GNM: Informujte se, dokud jste zdraví!

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Proč tento slogan? Na první pohled to může znít trochu zvláštně, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché na pochopení. Mohu to vyjádřit jinými slovy: tonoucího nenaučíte plavat. I když tento příměr mluví sám za sebe, přesto se v tomto příspěvku budu tomuto tématu věnovat podrobněji. 

Obecně téměř všichni lidé věří v „posvátnou medicínu“ s jejími stovkami dogmat. Výjimkou jsou samozřejmě ti, kteří měli to štěstí a dozvěděli se o Germánské Nové Medicíně (Germanische Heilkunde), včetně vás. Všichni ostatní stále věří konvenční medicíně, tj. její zárodečné (infekční) teorii, jejím diagnózám včetně údajných příčin nemocí a jejím terapiím, prostě boji proti symptomům.

To ovšem není nic překvapivého. Všichni jsme vyrostli na špatných znalostech. Všichni jsme přijali tyto lži, zkreslení a falešné teorie týkající se procesů nemocí. Počínaje rodiči [kteří to nevěděli lépe], přes [špatný] vzdělávací systém, média a až po všechny oblasti našeho života. Nemoci, zejména rakovina, byly vždy vykreslovány jako něco zlého, někdy nevyhnutelného nebo jako něco trestajícího. Proto je strach hluboký a pokud se v životě objeví diagnóza rakoviny, otřese to s námi až do morku kostí. Co s lidmi dělá toto vědomí, které bylo správcem systému záměrně nesprávně instalováno po dlouhou dobu, jsme mohli nedávno zažít zblízka při pandemii falešných virů a hromadném očkování. 

Ve většině případů je normální průběh událostí zcela stejný. Pokud se pacient od konvenčního lékaře dozví brutální diagnózu rakoviny, propadne absolutní panice a okamžitě se nechá strhnout k následným konfliktům, jako je např. konflikt smrti a strachu [plicní alveoly]. Jeho dosavadní život už najednou není takový, jaký byl; vše se mění, protože náhle je ohrožen jeho vlastní život. Samozřejmě kromě sebe samého existuje mnoho dalších starostí, např. o vlastní děti, životního partnera, finanční přežití, jak dál a tak dále a tak dále. 

Lidé důvěřují konvenčním lékařům, „polobohům v bílém„, protože ti hned vědí, co je pro pacienta dobré a co by se mělo udělat. Jen kvůli tomuto vnímání se pacienti nechávají vláčet po žhavých uhlících všemi léčebnými opatřeními, která spočívají výhradně v boji proti symptomu. Je tu paleta strašných věcí, které se pacientům dělají: Operace daleko do zdravé tkáně [např. odstranění celých úseků střeva], mrzačení orgánů až po jejich úplné odstranění, amputace, zbytečné operace mozku [nádor mozku], pokládání umělých močových a střevních stomií, transplantace orgánů, chemoterapie, ozařování, dialýza …….

Pokud pak začne jedné z obětí léčby svítat, protože v konvenční medicíně nezažívá žádné uzdravení, ale pravý opak, nebo protože je oznámeno: pacient je už bez možnosti další léčby, obrátí se na tzv. alternativní medicínu, která v mnoha případech také nemůže pomoci, což je také logické, protože k 5 biologickým zákonům přírody nemohou existovat žádné alternativy; ty v tomto stvoření fungují vždy a všude. 

I když se lidé postižení rakovinou dozvědí o Germánské Nové Medicíně (Germanische Heilkunde), často se s tím nedokážou smířit. Jsou v naprosté tísni, plní strachu a paniky a konvenční lékaři ještě přilévají olej do ohně tím, že je třeba něco velmi rychle udělat, jinak jsou šance na přežití velmi malé. Na zabývání se 5 biologickými zákony přírody samozřejmě nezbývá čas, myšlenky člověka jsou zablokované. A jakmile se pacientovi v tomto stavu podaří pochopit, že Germánská Nová Medicína může být jeho záchranou, zasáhne jeho životní partner a příbuzní a tvrdošíjně pracují na tom, aby vložil důvěru do konvenční medicíny, myslí to jen dobře!

Ze všech těchto důvodů je heslo „Informujte se, dokud jste zdraví!“ snadno pochopitelné. Je důležité pochopit Germánskou Novou Medicínu (Germanische Heilkunde) takovou, jaká je, včas a v nejlepším případě samozřejmě dříve, než vás „něco dožene“. Jen ona dokáže pojmenovat a prokázat příčiny nemocí na příštím nejlepším pacientovi. 

Abych to vyjádřil ještě jednou jasně: Základem terapie rakoviny/nemocí, které se vyvíjejí samy od sebe, je 5 biologických zákonů přírody. Vše ostatní, např. přírodní bylinná medicína, metody odhalování starých konfliktů, užívání léků, operace a mnoho dalšího, lze s radostí doplňkově přidat, ale pouze pokud to má smysl a je to v zájmu pacienta, nikoliv v zájmu farmaceutického průmyslu. Teprve když máte plnou důvěru v Germánskou Novou Medicínu, protože jste ji již mohli vyzkoušet na sobě nebo na svém partnerovi/dětech, můžete se tváří v tvář diagnóze rakoviny zcela uvolněně opřít, protože víte o příčinách, tedy o konfliktu [DHS], a především víte, co dělat, totiž konflikt ve většině případů řešit.

Pokud jste přesvědčeni o Germánské Nové Medicíně, chtěl bych vás požádat, abyste tyto znalosti předali své rodině, příbuzným a přátelům, tedy všem lidem, kteří jsou vám blízcí. Tyto znalosti již mnohokrát zachránily život.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Proč tento slogan? Na první pohled to může znít trochu zvláštně, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché na pochopení. Mohu to vyjádřit jinými slovy: tonoucího nenaučíte plavat. I když tento příměr mluví sám za sebe, přesto se v tomto příspěvku budu tomuto tématu…

Sdílet na sociální sítě