Michael Wallach: Je čas ukončit tragicky mylnou teorii o SARS-CoV-2

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Již více než dva roky od údajného objevu nového patogenního viru SARS-CoV-2, který měl údajně způsobit onemocnění zvané „covid“, na které údajně nyní zemřelo přes milion lidí, se teorie, že takový virus skutečně někdy existoval, stala pro každého, kdo má zdravý rozum, neudržitelnou. 

Kapku po kapce přicházejí vědecké výsledky a analýzy a nyní je známo, že k tomu, aby se prokázala existence tohoto teoretického viru, byly nepřesvědčivé vědecké závěry prohlášeny za fakt, zásadní experimentální kroky důsledně vynechány, nepohodlné vědecké výsledky ignorovány, logika přehlížena, jazyk přeformulován a prováděny rozsáhlé statistické podvody.

Když si uděláme jen krátký přehled toho, co dnes víme, je jasné, že žádný takový virus nebyl nikdy nalezen a že abychom se řádně vymanili z katastrofy, kterou tento blud na svět přivolal, je třeba co nejdříve zavrhnout samotnou teorii. 

 1. Od samého počátku údajné krize ve Wuhanu 2019 nebylo nikdy zjištěno, že by nějací pacienti byli nemocní v důsledku nové a odlišné nemoci. Původními příznaky pacientů ve Wuhanu, o nichž se tvrdilo, že jsou prvními oběťmi covidu, byly „kašel a horečka“. Odkdy jsou kašel a horečka jasnými příznaky nové nemoci? 1
 1. Z původních tří pacientů, o kterých se věřilo, že mají novou nemoc covid, se dva z nich po třech dnech z kašle a horečky sami uzdravili. Třetí byl kvůli obavě, že má „SARS“, připojen na umělou plicní ventilaci.2 Zemřel. Později se zjistilo, že 88 % pacientů umístěných na ventilátor umírá, pravděpodobně na samotný proces ventilace, ve srovnání s 20 % podobně nemocných pacientů, kteří na ventilátor umístěni nejsou.3 Zdá se tedy, že první úmrtí na „covid“ bylo úmrtím na základě chybné diagnózy a následného špatného zacházení.
 1. Ve Wuhanu se pak zuřivě pokoušeli připsat kašel a horečku původních pacientů novému viru tím, že zkoumali a pokoušeli se najít nový virus v jejich tekutinách. Virus však z těchto tekutin nebyl nikdy izolován. Pro zopakování: z tělních tekutin těchto nemocných pacientů nebyly nikdy izolovány žádné nové částice způsobující onemocnění.4 Izolace byla sice tvrzena, ale nikde se neodrazila v metodice. Později bylo potvrzeno, že k žádné skutečné izolaci nedošlo.5
 1. Do dnešního dne, po vynaložení miliard dolarů na výzkum, nedošlo k žádné úspěšné izolaci deklarovaného nového viru. Místo toho bylo slovo „izolovat“ nově definováno jako „směs“. Lze si koupit „izolát SARS-CoV-2“, ale kupuje se pouze směs tělních tekutin pacienta smíchaná se zvířecími buňkami, aniž by bylo prokázáno, že taková směs obsahuje „virus“.67
 1. Když vědci zkoumali elektronové mikrofotografie z buněčných kultur, které byly smíchány s tekutinami nemocných pacientů, o nichž se předpokládalo, že jsou nakaženi novým virem, tvrdili, že vidí „SARS-CoV-2“, ale to, co bylo vidět na fotografiích, bylo k nerozeznání od jiných malých částic, které se běžně vyskytují v lidském těle8 , a někdy dokonce nemělo ani tvar, o němž se říká, že je to „SARS-CoV-2“, např. na kruzích nebyly žádné hroty.9 Řada biologů tyto virology v tištěných publikacích varovala, že jejich tvrzení o tom, že virus zobrazují, jsou mylná, ale k žádnému veřejnému odvolání nedošlo.10 
 1. Když se vědci pokoušeli zjistit, zda mohou najít replikaci tohoto teoretického viru tím, že tekutiny z nemocného člověka, o němž se domnívali, že je nakažen virem SARS-CoV-2, umístili na lidské plicní buňky, kde se podle nich virus replikuje, nenašli na buňkách replikaci žádného viru.11 12
 1. Ačkoli se jiným vědcům „podařilo“ pozorovat poškozené buňky poté, co na ně umístili tekutiny nemocných (údajně „covid“) pacientů, tyto tekutiny byly kombinovány s antibiotiky, která buňky rovněž poškozovala, a nebyly provedeny žádné kontrolní pokusy, které by tento nebo jiné faktory vyloučily.13
 1. Když se vědci pokoušeli zjistit, zda by mohli najít replikaci tohoto teoretického viru tím, že by tkáň nemocného člověka, o němž se předpokládalo, že je nakažen virem SARS-CoV-2, umístili na jiné lidské buněčné linie, replikovaný virus na buňkách nenašli.14 Jedinou buněčnou linií, kterou směs tekutin nemocného člověka při pokusech důsledně poškozuje, jsou buňky ledvin, což není překvapivé, protože směsi tekutin důsledně obsahují antibiotika toxická pro ledviny.15
 1. Tvrdilo se, že virus se šíří vzduchem. Když se však vědci pokusili najít virový materiál ve vzduchu nemocničních pokojů ze samotných covidových oddělení, byli zcela neúspěšní.16
 1. Sekvenování genomu, na které se poukazovalo jako na sekvenování údajného nového viru, bylo provedeno, aniž by byl virus nalezen/izolován: sestavená sekvence byla počítačovým modelem potenciální sekvence, která se mohla nacházet ve směsi, ale její existenci ve směsi nebylo možné touto metodou prokázat.1718
 1. Přesto byl navržen a rychle uveden do provozu test, o němž WHO a CDC tvrdily, že dokáže určit, zda lidé mají či nemají „virus“, přestože byl vyvinut bez skutečného viru, aniž by byl kdy ověřen na viru a aniž by byl dokonce kdy ověřen na vzorku nemocných pacientů.19 20
 1. Bylo opakovaně prokázáno, že tento „test“ vyplivl pozitivní výsledky i v těch nejabsurdnějších případech, včetně testování ovoce, rostlin, kuřat, koz, zcela zdravých lidí, a dokonce i lidí, kteří byli předtím jen chvíli předtím označeni jako „negativní“.2122
 1. Přesto byl test široce používán ke kategorizaci “ případů“ „covidu“ , ačkoli bylo známo, že test nebyl nikdy validován a byl pravidelně prováděn takovými způsoby (na úrovni ct), které téměř jistě pravidelně vyplivovaly pozitivní odpovědi bez ohledu na to, zda v sobě dotyčná osoba měla teoretický virus23.
 2. Zřejmý statistický podvod byl pak použit k tvrzení o vzniku rozšířené nové nemoci, včetně překategorizování pacientů, kteří by dříve byli uvedeni jako nemocní „chřipkou“, do kategorie „covid“, a to po milionech. Počet případů chřipky klesl o 98 %, což představuje desítky milionů případů podle počtu obyvatel na celém světě, zatímco počet případů „covid“ se zvýšil zhruba o stejný počet.24
 1. Statistiky byly dále zmateny, protože nemocnice byly finančně motivovány k tomu, aby tvrdily, že jejich pacienti byli nemocní covidem a byly dále motivovány k tomu, aby tvrdily, že úmrtí byla způsobena covidem, a nikoli jinými příčinami, což vedlo k dnes již dobře známým absurdním tvrzením, že oběti autonehod zemřely v důsledku covidu.25 
 1. V 94 % případů označených jako úmrtí na covid bylo známo, že pacienti již trpěli jinými známými smrtelnými chorobami. V několika zbývajících případech mohli pacienti jednoduše trpět nediagnostikovanými nemocemi.26
 1. U velkého počtu obětí „covid“ nebyly prováděny pitvy za účelem hledání identifikačních znaků nové nemoci, ačkoli to dříve byl typický a logický krok používaný k identifikaci a pochopení vzniku nové nemoci.27
 1. Když byly provedeny pitvy pacientů, kteří byli označeni jako zemřelí v důsledku covidu, nenašlo se nic, co by tato těla odlišilo od úmrtí v důsledku jiných nemocí. Např. nelze identifikovat mrtvolu podle žádného znaku, který by předpověděl, že zemřela na „covid“ oproti „zápalu plic“ nebo jiným dříve známým nemocem.28
 1. Od té doby proběhlo mnoho pokusů infikovat zvířata údajným virem „SARS-CoV-2“, ale ani jeden pokus úspěšně nevytvořil u těchto zvířat příznaky známé jako covid, zatímco u kontrolních zvířat se neprokázala žádná změna.29
 1. V těch pokusech na zvířatech, které ukázaly změnu příznaků (i když jinou než příznaky covidu), nejcitovanější studie ukázala „mírný úbytek hmotnosti“ a „zacuchanou srst“ u transgenních myší;30 nicméně i tato změna byla pravděpodobně způsobena způsobem, jakým byly myši vytvořeny jako transgenní. Nebyly provedeny žádné kontrolní pokusy, které by vyloučily jiné faktory31. 
 1. WHO a CDC okamžitě vyzvaly k masovým lékařským pokusům, které byly prováděny v širokém měřítku na základě teorie, že onemocnění pacientů je způsobeno tímto novým virem.  Tyto pokusy skončily všeobecným neúspěchem.3233
 1. Pokud by byl v roce 2020 příčinou nové nakažlivé nemoci nový virus, úmrtnost by se zvýšila bez ohledu na státní hranice; viry by se nezastavily na politických hranicích. Míra úmrtnosti se však zastavila na státních hranicích. Míra úmrtnosti se zvýšila v oblastech, které používaly experimentální postupy k léčbě pacientů, o nichž se lékaři domnívali, že podléhají nové nemoci, ale vyšší míra úmrtnosti se nevyskytla v místech, která odmítla změnit své lékařské postupy nebo se zapojit do lékařských experimentů.34353637
 1. Vyšší úmrtnost v roce 2020 nastala především v místech, kde byly zavedeny i jiné nebezpečné faktory – nové očkovací plány, nové druhy očkování, nové formy a vyšší míra znečištění ovzduší, nové silnější formy záření, nové formy zemědělských chemikálií uváděných do častějšího používání atd. tam, kde se hlavní příznak proklamované nové nemoci „covid“ shodoval nejen s dříve známými nemocemi, ale odpovídal i příznakům, které by se téměř nutně zvýšily v důsledku zvýšených toxických vlivů.3839404142434445
 1. Úmrtnost prudce vzrostla v prvních třech měsících pandemie, kdy byly experimentální postupy a odmítání léčby nemocných pacientů na nejvyšší úrovni, a pak stejně rychle klesla, jakmile byly tyto postupy a experimenty postupně ukončeny. Pokud by šlo o smrtelně nakažlivý virus, úmrtnost by exponenciálně rostla s tím, jak by se „virus“ šířil a „případů“ stále přibývalo.46
 1. Léčba nemocných lidí označených covidem „antivirovými“ přípravky vykazovala malou nebo žádnou účinnost.47
 1. V mnoha případech se ukázalo, že léčba nemocných označených covidem pomocí léčby, o níž je známo, že zmírňuje příznaky nevirového původu, pomáhá; např. ivermektin, hydroxychlorochin ve správných dávkách, vitamin D, vitamin B atd. Pokud léčba nemocných léky a živinami, které řeší nevirové problémy, pomáhá tyto pacienty vyléčit, není pak pravděpodobné, že trpěli nevirovými problémy? 48
 1. Úmrtnost stoupla v místech, kde se uplatňovaly sociální postupy, které nemocné považovaly za nemocné virem, zatímco v místech, kde se s nemocnými zacházelo normálně, zůstala na stejné úrovni. V místech, kde byly podniknuty kroky k uzavření, jako například v New Yorku, byla míra nemocnosti mnohem vyšší než v místech, kde bylo takovýchto uzavíracích kroků podniknuto málo, jako například ve Švédsku.49 Kdyby se jednalo o nakažlivý virus, vládní vědci dali jasně najevo, že se domnívají, že by tyto uzavírací kroky vykázaly velký pozitivní efekt; nicméně se tak nestalo.5051525354
 1. Masky také nevykázaly žádný pozitivní vliv na výskyt nákazy, přestože vládní odborníci na modelování virů tvrdili, že tomu tak bude.55
 1. Stále nemáme jediný potvrzený případ asymptomatického přenosu; studie asymptomatického přenosu ukázaly, že k žádnému případu vůbec nedošlo.56
 1. Ačkoli vakcína měla podle tvrzení svých tvůrců snížit úmrtnost na údajné onemocnění „covid“, místo toho byla spojena s vyšší úmrtností u osob označených jako nemocné covidem a s vyšší úmrtností celkově.575859
 1. Jakkoli je to šokující, historicky nebyl nikdy ve skutečnosti izolován žádný virus ani žádná nemoc prokazatelně spojená s virem, a to navzdory mimořádně rozsáhlým tvrzením lékařského průmyslu o takových entitách a stovkám miliard vynaložených na takový výzkum.60
 1. Ve skutečnosti máme za sebou celou historii nemocí, které byly v té či oné době označeny za virové, ale ve všech zkoumaných případech se ukázalo, že byly způsobeny nedostatky ve výživě a/nebo průmyslovými jedy, a to včetně samotných základních nemocí, na které lékařský establishment poukazuje jako na základ virové teorie.61

Při sledování covidové hypotézy SARS-CoV-2 byla světová populace vystavena masové lékařské chybné diagnóze, masovým lékařským experimentům a masovému lékařskému vraždění. 

Nemocní a slabí byli vystaveni fatální nucené ventilaci ve velkém, plošnému předepisování experimentálních léků, o nichž se ví, že jsou smrtelně toxické a způsobují nemoci, institucionalizovanému předepisování jednoduchých léků v nebezpečně toxických dávkách, odmítání lékařských institucí umožnit pacientům přístup ke známým, jednoduchým a účinným způsobům léčby nemocí, odmítání nemocnic a zdravotníků léčit pacienty, kteří potřebují péči, ze strachu z nákazy, a rozsáhlý tlak institucí nutit celou populaci, ať už nemocnou nebo zdravou, k experimentálním injekcím na sobě a svých dětech, které odpovídaly náhlému prudkému nárůstu případů srdečních onemocnění, neplodnosti, rakoviny a úmrtnosti na celém světě. 

Mezitím jsou skutečné nemoci, kterými lidé trpí, špatně diagnostikovány a léčeny. A naše politické hlasy zakrněly, protože si nikdo nedokáže položit jednoduchou otázku: proč jsou lidé nemocní? Co můžeme v našem životním prostředí vyčistit? Co můžeme zlepšit ve výživě?

Místo toho pokračuje válka proti našim tělům, tělům našich dětí a našich rodin. V proklamované snaze zničit tuto teoretickou entitu se denně zavádějí nové jedy, masově se zavádějí nové genetické experimenty a umlčuje se nebo napadá veškerý vědecký zdravý rozum. 

Místo aby WHO, CDC a mnozí, kteří tyto hluboce nebezpečné instituce sledují, vyzývali k okamžitému ukončení tohoto rozšířeného bludu, vyzývají neustále k novým válkám proti údajným variantám SARS-CoV-2 nebo k údajnému výskytu nových „virů“, jejichž příznaky se shodují právě s vedlejšími účinky předchozího kola vakcín. 

Zrovna tento týden řada lékařů a vědců vyzvala k sérii experimentů, které by přinejmenším metodologicky správným způsobem ověřily, zda takový virus pravděpodobně existuje, či nikoli. Zdá se však, že místo aby se vědecké instituce předháněly v provádění těchto experimentů, mnohem více se snaží následovat miliardy dolarů z grantů, které existují pro ty, kteří vytvářejí vykonstruované a nekontrolované experimenty, aby znovu ospravedlnili strach z viru, než aby se věnovaly základním přírodovědným poznatkům, které vyžaduje zdravý rozum.

Nespočet lékařů, zdravotních sester, vědců, novinářů, aktivistů i laiků se opakovaně ozývalo, ale jejich hlasy byly důsledně ignorovány – přehlušeny mediálně zveličeným strachem, že nebezpečí je stále přítomné, stále se zvyšuje a další dítě musí být položeno na lékařské oltáře, aby mu byla aplikována injekce dalšího experimentu, který tentokrát „virus“ zastaví. 

Důkazy o tom, že žádný takový virus způsobující covid neexistuje, jsou zdrcující. Důkazy pro jeho existenci jsou plné nesrovnalostí. Přesto nás víra v tento masový blud přivedla za středověkou propast a do stavu hromadné smrti, nemocí a destrukce, o níž se mlčí v médiích, mluví se o ní potichu v nemocnicích, v soukromých chvílích mezi rodinami, když sledujeme, jak naši blízcí umírají, a stále se držíme absurdních představ jako cestující, kteří se v záchvatu paniky vrhli přes palubu, topí se a chytají se záchranných člunů, které existují jen v jejich mediálně živených a farmaceuticky řízených představách, zatímco válka proti lidskému zdraví a zdravému rozumu pokračuje stále rychlejším tempem a vrhá jejich zhypnotizované věřící do moře, když se i u nich náhle objeví krevní sraženiny, infarkt a rakovina a oni sáhnou po těch samých toxických závažích, která je otrávila, aby se udrželi na hladině. 

Kdy se vzpamatujeme?

Michael Wallach je režisérem a koproducentem sedmidílného dokumentárního seriálu „The Viral Delusion“, který najdete na www.theviraldelusion.com. Je absolventem Cornellovy univerzity a magisterského studia na Kolumbijské univerzitě a bývalým členem prezidentského managementu a analytikem amerického ministerstva zahraničí. 

Odkazy:

1

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

3

https://www.washingtonpost.com/health/2020/04/22/coronavirus-ventilators-survival/

4

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

5

Dr. Wu Zunyou, Chinese CDC, NBC Nightly News, Jan 2021 “They didn’t isolate the virus, that’s the issue”

6

The Covid-19 Fraud and War On Humanity, Dr Mark Bailey and Dr John Bevan-Smith, Nov 2021

7

8

“Exosomes and Viruses do not conform to strict definitions, making it almost impossible to classify these particles” Journal of General Virology, January 2019

“It is almost impossible to distinguish extra-cellular vesicles from viruses and to separate them” Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016

9

Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia, Leon Caly, et al. JMA 2020

10

11

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34378952/

12

Chu H, Chan JF-W, Yuen TT-T, et al. Comparative tropism, replication kinetics, and cell damage profiling of SARS-CoV-2 and SARS-CoV with implications for clinical manifestations, transmissibility, and laboratory studies of COVID-19: an observational study. The Lancet Microbe. 2020;1(1):e14-e23. doi:10.1016/S2666-5247(20)30004-5

13

The Covid-19 Fraud and War On Humanity, Dr Mark Bailey and Dr John Bevan-Smith, Nov 2021

14

“We examined the capacity of SARS-Cov-2 to replicate in human cell lines… No cytopathic effect was observed except in viro cells.” Isolation and characterization of SARS-CoV-2 from the first US COVID-19 patient, Harcourt et al., March 2020, https://doi.org/10.1101/2020.03.02.972935

15

The Covid-19 Fraud and War On Humanity, Dr Mark Bailey and Dr John Bevan-Smith, Nov 2021

16

 Liu, Y. et al. Preprint at bioRxiv http://doi.org/dqts (2020).

17

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

18

The Covid-19 Fraud and War On Humanity, Dr Mark Bailey and Dr John Bevan-Smith, Nov 2021

19

https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

20

https://www.researchgate.net/publication/346483715_External_peer_review_of_the_RTPCR_test_to_detect_SARS-CoV-2_reveals_10_major_scientific_flaws_at_the_molecular_and_methodological_level_consequences_for_false_positive_results

21

https://www.reuters.com/video/watch/idOVCCIUZCJ

22

 “Flaws in Coronavirus Pandemic Theory, David Crowe, June 2020

23

 “Flaws in Coronavirus Pandemic Theory, David Crowe, June 2020

24

https://www.rt.com/op-ed/504625-covid19-flu-disappeared-replaced/

25

https://fee.org/articles/physicians-say-hospitals-are-pressuring-er-docs-to-list-covid-19-on-death-certificates-here-s-why/

26

https://www.news-medical.net/news/20200831/Majority-of-US-COVID-19-fatalities-had-underlying-medical-conditions.aspx

27

Interview with Dr. Andrew Kaufman, The Viral Delusion Documentary Series

28

Interview with Dr. Andrew Kaufman, The Viral Delusion Documentary Series

29

Interview with Torsten Engelbrecht, The Viral Delusion Documentary Series

30

10.1038/s41586-020-2312-y

31

Interview with Stefano Scoglio, The Viral Delusion Documentary Series

32

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00519-0

33

“Remdesivir and interferon fall flat in WHO’s megastudy of COVID-19 treatments” Science, Oct 2020

34

(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255540)

35

Interview with Dr. Claus Kohnlein, The Viral Delusion Documentary Series

36

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=9&name=2020_06_02_all_cause_mortality_during_covid_19_no_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response

37

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=104&name=2021_08_06_analysis_of_all_cause_mortality_by_week_in_canada_2010_2021_by_province_age_and_sex_there_was_no_covid_19_pandemic_and_there_is_strong_evidence_of_response_caused_deaths_in_the_most_elderly_and_in_young_males

38

https://harvoa-med.blogspot.com/2020/04/COVID2020.html

39

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5088/htm

40

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202012/0b1fd779c29e49bd99eb0e65b66aa783.shtml

41

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2019-08-27/china-vaccine-law-passed/

42

43

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/

44

45

46

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=9&name=2020_06_02_all_cause_mortality_during_covid_19_no_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicide_by_government_response

47

“Remdesivir and interferon fall flat in WHO’s megastudy of COVID-19 treatments” Science, Oct 2020

48

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/humanitys-whistleblower-dr-robert-malone-sounds-the-alarm/article_e9c05e86-6ccf-11ec-9417-bbc21429de9c.html

49

https://harvoa-med.blogspot.com/2020/08/swedsu.html

50

https://harvoa-med.blogspot.com/2020/08/swedsu.html

51

https://fee.org/articles/lockdowns-had-little-to-no-effect-on-covid-mortality-new-john-hopkins-study/

52

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=12&name=2020_12_28_measures_do_not_prevent_deaths_transmission_is_not_by_contact_masks_provide_no_benefit_vaccines_are_inherently_dangerous_review_update_of_recent_science_relevant_to_covid_19_policy

53

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=115&name=2022_07_09_evaluating_the_effect_of_lockdowns_on_all_cause_mortality_during_the_covid_era_lockdowns_did_not_save_lives

54

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=8&name=2020_04_11_masks_dont_work_a_review_of_science_relevant_to_covid_19_social_policy

55

https://denisrancourt.ca/entries.php?id=8&name=2020_04_11_masks_dont_work_a_review_of_science_relevant_to_covid_19_social_policy

56

https://www.naturalnews.com/2020-12-30-asymptomatic-transmission-of-covid-19-didnt-occur.html

57

58

https://www.naturalnews.com/2022-05-10-vaccinated-children-higher-all-cause-death-rate.html

59

60

61

Virus Mania: How the Medical Industry Continually Invents Epidemics, Making Billion-Dollar Profits At Our Expense, Torsten Engelbrecht, Claus Kohnlein, Sam Bailey, Stefano Scoglio

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Již více než dva roky od údajného objevu nového patogenního viru SARS-CoV-2, který měl údajně způsobit onemocnění zvané „covid“, na které údajně nyní zemřelo přes milion lidí, se teorie, že takový virus skutečně někdy existoval, stala pro každého, kdo má zdravý rozum, neudržitelnou.  Kapku…

Sdílet na sociální sítě