„To, že „vakcíny“ s mRNA způsobují, že buňky produkují spike proteiny, je pohádka.“ Dr. Stefano Scoglio, BSc PhD, v rozhovoru s Torstenem Engelbrechtem

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Video

Text přeložil: Vladimír Bartoš

7.11.2022

„To, že „vakcíny“ s mRNA způsobují, že buňky produkují spike proteiny, je pohádka.“

Stefano Scoglio, špičkový odborník na mikrobiologii a nejprestižnější a nejznámější italský kritik Corona politiky, v rozhovoru s Torstenem Engelbrechtem.

Torsten Engelbrecht: Všichni se podle všeho shodují na tom, že injekce mRNA fungují tak, že učí naše buňky vytvářet spike proteiny. Jediný spor je o to, zda jsou tyto vytvořené spike proteiny neškodné, nebo škodlivé. Podle vašeho názoru to však nejsou spike proteiny, které způsobují tyto zdravotní škody. Ve skutečnosti říkáte, že myšlenka, že jsou produkovány spike proteiny, je jakousi chimérou. Jaké důkazy podporují vaši tezi?

Stefano Scoglio: To je vědecky zřejmé už z toho, že není možné, aby mRNA vstoupila do buňky a něco produkovala. Každý, kdo mluví o spike proteinech a přijímá příběh šířený farmaceutickými společnostmi, to prostě přijímá jako danost. Ale nikdo nečte tu zatracenou vědeckou literaturu.

V mé knize Apandemie: Dalla Falsa Scienza alla più Grande Truffa della Storia („Žádná pandemie: Od falešné vědy k největšímu podvodu v dějinách“, obálka viz níže) uvádím veškerou vědeckou literaturu do roku 2021. Tedy ve stejné době, kdy byly vydány „vakcíny“ Corona.

TE: Proč je tedy nemožné, aby mRNA vstoupila do buňky a způsobila v ní produkci spike proteinů?

SS: První věc, kterou vědci v této oblasti uvádějí, je, že živá buňka je „hrozivá bariéra“, kterou je velmi obtížné, ne-li nemožné proniknout. A pak vyjmenovávají 5 faktorů, které brání mRNA vstoupit do buňky a dostat se do ribozomů, kde se má vyrábět spike protein:

Za prvé: Jakmile je genový materiál vpraven, je napaden specifickými enzymy zvanými mimobuněčné ribonukleázy, které rozkládají jakýkoli cizí genetický materiál. Farmaceutické společnosti tvrdí, že lipidové nanočástice mají mRNA před enzymovým útokem chránit: Nikdo však neví, jak moc je ochrana účinná. Vzhledem k tomu, že „vakcína“ společnosti Pfizer vstřikuje 30 mikrogramů mRNA, řekněme, že přežije asi polovina, tedy 15 mikrogramů.

Zadruhé: V tomto okamžiku musí směs mRNA/lipidů vstoupit do buňky, údajně prostřednictvím endocytózy, tj. buňka vytváří vnější váček, který vnese tento materiál. Vědci však uvádějí, že často místo endocytózy buňka vytváří exocytózu, tj. váček slouží k udržení cizorodého materiálu venku: Řekněme, že polovina se dostane dovnitř, a tak máme nyní uvnitř buňky 7,5 mikrogramu.

Za třetí: V tomto okamžiku vstupuje do systému endozomů/lysozomů: všichni vědci v oboru vědí, že tento enzymatický endocelulární systém napadá, degraduje a eliminuje nejméně 98 procent veškerého cizorodého materiálu, který se dostane do buněk. Nyní jsme na 0,15 mikrogramu, tedy 150 nanogramech, což je nekonečně malé množství.

Za čtvrté: Kdyby to byl konec, mohli byste alespoň tvrdit, že do ribozomů se dostane velmi nepatrná dávka. Ale bohužel, enzymy ribonukleázy jsou také uvnitř buňky, nazývají se endocelulární ribonukleázy a ty by velmi rychle zlikvidovaly nepatrné množství mRNA.

Nakonec vědci zmiňují pátý prvek, ten nejdůležitější, ten, který činí všechny dosud popsané procesy zcela zbytečnými a nepotřebnými. A ten také vysvětluje, proč je tento materiál tak toxický, aniž by bylo třeba zavádět nějaký spike protein. Uvádějí, že tyto „vakcíny“ jsou vysoce imunogenní. Skutečně používají toto slovo imunogenní.

Imunogenní znamená schopný podráždit imunitní systém natolik, že reaguje velmi prudce. Imunogenní tedy znamená vysoce toxický. Ve skutečnosti popisují mRNA a syntetické lipidy jako „samo-adjuvans„.

Zatímco do jiných vakcín, například těch pro děti, musíte vnést například hliník, aby imunitní systém zareagoval. Tady ale nemusíte nic přidávat, protože tento materiál je stejně toxický jako hliník nebo ještě horší. Je tak vysoce toxický, že jakmile ho vstříknete, imunitní systém ho napadne a pak v těle exploduje na miliony nanočástic.

To je vlastně to, co bylo následně prokázáno. Protože jediná studie, která hodnotila biodistribuci „vakcíny“ Pfizer Corona, je japonská studie provedená vládou ve spolupráci se společností Pfizer.

Společnost Pfizer se snažila tuto studii utajit, ale byla zveřejněna na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zkráceně FOIA.

A v této studii zjistili, že u myší, do kterých materiál vpravili, byly nalezeny zejména lipidy neporušené, nemodifikované, nezměněné. To znamená, že kdyby se do buněk dostaly, byly by metabolizovány a nenašli byste je ve stejné podobě, v jaké jste je vstříkli. To znamená, že nevstoupily do žádné buňky, ale rozptýlily se ve všech orgánech těla, a to zejména v játrech, slezině, ženských vaječnících a ledvinách.

TE: Ale například i Robert Malone, který je považován za vynálezce technologie mRNA nebo genových injekcí, vidí ve spike proteinech nebezpečí.

Nebo si vezměme amerického kardiologa Petera McCullougha – stejně jako Malone všeobecně známého kritika politiky Covid a genových injekcí – který nedávno spolu s dalšími vědci publikoval studii, v níž dospěl k závěru, že nejen spike protein SARS-CoV-2 je neurotoxin, ale mRNA „vakcíny“ jsou také schopny dopravit tento protein do mozku, což zvyšuje riziko neurodegenerativních onemocnění. Jak je tedy možné, že i tito známí kritičtí vědci mluví „nesmysly“?

SS: Řekl bych, že 99 procent vědců dnes mluví nesmysly v podstatě proto, že přebírají metodologii, která je metodologií nesmyslů, která tu je už dlouho. Jenže ji nikdo nezpochybňuje.

Robert Malone byl možná vynálezcem v osmdesátých letech, což je 40 let, ale na mRNA nepracuje už desítky let. Nenajdete o něm žádný článek za posledních 10, 15 nebo 20 let. Takže není skutečnou autoritou v tom, co se s tím dělo. Ale kromě toho jde o to, jak najdou v těle spike protein?

Izolovat protein z krve je jednoduchý úkol. Metodika je známá už od 80. let minulého století. Existují technologie, přístroje, které si můžete koupit a izolovat bílkoviny z těla. Takže máme stovky milionů lidí, kterým byly aplikovány „vakcíny“ Corona.

Kolik by tedy mělo být na světě spike proteinů? Jako tuny spike proteinů, které by se skutečně daly odebrat z krve a izolovat. Udělali to někdy? Ne!

Když říkají, že existuje spike protein, jediným způsobem, jak to dělají, jsou testy na protilátky. A způsob, jakým se test protilátek používá, je podvod. Mohu také vysvětlit, proč je to podvod.

Vezmou krev a sérum pacienta, který byl řekněme očkován. Pak ho otestují pomocí tohoto testu na protilátky ELISA a v tomto případě ho dají do kontaktu s spike proteinem. Ale je to protein typu spike vyrobený v laboratoři. Je to umělý protein, říká se mu rekombinantní spike protein. Je to syntetický spike protein.

Problémem protilátek je, že nejsou ve skutečnosti specifické. Jinými slovy: Pokud chceme, aby protilátky byly specifické, měli bychom mít tisíce nebo dokonce desetitisíce různých protilátek, jednu pro každou nemoc. Místo toho máme pouze pět imunoglobulinů, tedy protilátek, a testují se pouze dvě: IgG a IgM. Jak byste tedy mohli prokázat, že jsou specifické?

To, co máte udělat, je odebrat sérum od pacienta, který má hodně protilátek, protože tento člověk byl očkován, což znamená, že mu byl aplikován velmi toxický materiál. A imunitní systém reagoval vytvořením velkého množství protilátek. Takže si vezmete toto sérum s velkým množstvím protilátek.

Pak chcete provést řádný test, abyste zjistili, zda je specifický. Vezmete ho a dáte ho do kontaktu se spike proteinem, s hliníkem, s původní mRNA, tj. s různými toxiny – a pokud reaguje pouze na spike protein, můžete vidět, že je specifické. Ale dělal se někdy tento test? Ne, nikdy nebyl proveden.

Místo toho vzali materiál s imunoglobuliny, dali ho do kontaktu se syntetickým spike proteinem. A reaguje, protože reaguje na jakýkoli toxin, takže bude reagovat i na syntetický spike protein. A pak řeknou: „Aha, to znamená, že existují specifické protilátky proti spike proteinu. To znamená, že tělo je plné spike proteinu.“ Ale je to podvod.

TE: Nedávná studie však ukázala, že spike protein z genových injekcí Covid zůstal v tkáních a imunitních buňkách člověka ještě několik měsíců po injekci.

Studie zkoumala vzorky krve 50 očkovaných osob, které ještě několik týdnů či měsíců po „očkování“ trpí přetrvávajícími příznaky, jako je únava, mozková mlha nebo bolesti hlavy. Tyto vzorky byly porovnány se vzorky krve 35 očkovaných osob, které žádné takové příznaky neměly. A vědci zjistili výrazně zvýšené hladiny spike proteinu v krevních imunitních buňkách těch, kteří trpěli příznaky po očkování. Není to tedy v rozporu s vaším názorem?

SS: To je vysvětlitelné. Porovnávali lidi, kteří byli nemocní, a lidi, kteří nemocní nebyli. A lidé, kteří nebyli nemocní, samozřejmě neprodukovali mnoho imunoglobulinů, tedy protilátek. Zatímco nemocní lidé intoxikovaní „vakcínami“ produkovali hodně protilátek. A oni stále dělali testy na protilátky. Takže ve skutečnosti spike protein nenašli.

Výzva, kterou je třeba zvládnout, se skládá ze dvou věcí, i když samozřejmě vím, že by ji nikdy nepřijali. Za prvé, izolovat spike protein jako takový od „očkované“ osoby. Je možné to udělat. Existují na to přístroje. Proč to neuděláte vy? Proč nevezmete krev a neizolujete spike protein jako takový – a proč to místo toho děláte nepřímo prostřednictvím testu na protilátky?

Druhá věc je: pokud chcete být správný vědec, který používá test na protilátky, a pokud chcete prokázat, že je specifický pro tento spike protein, pak ho otestujte společně s dalšími toxiny a zjistěte, zda je skutečně specifický pro něj, nebo zda reaguje na všech pět toxinů, což se přesně stane, protože protilátky jsou univerzální.

A nejen to. Protilátky jsou tak účinné, že jsou vlastně schopny napadnout jakýkoli antigen, jakýkoli cizí antigen, jakýkoli toxin za méně než nanosekundu. Takže si ani nepotřebují nic pamatovat, protože jsou tak rychlé v získávání čehokoli nového, co přijde za méně než nanosekundu, což je nepředstavitelně krátká doba.

Takže všechny potřebné věci tu jsou, pokud chcete skutečně dokázat to, co se tvrdí, tedy že existuje spike protein. Nejprve jej tedy stačí fyzicky izolovat z krve. Za druhé, pokud děláte test na protilátky, udělejte ho s kontrolou tak, že otestujete i jiné toxiny. Jinak je to celé podvod.

A na závěr: Problém s mRNA a syntetickými lipidovými nanočásticemi, jako jsou ty, jejichž povrch byl potažen polyetylenglykolem (PEG), spočívá v tom, že existuje obrovské množství literatury, která ukazuje, že jde o nejtoxičtější materiál, který dnes na Zemi existuje. Působí zánětlivě, vytvářejí edém ve všech membránách. Vytvářejí krevní sraženiny. Vytvářejí autoimunitní reakce a lipodystrofii, tj. změnu podkožní tukové tkáně.

Existuje obrovský seznam toho, co toxikologicky mohou s tělem způsobit. Takže cokoli, co se děje po „očkování“, vůbec nepotřebuje jako příčinu spike protein. mRNA a syntetické lipidy jsou k vysvětlení těchto zdravotních poškození více než dostatečné.

TE: Někdo mi ale ukázal laboratorní zprávu, která tvrdí, že našla spike protein SARS-CoV-2. Víte, co to znamená? Na výsledku testu se píše: „Test Anti-SARS-CoV-2 S měří adaptivní humorální imunitní odpověď proti spike proteinu viru SARS-CoV-2“. Co si o tom myslíte?

SS: Přesně to říkám. Neměří samotný spike protein. Měří humorální imunitní odpověď. Jinými slovy, opět protilátky, imunoglobuliny, to je to, co testují. Všichni to dělají nepřímo.

To znamená humorální a humerální imunitní odpověď, jsou to v podstatě testy na protilátky. Takže se vracíme k tomu, co jsem říkal předtím. Nikdo nenajde spike protein jako takový. Zatímco jiné proteiny, jako je C-reaktivní protein, se testují přímo. Tak proč to nedělají s spike proteinem?

A jen přidám jednu poznámku. Můj postoj je radikálnější než to, co navrhují lidé, kteří prosazují myšlenku spike proteinu. Protože pokud mám pravdu – a já si myslím, že mám pravdu, protože to ukazuje veškerá literatura -, nelze tyto injekce ani nazývat „vakcínami“. Jsou to prostě toxické bomby. Protože pokud nejsou schopny produkovat žádný virový antigen, znamená to, že nefungují jako vakcíny. Takže to nejsou vakcíny, ale opět jen toxické bomby.

Kritika je mnohem radikálnější a směřuje k tomu, že to věděli, protože jak jsem řekl, veškerá literatura až do doby, kdy tyto „vakcíny“ vydali, ukazuje to, co jsem řekl, že nejsou schopny proniknout do buňky. Takže když společnosti Pfizer a Moderna vydávaly „vakcíny“, věděly velmi dobře, že se žádný spike protein nevytvoří a že budou lidi pouze intoxikovat.

TE: Jste se svým názorem osamocen? Nebo existuje alespoň určitý počet lidí, kteří smýšlejí stejně jako vy a také to vyjadřují?

SS: Myslím, že jsem docela osamocený. Je to vlastně můj první mezinárodní rozhovor v této oblasti. V Itálii znám několik lidí, několik výzkumníků, kteří se mnou souhlasí, ale samozřejmě jsme v menšině.

TE: A co ostatní odborníci, kteří tvrdí, že SARS-CoV-2 a další viry nebyly prokázány, jako Andrew Kaufman, Samantha Baileyová a tak dále?

SS: O tom jsem s nimi nemluvil. Možná, že tento rozhovor bude způsobem, jak se s nimi spojit a zapojit je do této debaty. Ale myslím, že se pokusím alespoň přeložit do angličtiny tu část své knihy, která o tom pojednává.

Takže tam budou i bibliografické údaje o vědeckých studiích, které o tom cituji a které ukazují, že to není jen moje představa, že to vychází z literatury.

Nemám zájem to dělat jinak. Kdyby došlo k produkci spike proteinů, pravděpodobně bych se přidal ke skupině, která říká: „No, spike protein je toxický a generuje škody.“ To je pravda. Ale jde o to: Když jsem se šel podívat do literatury, a to já dělám, zjistil jsem, že je to jen pohádka.

TE: A samotný spike protein, existuje podle vás v přírodě, nebo je to určitě jen umělý laboratorní nebo in vitro produkt?

SS: Rozhodně je to umělý laboratorní produkt. Také proto, že virus neexistuje. A virus neexistuje, protože jeho existence nebyla nikdy prokázána, nikdy nebyl izolován. Podali jsme téměř 250 žádostí FOIA po celém světě s dotazem „můžete mi ukázat dokumentaci o izolaci, a tedy o identifikaci, a tedy o existenci viru?„. – A 250krát jsme dostali stejnou odpověď: „Nemáme ji k dispozici.

TE: Ale pokud jde o virus, říká se, že nebyl prokázán, ale částice, o kterých se tvrdí, že jsou viry, jsou skutečné. A mohou to být částice produkované samotným tělem. Takže částice, o nichž se tvrdí, že jsou to spike proteiny, co to tedy je?

SS: Je to spike protein vyrobený v laboratoři, který v přírodě neexistuje, protože spike protein má být součástí viru, který nikdy nebyl izolován, a proto neexistuje. V přírodě tedy žádný toxický spike protein neexistuje, nikdy nebyl nalezen, nikdy nebyl izolován, nikdy nebyl nalezen v krvi.

Jak už jsem řekl, opakuji: Jediné, co dělají, je, že vezmou syntetický laboratorní, laboratorně vytvořený protein, který je toxický, a dají ho do kontaktu s protilátkami a tvrdí, že protilátky jsou specifické, což je prostě podvod, jak už jsem řekl. A pak tvrdí, že proto musí být v těle spike protein. Ale pokud se neprokázalo, že virus existuje, neexistuje ani spike protein viru. A to je vlastně pravda, protože jediný existující spike protein je ten, který byl vyroben v laboratoři.

Ve skutečnosti někdy předkládám výzvu lidem, kteří tuto tezi podporují. Když je pak konfrontuji se svou kritikou, reagují slovy: „Ale vždyť existuje spousta studií, které ukazují, že spike protein je toxický„. Pak říkám: „Jen si je běžte přečíst!„. Pravdou je, že existují pouze studie o rekombinantním spike proteinu, o proteinu vyrobeném v laboratoři.

Takže opět je výzvou najít tento spike protein přímo v krvi. Pokud se to již podařilo, pak si můžeme o tom promluvit. Ale něco takového se zatím nepodařilo. Neexistuje jediná studie tohoto druhu. Je to pouze nepřímé prostřednictvím protilátek a umělého spike proteinu. Vždy se jedná o rekombinantní protein vyrobený v laboratoři, hlavně v čínských laboratořích.

TE: Pokud jde o lipidové nanočástice, které jsou podle vás skutečnou toxickou složkou, ověřovatelé faktů německé televizní sítě ARD uvedli, že studie ukázala, že tyto lipidové nanočástice skutečně způsobily zánět u myší, ale že studované nanočástice nejsou totožné s těmi, které používají společnosti BionTech a Moderna ve svých „vakcínách“ s mRNA. A proto, jak uvedl odborník jménem Gregor Fuhrmann, kterého citovala ARD, je třeba být opatrný při vyvozování závěrů o jiných vakcínách.

Navíc studie byla provedena na myších, takže výsledky nelze přímo přenášet na lidi, jak dodává Fuhrmann, který je řádným profesorem farmaceutické biologie na univerzitě v Norimberku-Erlangenu. Navíc lokální zánět může být při očkování žádoucí.

SS: S profesorem Fuhrmannem bych mohl souhlasit, ale to bychom museli uzavřít toxikologii. Jinými slovy, toxikologie by měla být zítra uzavřena, protože toxikologické studie se vždy provádějí na zvířatech. Proč se nedělají na lidech? Proč se jed nepíchne na člověka, aby se otestoval?

No, udělali to s „vakcínami“ Corona. Ale pokud jde o toxikologické studie, standardem jsou studie na zvířatech, protože se předpokládá, že pokud je něco toxické pro tělo zvířete, může to být toxické i pro člověka. Existují parametry, jako je standard snížení bezpečnosti. Když tedy použijete dávku na myších, pak ji kvůli mezidruhové variabilitě snížíte desetinásobně.

Jedná se o mechanismy, které přenášejí účinek na zvíře na člověka. To je standard toxikologie. Pokud to neakceptujete, pak by se toxikologie měla zítra zavřít.

A další věc: rád bych se zeptal tohoto pana Fuhrmanna: Pokud toxikologické studie na zvířatech nejsou platné – což by, jak bylo zmíněno, vlastně znamenalo, že toxikologie musí být zítra uzavřena – proč by měla být platná studie, kterou provedl Pfizer na nové „vakcíně“ omikron a která byla provedena na osmi myších?

Ve skutečnosti by neměla být platná ani ta. Navíc toxické nejsou jen lipidové nanočástice, toxická je i samotná mRNA. Ve skutečnosti je toxičtější než lipidy.

TE: Jaký je tedy podle vás nejtvrdší důkaz toho, že lipidové nanočástice jsou toxické?

SS: V literatuře je mnoho studií, které ukazují, že PEG a další lipidové nanočástice jsou toxické. Jsou v literatuře, provedené na myších nebo jiných zvířatech, protože toxikologické studie na lidech se z definice nedělají.

TE: nedávno byla zveřejněna celosvětově unikátní studie, která ukazuje, že toxické složky, především kovové prvky, jako je cesium, baryum, titan a hliník, jsou obsaženy ve všech vzorcích kovidových genových injekcí od společností AstraZeneca, Pfizer a Moderna. A další složkou vzbuzující obavy, kterou zmiňují kritici těchto genových injekcí, je oxid grafenu.

Evropská lékařská asociace EMA nám však píše, že „ze svých hodnocení ani z probíhajících testů nezaznamenala žádný věrohodný důkaz, že by jakákoli vakcína Covid-19 byla kontaminována oxidem grafenu, který není uznávanou pomocnou látkou v lécích“. Jaké jsou vaše poznatky o oxidu grafenu?

SS: Nevylučuji, že kromě těchto dvou velmi toxických složek, které jsou deklarovány, tj. syntetické mRNA a syntetických lipidových nanočástic, tam může být ještě něco dalšího.

Japonská vláda vrátila 4 miliony dávek vakcíny Moderna, protože v ní našla částice oceli, i když to může být také způsobeno kontaminací. Takže je možné, že je tam ještě něco jiného.

Ale jak jsem řekl, další toxické složky nejsou k vysvětlení toxicity nutné, protože k vysvětlení všech toxických výsledků těchto „vakcín“ stačí syntetická mRNA a syntetické lipidy. Ale může tam být ještě něco jiného, mohou to být nějaké další kovy.

Co se týče oxidu grafenu, jsem spíše podezřívavý v tom smyslu, že se domnívám, že zatím neexistují žádné věrohodné důkazy o jeho přítomnosti. Viděl jsem studie několika výzkumníků, například těch ze Španělska, nebo jiných výzkumníků, kteří provádějí mikroskopii v temném poli. A mikroskop s temným polem je velmi dobrý nástroj. Já ho také používám.

Ve skutečnosti jsem mimo jiné certifikovaný mikroskopista pro temné pole. A ve skutečnosti můžete vidět krev, která je jakoby zkažená. Můžete vidět tyto snímky krve opravdu zmenšené a se spoustou krevních sraženin a spoustou tmavého materiálu. Po očkování těmito „vakcínami“ to vypadá opravdu špatně.

Ale jde o to, že ve studiích španělských vědců a ve studiích z Itálie, které jsem viděl, byly nalezeny tmavé částice, které vypadají jako oxid grafenu, které se podobají oxidu grafenu. Ale to není přesvědčivé zjištění. Ty výsledky ze Španělska říkají, že testovali přítomnost oxidu grafenu také pomocí vibrační metodiky a že vibrace této věci zřejmě odpovídají oxidu grafenu jako celku.

Ale tady se dostáváme do oblasti, která už není úplně solidně vědecká. A proč se musíme pouštět na tuto velmi vratkou půdu, abychom byli náchylnější k obvinění, že jsme šarlatáni nebo něco podobného? To přece nepotřebujeme.

Pokud chcete opravdu pracovat na oxidu grafenu, vezměte krev, vezměte částice, které jsou tmavé, a chemicky je otestujte, abyste zjistili, jestli je to oxid grafenu, nebo ne. Nemůžete přijít s tím, že řeknete: „Aha, vypadá to jako oxid grafenu,“ a všichni pak budou říkat: „Aha, ve vakcíně je oxid grafenu.“ To je přece jenom trochu složitější. Takto by to nemělo fungovat. Není to seriózní způsob postupu.

TE: Existují také obavy, že „očkovaní“ lidé jsou nakažliví. Biomedicínský expert Philippe Van Welbergen například nedávno prohlásil, že neočkovaní mají v krvi grafen a nanočástice, které přenášejí lidé, kteří dostali genové injekce proti Covidu. Jsou obavy, že „očkovaní“ lidé jsou nakažliví, oprávněné?

SS: Ne, nejsou nakažliví, protože za prvé, jelikož se u nich netvoří spike protein, jak by mohli být nakažliví pro někoho jiného? A opět, neexistuje žádný důkaz, že v těchto injekcích Covid je oxid grafenu. A všechny ty historky o tom, že grafen je vysílač a tak dále, jsou ve fázi příběhů, ale zatím se neobjevilo nic podstatného. Navíc já osobně obecně nevěřím v teorii nákazy.

TE: Ale Van Welbergen se také zmiňuje o nanočásticích. Takže opět, může se něco toxického z „vakcín“ přenést z očkované osoby na jinou osobu?

SS: Ne. Ve skutečnosti veškerá vědecká literatura vysvětluje, že tyto nanočástice se ukládají. Příkladem je zmíněná japonská biodistribuční studie, která ukázala, že lipidové nanočástice se ukládají ve všech orgánech a že pro tělo je velmi obtížné je samo z orgánů a tkání, kde uvízly, odstranit. Nemohou se tedy na nikoho přenést.

Ve skutečnosti jsem viděl lidi, kteří onemocněli poté, co se přiblížili k „očkované“ osobě. Ale kdo jsou tito lidé? Lidé, kteří naslouchají lidem, kteří tvrdí, že „očkovaní“ lidé jsou nakažliví. Propadnou paranoie a za dva dny jsou nemocní. Proč? Je to způsobeno myslí.

Děkuji vám, Stefano, za tento rozhovor.

Moc vám děkuji.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Video Text přeložil: Vladimír Bartoš 7.11.2022 „To, že „vakcíny“ s mRNA způsobují, že buňky produkují spike proteiny, je pohádka.“ Stefano Scoglio, špičkový odborník na mikrobiologii a nejprestižnější a nejznámější italský kritik Corona politiky, v rozhovoru s Torstenem Engelbrechtem. Torsten Engelbrecht: Všichni se podle všeho shodují na tom,…

Sdílet na sociální sítě