GNM: Dr. Hamer a Germánská Nová Medicína

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Mnoho lidí, kteří se poprvé setkají s GNM, si myslí, že jde jen o další tzv. alternativní způsob léčení mimo rámec konvenční medicíny. Koneckonců každý, kdo se jednou vydal hledat uzdravení mimo konvenční medicínu, už vyzkoušel mnoho jiných metod, jak zlepšit svůj fyzický stav, tj. zbavit se nemocí a pokud to není možné, alespoň zmírnit příznaky.

Lidé tedy přistupují k GNM stejným způsobem a chtějí ji pro sebe využít obvyklými způsoby, samozřejmě bez většího úsilí. Vezmou si malou část této úžasné léčebné vědy a jednoduše se zadrhnou, protože se nenaučili základy. Bohužel se pak až příliš často zklamaně odvracejí, protože se nestalo to, co si slibovali. To však není vina GNM, ale samotných lidí. Bohužel nebyli schopni pochopit, o čem GNM je. Abych v tomto bodě trochu pomohl, pokusím se v dalších příspěvcích ukázat, jak byla GNM objevena, co všechno zahrnuje, proč se tak nazývá a proč proti ní panující systém tak silně bojuje. 

Abychom se k GNM mohli přiblížit, je třeba se jí především otevřít. Protože poznání, které z ní člověk získá, je v naprostém a příkrém rozporu s tím, co jsme se museli naučit v nesprávném vzdělávacím systému. Mnoho lidí má problém se od této „nevědomosti“ oddělit, protože si myslí, že je to pravda. Klíčovým slovem je zde tzv. kognitivní disonance, která s sebou v tomto procesu přináší nepříjemné myšlenky a pocity až fyzickou bolest, protože dosavadní pohled na svět je otřesen v základech

Abychom vůbec pochopili rozsah GNM, musíme si objev doktora Hamera vychutnat v pravém slova smyslu. Jak by se nyní dalo vyjádřit, co vlastně objevil? No, stručně řečeno, objevil, jak funguje naše tělo v živém stavu a co se skutečně děje v případě „nemocí“, a převrátil tak celé lékařské poznání. To na první pohled nezní tak velkolepě, že? Pokud si však GNM trochu prostudujete, velmi rychle pochopíte jeho potenciál. Nejlepší na tom je, že Dr. Hamer tyto znalosti zpřístupnil nám všem a že je může pochopit a použít i člověk bez lékařského vzdělání. 

Kdo byl Dr. Hamer a jak objevil Germánskou Novou Medicínu?

Dr. Hamer sám byl konvenční lékař [specialista na interní medicínu] a ve své klinické práci se hodně zabýval pacienty s rakovinou. Vždy také tušil, jak sám uváděl, že nemoci musí mít také něco společného s naší psychikou. V konvenční medicíně tato souvislost nehraje žádnou roli, s výjimkou tzv. psychiatrických onemocnění, ale také jen izolovaně. Dr. Hamer však nebyl jen lékařem, ale studoval také fyziku a teologii. Kromě toho byl nadaným vynálezcem a proslavil se lékařskými patenty. Vynalezl například Hamerův skalpel, který umožnil plastickou chirurgii bez krvácení, speciální pilku na kosti, speciální masážní stůl, přístroj pro transkutánní diagnostiku séra a mnoho dalšího.

Po dramatické zkušenosti se synem Dirkem však sám onemocněl rakovinou varlat. Dne 18. srpna 1978 byl jeho syn Dirk smrtelně zraněn italským princem Viktorem Emanuelem Savojským [z rodu Sasko-Kobursko a Gotha a členem tajné lóže P2] dvěma výstřely, které byly v hádce úmyslně vypáleny na lékaře Nicolu Pendeho, ale minuly cíl a zasáhly trup jiné lodi, v níž Dirk spal. Dne 7. prosince 1978, po 19 operacích, Dirk zemřel v náručí svého otce na následky těžkých zranění, která utrpěl po princových výstřelech. Doktor Hamer obvinil lékaře, kteří jeho syna ošetřovali v nemocnici, že ho nakonec na pokyn tajné lóže zabili morfiem. Dr. Hamer se od informátorů dozvěděl, že Savojská rodina rozhodla, že Dirk nesmí opustit nemocnici živý. Toto rozhodnutí místní lékaři realizovali.

Dva měsíce po smrti svého syna Dirka, jak bylo uvedeno výše, onemocněl rakovinou varlat. Po amputaci varlete a operaci břicha mu byla dána méně než 1% šance na přežití [„celé břicho je plné metastáz“]: cesta peklem! Protože byl do té doby vždy zdravý, napadlo ho, že by tato nemoc mohla souviset se ztrátou jeho syna. Po svém uzdravení [bez chemoterapie a ozařování] si chtěl tuto otázku ujasnit.

V roce 1981 pracoval Dr. Hamer jako vedoucí lékař interní kliniky na klinice pro gynekologické nádorové onemocnění v Oberaudorfu, která byla přidružena k mnichovské univerzitní nemocnici. Začal se svých pacientek ptát, zda se jim v životě před onemocněním také přihodilo něco jako šokový zážitek. A skutečně: bez výjimky našel to, co hledal! Všech 200 vyšetřených pacientů vyprávělo o podobném zážitku podobném šoku.

Když doktor Hamer v říjnu 1981 předložil své objevy kolegům k diskusi, dostal na vybranou, zda z kliniky odejde, nebo se svých tezí „zřekne“. Nemohl se zříci, zůstal neoblomný a pokračoval ve výzkumu dnem i nocí. Když musel krátce poté kliniku opustit, podařilo se mu formulovat „železné pravidlo rakoviny“ [1. biologický zákon přírody]. K dnešnímu dni se z 200 pacientů stalo asi 100 000 zdokumentovaných případů, které byly vyšetřeny a vyhodnoceny včetně CT mozku a nikdy nebyla nalezena jediná výjimka! Dr. Hamer pojmenoval biologický konfliktní šok na památku svého syna Dirka po něm – Dirk Hamer Syndrome [DHS].

Dr. Hamer byl systémem nemilosrdně pronásledován. V důsledku toho přišel doživotně o licenci k výkonu lékařské praxe, byl nejostřeji očerňován v médiích, pronásledován tajnými službami, několikrát vězněn, pokusili se ho zavraždit a mnoho dalšího. Systém absolutně nechtěl, aby poznatky objevené doktorem Hamerem byly zveřejněny a už vůbec ne uplatněny. Proto je GNM v Německu dodnes oficiálně zakázána. Pokud je lékař přistižen při jejím praktikování, okamžitě ztrácí licenci k výkonu povolání, stejně jako Dr. Hamer.

Dr. Hamer pokračoval ve výzkumu po celý svůj život a dokázal pak sepsat celkem 5 biologických zákonů přírody, v roce 1983 vznikla Vědecká tabulka nové medicíny, v roce 2000 byl objeven syndrom a v roce 2006 vznikla „Mein Studentenmädchen“ – „Moje studentka“ – [Terapeutická píseň].  Po všech nesčetných perzekucích, které systém proti Dr. Hamerovi použil, odešel do exilu v Norsku, tam v roce 2010 založil Sandefjordskou univerzitu, kterou po nepříliš dlouhé době správce systému opět zavřel. Po dalších letech bádání Dr. Hamer zemřel 07.02.2017 v přítomnosti své manželky Bony v Sandefjordu.

Rád bych výslovně zdůraznil, že celé utrpení Dr. Hamera bylo mnohem výraznější a rozsáhlejší, než je zde stručně a výstižně uvedeno. Dr. Hamer sepsal boj, který proti němu systém vedl, ve své knize „Einer gegen Alle“ [„Jeden proti všem“], kterou je možné zakoupit v nakladatelství Amici-di-Dirk. Pokud vás tedy zajímá historie Dr. Hamera a znáte německý jazyk, určitě si toto dílo přečtěte.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Mnoho lidí, kteří se poprvé setkají s GNM, si myslí, že jde jen o další tzv. alternativní způsob léčení mimo rámec konvenční medicíny. Koneckonců každý, kdo se jednou vydal hledat uzdravení mimo konvenční medicínu, už vyzkoušel mnoho jiných metod, jak zlepšit svůj fyzický stav,…

Sdílet na sociální sítě