Rozhovor s Johannem Holledauerem z Akademie GHK („Germánská nová medicína“)

image_pdfStáhnout PDF

30. května 2023

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

(Pozn. PHA s hrdostí představuje vůbec první publikovaný rozhovor s Johnem Halledauerem. Systém GHK má potenciál vrátit všem lidem nezávislost a suverenitu v oblasti zdraví. Možná právě proto se GHK setkává s tak tvrdým odporem a potlačováním ze strany lékařského establishmentu. Doufáme, že vás zaujme a inspiruje k tomu, abyste se dozvěděli víc)!

John Holledauer

José Lacey

Jménem Aliance pro zdraví lidu vás vítám, Johne! Jsem rád, že vám mohu položit několik otázek o Germanische Heilkunde (Germánské nové medicíně), protože se domnívám, že o jejích výhodách neví dost lidí. Mám také podezření, že se zanedlouho stane klíčovým aspektem zdravotní péče.

Jste překladatelem základního materiálu z němčiny do angličtiny. Jak jste se do projektu zapojil a co vás na GHK zpočátku zaujalo?

John Holledauer:

V roce 1997 jsem četl knihu, která popisovala objevy doktora Hamera. Tehdy jsem se poprvé dozvěděl něco o medicíně a biologii, čemu jsem rozuměl. Nemusel jsem důvěřovat a věřit tomu, co Dr. Hamer říká, protože Germanische Heilkunde je logická – je bio-logická.

V GHK nejsou žádné rozpory ani dogmata a každý může GHK zažít ve svém každodenním životě, ve svém vlastním těle.

Po přečtení knihy doktora Hamera v roce 1997 jsem se zúčastnil první přednášky Helmuta Pilhara ve Vídni. Od té doby hraje GHK v mém životě významnou roli. Když jsem se před 13 lety seznámil se svou ženou, trpěla řadou alergií a chronických onemocnění. Rozhodli jsme se přijít na kloub jednotlivým jejím příznakům podle pravidel GHK a mnohé z nich vedly k zážitkům z dětství, které měla s babičkou jako stopu (jakýsi spouštěč). Moje žena vyřešila všechny své alergie krátce poté a pak se naučila GHK rychleji než já!!! Navštěvovali jsme všechny Helmutovy semináře a žili podle těchto přírodních biologických zákonů. Helmut Pilhar byl 25 let mým blízkým přítelem a věděl, čeho jsme s Natálií ohledně GHK schopni.

Od té doby, co se učíme a žijeme podle GHK, si také dovolujeme luxus nemít zdravotní pojištění. Udržování zdraví naší rodiny je naší odpovědností.

V srpnu 2020 plánoval Helmut Pilhar přeložit veškeré znalosti Germanische Heilkunde a kompletní program seminářů z němčiny do dalších jazyků. Proto nás požádal, zda bychom neměli zájem pomoci s překladem webových stránek a kompletního programu semináře do angličtiny a dalších jazyků v rámci společného projektu. Toto rozhodnutí znamenalo, že se zavazujeme k několikaleté neplacené práci, každý den a nespočet hodin.

JL: Zdá se, že GHK se zrodila za tragických okolností. Můžete nám říci něco o jejím vzniku?

JH: Syn doktora Hamera, Dirk, spal v roce 1979 na lodi v přístavu v italské Neapoli, když ho zasáhla zbloudilá kulka. O čtyři měsíce později zemřel v náručí svého otce. Střelcem byl princ Viktor Emanuel Savojský, syn posledního italského krále. Přestože přiznal vinu, byl zproštěn viny, což doktor Hamer odmítl přijmout. Trval na odsouzení a tím si poprvé získal velmi mocné nepřátele.

Doktor Hamer onemocněl rakovinou varlat (konflikt ztráty) kvůli ztrátě svého syna. Došel k závěru, že tragická smrt jeho syna Dirka souvisí s jeho vlastní rakovinou varlat. V univerzitní nemocnici v Tübingenu měl možnost ověřit si svou teorii dotazováním mnoha dalších pacientů s rakovinou varlat. Od té chvíle pro něj nebylo obtížné určit příslušnou příčinu všech ostatních druhů rakoviny.

Svůj objev, který nazval „železné pravidlo rakoviny“, zveřejnil Dr. Hamer 4. října 1981 na univerzitě v Tübingenu ve formě habilitační práce. Profesoři univerzity si velmi rychle uvědomili, že tyto nezvratné přírodní zákony budou iniciovat konec jejich obchodního modelu a vše, co po léta učili a praktikovali, bude muset být nově označeno jako kruté mučení! Univerzita v Tübingenu odmítla provést oficiální ověření jeho objevu, ačkoli to mohlo být provedeno během tří dnů.

Dva soudní rozsudky zavázaly univerzitu v Tübingen k provedení tohoto jednoduchého ověření. Přesto univerzita v Tübingenu a další univerzity po celém světě již 42 let odmítají oficiálně ověřit pět jednoduchých biologických přírodních zákonů, které Dr. Hamer nastínil ve své postdoktorské práci. Jedinou výjimkou bylo září 1999, kdy oficiální ověření provedla Trnavská univerzita (Slovensko). Toto ověření staví Germanische Heilkunde do pozice nejmodernější vědy na světě, nicméně toto ověření je důsledně ignorováno a lékařský průmysl předstírá, že k němu nikdy nedošlo.

JL: Kromě toho, že chce PHA podporovat lidi v jejich léčebných procesech, chce také povzbuzovat lidi, aby převzali odpovědnost za své vlastní blaho – odpovědnost za svou mysl/tělo/ducha je koneckonců prvkem skutečné suverenity. Jak si myslíte, že by s tím GHK mohla být v souladu?

JH: Příčina všeho, čemu říkáme nemoc, včetně rakoviny, alergií, psychóz atd., vždy vychází z biologického konfliktního šoku (DHS) nebo je reakcí na něj. Každý konfliktní šok iniciuje speciální biologický program, který přesměruje celý organismus k vyřešení původního konfliktu a to se děje současně na třech úrovních, na psychice, v orgánu a v mozku. To bychom mohli nazvat terapií přírody; tato terapie nám aktivně pomáhá najít skutečné řešení našich konfliktů. Když v GHK používáme slovo „konflikt“, máme na mysli prožitkový šok, který je velmi závažný, vysoce akutně dramatický a izolovaný.

Takový konflikt prožívá člověk sám a je na něm, aby jej vyřešil. Žádný terapeut, žádný onkolog, dokonce ani doktor Hamer nemůže vyřešit konflikt někoho jiného za něj, protože nikdo nemůže žít náš život za nás. Za svůj život jsme a vždy budeme zodpovědní sami. Hlavní proud společnosti uvěřil iluzi, že je možné tuto vlastní odpovědnost delegovat na druhé. Pokud jsme měli štěstí, museli jsme za tuto iluzi zaplatit jen spoustou peněz, někteří však za ni platí životem.

Germanische Heilkunde je lékem svobody, protože bez vlastní odpovědnosti není svobody. Lékař nebo terapeut Germanische Heilkunde může být pouze poradcem a společníkem a pouze pacient se může léčit sám. Jen my sami můžeme vyřešit svůj konflikt. Nikdo nemůže udělat práci za nás a pouze my sami můžeme projít fází léčebných symptomů.

JL: Měl jste možnost využít tyto poznatky, pokud jde o vaše vlastní uzdravení?

JH: Ano, samozřejmě. GHK je nedílnou součástí mého života, je to jako ptát se ryby na význam vody v jejím životě. Je to pro můj život nejvíce určující prvek, bez něhož si svůj život nedokážu ani představit.

Každý očekává zprávy o velkolepých úspěších při léčení rakoviny bez konvenční lékařské terapie. A ano, i to v mém případě existuje. V roce 1999 jsem měl osteosarkom, v krevním obraze leukémii, a v roce 2017 jsem měl otok mozku, který radiolog diagnostikoval jako nádor mozku.

Je však důležité mít na paměti tisíce drobných zážitků, které se dějí každý den a kterých si sotva všimnete a možná jim ani nevěnujete pozornost. Například když se mému dítěti na obličeji objevila drobná vyrážka. Musel bych si vzpomenout, že před dvěma hodinami při čekání na pokladnu v supermarketu moc chtěl sát z matčina prsu, což v tu chvíli nebylo možné. Poté, co byl konečně doma přiložen k prsu, se jeho separační konflikt vyřešil, a proto se objevily příznaky hojivé fáze v místě, kde si moje dítě spojovalo odloučení od matčina prsu, kolem úst.

Germanische Heilkunde je určena lidem, kteří skutečně chtějí porozumět naší biologické přirozenosti. Ta je určujícím prvkem života. Těžko si dovedu představit, jak mohou lidé bez těchto znalostí žít a přežít.

JL: Myslíte si, že je to druh vědomostí, které by se při správném podání mohly vyučovat ve škole tak, aby je každý v dospělosti v základních rysech ovládal?

JH: Rozhodně. Germanische Heilkunde by měla být pro děti stejně přirozená jako jejich mateřský jazyk. Germanische Heilkunde by měla být součástí všeobecně vzdělávacích osnov a samozřejmě by se měla vyučovat už v mateřské škole. Každá matka by měla vědět, jak může svému dítěti s ekzémem pomoci! Děti by nemusely snášet obličejové masky nebo falešné PCR testy, kdyby GHK byla všeobecnou znalostí.

Děti by mohly pochopit, proč mají zase průjem, proč je bolí koleno nebo proč mají lupy. Pokud se chlapci dostalo veřejného odmítnutí od nejkrásnější dívky ve škole (konfliktní šok) a od té doby je na kolejích separačního konfliktu pokaždé, když tuto dívku vidí (konflikt „visí“ aktivně) .

JL: Podle mého názoru je vše, co vrací mužům a ženám na světě zdraví a svobodu, úžasná věc. Nicméně chápu, že jste v poslední době narazil na odpor, zatímco jste GHK zpřístupnil širšímu publiku. Jakou podobu měl tento odpor a proč si myslíte, že by někdo chtěl potlačovat tak osvobozující znalosti?

JH: Pro obyčejné lidi je nepředstavitelné, že tento nejvýznamnější objev v dějinách lidstva je systematicky potlačován a zatajován. K tomuto systematickému a globálnímu potlačování poznání však dochází již od 4. října 1981, kdy doktor Hamer představil 5 přírodních biologických zákonů.

Musíte pochopit, že kdyby byl GHK všeobecně známý, pak by lékařský a farmaceutický průmysl neměl žádné klienty. Dovedete si představit, co by se stalo s globální ekonomikou! Kdyby GHK byla všeobecně známá, univerzity, média, soudy, vláda a církev by se potýkaly s jedinci, kteří by byli zodpovědní za svůj život a kteří by již nepotřebovali, aby je někdo řídil. Znamenalo by to zhroucení současné mainstreamové společnosti, jejímž cílem je ovládat jednotlivce a mentálně je zotročit.

Zapřisáhlí odpůrci Dr. Hamera po jeho smrti v srpnu 2017 nezmizeli, naopak jsou dnes ještě aktivnější než kdykoli předtím. Navíc jsou tu i tací, kteří udělají cokoli, aby zachovali status quo a udrželi jednotlivce v závislosti na systému. Práce Dr. Hamera je systematicky potlačována, nicméně přístup k jeho odkazu a poznatkům o pěti jednoduchých přírodních biologických zákonech se rozšiřuje.

Pro každého, kdo se chce seznámit s odkazem Dr. Hamera, je jeho kompletní dílo k dispozici v němčině. Chtěl bych to však říci zcela jasně, GHK není o školení terapeutů, protože k tomu bychom potřebovali přístup na univerzitní kliniky a to zatím prostě není možné. Dostupných informací o GHK je v němčině nesrovnatelně více než v jakémkoli jiném jazyce. Strážci brány Deep State si dali záležet na tom, aby jazykovou bariéru do jiných jazyků překonaly jen fragmenty celého tohoto vědění. A aby toho nebylo málo, šíří se a do hlavního proudu se dostávají záměrně překroucené a chybné verze, které jsou pro odkaz Dr. Hamera nepřijatelné.

Když Helmut Pilhar zahájil projekt GHK Academy s námi překladateli a budoucími učiteli, některé lobby bily na poplach. Šíří falešné a tudíž bezcenné verze odkazu Dr. Hamera a vedou nekonečné pomlouvačné kampaně s falešnými obviněními a emotivně nabitými lžemi. Nikdy se nezabývají odborným nebo relevantním tématem.

Mé neustále opakované doporučení zní: pokud jde o Dr. Hamera, sáhněte pouze po původních verzích. Záměrné vynechávky a falzifikace nepozná nikdo, kdo se neučil Germanische Heilkunde v originálním německém jazyce.

Donedávna to nebylo možné a muselo se vycházet z toho, co bylo k dispozici v angličtině. Nyní je poprvé k dispozici originální domovská stránka a celý program semináře v angličtině. Po letech překladu původního díla Dr. Hamera je nyní k dispozici vzdělávací program webinářů Mezinárodní akademie GHK.

JL: Co říká GHK o očkování a poškození očkovací látkou?

JH: Abych mohl odpovědět na vaši otázku, musím vysvětlit něco málo z historie. Základ očkování pochází od Louise Pasteura, který před 150 lety tvrdil, že příčinou nemocí jsou mikroby a bakterie. Pasteur tak vyvolal celosvětový strach z mikrobů, který trvá dodnes. Rockefeller na této globální fobii vybudoval gigantický obchodní model. Přibližně před 100 lety se tento obchodní model postavený na Pasteurově teorii měl zhroutit, protože bylo stále obtížnější potlačit skutečnost, že jsme neustále v kontaktu s mikroby, vnějším i vnitřním, aniž bychom byli nemocní. Ve skutečnosti bychom bez mikrobů nemohli vůbec žít. Dnes každé dítě ví, že trávení probíhá díky mikrobům (Pro-Biotica).

Aby si tedy zachovali svůj obchodní model založený na Pasteurově teorii, vymysleli v roce 1930 další hypotézu, která dala vzniknout nechvalně známému imunitnímu systému, který bojuje proti zlým mikrobům a bakteriím. Tato hypotéza sice připouští, že máme mikroby, nicméně tvrdí, že v našich tělech máme také armádu, která s těmito zlými mikroby bojuje, pokud „vystoupí z řady“!

Bitva ze Starého zákona, věčná válka mezi dobrem a zlem. Toto pojetí dobra a zla má kořeny v náboženském dogmatismu; příroda tento princip nezná. V přírodě má vše biologický smysl pro přežití jedince a především druhu, ale nikdy ne s cílem zničit život (autoimunitní).

Proces očkování může být velmi rozporuplný. Zkuste si představit sami sebe v pozici malého dítěte, které matka odnese do nepříjemného prostředí, kde to páchne dezinfekcí a kolem chodí cizí lidé v bílých pláštích. Matka pro dítě znamená celý svět. Jedinou ochranou, kterou dítě má, je jeho matka. Matka dítě předá cizímu člověku, který mu ublíží jehlou. Dítě se snaží bránit, ale nemůže a tak utrpí DHS, motorický konflikt se svalstvem „nemůže se bránit“, ochrnutí příčně pruhovaného svalstva (laicky řečeno to znamená, že v okamžiku očkování může dítě utrpět konfliktní šok postihující specifickou svalovou tkáň, může trvat dny i desetiletí, než se konfliktní šok vyřeší).

Pokud dítě tento konflikt vyřeší doma, pak se podle 5 biologických zákonů dostane do krize, která vyústí v epileptický záchvat. Matka zpanikaří a spěchá s dítětem zpět na kliniku, čímž ho uvede do pořádku. Tím se znovu aktivuje vyřešený konfliktní šok.

Po cestě z kliniky tam a zpět se stav dítěte stane chronickým a dítě bude označeno za pacienta s epilepsií, obrnou nebo roztroušenou sklerózou. Jak vidíte, netýká se to jen jedu ve vakcíně, k vyvolání konfliktního šoku stačí už samotný proces očkování a to i sterilní jehlou s fyziologickým roztokem.

O tom, že očkování obsahuje těžké kovy, jako je rtuť a jejich množství se každoročně zvyšuje, nebudu diskutovat, protože to je předmětem toxikologie, nikoli Germanische Heilkunde.

Pokud se podíváte na 1. biologický zákon přírody v GHK, tak ten popisuje příčiny těch nemocí, které vznikají samovolně; například rakovina, chronické nemoci, alergie a psychózy. Nevztahuje se na otravy, úrazy a extrémní podvýživu. Obsah očkovacích látek by spadal do kategorie otrav.

JL: Co mohou z pohledu GHK dělat ti, kteří byli poškozeni vakcínami Covid 19?

JH: Těm, kteří byli poškozeni vakcínou C-19, bych doporučil, aby si prostudovali GHK a převzali odpovědnost za své zdraví. Studiem GHK pochopí přírodní zákony, takže už nebudou hledat záchranu u nadnárodní farmaceutické společnosti před virem, který ani neexistuje!

Zázračné léky na poškození z C-19 vakcín neexistují, může to však být začátkem nového pohledu na zdraví, život a budoucnost.

Na to, co vlastně genetická manipulace vakcín C-19 je a jak funguje, mohou spolehlivě odpovědět pouze vývojáři. C-19 vakcíny jsou vojenský projekt a pouze samotní vývojáři této zbraně, tedy armáda, vědí, jak pokročilá tato zbraň je a jaké jsou její požadované účinky. Je možné, že si ani nejsou jisti, jaké účinky má a prostě využívají lidskou rasu jako pokusné králíky pro svůj Nový světový řád!

JL: Na závěr, Johne, co vás čeká v budoucnosti a jaké naděje vkládáte do budoucnosti GNM?

JH: Dr. Hamer měl jen velmi málo možností, jak se o své objevy podělit, kromě svých knih a seminářů. Dnes nám však internet nabízí možnosti efektivní a účinné komunikace, a to v němčině, angličtině, ruštině atd. Původní program seminářů Dr. Hamera a Helmuta Pilhara byl nyní přeložen a anglické webové stránky GHK Academy jsou nyní zdarma dostupné všem na celém světě. 

Na webových stránkách GHK Academy najdete vše potřebné ke studiu a pochopení biologických znalostí pro všechny členy rodiny. K dispozici jsou semináře, výukové programy a webové semináře pro všechny úrovně od úvodní až po pokročilé.

Mou největší nadějí a motivací k práci 12-16 hodin denně je zpřístupnit znalosti Dr. Hamera co největšímu počtu lidí. Jakmile se tyto znalosti stanou známými po celém světě, naše společnost se bude muset změnit, protože lidé převezmou větší odpovědnost za své vlastní blaho a nenechají se oblbnout lží a podvody vládnoucích elit.

Celý život žijeme ve svém těle, a přesto víme jen velmi málo o jeho fungování. Mým hlavním cílem je to změnit tím, že dosáhnu celosvětové legalizace Germanische Heilkunde. Tohoto cíle budeme schopni dosáhnout, když se lidé aktivně rozhodnou pro vlastní zodpovědnost a rozhodnou se tyto znalosti přijmout.

Rád bych vyjasnil případné nejasnosti, které by někteří lidé mohli mít mezi GNM a GHK. GNM znamená German New Medicine a GHK znamená Germanische Heilkunde. Dr. Hamer původně nazval své dílo GNM, když však viděl, že jeho odpůrci vytvářejí paralelní terapie a nazývají je GNM, aby je lidé nemohli rozlišit, změnil název na GHK. GHK se týká pouze práce Dr. Hamera.

JL: Johne, jsem vám velmi vděčný za váš čas a oceňuji, že jste nám poskytl úplnější obraz o GHK a o tom, jak může pomoci lidstvu. Přeji vám hodně štěstí při jeho uskutečňování!

JH: Děkuji vám, José, za vaše otázky, bylo mi potěšením na ně odpovídat a pevně doufám, že budeme mít příležitost hovořit s Aliancí pro zdraví lidu podrobněji.

José Lacey

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

30. května 2023 Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš (Pozn. PHA s hrdostí představuje vůbec první publikovaný rozhovor s Johnem Halledauerem. Systém GHK má potenciál vrátit všem lidem nezávislost a suverenitu v oblasti zdraví. Možná právě proto se GHK setkává s tak tvrdým odporem a potlačováním ze strany lékařského establishmentu.…

Sdílet na sociální sítě