Dawn Lester & David Parker: Základy virologie jsou chybné

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Žádný virus nebyl nikdy izolován ani nebylo prokázáno, že by způsoboval onemocnění. 

Údajné propuknutí nemoci v čínském Wuhanu koncem prosince 2019 bylo rychle ohlášeno jako přerůstající v „epidemii“ a 11. března 2020 WHO vyhlásila, že se jedná o „pandemii“. 

V rychlém sledu byly země po celém světě „uzamčeny“ ve zjevné snaze zvládnout nemoc; fráze o „zploštění křivky“ byla použita k domněnce, že počty případů dramaticky narůstají a tvoří strmě rostoucí křivku na grafech vytvořených různými autoritami. O „lockdownech“ se tvrdilo, že jsou schopny zastavit šíření údajně nebezpečného koronaviru SARS-CoV-2. V následujících měsících byli lidé vyzváni, aby se nechali testovat, nosili masky a aby se „společensky distancovali“ tím, že budou 6 stop od sebe. Zprávy uváděly, že se vyvíjejí vakcíny a že se nemůžeme vrátit k „normálnímu životu“, dokud dokud nebudeme všichni očkováni a díky tomu „chráněni“ před tímto údajně nebezpečným patogenním koronavirem. Různé společnosti v rámci farmaceutického průmyslu byly překvapivě schopny vyrobit řadu vakcín v rekordně krátkém čase a jakmile byly k dispozici veřejnosti, začali se lidé nechávat očkovat. Toto je samozřejmě velmi stručný přehled událostí, které se odehrály v této bezprecedentní době, v níž v současné době žijeme. 

Jistě jsme všichni ohroženi, ale skutečná hrozba, které čelíme, není důsledkem nějaké „infekce“ novým a smrtícím „virem“.

Je zřejmé, že celý příběh o covidu má mnoho aspektů, ale cílem tohoto článku je zaměřit se na hlavní problém, který je obsažen v jednoduchém prohlášení: „Nikdy nebylo prokázáno, že by nějaký virus způsoboval nějakou nemoc; proto neexistuje žádná taková nemoc jako covid-19 způsobená virem zvaným SARS-CoV-2.“

Uvědomujeme si však, že je zapotřebí více vysvětlení, aby lidé pochopili rozsah lží, které nám byly sděleny, drakonickou povahu opatření, kterým jsme vystaveni a důvody jejich zavedení. Viry jsou definovány jako částice složené z genetického materiálu v bílkovinném obalu. Tyto částice, které nejsou živé, nebyly nikdy izolovány a jejich genetická výbava nebyla nikdy charakterizována. To ve svém důsledku znamená, že vědci neznají skutečnou identitu žádné konkrétní takzvané „virové částice“. Kromě toho, a to je nejdůležitější, žádná virová částice“ nebyla prokázána jako příčina žádné nemoci – nikdy! 

Všechny experimenty, které jsou prováděny v domnění, že povedou k „izolaci viru“, jsou založeny na experimentech, které provedli John Enders a Thomas Peebles v roce 1952 v 50. letech 20. století a popsaných v jejich zásadní práci s názvem „Propagace cytopatogenních agens v tkáňových kulturách pacientů se spalničkami“, která byla publikována v roce 1954. Tvrdí se, že experimenty, které provedli, prokázaly, že příčinou spalniček je určitý „virus“; pozorné přečtení skutečného článku však ukazuje, že tomu tak není. Ve svém článku v čísle 4/2020 vydání svého časopisu Wissenschafftplus Dr. Stefan Lanka PhD uvádí, že: „Enders, jeho kolegové a všichni virologové přehlédli… že odumírání buněk v laboratoři není způsobeno virem, ale tím, že buňky jsou neúmyslně a nepozorovaně, ale systematicky zabíjeny v laboratoři.“

To znamená, že všechny pokusy od roku 1954, které tvrdí, že prokázaly virovou příčinu nemoci, pouze prokazují cytopatické účinky, které jsou důsledkem experimentálních postupů, které zahrnují použití toxických látek; nejsou výsledkem působení nějakého „viru“. Ve skutečnosti nikdy nebylo prokázáno, že částice, které byly označeny jako „viry“, jsou něco jiného než zbytky buněk/tkání; jak jasně uvedl Stefan Lanka ve svém článku, „Virologové uvádějí typické artefakty odumírající tkáně/buněk a typické struktury… jako viry nebo virové složky.“

Jinými slovy, všechny částice, které byly označeny jako „viry“, jsou jednoduše mrtvé nebo odumírající zbytky buněk/tkání.

Kdyby si všichni uvědomili. tuto základní skutečnost, pak by tato falešná „pandemie“ okamžitě skončila.

Můžeme ptát, proč došlo k této „pandemii“, jestliže viry nezpůsobují onemocnění? Jednoduchá odpověď na tuto otázku zní: „získat kontrolu nad všemi aspekty našeho života“. 

Ačkoli úplné vysvětlení je nad rámec rozsahu tohoto krátkého článku, některé lze určit jako klíčové body. První vodítko lze vyčíst z „EVENT 201“, konference konané v USA v říjnu 2019, na níž se diskutovalo o tzv. reakci potřebné pro potenciální scénář, v němž by došlo k pandemii způsobená smrtícím virem. Ale úsilí o získání kontroly nad běžnou populací byly v platnosti a nabývají na síle již mnoho desetiletí, ne-li staletí.

Nedávné snahy lze pozorovat v dokumentech OSN, zejména Agenda 21 a Agenda 2030, které tvrdí, že jsou schopny realizovat opatření k boji proti problémům, s nimiž se svět potýká. Globální povaha těchto plánů a myšlenka, že musí být koordinovány tak, aby se všichni se podřídili stejnému příběhu, jsou obsaženy v Agendě 2030 v dokumentu, „Naše cesta bude zahrnovat vlády i parlamenty, systém OSN a další mezinárodní instituce, místní orgány, domorodé národy, občanskou společnost, podnikatelský a soukromý sektor. vědeckou a akademickou obec – a všechny lidi.“ (“Our journey will involve Governments as well as Parliaments, the UN system and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil society, business and the private sector, the scientific and academic community – and all people.”)

V naší knize „Co skutečně způsobuje nemoci? Proč všechno, co jste si mysleli o nemocech, je špatně“ dokazujeme, že praktiky moderní medicíny“ jak zlepšit zdraví a schopnost jejich postupů selhávají a způsobují škodu. Cíle Agendy 2030, které se týkají „veřejného zdraví“, údajně vyžadují opatření, jako je lepší přístup k „lékům a očkovacím látkám“; jak to můžeme vidět u cíle udržitelného rozvoje 3.8, který se zaměřuje na:

„Dosáhnout všeobecného zdraví pokrytí, včetně finančního rizika ochranu, přístup ke kvalitním základním zdravotním službám a zdravotní péče a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním lékům a vakcínám pro pro všechny.“

Problémy spojené s vakcínami se budeme zabývat v dalším článku. 

Všech 17 cílů „udržitelnosti Agendy 2030 je navrženo tak, aby získaly kontrolu nad všemi aspekty našeho života a nad všemi zdroji světa. A slabé a zklidněné obyvatelstvo je jedním ze způsobů, jak tyto cíle dosáhnout; pokud tomu chcete zabránit, pak se na tom přestaňte podílet.

Problémy lze řešit pouze tak, že správně identifikujete jejich základní příčiny, aby bylo možné opatření zmírnit nebo dokonce odstranit tyto příčinné faktory. Lékařská zařízení nefungují na základě správného chápání funkcí lidského těla, ani skutečné povahy příčin nemocí; právě z tohoto důvodu současný lékařský systém nikdy nevyřeší problém lidského zdraví a nemocí.

Změna paradigmatu je zjevně nutná. Dlužíme to sami sobě a všem budoucím generacím, abychom převzali zodpovědnost za naše životy a naše a zdraví; alternativa – život v naprosté podrobenosti – je nemyslitelná.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Žádný virus nebyl nikdy izolován ani nebylo prokázáno, že by způsoboval onemocnění.  Údajné propuknutí nemoci v čínském Wuhanu koncem prosince 2019 bylo rychle ohlášeno jako přerůstající v „epidemii“ a 11. března 2020 WHO vyhlásila, že se jedná o „pandemii“.  V rychlém sledu byly země…

Sdílet na sociální sítě