GNM: DR. STANGL, M.D. – DOPIS

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Dr. Willibald Stangl

předseda Lékařského svazu Dolního Rakouska

Tulln, Rakousko

21. srpna 2006

Germánská Nová Medicína Dr. Hamera

Mé první setkání s objevy Dr. Hamera se datuje do roku 1992. Podrobně jsem studoval jeho výzkumy a na CT mozku jsem identifikoval dopady a vývoj konfigurací prstenců, přesně tak, jak to popsal ve své knize „Krebs – Krankheit der Seele“ („Rakovina – nemoc psychiky“).

Kromě toho jsem důkladně prozkoumal záznamy svých pacientů, abych zjistil, co mohlo tyto nárazy (tzv. Hamerova ohniska) způsobit. Každý případ potvrdil, že pacienti prožívali nebo stále prožívají akutní emoční konflikty, které nakonec vyústily v závažné změny v místě různých orgánů (záněty, ztráta funkčnosti, nádory a dokonce i psychické změny). Zjistil jsem také, že čím více byl pacient ochoten o konfliktu otevřeně a bez ostychu mluvit, tím větší byly šance na léčbu nemoci u jejího zdroje a na její vyléčení; ale o tom až později.

Lékařské objevy doktora Hamera jsou opakovaně odmítány jako bludy šílence [viz část komentáře níže].

Byl jsem proto nesmírně překvapen, když jsem si přečetl článek o posttraumatické stresové poruše, uveřejněný v Medical Tribune 18. února 2004 (č. 8), jehož autory jsou tito lékaři:

Alexander Friedmann (Univerzitní psychiatrická klinika, Vídeň, Rakousko).

Prim. Dr. David Vyssoki (vedoucí Centra pro psychosociologii, ESRA, Vídeň, Rakousko).

Dr. Maria Steinbauer (Univerzitní klinika pro psychiatrii, Štýrský Hradec, Rakousko)

Autoři poukazují na to, že emoční trauma, které je prožíváno jako extrémně ohrožující nebo zničující, může vyvolat stav hlubokého zoufalství. Neschopen zvládnout situaci se člověk cítí bezmocný a nepřipravený. „Tento psychický šok rozbíjí svět jedince. Mohli bychom hovořit o hlubokém nárazu, který vytvoří nejen díru, ale vyvolá i seismické vlny. Celý člověk se stává oblastí katastrofy. Taková akutní psychická traumata zanechávají v mozku stopy, které lze zjistit pomocí vyšetření PET/MRI.„. Koncentrace neuronálních spojení v oblasti limbického a paralimbického systému, která vznikla v důsledku nárazu, se označuje jako „struktury strachu„. Dr. Vyssoki uvádí, že sociální síť širší rodiny, stabilní osobní vztahy a schopnost vazby jsou nepostradatelnými pojistkami, které jedinci pomohou z tohoto dilematu ven.  

Krátce před touto zprávou vyšel v Austrian Medical Journal 1/2, 25.1.2004, článek s názvem: „Zobrazování mozku: Psychické nemoci jsou viditelné„. V článku se zdůrazňuje, že pomocí funkční magnetické rezonance (MRI) jsou vědci poprvé schopni pozorovat psychické poruchy na obrazovce, neboť psychické poruchy, zejména schizofreniků, jsou provázeny současnou změnou funkce mozku, převážně v čelním laloku a limbickém systému. Závěr: budoucí léčba se může opírat o pevnější základy. Až dosud – zatím dobrý.

Následně jsem napsal dopis do časopisu Medical Tribune, ve kterém jsem upozornil na skutečnost, že objevy zveřejněné v jejich časopise nejsou nové a že byly obsaženy již v doktorandské práci Dr. Hamera, kterou předložil na univerzitě v Tuebingenu před 20 lety. Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou odpověď.

Porovnáme-li frazeologii profesora Friedmanna s frazeologií doktora Hamera, podobnosti jsou zarážející. Formulace se liší, ale co se týče obsahu, odráží přesně to, co Dr. Hamer zjistil a popsal.

Nesmírně akutní zážitek, který jedince zastihne nepřipraveného, kvazi na špatné noze a který v něm vyvolá pocit naprosté bezmoci!„. Dopady pak lze doložit v konkrétních oblastech mozku. Jeden je nazývá „seismické vlny“ a druhý „konfigurace terčovitých kruhů“. Jaký je mezi nimi rozdíl? Dr. Hamer se přimlouvá za pokud možno úplné vyřešení konfliktů; Dr. Vyssoki navrhuje určité pojistky, jak se vyrovnat s emocionálními traumaty. Hamer jde ještě dál. Popisuje také změny na různých orgánech v souvislosti s konfliktem:

Konflikty ztráty: vaječníky, varlata.

Konflikty teritoriální ztráty: srdeční stavy s infarkty, záchvaty anginy pectoris.

Konflikty strachu a vyděšeni: hrtan

Konflikty strachu ze smrti: plíce

Sexuální konflikty: rakovina děložního čípku

Konflikty tekutin: rakovina ledvin, hypertenze

Konflikty sebehodnoty: nemoci kostí a poruchy krve

Mnoho dalších informací naleznete v publikacích Dr. Hamera.

Pokud si člověk najde čas a porovná snímky mozku s výpověďmi pacientů o jejich konfliktech a konkrétních emočních potížích, je přesnost zjištění doktora Hamera překvapivá. Jak již bylo zmíněno, vyřešení konfliktu výrazně zvyšuje šanci na uzdravení. Ze své praktické zkušenosti však musím přiznat, že pacienti často již nejsou schopni své konflikty vyřešit, protože se buď nedokážou ze své konfliktní situace dostat, nebo mají za sebou příliš mnoho recidiv a umírají.

Obecně platí, že pacienti se chtějí zbavit řekněme nádoru (ať už je jeho umístění jakékoli). Jakmile jsou operováni, je pak dalším krokem léčby ozařování nebo chemoterapie. Především by však bylo důležité zjistit, co nemoc způsobilo, aby bylo možné proti ní účinně zasáhnout. Velkým úspěchem doktora Hamera je, že dokázal identifikovat příčiny. Rozpory může vyřešit pouze pacient, pokud je dostatečně informován a podporován (viz také odkazy Dr. Vyssokiho v tomto dokumentu). Obvykle na to není vyhrazen žádný čas. Brutálně se podává preventivní ozařování nebo silná chemoterapie, což nepomáhá. Pacienti umírají, protože citová situace byla jednoduše ignorována. Německý onkolog s dlouholetou zkušeností tento druh pooperační léčby ostře kritizoval a v podstatě popřel její úspěchy. Nejenže se chemoterapií nikdy neprodlouží život pacienta, ale kvalita jeho života během toho času, který mu zbývá do konce života, je extrémně ohrožena. To je výrok uznávaného lékaře!

Moje každodenní lékařská praxe i zkušenosti v rámci vlastní rozvětvené rodiny znovu a znovu ukazují, že se lze obejít bez těchto nosných „pooperačních akcí“, jen kdyby pacient měl šanci žít v bezpečném prostředí. Z mého pohledu doktor Hamer otevřel dveře, které umožňují přístup k hlubokému pochopení vývoje nemocí. Samozřejmě, že nic není nikdy konečné a úplné – naše znalosti stále doplňujeme.

Pokud ostatní lékaři publikují stejná pozorování ultraoficiálním způsobem, proč asi nejsou uznány úspěchy doktora Hamera?

Zdá se, že dokud je Dr. Hamer a jeho odpůrci naživu, není možné couvnout a odvolat. Jednou odmítnutý, navždy odmítnutý. Totéž se svého času stalo Dr. Ignazi-Friedrichu Semmelweisovi. Teprve poté, co oba odpůrci zemřeli, byl na jeho počest postaven pomník a pojmenována po něm klinika. Dnes už jen několik lékařů ví, že zahynul v zoufalství v psychiatrické léčebně. Opakující se drama v medicíně!

Zjevně se zde uplatňuje dvojí metr. Tento rozpor je třeba zdůraznit zejména proto, že Tuebingenská univerzita je ze zákona povinna poznatky doktora Hamera prověřit, ale tuto možnost tvrdošíjně (a zoufale) odmítá, ať už jsou jeho objevy správné nebo ne. Nemám slov.

Dr. Willibald Stangl

Přeloženo z německého originálu

KOMENTÁŘE

V roce 2009 napsal doktor Ralph Moss, čestný člen Německé onkologické společnosti, „ZPRÁVU“ s názvem “ Germánská Nová Medicína – naděje nebo podvod?“. V ní uvádí: „Také se domnívám, že Hamerovo chování, přinejmenším od doby, kdy GNM uvedl na trh, bylo chováním člověka trpícího vážnou duševní chorobou; nejsem však kvalifikován říci jakou. Podle mého názoru evropské orgány postupovaly správně, když se snažily takovému člověku zabránit ve výkonu povolání, a jeho uvěznění bylo hlubokým aktem spravedlnosti vůči pacientům minulým, současným i budoucím“.

Dr. Hamer byl od října 2004 do února 2006 držen ve francouzské věznici Fleury-Mérogis (Paříž). Úřady ho obvinily, že je zodpovědný za smrt francouzských občanů kvůli dostupnosti jeho publikací ve francouzštině.  Je třeba zmínit, že Dr. Hamer s žádnou z těchto osob nikdy osobně nehovořil. Podrobnosti najdete v dopise Caroline Markolinové Mezinárodnímu PEN klubu (kliknutím zobrazíte dokument ve formátu pdf).

Moss odmítá prstencové konfigurace na CT mozku a interpretuje viditelnou aktivitu speciálního biologického programu jako „artefakty a jako vadu způsobu, jakým CT přístroje někdy vytvářejí snímky“.

Od: Ralph Moss

“ Germánská Nová Medicína – naděje, nebo podvod?“ (German New Medicine – Hope or Hoax?) (p.38)

Ralph Moss diskredituje CT studie mozku Dr. Hamera tím, že porovnává konfigurace prstenců na mozkovém skenu se snímky „prstencových artefaktů u neživých předmětů“, jako například na CT skenu hlavy válce Volkswagenu!!!

V roce 2006 napsal Dr. Reiner Hartenstein, prezident Bavorské onkologické společnosti, článek pro německé noviny Passauer Woche. Hartenstein v něm označuje Germánskou Novou Medicínu za „abstraktní, iracionální a pseudovědeckou lékařskou doktrínu cizince, jejímuž šíření je třeba zabránit všemi dostupnými soudními prostředky“. Přestože neexistují žádné důkazy o tom, že by závěry doktora Hamera byly nesprávné, varuje pacienty, aby „této absurdní víře“ nevěřili. V reakci na své obvinění vyzval Dr. Hamer Dr. Hartensteina k verifikační konferenci, aby svá obvinění doložil nebo odvolal. Dr. Hamer byl připraven předvést správnost svých lékařských nálezů před videokamerou na libovolném počtu případů pacientů. Navrhl, aby na jeho prezentaci dohlíželo několik profesorů přírodních věd, aby byla zajištěna vědecká přesnost testů. Dr. Hamer požádal, aby se tato konference konala co nejdříve. V online petici, která byla spuštěna v Kanadě z těchto webových stránek, jsme také vyzvali Dr. Hartensteina, aby přijal pozvání k vědeckému hodnocení GNM.

Dr. Hartenstein tuto nabídku odmítl – podobně jako kněží, kteří se odmítli podívat do Galileova dalekohledu, protože doslova nechtěli vidět důkaz, že se mýlili.

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Dr. Willibald Stangl předseda Lékařského svazu Dolního Rakouska Tulln, Rakousko 21. srpna 2006 Germánská Nová Medicína Dr. Hamera Mé první setkání s objevy Dr. Hamera se datuje do roku 1992. Podrobně jsem studoval jeho výzkumy a na CT mozku jsem identifikoval dopady a vývoj…

Sdílet na sociální sítě