidní krizi během PCL-B puchýře zasychají a kůže se normalizuje, pokud nedojde k recidivě konfliktu.

POZNÁMKA: Všechny epileptoidní krize, které jsou řízeny ze senzorické, postsenzorické nebo premotorické senzorické kůry, jsou doprovázeny poruchami krevního oběhu, závratěmi, krátkými poruchami vědomí nebo úplnou ztrátou vědomí (mdloby nebo „absence“), v závislosti na intenzitě konfliktu. Dalším výrazným příznakem je pokles hladiny cukru v krvi způsobený nadměrným využíváním glukózy mozkovými buňkami (srovnejte s hypoglykémií související s ostrůvkovými buňkami slinivky břišní).

Pod mikroskopem se ulcerace, která vzniká během konfliktně aktivní fáze (levý obrázek) a malé edémy vznikající ve fázi hojení (pravý obrázek) projevují jako prstencovitá konfigurace, nápadně podobná Hamerovu ohnisku (klikněte pro zobrazení obrázku) v korelujícím mozkovém relé.

Hojení kůže se projevuje jako KOŽNÍ VYRÁŽKA, označovaná jako dermatitida, ekzém, kopřivka („urtikárie“), spalničky, zarděnky, plané neštovice, růžovka, lupus, lupénka, herpes atd. Na základě GNM se jedná o totéž, totiž o fázi hojení separačního konfliktu.

UMÍSTĚNÍ KOŽNÍ VYRÁŽKY

Nechtěná separace (nemožnost nebo nedovolení obejmout či držet milovanou osobu nebo domácího mazlíčka) se obvykle projevuje kožní vyrážkou na vnitřní straně paží, rukou, prstů nebo nohou, zatímco touha oddělit se od osoby postihuje převážně vnější stranu paží, rukou, loktů, nohou, kolen, holenních kostí nebo kotníků, které se obrazně řečeno používají k odstrčení nebo odkopnutí někoho. V závislosti na konkrétní konfliktní situaci se ohniskové kožní vyrážky objevují také na hlavě (pokožce hlavy), obličeji (viz také vnější kůže víček), rtech (opary), hrudníku, břiše, vnějších genitáliích, prstech u nohou a chodidlech (chtění nebo nechtění opustit určité místo) nebo na zádech. Rozsáhlá kožní vyrážka (exantém) prozrazuje generalizovaný separační konflikt, kterým trpí člověk jako celek. Vyrážka na těle může být způsobena také otravou, například z léků – bez DHS

POZNÁMKA: To, zda je postižena pravá nebo levá strana těla (nebo obě strany), závisí na tom, zda je člověk levo/pravoruký a zda se konflikt týká matky/dítěte nebo partnera. Lokalizovaný separační konflikt postihuje oblast kůže, která je spojena s odloučením.

Chronická kožní vyrážka vzniká v důsledku přetrvávajících recidiv konfliktů prostřednictvím nastavení na kolej, která byla vytvořena při prvním separačním konfliktu. Při visícím hojení tedy kožní stavy přetrvávají, dokud nejsou všechny koleje odstraněny. SYNDROM (souběžně probíhající aktivní konflikt opuštění či existenční konflikt) vyrážku zhoršuje. Během delšího období konfliktní aktivity kožní vyrážka mizí (viz konfliktně aktivní fáze). Biologický speciální program však není ukončen!

POZNÁMKA: Lokální kortikosteroidy (viz kortizon) používané při zánětlivých kožních stavech přerušují fázi hojení. Proto se vyrážka krátce po ukončení aplikace znovu objeví.

Opakující se kožní vyrážky jsou také vyvolány setkáním s konfliktní kolejí (viz „alergie„). Pokud je vyrážka na rukou nebo prstech, nazývá se „kontaktní ekzém“ nebo „alergická kontaktní dermatitida“. Koleje, které podněcují propuknutí takového ekzému, jsou například určité ovoce nebo zelenina, šperk (prsten nebo náhrdelník), určitý výrobek péče o tělo nebo parfém nebo zvířecí srst (domácí zvíře). Takzvaná dyshidróza nebo dyshidrotický ekzém je kožní onemocnění, při kterém se na dlaních, okrajích prstů rukou nebo nohou nebo na chodidlech tvoří malé puchýřky naplněné tekutinou. Takzvaná tepelná vyrážka neboli „polymorfní světelná erupce“ je způsobena sluneční kolejí spojenou se separačním konfliktem (viz také „solární opar„; srovnejte se vznikem melanomu v souvislosti s nadměrným sluněním).

U kojenců se dermatitida kolem úst a na tvářích objeví, když matka přestane kojit příliš náhle. Separační konflikt je vyvolán ztrátou kontaktu s matčiným prsem. Pokud se jako kolej etabluje první ochutnání komerčního mléka, způsobuje to tzv. alergii na mléko.

Hives, známá také jako kopřivka, je rovněž považována za druh „kožní alergie„. Na obrázku je znázorněno propuknutí kopřivky na zádech vyvolané například kolejí „slez mi ze zad“.

Erysipel (růže) je kožní onemocnění charakterizované bolestivou vyrážkou (červená, zduřelá, zanícená) s ostře ohraničeným okrajem. Postižená kůže vypadá velmi podobně jako celulitida (viz tuková tkáň) spojená s konfliktem sebehodnocení. Proto je často obtížné je od sebe odlišit. Oba biologické speciální programy se také mohou překrývat v důsledku konfliktu sebehodnocení způsobeného samotným stavem kůže. Během epileptoidní krize se objevují náhlé příznaky vysoké teploty, třesavky a zvracení.

Předpokládá se, že erysipel vzniká, když se bakterie dostanou do kůže přes řezné rány nebo vředy nebo v důsledku „imunitní nedostatečnosti“. Na základě GNM je skutečnou příčinou separační konflikt. Postižená oblast, například pravá noha (viz obrázek), prozrazuje, s jakou částí těla separace souvisela. S ohledem na lateralitu člověka je konflikt spojen s matkou/dítětem nebo partnerem. V úvahu musíme vzít také lokalizovaný separační konflikt.

Jak růžovka (levý obrázek), tak lupus erythematodes (pravý obrázek) jsou kožní vyrážky, které se objevují na nose, bradě a tvářích. Konflikt je prožíván jako separace „od obličeje“ a to buď ztrátou kontaktu, nebo touhou po separaci („jdi mi z obličeje!“). Hnisavé pupínky (zde u růžovky) zahrnují kůži koria a jsou spojeny s konfliktem znetvoření, obvykle způsobeným samotným stavem kůže.

Vzhledem k tomu, že obličej je zásobován trojklanným nervem, je hojení kůže obličeje často doprovázeno bolestí nervu, tzv. neuralgií trojklanného nervu (viz také neuralgie trojklanného nervu související s okosticí a s obličejovými kostmi).

Tento CT snímek zvýrazňuje Hamerovo ohnisko v mozkovém relé, které ovládá pravý trojklanný nerv. V tomto případě osoba (levák) utrpěla separační konflikt související s matkou. Neuralgie trojklanného nervu se proto vyskytuje na pravé straně obličeje.

LYMESKÁ NEMOC

Uvádí se, že borelióza (lymeská nemoc) se na člověka přenáší kousnutím klíštěte infikovaného bakterií borrelia burgdorferi. Podle této teorie se při neléčení „infekce“ šíří do dalších částí těla.

Mezi typické příznaky boreliózy patří horečka, bolesti těla, únava, bolesti hlavy a kruhová, směrem ven se rozšiřující vyrážka, nazývaná erythema migrans (EM), v místě kousnutí. Na základě GNM není charakteristické zarudnutí důsledkem „infekce„, ale spíše hojení poranění způsobeného kousnutím klíštětem (uvolňování histaminu rozšiřuje póry ve stěně cév, aby se zvýšil průtok krve v postiženém místě). Ke stejné reakci dochází například po bodnutí včelou.

Příznaky spojené s boreliózou, jako je ochrnutí svalů, houbová infekce známá jako „kroužkový lišej (rigworm)“, oteklé klouby, bolesti svalů, meningitida, jsou vyvolány panikou vyvolanou kousnutím klíštěte. Zadržování vody v důsledku SYNDROMU (aktivní existenční konflikt vyvolaný strachem) příznaky ještě zhoršuje. Stejné příznaky se však objevují i jako důsledek dřívějších konfliktů, jako je motorický konflikt nemožnosti úniku, konflikt „pocitu znečištění“ nebo konflikt sebehodnocení, které jsou později diagnostikovány jako borelióza na základě předpokladu, že příčinou by mohlo být kousnutí klíštětem. Test na protilátky proti borelióze, který se používá k určení boreliózy, je totiž neprůkazný. Test také není schopen vysvětlit, proč se příznaky „boreliózy“ u jednotlivých osob liší.

U spalniček, zarděnek (známých také jako německé spalničky) a planých neštovic pokrývá kožní vyrážka většinu těla. Generalizované separační konflikty, které postihují celé tělo, se obvykle vyskytují u kojenců a malých dětí, které jsou mnohem zranitelnější, pokud jde o odloučení od „smečky“ (doma, ve škole). To, jak se „dětská nemoc“ projevuje, závisí na tom, která epidermální vrstva je zasažena (plané neštovice zasahují hlouběji než spalničky a zarděnky) a na intenzitě předchozí konfliktně aktivní fáze (zarděnky způsobují mírnější příznaky než spalničky). Při SYNDROMU, tedy při zadržování vody v důsledku aktivního konfliktu opuštění, se puchýřky kožní vyrážky jeví dramatičtěji. Intenzivní fáze hojení je doprovázena vysokou horečkou.

Spála vzniká, když separační konflikt postihne spodní stranu epidermis (projevuje se jako bílé skvrny – viz vitiligo) a horní stranu epidermis s rozvojem kožní vyrážky po vyřešení konfliktu. Červený a oteklý jazyk („malinový jazyk“) ukazuje na další „ústní konflikt“ (pravděpodobně související s jídlem); „angína“ poukazuje na konflikt „nechtění spolknout sousto“ (jídlo nebo obrazně řečeno situaci, která se „těžko polyká“). Teorie, že kožní vyrážka při spále je „streptokoková infekce„, je z hlediska GNM irelevantní.

Na základě chápání čtvrtého biologického zákona nejsou tyto „dětské nemoci“ „nakažlivými virovými infekcemi„, jak se tvrdí, ale hojivou fází separačních konfliktů, které prožívá více dětí současně (existence virů, které údajně způsobují spalničky, zarděnky nebo plané neštovice, nebyla nikdy vědecky doložena – viz „Soudní proces s virem„). Takové kolektivní separační konflikty mohou souviset se školou (separace spojená se spolužákem nebo učitelem) nebo s domovem, které se týkají všech sourozenců. U malých dětí se spalničky objevují obvykle na podzim, poté, co se dítě seznámí s učitelkou (ve školce) a je zvyklé, že ho po škole denně vyzvedává maminka. Kožní vyrážka je viditelnou známkou toho, že separační konflikt byl vyřešen. Pokud pediatr ví, že dítě není očkované, je diagnóza spalniček mnohem pravděpodobnější. To, že nesmí nebo nechce být v kontaktu s někým, kdo má „infekci“, vede spíše k „šíření“ separačních konfliktů než k samotnému onemocnění. Výskyt spalniček ve škole nebo ve větší populaci často souvisí se strachem z kontaktu s „nakaženou“ osobou.

Tento graf ukazuje počty úmrtí na spalničky v Německu v letech 1961-1995. Zdroj: Federal Statistics Office Wiesbaden, Německo.

Program očkování proti spalničkám byl zahájen v roce 1976, tedy dlouho po vrcholu epidemie spalniček (viz také program očkování proti dětské obrně a program očkování proti tetanu).

Lupénka zahrnuje dva separační konflikty; jeden je v konfliktně aktivní fázi a způsobuje šupinatou kůži, druhý je ve fázi hojení a projevuje se jako zánět. Obě fáze se překrývají na stejném místě (místech) a projevují se stříbřitými šupinkami na hrubém, červeném povrchu. Lokalizace prozrazuje, která část těla byla spojena s konfliktem. To, co se označuje jako „psoriatická artritida„, je z hlediska GNM kombinací separačních konfliktů a konfliktů sebehodnocení (viz klouby), které se vyskytly současně. 

Na tomto obrázku je vidět lupénka na obou loktech, která ukazuje na dva lokalizované separační konflikty spočívající v touze někoho odstrčit v obraně (nebo v touze získat trochu „manévrovacího prostoru“) související řekněme s terorizujícím kolegou v práci a současně s otravným členem rodiny doma. Přesná podoba stavu je určena tím, který z těchto dvou konfliktů je v danou chvíli aktivní nebo je ve fázi hojení.

Lupénka postihuje dvě horní vrstvy epidermis, a to zrnitou vrstvu (granular layer), kde se dlaždicové epitelové buňky přeměňují na keratin, a rohovitou vrstvu (stratum corneum), kde nahromaděný keratin vytváří na povrchu kůže bílé plaky.

Herpes (zde obrázek zblízka) se projevuje jako malé, tekutinou naplněné puchýřky podobné dermatitidě nebo planým neštovicím. Vznikají v oblasti kůže, která koreluje se separačním konfliktem, například na rtech („postrádání“ polibku nebo „nechtění“ polibku, potíže spojené s orálním sexem, kontakt rtů se špinavou skleničkou nebo „infikovaným“ brčkem, „abstinence“ od cigaret).

Na rtech se takovým puchýřkům běžně říká „opary„. Slunce může být spouštěčem nebo kolejí pro opakující se „solární opary“ na rtech.

Herpes na levé tváři prozrazuje, že separační konflikt byl spojen s partnerem, pokud je dotyčný levák. U praváka naznačuje konflikt spojený s matkou nebo dítětem.

Lokalizovaný separační konflikt se promítá do toho, že se vás někdo dotkl na tomto konkrétním místě kůže v okamžiku, kdy došlo k DHS.

Toto CT mozku ukazuje nahromadění tekutiny (během PCL-A) v pravé smyslové kůře, odkud je kontrolována epidermis levé strany obličeje (prohlédněte si schéma GNM). Z toho vyplývá vznik kožního onemocnění v této konkrétní oblasti.

Genitální opary na zevních genitáliích (vulva, stydké pysky, penis, šourek) nebo ve vagíně souvisejí se sexuálním separačním konfliktem (ztráta sexuálního partnera, sexuální odmítnutí, nechtěný sex, sexuální zneužívání). Konflikt může vyvolat již strach nebo podezření, že by sexuální partner mohl spát s někým jiným. Fáze hojení se může projevit také jako dermatitida na genitáliích nebo jako genitální bradavice. Kožní léze na genitáliích (mužských i ženských) by mohly být diagnostikovány jako měkký vřed (ulcus molle) nebo chancroid. V konvenční medicíně je považován za „první příznak“ syfilis.

U pohlavních chorob se obecně předpokládá, že se jedná o bakteriální nebo virové infekce, které se „šíří pohlavním stykem„. Přesto dodnes nebyla existence virů způsobujících onemocnění (herpes simplex virus, herpes zoster virus, HIV, HPV a podobně) vědecky prokázána! Kromě toho se na základě znalosti pěti biologických zákonů pohlavním stykem nemohou přenášet pohlavní choroby, jako je kapavka, chankroid, syfilis, genitální herpes a také kandidóza (viz penilní kandidóza nebo vaginální kandidóza) a rakovina postihující pohlavní orgány (viz rakovina děložního čípku), protože jejich příznaky jsou již příznaky hojení. Sexuální partner může mít např. opar pouze tehdy, pokud prodělal ve stejné době separační konflikt, řekněme z důvodu vnucené sexuální abstinence založené na přesvědčení, že toto onemocnění je nakažlivé. Strach z toho, že se nakazil „pohlavně přenosnou nemocí“, může rovněž aktivovat separační konflikt. Stres prožívaný v důsledku nechtěných sexuálních praktik nebo nucené prostituce vysvětluje, proč je výskyt „pohlavních chorob“ častější u určitých skupin a populací.

Bazaliom neboli bazocelulární karcinom (obrázek vlevo) vzniká z bazální vrstvy epidermis, která se skládá především z melanoforů produkujících pigment. Odtud pochází hnědá barva výrůstku. Spinocelulární karcinom (pravý obrázek) vzniká v horní vrstvě epidermis. Oba vznikají během fáze hojení separačního konfliktu. V konvenční medicíně jsou mylně považovány za „rakovinu kůže“ způsobenou dlouhodobým působením slunečního záření (viz také melanom).

Tzv. mollusca contagiosa (molusky, kontagiozní bradavice) jsou vyvýšené, růžové nebo masově zbarvené papulky s důlkem uprostřed. Toto onemocnění je údajně způsobeno „poxvirem molluscum contagiosum“ a jak název napovídá, je považováno za nakažlivou infekci, která se přenáší fyzickým nebo sexuálním kontaktem (viz pohlavní choroby výše). Umístění bradavičnatých žláz (obličej, krk, trup, končetiny, genitálie) se určuje podle toho, se kterou oblastí těla byl separační konflikt spojen. Virová teorie nedokáže vysvětlit, proč se stav objevuje na určité části kůže, například na vnější straně pravého stehna (viz obrázek).

Bradavice jsou výsledkem nadměrného hojení v důsledku neustálých recidiv konfliktů. Vznikají samostatně nebo ve skupinách v oblasti kůže, která byla spojena se separací; objevují se vyvýšené nebo ploché v závislosti na intenzitě opakujícího se konfliktu. Podobně jako bradavice se chovají i kožní výrůstky, což jsou malé chlopně tkáně, které visí z kůže za spojovací stopku. Genitální bradavice (condyloma) na zevních pohlavních orgánech, ve vagíně, v děložním čípku nebo na penisu prozrazují přetrvávající sexuální separační konflikty. Anální bradavice vznikají v konečníku a jeho okolí (srovnejte s hemoroidy týkajícími se povrchové sliznice konečníku). V termínech konvenční medicíny se malý „bradavičnatý výrůstek“ nazývá papilom nebo „nezhoubný epiteliální nádor“ (viz také intraduktální papilom).

Plantární bradavice vznikají v hluboké bazální vrstvě epidermis. Obvykle se vyskytují na chodidle (latinsky planta) nebo na prstech nohou. Touha „oddělit se“ od země, na které člověk stojí nebo naopak, totiž nechuť opustit místo (pracoviště, sportovní zařízení, domov, vesnici, město, zemi), je základním konfliktním prožitkem. Také u koček a psů se objevují bradavice, například z důvodu nechtěného stěhování. Boty, jako jsou pracovní boty nebo turistická obuv, které chce člověk sundat, také vedou ke vzniku plantárních bradavic, zejména na tlakových bodech. Totéž platí i pro klavus, běžně nazývaný „kuří oko„. Tvrzení, že plantární bradavice jsou na rozdíl od mozolů způsobeny „nakažlivým lidským papiloma virem (HPV)“, nemá žádný vědecký základ.

Trvající intenzivní fáze hojení (visící hojení) vede časem ke ztvrdnutí kůže neboli sklerodermii a to lokálně nebo v celém těle (generalizované). Sklerodermie může postihnout i vrstvu pojivové tkáně pod kůží. Oba biologické speciální programy (separační konflikt a konflikt sebehodnocení) často probíhají současně.

Případové studie – Dr. Alvin De Leon

Zkušenosti s GNM

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš VÝVOJ A FUNKCE KŮŽE KORIUM (dermis): Kůže se skládá ze dvou hlavních vrstev a to z epidermis (vnější kůže) a koriové kůže (dermis neboli podkoží). Funkcí poměrně silné dermis je chránit organismus před poraněním a útoky. Koriová kůže je tvořena převážně melanocyty, což jsou…

Sdílet na sociální sítě