Ewa Leimer: Je to důležité pro náš lidský život a naše přežití jako lidského druhu mít komplexní znalosti Germanische Heilkunde?

image_pdfStáhnout PDF

Ewa Leimer
Překlad do angličtiny: El Glauner

Překlad do češtiny: Vladimír Bartoš (všechny aktivní prolinky jsem do textu vložil já, pozn. překl.)

Zdroj

Objev doktora Hamera nemá v dějinách lidstva obdoby. Je to nejdůležitější a nejvýznamnější objev moderní doby a také dob předchozích. Týká se života člověka v interakci se všemi ostatními živými bytostmi. Je sám o sobě tak důsledný a jasný, že nepotřebuje žádné doplňky, ve skutečnosti může kvůli doplňkům ztratit svou platnost. V nejlepším případě bude možné v budoucnu, bude-li Germanische Heilkunde celosvětově uznávána a dnešní údajná „lékařská věda“ již bude patřit historii, učinit další objevy v rámci systému Germanische Heilkunde, jakmile si lidstvo uvědomí samotnou podstatu tohoto objevu. V dějinách objevů neexistuje nic srovnatelného a převratného, co by se s tímto objevem dalo srovnávat…

Abychom dnes mohli tento vzácný objev prožívat jako pomoc, tedy vědomě zažívat systém objevený doktorem Hamerem, musíme mu porozumět. Vskutku, člověk musí vstřebat hloubku tohoto poznání. Jiná cesta zatím neexistuje! Touto cestou získávání zkušeností se však může vydat každý.

Já sama jdu touto cestou již téměř 30 let. Nepotřebuji žádné další lékařské „rady“ ani lékařskou „pomoc“ zvenčí.
Zvláštní na Germánské Medicíně je totiž to, že pokud pochopíme a budeme se řídit přírodními zákony, nepotřebujeme terapeuta, protože naše tělo provádí „terapie“ samo…..
V průběhu SBS je někdy (Dr. Hamer mluví o 5 % všech případů) nutná klinická pomoc. V ostatních případech si tělo poradí samo. Klinická pomoc má za úkol podpořit naše biologické tělo v případě přebujelých symptomů, pokud jsme „příliš navršili“ konfliktní hmotu a/nebo pokud jsme „příliš nechali rozvinout“ SBS. Dnes však nelze počítat s adekvátní klinickou pomocí, protože neexistuje klinika, kde by se systém objevený Dr. Hamerem mohl zohlednit v „podpůrných opatřeních“.

Pokud člověk vstřebal Germanische Heilkunde®, pak také chápe, že většina „nemocných“ pacientů je již ve vagotonické (hojivé) fázi. Rozhodující bod Smysluplného biologického speciálního programu, takzvaná Konfliktolýza, byl tedy již dosažen.

Při vysoce akutním dramatickém konfliktním šoku, který je prožíván izolovaně (začátek Smysluplného biologického speciálního programu), jsou již všechna „terapeutická“ biologická opatření k uzdravení „provedena“ v těle….. V takovém případě stačí trpělivě, s porozuměním a moudrou péčí o sebe sama projít nadcházejícími fázemi, aniž bychom rušili tělo v dokončování jeho práce.

I když je spouštěcí konflikt stále aktivní, je třeba pochopit souvztažnosti, abychom našli konflikt (DHS) a jeho koleje a úspěšně ho vyřešili. Žádný terapeut vám nepomůže lépe, než si dokážete pomoci sami. Nikdo jiný „ve vás není“… Nehledě na to, že na příznaky druhé fáze (= vagotonie, pcl-fáze – fáze hojení) je nejlepší se připravit během konfliktně aktivní fáze (ca-fáze). To za nás také nikdo jiný neudělá.

Navíc existují i takové konflikty, kdy se konfliktní aktivita (ca-fáze) nesmí za žádných okolností ukončit, pokud lze odhadnout, že v průběhu epi-krize může dojít k předčasnému úmrtí.

Jeden účastník vzdělávacího programu (lékař) jednou řekl:

„Nyní je mi to jasné: Učím se Germánskou Medicínu ne pro nikoho jiného, ale pro sebe.“

Ano, přesně o to jde!

Proto musí každý člověk (spolu se svou rodinou) podrobně vědět, co se v jeho těle děje.
Zda je termín „pacient“ v Germanische Heilkunde® ještě vhodný, se teprve ukáže. Pravděpodobně tento termín přetrvá i do budoucna. Koneckonců výraz „pacient“ označuje někoho, kdo je trpělivý (patiens = trpělivý, vytrvalý). To je velmi důležitá vlastnost, kterou vyžaduje průběh Smysluplného biologického speciálního programu (SBS): trpělivost a žádná panika, ale pochopení a předvídavost, přijetí příznaků SBS, které prožíváme, a moudrá reakce na potřeby našeho těla. Aby to však bylo možné, potřebujeme přátelské prostředí a okolní lidi, kteří znají systém Germánské Medicíny. Každý, kdo Germanische Heilkunde® skutečně pochopil a žije podle těchto znalostí denně v rodině, si je vědom toho, že nikdo nemůže být „vyléčen“ třetí osobou. Aktivní účast dotyčného na psycho-biologickém procesu, který probíhá v jeho vlastním těle, je nezbytná.

To je důležitým předpokladem optimálního průběhu SBS, která je v dnešní době definována jako nemoc:
Je třeba, aby člověk nepropadal panice vzhledem k příznakům, a tím pádem „nezačal“ novou SBS. Tyto nové SBS, které jsou důsledkem paniky, je obtížné zastavit.

Postižený se může dostat do začarovaného kruhu. Pak se přidávají nové příznaky, které kauzálně nemají s těmi primárními nic společného. Typické sekundární konflikty vznikají s takovými „pocity“ (jde spíše o reakci bez emocí), jako je strach ze smrti nebo útoku kvůli blížící se operaci; nebo strach ze ztráty existence či pocit znetvoření … atd.

Pochopení těchto procesů, které probíhají v našem těle, nám dává potřebnou důvěru v přirozenost a klid. Takto může člověk činit vyvážená rozhodnutí.

Snažit se naučit se tyto znalosti, zatímco tělo trpí příznaky nebo když byla stanovena „hrozivě“ znějící diagnóza a prognóza, případně již byla provedena mrzačící operace nebo chemoterapie „terapie“, je obtížný a mnohdy nemožný úkol.

Proto vyzýváme všechny, aby se začali učit Germanische Heilkunde a to ještě předtím, než se objeví jakékoli příznaky nebo dokonce ještě předtím, než lékař přijde se „zhoubnou“ diagnózou nebo prognózou.

Další texty ke studiu:

Sdílet na sociální sítě

Ewa LeimerPřeklad do angličtiny: El Glauner Překlad do češtiny: Vladimír Bartoš (všechny aktivní prolinky jsem do textu vložil já, pozn. překl.) Zdroj Objev doktora Hamera nemá v dějinách lidstva obdoby. Je to nejdůležitější a nejvýznamnější objev moderní doby a také dob předchozích. Týká se života člověka v interakci…

Sdílet na sociální sítě