Dr. Samantha Bailey: COVID „skeptici“, kteří šíří virová dogmata

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

17.3.2022

„Skutečným smyslem vědecké metody je ujistit se, že vás příroda neuvedla v omyl, abyste si mysleli něco, co ve skutečnosti nevíte… Stačí jedno logické uklouznutí a celá vědecká stavba se zhroutí. Stačí jedna chybná dedukce o stroji a můžete viset na vlásku donekonečna.“

Robert Pirsig, Zen a umění údržby motocyklu

Dne 11. března 2022 byl na webu The Daily Sceptic zveřejněn článek s názvem „Skutečná pravda o virech“. Napsal jej Dr. Roger Watson, diplomovaný zdravotní bratr s doktorátem, který nedávno odešel do důchodu z britského vysokoškolského sektoru a nyní pracuje na částečný úvazek jako akademický děkan ošetřovatelství na Jihozápadní lékařské univerzitě v Číně. Článek byl nehorázným útokem proti mé osobě, což je typicky spíš doménou kontrolovaných korporátních médií, takže mě překvapilo, že se objevil na webové stránce, která se vyvinula z Lockdown Sceptics. Mají heslo „zpochybňovat všechno“, ale zřejmě byste neměli zpochybňovat teorii zárodků a existenci virů!

„Zpochybňovat všechno“ ….kromě bakteriologické teorie a existence virů, to je čiré šílenství.

Zdálo se, že doktor Watson ví o mé práci jen velmi málo a nikdy se nepokusil navázat se mnou kontakt, než provedl svůj „zásah“. Nabídli jsme mu možnost vystoupit na mém kanálu, ale odmítl se slovy: „Nejsem si jistý, jak plodná by byla debata se mnou.“ Možná se necítil jistý, že by svá tvrzení mohl doložit, nebo byl možná trochu otřesen posměšky, kterých se mu dostalo v sekci komentářů na webových stránkách Skeptici. Velká část jeho článku měla charakter ad hominem a není třeba na ni důstojně reagovat, ale přesto přistoupím k tomu, abych se jeho nepřesným vědeckým tvrzením věnovala bod po bodu…

Zpochybňování virů je riskantní záležitost

„Rád bych slyšel Duesberga nebo Sam Bailey, jak se hemofilici nakazili AIDS z krevních infuzí. Nějak si myslím, že na to budou mít na skladě odpověď.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Není jasné, proč Watson spojil mé názory s názory Petera Duesberga, a jeho větu bude třeba trochu rozvést. Jeho odkaz na Petera je odkazem na Wikipedii, známou dezinformační stránku, což by mělo skeptika nebo kohokoli, kdo se chce o tématu dozvědět více, varovat. Peter netvrdí, že viry neexistují: je přece jedním z nejvýznamnějších světových retrovirologů! Jeho stanovisko je, že částice HIV existuje, ale že se jedná o neškodný „pasažérský“ virus, který nezpůsobuje klinický stav AIDS. Vím, že zde nastínil důkazy, proč se hemofilici „nenakazí“ transfuzí krevních produktů, ale jinak za něj nemohu mluvit. Můj postoj je, že neexistuje žádný důkaz o existenci retroviru zvaného HIV a že nikdy nebylo prokázáno, že částice s názvem „HIV“ splňují definici viru. Nebylo tedy prokázáno, že „HIV“ způsobuje AIDS.

https://odysee.com/@drsambailey:c/the-yin-and-yang-of-hiv-part-one:c?src=embed

V tomto ohledu měla na mě i na mé spoluautory z Virus Mania největší vliv práce The Perth Group. Watson nedefinuje, co má na mysli slovy „hemofilici se nakazili AIDS z krve“, ale pravděpodobně má na mysli, že důvodem, proč se u některých hemofiliků vyvine AIDS, je přítomnost patogenního viru, který se na ně přenáší prostřednictvím infikované krve. (Ve skutečnosti dostávají koncentrát faktoru VIII ze sdružených krevních odběrů.) Nejsem si vědoma žádného výzkumu, který by prokázal přítomnost částic HIV v krvi, ani žádného lidského či zvířecího modelu, který by prokázal přenos „infikované“ krve, který by pak u příjemce způsobil rozvoj AIDS. Ve Virové Mánii vysvětlujeme, že „HIV“ nemůže být vysvětlením vzniku AIDS u hemofiliků. Zvýšená úmrtnost skutečně odpovídala změnám, jako bylo zavedení „antivirových“ léčiv včetně vysoce toxického AZT u „HIV pozitivních“ pacientů. Pokud chce Watson vážně tvrdit, že se na hemofiliky přenáší virus, který způsobuje AIDS, pak by se měl pokusit vyvrátit práci The Perth Group z roku 1995 „Factor VIII, HIV and AIDS in haemophiliacs: an analysis of their relationship“. Podle mého názoru je to to nejlepší, s čím jsem se setkala a uvítala bych Watsonovu kritiku toho, co jsem přehlédla.

„Její názory byly vyvráceny, pokud jde o existenci virů, ale – což možná mnozí, kteří nejsou ochotni proniknout do hloubky a šíře jejích názorů, nevědí – zcela popírá teorii zárodků.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watson nedává čtenářům vědět, jak zjistil, že jsem byla „vyvrácena“, ani kým. Místo toho uvádí odkaz na malý blogový příspěvek, který napsala zaměstnankyně University of Waikato a nadšenkyně do injekcí společnosti Pfizer BioNTech Alison Campbellová. Campbellová založila blog „jako zdroj informací pro učitele biologie na středních školách, kteří připravují studenty na zkoušky ze stipendia z biologie“, což asi není úroveň, na kterou by měl Watson v této debatě cílit. Kdyby si ověřil obvyklé publikace Campbellové, zjistil by, že nemá žádné zkušenosti s virologií nebo lékařskými záležitostmi. Ve skutečnosti, když jsme ji oslovili, rychle se stáhla a nesouhlasila ani s telefonátem. Watson jde ve šlépějích našich státem sponzorovaných mainstreamových médií, která rovněž použila tuto převážně ad hominem tirádu jako „důkaz“ proti mně. Na Campbellovu a MSM malou výpravu do virologie jsem již reagovala – bohužel se stejně jako Watson omezují na opakování tvrzení virologů na bázi nominální hodnoty.

Nejsem si jistá, proč by mé názory na zárodečnou teorii měly být pro diváky „neznámé“, když otevřeně poukazuji na to, že ji nepovažuji za uspokojivý model. Virová Mánie se z velké části věnuje rozbíjení zárodečné teorie a mé názory mají nejblíže k „terénní teorii“. Proč jsem v táboře terénní teorie, uvádím ve většině svých prací, včetně videa „Germ Theory vs Terrain Theory“. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s knihou Virus Mania, je okénkem do knihy tato krátká esej, kterou jsem napsala se svými spoluautory.

„K této eseji mě přimělo nejnovější video Sam Bailey: Pravda o virech, které bylo zveřejněno 9. března 2022. Je třeba ji pochválit za její stručnost – má pouhých 17 minut -, ale je podána typicky posměšným, sarkastickým a povýšeným způsobem.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watsonovi zřejmě zcela uniká, že toto video je odlehčeným a satirickým pohledem na některá historická tvrzení virologů. Bylo navrženo tak, aby zaujalo širší publikum materiálem, který může být pro mnohé nudným tématem. Pokud chtěl vést seriózní diskusi o daném tématu, pak se mohl snadno dostat k mým dalším publikovaným pracím nebo mě kontaktovat, abych doplnila případné mezery.

https://odysee.com/@drsambailey:c/the-truth-about-viruses:a?src=embed

„Je těžké pochopit, jak Sam Baileyová dospěla ke svým názorům a není nutné být popíračem viru, abychom byli velmi kritičtí ke způsobu, jakým byla pandemie řízena.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Odhalte teoretika zárodků!

Watson ignoroval naprostou většinu mých prací a nikdy se neobtěžoval se mnou konverzovat, takže asi není překvapivé, že je zmatený. Nejsem si jistá, proč by se někdo rozhodl být „popíračem virů“, protože potřeboval kritizovat řízení „pandemie“, nebo jak to souvisí s jeho argumentací. Ve skutečnosti je neupřímné takový modus operandi vůbec naznačovat a sklouzává to do ubohé argumentace.

„Koneckonců, vrchní odpůrce (Covid) „vaxxer“ Dr. Mike Yeadon dal ve svém skvělém rozhovoru s Neilem Oliverem na GB News jasně najevo, že věří v existenci jedinečného viru. Skupina HART vedená Dr. Johnem Leem, která připravila nejdůvěryhodnější a nejlépe informované reakce na uzavření Spojeného království, není zásobena popírači viru.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watson zde nepředložil žádné důkazy o existenci virů: jeho argumentace vypadá tak, že jiní lidé věří ve viry, proto viry existují (zvýrazněno překladatelem). Někteří lidé také věří v zoubkovou vílu, ale to by nemělo vliv na mé vlastní zkoumání tohoto tématu. Odvolávání se na obecné mínění je typ chybné argumentace, která trápí i lékařskou komunitu. Heretici jako já jsou připraveni sami zkoumat důkazy a dojít k vlastním závěrům, nikoliv papouškovat závěry jiných. Nejsme motivováni počtem lidí, kteří s námi souhlasí a naše publikace nejsou omezovány vládami, institucemi ani kolegy. Poznámka pro doktora Watsona: ve všech učebnicích virologie, které jsem si prohlédla, metoda dokazování existence viru nezahrnuje „přesvědčení, které zastává doktor Mike Yeadon“. (Pro pořádek: Yeadon mi nijak nevadí, jen máme jiné názory na existenci virů). (Dr. Yeadon mezitím dospěl k poznání, že respirační viry, včetně sars-cov-2, neexistují, ZDE je jeho poslední vyjádření, pozn. překl.)

„Je těžké vědět, kde začít, ale protože popírá samotnou teorii zárodků – jak je správně chápána – začnu zde názory doktorky Bailey na to, zda existuje něco, co může způsobit infekci a šířit se mezi lidmi. Louis Pasteur se v rozhovoru pro Delingpod stává terčem Baileyové kritiky. Jsem si jist, že Pasteur nebyl dokonalý, ale svým pokusem s baňkou s labutím krkem zasadil teorii spontánního vzniku ránu do hlavy.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Nejsem si jistá, co Watson myslí „správně pochopenou“ zárodečnou teorií. Moje zkoumání teorie zárodků, kterému se věnuji v knize Virus Mania a videích jako „Kochovy postuláty: „Germ School Dropout“, jsem zjistila, že tato teorie je fatálně chybná. Prozkoumala jsem původní Kochovu práci a zjistila jsem, že své postuláty nenaplnil správně. Při svých často nekontrolovaných pokusech nebral v úvahu traumatizující účinky svých postupů na zvířata, ani nezohledňoval další faktory, které způsobovaly jejich onemocnění. Pokud jde o „infekci“ šířící se mezi lidmi, zdá se, že klinické experimenty se snažily tento jev prokázat. Snad nejmarkantnějším neúspěchem byla neschopnost prokázat přenos chřipky, jak jsem popsala v tomto videu a Mike Stone z ViroLIEgy zde. Pokud mi Watson chce poslat práci, která by prokázala koncept přenosu mikrobů mezi lidmi, které způsobují jejich onemocnění, pak ji ráda podrobím kritickému zkoumání. Pasteurova práce byla odhalena jako z velké části podvodná, ale není jasné, proč Watson vytahuje jeho pokusy se spontánní generací a baňkou s labutím krkem a jak to souvisí s čímkoli, co jsem publikovala. Možná si myslel, že teorie terénu tvrdí, že mikrobi vznikají na základě spontánního vzniku?

„Dr. Bailey odpaluje teorii nemocí zpět do 19. století. Edward Jenner byl podle Baileyové další darebák a i když by jeho experimenty neprošly etickou komisí NHS, je vidět, kam Baileyová míří a vede své žáky do říše „antivaxerů“, což je téma, které zde nebudu rozebírat.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watsona možná šokuje, že nejsem jediná, kdo zpochybňuje údajný přínos Jennera pro lidské zdraví prostřednictvím očkovací praxe. Také bych mu doporučila, aby si přečetl knihu Rozpuštění iluzí nebo alespoň prostudoval grafy, které sestavili Dr. Suzanne Humphriesová a Roman Bystrianyk, pokud věří, že vakcína proti neštovicím nebo jakákoli jiná vakcína byla prokazatelně prospěšná pro veřejnost.

Říše „antivaxerů“ a jejich zatraceně nepohodlných, nevyvratitelných dat!

O svém postoji k vakcínám mluvím otevřeně, jak je jasně uvedeno na mých webových stránkách s nejčastějšími dotazy: „Nejsem „proti očkování“ v tom smyslu, že bych chtěla ostatním lidem říkat, co mají dělat se svým tělem. Vždy ráda zvážím nové důkazy, ale osobně nevěřím, že by jakákoli současná vakcína mohla přinést zdravotní prospěch mně nebo mým blízkým.“ Není mi jasné, proč si Watson myslí, že „vedu žáky“ do nějaké oblasti. Pokud si myslí, že má spolehlivé důkazy o tom, že vakcíny vedou k lepším zdravotním výsledkům, pak je může poskytnout – náš tým Virus Mania se o takové údaje pokoušel mnoho let u významných institucí, jako je Institut Roberta Kocha a ty je nebyly schopny poskytnout.

Jen tak mimochodem se zmíní o známém viru TMV (virus tabákové mozaiky), a to ve smyslu „to je všechno v pořádku“. Skutečnost je však taková, že TMV byl dostatečně přečištěn, aby bylo možné studovat jeho strukturu pomocí skenovací elektronové mikroskopie; a to představuje velmi vysokou úroveň izolace i čistoty. Je to sice rostlinný virus, který nemá živočišný ekvivalent, ale je to případ, který popperovským způsobem vyvrací argument, který často opakují popírači virů, že „žádný virus nebyl nikdy purifikován“. Některé z nich byly dostatečně purifikovány pro studium pomocí rentgenové krystalografie, což představuje mimořádně vysokou úroveň purifikace.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

V článku není vůbec přesvědčivé, že Watson zná rozdíl mezi izolací a purifikací. Odkazuje na mikroskopickou studii, která údajně ukazuje TMV. Možná bychom měli Watsonovi připomenout, že virus je malý replikačně schopný nitrobuněčný parazit, který může infikovat hostitele a přecházet na další hostitele. Kromě snímků drobných částic není v jím citované práci nikde prokázána žádná z těchto klíčových vlastností. Ve svém videu „Elektronová mikroskopie a neidentifikované „virové“ objekty“ jsem vysvětlila omezení této techniky a důvody, proč částice, které se objeví mezi mrtvou tkání, nelze bez dalších experimentálních kroků klasifikovat jako „viry“. Jeho odkaz na článek o rentgenové krystalografii je rovněž zbytečný. Spoustu částic lze purifikovat, Dr. Watsone – problém je v tom, že je třeba prokázat, že se jedná o viry. V každém případě vás čeká lahůdka, protože v současné době mám ve výrobě video odhalující příběh „viru“ tabákové mozaiky, který sahá až k Ivanovského nevědeckým pokusům, jež někteří považují za počátek virologie. (ZDE je cz verze textu z tohoto videa, pozn. překl.)

https://odysee.com/@drsambailey:c/electron-microscopy-and-unidentified-viral-objects:f?src=embed

„Faktem však je, že existence jakéhokoli viru je triangulována řadou stále sofistikovanějších laboratorních technik, pomocí nichž lze testovat teorie, pěstovat kultury a prokazovat infekčnost. Ve skutečnosti se podařilo purifikovat velké množství virů, často proti všem předpokladům.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Triangulace? Proces měření vzdáleností a určování polohy. Watson jde se svými záměnami na další úroveň mazanosti, aby virologie opět vypadala seriózně! Kdyby se Watson podíval na všechny mé publikace, viděl by, že jsem obeznámena s historickými technikami, které nedokázaly prokázat existenci patogenních virů a s tím, jak se proměnily v moderní molekulární detekční techniky, aby se virové paradigma udrželo při životě. Jeho citátem jsou techniky „Virus Purification“ v Encyclopedia of Virology (Fourth Edition), 2021 – mám elektronickou kopii této publikace a popsané metody znám. Watson by však měl ukázat své zdroje a sdělit nám, které částice byly podle něj purifikovány a prokázány jako „viry“, místo aby ukazoval na učebnici.

Doktore Watsone: přestaňte nás napínat a zveřejněte prosím svůj seznam virů, které byly purifikovány „proti všem předpokladům“, s jejich důkazy.

„Popírači virů“ opakovaně vytahují argument Kochových postulátů, přestože Kochovy postuláty byly pouze jedním ze způsobů – dávno před nástupem metod sekvenování aminokyselin a nukleotidů – jak prokázat přítomnost bakterie. Kochovy postuláty nebyly nikdy určeny k použití na viry, o jejichž existenci se v době Kochových postulátů nevědělo.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Zdá se, že Watson je zcela zmatený, pokud jde o Kochovy postuláty, které se týkají stanovení příčinné souvislosti mezi mikrobem a určitou nemocí, a zaměňuje je s „prokázáním přítomnosti bakterie“. Postuláty byly navrženy tak, aby je bylo možné aplikovat na všechny mikroby, ale jak jsem již uvedla, z mých výzkumů vyplývá, že Kochovy postuláty nebyly nikdy naplněny a teorie zárodků nemá žádný pevný základ: bakterie, plísně a postulované „viry“ nejsou původci nemocí. A nezáleží na tom, jaké sekvence nukleotidů nebo proteinů objevíte, doktore Watsone, stejně musíte zjistit, odkud pocházejí – jste si jistý, že to virologové zjišťují nebo dokonce provádějí „sekvenování“? (Viz níže).

„Popírání zárodečné teorie“? To Wikipedie a Big Pharma nemohou připustit.

“Původní SARS, který téměř jistě přeskočil druh, je právě z tohoto důvodu velmi neobvyklý a například ptačí chřipka člověka neinfikuje. Otázkou zůstává, zda SARS-CoV-2, který pravděpodobně přeskočil druh, tak učinil spontánně, nebo po „získání funkce“.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Pozor, bučí!

Je zajímavé, že na „skeptika“ Watson podporuje většinu historek virologického průmyslu o přeskakování virů přes druhy. Může poukázat na výzkumy, které provedl, aby dospěl k závěru, že něco, co nebylo prokázáno, „téměř jistě přeskočilo druh“? Těmito vysoce spekulativními a někdy nepodloženými tvrzeními se zabýváme v textech Virus Mani a původnímu „SARS“ (a „přeskakování druhů“) jsem se věnovala v jiném svém videu, které bylo zakázáno společností Big Tech, ale stále je k dispozici zde. Existuje fatální chyba, pokud jde o gain of funcion výzkumu s „viry“, když samotné patogeny nebyly prokázány, jak jsem upozornila v dalších videích zakázaných společností Big Tech, ale stále dostupných zde a zde. Dr. Stefan Lanka také nastínil omyly „biologických zbraní“, včetně vymyšlených „virů“, a to, jak byly po mnoho desetiletí využívány k vyvolávání strachu ve veřejnosti.

„V tomto bodě a v bodě týkajícím se „purifikace“ viru SARS-CoV-2 jsem si dopisoval se Siouxsie Wilesovou, hlavní debunkerkou argumentů Kochových postulátů, na Aucklandské univerzitě na Novém Zélandu.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watson se zde odvolává na „autoritu“, což byla stejná chyba, jaké se dopustil Steve Kirsch, když se v lednu 2022 neobratně vmísil do otázky existence „SARS-CoV-2“. Můj manžel Dr. Mark Bailey již dříve nastínil, proč by se Kirsch neměl spoléhat na takové „odborníky“. Stejně jako Watson začal Kirsch všemi zbraněmi proti „popíračům viru“. Stejně jako Watson i Kirsch rychle ustoupil, když mu Baileyovi, Dr. Tom Cowan, Dr. Andy Kaufman a Dr. Stefan Lanka nabídli účast v živé debatě s jím vybranými „odborníky“. Je zvláštní, že si náš „skeptik“ Watson s Wilesovou dopisuje, protože je silně podporována vládou NZ a v březnu 2020 naší zemi radila, že „svět hoří“ a že bychom se „všichni měli chovat tak, jak nás [vláda] žádá“.

„Pokud lidé definují situace jako reálné, jsou reálné i ve svých důsledcích.“

William Isaac Thomas a Dorothy Swaine Thomasová

Je známá tím, že se vyhýbá otevřeným vědeckým diskusím a dokonce má dlouhou automatickou e-mailovou odpověď, v níž se z takového snažení omlouvá. Mimochodem, v únoru 2022 byla státem sponzorovaná mediální platforma shledána vinnou ze zveřejnění jednoho z jejích nepravdivých tvrzení. Watson odkázal na článek Wilesové, který je případem, kdy slepý vede nahého. V článku neposkytuje žádné vysvětlení, jak se s příčinou onemocnění pojí viry, když příhodně tvrdí, že nejsou k dispozici žádné vhodné klinické experimenty. Snaží se odvést pozornost čtenáře Falkowovými molekulárními postuláty a neinformuje čtenáře, že Riverovy postuláty byly navrženy speciálně pro viry, ale pro SARS-CoV-2 nebyly ani zdaleka splněny – první problém je, že nikdo nedokáže, že existuje. V jejím článku rozhodně není nikde uvedeno, že by mohla prokázat existenci SARS-CoV-2 nebo jakéhokoli jiného viru, pouze se vymlouvá, proč chybí přímé důkazy. Jejími nepravdivými tvrzeními kolem aplikace PCR jsem se již dříve zabývala v jiném videu, které bylo po několika stech tisících zhlédnutí zakázáno společností Big Tech, ale stále je k dispozici zde. Obyvatelé Nového Zélandu snášeli dva roky státem podporované nesmysly Wilesové, kterou MSM vydává za „odbornici“. Vsadím se, že živá debata s Watsonem a Wilesovou na jedné straně a Baileyovými na straně druhé by byla velmi objevná.

„Ukazuje se, že argument o purifikaci nového koronaviru je slaměný pes vytvořený popírači virů. Ve skutečnosti nikdo netvrdil, že byl purifikován. Byl však „izolován“, což je jiný pojem, při němž se provádějí studie, které ověřují, že tam je.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Pokud Watson ještě nenaznačil, že si do přestřelky bere kapesní nůž, pak právě tady jeho kapesní nůž padá na zem. Mám podezření, že nevěděl, že jsem prezentaci Vincenta Racaniella, na kterou se odvolává, již analyzovala  v tomto videu (samozřejmě zakázanou společností Big Tech). Není jasné, zda vůbec Racaniellova slova poslouchal: pokud virologové nemají konkrétní definici „izolace“, co to podle Watsona znamená? Vidí problém, když Racaniello říká „izolát je virus, který jsme izolovali...“, nebo se nechal strhnout jejich uvažováním v kruhu? Problém toho, co znamená „izolace“, je stěžejní otázkou, pokud jde o prokázání existence virů a virologové mají ve zvyku si s jeho významem rychle a volně pohrávat. Jak uvedla skupina The Perth Group v roce 2017: „Faktem je, že zatímco purifikace si ve virologii zachovává svůj každodenní význam, „izolace“ je účelový termín, který virologové přiřazují údajům, o nichž tvrdí, že jsou důkazem existence určitého viru.“ Watson se místo toho rozhodl jásat nad tím, že virologové očerňují anglický jazyk: pokud jejich použití slova „izolace“ není to, co si všichni myslí, že je, pak je jako metoda poskytnutí důkazu, že částice je virus, nepoužitelné.

Watson však dává palec nahoru výrazu „izolát = částice + každý další kousek odpadu ve vzorku“, možná si podvodu virologů nevšímá.

„Podle Siouxsie Wilesové byl virus nalezen ve stovkách různorodých vzorků a následně sekvenován. Popírači viru poukazují na způsob, jakým byla sekvence v počátečních fázích pouze poskládána a mluví tudíž o podvodu. Takto se však viry sekvenují.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Je to všechno naprosto přirozené, přátelé!

Jak se to proboha dostalo přes redakci Daily Sceptic, je mi záhadou. Jako zdroj „pravdy“ Watson uvedl organizace „ověřující fakta“, které jsou podporovány velkými technologickými společnostmi a jsou ve finančním střetu zájmů s velkými farmaceutickými společnostmi. Pokud v této fázi „pandemie“ není zřejmé, že tyto organizace od prvního dne soustavně klamou veřejnost, pak je těžké uvěřit, že je skutečně „skeptikem“. Podvodný vynález „genomu SARS-CoV-2“ laboratoří Fana Wu byl odhalen týmem Stefana Lanky a byl ještě horší než obvyklý cirkus se sestavováním imaginárního „virového genomu“. Na webových stránkách ViroLIEgy je jedna z nejlepších sbírek informací o mnoha předpokladech a zkresleních při vytváření „genomu“, od sběru surového vzorku až po hypotetický model zkonstruovaný počítačovým softwarem. A pokud jde o „viry“, nenazýváme je „hoaxem“, ale podvodem. „Viry“ se ve skutečnosti „nesekvenují“, jak si možná myslíte, doktore Watsone (viz níže). (ZDE cz verze textu k 2. fázi kontrolního experimentu Dr. Lanky, pozn. překl.)

„V každém případě, jak mi vysvětlila Siouxsie Wilesová, není nutné koronavirus purifikovat a jak říká Dr. Ros Jonesová v rozhovoru s Davidem Clewsem v Unity News Network, takto se to nedělá; virus se kultivuje. To je asi tak blízko Kochovým postulátům, jak se jen dá: vypěstovat údajný virus v buněčné kultuře a identifikovat ho pomocí sekvenování. Vložte to, co máte, do nějaké jiné buněčné kultury spolu s kontrolní kulturou. Pokud ta s údajným virem vykazuje následné důkazy o přítomnosti viru a druhá ne, je to tak neprůstřelný experiment, jaký mě napadá.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Watson má velkou důvěru ve Wilesovou a její ujišťování, že purifikování „není nutné“ a opět se zdá, že je zmatený v tom, o čem Kochovy postuláty jsou. Popisuje pokusy na buněčných kulturách a to, co považuje za „identifikaci“ viru. Jak ví, že by tam byl nový virus? Zřejmě pomocí „sekvenování“ (nejsem si jistá, zda chápe, co vlastně dělají – viz další bod.) A co myslí „kontrolní kulturou“? Žádosti o oficiální informace podle zákona o informacích odhalily, že virologové nedělají platné kontrolní pokusy, a to je problém už od doby, kdy Enders a Peebles začali v 50. letech 20. století s technikou „virových“ kultur. Nedostatek platných kontrol = nevědeckost. Watsonovi mohu jen doporučit, aby se ponořil trochu hlouběji a prozkoumal metodiku prací a ne jen procházel jejich titulky.

„Bailey a spol. se snaží vyvrátit všechny metody, které se ve virologii používají, a popřít celý obor laboratorní vědy. Jedinou možnou replikou může být, že žádná metoda není dokonalá a experimenty často neprokazují to, co se předpokládá. To je spíše argument pro než proti vědě, která se neustále snaží své metody zdokonalovat. Vzpomínám si, že když jsem byl studentem doktorského studia, byla celá místnost věnována obrovskému sekvenátoru aminokyselin. Nyní lze sekvenování aminokyselin provádět na mikročipu.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Tohle je tak plné non sequiturs (logických klamů), že asi nejlepší rada pro Watsona je, že potřebuje redaktora, který by mu pomohl sdělit čtenářům, co se jim snaží říct. Můj pro-vědecký postoj by měl být schopen jasně vidět ve videu „Věda vs. dogma“. Mé publikace analyzující virologii jasně poukázaly na to, že velká část z nich zahrnuje nekontrolované experimenty a proto je nelze prohlásit za vědecké. Na Karla Poppera se odvolává již dříve ve svém článku, ale nevidí, že Popper by byl zděšen argumentací, kterou používají mnozí virologové. Jak lze falzifikovat „virový genom“ in silico, který je vytvořen de novo z nečištěného vzorku, jenž byl šablonovitě přizpůsoben jinému „virovému genomu“, který byl vynalezen stejným způsobem? Jak je výsledek PCR, který „diagnostikuje“ nemoc na základě toho, že pozitivní výsledek znamená, že máte nemoc, falzifikovatelný? Mám také podezření, že si plete kompletní in silico sestavení hypotetických „virových genomů“ se skutečným fyzickým sekvenováním, například pomocí Sangerovy metody, kterou možná viděl, když byl studentem. Počítačové hry jsou skutečně velmi lákavé, zejména pro děti, ale někdy i pro dospělé.

Někdy to není věda, doktore Watsone, ale dogma (a vražda k tomu).

„Měl jsem Covid, navzdory pozoruhodným tvrzením mých přátel popírajících viry, že je tomu jinak. Jak vím, že jsem ho měl: zasáhlo mě to jako rychlík; dva dny jsem se cítil hrozně a 29 ze 48 hodin jsem prospal, spíš jako při chřipce. Chuť jsem neztratil, ale neuvěřitelně se mi pomátl čich, což se mi po mnoha chřipkových záchvatech v mých 66 letech nestalo.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Zdá se, že Watson tento příběh o svém záchvatu nemoci uvádí jako důkaz, že viry musí existovat. Přestože se jedná o další non sequitur, jaká je jeho definice „COVID“? Spoluautor Virové Mánie Dr. Claus Köhnlein v roce 2020 upozornil, že nejde o nic jiného než o vymyšlený klinický stav založený na novém PCR „testu“ bez prokázané klinické diagnostické schopnosti. Jeho rozhovor v němčině dosáhl více než 1 milionu zhlédnutí, než byl rychle stažený, a jeho rozhovor v angličtině se mnou na Youtube měl 125 000 zhlédnutí, když byl stažený. Stále je k dispozici zde. V roce 2020 jsem vytvořila další populární video „What Is A Covid-19 Case?“, které nastiňuje, proč je „COVID“ nesmyslný konstrukt – a které bylo rovněž zakázáno společností Big Tech. Jak podle doktora Watsona definujeme případ: má „COVID-19“ jak člověk umírající na jednotce intenzivní péče, tak elitní sportovec běžící maraton? Podle WHO by se oba měli počítat jako rovnocenné „potvrzené“ případy, pokud je výsledek PCR pozitivní.

https://odysee.com/@drsambailey:c/what-is-a-covid-19-case:9?src=embed

„Když mi bylo nejhůř, neochotně jsem podstoupil laterální průtokový test (LFT). Ten se ukázal pozitivní téměř okamžitě a se silnou testovací čarou. Když jsem se cítil lépe, test – který je vzhledem k tomu, že využívá protilátky, vysoce specifický, ale ne příliš citlivý – se projevil až po delší době a čára zeslábla. Samozřejmě, že popírači virů to mají pokryté tím, že imunologie je také falešná, protilátky nejsou vůbec specifické a zachytí cokoli. Můj „dostal jsem tě“ k tomu zní: když si udělám těhotenský test, který používá protilátky k detekci lidského choriového gonadotropinu, ukáže mi, že jsem těhotný?“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

Není jasné, zda Watson tvrdí, že jeho laterální průtokový test dokazuje existenci virů, nebo „COVID“, nebo obojí. K čemu podle něj test slouží? Něco jedinečného pro postulovanou částici „CoV“ nebo specifický tělesný proces? Ach bože, jsme zase na začátku! Již dříve jsem se zabývala LFT „COVID“ a jsou stejně nevhodné jako PCR, pokud jde o klinickou diagnostiku a prokázání existence viru. U ostatních jeho tvrzení si nejsem vědoma toho, kdo řekl, že protilátky zachytí „cokoli“ a já to rozhodně nebyla. Problém se týká přisuzování významu různým proteinům, které lze detekovat pomocí chemických reakcí in vitro, ve srovnání s tím, co nás to informuje o zdraví v reálném životě. Toto téma bylo nastíněno v knize Virus Mania a věnuji se mu i v některých svých dalších videích. Jeho „dostal jsem tě“ s ohledem na lidský choriový gonadotropin nemá nic společného s postulovanými viry a související „imunologií“.  β-hCG je specifický glykoprotein známého složení a původu, který byl klinicky ověřen pro diagnostiku těhotenství a lze jej snadno porovnat se „zlatým standardem“: ultrazvukovým vyšetřením plodu (nebo skutečného dítěte). Jako u mnoha Watsonových pokusů jde o další vlastní gól. Mohu mu také navrhnout, že pokud má pozitivní výsledek těhotenského testu, jako muž pravděpodobně není těhotný a měl by se nechat vyšetřit na rakovinu.

„Popírači viru“, kteří mají tendenci prosazovat své názory na stále bizarnějších webových stránkách a v rámci tak ohlušující echo komoře, že vůbec nejsou schopni slyšet, natož uvažovat o alternativních názorech. Rozhodně jim nenaslouchají.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic

O jakých „bizarních“ webových stránkách mluví a co je vlastně na bizarnosti špatného? Ortodoxie nemá ráda, když jí někdo oponuje, Dr. Watsone. Kdyby byli skuteční vědci, vítali by názory, které zpochybňují jejich pohodlný status quo a všichni bychom mohli chodit na stejné adresy URL. Možná to Watsona znepokojuje, ale apetit po obsahu, který produkujeme, se zdá být velmi zdravý. Velikost našeho publika je většinou omezena cenzurou ze strany velkých technologických firem a jsem si jistá, že s takovým zasahováním do svobody slova nesouhlasí. Nicméně navzdory tomu, že můj kanál na Youtube je silně potlačován, miliony zhlédnutí byly odstraněny a lidé mě informují, že moje videa a články nelze sdílet na platformách, jako je Facebook, publikum stále každý týden roste. Mike Stone nedávno sestavil seznam webových stránek, které zpochybňují virové paradigma – s mnoha z těchto lékařů, vědců a novinářů jsem v pravidelném kontaktu a žádný z nich neuvedl, že by nedostatek poptávky byl problém. V loňském roce zveřejnili Mark a Dr. John Bevan-Smith svou esej „Podvod COVID-19 a válka proti lidstvu“. Vysvětlují v ní nejen to, že žádný patogen označovaný jako „SARS-CoV-2“ neexistuje, ale také proč by měl být každý skeptický ke všemu, co kdy virologové tvrdili. Několik měsíců sledovali sledovanost na různých internetových platformách, než to vzdali. V této fázi dosáhli zhruba 250 000 lidí – řekl bych, že je to několikasetnásobně více, než kolik jich osloví většina virologů se svými články. Watsonova „ohlušující ozvěna“ se možná ukáže být jeho vlastním případem tinitu…

Postskriptum

Možná, že rozmrzelost doktora Watsona pramení z toho, že protože lidé onemocní a umírají, považuje za nesportovní zpochybňovat metody tvrdě pracujících virologů? Jsou to bílí rytíři, takže když jdeme proti nim – znamená to, že musíme být na špatné straně. Neznám všechny odpovědi na to, proč lidé onemocní, ale rozsáhlý výzkum, který jsem provedla, mě informuje, že patogenní „viry“ zjevně neexistují a nejsou příčinou nemocí. Strom virologie nepřinesl lidstvu žádné ovoce, pokud tímto ovocem není mnohamiliardový farmaceutický průmysl, který se zaměřuje na nepřátele, jejichž existence nebyla prokázána. V posledních dvou letech virologie a teorie zárodků srazily planetu na kolena, což se projevilo v protilidských opatřeních, jako jsou obličejové masky, zbavení občanských práv a povinné „vakcíny“. Pro některé z nás se bakteriologická teorie vyvrátila už v době svého vzniku a vidíme, čím je: tragickým nepochopením přírody, které se nyní používá jako propaganda v neustálé falešné válce, jako něco z Orwellova románu 1984. Doktor Watson nás může nazývat, jak chce – my vidíme vesmír v jiném světle a je to světlo, ve kterém jsme se rozhodli chodit. Možná se s námi někdy projde?

„Odhalení jakékoli pravdy má tři fáze: v první je zesměšňována, ve druhé se jí brání a ve třetí je považována za samozřejmou.“

Arthur Schopenhauer

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 17.3.2022 „Skutečným smyslem vědecké metody je ujistit se, že vás příroda neuvedla v omyl, abyste si mysleli něco, co ve skutečnosti nevíte… Stačí jedno logické uklouznutí a celá vědecká stavba se zhroutí. Stačí jedna chybná dedukce o stroji a můžete viset na vlásku donekonečna.“…

Sdílet na sociální sítě