SBS: ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

VÝVOJ A FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: Štítná žláza je umístěna v přední části dolní části krku pod hrtanem a má jeden lalok na každé straně průdušnice. Původně se štítná žláza nacházela v orofaryngu, odkud sestupovala do své konečné polohy a procházela jazykem a krkem. Toto spojení je známé jako thyroglosální kanál. Hlavní funkcí štítné žlázy je produkce tyroxinu (sekreční kvalita), hormonu, který reguluje rychlost přeměny živin na energii (viz hypofýza, TSH-tyreoidální stimulační hormon). Původně byla štítná žláza exokrinní žlázou vylučující hormony do vstupního a výstupního úseku střeva, aby usnadnila příjem potravy a vylučování stolice. Po rozdělení jícnu se štítná žláza stala žlázou endokrinní, která uvolňuje tyroxin přímo do krevního oběhu. Štítná žláza se skládá z cylindrického střevního epitelu, pochází z endodermu a je tedy řízena z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni má štítná žláza dvě řídicí centra, která jsou uspořádána v prstencovém tvaru mozkových relé, jež ovládají orgány trávicí trubice.

Pravá polovina štítné žlázy je řízena z pravé strany mozkového kmene; levá polovina je řízena z levé mozkové hemisféry. Neexistuje žádná zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKAÚsta a hltanslzné žlázyEustachova trubiceštítná žlázapříštítná tělískahypofýzaepifýza (šišinka) a choroidní plexus sdílejí stejné mozkové relé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: V souladu s její úlohou při trávení je biologický konflikt spojený se štítnou žlázou „konfliktem sousta“ (srovnej s „konfliktem sousta“ spojeným s příštítnými tělísky, ústy a hltanem, žaludkem, dvanáctníkem, slinivkou břišní, tenkým střevem a tlustým střevem).

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty sousta primárním konfliktním tématem spojeným s orgány pocházejícími z endodermu, které jsou řízeny mozkovým kmenem.

PRAVÁ POLOVINA ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Konflikt spojený s pravým lalokem štítné žlázy, který je ekvivalentní pravé polovině úst a hltanu, se týká „přicházejícího sousta“ a „nedostatečné rychlosti k zachycení sousta„. Takové „sousto“ se týká například práce, pozice, povýšení, smlouvy, obchodu nebo nákupu, po kterém člověk silně touží, ale je příliš pomalý na to, aby ho „chytil“. Očekávané „sousto“ se může týkat také osoby, kterou člověk příliš pomalu „chytá“ nebo „shání“.

LEVÁ POLOVINA ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Konflikt spojený s levým lalokem štítné žlázy, který je ekvivalentem levé poloviny úst a hltanu, se týká „odcházejícího sousta“ a „nedostatečně rychlého vyloučení sousta“ (původně sousta stolice). Může jít o semestrální práci, jakýkoli druh zboží, znehodnocené skladové zásoby nebo osobu (nájemníka, zaměstnance, obchodního partnera), které se člověk příliš pomalu „zbavoval“. Omluva nebo návrh, který byl vysloven příliš pozdě, může také vyvolat tento typ konfliktu „sousta“.

Náchylnější k prožívání tohoto konfliktu jsou lidé, kteří jsou hnáni k tomu, aby „věci dotáhli do konce“, jejichž profese a činnosti zahrnují soutěživost (obchodní manažeři, obchodní zástupci, prodejci, sportovci a závodníci), kteří jsou pod tlakem termínů (novináři, výrobci) nebo pod neustálým tlakem „držet krok“ (práce ve dvou zaměstnáních, matky samoživitelky). Děti a dospívající trpí konfliktem štítné žlázy, když na ně tlačí rodič, učitel nebo trenér („Jsi příliš pomalý!“).

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně aktivní fáze buňky štítné žlázy množí úměrně intenzitě konfliktu. Biologickým účelem nárůstu počtu buněk je zlepšit vylučování tyroxinu, aby jedinec rychleji zachytil žádoucí sousto (pravá polovina štítné žlázy) nebo se zbavil nežádoucího sousta (levá polovina štítné žlázy). To způsobuje zvýšenou činnost štítné žlázy neboli hypertyreózu. Kvůli zvýšené produkci tyroxinu jsou osoby s hyperaktivní štítnou žlázou často přecitlivělé, nervózní, podrážděné a mají problémy se spánkem. Vysoký krevní tlak je obvykle izolován na systolickou hypertenzi (srovnejte s hypertenzí týkající se pravého myokardu a ledvinového parenchymu). Uzel, který se objeví během konfliktně aktivní fáze, se obecně označuje jako „horký uzel“ (srovnejte se „studeným uzlem“ souvisejícím s vývody štítné žlázy).

Při přetrvávající konfliktní aktivitě vytváří růst (sekrečního typu) vzniklý pokračujícím zvětšováním buněk tvrdou strumu neboli vole (srovnej s eutyreoidní strumou týkající se vývodů štítné žlázy). Zvětšení štítné žlázy může způsobit dýchací obtíže v důsledku tlaku na průdušnici. Velké zduření s hojným množením buněk by mohlo být diagnostikováno jako rakovina štítné žlázy.

Tento CT snímek zvýrazňuje oblast v mozkovém kmeni, odkud je řízena levá štítná žláza (zobrazte si schéma GNM). Ostrá konfigurace prstence v Hamerově ohnisku ukazuje na konfliktní aktivitu, tedy na hyperaktivní štítnou žlázu.

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie, například bakterie TBC, buňky, které již nejsou potřeba. Příznaky hojení jsou bolest způsobená otokem, potíže s dýcháním a polykáním a noční pocení. Pokud je proces hojení doprovázen zánětem, způsobuje to zánět štítné žlázy.

Po ukončení fáze hojení se hladina tyroxinu vrací k normálu. Avšak při visícím hojení, to znamená, když je hojení neustále přerušováno recidivami konfliktů, má prodloužený rozkladný proces za následek úbytek tkáně štítné žlázy způsobující chronickou nedostatečnou činnost štítné žlázy neboli hypotyreózu, označovanou také jako Hashimotova choroba. Je rozšířený názor, že hypotyreóza je způsobena nedostatkem jódu. Tato teorie však nedokáže vysvětlit, proč je postižen pravý nebo levý lalok štítné žlázy, případně oba. Příznaky nedostatečné činnosti štítné žlázy jsou únava a nízká energie, protože nedostatečná produkce tyroxinu zpomaluje metabolismus organismu (viz také fáze hojení kanálků štítné žlázy). V tomto případě je vhodné doplňování tyroxinu.

POZNÁMKA: Hypotyreóze vždy předchází hypertyreóza!

Pokud při řešení konfliktu nejsou k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, nemohou být dodatečné buňky ve štítné žláze odbourány. V důsledku toho zůstává výrůstek nebo struma udržující nadprodukci tyroxinu s trvalou hypertyreózou, i když byl konflikt vyřešen (viz také příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledviny, prostata). K normalizaci produkce tyroxinu může být nutné zvážit chirurgický zákrok.

VÝVOJ A FUNKCE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK: Příštítná tělíska jsou dva páry malých žláz umístěných na zadní straně štítné žlázy. Jejich hlavní funkcí je vylučovat hormon (PTH-parathormon), který pomáhá udržovat správnou hladinu vápníku („sekreční kvalita„), minerálu nezbytného pro svalovou kontrakci. Stejně jako štítná žláza byla i příštítná tělíska původně exokrinními žlázami, které vylučovaly do střeva. Dnes jsou to žlázy endokrinní, které uvolňují své hormony přímo do krevního oběhu. Příštítná tělíska se skládají ze střevního cylindrického epitelu, pocházejí z endodermu a jsou proto řízena z mozkového kmene.

ÚROVEŇ MOZKU: V mozkovém kmeni mají příštítná tělíska dvě řídicí centra, která jsou uspořádána v prstencovém tvaru mozkových relé, jež ovládají orgány trávicí trubice.

Pravá příštítná tělíska jsou řízena z pravé strany mozkového kmene; levá příštítná tělíska jsou řízena z levé hemisféry mozkového kmene. Neexistuje zde žádná zkřížená korelace mezi mozkem a orgánem.

POZNÁMKAÚsta a hltanslzné žlázyEustachova trubiceštítná žlázapříštítná tělískahypofýzaepifýza (šišinka) a choroidní plexus sdílejí stejné mozkové relé.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Podle funkce příštítných tělísek je odpovídajícím biologickým konfliktem „konflikt sousta“ (srovnej s „konfliktem sousta“ týkajícím se štítné žlázy, úst a hltanu, žaludku, dvanáctníku, slinivky břišní, tenkého střeva a tlustého střeva).

V souladu s evoluční úvahou jsou konflikty sousta primárním konfliktním tématem spojeným s orgány pocházejícími z endodermu, které jsou řízeny mozkovým kmenem.

PRAVÉ PŘÍŠTÍTNÉ TĚLÍSKO: odpovídá pravé polovině úst a hltanu, konflikt spojený s pravým příštítným tělískem souvisí s „příchozím soustem“ a s „nemožností chytit sousto“ kvůli nízké hladině vápníku omezující svalovou kontrakci potřebnou k pozření sousta potravy.

LEVÉ PŘÍŠTÍTNÉ TĚLÍSKO: odpovídá levé polovině úst a hltanu, konflikt spojený s levým příštítným tělískem souvisí s „odcházejícím soustem“ a s „neschopností vyloučit sousto“ kvůli nízké hladině vápníku omezující svalovou kontrakci potřebnou k vyloučení sousta.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: Počínaje DHS se během konfliktně aktivní fáze buňky příštítných tělísek množí a způsobují nadprodukci PTH neboli hyperparatyreózu s biologickým účelem dodat organismu více vápníku, aby se zlepšila svalová kontrakce a sousto se mohlo lépe vstřebat (pravé tělísko) nebo vyloučit (levé tělísko). V důsledku toho se zvyšuje hladina vápníku v krvi, což způsobuje hyperkalcémii (srovnej s hyperkalcémií týkající se kostí). V konvenční medicíně může být velký výrůstek v příštítných tělíscích diagnostikován jako rakovina příštítných tělísek.

POZNÁMKA: PTH-parathormon čerpá potřebný vápník z kostí. To však nezpůsobuje osteoporózu, protože PTH zároveň zajišťuje, že přebytečný vápník není vylučován močí, ale odváděn zpět do organismu.

FÁZE HOJENÍ: Po vyřešení konfliktu (CL) odstraňují houby nebo mykobakterie, například bakterie TBC, buňky, které již nejsou potřebné. Tento proces je doprovázen nočním pocením. Po ukončení fáze hojení se hladina PTH vrací do normálu. Avšak při visícím hojení, kdy je hojení neustále přerušováno recidivami konfliktu, vede dlouhodobá bakteriální aktivita ke ztrátě tkáně příštítných tělísek, což způsobuje chronickou hypoparatyreózu s trvale nízkou hladinou vápníku. V takovém případě se doporučuje suplementace.

POZNÁMKA: Hypoparatyreóze vždy předchází hyperparatyreóza!

Pokud při řešení konfliktu nejsou k dispozici potřebné mikroby, protože byly zničeny nadměrným užíváním antibiotik, nemohou být dodatečně buňky odbourány, což způsobuje trvalou hyperparatyreózu (viz také štítná žláza, slinivka břišní, nadledviny, prostata). K normalizaci produkce PTH bude možná nutné zvážit chirurgický zákrok.

VÝVOJ A FUNKCE KANÁLKŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: Původní funkcí kanálků štítné žlázy bylo přenášet hormony produkované ve štítné žláze do vstupního a výstupního úseku střeva, aby napomáhaly metabolismu potravy a odstraňování výkalů. Po protržení jícnu se vnější otvory do prvotního střeva uzavřely a štítná žláza se stala žlázou s vnitřní sekrecí. Dnes zbytky kanálků (vývodů) štítné žlázy dodávají tyroxin přímo do krevního oběhu. Výstelku štítných kanálků tvoří dlaždicový epitel, pocházejí z ektodermu a jsou tedy řízeny z mozkové kůry.

POZNÁMKA: Kanálky štítné žlázy jsou odvozeny od hltanových oblouků (viz také koronární tepny, koronární žíly, aorta, krkavice a podklíčkové tepny, které jsou odvozeny od hltanových oblouků). V embryu dávají hltanové oblouky neboli branchiální oblouky (řecky branchial = žábry) vznik strukturám hlavy a krku (viz také hltanové kanálky).

ÚROVEŇ MOZKU: Epitelová výstelka kanálků štítné žlázy je řízena z předmotorické senzorické kůry (součást mozkové kůry). Levé kanálky štítné žlázy jsou řízeny z pravé části mozkové kůry; pravé kanálky štítné žlázy jsou řízeny z levé korové hemisféry (čelní). Existuje tedy zkřížená korelace z mozku na orgán.

POZNÁMKA: Kanálky štítné žlázy a hltanové kanálky mají stejné mozkové relé. DHS ovlivňuje buď jednu z tkání, nebo obě, v závislosti na intenzitě konfliktu.

BIOLOGICKÝ KONFLIKT: Biologický konflikt spojený s kanálky štítné žlázy je ženský konflikt bezmoci nebo mužský konflikt frontálního strachu, v závislosti na pohlaví, lateralitě a hormonálním stavu člověka (viz také Frontální konstelace). Konflikt bezmoci je prožíván jako pocit bezmoci („nemohu s tím nic dělat“, „mám svázané ruce“) nebo pocit, že nemám situaci pod kontrolou. Obecně se tento konflikt vztahuje k jakémukoli vnucování, vnější kontrole nebo rozhodnutí, které přerůstá přes hlavu.

Pohlaví, lateralita, hormonální stav
Biologický konflikt
Postižený orgán

Pravoruký muž (NHS)
Konflikt frontálního strachu
Levý kanálek štítné žlázy
Levoruký muž (NHS)
Konflikt frontálního strachu
Pravý kanálek štítné žlázy*
Pravoruký muž (LTS)
Konflikt bezmoci
Pravý kanálek štítné žlázy
Levoruký muž (LTS)
Konflikt bezmoci
Levý kanálek štítné žlázy*

Pravoruká žena (NHS)
Konflikt bezmoci
Pravý kanálek štítné žlázy
Levoruká žena (NHS)
Konflikt bezmoci
Levý kanálek štítné žlázy*
Pravoruká žena (LES)
Konflikt frontálního strachu
Levý kanálek štítné žlázy
Levoruká žena (LES)
Konflikt frontálního strachu
Pravý kanálek štítné žlázy*

NHS = normální hormonální stav LTS = nízký stav testosteronu LES = nízký stav estrogenu

*U leváků se konflikt přenáší na druhou mozkovou hemisféru.

Biologický speciální program kanálků štítné žlázy sleduje VZOREC SENZITIVITY SLIZNICE HLTANU s hypersenzitivitou během konfliktně aktivní fáze a epileptoidní krizí a hyposenzitivitou ve fázi hojení.

KONFLIKTNĚ AKTIVNÍ FÁZE: ulcerace ve výstelce postiženého kanálku štítné žlázy úměrná intenzitě a délce trvání konfliktní aktivity. Biologickým účelem úbytku buněk je rozšíření kanálku pro zásobení organismu větším množstvím tyroxinu; to poskytuje jedinci více energie pro řešení konfliktu. Příznaky: mírná až silná bolest v závislosti na intenzitě konfliktu. Vzhledem k tomu, že se lumen vývodu štítné žlázy rozšíří, hladina tyroxinu se během konfliktně aktivní fáze mírně zvýší. To se však nesmí zaměňovat s hypertyreózou, protože produkce tyroxinu ve štítné žláze se nemění.

FÁZE HOJENÍ: Během první části fáze hojení (PCL-A) se ztráty tkáně doplňují prostřednictvím buněčné proliferace s otokem v důsledku edému (nahromadění tekutiny). V konvenční medicíně je buněčná mitóza často diagnostikována jako papilární karcinom štítné žlázy nebo papilární karcinom.

Když otok ucpe kanálek štítné žlázy, dostává se do krevního oběhu méně tyroxinu, přestože štítná žláza produkuje hormon v dostatečném množství. Podle Dr. Hamera není snížené zásobování organismu tyroxinem nikdy tak závažné jako při hypotyreóze a chronickém snížení počtu buněk produkujících tyroxin.

Protože kanálky štítné žlázy nemají žádný vnější otvor, vzniká v důsledku zálohy tekutiny v postiženém kanálku cysta. Tento výrůstek se běžně označuje jako „studený uzel“ (srovnejte s „horkým uzlem“ týkajícím se štítné žlázy). Velká cysta štítné žlázy se nazývá euthyroidní struma neboli vole (srovnejte se strumou týkající se štítné žlázy).

Cysty štítné žlázy se nacházejí směrem ke středu (mediánně) na pravé nebo levé straně krku (srovnejte s cystami v hltanových kanálech umístěnými laterálně). Pokud nedochází ke konfliktním recidivám, otok v průběhu hojení ustupuje. Při visícím hojení však cysta zůstává až do ukončení hojení.

Tyreoglosální cysty vznikají v tyreoglosálním kanálu, který spojuje štítnou žlázu se zadní částí jazyka.

Toto CT mozku představuje Hamerovo ohnisko na pravé straně mozkové kůry, přesněji v oblasti, odkud jsou řízeny levé kanálky štítné žlázy a tyreoglossu (zobrazte si schéma GNM). Malá akumulace tekutiny, zobrazující se jako tmavá, ukazuje na počátek PCL-A.

Píštěl štítné žlázy je zevní otvor kanálku štítné žlázy způsobený prasknutím cysty štítné žlázy (euthyroidní struma) s vyprazdňováním tekutin směrem ven. Cysta štítné žlázy může prasknout například tehdy, když se v ní v důsledku SYNDROMU zadržuje velké množství vody, nebo v důsledku neustálých recidiv konfliktů, které prodlužují proces hojení. Přesto se píštěl vytvoří pouze při postižení pravých vývodů štítné žlázy, protože se nacházejí blíže ke kůži. To vysvětluje, proč se píštěl štítné žlázy tvoří vždy na pravé straně krku.

V mozku jsou pravé kanálky štítné žlázy, kde se vyskytuje píštěl, řízeny z levé hemisféry mozkové kůry přesně naproti mozkovému relé levých kanálků štítné žlázy a perianálních kanálků. Zde je vysvětleno proč: Původně, než se jícen rozpadl, byla štítná žláza exokrinní žlázou, která uvolňovala tyroxin do obou částí střeva. Pravé kanálky štítné žlázy (řízené z levé strany mozku) vylučovaly do vstupního úseku (dnešní ústa a hltan, jícen, žaludek a dvanáctník, tenké střevo), aby napomáhaly trávení potravy; levé kanálky štítné žlázy (řízené z pravé strany mozku) vylučovaly do výstupního úseku (dnešní konečník), aby urychlily odvádění stolice. Když však došlo k prasknutí jícnu, části levých štítných kanálků zůstaly v konečníku. Tyto zbytky jsou dnešními perianálními kanálky (viz perianální píštěl). Těsná blízkost mozkových řídicích center štítných kanálků a perianálních kanálků představuje prasknutí jícnu na mozkové úrovni.

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš VÝVOJ A FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: Štítná žláza je umístěna v přední části dolní části krku pod hrtanem a má jeden lalok na každé straně průdušnice. Původně se štítná žláza nacházela v orofaryngu, odkud sestupovala do své konečné polohy a procházela jazykem a krkem. Toto…

Sdílet na sociální sítě