Stefan Lanka: „Viry nejsou mikroby a nemají infekční schopnost“ 2. část

image_pdfStáhnout PDF

DSalud, Número 248 – květen 2021 (II z III) https://www.dsalud.com/reportaje/stefan-lanka-los virus-no- son-microbios-y-no-tienen-capacidad-infectiva-II/

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Známý německý virolog Stefan Lanka tvrdí, že viry nejsou ani mikroby, ani nemají infekční schopnost, takže Covid-19 nemohl být způsoben údajným SARS-CoV-2, jehož existence navíc nebyla prokázána. Navíc zpochybňuje, že existuje pandemie, že jsou miliony lidí  nakaženy a zabity tímto koronavirem a že vakcíny jsou oprávněné, protože nejsou ani efektivní, ani neškodné, ale velmi nebezpečné. O tom nás ujistil – kromě mnoha jiných věcí – během rozsáhlého exkluzivního videorozhovoru, který jsme s ním vedli a jehož první část jsme zveřejnili v minulém čísle a jehož druhou část zveřejňujeme při této příležitosti, protože bude ještě třetí. Stefan Lanka zpochybňuje mnohá zavedená dogmata přijímaná biology a lékaři na celém světě. 

Pokud Stefan Lanka v první části rozhovoru, který nám poskytl, něco objasnil, pak to, že  přesvědčení, že existují patogenní viry, které způsobují nemoci, je mylné. Navíc důrazně prohlásil,  že nikdy nebyl izolován a sekvenován genom žádného z virů, o nichž se říká, že způsobují nemoci: chřipky, nachlazení, spalniček, příušnic, zarděnek, planých neštovic, pásového oparu, mononukleózy, parvoviru, AIDS, ziky, horečky chikungunya… Ale pojďme rovnou k rozhovoru. 

– Dr. Andrew Kaufman uvádí, že se současnou technologií není možné odlišit virus od exozomu, Perth Group kdysi uvedla, že HIV nelze odlišit od extracelulárního vezikulu a sám Robert Gallo před několika lety publikoval článek, ve kterém přiznává, že viry, retroviry a extracelulární vezikuly nelze odlišit. A to zřejmě potvrzuje to, co tvrdíte. 

– Každé dva týdny mám videohovor s Andrewem Kaufmanem. Jeho práce je velmi důležitá,  protože používá argumenty z pohledu buněčné teorie a patologie s cílem oslovit lékaře, mluvit k  nim řekněme, jejich „jazykem“. Z hlediska buněčné teorie můžeme říci, že tento pohled je správný  a že buněčné fragmenty, které vidíme pod mikroskopem, se nijak neliší od domnělých virů. U virů  není nic jasně definováno bez ohledu na to, jak moc nám ukazují zvětšené obrázky částic, které  mají být virové. Virus má mít vždy kapsidu – tedy obal složený ze specifických bílkovin obsahujících nukleovou kyselinu určité délky a sekvence -, ale tu nikdy neukazují. Je proto důležité vysvětlit lékařům, laborantům a molekulárním biologům, že mnoho věcí v oficiální teorii nesedí.  Mně osobně se koncept exozomu nelíbí, ale Kaufman má pravdu v tom, že to, co je definováno jako exozom a bylo mnoha lidmi pozorováno a zdokumentováno, je k nerozeznání od údajných virových struktur, protože ve skutečnosti nikdy nebyly izolovány.

– Jak z vašeho současného pohledu hodnotíte přesvědčení některých, že SARS- CoV-2  je chiméra, virus geneticky upravený v laboratoři? To je názor osobností, jako jsou Luc Montagnier, Chinda Brandolino nebo Máximo Sandín. 

-To je správná otázka na správném místě. Jistý profesor Zhang ze Šanghaje dostal z Pekingu úkol od šéfa čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí: měl najít genom koronaviru zoonotického původu, konkrétně z netopýra. A víme, že kdo hledá, najde. Poskytli mu bronchoalveolární vzorek odebraný pacientovi s atypickou pneumonií a do 24 hodin oznámil, že našel virus spojený s netopýry, že jeho přenosnost je velmi nízká a že v každém případě trh s masem ve Wuhanu, předpokládaný zdroj nákazy, byl již uzavřen. 

Sekvenování a zarovnání milionů genetických fragmentů, které tvoří virový genom, trvá týmu virologů obvykle dva týdny. Zhang a jeho tým to zvládli za 40 hodin. Výsledná sekvence byla samozřejmě velmi hrubá, podle obvyklých měřítek velmi neuhlazená, což vedlo několik vědců k tomu, že zvedli hlas a prohlásili, že „taková genetická sekvence nemůže v přírodě existovat, musela být vytvořena v laboratoři“. Tito kritici tedy mají pravdu: byla vytvořena v laboratoři, ale nikoli ve zkumavce, nýbrž v počítači pomocí zarovnání sekvencí s použitím konstruktu netopýřího viru vytvořeného před lety jako referenční předlohy. A jinak to ani být nemohlo, protože nic takového neexistuje, neexistují žádné virové genomy. Genom, který ukázali, má anomálie, které nemohli uhladit, protože to vyžaduje spoustu ruční práce a dodržování řady pravidel, která virologové časem zavedli. A to vše se nepodařilo, takže se rozšířila zpráva, že jde o umělý virus vytvořený záměrně v laboratoři. Není divu, že Montagnier tvrdí, že nalezl sekvence, které se vyskytují v předpokládaném genomu HIV. Koneckonců provedl stejný postup při konstrukci genomu HIV a proto má údajný genom SARS-CoV-2 nejvyšší podíl společných sekvencí s genomem HIV. Je to logické, protože všechny jsou vytvořeny ze stejné polévky, z fragmentů společných genů, které vznikají při zničení zvířecí tkáně ve zkumavce, do níž bylo přidáno fetální hovězí sérum, které samo o sobě obsahuje extrémně vysoké množství nukleové kyseliny shodné s tou, která se nachází v lidském těle. Sekvence mohou být zarovnány různě a výsledek bude vypadat různě, ale výchozí části jsou stejné. S genetickým materiálem použitým k sekvenování genomu SARS-CoV-2 mohli klidně sekvenovat a zarovnat genom HIV a naopak. Proto Montagnier říká, že v genomu SARS-CoV-2 nachází sekvence HIV a jiní lidé říkají podobné věci s jinými genomy. 

Věří, že virus je jedinečná a neopakovatelná entita – je to jedna z jejich hlavních hypotéz – ale skutečnost je taková, že kompletní virový genom vcelku nebyl nikdy nalezen. Vždy je konstruován. Je to matematický a statistický konstrukt. Proto nejenže nacházíte stejné nebo podobné sekvence v různých virových genomech, ale pokud vyvinete test na detekci virů, skončíte s pozitivními výsledky při analýze vzorků ze zvířat, lidí nebo dokonce rostlin. Patogenní viry zkrátka neexistují, jsou myšlenkovým konstruktem. Fágy a nesprávně pojmenované obří viry jsou minispóry, které existují, byly izolovány a biochemicky charakterizovány… ale nejsou to patogeny. 

-Víme, že jste právě vydal v Německu knihu společně s Dr. Ursulou Stollovou. Můžete nám říci, kdo je to, proč jste ji společně napsali a o jakých hlavních tématech v ní hovoříte?

-Kniha se jmenuje Corona. Weiter ins Chaos oder Chance für alle? (Koronavirus: Sestup do chaosu nebo šance pro všechny?). Ursulu Stollovou znám již mnoho let. Více než 20 let pracovala jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče, zažila tam mnoho věcí a hromadila nezodpovězené otázky, dokud neobjevila doktora Hamera a po školení v jeho systému poznání se stala terapeutkou. Velmi dobře píše, vydala již několik knih a jednoho dne mě oslovila a řekla: „Co kdybychom společně napsali knihu o tom, co víme o virech a historii virologie?“ Z pohledu teorie doktora Hamera velmi dobře popisuje, jak nemoci a příznaky, z nichž jsou obviňovány patogenní viry, ve skutečnosti vznikají. Doufám, že brzy vyjde i španělská verze této knihy. Ujišťuji vás, že mně osobně objevy doktora Hamera velmi pomohly. Neexistuje lepší životní pojištění než studium jeho teorií. Dodává člověku důvěru v sebe sama, v život a ve stvoření. 

– V knize věnujete několik kapitol Covidu-19. Co si vlastně myslíte o pandemii, která podle vás ničí svět, přestože to samotní oficiální představitelé popírají? 

– „Pandemie“ je logickým důsledkem 2 500 let trvajícího materialismu a dynamiky, která v historii  přinášela vlny pandemií. Samozřejmě, já sám mám například dnes na AIDS rozdílný názor, Roberta Galla jsem dříve považoval za lháře a podvodníka, ale dnes už si to nemyslím. Byl prostě neschopný myslet mimo oblast buněčné patologie. 

Ivan Illich to předpověděl již ve své knize Medical Nemesis. Medicína jako součást ekonomického systému se řídí stejnými zákonitostmi nákladů, výnosů a zisku jako ostatní odvětví a ziskovost jejích firem se má rok od roku zvyšovat. To tlačí farmaceutické a všechny ostatní společnosti spojené s medicínou k přehánění, tlačí je k marketingu a k útoku na život antibiotiky. 

S Illichem jsem se osobně setkal v roce 1995, kdy vyšla reedice jeho knihy z roku 1976, kdy byl ještě optimistou ohledně budoucnosti lidstva a věřil, že šílenství lze zvrátit, ale už tehdy mi přiznal, že lidstvo je příliš hloupé na to, aby přežilo. Byl to pronikavý a významný intelektuál. 

Ze své strany jsem měl v úmyslu udělat ze svého časopisu WissenschafftPlus platformu, která by lidi informovala a upozornila je, že buď zastavíme moderní virologii a medicínu, nebo to povede k masové hysterii a kolapsu. Kampaň, kterou jsem nyní zorganizoval a která se jmenuje Tři červené karty pro koronavirus, si klade za cíl povzbudit lidi, aby zpochybňovali zdravotnická opatření a psali příslušným úřadům a požadovali odpovědi na sedm bodů, které jsem zmínil výše – v nichž  virologové vyvracejí sami sebe – a pomohli tak otřást systémem. 

Takže jste optimistický navzdory velmi vážné situaci, ve které nyní žijeme? 

– Když vyjdu na ulici a vidím tolik lidí, jak papouškují hesla politiků a médií, nevím, jestli se mám smát nebo brečet, ale v poslední době se usmívám. Důvod? Koronavirová krize je bodem obratu, příležitostí, abychom si jednou provždy vzali z historie správné ponaučení a přivedli lidstvo na vyšší úroveň poznání a vědomí. A to by bez této krize nebylo možné. Nikdy nás neposlouchalo tolik lidí jako nyní.

Alternativou je, že budeme pokračovat v ničení ekonomiky, ničit se navzájem vakcínami a ničit zdraví lidí, dokud se společnost nezhroutí. Dalším krokem by bylo, kdyby Čína zabrala trosky, které po sobě zanecháme a ti, kdo přežijí, se naučili čínsky a mávali rudou vlajkou. 

Alternativa je tedy jasná: buď si vezmeme ponaučení, postavíme se našim vládám a dáme jim jasně najevo, že virologové vyvrátili sami sebe a to, co dělají, je cokoli, jen ne věda nebo budeme jen fňukat a naříkat, zatímco se všechno rozpadne. A ti, kdo přežijí, ať se naučí čínsky! Protože, popravdě řečeno, nejchytřejší lidé byli a jsou Číňané. Od začátku si byli vědomi toho, co se děje. Věděli, že žádný nakažlivý virus neexistuje a tak udělali na pár týdnů lokální karantény, aby situaci uklidnili, prodali se světu jako velmi efektivní a zodpovědní lidé a hlavně záměrně téměř nepoužili PCR testy. Na druhé straně jsme si na Západě pomocí PCR testů vyprovokovali vlastní pandemii, zatímco politici, jeden idiotštější než druhý, využili situace k posílení svého ega. Nezapomínejme, že epicentrem pandemie ve skutečnosti nebyla Čína, ale Nemocnice Charité v Berlíně, kde Dr. Drosten vyvinul první PCR test – který Číňané odmítli používat – a který my na Západě používáme již více než rok milionkrát denně, aniž bychom pochybovali o správnosti jeho výsledků. A přesto jsem přesvědčen, že se z toho všeho můžeme poučit a krizi vyřešit. 

Tak významný autor jako Eugen Rosenstock-Huessy již v roce 1925 ve své knize Soziologie, im  Kreuz der Wirklichkeit (Sociologie na křižovatce reality) napsal, že naivní vlády, které tak bezstarostně financují vědu, si neuvědomují, že etablovaná věda nikdy nedovolí, aby se rozvíjely  jiné koncepce či teorie a tím ohrožovaly její dominantní postavení. Autor píše, že lidstvo je v pasti vědy prosazované vládami a médii… a že skutečný výzkum a skutečná věda jsou aktivně potlačovány a cenzurovány v bezhlavém spěchu těch předchozích, aby si zachovaly tvář. V roce 1956 napsal, že vědci zkoumají rakovinu podle staromódních pravidel Louise Pasteura, jako by šlo o vzteklinu. Ten, kdo věří v převládající vysvětlení rakoviny, kdo věří, že se zlo šíří uvnitř jeho těla, že se buňky jeho organismu vymkly kontrole a obrátily se proti němu, bude věřit i v „metastázy“, které se šíří vzduchem, tedy ve viry. A to je situace, kterou jsme povinni objasnit. Nejde jen o viry, ale o naše svědomí. Kdo věří v rakovinu tak, jak ji chápe moderní medicína, věří v metastázy a ve viry. V materialismu, který s sebou vláčíme už 2 500 let, není místo pro rozum, jen pro chamtivost a touhu po moci a uznání. Dr. Hamer už ukázal, že pokud se někdo intenzivně ztotožňuje se svou prací, s nějakou ideologií či s teorií, pokud někdo zaútočí na principy, s nimiž se ztotožňuje, bude reagovat agresivně, jako by na tom závisel jeho život. Mnoho lidí nesnese určité věci, protože je ohrožena jejich vlastní identita.

– Víme, že vy dva činíte odpovědnými za současnou zdravotní krizi virology, lékaře a zdravotnické orgány, ale především Dr. Christiana Drostena, kterého obviňujete z toho, že navrhl PCR pro SARS-CoV-2 ještě předtím, než čínský tým zveřejnil jeho údajnou izolaci a sekvenaci! Jak můžete rozhodnout, které primery použít, aniž byste znali virus? Zarážející je, že WHO schválila i šest dalších protokolů PCR s rozdílnými primery! Připadá vám to všechno důvěryhodné? 

– Ne, samozřejmě že ne. Na první část otázky jsem již odpověděl. Drosten vyvinul svůj PCR test  ještě předtím, než se čínské úřady shodly na údajném virovém původu epidemie atypické pneumonie ve Wuhanu. A předtím, než zveřejnily jakékoli výsledky a než zveřejnily předběžné genetické sekvence spojené s dotyčným údajným virem – které byly mimochodem třikrát upraveny, než byly oficiálně publikovány – Drosten už měl svůj PCR test hotový a distribuoval ho po celém světě. Jeho přítel a obchodní partner TIB Molbiol vyvinul „primery“ pro tento test. TIB Molbiol pracuje také pro společnost Roche, která drží patent na rapid PCR test. Takže vidíte, jak jsou zájmy propojeny. 

Generální ředitel společnosti TIB Molbiol v televizi prohlásil, že první PCR testovací soupravy poslali do Číny zdarma z humanitárních důvodů. A jak věděli, že je takové opatření nutné a že se virus bude šířit? Vždycky posílali „screeningové testy“ na viry všude tam, kde měli podezření, že by se údajný virus mohl „šířit“. Dělali to při údajném výskytu předchozích ohnisek SARS-CoV, viru Zika, viru prasečí chřipky… Dnes je lídrem na trhu ta laboratoř, která jako první sekvenuje podezřelý virový genom a vytvoří „primer“ pro jeho detekční test. 

WHO rychle schválila Drostenův test a později schválila další, které byly založeny spíše na sekvencích publikovaných Čínou (na rozdíl od Drostenova testu), ale tyto sekvence jsou stejně umělé a neodpovídají realitě. Šablony těchto screeningových testů obsahují asi 300 nukleotidů, ale ve skutečnosti sekvenují pouze dva fragmenty o 150 nukleotidech. Stručně řečeno, není tam  nic kompletního, dokonce ani údajně kompletní gen patřící do virového genomu, o kterém tvrdí, že  ho „izolovali“. Tyto detekční testy nemají nic společného s tím, co definují jako SARS-CoV-2, protože podle nich má kompletní genom téměř 30 000 nukleotidů. A měli bychom vědět, že způsob, jakým jsou PCR navrženy a naprogramovány, může poskytnout pozitivní výsledky, aniž by analyzovaný vzorek obsahoval jakoukoli stopu nukleové kyseliny. 

PCR je naprogramovaný s určitými „kvantifikačními cykly“ a každý vědec, který zná tuto techniku, vám řekne, že při více než 20 cyklech jsou výsledky náchylné k chybám. Ve skutečnosti se od 30  cyklů považuje test za „špinavý“ a výsledky za nepoužitelné, protože detekce sekvencí je značně zkreslená. A od 40 cyklů může být test pozitivní, aniž by se ve vzorku, který má být analyzován, našla některá z naprogramovaných sekvencí. Drostenův test má 45 cyklů a je naprogramován tak, že určité procento testů je vždy pozitivní. Lze jej naprogramovat dle libosti tak, aby všichni cestující na výletní lodi byli „pozitivní“! 

Lékaři, kteří této šarádě nevěří, se snaží své pacienty chránit a buď posílají do laboratoře vzorky neorganických tekutin nebo se snaží pacientovi provést velmi lehký výtěr z úst, aby nevytáhli příliš  mnoho tkáně. Mnozí lékaři vědí, že je to všechno šílené, ale mlčí, aby nepřišli o práci. PCR nemá s virem, o kterém mluví, nic společného. 

– Ti, kteří tvrdí, že spolehlivost PCR je nulová, mimo jiné uvádějí, že test používá jako primery genetické fragmenty, které jsou přítomny ve více než stovce mikrobů a v samotném lidském genomu. Ale pokud je tomu tak, proč nejsou všechny testy pozitivní? 

– Než Číňané a další vědci tyto genomy vytvořili, odstranili z nich všechny známé sekvence.  Dochází zde k tomu, že jsou vyřazeny dlouhé sekvence, které počítač rozpozná jako pocházející z mikrobů, ale v jimi sestaveném virovém genomu jsou nalezeny menší fragmenty. O tom se samozřejmě nediskutuje. Opakuji: všechny známé sekvence, které jsou k dispozici na internetu, jsou odstraněny ze souboru toho, co bylo sekvenováno a teprve poté se začne se zarovnáváním. Proto se v genomu viru nachází tak málo skutečně známých sekvencí a pouze ty, které byly v době vzniku neznámé. Ty známé nelze najít, protože byly odfiltrovány a to, co se později objeví, je jen několik fragmentů, protože délka jejich sekvenování je pouze 150 nukleotidů. Velké části mikrobiální genetické informace se nikdy neobjeví díky použité technologii, která provádí koncepční matematické sekvenování virového genomu. 

– Nepodařilo se nám najít jediný článek popisující izolaci SARS-CoV-2, ani žádného jiného  lidského koronaviru. A to jsme provedli důkladnou rešerši…. 

– A nenajdete žádnou publikaci popisující izolaci virové struktury, protože taková struktura neexistuje. Byla vynalezena počítačovými programy. Nebyla nalezena u lidí ani zvířat její izolací. Již dříve jsem uvedl, že čínští virologové použili jako referenci pro koncepční konstrukci genomu SARS-CoV-2 genom koronaviru údajně nalezený u netopýra, ale tato genetická sekvence byla vytvořena před lety stejným způsobem: koncepčně a pomocí počítače. A tak dále… 

– Ve skutečnosti nevěříte, že vakcíny zabraňují nemocem, ale že jde o nekriticky přijímaný mýtus založený na pojetí zdraví a medicíny, který se ukázal jako nesprávný. Na druhou stranu jste jedním z mála vědců, kteří hájí vizi života – a tedy i zdraví a nemocí – postulovanou Dr. Ryke Geerd Hamerem. Do jaké míry s ním souhlasíte? 

– Děkuji za tuto velmi důležitou otázku. Pro mě není „mýtus“, že věříme v efektivitu vakcín. Je to základní víra naší kultury. Od dob Démokrita a Epikura před 2 500 lety nás naše kultura  podmiňuje vírou v defekty a samozřejmě i v přenosné defekty. A z tohoto myšlení nevyhnutelně vyplývá představa, že pokud existuje zlo, existuje také „antizlo“, že před jedem, který nás činí nemocnými, stojí antijed, který léčí. 

Z tohoto pohledu je pojem „mýtus“ sice pravdivý, ale ne zcela správný, protože se nejedná o mýtus.  Převládající pojetí zdraví a medicíny nemá jiné vysvětlení pro jev, podle kterého onemocní současně nebo po sobě různí lidé v rodině nebo děti ve školní třídě: musí jít o nakažlivý patogen. Jiná možnost pro ně neexistuje. Když člověk vyloučí ze své teorie života jakýkoli náznak svědomí nebo duše, nezbývá mu než myslet a jednat tímto materialistickým způsobem: „Mám nějakou vadu nebo mě napadl jed, potřebuji lék proti jedu“. 

Jak jsem již řekl, Platón už ve své době upozorňoval, že lékaři jeho doby většině nemocí nerozuměli, protože se soustředili na to, co viděli, na konkrétní postižený orgán a zapomínali, že vše pochází z duše a že je třeba léčit duši a tělo jako celek a nesoustředit se na oko, kost nebo část organismu s nemocí, abstrahovat ji od celku. Může být očkování užitečné? Ve skutečnosti ne, s výjimkou těch případů, kdy může působit jako placebo. Matky, jejichž děti leží v posteli s 38 stupňovou horečkou, jsou ušetřeny paniky, protože věří, že jejich dítě je chráněno, když bylo proti všemu očkováno. Vakcíny obsahují spoustu látek (např. antibiotika, pozn. překl) a některé z nich mohou zmírnit příznaky, jako je horečka nebo bolest, pokud je člověk ve fázi uzdravování … ale jen proto, že ty látky tuto fázi přerušují. 

To lze pochopit pouze ve světle objevů doktora Hamera, ale když pominu tyto případy, které se mi staly – a to opravdu nuceně -, vakcíny nejsou dobré k tomu, k čemu mají sloužit, protože žádná z nich nechrání před žádnou nemocí. Kromě toho je očkování jako ruská ruleta: může způsobit smrt  jednoho člověka z každých 50 000 nebo více očkovaných. Je zřejmé, že případů zranění nebo postižení je mnohem více. Mnoho z nich se objevuje v okamžiku, kdy akt očkování vyvolá v člověku traumatický konflikt, jak Dr. Hamer již vysvětlil.

Na druhou stranu, pokud se obsah vakcíny nevstřebá do svalu a afektuje nervy nebo se dostane do oběhového systému, může se dostat do mozku a způsobit velmi nebezpečný nitrolební tlak. Jedná se o typický chemický efekt otravy, který může být pro dítě smrtelný. 

Jako člověk i jako vědec nemohu než odmítnout vakcíny, ale vnímám, že naprostá většina  populace vakcínám slepě věří. Naším úkolem je proto na jedné straně zabránit vládám, aby pokračovaly v masových očkovacích kampaních a na druhé straně ukázat lidem pravdu. Pokud člověk pochopí pravdu, ví také, že převládající teorie o virech, bakteriích a patogenech nemůže být pravdivá a v důsledku toho si uvědomí, že vakcíny nemohou fungovat. 

A nyní odpovím na druhou část vaší otázky. To je základ všeho: když znáte skutečnou biologii, víte, že v přírodě není místo pro patogen, který vás náhle napadne nebo pohltí zevnitř. Pochopíte, že každý symptom a každá nemoc má specifickou příčinu, která nemá nic společného s tím, co nám říká „oficiální“ medicína. Objev Dr. Hamera by se dal považovat za „Nový zákon“ biologie. Proto obvykle používám výraz „biologie podle Hamera“ s dvojím významem. Za prvé proto, že Dr. Hamer bohužel zemřel téměř před čtyřmi lety; opustil nás příliš brzy. A za druhé proto, že jeho teorie odstranila z Biologie strach a zlo. Považuji ho za nejvýznamnějšího vědce a biologa. Jako první za posledních 2 500 let – alespoň co se týče Evropy – vymýtil z Medicíny a Biologie pojem zla. Nikdo se už nikdy nemusí bát nemocí. Při správném pochopení mají všechny tzv. nemoci řešení. Dr. Hamer vysvětluje, že to, co nazýváme nemocemi, jsou užitečné programy přírody s plným biologickým významem, které se aktivují a vyvíjejí, aby nám pomohly zvládnout a přežít extrémní situace. Programy, které se komplikují, když jim nerozumíme. 

Proto si vážím této otázky, protože Hamerova teorie je velmi důležitá a v praxi se opakovaně ukázala jako naprosto správná. 

WHO na svých webových stránkách uvádí, že očkování je jednoduchý, bezpečný a efektivní způsob, jak nás chránit před škodlivými nemocemi dříve, než s nimi přijdeme do kontaktu a to tak, že aktivuje naši přirozenou obranyschopnost, aby se naučila bránit  konkrétním infekcím. Navíc tvrdí, že posilují imunitní systém. Je toto tvrzení nějak podložené? 

– Aktuální otázka. Základem této myšlenky je stále víra založená na konkrétním základu: proti jedu působí protijed. Většina příznaků – jako je zánět, horečka nebo vyčerpání – se však projevuje až ve  fázi léčení, jak jsem již uvedl. Léky mohou příznaky zmírnit a někdy je vhodné je podávat, pokud je fáze hojení velmi silná (v důsledku velmi velké konfliktní hmoty nahromaděné během aktivní fáze), ale moderní medicína se zaměřuje na potlačení příznaků, aniž by si uvědomovala, že zdraví neznamená nepřítomnost nemoci. Zaměřuje se na hledání protijedů, které by působily proti domnělým jedům, jež nás činí nemocnými. Káva nebo alkohol mohou být jedy v závislosti na dávce. Pokud čtrnáctiletý chlapec, který nikdy neochutnal alkohol, náhle pozře litr vodky, může zemřít, pokud se mu nepodaří alkohol ze žaludku vytáhnout. Na druhou stranu Boris Jelcin, pokud nevypil dva litry vodky, nemohl ani pronést projev v parlamentu. Ale ne proto, že by vypil  protijed proti jedu, ale proto, že jeho tělo mělo potřebné enzymy, aby všechen ten alkohol zpracovalo.

Materialismus, který si s sebou neseme už více než 2500 let, nás nutí přemýšlet v kategoriích vad a jedů. Humorální teorie neboli teorie čtyř tělních tekutin, která dominovala medicíně více než 2000 let, zastávala názor, že pokud se některá ze čtyř základních látek v lidském těle – krev, žlutá žluč, černá žluč a hlen – dostane do nerovnováhy, může se stát jedem a způsobit onemocnění člověka. Odtud je k moderní teorii virů jen krůček. To, co tvrdí WHO, je, že zavedení vakcíny vede k výraznému snížení počtu případů onemocnění, proti kterým se teoreticky bojuje, ale není to pravda. Žádné seriózní statistiky toto tvrzení nepodporují. Nemoci kterým měly nové vakcíny zabránit, byly již v době jejich zavedení na velmi nízké úrovni. Na stejné úrovni jako dnes. A v každém případě je žádný patogen nezpůsobuje, takže vakcína je k ničemu. 

WHO není složena ze seriózních a zodpovědných lidí. Její členy nikdo nevolí, ani je nelze nijak  kontrolovat. Je to lobby financovaná farmaceutickými společnostmi a, jak říkáme v němčině, Wes  Brot ich ess, des Lied ich sing (Zpívám píseň toho, kdo mi dává chléb). 

Je to tak jednoduché. 

WHO by byla směšná, kdyby její činnost nebyla tak závažná. Nic z toho, co tvrdí, není vědecky prokázáno. Nic z toho. Ale přesně reprezentuje stav naší kultury a přesvědčení lidí. Pokud věřím, že nejsem nic víc než náhoda a že nejsem nic víc než soubor molekul, a věřím, že příroda je nedokonalá a krutá, pak věřím, že může náhodně „zradit“ mé tělo a způsobit mi smrtelnou rakovinu. Pravdou je, že bychom neměli používat slovo rakovina. Zmiňovat se o něm je jako když se ve voodoo zapíchne jehla do panenky osoby, kterou představuje. 

Ti, kdo věří v metastázy, v pohyb rakovinných buněk tělem, aby ho zničily, věří také v „létající  metastázy“ v podobě virů. Koncept je stejný a lidé věří oběma. A to je výzva pro nás všechny: jak to mohu změnit? Jak mohu přispět k tomu, aby se pravda stala známou? Venku je utrpení, bolest a beznaděj mnoha nemocných lidí, kterým moderní medicína neumí pomoci; ve skutečnosti to však možné je. Každý zná někoho v rodině nebo alespoň v sousedství či v kruhu přátel, případy nemocných lidí, kteří trpí bolestí a zoufalstvím. Pro většinu lidí je to hmatatelný důkaz, že zlo existuje, že život je ruleta štěstí a že pokud na vás přijde řada, jste odsouzeni k záhubě.  „Podívejte: zemřeli na rakovinu navzdory všem pokrokům medicíny, navzdory ozařování a chemoterapii. Za tímto neštěstím a zlem musí stát ďábel a ten je silnější než Bůh, protože Bůh  dopouští tyto nespravedlnosti, toto utrpení a tato úmrtí.“

To je zpráva, kterou šíří WHO a je to zpráva falešná. Naděje je pro každého. Uzdravení je možné, pokud použijeme objevy Dr. Hamera. 

– Je podle vás koncept imunity používaný moderní medicínou správný? 

– Otravy představují pro organismus skutečné nebezpečí a organismus ve skutečnosti produkuje enzymy, které tělo od jedů očišťují. Vraťme se k příkladu s alkoholem: mladý člověk, který vypije  láhev vodky, může zemřít, pokud se mu nevypumpuje žaludek, protože jeho tělo nemá enzymy potřebné ke zpracování jedu, kterým alkohol je. Naproti tomu Jelcin měl enzymů dost na to, aby metabolizoval absurdní množství této látky. Mnoho slavných lidí v historii se obávalo otravy –  například Napoleon nebo Rasputin – a tak preventivně užívali malá množství jedu, mimo jiné rtuť nebo arzen. Tělo tak reagovalo tím, že generovalo enzymy, které tyto jedy metabolizují a napravují způsobené škody. Postupně připravovaly tělo pro případ, že by se je někdo pokusil otrávit. A v tomto smyslu skutečně můžeme  hovořit o „imunitě“ vůči toxickým látkám. 

Nicméně teorie čtyř tělních tekutin, kterou jsem zmínil výše a která převládala více než 2000 let, vedla k Mozartově smrti. V jednu chvíli se nacházel ve fázi léčení postižený četnými symptomy a lékaři dospěli k závěru, že měl v těle nadbytek jedu; to znamená, že jeho krev stagnovala a vytvářela jed. Lékem pak bylo vyvolat u pacienta krvácení, aby se jed „vytáhl“. 

Teorie imunity nám říká, že pokud se někdo uzdravil, bylo to proto, že jeho tělo překonalo jed (například v podobě viru). Cílem vakcíny je tedy vystavit tělo jedu (v podobě viru) preventivně tak, aby si tělo vytvořilo specifický protijed, který vytvoří obranyschopnost a odolnost. A mnoho alternativních teorií k oficiální medicíně se řídí stejným myšlenkovým schématem. Pouze Hamer předložil zcela odlišnou verzi. 

Seamus O’Mahony ve své knize Can Medicine be Cured? (Může být medicína vyléčena?) říká, že medicína pomohla snížit dětskou úmrtnost, ale na straně 262 uvádí, že farmaceutický průmysl medicínu zničil. A to není správné. Farmaceutický průmysl je důsledkem, nikoli příčinou. Konečnou příčinou je materialismus – jak kdysi řekl filozof Platón -, který Dr. Hamer svými objevy ukončil. Základní myšlenka je jednoduchá: jed, který způsobuje nemoc, proti jedu, který léčí. Aplikováno na viry z toho vyplývá, že virus je jed, který způsobuje nemoc a proto potřebujeme protilátku, protijed, abychom mu mohli čelit. 

Seamus O’Mahony v závěru své knihy říká, že medicína nemá řešení a restart může přinést pouze válka nebo katastrofa. Podle něj vždy existovaly dvě protichůdné koncepce Medicíny: jeden systém, který potlačuje symptomy pomocí léků – ten Asklépiův (Asklépius pro Římany) – a druhý – který nazývá „Hygeův“ (Asklépiova dcera) -, který prosazuje harmonii se sebou samým a svým okolím jako jedinou cestu k zachování zdraví. A tato definice zdraví je velmi krásná a velmi pravdivá. 

Jesús García Blanca 

(Překladatel do angličtiny: Alejandro Zamorano

Další texty ke studiu, pozn. překl.:

Sdílet na sociální sítě

DSalud, Número 248 – květen 2021 (II z III) https://www.dsalud.com/reportaje/stefan-lanka-los virus-no- son-microbios-y-no-tienen-capacidad-infectiva-II/ Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Známý německý virolog Stefan Lanka tvrdí, že viry nejsou ani mikroby, ani nemají infekční schopnost, takže Covid-19 nemohl být způsoben údajným SARS-CoV-2, jehož existence navíc nebyla prokázána. Navíc zpochybňuje, že existuje pandemie, že jsou…

Sdílet na sociální sítě