Ewa Leimer: Terapeut Germánské Nové medicíny (Germanische Heilkunde) – nebezpečný podvod

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Překlad do angličtiny: Ela Faulkner

Překlad do češtiny: Vladimír Bartoš

Je to důležité pro náš život jako lidí a pro naše přežití jako lidského druhu,

mít komplexní znalosti Germanische Heilkunde?

Vítejte, jsem ráda, že jste nás našli. Jmenuji se Ewa Leimer – mám magisterský titul z pedagogiky. Obvykle se nepředstavuji svým akademickým titulem, ale zdá se mi důležité ho zde uvést.

Jsem autorkou polské verze Germanische Heilkunde, která je polskému národu k dispozici od roku 1998. Na základě mých překladů původní literatury Dr. Hamera a také díky možnosti poznat Dr. Hamera a úzce s ním spolupracovat jsem s pomocí profesionálního programátora, který je rovněž přítelem Germanische Heilkunde, vytvořila jedinečný Vzdělávací program… a již 19 let tyto znalosti šířím v Polsku.

Během několika let naší činnosti se našeho Vzdělávacího programu zúčastnilo mnoho lidí, ale bohužel jen málo z nich vzalo toto téma vážně. Jsem si vědoma toho, že na internetu existují různé zdroje zcela odlišných, pozměněných, zkrácených a zkrácených verzí Germanische Heilkunde, které v ŽÁDNÉM případě neodpovídají Germanische, kterou znám z pramene. 

Dokonce se nabízí i „terapie“, údajně v souladu s těmito znalostmi, ale každý, kdo Germanische Heilkunde ROZUMÍ v její KOMPLEXNOSTI, ví, že jde o nebezpečný podvod na lidech, kteří hledají pomoc. Tento velmi špatný trend v oblasti Germanische Heilkunde je hlavním důvodem, proč jsem se po tak dlouhé době činnosti v pozadí konečně rozhodla k této věci veřejně vyjádřit. Mé svědomí mi již nedovoluje mlčet. 

Systematika objevená Dr. Hamerem je těmito lidmi využívána pouze selektivně a po částech,… pro jejich vlastní účely nebo je předávána zcela zkresleně – překrouceně! Tím se ztrácí soudržnost a poznání se stává nesrozumitelným. Dr. Hamer udělal vše pro to, aby lidé těmto poznatkům porozuměli! 

I pro nás je důležité a chceme, aby každý účastník našeho Vzdělávacího programu pochopil systematiku objevenou Dr. Hamerem v celé její komplexnosti, protože jen tak budete po absolvování Vzdělávacího programu schopni tyto poznatky VYUŽÍVAT… a SPRÁVNĚ a NEZÁVISLE tyto poznatky každodenně aplikovat… 

Pokusila jsem se vám tuto problematiku vysvětlit v sérii krátkých videí a doufám, že jsou pro vás má tvrzení srozumitelná a pomohou ve vás probudit kritický pohled na důvěryhodnost všech nabídek pomoci od tzv. terapeutů, těch údajných z Germanische Heilkunde. 

Děkuji vám za pozornost!

https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/1Therapist-of-the-Germanische-dangerous-deception/12740080a26a683a319f9801afd255c2aa78e257/10ff26

Část 1

Údajná léčba

Většina lidí dnes stále věří v pravdivost informací, které nám podávají mainstreamová média. Průmysl a mediální komplex se svými politickými hráči se starají o to, aby lidé nezpochybňovali zkreslený a zfalšovaný obraz reality. Všechny oblasti společenského života ovládá strach. Společnost byla vychována k tomu, aby věřila, že nemoci představují nebezpečí. Zvláště silný důraz je kladen v souvislosti s nebezpečně znějící diagnózou. Na jedince, kterému byla diagnostikována takzvaná smrtelná nemoc, je pak vyvíjen nátlak s cílem přesvědčit ho, aby podstoupil terapii, obvykle… chemoterapii – „léčbu“. Člověk, který obdržel diagnózu rakoviny, nejčastěji propadá strašlivému strachu ze smrti. Ten je způsoben pesimistickou projekcí diagnózy ze strany lékaře. Ve skutečnosti všechny nebezpečně znějící diagnózy konvenční medicíny – jako rakovina… mají po 5 letech od zahájení radikální chemoterapie za následek více než 98% úmrtnost. 

V případě jiných tzv. nemocí jsou lidé méně vyděšení, a proto taková diagnóza nevyvolává takovou paniku. Přesto se podle konvenční medicíny musí všechny tzv. nemoci léčit konvenčními metodami a toto přesvědčení sdílí téměř každý občan. Nikdo nezpochybňuje ani správnost diagnózy, ani správnost předpovědí, ani správnost léčebných metod. Lidé se z velkého strachu řídí všemi příkazy, které dostávají od lékařů a terapeutů. Ale ti, kdo důvěřují lékařským příkazům, si spíše ublíží, než aby si pomohli. Dnes si jen málokdo uvědomuje, že v nucené léčbě, včetně očkování, se skrývá odporný plán vládnoucích elit. Bill Gates veřejně propaguje lékařské aktivity zaměřené na snížení lidské populace. Dr. Hamer byl jedním z prvních, kdo měl odvahu o tom veřejně promluvit. 

Navzdory kritickým vyjádřením dalších lékařů, kteří poukazují na chyby v lékařských diagnózách a prognózách, jakož i na pochybné účinky léčby, ze strany lékařského systému (řízeného WHO), je lidstvo nadále manipulováno tím, že je podporován názor, že pouze prostřednictvím léčby se mohou, tzv. nemocní lidé, plně uzdravit. Toto paradigma převládá všude, bez ohledu na to, jakou léčbu si člověk zvolí. Ať už se jedná o konvenční medicínu nebo tzv. alternativní medicínu, všechny léky mají stejný cíl: ODSTRANIT SYMPTOMY. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že příčiny tzv. nemocí, včetně rakoviny, medicína nezná. Výjimkou jsou: následky otrav, úrazů a podvýživy, kde jsou příčiny průkazné. Je škoda, že „obyčejní lidé“ nečtou lékařské knihy. Kdyby to dělali, našli by některé podivné informace, o kvalitě poznatků, na nichž je založena tzv. terapie dnešní konvenční medicíny. 

Vyjádření představitelů konvenční medicíny je jasné. Medicína, která o sobě tvrdí, že je vědecká – je ZALOŽENA NA DOGMATECH! 

Dovedete si představit, že přírodní vědy, jako je chemie, fyzika nebo matematika, jsou založeny na dogmatech? 

Alternativní medicína nepoužívá tak agresivní metody jako konvenční medicína, ale také nezpochybňuje existenci tzv. nemocí a také se soustředí na odstranění příznaků, tj. na odstranění tzv. nemoci. Pacienti lékařům a tzv. terapeutům důvěřují, protože nemají jinou možnost. Nevědí nic o procesech, které se v jejich těle odehrávají a žádný lékař ani tzv. terapeut jim nedokáže jasně vysvětlit, proč k těmto změnám interpretovaným jako nemoc došlo, protože to sami nevědí. 

I přes nedostatek znalostí o příčinách viditelných symptomů jsou pacienti k terapii nabádáni, ve většině případů nuceni. Dodnes nebyly provedeny žádné studie o tom, co by se stalo, kdyby se tzv. nemoci vůbec neléčily konvenční medicínou. Takzvaná spontánní vyléčení jsou konvenční medicíně dobře známa, oficiálně jsou však označována za velmi vzácné jevy, které konvenční medicína rovněž nedokáže vysvětlit.

Nebo… je možné, že léčba, tak jak je chápána dnes, není vůbec nutná?

https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/2_3-Therapist-of-the-Germanische-dangerous-deception/907727132a14d9f719ff2e6da1a5db695f17d865/41b8f5

Část 2

Můžeme mluvit o terapii podle Germanische Heilkunde?

Vlastně by nikoho nemělo překvapit, že náš globální vládnoucí systém existenci Germanische Heilkunde po celá desetiletí tajil. Tak významný objev pro lidstvo. Pokud o něm někdo mluví, tak většinou jen pomlouvačně. Jedinečnost tohoto objevu spočívá v tom, že každý z nás si může správnost tohoto logického a uceleného poznatku kdykoli ověřit sám na sobě – na svém vlastním těle. 

Díky Germanische je poprvé v novodobé historii lidstva každý člověk schopen pochopit, proč příznaky vznikají a proč mizí. Poprvé v novodobé historii lidstva nám naše vlastní empirické zkoumání umožňuje rozpoznat a pojmenovat příčiny symptomů, které konvenční medicína nazývá nemocemi. Každý, kdo měl čas si tento objev v klidu ověřit na vlastním těle, se symptomy, které konvenční medicína považuje za neškodné, získá v průběhu let důvěru ve správnost tohoto poznání a už nemusí věřit, ale VÍ, že příroda ho nechce zničit, ale naopak mu pomáhá. Tato důvěra mu umožňuje zachovat klid v případě, že se setká se symptomy, které konvenční medicína považuje za „zhoubné“. Na základě získaných spolehlivých znalostí tedy vědí, jaké příznaky mohou očekávat, jak tyto příznaky interpretovat, jak změnit svůj způsob života a jak příznakům přizpůsobit svůj vlastní život. Vědí také, co musí v průběhu konkrétní SBS dělat a čeho se musí za každou cenu vyvarovat. Někdo takový nepropadá panice, ani když je mu diagnostikováno tzv. smrtelné onemocnění. Díky těmto znalostem vědomě a v klidu projdou svým Významným biologickým speciálním programem přírody a dokončí proces přirozeně, bez farmaceutických léků nebo jiných zásahů. Pro takového člověka je Germanische požehnáním. 

Nyní se pravděpodobně zeptáte: Co takový člověk dělá? Jak se léčí? Pokud tedy příznaky, klasifikované (medicínou) jako nemoc, NEZAMĚŘUJÍ na zničení organismu, ale jsou užitečnou pomocí přírody, pak to znamená, že nemusíme vynaložit vůbec žádné úsilí, aby příznaky zmizely. Ano, někdy mohou být velmi úporné, někdy mohou ztěžovat každodenní fungování, ale vždy jsou pro organismus potřebné a vždy skončí. Samozřejmě za JEDINÉ podmínky, že SBS, tento Významný biologický speciální program, dosáhne svého KONCE. Pokud to víme, pak příznaky trpělivě snášíme. Neexistuje tedy žádná nemoc v tom smyslu, jak ji známe dnes. Je-li tomu tak, pak není třeba odstraňovat „symptomy, kterým se v medicíně říká LÉČBA“. Pochopení významu symptomů, stejně jako zkušenost získaná v minulosti, „kdy okamžik, kdy SBS KONČÍ, znamená také KONEC symptomů…“, je pro nás důležitý. Znalost těchto skutečností“ stačí k vytvoření OPTIMÁLNÍCH podmínek pro klidný průběh Biologického procesu. Především schopnost předvídat symptomy má uklidňující účinek. Tato zkušenost vám umožní činit „moudrá rozhodnutí, odpovídající vašim biologickým potřebám. Někteří říkají, že v Germanische nemusíte dělat nic, stačí počkat, až příznaky zmizí, že si příroda stejně poradí. No… není většího omylu, než je tento! Pouze důkladná znalost Germanische Heilkunde je nezbytnou podmínkou k tomu, abyste ji mohli informovaně, vědomě využívat a nedopouštět se kardinálních chyb. 

Pokud jde o tzv. terapii, píše Dr. Hamer ve své „Zlaté knize“:

„Zvířeti chybí pomoc terapeuta, který by rozpoznal jeho biologický konflikt a poradil mu, jak se tomuto konfliktu vyhnout. Zvíře musí vždy projít svým biologickým konfliktem v celé jeho šíři, dokud není reálně vyřešen, nebo dokud zvíře na nevyřešenou konfliktní aktivitu nezemře. Již víme, že v přírodě takzvaná rakovina není chybou přírody, že není pravda, že se buňky vymkly kontrole a chovají se podivně, šíleně, ale je to vždy smysluplná událost v celkovém plánu přírody, je to podstatná součást jejího plánu. U zvířat pozorujeme jev, který ve vztahu k člověku můžeme jen velmi opatrně naznačit, a to je následující: pomoc, která přichází zvenčí, zaměřená na řešení konfliktní činnosti, která v přírodě není zamýšlena, se nezlepšuje ve smyslu své kvality, ale zlepšuje se jen ve smyslu kvantity – ale špatné kvality, tj. pomáhá se více, ale pomoc není příliš účinná… je to pomoc špatné kvality – jak říká doktor Hamer. Stejné je to s lidmi, považovanými za rasu. Proto – píše… „obecně platí, že jediným řešením jako „terapie“ biologického konfliktu je skutečné řešení konfliktu – KONEC KONFLIKTNÍ ČINNOSTI. Skutečná, opravdová konfliktolýza. Toto skutečné ukončení konfliktu může znamenat návrat ke stavu z doby před vznikem biologického konfliktu nebo se může stát, že se najde přijatelná alternativa konfliktu.“

https://player.odycdn.com/api/v4/streams/free/3Therapist-of-the-Germanische-dangerous-deception/ffed1cf4f4e6e411fc05097e1ceb2852dd999a91/e1083b

Část 3

Pro koho je Germanische Heilkunde přínosná

Člověk by si myslel, že alespoň alternativní „scéna“ bude tyto poznatky šířit, ale… Pozor!

Právě v tom je ta past!

Takzvaná alternativní medicína, která se odvolává na Germanische Heilkunde, šíří ZKRESLENOU nebo zcela ZMĚNĚNOU formu Germanische, která vůbec neodpovídá původnímu poznání. Jeden z našich účastníků to vyjádřil takto:

cituji: 

Všechny kurzy „totální biologie“, „psychobiologie“, které údajně vycházejí z objevu Dr. Hamera, jsou velmi vzdálené skutečným poznatkům a jsou podávány velmi zjednodušeně a zkresleně – Je to hrozné! Vím to, protože než jsem se s vámi (paní Leimerovou) seznámil, snažil jsem se poznat objev Dr. Hamera prostřednictvím kurzu Totální biologie. Mělo by to být trestné, vážně! Ale možná právě o to jde: zkreslit objev doktora Hamera? To je tak smutné… a: Co jsem tam viděl? (na kurzu): 99 % účastníků byli lidé zabývající se alternativní medicínou, kteří hned stanovovali diagnózy a snažili se léčit pacienty – a samozřejmě vydělávat peníze! Často je vidina rychlého vydělání peněz nebezpečná, ale to je věc individuálního uvědomění – každého z nás!

KONEC citátu.

Ano, přesně o tom to je… Jde o to, že systematika objevená doktorem Hamerem ztrácí svou (koherenci) průkaznost. Tím se tyto poznatky stávají bezcennými. „Totální biologie“ je jen jedním z mnoha příkladů zkreslení, špatné prezentace Germanische Heilkunde. Člověk, který se s těmito poznatky seznámil jen útržkovitě nebo nesprávně prostřednictvím takovýchto zdrojů, není schopen, aniž by riskoval nevratné poškození sebe sama, tyto poznatky samostatně používat. Takový člověk potřebuje tzv. terapeuta. V současné době se člověk může učit Germanische POUZE sám pro sebe!  To je v tuto chvíli VŠE, co můžeme udělat. Nejtěžší je však skutečnost, že první kontakt s tímto (věděním) je obvykle v souvislosti s diagnózou „vážné nemoci“. Taková hrozivá diagnóza vyvolává u postiženého paniku a pocit strachu. Vzbudí v něm přesvědčení, že nemá čas a že léčba musí začít okamžitě. Nejsou již schopni jasně a racionálně uvažovat. Stejně jako se tonoucí není schopen naučit plavat, není člověk, který propadá panice z nebezpečné, smrtelné nemoci, schopen začít se učit Germanische v době rizika údajné vážné, smrtelné nemoci. Vyděšený/á důvěřuje ujišťování takzvaného „terapeuta Germanische“. V případě člověka, který již prošel několika lékařskými postupy, které se rozhodl vzdát, protože byly neúspěšné, nebo kterého konvenční medicína VYHNALA, protože už pro něj NEMŮŽE udělat NIC! Vůbec není pochyb o tom, že jednáme v souladu s Germanische Heilkunde. Škody způsobené konvenční medicínou nelze pomocí Germanische Heilkunde napravit. Jakou smysluplnou roli by zde měl takzvaný „terapeut Germanische“? To je ABSURDNÍ… Na tomto místě musím zdůraznit, že většina samozvaných , údajných „terapeutů Germanische“ nemá ani lékařské znalosti, ani klinické zkušenosti. 

Dalším dilematem, kterému v souvislosti s údajnou terapií podle Germanische Heilkunde čelíme, je to, že člověk, který se s takovým tzv. terapeutem Germanische setká, většinou nemá o těchto znalostech ani ponětí. I kdybychom předpokládali, že takzvaný terapeut vede rozhovor správně, nedostane od dotyčné osoby žádné užitečné informace, protože názvosloví Germanische je mu naprosto neznámé. Takže oba, dotyčný i jeho terapeut… tzv. terapeut, používají odlišné jazyky. Komunikace je proto nevyhnutelně nemožná.

ROZHOVOR je v Germanische „základním nástrojem“. Musí být veden důkladně, jasně. K tomu všemu se s největší jistotou přidává NEDOSTATEK teoretických a praktických znalostí Germanische Heilkunde u tzv. specialistů na Germanische, což mohu otevřeně potvrdit a interpretace symptomů je často chybná. Takových příkladů znám mnoho. Špatná analýza v Germanische vede k tragédii. 

Činnost takzvaných terapeutů Germanische je nebezpečná nejen pro dotyčného, ale ohrožuje i samotnou Germanische Heilkunde. Důrazně připomínám, že doktor Hamer před takovými lidmi osobně varoval. Má silná kritika směřuje k údajnému specialistovi Germanische, který tvrdí, že byl osobně vyškolen Dr. Hamerem. Tato tvrzení jsou podvodem. Dr. Hamer NIKDY nikoho neškolil! Osobně jsem Dr. Hamera doprovázela 21 let, takže vím, že nic takového nedělal. Dr. Hamer občas na mou žádost napsal věnování do knih pro různé lidi, ale to bylo vše. To, že někdo nabízí „terapii“ – údajně – podle Germanische Heilkunde a tvrdí o sobě, že je odborník, jej diskvalifikuje jako člověka, který tyto znalosti zná a rozumí jim. Každý, kdo si vyzkoušel správnost systému objeveného doktorem Hamerem na vlastním organismu, ví, že bez úplných znalostí Germanische Heilkunde není možné vědomě jednat podle Systému Germanische. Germanische není ani pilulka, ani záchranná služba. Naděje na rychlou pomoc s pomocí takzvaného terapeuta Germanische… je iluzí… Takové sliby jsou podvodem. Provádění údajné terapie na člověku, který tyto znalosti nemá, obvykle končí fiaskem. Na Významný biologický speciální program přírody, který v člověku probíhá, nemá takzvaný terapeut vůbec žádný vliv. Kromě toho, že se tímto způsobem Germanische redukuje pouze na jakýsi „lék na nemoc“, zbavuje se poznání i dalších důležitých aspektů, o nichž budu hovořit později. 

V současné době je schopen Germanische Heilkunde mentálně dosáhnout pouze kritický, otevřený, hloubavý, zvídavý člověk, který používá vlastní MYSL, aniž by byl ovlivňován jakýmkoli vnějším vedením. K tomu, aby byl schopen vědomě a samostatně využívat poznatky, však mentální pochopení Germanische nestačí. Člověk musí mít empatii a zdravý rozum. Musí mít schopnost vnímat vlastní pocity, vjemy a musí intuitivně reagovat na podněty zvenčí, s nimiž je konfrontován. Takoví lidé se stávají perfekcionisty ve vědomém uplatňování těchto znalostí. Tito lidé nepotřebují terapeuta. Nanejvýš se mohou opřít o podporu komunity Germanische, kterou je obvykle jeho/její vlastní rodina. 

Někdy, možná v 5 % případů, ve všech případech SBS, může být nutný klinický zásah, ale člověk, který si již Germanische ověřil na vlastním těle a žije podle něj, takový zásah přijme pouze tehdy, je-li v souladu s přírodními zákony objevenými doktorem Hamerem. Bohužel dnes takový klinický zásah NEMŮŽE přijmout nikdo. I kdyby existoval lékař, zběhlý v Germanische Heilkunde a chtěl by takový zákrok provést, NESMÍ tak učinit. Kliniky na celém světě MUSÍ dodržovat postupy & předpisy, které jsou v rozporu s přírodními zákony, ale jsou prováděny a kontrolovány Světovou zdravotnickou organizací. Žádný LÉKAŘ se neodváží od těchto postupů odchýlit, protože by to mělo za následek ztrátu jeho lékařské licence a také další s tím spojené represe. Proto dnes s takovou pomocí nemůžeme počítat. Nezbývá nám nic jiného než důkladně studovat Germanische Heilkunde, protože v tuto chvíli jsme odkázáni pouze sami na sebe. Musíme vědět, CO DĚLAT, když jsme konfrontováni se SBS.

Na základě toho, co jsem dosud řekla, budete schopni lépe pochopit, proč má k tomuto největšímu daru, jaký kdy lidstvo dostalo, přístup jen několik málo lidí. V tuto chvíli je Germanische Heilkunde ve své původní, komplexní a kompletní podobě přístupná pouze těm, kteří se věnují procesu autodidaktického, systematického a důkladného studia. Ti podle těchto znalostí žijí a ověřují si je na sobě v každodenním životě z vlastní svobodné vůle. Samostudium Germanische je možné v rámci rozsáhlého Vzdělávacího programu, který již léta vedu v Polsku. Cílem programu je: získat schopnost samostatně a správně používat tyto znalosti pro sebe. Jedním z prvků tohoto mnohaletého komplexního autodidaktického vzdělávacího procesu je také získání velmi důležité dovednosti, kterou je: schopnost správně interpretovat CT mozku na základě systému Dr. Hamera. každý účastník po absolvování Vzdělávacího programu je s ním také seznámen. Aby v ní však získal zručnost, musí po absolvování programu tuto dovednost systematicky procvičovat v online cvičeních. 

Člověk, který získal správné znalosti, vyzkoušel si je na vlastním těle a žije podle nich v každodenním životě, si uvědomí, že objev doktora Hamera ho nejen osvobozuje od takzvaných terapeutů, ale vede také ke globálnímu osvobození společností od duševního a fyzického zotročení všech lidí. V průběhu každodenního prožívání tohoto poznání dochází k důležitým změnám UVNITŘ připomínajícím proces procitnutí a osvobození se od omezení, která nám vnucují predikce našeho globálního vládnoucího systému. Cesta Germanische jednoho dne umožní existenci společnosti osvobozené od manipulace a strachu. Společnosti, v níž lidé a zvířata mohou žít v souladu se svou vlastní biologií a v souladu s vlastními vzorci instinktivního chování. V současné době je život v souladu s Germanische Heilkunde možný pouze v rámci vlastní rodiny, tedy na velmi, velmi omezeném území.

Děti, které vyrůstají v rodinách, kde rodiče znají Germanische, podvědomě zakoušejí správnost tohoto poznání na počátku každého příznaku. Když toto poznání zná a chápe celá rodina, žije bez strachu z nemoci. V takovém prostředí je každý koordinátorem Germanische. Každý ví, jak analyzovat příznaky v průběhu SBS. Pak, když a pokud je to nutné, se dělají klidná a moudrá rozhodnutí. Jen v takové rodině je zajištěna optimální péče a klid. Tato základní podmínka musí být v průběhu SBS zaručena. 

Matky, které tráví veškerý čas se svými dětmi, protože nenavštěvují jesle nebo školku, znají všechny situace, které jejich děti zažívají, protože jsou s nimi neustále. Když se objeví příznaky, tyto matky vědí, jaká situace je mohla způsobit. Takoví rodiče vytvářejí podmínky, které zaručují optimální průběh Významného biologického speciálního programu přírody. Každý člověk, který prochází SBS, potřebuje podporu rodiny. Někdy je člověk na jejich péči dokonce závislý. Proto je náš Vzdělávací program určen především rodinám. 

Děkujeme vám za pozornost!

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Překlad do angličtiny: Ela Faulkner Překlad do češtiny: Vladimír Bartoš Je to důležité pro náš život jako lidí a pro naše přežití jako lidského druhu, mít komplexní znalosti Germanische Heilkunde? Vítejte, jsem ráda, že jste nás našli. Jmenuji se Ewa Leimer – mám magisterský titul z pedagogiky.…

Sdílet na sociální sítě