Christine Massey, Otevřený dopis Stevu Kirschovi, 10. ledna 2022

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Zveřejněno 15. ledna 2022

Přeložil: Vladimír Bartoš

Zveřejnil jste blog s názvem „Byl virus izolován? Ano“.

Dále vysvětlujete, že ve skutečnosti nemáte tušení, zda je to pravda a že váš název je založen na víře v určité osoby:

„V určitých otázkách, jako například zda byl virus „izolován“, se spoléhám na odborné názory lidí, kterým důvěřuji.“ Je to rozumný přístup, pokud si dáváte pozor na to, kterým odborníkům věříte. Všichni přátelé odborníci, kterých jsem se ptal (včetně Roberta Maloneho a Li-Meng Yana), mi říkají, že „virus byl izolován“.  Byl tedy „izolován“ podle jejich přesvědčení o tom, co tento termín znamená.“

Hmm. No, já osobně se nespoléhám na přesvědčení jiných lidí – zejména lidí s dlouhou historií zahrnující mnoho milionů dolarů s takzvaným „očkovacím“ průmyslem, který tvrdí, že nás chrání před údajnými „viry“.

Teď vám budiž ke cti, že jste prozradil, že „izolovat“ znamená něco jiného pro virologa než pro obyčejného muže či ženu nebo vědce. Ale nevysvětlil jste svým čtenářům, co vlastně „izolát“ znamená pro virologa. Myslím, že je důležité, aby to veřejnost věděla. Nesouhlasíte s tím?

Tady je příklad od vědců ze CDC:

„Pro izolaci a počáteční pasáž jsme použili buňky Vero CCL-81. Buňky Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 a EFKB3 jsme kultivovali v minimálním esenciálním médiu Dulbecco (DMEM) doplněném tepelně inaktivovaným fetálním bovinním sérem (5 % nebo 10 %) a antibiotiky/antimykotiky… K izolaci viru jsme použili vzorky stěrů z NP i OP.

Pro izolaci, limitní ředění a pasáž 1 viru jsme napipetovali 50 μl bezsérového DMEM do sloupců 2-12 96jamkové destičky pro tkáňové kultury, poté jsme napipetovali 100 μl klinických vzorků do sloupce 1 a sériově ředili 2krát přes destičku. Poté jsme trypsinizovali a resuspendovali Vero buňky v DMEM obsahujícím 10 % fetálního hovězího séra, 2× penicilin/streptomycin, 2× antibiotika/antimykotika a 2× amfotericin B v koncentraci 2,5 × 105 buněk/ml.

Přidali jsme 100 μl buněčné suspenze přímo k ředěným klinickým vzorkům a jemně promíchali pipetováním. Naočkované kultury jsme pak pěstovali ve zvlhčeném inkubátoru při 37 °C v atmosféře pěti procent CO2 a denně jsme pozorovali cytopatické účinky (CPE). Použili jsme standardní plakové testy pro SARS-CoV-2, které vycházely z protokolů SARS-CoV a koronaviru blízkovýchodního respiračního syndromu (MERS-CoV)….

Když byly pozorovány CPE [cytopatické účinky alias poškození opičích buněk], seškrábali jsme buněčné monovrstvy hřbetem špičky pipety. Použili jsme 50 μl virového lyzátu pro extrakci celkové nukleové kyseliny pro konfirmační testování a sekvenování. Rovněž jsme použili 50 μl virového lyzátu k inokulaci jamky v 90 % konfluentní 24jamkové destičce.“

Musela jsem podat žádost o FOIA na CDC o podrobnosti o vágně odkazovaných „maketách infikovaných buněk“ (mock infected cells) použitých v této studii.

Ale metody, které jsou k dispozici od Harcourta et al. (a všech ostatních studií „izolace SARS-COV-2“) jasně ukazují, že „izolace“ pro Roberta Maloneho a kohokoli dalšího, kdo trvá na tom, že „ano, virus byl izolován“, znamená kombinovat opičí ledvinové buňky (alias buňky „Vero“ nebo nějakou jinou buněčnou linii) s fetálním hovězím sérem, vzorky pacientů a toxickými léky a pak iracionálně, nevědecky přičítat „viru“ jakékoli výsledné poškození otrávených opičích buněk, (které jsou obvykle výzkumníky také podvyživené).

Nic není izolováno ve smyslu tohoto slova pro běžné lidi a to ani ze směsi opice/kráva/člověk.

A protože se nikomu na této planetě nepodařilo citovat nebo předložit jakýkoli záznam popisující izolaci/purifikaci údajného „viru“ nebo jakékoli „varianty“ z jakéhokoli vzorku pacienta, kýmkoli, kdekoli a kdykoli (což si zřejmě uvědomujete na základě svých opakovaných odkazů na sbírku FOIA, která je veřejně dostupná na mých webových stránkách a nyní obsahuje selhání 156 institucí ze zhruba 30 zemí (dnes již 211 institucí, pozn. překl.), je zcela jasné, že s teoretickým „virem“ nikdy žádná věda prováděna nebyla.

Nikdo, včetně Sabine Hazanové a výzkumníků CDC, nikdy neodebral genetický materiál z purifikovaného vzorku údajného „viru“, aby „ho“ mohl sekvenovat a charakterizovat, aby zjistil, zda údajný genom RNA o 30 000 párech bází s ostnatým proteinovým obalem skutečně existuje. A nikdo, včetně Sabine Hazanové a výzkumníků CDC, neprovedl plně kontrolované experimenty, aby zjistil, zda údajný „virus“ skutečně šíří nemoci přirozeným způsobem expozice. Protože virologie není věda.

Když už jste vytáhl podivnou „vědu“ doktorky Sabine Hazanové, podělím se s vámi o bizarní e-mailovou výměnu, kterou jsem se Sabine vedla a která se zvrhla, jakmile jsem poukázala na zjevné nedostatky v jejím stejném článku, který jste citoval.

Steve, mám na tebe otázku. Pokud jde o drahé produkty, které propagujete a které svým čtenářům označujete za „viry“, přečetl jste si někdy popisy těchto produktů, abyste zjistil, co vlastně obsahují?

Z popisu produktu EVA:

Infekční supernatant buněčných kultur obsahující BetaCoV/France/IDF0372/2020, clade 19A…..  Definice jednotky: jedna lahvička… 2 000,00 € (cena za přístup pro akademické pracovníky).“

Pokud jde o vámi propagované produkty ATCC a další produkty, Dr. Saeed A. Qureshi, PhD, který strávil více než 30 let ve společnosti Health Canada prováděním praktického a víceoborového laboratorního výzkumu v oblasti regulačního posuzování léčiv a je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti farmakokinetiky, biofarmaceutiky, testování rozpouštění léčiv a analytické chemie, cítil potřebu zveřejnit varování: Kupující pozor!

„Co si zákazník za 1200 dolarů skutečně kupuje? Zředěný lidský hlen/plicní hlen/hlen ze vzorků stěrů s nejrůznějšími přidanými chemikáliemi (více než 30), včetně směsi z buněk africké zelené opice (Vero cells). Zkrátka, falšují a lžou sebejistě a autoritativně na celé čáře!“

Steve, loni jsem vypátrala původ takzvaného „izolátu SARS-COV-2“, který je označován jako „MUC-IMB1“ alias „BavPat1“ a prodáván společnostmi jako EVA (rovněž za 2 000€ za lahvičku). Ukázalo se, že jde jen o další z toho, čemu říkám „opičí podvod“, v tomto případě díky nechvalně známému týmu Corman a Drosten. Nikdy se neprokázalo, že by měl něco společného s „virem“.

Možná je načase, abyste si udělal vlastní průzkum, místo abyste opakoval divoká nepodložená tvrzení vašich důvěryhodných odborníků, z nichž nikdo nemůže prokázat existenci jakéhokoli údajného viru při naprosté a naprosto chybějícím purifikovaném vzorku takového viru.

S pozdravem,

Christine Massey, M.Sc.

Peterborough, Ontario, Kanada

Více informací naleznete zde: www.fluoridefreepeel.ca

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Zveřejněno 15. ledna 2022 Přeložil: Vladimír Bartoš Zveřejnil jste blog s názvem „Byl virus izolován? Ano“. Dále vysvětlujete, že ve skutečnosti nemáte tušení, zda je to pravda a že váš název je založen na víře v určité osoby: „V určitých otázkách, jako například zda byl virus „izolován“,…

Sdílet na sociální sítě