GNM: Je borelióza skutečně způsobena kousnutím klíštětem?

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Zde na tomto kanálu budeme mít možnost průběžně nahlížet na konvenční lékařské diagnózy z pohledu Germánské Nové Medicíny (Germanische Heilkunde). Tento krok není snadné pochopit pro mnohé, kteří se o GNM zajímají, ale dosud ji dostatečně do hloubky nestudovali. Proto toto téma vyžaduje nejprve obecný úvod.

V podstatě se běžný lékař při svém studiu učí, jak stanovit diagnózu a jaký lék nebo jakou terapii má pacientovi předepsat. Samozřejmě se učí také anatomii a několik dalších věcí, ale zásadní je spojení mezi diagnózou a lékem/terapií. 

Krátká odbočka k anatomii: Anatomie konvenční medicíny je samozřejmě do značné míry správná. Je to „opravna“ konvenčních lékařů, kterou používá i GNM. Dr. Hamer však také objevil mnoho věcí, které konvenční medicína dosud nepojmenovala nebo nechce, aby byly známy, např. že srdeční předsíně jsou tvořeny hladkou svalovinou [žlutooranžově pruhovaná skupina, řízená mozkovou dření] nebo že výstelka koronárních cév je tvořena dlaždicovým epitelem [červená skupina]. To jsou však pouze dva příklady mnoha…..

Ale nyní zpět k tématu: Při stanovení diagnózy se konvenční lékař zaměřuje pouze na fyzické příznaky. Nezajímá ho psychika pacienta ani mozek [s výjimkou případu údajného nádoru mozku], proč by také měl? Konvenční medicína bojuje pouze se symptomy. Nyní pacient obvykle přichází k lékaři s několika symptomy najednou a lékař z tohoto konglomerátu stanoví tzv. diagnózu. Co to přesně znamená, uvidíme za chvíli na příkladu boreliózy. Lékař má v podstatě k dispozici katalog „nemocí“ a jejich příznaků a pacientovy potíže k nim přiřadí. Pak, pokud sedí co nejvíce příznaků, obdrží tato „katalogizovaná nemoc“ souhlas a stává se tak diagnózou. Jak již bylo zmíněno, ta je pevně spojena s léky, které se mají podávat, nebo s terapií, která se má použít. 

V GNM slouží diagnózy konvenční medicíny v nejlepším případě k určení přesných příznaků. Zde se z histologického nálezu, pokud je k dispozici, dozvíme, která tkáň, tj. která embryonální zárodečná vrstva, je na daném orgánu postižena. GNM je předdefinovaný (předurčený) systém. Máme tři úrovně psychika-mozek-orgán, ze kterých můžeme vycházet. Vždy můžeme vyvozovat závěry z jedné úrovně přes druhou a navrch si to ověřit na třetí úrovni. Ve skutečnosti tyto tři úrovně psychika-mozek-orgán neexistují každá sama o sobě, protože lidská bytost je individuální [nedělitelná]. K dopadu DHS dochází v jedné vteřině na všech třech zmíněných úrovních. Tříúrovňový model je však skvělým způsobem, jak lépe pochopit procesy Smysluplných biologických speciálních programů.

Pomocí postižené tkáně tak můžeme např. v případě rakoviny říci, co se vlastně v těle děje a co je příčinou změn nebo tzv. nemocí. Motto tedy zní: Řekněte mi postižený orgán a tkáň a my vám řekneme, co se s vámi děje.

Konglomerát několika symptomů v konvenční medicíně tedy není (v GNM) jen jedna „nemoc“, ale obvykle se jedná o několik konfliktů najednou, které jsou ve fázi hojení. Tolik úvodem a nyní přejděme ke konvenční lékařské diagnóze boreliózy a k tomu, co o ní říká GNM.

Konvenční medicína uvádí: “Lymská borelióza, nazývaná také borrelióza, je onemocnění přenášené vektorem, jehož původcem je bakterie Borrelia (https://en.wikipedia.org/wiki/Borrelia), kterou přenášejí klíšťata rodu Ixodes

Nejčastějším příznakem infekce je šířící se červená vyrážka zvaná erythema migrans [EM], která se objevuje asi týden po kousnutí klíštětem v místě nákazy. Vyrážka obvykle není svědivá ani bolestivá. Vyrážka se objeví asi u 70-80 % infikovaných jedinců. Včasná diagnostika může být obtížná. 

Mezi další časné příznaky může patřit horečka, bolest hlavy a únava. Pokud se neléčí, mohou příznaky zahrnovat ztrátu schopnosti pohybovat jednou nebo oběma stranami obličeje, bolest kloubů, silnou bolest hlavy se ztuhlostí šíje nebo bušení srdce. Po měsících až letech se mohou objevit opakované epizody bolesti a otoku kloubů. Příležitostně se může objevit vystřelující bolest nebo brnění v rukou a nohou. I přes vhodnou léčbu se u přibližně 10 až 20 % nemocných objevují bolesti kloubů, problémy s pamětí a únava po dobu nejméně šesti měsíců.”

Tolik konvenční medicína. Pojďme si ji nyní rozebrat a podívat se, co o ní říká GNM: 

Pár slov o detekci borélií:

Detekce borélií v krvi pacienta se provádí pomocí sérologických testů, při nichž se pomocí protilátek zjišťují struktury bakteriálních buněk, které působí jako antigeny. K tomuto účelu se používají různé testy: enzymový imunosorbční test [ELISA] nebo Western blot [imunoblot]. Tyto testy detekují pouze proteiny, nikoliv samotné bakterie [borélie]. Promiňte? Nedetekují samotné borélie, ale pouze jakési proteiny? 

Tento postup již známe z nejrůznějších testů na alergie nebo v současnosti ve spojení s PCR či rychlými testy v rámci falešné pandemie COVID. Ani tam se nedetekuje přímo virus [který neexistuje], ale sekvence RNA nebo DNA nalezené v buněčných odpadech. Z toho vyplývá jediný závěr, který lze vyvodit a to, že uvedené patogeny nejsou přítomny z důvodu nedostatečné přímé detekce a nemohou tedy být spouštěčem „nemoci“ zvané „borelióza“.

Podrobněji o příznacích:

Vzhledem k tomu, že v „případě nemoci“ neprobíhá žádná orgánová aktivita [s výjimkou případů nehod, otrav, ozáření atd.] bez Hamerova ohniska [HF], lze jej samozřejmě nalézt i v příslušných částech mozku u níže uvedených SBS. Protože máme k dispozici zmíněné 3 úrovně [psychika-mozek-orgán], často nepotřebujeme CT lebky [= úroveň mozku], které je třeba nejprve připravit a vyhodnotit. Konflikty můžeme odvodit na základě přítomných symptomů. Jdeme na to!

Zarudnutí kůže > Celoživotním podmiňováním jsme se naučili, že klíšťata jsou nebezpečná a při kousnutí mohou přenášet špatné nemoci. Lidé se tedy kousnutí klíštětem samozřejmě bojí. Pokud někdo uvidí klíště přisáté na svém těle, může to být velmi akutně dramatické, vnímané jako izolující a zároveň překvapivé [= 3 kritéria = DHS]. Většina lidí [70 – 80 %] trpí konfliktem „chtít se od klíštěte oddělit“ = separační konflikt týkající se epidermis. Zarudnutí kůže již představuje fázi hojení.

Nyní si můžeme položit otázku: Co když dojde k zarudnutí kůže v okolí místa kousnutí a postižená osoba klíště neviděla ani si nevšimla kousnutí klíštětem? Při kousnutí klíštětem dochází do určité míry k průniku cizorodých látek, které se projeví jako malá lokální otrava s odpovídající reakcí [zarudnutím].

Bolest hlavy > Bolest hlavy může mít různé příčiny a může být důsledkem otravy léky, alkoholem, nikotinem. Dále mohou edematózní [oteklá] Hamerova ložiska [HF] doprovázet fáze hojení různých SBS. Jedná se o proces, který vyžaduje prostor v mozku doprovázený zvýšením nitrolebního tlaku, což může vést k bolestem hlavy, ale také k funkčním poruchám. Fáze hojení intelektuálního sebepoškození, týkající se kalvárie, způsobuje také bolesti hlavy.

Horečka/únava > Tyto příznaky jsou obecně doprovodnými příznaky fází hojení. Horečka slouží ke změně prostředí, aby se mikrobům lépe pracovalo. Ve fázi uzdravování musí pacient dohnat ztracený spánek z konfliktně-aktivní fáze.

Bolesti kloubů/svalů > Tento druh bolestí je výsledkem hojivé fáze kolapsu sebehodnoty [SVC, self-value collapse] = SBS pohybového aparátu [kostí, svalů, šlach, vazů] nebo skutečného revmatismu = SBS okostice s efuzivní bolestí v aktivní fázi podle lokalizace. Ke kostní SBS patří také ztuhlost krku = léčebná fáze intelektuálního kolapsu vlastní hodnoty [SVC, nespravedlnost, nesoulad, zajetí] týkající se SVC krční páteře.

Ochrnutí obličeje > Ochrnutí obličeje [nazývané také mrtvice] na pravé nebo levé straně vzniká v aktivní fázi motorického konfliktu [„ztratil tvář“, „byl z něj udělán hlupák“]. 

Palpitace > Může se jednat například o léčebnou krizi konfliktu přetížení týkajícího se srdečního svalu [myokardu].

Všechny zde uvedené příznaky se samozřejmě nevyskytují u každého pacienta s „nebezpečným kousnutím klíštětem 🤭“. Záleží výhradně na tom, co si postižený v okamžiku DHS asociuje [jaké myšlenky se mu honí hlavou]. U jednoho člověka je to tak a u druhého jinak, čímž je snadné „chytit“ několik DHS, které se projevují příznaky ve výše popsaných fázích léčení.

Pokud člověk pochopil GNM, lze každou konvenční lékařskou diagnózu, která je často změtí symptomů, rozebrat, jako je tomu v případě boreliózy. Lymská borelióza jako další příklad jedné z 5000 hypotéz konvenční medicíny je tedy nyní odčarována!

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Zde na tomto kanálu budeme mít možnost průběžně nahlížet na konvenční lékařské diagnózy z pohledu Germánské Nové Medicíny (Germanische Heilkunde). Tento krok není snadné pochopit pro mnohé, kteří se o GNM zajímají, ale dosud ji dostatečně do hloubky nestudovali. Proto toto téma vyžaduje nejprve obecný úvod.…

Sdílet na sociální sítě