GNM: Lymská nemoc nebo syndrom?

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Lymská nemoc je aktuálním tématem jak v tradiční, tak v alternativní medicíně. Donedávna nebyla ani považována za „nemoc“.

Stejně jako všechny ostatní takzvané „infekce“ je celé téma velmi špatně pochopeno. Nejprve musíme ocenit objev čtvrtého biologického zákona Dr. Hamera, „Ontogenetický systém mikrobů“, kde zjistil, že všechny mikroby, které člověk zná, mají svůj biologický význam a účel. Ve skutečnosti mají „symbiotický“ vztah se všemi formami života.  Jinými slovy, slouží určitému účelu v tom, čemu říkáme „proces nemoci“. Nezáleží na tom, o jakém druhu mikrobů mluvíme, ať už jsou jakékoliv, „usídlí“ se pouze za specifických podmínek.

Především nám objev čtvrtého biologického zákona říká, že se u nás nevyvíjí ŽÁDNÝ druh nemoci zahrnující mikroby, dokud se nenacházíme ve fázi řešení, v GNM známé také jako fáze uzdravení. To znamená, že jakákoli takzvaná „infekce“ je ve skutečnosti součástí způsobu uzdravování našeho těla.

Test Elisa

Poprvé jsem o lymské nemoci slyšela asi před 30 lety a samozřejmě to byly jen spekulace a konvenční medicína s tím nechtěla mít nic společného, stejně jako s objevem pěti biologických zákonů Dr. Hamera. Věci se však změnily přinejmenším tam, kde je borelióza přijímána jako nemoc, a nyní slyšíme, že prakticky každý, kdo má širokou škálu příznaků, je diagnostikován jako nakažený touto specifickou bakterií v důsledku kousnutí klíštětem jelení zvěře, i když se přiznává, že testovací metody jsou neprůkazné a nespolehlivé.

Ve skutečnosti se testování, které se nejčastěji používá k diagnostice lymské choroby, nazývá „Elisa test“, stejný test, kterým se diagnostikuje HIV, což je vlastně test na protilátky! Nemá nic společného s nálezem bakterie v krevním řečišti pacienta nebo v nějaké otevřené ráně.

Konvenční přesvědčení

Podle konvenčního přesvědčení se člověk nakazí specifickou spirochetou, což je bakterie známá jako „borrelie“, a imunitní systém v důsledku toho začne útočit na „sebe sama“, což způsobí příval příznaků, které začínají „chřipkovými“ příznaky, dále kožní vyrážky, bolestivé oteklé klouby, plíseň na nohou, vředy v ústech, plíseň v ústech, kvasinkové infekce, ztrátu paměti, mozkovou mlhu, potravinové alergie a seznam by mohl pokračovat.

Dokonce se tvrdí, že je přenosná pohlavním stykem, takže nyní už ani nemusíte být kousnuti klíštětem od jelena, abyste měli lymeskou chorobu! Zdá se, že prakticky každý, kdo má tyto příznaky, které se stávají chronickými a odolnými vůči jakékoli léčbě, spadá do kategorie lymské nemoci. Problém je, že ne každý má stejné příznaky!

Co tedy GNM říká o Lymské nemoci?

Především, když se podíváme na příznaky, které pacient s tzv. lymeskou nemocí vykazuje, interpretujeme je jako „fázi hojení“. Fází hojení myslíme, že dotyčný vyřešil konflikt a tělo přešlo do oprav. Ano, do opravy! Pokud příznaky neproběhnou do 6 až 8 týdnů, pak se u člověka objevila recidiva a přechází do „závěsného hojení“, které interpretujeme jako chronický stav. Příčina nebo dočasný relaps může být důsledkem „připomenutí“ nebo spouštěče“, kterému se v GNM říká „stopa“. Tyto stopy ovlivňují podvědomí (naši paměťovou banku) a otevírají starou ránu, která byla způsobena konfliktním šokem (DHS), a brání nám v úplném fyzickém a emocionálním vyřešení problému, kdy jsme bez příznaků. Pro pochopení tohoto konceptu si prosím přečtěte můj předchozí blog na téma „Stopy, které spouštějí“.

Nemáte naději, že se někdy zotavíte?

V průběhu let jsem pracovala s pacienty s lymskou nemocí a musím říci, že to, co jim předkládá jejich lékař, dává jen malou nebo žádnou naději na to, že se někdy uzdraví. U pacientů, kterým byla diagnostikována lymská borelióza, jsem pozoroval, že se jejich příznaky PO stanovení diagnózy stupňují a jejich zdravotní stav se zhoršuje stejně, jako se zhoršuje zdravotní stav člověka s diagnózou HIV nebo rakoviny, když je mu tato diagnóza stanovena. Jinými slovy, přechází do „režimu přežití“ a všechny jejich příznaky, které jsou příznaky fáze uzdravování, jsou ohroženy, protože jejich systém v důsledku tohoto mechanismu přežití přechází do zadržování tekutin. Když k tomu dojde, objeví se větší bolest a otoky, nemluvě o tom, že se fáze hojení prodlužuje.

Někteří pacienti jsou také vedeni k přesvědčení, že nakonec strašlivě zemřou s velkým utrpením, pokud nezískají kontrolu nad touto tzv. infekcí. Je to chmurná prognóza, která je celá založena na spekulacích a nedostatku znalostí a pochopení toho, jak tělo skutečně funguje a proč má jedinec tyto konkrétní příznaky.

Příznaky lymeské horečky, všechny jsou ve vaší hlavě!

V GNM, bez ohledu na to, co se nazývá nemocí nebo syndromem, začínáme rozdělením příznaků lymeské choroby do kategorií. V první řadě se podíváme na konkrétní druh tkáně a část mozku, která ji ovládá, abychom se pokusili pochopit, zda se příznak nebo příznaky, které prožíváme, objevují během aktivní fáze konfliktu, nebo zda se objevují, když je konflikt vyřešen. Jinými slovy, snaží se tělo léčit nebo vyjadřuje aktivní konflikt?

Pokud jde o příznaky lymské nemoci, jedná se především o příznaky fáze hojení, které jsou většinou zánětlivé povahy. Někteří lidé mají další příznaky doprovázející zánět, který jejich tělo prožívá.  Někdy se jiné příznaky objeví až PO tom, co je u člověka diagnostikována nemoc, což je v kontextu GNM snadno vysvětlitelné.

Kousnutí klíštětem

Začněme samotným kousnutím klíštětem. Prvním příznakem toho, že člověka kouslo klíště, je červený kruhový otok podobný terčovému kroužku. Odtud se odvíjí hypotéza, že se u něj buď okamžitě, nebo až za několik let vyvine lymská nemoc. To je samo o sobě nesmysl. Jediná reakce, kterou člověk v důsledku kousnutí dostane, je právě v tomto okamžiku a zde se setkáváme s kruhovým zduřením podobně jako u komářího kousnutí.

Když se člověk kvůli tomuto kousnutí dostane do stavu vysoké pohotovosti, je mu doporučeno, aby okamžitě běžel k lékaři a dostal antibiotika, která mají „odvrátit“ bakteriální infekci, která není člověku vlastní, jako důsledek kousnutí. Pracovala jsem s lidmi trpícími Lymeskou nemocí a většina z nich dostala antibiotika, která nezabránila takzvanému „nástupu jejich příznaků“. Ve skutečnosti nezáleželo na tom, co užívali, příznaky měli stále.

Z webových stránek Mayo Clinic o Lymeské chorobě:

Lymská nemoc: časné příznaky a příznaky lymské nemoci

V místě kousnutí klíštětem nebo odstranění klíštěte se často objeví malá červená boule, která během několika dní ustoupí. To je po kousnutí klíštětem normální a neznamená to boreliózu.

Tyto příznaky a symptomy se však mohou objevit i do měsíce poté, co jste se nakazili:

Vyrážka. Od 3 do 30 dnů po kousnutí infikovaným klíštětem se může objevit rozšiřující se červená oblast, která se někdy uprostřed vyjasní a vytvoří býčí oko. Vyrážka (erythema migrans) se během několika dní pomalu rozšiřuje a může se rozšířit až na 12 palců (30 cm). Obvykle není svědivá ani bolestivá.

Erythema migrans je jedním z charakteristických znaků boreliózy. U některých lidí se tato vyrážka objevuje na více místech těla.

Z Wikipedie

„Erythema chronicum migrans (novolatinsky doslova „chronické migrující zarudnutí“) označuje vyrážku, která se často (i když ne vždy) vyskytuje v počátečním stadiu boreliózy může se objevit kdekoli od jednoho dne do jednoho měsíce po kousnutí klíštětem. Tato vyrážka nepředstavuje alergickou reakci na kousnutí, ale spíše skutečnou infekci kůže boreliovou bakterií „Borrelia burgdorferisensu lato“.

Kožní onemocnění v GNM

Kožní stav v konfiguraci terčového prstence je způsoben DHS postihující buď epidermis se svědivou vyrážkou, nebo dermis s plísňovou nebo bakteriální infekcí na místě těla, které odpovídá povaze DHS. Kožní reakce na epidermis je výsledkem separačního konfliktu. Nejedná se o žádné bakterie.  Kožní reakce je výsledkem konfliktu se špínou. V tomto případě může mít člověk plísňovou infekci známou jako „pásový opar“ nebo vřídek s otokem, na kterém se podílejí bakterie. Všechna tato kožní onemocnění mohou při svém projevu vypadat jako terčový prstenec nebo „býčí oko“ a rozvinou se až ve fázi hojení.

Příznaky podobné chřipce. 

Vyrážku může doprovázet horečka, zimnice, únava, bolesti těla a bolest hlavy.

Příznaky chřipky v GNM

Příznaky chřipky vycházejí z mozkové kůry a opět zahrnují fázi hojení. Všechny tyto příznaky, jako je zimnice, únava, bolesti, horečka a bolesti hlavy, pocházejí z této části mozku, kde ve fázi hojení není identifikovatelná mikrobiální aktivita. Více informací naleznete v mém blogu na téma „Cooties“.

Pozdější příznaky a symptomy

Pokud se neléčí, mohou se v následujících týdnech až měsících objevit nové příznaky a symptomy boreliové infekce. Patří mezi ně např:

Erythema migrans objevující se na jiných částech těla.

Bolesti kloubů. Záchvaty silných bolestí a otoků kloubů postihují zejména kolena, ale bolest se může přesouvat z jednoho kloubu na druhý.

Zánětlivé příznaky v GNM

Všechny zánětlivé příznaky jsou fázemi hojení. Klouby, svaly a pojivová tkáň nejsou výjimkou. Když řešíme konflikt sebehodnoty nebo prožíváme konflikt méněcennosti, začíná zánětlivý proces. Ten by neměl trvat déle než 6 až 8 týdnů, aby proběhl. Pokud je zánět dlouhodobý, je stav diagnostikován jako chronický, což v terminologii GNM znamená, že je v „závěsném léčení“. Opakující se kožní vyrážka signalizuje recidivu buď separačního, nebo špinavého konfliktu.

Neurologické problémy. Týdny, měsíce nebo dokonce roky po infekci se u vás může objevit zánět blan obklopujících mozek (meningitida), dočasné ochrnutí jedné strany obličeje (Bellova obrna), necitlivost nebo slabost končetin a poruchy svalových pohybů.

Neurologické příznaky při GNM

Neurologické příznaky, jako jsou ty výše uvedené, pocházejí ze specifických konfliktů, které ovlivňují motorickou a senzorickou kůru v mozku. Vyskytují se během aktivní fáze konfliktu. Znecitlivění souvisí s konfliktem odloučení. Část těla, která prožívá necitlivost, nás dovede k pochopení povahy a původu separace.

Pokud dojde k ochrnutí, je to důsledek pocitu uvězněnosti nebo neschopnosti uniknout ze situace, pokud jsou postiženy nohy. Pokud nejsme schopni se někoho nebo něčeho přidržet nebo máme DHS při snaze vykonat nějaký úkol, budou postiženy ruce nebo paže. V případě Bellovy obrny, která postihuje obličej, jde o konflikt ponížení. Meningitida je kůže obklopující mozek, která reaguje především na to, co se děje pod ní. Když je člověk ve fázi důležitého hojení, může být postižen i mozek, proto tento zánětlivý proces.

Doufám, že to, co jsem zde uvedla, začíná dávat smysl, že borelióza není nemoc, ale změť příznaků, které lze snadno vysvětlit v kontextu pěti biologických zákonů.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Lymská nemoc je aktuálním tématem jak v tradiční, tak v alternativní medicíně. Donedávna nebyla ani považována za „nemoc“. Stejně jako všechny ostatní takzvané „infekce“ je celé téma velmi špatně pochopeno. Nejprve musíme ocenit objev čtvrtého biologického zákona Dr. Hamera, „Ontogenetický systém mikrobů“, kde zjistil,…

Sdílet na sociální sítě