Deset otázek k Nové medicíně

(rozhovor s Dr. med. mag. theol. Ryke Geerd Hamerem ze dne 13. 3. 1999 pro Rádio Toronto) 

Zdroj 

Přeložila: Mgr. Kateřina Palounková

Webové stránky Mgr. Kateřiny Palounkové (o GNM): https://www.o-nemoci-jinak.cz/

Otázka 1:  

Doktore Hamere, jak jste přišel na Novou medicínu1 ? 

Dr. Hamer: Když byl můj syn DIRK 18. srpna 1978 smrtelně postřelen ve spánku dvěma kulkami z pušky prince Savojského a 7. prosince téhož roku na následky zranění zemřel, onemocněl jsem rakovinou varlat. Navzdory radám profesorů v Tübingenu jsem si nechal varle vyoperovat, žádná chemoterapie, žádné ozařování. Byla mi dána 25% šance na přežití. Od té doby jsem začal o fenoménu rakoviny přemýšlet. 

Teprve o tři roky později jsem měl možnost jako vedoucí lékař na „onkologické klinice“ přidružené k mnichovské univerzitě provést systematickou studii na 200 pacientech a zjistil jsem, že všichni onemocněli po akutním konfliktním šoku. Proto jsem tento akutní konfliktní  šok nazval „syndromem Dirka Hamera“, zkráceně DHS, podle svého zastřeleného syna DIRKA. 

Otázka 2:  

Pane doktore, tzv. Nová medicína byla teprve nedávno oficiálně ověřena, tj. prohlášena za správnou, a to na slovenské státní univerzitě v Trnavě. Jak lze v medicíně něco ověřit? 

Dr. Hamer: Do roku 1981 existovala pouze tzv. školní/školská neboli hypotetická medicína s 5000 hypotézami. Naše učebnice byly plné neověřených předpokladů a dogmat. Nikdo nedokázal v medicíně nic kauzálně vysvětlit. Přesto jsme se všichni tvářili, že všechno je samozřejmě pravda. Ale kromě měřitelných faktů to byl všechno nesmysl. Vím, co říkám, protože jsem sám (jako internista) pracoval více než 10 let ve fakultních nemocnicích. Nikdo to také vážně nezpochybňuje. 

Od roku 1981 tu ale máme medicínu, kterou lze ve vědeckém smyslu reprodukovat. A to na libovolném případu. Za pomoci 5 biologických přírodních zákonů. A lze ji ověřit s astronomickou pravděpodobností v kterýkoli den, ba dokonce během jediného rána, protože nemá jedinou hypotézu. 

Otázka 3:  

Jak se liší Nová medicína od dosavadní školské medicíny? 

Dr. Hamer: Dosavadní školská medicína „věřila“, argumentovala a pseudoléčila především světonázorově, přesněji starozákonně: Bylo to o „zhoubnosti“ a „nezhoubnosti“, o odchylkách, poruchách a nedostatcích údajně „hloupé přírody“, které chytrý lékař musel nebo chtěl zase napravit. Zlí mikrobi a rakovinné buňky bojovali, tak si to člověk představoval, proti našemu organismu, aby ho zničili. 

Věřili jsme, že proti tomu náš organismus mobilizuje „obranu“ pomocí imunitního systému, T-lymfocytů atd., atd., jednu armádu proti druhé armádě. To všechno byly naprosté nesmysly, nic než lékařské báchorky! 

Nová medicína naproti tomu zjistila, že žádné „nemoci“ v tom smyslu, jak jsme se doposud domnívali, neexistují, ale že symptomy, které jsme dosud nazývali „nemocemi“, jsou vlastně dvoufázové „Smysluplné biologické speciální programy“ přírody, z nichž domnělá „nemoc“ představuje vždy jen jednu fázi. Nejenže jsme doteď všechny údajné „nemoci“ vnímali chybně, ale také jsme nedokázali správně léčit příčiny ani jedné z těchto údajných „nemocí“. 

Sice jsme dokázali zjistit správná fakta z vyšetření, jako je krevní obraz, laboratorní  parametry nebo CT vyšetření, avšak závěry, které jsme z nich vyvodili a terapie, kterou jsme  v důsledku toho provedli, byly zcela chybné. V souladu s tím byla míra úmrtnosti v důsledku rakoviny po pěti letech 95 %. 

U Nové medicíny je to přesně naopak: Tam je míra přežití 95 %! 

Otázka 4: 

Jaké jsou tyto Smysluplné biologické speciální programy přírody? 

Dr. Hamer: V naší dřívější medicíně zaměřené na symptomy 2, nazývané také školská medicína, jsme viděli například symptomy zánětu, horečky a bakterií dohromady. Pak jsme předpokládali, že příčinou těchto příznaků jsou bakterie, přestože 98 % ostatních lidí, kteří měli stejné bakterie, příznaky jako zánět a horečku nemělo. Pokud měli pacienti příznaky chladu: tj. studené ruce a nohy, ztrátu chuti k jídlu a nespavost, jako u angíny pectoris, žaludečního vředu, rakoviny, motorické paralýzy nebo neurodermatitidy, pak jsme tipovali geny, stres, bakterie nebo autoimunitní příčiny. Zkrátka nikdo nic nevěděl jistě. Mysleli jsme si, že takto známe asi 1000 „nemocí“, z toho asi 500 horkých nebo teplých a stejně tolik studených. 

Byly popsány v učebnicích a museli jsme je znát zpaměti ke státní zkoušce. Ve skutečnosti však existuje jen asi 500 Smysluplných speciálních biologických programů.

Všechny začínají DHS, šokujícím prožitkem, který nás zastihne nepřipravené a znamená biologický konflikt (např. konflikt zemřu hlady, konflikt pocitu uprchlíka, konflikt ohledně vody atd.). 

V 1. fázi, kterou nazýváme permanentní sympatikotonie, máme studené končetiny, trpíme nespavostí a hubneme, dokud je konflikt aktivní. 

Po vyřešení konfliktu, k čemuž v přírodě v naprosté většině případů dochází, nastupuje fáze hojení neboli fáze uzdravování neboli permanentní vagotonie, dokud nejsou následky konfliktně aktivní fáze napraveny, nebo dokud organismus není opět zdravý, tedy opět osciluje v normálním rytmu.3 

Tuto dvoufázovost Smysluplných biologických speciálních programů, dojde-li k vyřešení konfliktu, můžeme pozorovat na všech třech úrovních – psychika, mozek a orgán –, a to stejně a synchronně. Tyto věci jsou čistě biologické, nemají nic společného se světonázorem nebo náboženstvím. Kdo těmto věcem a souvislostem rozumí a jedná podle nich instinktivně (jako zvíře) nebo vědomě, může v 95 % případů přežít. Je to tak jednoduché!

Otázka 5: 

V čem spočívá tento obrovský rozdíl? 

Dr. Hamer: Je to především kvůli panice, do které se pacienti dostávají, když jim je sdělena diagnóza „rakovina“ a případně ještě pesimistická prognóza – kvůli maximální neznalosti ze strany lékařů. Vždyť už dlouho víme, že zvířata ve volné přírodě přežívají např. rakovinu z 80 až 90 %, pakliže dokážou vyřešit svůj biologický konflikt, což se jim také většinou díky správnému instinktivnímu chování daří. U nich k záchvatům paniky v souvislosti s diagnostikou a prognózou nedochází.

Otázka 6: 

Platí Nová medicína pouze pro rakovinu?

Dr. Hamer: Ne, platí, nebo lépe řečeno 5 biologických přírodních zákonů platí pro lidi, zvířata a rostliny, dokonce i pro jednobuněčné organismy. A platí pro celou medicínu.

Otázka 7:  

Jak se Nová medicína používá?

Dr. Hamer: Nová medicína je, jak jsem řekl, přírodní věda, jako je fyzika, chemie nebo biologie. Vyžaduje přesnou diagnostickou práci, mnohem víc než předchozí, mezitím zfalšovaná medicína zaměřená na symptomy. Poněvadž diagnostika Nové medicíny probíhá vždy na třech úrovních. Psychika – mozek – orgány. Tyto 3 úrovně probíhají vždy synchronně. Protože pro lékaře-specialistu, přinejmenším v okamžiku vzniku snímků, musí CT mozku ukazovat totéž, co CT orgánu nebo laboratorní parametry, případně co konfliktní anamnéza4, kterou nám pacient sdělí. To je naše diagnostická příležitost. Vyžaduje to „99 % potu a 1 % inspirace“, zdravý rozum a charisma.

Lékař Nové medicíny musí také znát všechny orgánové oblasti celého organismu, nejen malou část, jako „lékaři specialisté“, navíc musí umět přesně vyhodnotit CT mozku a být moudrým člověkem, který umí přijímat, chápat a diagnosticky klasifikovat výpovědi svých pacientů.

K tomu by měl být dobrým kamarádem a přítelem v terapii pacientových konfliktů a zároveň zkušeným praktickým člověkem se zdravým rozumem, který se dokáže nejen vcítit do různých typů a věkových kategorií lidí a porozumět jim, ale pokud možno i najít s pacientem reálné východisko. 

Pacient je ve všem absolutním „pánem postupu“ a jako takového ho každý lékař Nové medicíny vnímá a podle toho s ním rovněž jedná.

Otázka 8: 

Jak se léčí podle Nové medicíny?

Dr. Hamer: Vzhledem k tomu, že „šéfem“ je pacient, není přirozeně možné „léčit“ bez jeho vědomí. „Šéf pacient“ musí pochopit posloupnost svého vlastního postupu, jinak nemůže být šéfem.

Snažíme se mu být dobrými odbornými pomocníky a poctivými poradci, aby společně s námi našel optimální způsob řešení svého biologického konfliktu. Poté se musí spolehnout na to, že budeme v reálném průběhu jeho Smysluplného biologického speciálního programu z lékařského hlediska natolik dobří, že bude mít tu nejlepší šanci na přežití, jako by to byla vlastní matka, vlastní dítě nebo vlastní sestra. To znamená, že musíme být dokonalými lékaři, aniž bychom se dopouštěli klinických nesmyslů, kterých se dopouštějí lékaři školské medicíny.

Otázka 9: 

Existují vůbec takoví dobří lékaři?

Dr. Hamer: Lékaře Nové medicíny motivuje důstojnost a úcta k pacientovi a integrita jejich vysokého úřadu.

Skoro se to stydím říct tady v kapitalistické Americe, ale v Nové medicíně se nedají vydělat peníze, jako tomu bylo v konvenční medicíně minulosti. Na druhou stranu je Nová medicína, kterou Španělé láskyplně nazývají „la medicina sagrada“5, z lidského hlediska nekonečně uspokojivá, protože terapeut je již po krátké době pro své pacienty nejlepším přítelem a důvěrníkem.

Požadovat po nemocném pacientovi, jež se nachází v tísni, peníze, je mezi námi považováno za nelidské a nemedicínské, nehodné kněze-lékaře.

Otázka 10:  

Dr. Hamere, už 21 let jste pronásledován, tj. od roku 1978, protože jste se – pokud jde o první tři roky – nechtěl vzdát procesu s vrahem svého syna DIRKA. A 18 let – od objevení Nové medicíny – vyloženě nemilosrdně: útočné články v tisku i ve veřejných sdělovacích prostředcích mající za následek zničení pověsti, odebrání Vaší lékařské licence internisty, věznění atd.

Dr. Hamer: To je pravda. Je to jako hon na čarodějnice v temném středověku. Pokaždé jsem se měl „zřeknout“ toho, co jsem zjistil, a říci, že jsem se mýlil. Bylo to 21 let hrůzy, protože úřady, soudnictví, farmaceutický průmysl, profesoři medicíny, média, ti všichni mi udělali ze života peklo.

Ale mnohem horší je, že od té doby zemřely miliony lidí, kteří zemřít nemuseli, kdyby byla Nová medicína před 18 lety poctivě vyzkoušena a ověřena. Ale po 27. verifikaci, tentokrát oficiálním ověření státní univerzitou v Trnavě (Slovensko), je konečně prokázáno, že Nová medicína je a vždy byla správná.

Velkým problémem teď je, jak dosáhnout toho, aby naši pacienti měli prospěch z této zázračné medicíny a aby byla jejich šance na přežití 95 %.

Doufám, že zde v Kanadě najdu čestné a poctivé lidi, kteří v zájmu pacientů pomohou ukončit tento nejstrašnější a nejhorší zločin v dějinách lidstva.

Rejstřík:

1 Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer prezentoval své objevy pod názvem Neue Medizin (Nová  medicína) do roku 2004, kdy zjistil, že je pod stejným označením vedeno asi patnáct dalších směrů řadících se k tzv. alternativním terapiím. Kromě toho nebylo možné nechat si obecný název Neue  Medizin zapsat do rejstříku ochranných známek. Z těchto důvodů se rozhodl přidat do názvu atribut „germánská“. 

2 Pozornost se věnuje symptomům – příznakům. Cílem je jejich odstranění.

4Soubor informací od pacienta o tom, čím si prošel a co si prožil za šok, jenž zapříčinil okamžitý vznik  biologického konfliktu postihující jeho tělo na třech úrovních: psychika, mozek a odpovídající tkáň či orgán. Informace se získávají na základě dotazovaní.

5 Překlad: Posvátná medicína. 

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

(rozhovor s Dr. med. mag. theol. Ryke Geerd Hamerem ze dne 13. 3. 1999 pro Rádio Toronto)  Zdroj  Přeložila: Mgr. Kateřina Palounková Webové stránky Mgr. Kateřiny Palounkové (o GNM): https://www.o-nemoci-jinak.cz/ Otázka 1:   Doktore Hamere, jak jste přišel na Novou medicínu1 ?  Dr. Hamer: Když byl můj syn DIRK 18. srpna 1978…

Sdílet na sociální sítě