Northern Tracey: Amino věk a noví abNormální lékaři

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Tento článek nyní ve videoformátu zde: https://odysee.com/@northerntracey:a/NTS_TAA_FINAL:6?r=75RSTEqK9kHwKixWnPjMSfoPc2Q58GaU

mRNA je zřejmě jediným novým lékem na všechny naše neduhy. Této nové éře medicíny se dokonce říká „aminový věk“, ale je to celé tak, jak to vypadá? Právě jsem také slyšela, že „antivaxerové“ jsou teď v módě, což mi naznačuje, že jsou připraveni dokončit svou velkou výměnu vakcín za genovou terapii. Problém, reakce, řešení v plném proudu. Aminový věk je nabízené řešení, ale je to vůbec řešení, nebo jen další příšerné paradigma „zdravotnictví“, které má udržet otroky pod kontrolou a ovladatelné?

Jste zmateni všemi těmi řečmi o „messengeru“ „RNA“, proteinech, genech, genomech, DNA a nakažlivých nemocech? No, nejste sami a jste zmateni záměrně. Cestou z tohoto zmatku bylo podle mého názoru ponořit se, plavat kolem a podívat se, co solidního a věcného mohu najít ve všech těch vědeckých hantýrkách, které jsou nám vnucovány. Lidé mávající v ruce papíry („vědeckými pracemi“), kteří tvrdí, že jsou kvalifikovaní říkat nám fakta, buď lžou nebo jsou také zmatení.

Strávila jsem tři týdny zkoumáním jejich prací a článků, metod a testů a přivodila jsem si obrovskou bolest hlavy. Připomnělo mi to dny, kdy jsem se snažil hádat s šíbry o vakcínách a o tom, co dělají a nedělají, což mě vlastně hodně naučilo o jejich takzvané vědě a o tom, jak i tam lidi mátli svým módním jazykem. Všechny ty technické věci, o kterých jsem se tehdy učila, jsou jen přetřásány a nabalovány na to, co nám říkají o RNA a DNA. Stačí zaměnit slovo virus za DNA/RNA a uvidíte stejné přehánění, domněnky a lži.

Musím vás upozornit na několik velkých omylů, které moderní medicíně tahají koberec zpod nohou. Pro některé lidi je to trochu děsivé, ale slibuji vám, že pravda je mnohem hezčí než spletité ošklivé teorie, které nám byly prodány.

První bomba přichází……

DNA. Existuje taková, jaká je podle hezkých obrázků? Teorie o plánu v jádře každé buňky. Když jsem se snažila všechny tyto informace spojit do nějakého zdánlivého celku, najednou mě napadlo, kde jsou v tom všem chromozomy? Nikdo se o nich nezmiňuje, ani o tom, co jsou zač. Tak jsem si je vyhledala. Údajně je DNA zabalena do „chromozomů“ v jádře našich buněk, které byly vždy viděny pouze při dělení buněk (jinými slovy, byly viděny pouze v embryonálních buňkách). Tyto chromozomy se zdvojují a rozdělují do nových buněk, když se dělí na dvě. Tento proces se nazývá mitóza. DNA není vidět a těch několik málo „fotografií“ toho, o čem se říká, že je to DNA, je velmi pochybných. Dvě, které jsem našla, byly dokonce z internetu smazány, ale našla jsem je na wayback machine. Proč je smazali? Nejspíš proto, že vypadají tak falešně! Také bohužel pro ně nevypadají jako jejich animovaná DNA.

https://web.archive.org/web/20121201042429if_/http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/assets_c/2012/11/1-dna-imaged-with-electron-microscope-for-the-first-time-thumb-615×461-106831.jpeg

https://web.archive.org/web/20121201042423if_/http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/dn22545-dna-imaged-with-electron-microscope-for-the-first-time.jpeg

Co říkal Lanka o DNA a RNA v 90. letech:

„Měl jsem poněkud kritický postoj už v době, kdy jsem začal studovat molekulární genetiku, tak jsem se šel podívat do knihovny, abych si vyhledal literaturu o HIV. Ke svému velkému překvapení jsem zjistil, že když se mluví o HIV, nemluví o viru. Mluví o buněčných vlastnostech a aktivitách buněk ve velmi speciálních podmínkách. Zajímalo mě, k čemu jsou viry v evoluci, protože se zdálo, že nemají žádnou jinou funkci než být velmi nebezpečné a zabíjející jiné buňky. Tak jsem se pustil do evoluční biologie a zjistil, že první genetickou molekulou života byla RNA a teprve později v evoluci vznikla DNA. Každý z našich genomů, a to vyšších rostlin a živočichů, je produktem takzvaného reverzní transkripce: RNA přepsané do DNA. V té době jsem si však již uvědomil, že přemýšlení o molekulární genetice bylo velmi dogmatické. Na začátku šedesátých let přišli s ústředním dogmatem molekulární genetiky, které se snažili udržet i v současnosti a které je směšné. Toto dogma říká, že DNA se chová staticky (nemění se); DNA vytváří RNA; RNA nelze přepsat zpět do DNA; RNA vzniká pouze na základě DNA. To byl a je základ ústředního dogmatu molekulární genetiky.

Při studiu evolučních aspektů biologie jsem se rychle naučil, že reverzní transkripce je společná pro všechny formy života a je vlastně základem všeho vyššího živého. Později jsem se dozvěděl, že reverzní traskripce je mechanismus opravy chromozomální DNA. Ale

hlavní proud molekulární genetiky je stále oddán ústřednímu dogmatu:

„Neexistuje nic takového jako reverzní transkripce z RNA do DNA.

V roce 1970, když biochemicky zjistili, že existuje zpětný tok genetického materiálu, nevzdali se tohoto dogmatu a ani se ho nepokusili změnit.

Místo toho to označili za výjimku z ústředního dogmatu molekulární genetiky a vysvětlili to postulováním existence retrovirů.“

(z: Rozhovory Marka Gabrishe Conlana se Stefanem Lankou (z prosincového čísla 1998).

Zenger’s Magazine).

Říká se nám, že naše chromozomy (genom) „zmapoval“ člověk jménem Morgan, ale jediné, co mohu najít, je práce o rostlinách a hmyzu. Jak se mu podařilo zmapovat lidské chromozomy pomocí rostlin a hmyzu? Použili „klasickou genetiku“, tedy zkoumání přirozených mutací, jak to udělal Mendell (botanik) se svým hrachem, na kterém je to všechno založeno. Hrách s různě barevnými květy. Příbuzenské křížení a křížení. Chromozomy jsou jako ponožky, které udržují všechny ty „šesti stopé“ řetězce DNA v nějakém pořádku. Ale není to jen jeden řetězec DNA, protože máme 23 párových chromozomů, což je celkem 46. Takže to je spousta řetězců, ne jen jeden. A hádejte co! Chromozomy můžeme VIDĚT pod normálním mikroskopem, ALE to, co jsou a co dělají, je něco jiného, protože je vždy vidíme jen během dělení buněk, jako je tomu u buněk plodu. Pokud je to tak, neexistuje žádný důkaz, že jsou ve všech buňkách, a Harold Hillman to zpochybnil. V poslední době se objevují nové snímky, které říkají, že nevypadají vůbec jako ty, které nám byly opět prodány. Vlákna DNA mají být nějak zabalena do kulovité změti? Vypadá to, že se dívali na bakteriální chromozomy (nebo je to jen další odpad) a teď se hádají, které z nich jsou pravé.

https://web.archive.org/web/20121201042423/http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/dn22545-dna-imaged-with-electron-microscope-for-the-first-time.jpeg

https://web.archive.org/web/20121201042429/http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/science/assets_c/2012/11/1-dna-imaged-with-electron-microscope-for-the-first-time-thumb-615%C3%97461-106831.jpeg

Nová kresba chromozomu vypadá stejně jako obrázek jejich proteinů. Jako chuchvalec špatně zamotané vlny. Nemůžu si pomoct, ale musím taky říct, i když mě za to možná odpálkují, že původní chromozomy vypadají strašně podobně jako „bakterie“. Tak jsem to řekla. Pak jsem si vzpomněla na tohle…..

Ze starého článku, který jsem editovala, od jednoho nezávislého badatele s názvem „Je čas vzdát se chybné moderní vědy genetiky?“ Lee Stevenson-

„Nebudou brát v úvahu skutečnost, že lidé/zvířata a rostliny mají mikroby, které modulují jejich geny. Změny funkcí těchto genů mění také mikrobiální složení zvířat a rostlin. Mikrobiomy mohou měnit expresi genů hostitele. Tyto věci biotechnologický ani farmaceutický průmysl rozhodně nebraly v úvahu. Něco tak jednoduchého, jako je změna stravy, může změnit náš mikrobiom a změnit expresi genů v těle.“

Pocházejí tedy „geny“ (malé řetězce receptů na tvorbu bílkovin) skutečně z našich vlastních buněk, nebo jsou od našich bakterií? Vytvářejí naše buňky bílkoviny na základě čtení instrukcí z naší vlastní „blueprint DNA“, nebo je dodávají bakterie? Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz, že by to dělaly naše vlastní buňky a k výrobě syntetických proteinů se používají bakterie a kvasinky, vypadá to, že jde o lež, omyl nebo domněnky?“

Zdá se, že všechny práce, na které jsem se dívala, na výrobu „syntetické RNA/DNA“, používají k výrobě produktu bakterie a kvasinky (což mimochodem společnost s názvem Trilink, která ji vyrábí, nazývá (RNA) „lék“ (drug)). Vtipný popis pro něco, co má řídit celou naši existenci a dědičnost.

Na konci výroby jsem viděla jen míchání chemikálií (kyselin a katalyzátorů) s kvasinkami a bakteriemi a pak obvyklé trávení a odstřeďování plus zahřívání a chlazení, dokud nezůstane konečný produkt peletka zvaná „syntetická RNA“ a oni tomu říkají LÉK. Tomu se říká BIOCHEMIE. Je to výroba chemických látek z biologických procesů, nebo je to kondenzace živé biologie na chemické procesy, nebo od obojího trochu? Stejně jako to udělali s rostlinnými léčivy (rostlinami), aby z nich udělali patentovatelné léky.

Jen pro upřesnění je třeba vyhledat některé věci, o kterých se v těchto „procesech modifikace genů“ mluví. Říká se, že RNA jsou jen řetězce KYSELIN. Na jejich CGI ilustracích vypadají jako polovina řetězce DNA. Jak vědí, že to má nějakou funkci a jak to může předávat zprávy, když je to jen řetězec chemikálií (kyselin). Co jsou to kyseliny?

Kyseliny –

z https://www.thefreedictionary.com/acid

Uhličitan sodný má alkalizovat, tak proč je klasifikován jako „kyselá sůl“?

z https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/acid

Kyselina je tedy „reaktivní“ látka, ne nutně negativní. To zní jako to, co dělá enzym. Takže v tomto kontextu kyseliny neznamenají „kyseliny“ jako v kyselém/alkalickém ok.

Co je tedy aminokyselina?

Jakákoli chemická látka, která se nachází v živých tkáních. Ale pak se podívejte, co se také říká o bílkovinách –

Takže bílkoviny jsou také jen směs chemických látek? V jejich očích ano. Takže údajný „spike protein“ je podle nich jen směs chemikálií smíchaných určitým způsobem. Zní to jako droga, že ano. Teď už možná pochopíme, jak by se mohlo zdát, že je vyrábějí v chemické laboratoři.

Všude se objevuje tolik poplašných zpráv o tom, jak velké škody by mohl tento „spike“ protein způsobit a to nejen těm, kteří se nechali očkovat, ale možná i jejich blízkým, kteří se neočkovali, takže se opět vyrojil starý mýtus o nákaze. Víme, že viry jsou lež založená na teorii zárodků – germ theory (další lež), ale nyní jsme nuceni věřit, že bílkoviny mohou náhle šířit nemoc z člověka na člověka „vylučováním“ fiktivního proteinu, který prý mohou donutit naše vlastní buňky, aby ho produkovaly podle jejich příkazu. Ale mohou?

Mísí chemii a matematiku a aplikují je na biologické funkce. To je materialistický svět, ve kterém tito vědci žijí. Jsme jen dýchající/chodící chemické laboratoře. Musíme se podívat, jak se vyvinula věda o genetice, když vidíme, že se stává novou dominantní „vědou“ v medicíně. Chlubí se, že nahrazuje chemoterapii a vakcíny – no, může to být ještě horší než chemoterapie? Může to být horší než vakcíny? Nebo je to jen to samé v novém balení s více zvonečky a světýlky? Procesy v laboratoři mi připadají jako mlžení a klam, který má zakrýt skutečnost, že buď nevědí, co dělají, kromě chemického míchání nebo vědí, co dělají, ale nechtějí, abychom to věděli, ve skutečnosti to vypadá jako stará alchymie, která byla také velmi tajná a stará „věda“ svobodných zednářů.

Alchymie

Podívejme se na vývoj mlžení a klamů-

Klasická genetika byla velmi pomalým procesem poškozování/otravování a pozorování reakcí (mutací) a dříve jen příbuzenského křížení. Klasická genetika hledala nové mutace u rostlin (původně hrachu) a ovocných mušek, protože se velmi rychle rozmnožují. Když viděli „mutaci“, obviňovali geny. Genetika se zabývala dědičností znaků, ale změnila se na geny způsobující změny v reálném čase. Stejně jako obviňovali bakterie a pak viry jako obětní beránky za otravu chemikáliemi nebo podvýživu, přešli nyní na neviditelnou molekulární úroveň. Takže vyroste rostlina s neobvyklými vlastnostmi a místo aby se ptali, co způsobilo, že tak vyrostla, prohlásí za příčinu opět reakci. Stejně jako u TMV předpokládali, že to bylo něco menšího než zárodek (tedy virus), zatímco to bylo vyčerpání půdy (podvýživa). Stejně jako dochází k pleomorfismu a bakterie morfují, aby přežily nehostinný terén, morfismus není příčinou, je to symptom. Terén je špatný. Vše se musí přizpůsobit svému prostředí, jinak zahyne.

V 90. letech přešli od klasické genetiky k technologii a vynalezli „microarrays“. V podstatě vzali zbytky buněk a každý kousek roboticky umístili na čip uspořádaný jako tisíce dílků skládačky, stejně jako byste je rozložili, abyste je viděli, než začnete skládat puzzle, až na to, že tvrdí, že vědí, co je každý kousek buněčného odpadu a kde je umístěn.

Takhle…..

Všechno moc hezké, ale reakce, o kterých tvrdí, že jsou od konkrétních genů, byly identifikovány klasickou genetikou pomocí pozorování reakcí na terénní anomálie a spoustou dohadů. Nyní se z předpokladů staly barevné tečky vytvořené počítači, roboty a chemickými reakcemi, které jsou všechny naprogramovány v počítačích z jejich starých otrav, pozorování a dohadů. Tyto testy byly převzaty z genových laboratoří do virologických laboratoří, protože oznámili, že viry jsou kousky genetického materiálu, takže můžeme vidět, jak se obě vědy již křížily.

Všechny ty CGI obrázky DNA a řeči o „stříhání“ a úpravách znějí velmi technicky a tajemně, ale víte, co se používá k „stříhání“ a „spojování“ těchto údajných řetězců kyselin? Bakterie. Ano. E-coli je zřejmě oblíbeným „nástrojem“ pro stříhání řetězců aminokyselin, kterým se říká RNA. Stejné bakterie, které v našich střevech rozkládají bílkoviny a odumřelé tkáně a o kterých se také tvrdí, že jsou velmi patogenní (způsobují nemoci). Další důkaz, že bakterie jsou skutečně uklízeči v těle a oni to vědí. Ve skutečnosti to odhaluje, že by mohly být ještě víc než jen uklízeči, že?

Co ještě říkají o RNA. Podle slovníkových definic je to „polymer“. Je to několik „monomerů“ spojených dohromady. Monomery jsou další „chemické sloučeniny“, které mohou, ale nemusí reagovat s jinými.

Plast je polymer, stejně jako papír. Všechny informace, které o těchto polymerech a „reakcích“ mezi bílkovinami a kyselinami najdete, když si je vyhledáte samostatně, jsou chemické a atomové reakce. Třeba tohle….

https://cdn.britannica.com/66/1666-050-522977DF/diagram-emulsion-polymerization-method-Monomer-molecules-initiators-surfactant.jpg

Je to obrázek chemické reakce, ale zároveň vypadá děsivě podobně jako to, co se podle nich děje na molekulární úrovni v těle. Je to chemie překrytá biologií. Ten „polymer“ vypadá přesně jako jejich popis viru, že? Náhoda nebo plagiát? Je to trochu jako tvrdit, že všichni ptáci jsou letadla, protože dokážeme pochopit, jak letadla fungují. Jinými slovy, máme věřit, že vnitřek našich buněk vypadá jako továrna na plasty.

Podívejme se tedy trochu na to, jak se podle jejich tvrzení dělá celá ta úprava genů a jejich spojování, které na jejich kreslených obrázcích vypadá tak technicky vyspěle a chytře…….

Tvrdí, že tento CAS9 je protein z „imunitního systému“ bakterií. To je zajímavé, že? Tvrdí, že bakterie vytvářejí proteiny na základě minulých zkušeností se škodlivými chemickými látkami, stejně jako to prý dělá náš vlastní „imunitní systém“. Kdo tedy řídí tento „imunitní systém“ –  jsou to naše buňky nebo bakterie? Je možné, že bakterie nejsou jen našimi uklízeči, ale jsou také naším „imunitním systémem“, místo aby byly nepřítelem, na kterého prý náš imunitní systém útočí. Tato drobnost nám jen říká, že ONI celou dobu věděli, že bakterie jsou pomocníci a ne nepřátelé. Uklízejí a recyklují fragmenty buněk a snaží se toho využít. Problém je, že to v našem těle dělají jen s mrtvými buňkami a zbytky, které nepoškozují ani nepoškozují zdravé živé buňky. Nezapomeňte, že RNA/DNA není živá látka, stejně jako viry. Pokoušejí se přimět tento protein, aby pro ně pracoval na živých buňkách tkání pomocí „zisku funkce“?

Kolem experimentů s ‚Gain of Function‘ bylo velké kdovíco a my se máme domnívat, že se snažili vytvořit virus. Ale co tohle? O virech zde není ani zmínka;

z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26818/

Je příběh o „Gain of Function“ ohýbáním pravdy (skryté před očima)? Snaží se tyto proteiny upravovat geny v živých buňkách u živých subjektů, v NÁS? Snaží se nás geneticky modifikovat pod záminkou, že něco léčí. Vzpomeňte si, co říkal Lanka o reverzní transkripci. Existuje spousta indicií, které nám říkají, že ve svém úsilí fatálně selhávají. Také se setkali s protesty veřejnosti…..

Věděli jste, že už v roce 1974 byly všechny pokusy s genetickým inženýrstvím zakázány kvůli obavám veřejnosti, kam to povede. Genetický průmysl uspořádal konferenci a prohlásil světu, že se pouze snaží najít léky na smrtelné nemoci, jako je rakovina a toto je jediná cesta. Obnovit práci jim bylo povoleno pouze na základě tohoto obrovského slibu, který byl lží. Nyní jsme se od zákazu jejich pokusů na plodech dostali k tomu, že se všichni dobrovolně staneme jejich pokusnými králíky a svět je pro ně otevřené místo, kde mohou objevit něco vyjímečného.

„Jessemu Gelsingerovi bylo 18 let, když se dobrovolně přihlásil do klinické studie na Pensylvánské státní univerzitě, která měla testovat vliv GT na vzácnou metabolickou poruchu zvanou OTC Deficience.  Během několika hodin po infuzi „opravných genů“ uzavřených v oslabeném adeno-viru Jesse utrpěl mnohočetné selhání orgánů a o několik dní později mu téměř úplně zkoagulovala krev, otekl k nepoznání a mozek mu odumřel – byl odpojen od přístrojů. 

Jeho smrt způsobila, že se tehdy rychle se rozvíjející obor genové terapie tiše zastavil. Když jsem se vydal na Penn, což byla moje první zastávka na cestě za rozhovory pro článek v TALKu, šéf tamního PR oddělení mi řekl:

„Nevím, co vám mám říct. Zabili jsme osmnáctiletého kluka.““

(Tento článek stojí za zhlédnutí https://celiafarber.substack.com/p/the-machine-model-of-biology-denial).

z kompletního průvodce porozuměním genové editaci crispr ………..

z kompletního průvodce porozuměním genové editaci crispr

Takže teprve posledních 5 let jsou povoleny pokusy na lidech a 2020 jim dává jejich výsledky? Je Covid jejich velkou zkouškou genového inženýrství na lidech? Zřejmě ano. Kdo jim dal toto povolení porušit všechna pravidla stanovená již v roce 1974, aby mohli pokračovat? Proto potřebovali „mimořádnou situaci“, aby tato pravidla porušili? Myslím, že ano a proto byl covid vůbec spuštěn, ale pokud si myslíte, že je to poprvé, co tuto technologii použili, mýlíte se. 1. vakcína, kterou vyrobili v genové laboratoři, byla HepB oslavovaná jako 1. vakcína proti rakovině. Právě ta, která způsobila nemoc, jíž říkali AIDS a na níž se podíleli Fauci a Mikovitz. Další byla HPV, což byl jejich první pokus o „vyléčení“ rakoviny, až na to, že nic nevyléčila. Nemohou vyléčit rakovinu, protože vědí, že to není nemoc, takže se rozhodli pro neprokazatelnou prevenci a to byl jejich 2. pokus o vakcínu proti rakovině, který měl opět hrozivé následky.

Pojďme se znovu vrátit k buněčným zbytkům. Bylo nám řečeno, že mRNA je krátký úsek genetického materiálu, který buňce říká, jak má smíchat všechny aminokyseliny, aby vytvořila určitý protein. Pokud máme plán, proč potřebujeme tyto menší kousky informací a odkud se údajně berou? Pokud jsou jen proužkem různých chemických látek, jak proboha dělají všechny ty věci, o kterých se tvrdí, že je dělají? Z toho, co tvrdí, je to jako tvrdit, že odstřižek vlasu z mé hlavy dokáže udělat dvojnásobné a trojnásobné salco při vaření večeře. Každý den také „objevují“ spoustu dalších údajně různých RNA. Stačí přidat jedno nebo dvě písmenka před RNA, jako je například m. Vnitřek buňky začíná podle zvuků vypadat jako centrum Manhattanu NEBO se prostě dívají na spoustu buněčných zbytků z buněk zabitých jejich procesy v laboratoři a hrají podivnou hru na hádání, kdo vymyslí nejlepší příběh vysvětlující, co by to mohlo dělat. V jednom vědeckém článku jsem našla tento klenot;

Hádejte, co znamená panglossian. Extrémní optimismus. Ano, vypadá to, že věda klame sama sebe. Kromě všeho, co viděli na buňkách pod naprosto neznámou krajinou elektronového mikroskopu, se tyto buňky vždy pěstují v tkáňových kulturách. Harold Hillman upozornil, že buňky v tkáňové kultuře mají „výrazně odlišnou morfologii, biochemii a prostředí než buňky, z nichž pocházejí“. To znamená, že při popisu fungování lidské buňky by se stejně dobře mohli dívat na hroudu psího lejna. NIČEMU z toho se nedá věřit, protože fantastický příběh, který si vymysleli, je v rozporu se vším, co vidíme v přírodě, která je vždy jednoduchá a dokonale rozumná. Harold Hillman se snažil tento nesmyslný příběh zastavit už v 70. letech, kdy poskytl důkazy, že náš model buňky je zcela nesprávný, a jako úvod své knihy použil staré přísloví…..

https://www.newbraveworld.org/modern-medicine-is-currently-in-dire-straights/

(Je snazší jet na hřbetě tygra než z něj slézt.)

Během tří týdnů hloubání v genetice jsem nenašla žádný důkaz o tom, že by RNA dělala některou z těchto věcí, o nichž se tvrdí, že je dělá. Od doby, kdy byla vynalezena PCR a testy, se používají pouze tyto metody spolu s chemickými reakcemi, spoustou matematiky a počítačových programů, přičemž všechny vycházejí z původních poznatků z počátku 20. století, které se zabývaly mutacemi a změnami u ovocných mušek. Spolu se všemi špičkovými technologiemi a umělou inteligencí se přesunuli od mrtvých tkání k bakteriím a houbám, které dělají všechnu práci za ně. Pokud nepotřebují buňky k tomu, aby prováděly spojování genů, pak z toho jistě vyplývá, že to dělají i samotné bakterie v buňkách? Při pohledu na buňky pod elektronovým mikroskopem jsou všechny bakterie zabity stejně jako všechno ostatní, takže nám tvrdí, že oheň v budově hasí cihly a malta, a ne hasiči, abychom opět použili staré přirovnání.

Buňky bez jádra (tedy bez DNA a chromozomů), jako jsou krevní destičky, prý také mohou produkovat bílkoviny, kde na to berou recept?

Z https://www.medicalnewstoday.com/articles/314123#what-are-platelets

Ve vědeckých laboratořích, které se zabývají genetikou, používají jediné biologické složky a to bakterie a houby (kvasinky). Nezapomeňte, že houby a kvasinky jsou jen jinou formou bakterií v pleomorfních stádiích. Genetika vypadá díky jejich řečem o stříhání a úpravách velmi technicky, ale nezapomeňte, že bakterie recyklují zbytky buněk a také produkují enzymy (což je druh bílkovin), které způsobují rozpad různých aminokyselin tvořících bílkoviny, stejně jako se to děje v trávicím traktu.

Z toho všeho tedy vyvozují, že RNA je stejně neživá jako DNA, protože je to jen řetězec kyselin, nic nedělá, všechnu práci dělají BAKTERIE v laboratoři A v buňkách.

Vše o funkcích, typech a využití plazmidů …

Další věc, kterou jsem viděla často zmiňovanou při práci v genové laboratoři, bylo něco, čemu se říká „PLASMIDY“. Řekli nám, že se jedná o bakteriální chromozomy. Používají je jako „vektory“ k „doručování“ léků (RNA) do buněk. Čím více jsem se těmito plazmidy zabývala, tím více jsem byla přesvědčená, že se opět mluví o bakteriofágu. Na těchto fázích založili celou virologii, pamatujete? Takže plazmidy jsou produkovány bakteriemi a vypadají jako jejich popis viru a obsahují nějaký genetický materiál. BINGO! Plazmidy jsou viry jsou bakteriofágy a pojďme ještě o krok dál, protože co je v pleomorfním grafu začátek a konec bakteriální morfologie? Somatida, kterou Beauchamp nazývá také mikrozyma. Je nesmrtelný a obsahuje všechny informace pro zahájení celého procesu života.

Už jsem naznačila, co si myslím, že by tato RNA mohla být, ale pak mi někdo poslal knihu ve francouzštině o Bechampově práci a já přeložila toto……

* Bakterie – jsou pozoruhodné strojky, určené k rozebírání starých/nemocných buněk, rakoviny nebo lešení sloužících k opravě některých zranění. V tomto smyslu je zásadní pochopit, že bakterie nezískáváme zvenčí. Neexistuje žádná biologická válka, říká Bechamp. V alkalickém prostředí se mikrosimulátory sestavují a vyrábějí bakterie. Pokud se však naopak prostředí těla vrátí k neutrálnímu ph, bakterie se rozloží a mikrozymy se obnoví a volně se pohybují. V závislosti na bioelektronických konstantách, teplotě, přítomnosti či nedostatku kyslíku a výživných látek v životním prostředí tedy mikrozymy mezi sebou komunikují a vytvářejí určitý zárodek, mycelium, mikrobakterii, která bude schopna plnit určité poslání. Tělo se nenakazí nákazou: bacily nebo bakterie se vytvářejí na místě, když je potřeba, aby zničily poškozené buňky nebo tkáně a odvedly odpad. Nemoci takzvaných „patogenních“ zárodků jsou léčebné procesy. Nestávají se vážnými, pokud nechybí důležité živiny. Například v případě tetanu vytvářejí mikrozymy tetanické bakterie v hlubokých svalových poraněních způsobených ranami nebo popáleninami v anaerobním prostředí (bez kyslíku). Jejich úkolem je evakuovat poškozené buňky a obnovit nové tkáně. Tato práce však vyžaduje velké množství energie a vytváří odpad. Při nedostatku vitaminu C se tyto odpady stávají toxickými a vyvolávají známé křeče tetanu. Několikrát bylo prokázáno, že intravenózní injekce chloridu hořečnatého zastaví křeče do půl hodiny. Případně injekce vitaminu C přináší uzdravení během dvou až tří minut. Mikrozymy jsou naprosto pozoruhodné vzhledem k tomu, že se mohou přeměnit v jiné formy živé hmoty. Vzájemně se doplňují, jsou autonomní, specifické, inteligentní a zodpovědné. Vždy dělají to, co je pro tělo nejlepší. K tomu jim však musíme dodávat prvky nezbytné pro jejich život a fungování: vzduch, potravu, vitamin C.* Mikroby (např. E.coli) jsou schopny se množit velmi vysokou rychlostí a ve velmi velkém množství.* Nejsou to útočníci ani váleční agresoři. Živí se a metabolizují určité látky prostřednictvím mechanismu trávení. Potřebují cukr, bílkoviny, tukové látky a stopové prvky. Jsou to živé entity.* Rozkládají a odstraňují odpad.* Tyto entity vytvořené mikrozymem mohou být opět rozebrány a to až na atomární/chemickou úroveň.* Mikrozymy jsou téměř věčné (s výjimkou brutálního zničení, a to prostřednictvím extrémních procesů: kremace, máčení ve formaldehydu nebo čisté kyselině). Mohou přejít do hibernace, částečně dehydratované. Tak byly objeveny živé mikrozymy ve fosiliích starých 12 milionů let.* Mikrozymy jsou specifické pro každého jedince a jsou pravděpodobně zodpovědné za přenos dědičných znaků. „Vlastnosti mikrozymů Nemoc, zkouška na život – MIKROZYMY“ Antoine Bechamp

http://arhiva.formula-as.ro/2010/944/la-frontierele-stiintei-84/boala-o-repetitie-pentru-viata-microzimele-13108

SPRÁVNĚ, takže teď, když jsme vyřešili celý ten zmatek, podívejme se nově na mRNA vakcíny a příběh covidu……

Velkým tématem, které je teď všem na očích, je tento SPIKE PROTEIN. Víme, že nemají žádný virus, takže neexistuje žádný hrot z nějakého imaginárního viru. Tento jediný FAKT, že víme, že v injekcích není žádný spike protein, dělá z těchto injekcí podvod. Používají slovo „vakcína“ jako zástěrku a tvrdí, že genová injekce funguje stejně jako jejich teorie o vakcíně, protože pak mohou být podle zákona o vakcínách chráněni před jakýmikoliv soudními spory za škody, které způsobují. Dvojnásob s tím, že mohou provádět svůj masivní experiment na základě mimořádného pandemického předpisu, který povoluje experimentální vakcínu proti vymyšlené nemoci. Jedná se o dvojí podvod. Tentokrát opravdu vytáhli všechny trumfy.

Říkají, že „SPIKE PROTEIN“ je jed/toxin.

Minule jsme hovořili o Arthusovi a jeho pokusech s „jedovatými proteiny“. Takže co to je?

Když si s nimi hrál Arthus, byl to jed z hadů a později si Richet hrál s jedem medúz. Hráli si s INJEKCEMI těchto „jedovatých proteinů“.

Údajně nejsmrtelnější ze všech „jedovatých proteinů“ je prý botulotoxin. Jak je tedy možné, že si lidé nechávají tuto látku pravidelně vstřikovat do obličeje? Když je to tak smrtící, proč nepadají mrtví? Zdá se, že lokálně paralyzuje svaly, ale nerozšíří se a nezabije celé tělo. Stejně tak se z nich nevylučují bílkoviny, které by ostatním způsobovaly okamžitý lifting obličeje. Zdá se, že požité bílkovinné jedy působí pouze na trávicí soustavu, takže se zdá, že jed je lokalizovaný a nešíří se, jak se předpokládá u tzv. virů. Přestože tvrdí, že jsou extrémně smrtící, mohou ovlivnit pouze přímé tkáně, se kterými přijdou do styku. Zatím to vypadá dobře. Mohlo by to být to, co se snažili fixlovat jejich experimenty se ziskem funkce…..

Ponořila jsem se trochu hlouběji do „jedovatých proteinů“, ale nenašla jsem nic zajímavějšího, takže jsem skončila u obecných „jedů“ a při pohledu na tuto webovou stránku- https://www.britannica.com/science/poison-biochemistry jsem našla tento odstavec-

Něco z toho je zřejmě předpokládané a příčina a následek jsou zaměněny.

Něco z toho je zřejmě předpokládané a příčina a následek jsou zaměněny, ale v podstatě říkají, že některé jedy mohou způsobit mutace, ano, viděli jsme to u thalidomidu, ale co to má společného s DNA? Nic, protože tyto „mutace se nedědí“. Lidé poškození thalidomidem mohou mít dokonale formované děti. Takže řekněme, že jedy způsobí reakci, která poškodí buňku. To je mnohem jednodušší. “Elektronové milování” by znamenalo, že dojde ke změně PH, což by ovlivnilo produkované bílkoviny. Nevěděla jsem, co znamená elektrofilní, tak jsem na to klikla a hle, tady…

Řekla bych, že spousta těchto „jedů“ je v našem každodenním životě docela běžná, takže možná můžeme dojít k závěru, že jed není jen o dávce, ale i o lokaci. Možná, že podobně jako plevel jsou jen rostliny/divoké byliny rostoucí na špatném místě, tak i tyto chemické látky se stávají jedovatými jen tehdy, když jsou na špatném místě a také to, kolik se jich tam dostane. Víme také, že v malých dávkách můžeme být vůči těmto jedům do určité míry tolerantní. Ale k bílkovinám ne? Proč se s nimi zachází jinak? Vzpomeňte si na proces anafylaxe. Stále jsme nepřišli na to, proč k tomu dochází a jak.

Také jsem zjistila, že bílkoviny mohou měnit svůj tvar a funkci v závislosti na prostředí a zdá se, že to má hodně společného s PH a elektrickým nábojem. Měření PH je vlastně VŠECHNO o kladném nebo záporném náboji věcí. Takže optimální PH je mírně zásadité, což je mírný kladný náboj. I když to věda ví, biologie to z velké části ignoruje a považuje tělo za chemickou polévku. To mě nutí přemýšlet, jestli všechna ta „junk DNA“, které nedokážou porozumět, náhodou nesouvisí s recepty na bílkoviny a chemické látky a kde je pravda. Připomíná mi to scénu z filmu Moucha, kde se vědec musí pokusit naprogramovat podstatu života do počítače a jeho přítelkyně se mu to snaží vysvětlit, ale také to nedokáže.

Zpět do laboratoře……

Takže tenhle „spike protein“, který chtějí, aby naše buňky vyráběly, měl být jedovatým proteinem? No, víme zatraceně jistě, že nepochází z viru, tak kde na něj přišli? Z jedovatých bílkovin a Arthuse a anafylaxe? Vyrobili ho? Mohli by ho vyrobit? Podle toho, co nám Malone řekl, ano, mají syntetický protein „na regále“, takže se můžeme jen dohadovat, co si od jeho cílů slibují. Zdá se, že jejich hlavním cílem je sterilizace a z pitev právě vyšlo najevo, že tento protein se nachází koncentrovaný ve vaječnících mrtvých subjektů, alespoň to tvrdí. Vytvářejí protein, který je specifickým jedem pro specifické buňky? To by dávalo smysl, aby skončil tam, kde má, ne? Jak vědí, že se koncentruje v těchto částech těla? Jakým testem to prokazují? PCR nebo Assays? Oba testy jsou falešné. Nacházejí v těchto místech specifický protein nebo je to jako vždy poškození, které tam způsobuje jedovatý protein? Již několik let zaměňují slova „virus“ a protein a jejich důkazem viru je vždy poškození způsobené jejich chemikáliemi, takže by z toho vyplývalo, že stejný důkaz tvrdí i zde. Co je to ta věc „z regálu“? Pokud vím, je to řetězec písmen a čísel z „genové banky“, což jsou víceméně jen stovky receptů na výrobu syntetických proteinů.

Zdá se, že v těle jsou vítány pouze naše vlastní bílkoviny vyrobené našimi vlastními buňkami. Takže i lidský protein od někoho jiného by byl „cizí“. Jak se tělo vypořádává s „cizími bílkovinami“? Zde přichází ke slovu jejich teorie „imunitního systému“, která s cizími bílkovinami zachází stejně jako s bakteriemi a “viry”. Příběh „imunitního systému“.

Stejně jako si vymysleli viry na základě toho, že si mysleli, že vidí věci explodující z bakterií (fágy), začínám uvažovat o tom, jestli tyto proteiny nezaměňují za to, co si mysleli, že jsou viry explodující z buněk, které byly ve skutečnosti jen mrtvé buňky, které byly rozkládány. Jak jsem vysvětlila v „Going Viral“, že koncept “virů” vychází z bakteriofágů, takže teď jen rozšiřují tuto dějovou linii o proteiny? Mají být proteiny novými viry?

Struktura klíčového proteinu viru Zika pfffff

‚Messenger‘ RNA je také výplodem jejich fantazie, ale řekněme, že je to lék (“drug”), jak ji sami popisují a směs chemických látek, což jsou všechny drogy. Tato droga zjevně nemůže našim buňkám poskytnout žádný recept na výrobu bílkoviny, protože je „cizí“. Nemůže se do ní dostat. Stejně jako v teorii vakcín potřebují adjuvans (jed), aby vyvolaly nějakou reakci, nebo spíše aby ji do sebe vpravily. Potřebují jed, který tento jed do buněk dopraví. Naše buňky by také nikdy nevytvořily syntetický, cizorodý protein, protože by to odporovalo všem pravidlům přírody. Vědí, že tato „droga“ nemůže získat přístup do našich buněk, mluví o tom otevřeně, proto říkají, že k doručení „nálože“ použili (nebo v minulosti použili) plazmidy. Ani to nefungovalo, protože jejich virová teorie je chybná a plazmidy beztak nejsou viry. Použili také starou kartu imunity, aby předstírali, že potřebují drogu „zamaskovat“, aby ji obranný systém našeho těla neviděl. Celá historie těchto očkování je zaměřena na předstírání, že nás očkují proti smrtícímu viru a pravda nemůže být dál. Testy na protilátky jsou další kouřovou clonou, která se ve fantazii o očkování už dlouho používá. Tvrdí, že protilátky dokazují, že vakcína funguje, ale protilátky také NEEXISTUJÍ.

Protilátky | Free Full-Text | IgG Antibody 3D Structures …

Jsou to glubuliny a jsou nespecifické, to znamená, že stará teorie o tom, že vytváříme specifické protilátky proti specifickým mikrobům, je nesmysl a oni to vědí jistě, protože vědí, že podle nich existuje jen několik typů. Jsou to jen bílkoviny, které se shlukují kolem toxinů, jež nemohou být zpracovány enzymy (také bílkovinami). Přirovnejte to k přehození deky přes oheň, abyste ho uhasili. Výskyt globulinů tedy značí JAKÝKOLIV druh otravy, kterou má tělo problém zpracovat. Nejedná se o specifický marker nějakého konkrétního viru nebo zárodku, ani o žádný ukazatel „imunity“, což bylo jasně odhaleno fiaskem s HIV. Zdá se, že od chvíle, kdy toho “drobečka” vypustili ven, se ho snaží vrátit zpátky do krabičky. Důkaz, že Fauci je klaun.

Dr. Anthony Fauci – Univerzita pro klauny.

Viděla jsem několik bolestivých videí, kde mluví vědec jménem Robert Malone, který tvrdí, že je vynálezcem této technologie mRNA. Kromě toho, že je zjevně naštvaný, že pravděpodobně nedostane Nobelovu cenu, jeho fňukání odhaluje docela dost o celé téhle hře s výměnou genů a vakcín, kterou rozehráli. Nejprve mě zarazilo, jak málo zřejmě rozumí biologii, když tvrdil, že si myslí, že složky z injekce „zůstanou v ruce“. COŽE!!! Připomněl mi Judy Micovitsovou a její fňukání nad tím, že ji vyřadili ze staré hry o HIV a že odhaluje víc, než si myslí. Udělala jsem si z jeho rozhovoru s Del Bigtree hojné poznámky, ale pokusím se zhutnit tolik keců do snad několika střípků.

Vysvětluje, že pracoval na vakcínách v Salkově institutu, když mu kamarád genetik řekl, že „narazili na zeď“. Vzpomínám si, že jsme o té zdi mluvili už dřív a on vysvětluje, co to bylo za zeď. Nemohli buňky vůbec přimět, aby „exprimovaly“ cizí proteiny. To byla ta velká zeď, na kterou genetická věda narazila. Mysleli si, že je to náš imunitní systém a nemohli přijít na to, jak ho obejít.

Pokoušeli se „opravit“ děti bez imunitního systému, vzpomínáte si na „chlapce v bublině“?

Léčba nemoci, která uvěznila chlapce v bublině | Business …

Pro některé z nás je do očí bijící, že byl poškozen vakcínou a stal se lidskou laboratorní krysou pro genetický průmysl. Jediné, co nakonec udělali, bylo, že tomu ubohému klukovi způsobili leukémii. Stejně tak neuspěli s lékem na cystickou fibrózu a nikdy se jim nepodařilo najít způsob, jak vyléčit rakovinu, jak slibovali, ale určitě ji uměli vyvolat.

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BCL5

Jak jsem vysvětlila v minulém podcastu, vakcíny měly problémy (zejména v Salkově institutu, protože svou vakcínou proti dětské obrně zabili spoustu dětí a nyní jsou persona non grata) a genetika narazila do zdi, takže tyhle dva blázny napadlo, proč se nedat dohromady a nepropašovat nefunkční genovou terapii zadními vrátky vakcinačního průmyslu. Byl to čistě finanční a politický manévr. Nic společného se záchranou lidstva.

Prozradil, že „imunitu způsobují bílkoviny“, takže buď je tupý, nebo se utrhl ze řetězu a prozradil, že vědí, že žádné viry neexistují a že bílkoviny mohou vyvolat imunitní reakci (vzpomeňte si na anafylaxi). Dále uvedl, že injekce způsobují ADE. Už jsem vám říkala, že to je vědecká hantýrka pro anafylaxi. Takže odhalil, že to vědí také.

Řekl, že „spike protein“ (hodně mluvil o „spikeu“, jako by to byl jeho přítel) je „biologicky aktivní protein, má účinky, moduluje imunitní systém“. Tak zaprvé, ta poslední část je blbost, ale jak to může říkat s takovým přesvědčením, pokud na to nemá patent? Nebo je to eufemismus pro jeden z „léků“, které vyvinuli a kterému se říká „Spike“. Také prohlásil, že jeho přítel „Spike dokáže otevřít hematoencefalickou bariéru“. Nejlepší citát pro mě byl tento

„NIH zkonstruoval Spike z regálu“. Off the shelf znamená, že ho získali z genové banky, kde jsou všechny patenty na složky pro výrobu syntetických proteinů (ne virů) a že by byl v genové bance už PŘED uvedením covidu na trh.

TADY JE JEJICH VIRUS VYROBENÝ V LABORATOŘI, ups, protein.

Řekl, že se jedná o „injekce mRNA 1. generace“ a že zatím nebyly provedeny žádné toxikologické studie, pak prohodil „myši lžou, opice klamou, relevantní jsou pouze údaje o lidech“. Což jsme my, antivivisekcionisté, už věděli, ale on otevřeně prohlašuje, že covid JE TOXIKOLOGICKÁ STUDIE! Wow.

Malone se „zabývá přepracováním léků“ dle vlastních slov a pracuje pro FDA, která dle jeho slov „není nezávislá na politických tlacích“, a ministerstvo obrany. No, určitě už přebudoval vakcíny a genovou terapii, že ano. Zajímalo by mě, jak se Gatesovi podařilo dostat se do tohoto výhodného uspořádání, není o něm vůbec žádná zmínka….. ne, počkejte, zmínil se o Moderně. Během původního vynalézání říká, že probíhaly patentové bitvy o tento jeho nový „nápad“ mezi Modernou a firmou Biontech o recepty vyrobené jím v Salku a ostatními, kteří pracovali na poli rakoviny. A jsme u toho, Gates strkal prsty do koláče až po lokty, že ano.

Většina ostatních jeho blábolů byla jen „nevyžádaná DNA“ a samozřejmě prosazování falešného „léku“ na covid, který je nějakým parazitickým jedem. Tolik lidí na tyhle kecy taky skočí, i když na covid nevěří, myslí si, že to věřící uklidní. Jediné, co to dělá, je, že všichni utíkají zpět k lidem, kteří svými jedy způsobují všechny ty nemoci. Přivádí mě to k zoufalství, to čiré šílenství.

GENY

Jeden rumunský přítel na Facebooku napsal tohle a v podstatě to vystihuje všechno v kostce.

„Nevěřím na ty bio-nano-technické manipulace, kterými se takzvaní vědci chlubí. Myslím si, že tyto ′′vakcíny′′ obsahují určité ′′toxiny′′, které už byly testovány na vězních, sirotcích, duševně nemocných a bezdomovcích. Můj názor je, že špičkoví výrobci a lékaři v takzvaném výzkumu tvrdí, že vakcíny proti klíšťové encefalitidě jsou experimentální… jen proto, aby poskytli veřejnosti záminku pro dramatické vedlejší účinky, které se objevují u některých očkovaných. Nicméně představa, že světoví „vědci“ mají vědecké a technologické schopnosti manipulovat na úrovni bio-nano… je podle mého názoru [dezinformace], aby se mohli v očích lidových mas jevit jako polobohové inteligence a znalostí. Domnívám se, že zejména v oblasti biomedicíny… se všechny takzvané pokroky v poznání účinků toxinů ve vakcínách a farmaceuticko-chemických lécích dějí pouze prostřednictvím nepřetržitých klinických testů na bezbranných lidech. Takže… jak by to mohli prozradit veřejnosti… aniž by sami sebe kompromitovali? Takzvaní výzkumníci v oblasti biomedicíny tedy dezinformují a manipulují, aby v lidech vzbudili dojem, že disponují úžasně vyspělými vědeckými a technologickými schopnostmi… ačkoli ve skutečnosti svými jedy nedokážou vyléčit ani banální nachlazení. Nicolae Nedelcu

Srovnejte to všechno s tím, co si Moderna MYSLÍ, že dokáže s našimi těly (mějme na paměti, že jde o Gatesovu počítačovou firmu).

‚Moderna tvrdí, že dokáže lidi naprogramovat jako počítače‘.

https://hive.blog/corona/@captainklaus/moderna-a-život-jako-aplikace-umí-programovat Je správné říci, že ten, kdo ovládá Biosyntézu proteinů (výrobu/programování proteinů), ovládá život?

Takže na závěr……….

Vraťme se k Haroldu Hillmanovi, který řekl-

„2/3 vědecké práce v biologii od roku 1945 jsou podvody, za nimiž stojí tajnůstkářství, nepoctivost, hlad po penězích/slávě, nedostatek řádného vybavení a rozdělení vědy“.

A myslím, že jsme to tady všechno v podstatě popsali, ano.

A teď, když nic z toho nedokážou zprovoznit, opravdu si myslíte, že pomocí této technologie dokáží vytvořit translidi? Já bych si tipla, že NE, což je důvod, proč se do nanotechnologií vůbec nepouštím. Je to všechno jenom na rýsovacím prkně, ale tenhle experiment jenom potvrzuje, že to nedokážou zprovoznit v praxi, takže je to masové vybíjení převlečené za vakcínu proti vyrobené falešné nemoci. Kdyby se jim podařilo některé z nás sterilizovat, byl by to bonus navíc, ale pochybuji, že je to způsobeno jejich genetickými experimenty, je to jen vedlejší účinek otravy.

Odkazy a zdroje

https://www.reference.com/science/ph-affect-protein-shape-8bf95364eabb5de3

https://www.scientificamerican.com/article/artificial-proteins-never-seen-in-the-natural-world-are-becoming-new-covid-vaccines-and-medicines/

https://gizmodo.com/10-of-the-deadliest-proteins-on-earth-5915470

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26818/

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Chromosomes-Fact-Sheet

https://www.britannica.com/science/poison-biochemistry/Biotransformation

https://www.mybiosource.com/learn/guide-understanding-crispr-gene-editing/

http://arhiva.formula-as.ro/2010/944/la-frontierele-stiintei-84/boala-o-repetitie-pentru-viata-microzimele-13108

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BCL5

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Tento článek nyní ve videoformátu zde: https://odysee.com/@northerntracey:a/NTS_TAA_FINAL:6?r=75RSTEqK9kHwKixWnPjMSfoPc2Q58GaU mRNA je zřejmě jediným novým lékem na všechny naše neduhy. Této nové éře medicíny se dokonce říká „aminový věk“, ale je to celé tak, jak to vypadá? Právě jsem také slyšela, že „antivaxerové“ jsou teď v módě,…

Sdílet na sociální sítě