Svědecká výpověď Marca Frécheta

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Překlad z němčiny (originál ve francouzštině): John Holledauer

Přeložil do češtiny: Vladimír Bartoš

Marc Fréchet

Klinický psycholog a bývalý poradenský asistent pro lékařskou a psychologickou onkologii

Předmět: Svědecká výpověď

Soudnímu dvoru,

Jsem si vědom, že toto prohlášení může být použito u tohoto soudu. Jsem si vědom/a případných důsledků následujícího prohlášení pro vaši jurisdikci a přijímám je.

Od roku 1978 jsem klinickým psychologem, který pracuje na volné noze. Devět let jsem pracoval na klinice Paula Brousse ve Villejuifu v oblasti lékařské onkologie v přímé spolupráci s profesorem G. Mathem. Financování mi poskytla asociace Claude Bernard.

Moje činnost byla následující:

Každý čtvrtek jsem se účastnil celodenních konzultací. Osoby, které vyhledaly mou pomoc, se dostavily se somatickými příznaky, které se obvykle týkaly krevních chorob nebo nádorů. Všechny tyto pacienty mi doporučili ošetřující lékaři kliniky. Během posledních devíti let se na mě obrátilo více než 1000 lidí. Jednalo se o dospělé i dětské pacienty. Když jsem se rozhodl z kliniky odejít, nemohl jsem po dobu posledního roku přijímat žádné nové pacienty.

Mimo konzultační hodiny jsem se věnoval svému výzkumu. Tento výzkum spočíval v podrobném zkoumání výpovědí mnoha osob týkajících se psychologického aspektu rakoviny. Účel tohoto přezkoumání byl následující: Při konfrontaci s jejich zoufalstvím nebo depresí a hledáním zázračné a okamžité léčby jsem jim pomáhal objevovat vnitřní smysl jejich nemoci namísto hledání vnějších řešení.

Říkal jsem jim, aby přesně určili své nejpalčivější problémy, které se týkají jejich bolesti, a mohli tak převzít jinou roli.

Protože mým oborem není medicína, byli pacienti požádáni, aby mi poskytli své symptomy, potíže a pozitivní či negativní důsledky, které pociťují. Po prozkoumání různých okolností, které tyto osoby provázely, jsme identifikovali určité obecné příčiny. Kdyby tyto výsledky měly být publikovány, muselo by se říci, že všichni lidé, kteří měli psychické problémy, měli dříve či později v životě organické poškození.

Naším hlavním cílem při této práci bylo co nejpřesněji najít psychický prožitek, který souvisel s orgánovými příznaky. Pro ilustraci uvádíme, že v souvislosti s rakovinou prsu bylo identifikováno pět problematických oblastí.

Podle mého názoru Dr. Hamer uvádí přesně tolik oblastí, kolik jsme jich našli. V oblasti medicíny jsem se biologickou identifikací rakoviny prsu zabýval díky své práci ve Villejuifu. Metoda Dr. Hamera mi umožnila identifikovat emoční poruchy spojené s touto somatickou symptomatologií. Analýzou převažujících studií týkajících se žen a mužů je možné kategorizovat různé typy rakoviny podle kategorií, které nastínil Dr. Hamer.

Metodu vyvinutou Dr. Hamerem můžeme stoprocentně potvrdit, přestože jsme jeho práci na pacientkách s rakovinou prsu, které jsme podrobněji zkoumali, pochopili jen v omezené míře. Naším hlavním cílem bylo přesně a komplexně zjistit pocity pacientek týkající se jejich nemoci. Výsledky našeho psychosomatického zkoumání problémů, které naše pacientky Dr. Hamerovi vyjádřily, by mu umožnily přesně určit patologii pacientek až k psychickým problémovým místům.

Jako bývalý praktický zaměstnanec nemocnice jsem se staral o 3 různé skupiny pacientů:

  • Skupinu A tvořilo 380 osob, které podstoupily lékařskou péči (41,38 %),
  • Skupinu B tvořilo 215 osob, které odmítly lékařské ošetření (26,70 %).
  • Skupinu C tvoří 312 osob, které přišly na konzultaci pouze jednou (33,0 %).

Bez ohledu na to, jakou léčbu pacienti podstoupili nebo odmítli, mohu jen potvrdit, že důkladné pochopení biologických a psychologických mechanismů zodpovědných za zdravotní příznaky vždy vedlo k podstatnému zlepšení stavu pacienta. Mnohým z nich se daří dobře dodnes. Jejich život získal na kvalitě a vnitřním klidu.

Ve Villejuifu přežilo do 29. června 1994 265 z 604 osob, což je 47,18 %.

Z těchto přeživších bylo 102, tj. 28,22 %, ze skupiny A a 183, tj. 85,11 %, ze skupiny B. Ve skupině A jsem pečoval o pacienty podle jejich přání, v průměru 8 hodin na osobu. Pacienti ve skupině B měli nárok na minimálně 40 hodin na osobu. Obě skupiny měly možnost telefonického kontaktu i mimo konzultace.

Souhrnně lze konstatovat, že většina zemřelých pacientů podlehla strachu vyplývajícímu z biologické únavy a emoční izolace vyplývající ze stejných faktorů, které vyvolaly jejich nemoc.

Věřím, že jsem těmito stručnými poznámkami poskytl Soudu prvního stupně stručný náhled na rozsáhlé znalosti a výsledky, které doktor Hamer přináší. Byl bych rád, kdybych mohl pracovat po jeho boku.

Marc Fréchet

Marc Fréchet byl svým šéfem Mathem, který je vedle profesora Israela a profesora Schwarzenberga jedním ze tří šéfů ve známém centru pro léčbu rakoviny ve Villejuifu u Paříže, požádán, aby zjistil, kolik pacientů zemře, pokud se nic neudělá.

Směl nabídnout psychologické poradenství oběma skupinám, těm, kteří podstoupili chemoterapii, i těm, kteří ji nepodstoupili. Neléčení pacienti, většinou nevyléčitelné případy, však už samozřejmě zažili šok z diagnózy a prognózy. Takoví pacienti obvykle umírají ve stejném procentu jako ti léčení chemoterapií.

Neplánovalo se, že jim Marc Fréchet bude vysvětlovat Germánskou novou medicínu®. Když se ukázalo, co udělal, a že více než 85 % neléčených, kteří díky Germánské nové medicíně® našli cestu ven z paniky, přežilo a 28 % lidí, kteří byli léčeni chemoterapií, přežilo, protože také našli cestu z paniky pomocí Germanické nové medicíny®, tak byl okamžitě z kliniky vyloučen.

Tragédie: Fréchet chtěl nyní svou dokumentaci zveřejnit, ale pravděpodobně prodělal konflikt: „Tohle nezvládnu,“ s osteolýzou v krčku stehenní kosti na orgánové úrovni, když byl vyloučen. (viz graf: o.r. + l.b.4)

Několik dní před dokončením dokumentu (prožil pocit „Teď jsem to dokázal“) vstoupila jeho osteolýza do fáze hojení a třísla mu začala otékat.

Přestože věděl o Germánské nové medicíně®, vydal se do nemocnice poblíž Paříže, aby se nechal vyšetřit. Tam se stalo něco velmi zvláštního. Dostal morfium, možná bez jeho vědomí, a už se neprobudil. V polovině ledna, po deseti dnech, byl mrtev.

Obzvlášť makabrózní: jeho šéf, profesor Mathe, tedy jeden z šéfů centra pro léčbu rakoviny ve Villejuifu u Paříže, byl před více než deseti lety léčen mnou a mými přáteli na rakovinu průdušek podle Germánské nové medicíny® (viz tabulka: r.r.a.2) – bez chemoterapie. Od té doby, co je opět plně zdráv, pokračuje v chemoterapii pro své pacienty, plně si vědom 98% úmrtnosti při falešné terapii.

Marc Fréchet zemřel jako mučedník za Germánskou novou medicínu®.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Překlad z němčiny (originál ve francouzštině): John Holledauer Přeložil do češtiny: Vladimír Bartoš Marc Fréchet Klinický psycholog a bývalý poradenský asistent pro lékařskou a psychologickou onkologii Předmět: Svědecká výpověď Soudnímu dvoru, Jsem si vědom, že toto prohlášení může být použito u tohoto soudu. Jsem si vědom/a případných…

Sdílet na sociální sítě