Symbióza Života – zamyšlení k prvnímu výročí webu

Napsal: Vladimír Bartoš

Jak to (7.10.2022) začalo?

“V přírodě a ani v biologii neprobíhá žádný souboj dobra a zla. S existujícími mikroorganismy a dalšími přírodními systémy jsme v SYMBIÓZE a to vše je důkazem nekonečné inteligence a moudrosti Stvořitele ŽIVOTA.

Ve filmu „Truman show“ režisér celé show vysvětluje, proč Truman nikdy nepochyboval o tom, jaký život žije: „Přijímáme realitu světa, která je nám předkládána“. Mým přáním je tedy povzbudit další lidi, aby automaticky nepřijímali informace, které jsou nám předkládány jako „pravdy“. Není to zdaleka jen virologie, medicína, zdraví… Stačí si začít klást otázky. Hledat. Pochybovat. Proto zde zveřejňuji zajímavé texty, které jsem našel a přeložil.”

(Zdroj citace)

Co se dělo potom?

Za rok jsem přeložil a publikoval 143 článků z oblasti Germánské Nové medicíny, virologie, Germ theory, atd.

Stránky Symbiózy Života za jeden rok navštívilo cca 55.000 lidí a otevřeli si cca 220.000 stránek/článků.

A kromě toho? Došlo snad k masovému “prozření” a pochopení mnoha lidí v oblasti zdraví, “infekčních nemocí”, atd? 

Ne.

To není nic překvapivého. Odmala jsme prakticky všichni učeni “přijímat realitu světa tak, jak je nám předkládána”. Tuto “realitu” se naučíme a přijmeme ji za vlastní. Stane se součástí naší osobní integrity. Jakýkoli důkaz, že naše “realita” není pravdivá, v nás vyvolává nepříjemné pocity. A pokud již znáte principy GNM tak víte, že v mnoha případech jsou naše postoje založené na biologických KONSTELACÍCH, které nám pomáhají překonat šokující životní situace a tak je ještě obtížnější cokoli ve svých vnímáních změnit..

Když jsem například před časem na sociálních sítích sdílel zajímavé zamyšlení Dr. Melissy Sell, které nabouralo několik takových obecně zažitých dogmat, kognitivní disonance se projevila v plné síle a agresivitě.

V podstatě jen minimum lidí se dokázalo na ty témata dívat s otevřenýma očima a myslí. Většině se “zatmělo před očima”. Přirozený způsob, jak se dobrat podstaty a ověřit si pravdu – tedy zeptat se, zkoumat a posoudit – použilo jen promile lidí.

Je zajímavé, že mnohdy je úplně jedno, jestli ti lidé jsou z “tábora” konvenční nebo tzv. alternativní scény. Reakce jsou podobné. I v komunitě “alternativní scény” je mnoho silně zakořeněných názorů. Pokud je zpochybníte, reakce se příliš neliší.

Poznání pravdy osvobozuje

Jedna z hlavních pohnutek, proč jsem začal sdílet překlady na Symbióze Života, byla vděčnost. Vděčnost za poznání, které jsem v letech “covid podvodu” získal. (díky lidem, kteří jej také sdíleli)

Moje hledání nezačalo v době covidové tyranie, začalo už mnohem dřív. 

Ale až v těchto hektických letech jsem se dostal ke zdrojům, které mi v oblasti zdraví/nemoci skutečně otevřely oči. 

Co je asi důležitější – toto poznání mě osvobodilo. Osvobodilo od zakořeněného strachu z vnějších hrozeb (např. od údajných patogenních mikroorganismů), od strachu z nepříjemných symptomů, z “nemocí”.

Toto osvobození od strachu má takovou sílu, že člověka vytrhne z velké části systému, který vás považuje jen za zboží, za “pacienta”. 

„Konec konvenční medicíny?

Dr. Hamer odhadl, že kdyby jeho lékařské objevy mohly vyjít na povrch a byly přijaty v běžné společnosti, 95 % dnešních léčebných protokolů a postupů konvenční medicíny by bylo zbytečných. Lidé by se uzdravovali sami, takže by již nebyl zapotřebí systém zdravotní péče. 

Jen velmi málo lidí se s těmito informacemi seznámilo – a ještě méně lidí si našlo čas, aby je sami prozkoumali. Považuji se za šťastlivce. Trvalo mi sedm let hledání lepších řešení rakoviny, než jsem vůbec našel Dr. Hamera. Bohužel v červenci 2017 zemřel. Byl to skutečně výjimečný člověk, lékařské objevy doktora Hamera jsou velkým darem lidstvu.

Lidstvo však tento dar musí jen samo objevit a pochopit…“

Danny Carroll

(Zdroj citátu)

Ano. Objev 5 biologických zákonů GNM považuji za velký dar poznání!

V současném systému, tak jak je nastavený – ať už “tradičně” nebo alternativně,  není snadné se osvobodit od mnoha závislostí, dogmat, pověr…. Každý má své vlastní možnosti. ALE díky objevu GNM je možné získat téměř plnou autonomii alespoň v oblasti svého zdraví. A to stojí i za překonávání nepříjemných pocitů při zpochybňování našich zažitých přesvědčení.

Stvoření je dokonalé. Nemoci nejsou chyby přírody.

Dr. Ryke Geerd Hamer:

“V konvenční nebo alternativní medicíně, která u nás převládá, všechny takzvané nemoci jsou považovány za „chyby“ přírody, za zhroucení takzvaného „imunitního systému“ jako něco „zhoubného“, co se snaží organismus zničit a proto je třeba proti nim bojovat a vymýtit je všemi dostupnými prostředky lékařsko-vojenské strategie. 

Za 24 let intenzivního studia tohoto tématu jsem se od této myšlenky vzdálil na světelné roky. 

Samozřejmě není snadné udělat skok do nové dimenze biologicko-medicínského myšlení hned na první pokus.”

(Zdroj citátu)

„Jsem vystudovaný teolog, ale nepatřím k žádné církevní denominaci. Od té doby, co znám GNM a zázraky, které poskytuje z Božího díla, jsem znovu uvěřil, i když ne denominačně. Stal se ze mě hluboce věřící člověk, který se těchto zázraků nemůže nabažit.“

(Zdroj citátu)

Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.

Za ten jeden rok od spuštění stránek Symbiózy Života jsem se osobně velmi posunul v poznání principů GNM a jejich uplatňování v každodenním životě. Svoboda. Žádný strach. Pochopení. Síla.

Prohloubila se má (již mnohokrát ověřená) důvěra v 5 přírodních biologických zákonů GNM, které plně integrují i pozitivní a symbiotickou roli existujících mikroorganismů a ukazují nesmyslnost víry ve “viry”.

Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. Naše odmala pěstovaná víra v “realitu, která je nám předkládána”, se nám stává “slepým vůdcem”. 

Poznání je moc!

Nečekám “velké věci”. Jsem realista. Prostě jen doufám, že tak, jak GNM pomohla mně, může pomoci někomu dalšímu. Jsem realistický i v očekávání, kde a komu může GNM v současné době skutečně pomoct:

Ewa Leimer:

“Člověk, který získal správné znalosti, vyzkoušel si je na vlastním těle a žije podle nich v každodenním životě, si uvědomí, že objev doktora Hamera ho nejen osvobozuje od takzvaných terapeutů, ale vede také ke globálnímu osvobození společností od duševního a fyzického zotročení všech lidí. V průběhu každodenního prožívání tohoto poznání dochází k důležitým změnám UVNITŘ připomínajícím proces procitnutí a osvobození se od omezení, která nám vnucují predikce našeho globálního vládnoucího systému. Cesta Germanische jednoho dne umožní existenci společnosti osvobozené od manipulace a strachu. Společnosti, v níž lidé a zvířata mohou žít v souladu se svou vlastní biologií a v souladu s vlastními vzorci instinktivního chování. V současné době je život v souladu s Germanische Heilkunde možný pouze v rámci vlastní rodiny, tedy na velmi, velmi omezeném území.”

(Zdroj citátu)

Přeji tedy vám, sobě i našim blízkým co nejméně slepých vůdců, slepých dogmat, slepých přesvědčení.

Přeji vám, abyste se seznámili s objevem Dr. Hamera a vzali si zpět do svých rukou své zdraví. Abyste pochopili, že nejenom naprostá většina fyzických symptomů, ale také psychické “nemoci” a poruchy chování mají svůj základ v přírodních biologických adaptačních programech, které jsou smysluplné.

Příroda ani její Stvořitel chyby nedělají.

Nenechme si namluvit něco jiného.

Vladimír Bartoš

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Napsal: Vladimír Bartoš Jak to (7.10.2022) začalo? “V přírodě a ani v biologii neprobíhá žádný souboj dobra a zla. S existujícími mikroorganismy a dalšími přírodními systémy jsme v SYMBIÓZE a to vše je důkazem nekonečné inteligence a moudrosti Stvořitele ŽIVOTA. Ve filmu „Truman show“ režisér celé show vysvětluje, proč Truman…

Sdílet na sociální sítě