Michael Wallach: Velká lež a data, která ji dokazují

image_pdfStáhnout PDF

Údaje o úmrtnosti na všechny příčiny odhalují absurditu šílenství kolem Covidu

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Přiznám se. Stále si myslím, že stojí za to upozornit na lež, která stojí za covid kultem.

Mike Yeadon, bývalý viceprezident a hlavní vědecký pracovník pro respirační choroby ve společnosti Pfizer, s tím zřejmě souhlasí. Právě napsal článek, v němž prosí vědeckou komunitu, aby se k němu připojila a odhalila lest, která je jádrem vyprávění o covidu: žádný virus neexistoval. Virus nikdy neexistoval. Všechno to byl podvod. 

Není sám. Tom Cowan, Andy Kaufman, Amandha Vollmer a mnoho dalších lékařů, vědců a novinářů již tři roky jasně ukazují, že virologické „experimenty“, které ospravedlňovaly vyprávění o kovidu, byly hluboce podvodné: že žádný „virus SARS-CoV-2“ nebyl ve skutečnosti nikdy nalezen.

Setkali se s odporem mainstreamu, který je okřikl a řekl jim, aby drželi hubu a věřili vědě, a ne ji kritizovali a s odporem velké části „kritické komunity“, která se neustále vyhýbá tomu, aby označila Velkou lež ukrytou za Velkým resetem a tvrdí, že věda je prostě příliš těžká na pochopení, a že pokud o ní budou mluvit, ztratí své publikum. 

A tak stále sedíme v tomto guláši lží, aniž by se našel nějaký naivka, který by nazval císaře nahým.

Pokud se však dokážeme jen na chvíli podívat na údaje o úmrtnosti ze všech příčin, ukáže se, že tvrzení, že v roce 2020 svět zachvátila nějaká nová smrtelná nemoc, je zcela absurdní. 

Údaje o úmrtnosti prostě neodpovídají nákaze.

Podívejte se na tento graf níže:

Může to být ještě jasnější?

Nahoře vidíme „nárůst úmrtnosti“ od roku 2020 ve Spojeném království. V dolní části vidíme nárůst počtu předepsaných midazolamu ve Spojeném království – midazolam je jedním z klíčových léků vnucovaných pacientům v nemocnicích jako předstupeň jejich ventilace, což je proces, který, jak se později ukázalo, vede k úmrtí 90 procent pacientů

Připadá vám to jako nákaza? Nebo vám to připadá, že všechny ty lidi zabil nemocniční systém?

Graf pochází z Velké Británie, ale podobné grafy existují i v USA a dalších částech světa.

Níže je například „kovidový“ nárůst úmrtí, který lze vidět v údajích o úmrtnosti v USA v letech 2014 až 2020 – z mimořádné práce disidenta profesora Dennise Rancourta o úmrtnosti ze všech příčin. Všimněte si, že nárůst úmrtí v roce 2020 přichází bezprostředně PO červené čáře označující datum, kdy byly nařízeny výluky a změněny nemocniční protokoly. 

Úmrtí usa covid-19 graf

Přístup k údajům o předepisování midazolamu v průběhu času je v USA obtížnější, ale zde a zde je několik z mnoha zpráv, které vyšly v daném období o tom, jak americké nemocnice ventilují lidi v takovém množství, že v zemi dochází paralytické léky.

Jak ukazují tyto a další grafy, zde je vidět, co se stalo v roce 2020, přičemž vše je naprosto nesporné a vůbec neodpovídá šíření nakažlivé smrtelné nemoci. 

Zde je graf od samotného Světového ekonomického fóra, který podle mě zkopírovali z Financial Times.

Všimněte si následujícího nezpochybnitelného faktu: celou zimu a začátkem jara byla úmrtnost naprosto normální, a to po celém světě, a pak se náhle zvýšila úmrtnost, a to ve všech lokalitách, kde se zvýšila, okamžitě po výlukách a s nimi spojené změně nemocničních protokolů, které nadiktovala WHO a další lékařské autority. 

Neexistovala žádná postupně stoupající křivka, která by naznačovala šíření nové nakažlivé nemoci. 

Úmrtí na různých místech prostě najednou prudce vzrostla, jako by si viry SARS-COV-2 v utajení razily cestu mezi národy světa, pak se schovávaly v podzemí jako nějaká teroristická síť a čekaly, až se všechny jejich malé virové hlídky shodnou, že je čas zaútočit. Představa, že bychom celou zimu na celém světě pozorovali normální úmrtnost a pak došlo k náhlému a masivnímu koordinovanému nárůstu úmrtnosti v důsledku šíření nakažlivé nemoci, je absurdní.  Odpovídá to obrovskému záchvatu toxického znečištění ovzduší náhle vpuštěného do atmosféry, jadernému výbuchu, mimozemské invazi a/nebo organizovanému vraždění, ale neodpovídá to nakažlivému patogenu. Jak to, že tento patogen tak šikovně přeskakoval z člověka na člověka, aniž by někoho zabil, až obletěl celý svět, a pak najednou všechny ty lidi zabil najednou? Jak se zkoordinoval se svými dalšími příbuznými viry v jiných zemích, aby nikomu neublížil až do dohodnutého data?

Kdyby skutečně existovalo nakažlivé respirační onemocnění, které by se vznášelo vzduchem, počínaje podzimem 2019 v Číně, viděli bychom přinejmenším stálý nárůst počtu lidí, kteří umírají během chřipkové sezóny, ale nic takového jsme neviděli. Pokud jde o celosvětové údaje o úmrtnosti, rok 2020 byl ve skutečnosti mírnou sezónou, pokud jde o úmrtnost ze všech příčin, a to až do dne, kdy WHO vyhlásila pandemii a nemocnice změnily své protokoly, načež lidé začali ve velkém umírat. 

Pak….úmrtnost náhle prudce klesla, opět po celém světě, a po necelých dvou měsících se vrátila k normální úmrtnosti – přestože nebyl nalezen žádný „lék“. Kdyby se světem šířila nakažlivá nemoc, která by zabíjela lidi nalevo i napravo, úmrtnost by stále stoupala, dokud by se nenašel lék nebo dokud by se postupně nedosáhlo „imunity“ vůči ní – ale žádný nový lék nebyl koncem května 2020 vyhlášen a zaveden po celém světě a žádný imaginární model imunity by nemohl vysvětlit, proč úmrtnost během necelých dvou týdnů klesla přímo k normálu, ve městě po městě, v zemi po zemi.

Ne, náhlé zastavení úmrtí během stejných dvou týdnů po celém světě neodpovídá postupnému získávání imunity, svědčí o tom, že něco zabíjení zastavilo.  Že by to bylo tím, že nemocnice přestaly lidem doslova cpát do krku své nebezpečné protokoly? Shodou okolností se stalo právě to (viz také zde). Ale to už předbíhám.

Všimněte si, že k nárůstu počtu úmrtí došlo pouze ve velmi lokalizovaných oblastech. Výrazný nárůst úmrtí jsme zaznamenali ve Francii, ale ne v Německu, v Nizozemsku, ale ne v Norsku. V Evropě, ale ne v Africe. Jak je možné, že se nakažlivá nemoc nešíří na podobných a dokonce sousedních místech? 

Proč došlo k drastickému nárůstu úmrtí v New Yorku, ale v San Franciscu se sotva projevilo? Proč v Miláně, ale ne v Římě? Proč Paříž, ale ne Lucembursko? Takovéto lokální zvýšení úmrtnosti neodpovídá tomu, že by se nakažlivá nemoc šířila světovou populací. Celá myšlenka nakažlivé nemoci spočívá v tom, že se šíří z člověka na člověka. Je vrcholem absurdity tvrdit, že se nemoc rozšířila po Evropě, ale vynechala celá města, celé národy, a dokonce i velké části národů. „Letadla?“ (jak se RFK ml. v rozhovoru s Rancourtem zakoktal) nejsou odpovědí – za prvé, velká část mezievropské dopravy probíhá po kolejích, autobusy a auty, ale hlavně, lety byly stejně časté mezi Londýnem (vysoký počet úmrtí) a jeho prázdninovým trhem Lisabonem (nízký počet úmrtí), jako mezi Londýnem (vysoký počet úmrtí) a Milánem (vysoký počet úmrtí) nebo stejně časté mezi Paříží (vysoký počet úmrtí) a Berlínem (nízký počet úmrtí).  Kdo by tvrdil, že cesty mezi Milánem (vysoký počet úmrtí) a Římem (nízký počet úmrtí) byly méně časté než cesty mezi Milánem a jinými místy? To by určitě musel být nějaký vybíravý virus! Možná se raději množí v tělech, která jedí studené masové pomazánky, než v místech, kde se jí více omáčkových jídel? Ne, Francie měla vysoký počet úmrtí. Možná se slunečnějším místům daří lépe než těm chladnějším? Ne, Španělsko v úmrtnosti daleko předstihlo Německo. Hmmm. Možná je to nesmyslná úvaha?  

Podle (dnes všeobecně uznávaného jako zcela neplatného) „testování“, ke kterému došlo, vykazovaly všechny tyto národy podobný počet „nakažených“ lidí. Dalo by se tedy předpokládat, že superzákeřný virus prošel určitými zeměmi, ale tito lidé vůči němu byli „imunní“ a přesto ho předávali dál (to je úplně jiná hříčka absurdity). Takže například Francouzi vůči němu imunní nebyli, ale Němci ano.  Ale proč by tomu tak mělo být? Proč by byli imunní Portugalci, ale ne Španělé? Norové, ale ne Nizozemci? Dánové, ale ne Švédové? Dosáhli jsme už vrcholu absurdity?

Ve většině států USA se počet úmrtí vůbec nezvýšil – přestože „testování“ na výskyt viru v nich probíhalo ve stejné míře jako v místech, kde mnoho lidí zemřelo. Například Kalifornie nezaznamenala žádný velký nárůst úmrtnosti ze všech příčin, zatímco New York a New Jersey vedly v celé zemi. Jsou Kaliforňané vůči viru imunní, ale obyvatelé New Yorku nikoli? Každý, koho znám a kdo žije v Kalifornii, se tam někdy přestěhoval z New Yorku. 

Ale pojďme dál. Níže je graf úmrtnosti ze všech příčin v každém z 50 států z mimořádné práce profesorky Genevieve Brandtové z Univerzity Johnse Hopkinse o údajích o úmrtnosti v USA (která ukazuje, že ani při započtení nárůstu úmrtí v dubnu 2020 nedošlo v USA k žádné statisticky významné změně úmrtnosti a že uváděné údaje o „nadměrné úmrtnosti“ byly statisticky zmanipulovány potlačením celkového počtu obyvatel).

Všimněte si, jak tyto grafy odrážejí všechny ostatní grafy, které jsme viděli a jak k nárůstu úmrtí došlo v místech, která lidi zavírala do svých domovů a držela je od sebe izolované, ale z velké části k němu nedošlo v místech, která to nedělala. Máme věřit tomu, že se nakažlivá nemoc šířila rychleji mezi izolovanými lidmi v New Jersey než v Des Moines nebo Salt Lake City, kde se lidé nadále stýkali v běžném životě?  Pět černě jmenovaných států je jediných, které nikdy nezavedly „příkaz zůstat doma“. Čeho si všímáte na jejich úmrtnosti na rozdíl od New Yorku a New Jersey, které agresivně zavíraly své občany doma?

Když se na tyto jednoduché a nezpochybnitelné údaje podíváme jako na celek, je nemožné vysvětlit nárůst úmrtí jako důsledek nákazy, aniž bychom své myšlení překroutili do absurdity. Tyto „viry“ by musely prosvištět světem, jít od člověka k člověku, aniž by mu způsobily nemoc, pečlivě vyčkávat a kontrolovat své miliardy a miliardy sledovaných osob, a pak náhle vyskočit jen na některé populace ve zběsilém tempu, ale odmítat se šířit za hranice klíčových obcí, a pak náhle zastavit své vlastní šíření, zastavit se na mrtvém bodě, téměř všude na Zemi.  „Viry“ by se musely načasovat tak, aby zaútočily téměř přesně na den od vyhlášení výluk a musely by cíleně napadat lidi v místech, která se uzavřela, ale ne tolik ty, kteří se nadále mísili mezi sebou. Museli by být tou nejchytřejší a nejproradnější submikroskopickou sítí částic v dějinách fiktivních entit. 

Museli byste být zcela zhypnotizováni do hysterie, abyste uvěřili, že se to stalo. 

Samozřejmě stojí za to také zdůraznit, že žádný nakažlivý virus „SARS-CoV-2“ nebyl dodnes v žádné laboratoři na světě skutečně izolován. Žádný. Nikdy. Ani jednou. To, co se prodává v laboratořích po celém světě, je laboratorně vytvořená směs soplů a mnoha dalších složek, o které se pouze tvrdí, ale ani jednou se neprokázalo, že by v sobě obsahovala „SARS-CoV-2“. I to je absurdní. A to se ani nemusíme zmiňovat o tom, že počty „případů“ byly vytvořeny pomocí „testu“ PCR, jehož neplatnost byla tak rozbita do základů, že většina myslících lidí si nyní skutečně uvědomuje, že šlo o podvod.

Takže nejenže teorie nakažlivého viru z roku 2020 vyžaduje naprosto fantastický příběh o miliardách virů, které jednají ve vzájemné shodě, aby vyvolaly smrtící (i když krátké) povstání proti náhodným národům, které se je pokusily uzavřít, načasované právě na politická data, v nichž byly změněny nemocniční protokoly, ale zastánci této teorie musí přiznat, že ani v laboratoři nemohou najít jediného z těchto miliard šikovných pachatelů.

Co však bylo nyní prokázáno, je to, že existují zcela reálné důvody, proč jsme po uzamčení a změně nemocničních protokolů v březnu 2020 zaznamenali nárůst úmrtnosti: uzamčení a změna nemocničních protokolů v březnu 2020! 

Abychom to zdůraznili, podívejme se ještě jednou na tento jediný graf:

Všimněte si, jak jsou si ty skoky strašně podobné! 

Co se tedy stalo? Masivní experimentální lékařská reakce (na obávanou, ale neexistující nakažlivou nemoc) měla za následek smrt milionů lidí po celém světě. Jaké formy tato reakce měla? Podívejme se do hloubky. 

Masové experimentování začalo výzvou WHO, aby lidé byli vystaveni známým toxickým megadávkám jinak pravidelně používaných antiparazitárních(insekticidních) léků, jako je hydroxychlorochin, v rámci „megatestů“ Solidarita a Obnova – testů, které byly nejen největší v dějinách lidstva, ale které byly na konci jara náhle odvolány kvůli tomu, co se jevilo jako jejich zjevné smrtící účinky… ale jejichž data se poté příhodně zašmodrchala a nyní nejsou použitelná pro publikovatelný výzkum.  Tyto pokusy začaly po nařízení výluky a skončily asi o dva měsíce později.  Jak vysvětlil Dr. Claus Kohnlein v mém dokumentárním filmu Virový blud, ve Francii byly tyto pokusy významnou událostí, v Německu je většina nemocnic ignorovala. Ve Francii jsme zaznamenali velký nárůst úmrtí, v Německu nikoli.  

Samozřejmě, že tyto pokusy probíhaly převážně v Evropě. V USA se masové pokusy na občanech prováděly prostřednictvím léku Remdesivir, o němž se rovněž vědělo, že je vysoce toxický – a podle některých odhadů zabil více než 100 000 lidí

Tomu se však pravděpodobně vyrovnalo masové vraždění Američanů a britských občanů, mimo jiné pomocí ventilátorů a předepisování léků na umělou plicní ventilaci, jako je Midazolam (jak je vidět na grafu v horní části této eseje). Midazolam je „paralytický“ lék – v tom smyslu, že vás ochromí, a historicky se používal k usmrcování lidí v celách smrti, ale místo toho byl na jaře 2020 podáván pacientům s kovidem, aby pomohl připravit jejich těla na experiment „kovidové léčby“ ventilací – což byl proces, u kterého se následně zjistilo, že jeho výsledkem je 90procentní úmrtnost.  

Viděl jsem argument, že midazolam a ventilátory byly podávány lidem, kteří by stejně zemřeli, takže výše uvedený graf je zavádějící… ano, jistě. Za prvé, četné studie ukázaly, že tomu tak NENÍ; srovnání mezi ventilovanými a neventilovanými pacienty s kovidem je propastné – ventilace přinejmenším zdvojnásobila míru úmrtí. Zadruhé, je dobře známo, že ventilace NEBYLA DĚLÁNA PRO PROSPĚCH PACIENTŮ, ale ze strachu, že kdyby pacienti mohli pravidelně dýchat, nakazili by nemocniční personál. Tvrdit, že by zemřeli tak jako tak, je prostě vymýšlení hypotetických údajů. Ale za třetí, pokud by tito pacienti zemřeli tak jako tak, pak nebyl důvod, aby se počet úmrtí snížil, když nemocnice přestaly lidi ventilovat a dávat jim paralytické léky. Úmrtí by se zvýšila. Podle (samozřejmě zcela neplatných, ale přesto na ně spoléhajících) PCR testů „případů“ v létě 2020 nadále přibývalo, nikoli ubývalo. Ale neviděli jsme, že by úmrtí přibývalo, když přibývalo „případů“ a byly odpojovány ventilátory – viděli jsme, že úmrtí klesala, když byla ventilace a další podobné „kovidové“ postupy na začátku léta odvolány.

Samozřejmě ne všechna úmrtí byla tak rychlá, aby je způsobil ventilátor. Hromadné předepisování paliativních léků „na konci života“ podávaných starším lidem, u nichž byl diagnostikován „covid“, po výlukách prudce vzrostlo. Je smutné a šokující, že tyto léky měly vedlejší účinek, který výrazně zvyšoval šanci, že ten, kdo je dostane, zemře na zápal plic.

A ne všechna úmrtí byla způsobena přímo zdravotnickým systémem, mnohá byla způsobena zdravotnickým systémem nepřímo. Zdá se, že k odmítání pracovníků nemocnic a domovů důchodců léčit pacienty s běžnými nemocemi známými užitečnými postupy docházelo v alarmující míře. Přesně v tomto období, od dubna do května 2020, jsme totiž byli svědky náhlého nárůstu úmrtí na cukrovku, infarkty a Alzheimerovu chorobu – ke všem těmto událostem došlo přesně ve stejnou dobu, kdy se na celém světě v místech, která se uzavřela, zvýšila celková úmrtnost. Viděli jsme dokonce úmrtí starších pacientů, kteří zemřeli zamčení ve svém pokoji, nemocní, osamělí a zoufale se dožadující pomoci. 

To vše lze docela dobře vystihnout srovnáním toho, co se stalo v Portugalsku a Španělsku. Španělsko, ačkoli je mnohem bohatší zemí s mnohem „vyspělejším“ systémem zdravotní péče, zaznamenalo prudký nárůst úmrtnosti, zatímco Portugalsko žádný. Ve skutečnosti zemřelo ve Španělsku 30krát více lidí na obyvatele než v Portugalsku. V čem byl rozdíl? 

„El País“ poukázal na to, že [v Portugalsku] byl management nemocnic jiný: od potvrzení prvních případů byla stažena síť zařízení primární péče, která pacientům nabízela domácí péči. To znamenalo, že v nemocnicích skončily jen ty nejzávažnější případy. Podle 20 Minutos se 82 % pacientů s koronavirem v Portugalsku uzdravilo doma, takže zdravotnický systém nikdy nedospěl do fáze, kdy by byl přehlcen.“ V Portugalsku, které se uzavřelo PO Španělsku, tedy pacienti zůstávali doma a lékaři je navštěvovali, nemohli si s sebou vzít ventilátory. Ve Španělsku pacienti spěchali do nemocnice a zaznamenali jsme třicetkrát vyšší úmrtnost.  

Nebyla tam žádná nová nemoc. Nebyl tam žádný nakažlivý virus. To, co se stalo v roce 2020, byla masová lékařská vražda. Jsem si jistý, že většina z nich byla provedena s dobrými úmysly. To je ale vedlejší.

Musíme přestat ignorovat tyto fakta. Už žádné obviňování luskounů, netopýrů, úniků z laboratoří nebo třeba volně žijících psů.  Musíme přestat věřit pohádkám, protože televizní zprávy rozdmýchávaly paranoiu a ukazovaly obrázky lidí umírajících v místních nemocnicích. Ano, v místních nemocnicích umírali lidé. Ano, panoval pocit bezmoci, šílenství, neuvěřitelného nebezpečí a strachu. Ale žádný virus neexistoval.

Byla tu televize. Začalo to vymyšlenými zprávami o novém viru. Pak se objevily davy lidí, kteří šli ve strachu do nemocnice. Pak byli zabiti. Pak se objevila další hysterie. Cokoli a všechno se považovalo za novou nemoc. Strach byl všude.

Byl to strach, který hnal lidi do nemocnice. Byl to strach, který přiměl lékaře a sestry, aby na nich dělali pokusy. Byl to strach, který nutil pečovatele vyhýbat se nemocným a starým lidem, mentálně postiženým a obézním, kteří potřebovali naléhavou péči.  Strach byl příčinou úmrtí. Byl to strach, který dohnal lidi k izolaci, k utrpení a k vraždám. 

Tak to je. Je to opravdu tak jednoduché.  

Byly tu i jiné faktory? Jistě, právě v místech, kde byla úmrtnost mimořádně vysoká, jako například v Miláně a Wuhanu, bylo obyvatelstvo TAKÉ napadeno zdravotnickým systémem s masivní vládní kampaní na zvýšení očkování proti chřipce v roce 2019, přičemž se současně potýkalo s jedním z nejhorších znečištění ovzduší na svých kontinentech a vlastně i na světě. Je snad překvapením, že se v nemocnicích objevili ve větším počtu?  Je překvapením, že vzhledem k akumulaci lékařských útoků, kterým byli vystaveni po příchodu do nemocnice, ve vyšším počtu zemřeli? 

Tvrdit, že je zabil smrtelný nakažlivý virus nebo že se nějaký takový nakažlivý virus rozšířil v roce 2020, znamená předkládat teorii, která je v přímém rozporu s nezpochybnitelnými a snadno dostupnými údaji a která se místo toho opírá o divoké překrucování logiky a o samotné mediální šílenství a lékařskou chybnou diagnózu, které způsobily úmrtí a legitimizovaly uzavírky.

Přesto to mnozí stále odmítají říci nahlas. Říkají, že to není politicky chytré. A my skutečně potřebujeme masivní politickou změnu.

Ale dokud to neřekneme, neuvízneme navždy v iluzi, že Velká lež fašistické propagandy za našich životů byla opravdu skutečná? Je to tak těžké pochopit?

Je morálně zodpovědné to ignorovat? Záleží na realitě?

Michael Wallach je režisérem a koproducentem sedmidílného dokumentárního seriálu „The Viral Delusion“, který najdete na www.theviraldelusion.com.

Další doporučené texty:

Sdílet na sociální sítě

Údaje o úmrtnosti na všechny příčiny odhalují absurditu šílenství kolem Covidu Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Přiznám se. Stále si myslím, že stojí za to upozornit na lež, která stojí za covid kultem. Mike Yeadon, bývalý viceprezident a hlavní vědecký pracovník pro respirační choroby ve společnosti Pfizer, s tím…

Sdílet na sociální sítě