NEXT LEVEL: Peter McCullough interpretuje buněčné struktury jako „viry“.

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

ZDE je nyní k dispozici i anglická verze textu

29. listopadu 2022

Přeložil: Vladimír Bartoš

Dne 17. listopadu 2022 světem otřásl skutečný otřes, ne nepodobný zemětřesení – zejména mezinárodní scénou virologů. Vypukla nevídaná vlna radosti, protože konečně! – konečně byl předložen nezvratný důkaz o existenci viru, který způsobuje onemocnění! 

V popředí zde stál americký kardiolog Peter McCullough, který prostřednictvím citované publikace

„Electron cryotomography of SARS-CoV-2 virions reveals cylinder-shaped particles with a double layer RNP assembly“ [1], se pokusil vyvrátit tvrzení těch, kteří oslovují stále početnější publikum s tím, že doposud neexistuje jediný vědecký důkaz o existenci patogenních virů.

Článek Petera McCullougha tak začíná slovy:

„Nekonečná frustrace z krize SARS-CoV-2 a reakce na pandemii vedla některé k tomu, že existenci viru zcela popřeli“ [2].

Obvyklí podezřelí s radostí naskočili do vlaku výše uvedeného tvrzení, že všechny body naší kritiky by byly jednou provždy objasněny – včetně informačních kanálů, jako jsou:

 • ScienceFiles 
 • Dr. Bodo Schiffmann 
 • #WirMachenAuf & Zentrale für KindesRechtsVertung – INFO KANAL 
 • a mnoho dalších.

Nejenže se zdá neskutečné, že se konečně po necelých třech letech podařilo předložit důkaz (volně podle hesla: „Lepší pozdě než nikdy“), na jehož základě jsme museli snášet „pandemická“ opatření, která nám byla vnucena – přesně řečeno, na tento důkaz existence viru jsme čekali od roku 1954!

Než publikaci rozebereme kousek po kousku a zároveň ji rozebereme, rádi bychom upozornili na naše podezření, že výše zmíněná skupina lidí, která takovou studii považuje za důkaz patogenního viru a umí tak předčasně oslavit své „vítězství“, tuto práci buď nečetla – nebo jí neporozuměla. Nebo obojí.

Peter McCullough přisuzuje Covidu-19 specifickou a odlišnou nemoc.

Peter McCullough vypověděl:

„Mé poznatky z lékařské literatury a přímé klinické zkušenosti odpovídají závěru, že COVID-19 je odlišné onemocnění, které se liší od chřipky a jiných virových infekcí. Zvláště mě zaujala nepřítomnost bakteriální superinfekce a mikro- a makrotrombózy jako znaků, které odlišují COVID-19 od chřipky a jiných virových syndromů.“ [2]

Než se budeme podrobněji zabývat skutečnou vědeckou publikací, můžeme zde rozebrat první mylnou představu. 

Covid-19 je definován jako „široké, nespecifické spektrum příznaků“. Jinými slovy: bezedná jáma. Nevyhnutelně se vytváří stále variabilnější – tj. nespecifické – „spektrum příznaků“, tj. supersyndrom Covid (SSC). To na jedné straně znamená, že rozpory jsou stále zřejmější, a na druhé straně, že je již nelze skrývat nebo vysvětlovat. 

Srovnáme-li příznaky připisované Covidu-19 s příznaky chřipky, je zřejmé, že tvrzení Petera McCullougha je nepřesné a že se zde neobjevilo nic specifického ani nového – spektrum příznaků se prezentuje v téměř nezvládnutelné rozmanitosti.

Obrázek 1: Srovnání příznaků Covid-19 a chřipky

Důkazy Petera McCullougha o existenci virů způsobujících nemoci

Publikace citovaná Peterem McCulloughem, kterou mnozí považují za definitivní důkaz existence viru SARS-CoV-2 a tím i dalších patogenních virů, se ve skutečnosti týká především detailních snímků a 3D modelů různých variant „SARS-CoV-2“.

Peter McCullough doufá, že zveřejněním těchto detailních snímků SARS-CoV-2 se nyní můžeme posunout k důležitým věcem. Možná tím jen pomáhá posedlíkům očkováním a dalším ziskuchtivcům z paniky kolem COVID-19 napáchat další, ještě větší škody.

Zamlčením skutečnosti, že zobrazené struktury vůbec nejsou virovými částicemi, posiluje virový narativ a připravuje půdu pro ospravedlnění dalších vakcín, testovacích postupů a zásahů.

Obrázek 2: Obrázky SARS-CoV_2 podle Caldera a spol. [1].

Alternativní zpravodajský kanál ScienceFiles ve svém článku [3] dodává:

„Mezitím ti, kdo se nechtějí učit, kdo chtějí i nadále hájit své dosavadní přesvědčení, jak je to běžné u věřících lidí, proti anomáliím a rozporům ve skutečnosti, si pravděpodobně najdou podobné výmluvy jako papež Urban a jeho jezuitští přisluhovači, kteří odmítli přijmout jako důkaz své existence vylepšení holandského dalekohledu, které provedl Galileo Galilei a které mu umožnilo vidět krátery na Měsíci a měsíce Jupitera.

Ti, kteří existenci virů nadále popírají, musí nyní vysvětlit, že podle práce Caldera a kol. (2022) [1]:

 • Co je to, co lze vidět na snímcích? 
 • Proč je to rozpoznatelné v různých variantách, identifikovaných sekvenováním genomu, jako alfa, beta, delta a Wuhan varianty SARS-CoV-2? 
 •  Proč se vyskytuje u osob, které mají pozitivní test na SARS-CoV-2, ale ne u osob, které mají negativní test na SARS-CoV-2? 
 • Proč se vyskytuje u lidí, kteří jsou vážně nemocní COVID-19, ale ne u lidí, kteří mají plicní onemocnění, ale nebyli pozitivně testováni na SARS-CoV-2? 
 • Proč se tedy, pokud je přítomno to, co je zobrazeno výše, může vyskytnout specifický vzorec nemoci, který se nevyskytuje, když zobrazené „něco“ není přítomno? 

A ti, kteří mají problém mluvit o virech, mohou napříště říkat “Grumph” tomu, co je prokazatelně přítomno, prokazatelně spojeno se SARS-CoV-2 a COVID-19.

Nicméně: Existenci toho, co je vidět výše, už nelze popřít, samozřejmě ve vědeckém světě, který je oddán racionalitě. Světy víry jsou různé. V těchto světech se mohou po staletí udržovat prokázané nepravdy, jako je geocentrický světonázor…“

My ve společnosti „NEXT LEVEL – Knowledge rethought“ vám rádi odpovíme na otázky a vysvětlíme vědecké nedostatky publikace.

Hned na začátku přinášíme stručné a výstižné vysvětlení otázek ze strany Petera McCullougha a ScienceFiles, v průběhu článku pak podrobněji. 

SF: Co je to, co lze vidět na snímcích?

Odpověď NL: Peletování je koncentrování pevných složek odstředěním z kapaliny na dně odstředivky nebo zkumavky. Zde se shromažďuje vše, co nemůže zůstat v roztoku, takže nic není izolováno. Pelety, které se skládají z bílkovin a tuků, se vířením (absorpcí a vypuzením) spolu s detergenty/rozpouštědly změní na mýdlové bubliny (= micely), smíchají se s barvivy, vysuší a dávkují se jako viry do EM.

NL Protiotázka: 

Jak autoři vědí, že tyto struktury mají být specifickými viry (v případě SARS-CoV-2), 

 • ačkoli tyto obrázky pocházejí pouze z buněčných kultur, tj. odumírající tkáně ve zkumavce a rozhodně neukazují nic, co by pocházelo přímo z člověka,
 • ačkoli tyto struktury nebyly nikdy biochemicky charakterizovány (sic!),
 • ačkoli nukleové kyseliny, které mají být jádrem viru, nebyly z těchto struktur nikdy extrahovány (tj. nikdy nebyla z konkrétní struktury, která je vydávána za virus, extrahována kompletní nukleová kyselina)?

SF: Proč je to rozpoznatelné v různých variantách identifikovaných sekvenováním genomu, které jsou označovány jako alfa, beta, delta a wuhanská varianta SARS-CoV-2?

Odpověď NL: Tyto struktury, které jsou zobrazeny na EM snímcích a publikovány jako snímky virů, nebyly nikdy biochemicky charakterizovány. Z takových částic nebyla dosud odebrána a stanovena žádná nukleová kyselina. Tyto částice jsou pouze vydávány za viry, přičemž je opomenuta informace, že stejné částice tohoto typu vznikají také pokaždé, když se s „neinfikovanými“ buněčnými kulturami zachází stejným způsobem jako s buněčnými kulturami definovanými jako „infikované“. Nevirologové tyto částice označují například jako fagozomy, endozomy, exozomy, lipozomy, transportní vezikuly a v příčném řezu jako klky atd.

NL Protiotázka: 

Kde jsou zdokumentovány povinné kontrolní experimenty, které dokazují, že sekvence použité při sekvenování genomu skutečně pocházejí z viru? V jaké publikaci byly provedeny kontrolní experimenty, aby se zjistilo, zda použité sekvence, které jsou přisuzovány novému viru, nejsou ve skutečnosti sekvencemi, které se vyskytují ve všech metabolismech, možná i v rostlinách, nebo které se ve zvýšené míře vyskytují v metabolismu u všech nemocí? 

Konkrétně:

provedl některý z autorů studií kontrolní experimenty, aby vyloučil možnost 

 – že i s lidskou/mikrobiální RNA z výplachu plic zdravého člověka..,

  – osoba s jiným plicním onemocněním,

  – člověka, který byl testován na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

  – nebo z takové RNA z rezervních vzorků odebraných v době, kdy virus SARS-CoV-2 ještě nebyl znám,

je možné přesně stejné sestavení virového genomu z krátkých fragmentů RNA, nebo lze pod EM pozorovat stejné struktury?

SF: Proč se vyskytuje u osob, které byly pozitivní na SARS-CoV-2, ale ne u osob, které byly negativní na SARS-CoV-2?

Odpověď NL: Toto tvrzení je smyšlené a vědecky neudržitelné a není nikde v publikaci tvrzeno ani doloženo a prokázáno kontrolními experimenty. Struktury tohoto druhu se vyskytují stále a všude. Než se taková tvrzení objeví, měl by je ten, kdo je předkládá, prokázat publikací, v níž byly tyto kontrolní pokusy řádně provedeny a zdokumentovány.

SF: Proč se vyskytuje u lidí, kteří jsou vážně nemocní COVID-19, ale ne u lidí, kteří mají plicní onemocnění, ale nebyli pozitivní na SARS-CoV-2?

Odpověď NL: Stejná odpověď jako předchozí.

SF: Proč se tedy, je-li přítomno to, co je zobrazeno výše, může objevit specifický klinický obraz, který se neobjeví, když zobrazené „něco“ není přítomno?

Odpověď NL: Stejná odpověď jako předchozí.

Jaké kroky byly učiněny v publikaci Calder et al. (2022) a s jakým cílem?

Hlavním cílem bylo prozkoumat trojrozměrnou architekturu struktury, o níž se předpokládá, že je to virus. Autoři provedli elektronovou kryotomografii (kryoET) předpokládaných virionů SARS-CoV-2 a tří variant, která odhalila částice s pravidelnou válcovitou morfologií. 

Stručné informace o kryoelektronové tomografii: [4]

 • Nejprve se objekt ochladí na 4° Kelvina pomocí kapalného dusíku nebo helia. Při bleskovém zmrazení se zachová prostorová struktura všech buněčných komponent. Zároveň se zabrání tomu, aby buňky při následném zkoumání ve vakuu elektronového mikroskopu praskly. Vakuum je nezbytné, protože jinak by se elektronové paprsky odrážely od molekul plynu nebo prachových částic.
 • Po upevnění vzorku v elektronovém mikroskopu se pomocí kamery s vysokým rozlišením pořídí dvojrozměrné snímky objektu z mnoha různých úhlů naklonění vzorku.
 • Pro následné zobrazení buněčných struktur v prostoru je třeba co nejvíce jednotlivých snímků. Tím se však také prodlužuje doba ozařování. Aby se zabránilo tání nebo krystalizaci ledu, používají se nejnižší možné úrovně osvětlení. Cílem počítačové kontroly těchto parametrů je zabránit znehodnocení vzorku před dokončením procedury.
 • Pomocí speciálního softwaru se získané sériové snímky později převedou na trojrozměrný obraz.

Shrnutí elektronové kryotomografie: kritika a další body ke zvážení 

 • Ozařování materiálu vzorku může ovlivnit jeho strukturu.
 • Znehodnocení vzorku nelze stoprocentně vyloučit.
 • Trojrozměrné obrazy se vypočítávají pomocí algoritmu.
 • Snímky v publikaci Caldera a spol., které byly vytvořeny pomocí kryoEM, ukazují průřez buňkou. Na obrázku jsou znázorněny příčné řezy typickými výběžky, tzv. mikroklky, kterými buňky zvětšují svůj povrch. U buněk ve zkumavce není jejich uspořádání pozorováno se stejnou pravidelností jako u buněk v organismu, zejména pokud byly předtím experimentálně poškozeny a usmrceny. Správně by měl vědec, který tento průřez buňkou vytvořil, zveřejnit i sousední řezové roviny. Pak by každý pozorovatel dokázal rozpoznat, že „kruhy“ nejsou oddělené, nezávislé prostorové částice, ale pouze prodloužení buněk. Ale o tom až později.

Calder et al. (2022) Metodika 

Autoři publikace měli k dispozici čtyři různé „kmeny virů“:

 • Wuhan (hCoV-19/England/02/2020), (GISAID EpiCov™ accession EPI_ISL_407073) od The Respiratory Virus Unit, Public Health England (PHE), UK.
 • Alfa varianta B.1.1.7 (hCoV-19/England/204690005/2020) od PHE prostřednictvím profesorky Wendy Barclay, Imperial College, Londýn, Spojené království.
 • Beta varianta B.1.351 (501Y.V2.HV001) z Afrického zdravotního institutu v Durbanu v Jihoafrické republice.
 • Delta varianta B.1.617.2 (GISAID přístup EPI_ISL1731019) od profesorky Wendy Barclay prostřednictvím Národního konsorcia pro virologii Genotype-to-Phenotype.

Všechny „viry“ byly vypěstovány ve Světovém centru pro chřipku, Francis Crick Institute, Londýn, Spojené království, za podmínek biologické bezpečnosti úrovně 3 v buňkách Vero V1, které dodal profesor Steve Goodbourne, nemocnice svatého Jiří, Londýnská univerzita. George’s Hospital, University of London, UK, a udržovány v Dulbeccově modifikovaném médiu (DMEM) Gibco™ 41965039 obsahujícím 100 U/ml penicilinu, 100 μg/ml streptomycinu (Pen-Streptokokken) a 10% (v/v) tepelně inaktivovaného fetálního telecího séra (FCS).

Buňky Vero V1 byly infikovány virovým semenným materiálem s nízkou multiplicitou infekce (MOI) 0,0001PFU na buňku a inkubovány výše popsaným způsobem po dobu 4-5 dnů, dokud nebyl pozorován přibližně 90% cytopatický účinek (CPE), a poté byl odebrán supernatant.

Poznámky k postupu při předpokládaném „infikování“ a vynechané kontroly.

„Virové“ vzorky, které měli autoři k dispozici, nebyly v žádném případě purifikované „virové“ struktury (oddělené od všech ostatních složek), ale spíše preparáty získané takzvanou „izolací v buněčných kulturách“, která byla výsledkem výskytu takzvaného cytopatického efektu (CPE), který ve virologii slouží jako nepřímý důkaz patogenního viru. Při tomto procesu vzniká směs DNA/RNA z člověka a/nebo opice, bakterie nebo krávy s příměsí cizorodých a škodlivých látek. Tedy směs mnoha různých látek a genetického materiálu.

Co je to cytopatický účinek a jak ho poznáte?

Virologové nepozorovaně zabíjejí tkáně v laboratoři

Virologové nepoužívají slovo „izolace“ v pravém smyslu slova izolace a jsou podezřele nervózní, když se jich na to zeptáte. Pod pojmem „izolace“ mají na mysli vyvolání účinku v laboratoři, tzv. cytopatického účinku (CPE), který současně nazývají “izolátem“ a který je podle nich “důkazem”:

a) infekce

b) důkazem o přítomnosti viru

c) důkazem jeho rozmnožení

d) důkazem ničivé síly údajného viru.

Ve skutečnosti zabíjejí tkáně a buňky v laboratoři nepozorovaně a nevědomky – vyhladověním a otravou. Tato okolnost způsobuje morfologické změny v domněle „infikovaných“ buňkách.

Obrázek 3: Smíšené cytopatické účinky u buněk Vero E6 a LLC-MK2 [5].

Údajná kultivace viru

Tato konfluence (viz obrázek výše) se nazývá tvorba obrovských buněk a „cytopatický efekt“. Tento výsledek mnoha násilných a šílených kroků (in vitro) je interpretován jako hlavní důkaz „přítomnosti, izolace, množení atd.“ předpokládaného viru. Dotyční pak tvrdí, že se jim podařilo virus vypěstovat.

V části „Metodika“ publikace Calder et al. (2022) [1] je uvedeno, jaký postup byl použit pro experimentální uspořádání:

Buňky Vero V1 byly ošetřeny následujícími látkami:

 • Dulbeccovo modifikované Eaglovo médium (DMEM) – Dulbeccovo modifikované Eaglovo médium, zkráceně DMEM, je standardizované živné médium pro buněčné kultury s širokou použitelností pro lidské a různé živočišné buňky.
 • 100 U/ml penicilinu (skupina antibioticky účinných látek)
 • 100 μg/ml streptomycinu (streptokoky), streptomycin je antibiotikum produkované streptomycetními bakteriemi.
 • 10 % (v/v) tepelně inaktivovaného fetálního telecího séra (FCS) – fetální telecí sérum je krevní sérum získané z nenarozených telat. Často se vyskytuje v buněčných kulturách jako součást kultivačních médií.

Samotné přidané látky jsou problematické a mohou samy o sobě vést k CPE!

Virologické publikace:

Dne 10.12.1954 se objevila myšlenka, že cytopatický efekt je metodou detekce patogenních virů.

Byl to však sám John F. Enders, kdo jedním dechem vyvrátil svůj vlastní předpoklad, když uvedl, že ke stejnému odumírání tkání ve zkumavce dochází i bez přidání údajně infikovaného materiálu. Výslovně upozorňuje, že domněnku, že by tento efekt mohl dokazovat přítomnost viru, je třeba v budoucnu důkladně prozkoumat a ověřit.

Nositel Nobelovy ceny John Franklin Enders a jeho spolupracovník Thomas Chalmers Peebles zveřejnili zprávu o své práci s domnělým virem spalniček v červnu 1954 v časopise Proceedings of the Society of Experimental Biology and Medicine, č. 86(2), strany 277-286, pod názvem „Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles“. [6] Jak je popsáno na straně 278 vlevo dole, autoři použili mimo jiné antibiotikum streptomycin ke „sterilizaci“ výtěrů z krku pacientů se spalničkami předtím, než byly buňky ve zkumavce „infikovány“ domnělými viry spalniček, které se v nich měly nacházet. 

Obrázek 4: John F. Enders strana 278

Přestože autoři této studie několikrát upozornili (na straně 283, levý sloupec uprostřed a na straně 285, pravý sloupec třikrát), že odumírání buněk způsobují i neznámé faktory a neznámé viry,

Obrázek 5 John F. Enders str. 283 a 285

o dva roky později prohlásil, že jejich práce z roku 1954 byla zásadní pro výrobu všech budoucích vakcín proti spalničkám. Přes všechny nedostatky a vyvrácení je tato studie považována všemi příznivci viru spalniček za základní studii, díky níž se podařilo izolovat a rozšířit virus spalniček. Tuto publikaci stojí za to si přečíst i z jiného důvodu: autoři na straně 286 přiznávají, že není důvod se domnívat, že jejich pozorování ve zkumavce mají něco společného se změnami u lidí, které jsou definovány jako spalničky. A tak to zůstalo dodnes.

Obrázek 6: John F. Enders str. 286

Již v roce 1958 (o čtyři roky později) dva známí virologové Beech, V. & von Magnus, P. potvrdili ve své publikaci Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. [7] Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 42(1):75-85, předpoklad Johna F. Enderse, že cytopatický efekt není specifický pro spalničky, ale je způsoben jinými faktory.

Proto se v publikaci na str. 80 uvádí:

„cytopatické změny podobné těm, které způsobuje virus spalniček, lze pozorovat i v neinokulovaných kulturách tkáně opičích ledvin (obr. 4-5). Tyto změny jsou pravděpodobně způsobeny virům podobnými agens, takzvanými ‚pěnovými agens‘, které se zřejmě často vyskytují v ledvinových buňkách zdánlivě zdravých opic.“

Obrázek 7: Virologové Beech, V. & von Magnus, P. s.80

Pozoruhodné na této větě je, že poukazuje na nespecifičnost samotných patologických změn, které ve virologii slouží jako výchozí bod pro vizuální důkaz infekce. 

Odborné časopisy:

Vědě je to známo již delší dobu: Antibiotika poškozují mitochondrie!

Je všeobecně známo, že streptomycin (antibiotikum používané při ošetření buněčných kultur před inokulací údajného „viru“) poškozuje a zabíjí buňky [8] [9] [10] tím, že zabíjí životně důležité bakterie v buňkách – mitochondrie, naše energetické elektrárny, které mimo jiné metabolizují kyslík.

Společnosti:

Skutečnost, že hladovění a otravy tkání a buněk vedou k morfologickým změnám, jako je mimo jiné tzv. cytopatický efekt (CPE), je známa i společnostem, které se specializují na buněčné kultury. 

PromoCell – věda zaměřená na člověka uvádí: [11]

Antibiotika v buněčných kulturách: přítel nebo nepřítel?

„Antibiotika se v buněčných kulturách běžně používají k prevenci bakteriálních infekcí. Existují však také vedlejší účinky: Studie ukazují, že narušují růst a diferenciaci buněk. Při správné laboratorní praxi je používání antibiotik zbytečné.“

„Hlavním cílem používání antibiotik v buněčných kulturách je usmrcení bakterií nebo potlačení jejich množení,“ vysvětluje Dr. Muna Ali, odborník na vědeckou podporu ve společnosti PromoCell. „Je však snadné zapomenout, že mohou poškodit i samotné buňky, protože způsobují mnoho vedlejších účinků. Antibiotika mohou například napadat jiné specifické, nebakteriální struktury v buňce.“

InCelligence o tom píše: [12]

Antibiotika v buněčných kulturách

„Od 50. let 20. století se standardně přidávají antibiotika do médií pro buněčné kultury, aby se zabránilo růstu bakterií. Většina laboratoří na celém světě stále používá kombinaci penicilinu a streptomycinu. To znamená, že ačkoli se mezitím značně vyvinuly sterilní stoly, sterilizační techniky a filtrační metody, jejich přidávání – ze zvyku – se nevyhneme.

To je problematické v několika ohledech. Antibiotika mají vedlejší účinky na buňky v kultuře a tím mění i výsledky pokusů. Rozšířené používání antibiotik v buněčných kulturách významně přispívá k nárůstu multirezistentních zárodků a často vede k zanedbávání sterilních pracovních technik, což se často projevuje necitlivou kontaminací mykoplazmaty. Proto by se mělo vždy zvážit, zda se od antibiotik jako standardní přísady upustí. Pokud se nelze vyhnout používání antibiotik, měla by se alespoň všechna média obsahující antibiotika před likvidací autoklávovat, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.“

Kontrolní experimenty financované z vlastních zdrojů v různých laboratořích: 

Pod vedením Dr. Stefana Lanky byla tato skutečnost znovu potvrzena v různých kontrolních experimentech v letech 2016 a 2021. 

V roce 2016: pověřená laboratoř shrnula výsledky takto: [13]

„Bylo možné pozorovat změny v morfologii buněk v závislosti na přidaných nevirových a neinfekčních látkách v různých časových okamžicích, což je od roku 1954 ztotožňováno s „izolací“ „viru spalniček“. Zejména po přidání vysokých koncentrací penicilinu/streptomycinu (20 %) nebo kultivaci za podmínek nedostatku (1 % FCS) byly pozorovány změny v morfologii buněk, které byly mikroskopicky shodné s tvorbou syncytií popsanou u viru spalniček.“

2021: Pověřená laboratoř shrnula výsledky takto: [13]

„V několika kontrolních pasážích se také jednoznačně prokázalo, že samotné experimentální uspořádání, odebráním velké části výživy buněčným kulturám snížením fetálního telecího séra (FCS) z 10 % na 2 % nebo 1 % v Dulbeccově modifikovaném médiu Eagle (DMEM) a přidáním trojitých antibiotik Gibco (antibiotika penicilin/streptomycin s antimykotikem amfotericinem B), aby se tkáně a buňky maximálně zatížily, došlo k cytopatickému efektu (CPE). „

Další kontrolou v rámci série experimentů bylo přidání tzv. kvasinkové RNA (yRNA) do buněčné kultury.

Na kvasinkovou RNA v kontrolním experimentu:

Proč?

Spustit analogickou SOS reakci v kulturách (známou z bakterií), s níž umírající organismy reagují produkcí různých nukleových kyselin, když se během smrti dostanou do kontaktu s nukleovými kyselinami cizími jejich druhu!

Tento trik se osvědčil, protože takto jsme získali rozmanitost sekvencí i bez vysokého počtu cyklů PCR – aniž by byly detekovatelné sekvence specifické pro kvasinky – s jejichž pomocí jsme byli schopni vypočítat 98 % genomu. Virologové k tomu potřebují dva po sobě jdoucí kroky PCR, při nichž vloží 10-20 % požadovaných sekvencí ve formě syntetických primerových fragmentů nukleové kyseliny, aby dosáhli 100 %.

Tkáně in vitro produkují zvýšený počet náhodných sekvencí v reakci na přídavek cizích nukleových kyselin, tyto sekvence způsobují zvýšenou pozitivitu PCR ve virologii in vitro. 

Historicky i v současnosti je velmi dobře zdokumentováno, že tzv. cytopatický efekt (CPE) – může být způsoben různými jinými/vnějšími příčinami nesouvisejícími s údajným virem.

Časopis Nature & Wikipedia

Dalším aspektem, který lze doplnit, je, že ve vědě se uznává, že přidání antibiotik vytváří „exozomy“ (sekvence RNA), které předtím nebyly přítomny. (Wikipedia 26.10.2020) [14].

Obrázek 8: Úryvek z Wikipedie o tvorbě exozomů přidáním antibiotik.

To je mimo jiné výsledek studie „Antibiotiky indukované uvolňování malých extracelulárních vezikul (exozomů) s povrchově asociovanou DNA“ v časopise Nature [15].

Z toho plynoucí problém je zřejmý: podle vědců nelze exozomy odlišit od údajných virů. [16] Nejdůležitější poznámka k tomuto tématu: Exozomy nepředstavují nic specifického!

Teorie exozomů slouží pouze jako pomocná hypotéza a proto je v resumé zavádějící.

V rámci buněčné teorie (ve skutečnosti vyvrácené) se jako „exozomy“ interpretuje rozpad izolovaných shluků tkáně, které jsou (mylně) vykládány jako buňky, ale také exkrety člověka/živočicha obsahující pojivovou tkáň.

Nevýhodou této teorie je, že účastníci i příjemci, jako např. vy, věří informaci, že se virologům podařilo najít něco konkrétního, z čehož vyplývá NĚCO (nemoc, vylučování, 5G atd.).

To dále odvádí pozornost od skutečnosti, že nebyly zjištěny vůbec žádné konkrétní molekuly RNA nebo jiné molekuly, ale že byly pouze myšlenkově sestaveny do něčeho celého. Od roku 1952 byly kmotrem této myšlenkové konstrukce fágy, údajné viry bakterií.

Konkrétně to znamená:

Diskuse o těchto strukturách, o nichž se tvrdí, že jsou to viry, ale o nichž jiné strany tvrdí, že jsou to neškodné, ale specifické struktury (exozomy), postrádá jakýkoli základ. 

Je to proto, že DNA/RNA se neustále mění. 

Fiktivní konstrukce genetických řetězců pomocí postupů, jako je zarovnávání sekvencí a sestavování sekvencí (spojování mnoha krátkých sekvencí RNA), v žádném případě neodráží realitu.

Harold Hillman & Gilbert N. Ling – Artefakty EM záznamů a vyvrácení buněčné teorie

Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou oblast, dotknu se jí zde jen stručně, abych rozšířil obzor, jinak by to přesáhlo rámec článku. 

Již před desítkami let objevené – původně v případě srdečního svalu – a později opakovaně potvrzené díky stále dokonalejším pozorovacím technikám (s nimiž je třeba stále méně manipulovat s pozorovanou tkání), musí být každému, kdo se na tom podílí, striktně vzato jasné, že tkáňové shluky (které jsou navzájem intenzivně spojeny svou gelovou konzistencí) lze nazývat buňkami pouze tehdy, pokud se odhlédne od logiky a terminologie. 

Od roku 1978 skupina vědců kolem neurologa Harolda Hillmanna nepřetržitě zkoumala a publikovala ve vědeckých časopisech, na kongresech a knižně fakta o tom, proč a jak změny umírání, mechanická disekce, chemická fixace a barvení tkáně – aby ji bylo možné zviditelnit v mikroskopu – způsobují, že neviditelná, gelovitá tkáň vypadá jakoby byla uspořádána do definovatelných celků.

Harold Hillmann a jeho kolegové navíc rozpoznali, dokázali a rozsáhle publikovali, že obraz buněk založený na EM, který do světa uvedl Virchow, je falešný a že technika EM se podílela na šíření a upevňování tohoto obrazu.

„Gilbert N. Ling – tekutina v „buňkách“ není voda“.

Souhrn záznamů EM:

Jediná důležitá zpráva pro okolní svět: zobrazeny jsou pouze „artefakty“ – a to je rozhodující:

 • že tyto snímky pocházejí pouze z buněčných kultur, tj. odumírající tkáně ve zkumavce a rozhodně neukazují nic, co by bylo přítomno v člověku,
 • že tyto struktury nebyly nikdy biochemicky charakterizovány (sic!),
 • nukleové kyseliny, které mají být jádrem viru, z nich nikdy nebyly extrahovány (tj. nukleové kyseliny nebyly nikdy extrahovány ze specifické struktury, která je vydávána za virus).

Nehybný obraz z elektronové mikroskopie v žádném případě neodráží živý biologický proces. To, co se pozoruje při EM, nemá vůbec nic společného s tím, co se děje v živém organismu člověka. Z laboratorních výsledků (in vitro) nelze vyvozovat žádné závěry o dynamických procesech v živém organismu.

Logickým závěrem zjištění, že cytopatický účinek byl nesprávně definován jako specifický pro virus, je a zůstává povinné provádění kontrolních pokusů!

Skutečnost, že tyto látky v kombinaci s dříve vysvětleným experimentálním uspořádáním, které byly použity i ve studii citované Peterem McCulloughem k přípravě buněčné kultury, ji významně ovlivňují a vedou k cytopatickému účinku, je historicky dobře zdokumentovaná. 

Bez kontrolních pokusů nelze vyloučit, že morfologické změny substrátu a vznik nově objevených genových sekvencí jsou příčinně spojeny s otravou a hladověním buněk.

Už jen toto poznání vyplývá ze zákonů myšlení a logiky, kdy je nezbytně nutné provádět kontrolní experimenty – aby bylo možné důsledně kontrolovat vlastní výsledky – při všech kombinacích experimentálního uspořádání –

se všemi kombinacemi experimentálního uspořádání a také zaznamenáním toho, zda se tento účinek objeví také tehdy, když se do buněčné kultury, která má být infikována, přidá neinfikovaný materiál (např. kvasinková RNA yRNA) nebo se buněčná kultura předem ošetří přesně stejným způsobem, jako kdyby se zamýšlelo ji „infikovat“, aby se vyloučila možnost, že samotné experimentální uspořádání není příčinou výsledku. Tyto kontrolní pokusy nebyly a nejsou prováděny.

V publikaci, na kterou se Peter McCullough a spol. odvolávají [1], nejsou kontrolní experimenty nikde zdokumentovány a to ani v základních rysech.

Růst a purifikace viru pro EM Calder et al. (2022).

V publikaci se uvádí, jak se čistí EM záznamy:

„Supernatant byl dvakrát odebrán a přečištěn centrifugací při 3180 g po dobu 30 minut při 4 °C v centrifuze Allegra 12-R, rotor SX4750. Virus byl ze supernatantu peletován pomocí 30% (w/v) sacharózy v 10 mM MOPS, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, pH 6,8 (MES pufr), roztočen při 111 063 g po dobu 90 minut při 4 °C v ultracentrifuze Optima XPN-90 Beckman, rotor SW32Ti. Virové pelety byly přes noc resuspendovány v MES pufru při 4 °C a poté byl přidán formaldehyd na konečnou koncentraci 4 % (v/v), inkubován při 20 °C po dobu 20 minut a poté uložen přes noc při 4 °C.“

Vzhledem k tomu, že většina čtenářů se bude pravděpodobně cítit těmito odbornými termíny zahlcena, shrnu pro vás nejdůležitější klíčová tvrzení. 

V hladovějící, otrávené a inokulované buněčné kultuře se před krokem purifikace nachází množství organel hostitelské buňky a dalších proteinů, mikroorganismů, bakterií, směs RNA z člověka a/nebo opice, bakterie nebo krávy s příměsí cizorodých a škodlivých látek a mnoho dalších.

Supernatant všech těchto struktur a genetická směs, která vzniká během morfologické změny (tzv. CPE), se nyní v dalších krocích podrobí předběžnému čištění. 

Na základě dokumentace publikace Calder et al. (2022) je zřejmé, že nebyla provedena žádná čistá izolace. Jak sami autoři popisují, byl přidán pouze mezistupeň purifikace na způsob sedimentace. Bylo použito peletování.

Jednoduché peletování obvykle představuje počáteční krok ve složitých a vícestupňových procesech čištění částic. Supernatant nebo peleta se pak vyhodí nebo se dále zpracovává. Důkladnějším čištěním je naopak centrifugace s gradientem hustoty. [17]

Hustotní gradientová centrifugace se používá například pro další čištění a separaci frakcí částic z diferenciální centrifugace. Na rozdíl od zmíněné metody se zde používá rozpouštědlo s hustotním gradientem. To umožňuje lépe oddělit frakce makromolekul. Do rozpouštědla se přidá látka (např. sacharóza), jejíž koncentrace se mění v závislosti na vzdálenosti od osy otáčení. Ve zkumavce se vzorkem tak vzniká hustota závislá na umístění, tzv. hustotní gradient, který působí na makromolekuly, jež mají být během odstřeďování frakcionovány. Výsledkem jsou jasně oddělené pásy s frakcemi částic, které lze použít pro další preparativní nebo analytické účely. [17]

Ultracentrifugace při použití sedimentace, jak je použita podle této publikace, umožňuje pouze obohacení vzorků, ale ne čistou purifikaci

Je zřejmé, že peletování je koncentrace pevných složek odstřeďováním z kapaliny na dno odstředivky. Zde se shromažďuje vše, co nemůže zůstat v roztoku; nic tedy není izolováno. Pelety, které se skládají z bílkovin a tuků, se vířením (absorpcí a vypuzením) spolu s detergenty/rozpouštědly přemění na mýdlové bubliny (= micely), smíchají se s barvivy, vysuší se a dávkují se jako „viry“ do EM.

Tento typ „techniky čištění“ neumožňuje autorům získat přesnou hustotu a určit stupeň čištění EM vstupu. 

Tento typ purifikace (sedimentace/peletizace), který zde použili Calder et al. (2022), byl také metodou použitou v jedné ze dvou celosvětově uznávaných publikací o SARS-CoV-2 z Číny [19], které byly použity jako vzor pro všechny další publikace na celém světě.

Korespondence Na Zhu & Wenjie Tan et al. potvrzuje naše tvrzení.

Zdá se, že tento postup je neznámý i mnoha vědcům, mezi nimiž je i profesorka Kämmererová nebo profesor Bhakdi. 

Prof. Kämmererová v rámci 22. zasedání CA – úsek 03:32:05 – 03:35:30 [18] vypověděla, že v publikaci. 

„A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019“ autorů Na Zhu & Wenjie Tan et al [19] byl jasně izolován virus.

Abychom ukázali, že tento typ čištění rozhodně nevede k čisté izolaci a také neumožňuje uvést, jak vysoká je hustota nebo jak je to dobré pro určení stupně čištění EM obrazů, byli autoři publikací kontaktováni osobně.

Autoři publikace písemně vyvrátili tvrzení profesorky Kämmererové a potvrdili naše tvrzení, že:

● Vzorky byly obohaceny a nebyly přečištěny. Hustotu jsme proto nezískali.“

● „Na obrázku 3A jsou zobrazeny sedimentované částice viru, nikoli purifikované částice.“

Obrázek 9: E-mailová odpověď ze dne 18. 3. 2020 Wenjie Tan a další [20].

Korespondence Wan Beom Park a kol. potvrzuje naše tvrzení.

Prof. Sucharit Bhakdi a Prof. Karina Reiß nám v korespondenci [21] tvrdili, že čistá izolace, a tedy detekce SARS-CoV-2 byla uvedena v publikaci „Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea“ od Wan Beom Park et al [22].

Obrázek 10: Výňatek z korespondence s Prof. Bhakdim a Prof. Reißem ze dne 6. září 2020.

Na dotaz samotného autora publikace, zda elektronové mikrofotografie zobrazené v jejich in vitro experimentech zobrazují purifikované viry, autor sám písemně potvrdil a svou odpovědí automaticky vyvrátil tvrzení Prof. Bhakdiho a Prof. Reißové:

Dne 19. března 2020 odpověděli Wan Beom Park a další.

● „Nezískali jsme elektronovou mikrofotografii, která by ukazovala stupeň purifikace.“

● „Ano, EM snímky ukazují spíše ultracentrifugované, sedimentované částice viru než prurifikovaný virus.

Obrázek 11: E-mailová odpověď ze dne 19.3.2020 Wan Beom Park a kol.

Tyto příklady ukazují, že i dlouholetí vědci v tomto oboru, dokonce i ti, kteří si za desítky let získali obrovské renomé a sami vyškolili stovky vědců, buď nemají znalosti o těchto jemných detailech nebo je přehlížejí a tak automaticky činí nesprávné předpoklady a tvrzení.

Protože těmto autoritám důvěřuje i mnoho laiků, kteří sami tyto publikace nečtou nebo jim nerozumějí, předávají svým bližním nesprávné informace. 

To se zde stalo prostřednictvím Petera McCullougha a mnoha vzdělávacích kanálů, jako jsou ScienceFiles, Dr. Bodo Schiffmann, #WirMachenAuf a spol. 

Pouze na základě nedostatečného výzkumu a slepé důvěry se tak aktivně brání pokroku, lidé jsou podráždění a zmatení. Tyto chybné interpretace mají závažné důsledky, protože vytvářejí dojem, že virová struktura byla skutečně prokázána. V obyvatelstvu se udržuje strach, který u některých lidí vede ke zdravotním problémům a také legitimizuje iracionální jednání politiků a jejich přisluhovačů.

Jednoduše řečeno: 

Zásadní je, že i v této publikaci Calder et al. (2022), kterou publikoval Peter McCullough a všichni kopírovači, jako je ScienceFiles, Dr. Bodo Schiffmann a spol., byla pouze provedena peletizace (sedimentace) a nikoli izolace pomocí sacharózového gradientu (centrifugace s gradientem hustoty) a že peleta nebyla nikdy biochemicky vyšetřena. Opět chybělo sekvenování genomu, aby bylo možné určit, zda zobrazené struktury mají genové sekvence, které lze připsat viru SARS-CoV-2.

Ve výše zmíněné publikaci také nejsou během kroku EM zobrazování doloženy žádné kontrolní experimenty, které by vyloučily, že tyto struktury nejsou vlastním materiálem buněk (např. mikroklky v průřezu).

Minimální požadavky na kontroly by byly následující:

 • Zdokumentovat kontrolní pokus, u kterého lze dokonale vyloučit, že cytopatický účinek – který virologové považují za detekci viru – je způsoben samotným experimentálním uspořádáním.
 • Zdokumentovat kontrolní pokus, aby se zjistilo, zda lze stejné struktury nalézt i pod elektronovým mikroskopem, když se stejným způsobem ošetří buněčná kultura a přidají se různé látky, které nebyly naočkovány údajně infikovaným materiálem.
 • Stejné experimentální uspořádání pro zkoumání a dokumentaci, zda se dosáhne stejných výsledků při „infikování“ několika běžných buněčných linií primátů a lidí, včetně buněk lidského adenokarcinomu (A549), lidských jaterních buněk (HUH 7.0) a buněk lidských embryonálních ledvin (HEK-293T), aby bylo možné vyloučit, že použitá buněčná linie, v tomto případě Vero V1, není příčinou. 

Jaké jsou tedy ve skutečnosti struktury, které jsou rozpoznatelné na EM snímcích a které jsou falešně uváděny jako viry?

O snímcích EM obecně je třeba říci rozhodující věci:

Struktury, které jsou zobrazeny na EM snímcích a publikovány jako snímky virů, nebyly nikdy biochemicky charakterizovány. Z těchto částic nebyla nikdy odebrána a stanovena žádná nukleová kyselina. Tyto částice jsou pouze vydávány za viry, přičemž je opomenuta důležitá informace, že stejné částice tohoto typu vznikají také pokaždé, když jsou „neinfikované“ buněčné kultury ošetřeny stejným způsobem jako buněčné kultury definované jako „infikované“. Nevirologové tyto částice označují např. jako fagozomy, endozomy, exozomy, transportní vezikuly a v příčném řezu jako klky atd. 

Stejné obrazové znázornění najdete u mnoha různých deklarovaných struktur. 

EM snímky vždy ukazují pouze mrtvé, chemicky fixované věci. [23] Na obrázku jsou znázorněny mýdlové micely z detergentů, tuků a proteinů, které se zachovaly zmrazením a možná vznikly pouze tímto procesem zmrazení.

Obrázek 12: https://docplayer.org/4939490-Arbeiten-mit-membranproteinen-rupert-abele.html Strana 20 [23]

Na následujícím obrázku vidíme také identické struktury, jaké byly publikovány pro SARS-CoV-2 nebo jiné viry, ve formě liposomů. Termín liposom je složen z řeckých výrazů „lipos“ pro tuk a „soma“ pro tělo. Liposomy se skládají z jedné nebo více lipidových dvojvrstev, které jsou uloženy kolem vodného jádra. Velikost mikroskopicky malých vezikul se pohybuje od 50 do 1000 nm.

Obrázek 13: https://docplayer.org/4939490-Arbeiten-mit-membranproteinen-rupert-abele.html Strana 26 [23]

Kruhové a válcové struktury na snímcích EM.

Obrázek 14: Calder et al. 2022 https://www.nature.com/articles/s42003-022-04183-1/figures/2 [1]

Snímky pořízené pomocí kryoEM v publikaci Calder et al. 2022 [1] ukazují průřez buňkou. Můžete si prohlédnout příčné řezy typických výstupků, tzv. mikroklků, kterými buňky zvětšují svůj povrch. V buňkách ve zkumavce není jejich uspořádání tak rovnoměrné jako v buňkách v organismu, zejména pokud byly předtím experimentálně poškozeny a usmrceny. Pokud by vědec, který pořídil tento průřez buňkou, pracoval správně, měl by zveřejnit i roviny řezu nad ním a pod ním. Pak by si ale každý pozorovatel všiml, že kruhové útvary nejsou oddělené prostorové částice, ale průřez buněčných výstupků (kruhových, amébovitých výstupků).

Protože zkoumané buňky pocházely z údajně „infikovaných“ buněk, autoři ad hoc tvrdí, že průřezy klky by byly průřezy virů SARS, SARS-CoV-2, spalniček a dalších virů. Velmi nevědeckým způsobem potlačují roviny řezu před a za zobrazeným obrazem (tyto roviny jsou znázorněny na obrázku 15).

Teprve dokumentace těchto dalších řezů by mohla ukázat, zda zobrazené průřezy jsou výčnělky buněk nebo samostatné částice. Na základě takto neúplně prozkoumaných buněčných struktur autoři určují průměr předpokládaných virů.

Obrázek 15: Příklad ve srovnání s „virem spalniček“ [B]: Průměr „viru“ se určuje v elektronovém mikroskopu pomocí kontrolní metody. Tvrdí se, že zobrazené viry jsou průřezové snímky (A). V tomto případě měli autoři pro vědeckost (srozumitelnost, ověřitelnost) ukázat také snímky před (1 a 2) a za (3 a 4) zobrazenou rovinou řezu (3). Jak je patrné z obrázků B a C, autoři znázornili pouze rovinu průřezu 3 buňkou. Potlačují úrovně před a po, což je krajně nevědecké. Jinak by bylo jasné, že udělali průřez buňkou s jejími typickými výběžky (např. klky) a neobjevili virus spalniček.

I kdyby se prokázalo, že v průřezech jsou přítomny identifikovatelné samostatné částice, prokázalo by to pouze přítomnost typických buněčných transportních částic, které se nazývají například „exozomy“. Aby bylo možné prokázat, že nezávislé částice, které zde ani v jiných studiích SARS a spalniček nebyly zjištěny, jsou viry, musely by být izolovány, vyfotografovány a biochemicky charakterizovány. To dosud nebylo provedeno ani u viru SARS-CoV-2 ani u žádného jiného viru způsobujícího onemocnění a nebylo to doloženo v žádné studii.

Aby autoři mohli tvrdit, že použité buňky budou produkovat viry SARS-CoV-2, peletovali membránové složky, nukleové kyseliny a proteiny mrtvých buněk centrifugací. Na snímcích pelet je jasně vidět jejich složení z buněčných fragmentů. Neúplný obrázek pelety je nevhodně označen jako “ částice SARS-CoV-2″, ačkoli jejich složení nebylo v této ani jiné studii biochemicky stanoveno

Kontrolní pokusy, při nichž se fragmenty mrtvých, ale ne „infikovaných“ buněk stlačují do pelet a porovnávají se s peletami z „infikovaných“ buněk, nebyly provedeny.

Proto tyto experimenty neumožňují jiné tvrzení než: že byly použity buněčné komponenty!

Autoři této publikace neprovedli ani nezdokumentovali žádné kontrolní experimenty.

V některých jiných studiích se normálně ošetřené buňky, které nebyly připraveny k „infekci“, označují jako kontroly. Ale ani tyto neošetřené buňky nejsou pozorovány a zařazovány do pokusů stejným způsobem, ale pouze – tedy doslova: „podobně“ – a navíc způsobem, který není popsán a není zdokumentován.

Zadáte-li do Googlu výraz „cross section microvilli EM“, najdete mnoho příčných řezů mikroklků a zjistíte, že tyto struktury, které jsou mylně interpretovány jako viry, se vyskytují všude.

Obrázek 16: EM obraz mikroklků http://medcell.org/histology/epithelia_lab/microvilli_em.php [24]. 

Jediná důležitá zpráva pro okolní svět: zobrazují se pouze „artefakty“ – což je rozhodující:

 • že tyto snímky pocházejí pouze z buněčných kultur, tj. odumírající tkáně ve zkumavce a rozhodně nezobrazují nic, co by pocházelo přímo z člověka,
 • že tyto struktury nebyly nikdy biochemicky charakterizovány (sic!),
 • nukleové kyseliny, které by měly být jádrem viru, nebyly z těchto struktur nikdy extrahovány (tj. nikdy nebyla z konkrétní struktury, která je vydávána za virus, extrahována kompletní nukleová kyselina).

Příklad biochemické charakterizace lze nalézt v jedné z publikací přímo od Dr. Stefana Lanky: Ve své práci o tzv. obřím viru [25] (ve skutečnosti biontovi). 

Termín „virus“ v práci Dr. Stefana Lanky působí na první pohled, povrchně, rozporuplně. Ve skutečnosti tomu tak ale není. (ZDE cz verze textu, který se tématem zabývá podrobněji, pozn. překl.)

V roce 1992 se Dr. Stefan Lanka v Amsterdamu osobně setkal s Eleni Papadopulus-Eleopulus z Perth Group – z toho se vyvinula spolupráce a také osobní přátelství.

Eleni ujistila doktora Stefana Lanku, že nejenže neexistuje virus HIV, ale že se to týká všech „virů“. 

V roce 1998 Dr. Lanka dokončil svůj osobní přezkum všech typů virů, což vyústilo v tento zjevný rozpor.

Když Dr. Lanka v roce 1993 [25] publikoval svůj článek o virologii, Eleni Papadopulus-Eleopulus vyjádřila podráždění, načež jí Dr. Lanka v jednom z mnoha telefonických rozhovorů vysvětlil, že musel s nelibostí přijmout, že profesoři, kteří jeho verzi revidovali, odstranili „symbionty“ a vysvětlivky k nim a nahradili je „virem„.

V případě řasy (Ectocarpus siliculosus) popisuje tento krok na str. 507 a

S. 509. 

Zde vidíte extrahované vlákno DNA uzavřené do kroužku.

Obrázek 17: Dr. Stefan Lanka Virologie s. 507 a 509

Ze všech typů „fágů“ a „obřích virů“ lze pokaždé získat nukleové kyseliny přesně stejné délky a přesně stejného složení (viz obrázek výše). A naopak nikdy se dosud nepodařilo izolovat nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA) ze struktury nebo z kapaliny, jejíž délka a složení by odpovídaly tomu, co virologové považují za genetické vlákno viru způsobujícího onemocnění.

Proč a z jakého důvodu virologové zcela propadli antivědě, která je zcela odtržená od reality a nebezpečná, je zřejmé z posloupnosti událostí mezi lety 1951 a 10.12.1954. Poté, co byla lékařská virologie v roce 1951 zbavena svých základů kontrolními pokusy [26], 

se bakteriální fágy od roku 1952 staly modelem pro přetrvávající ideologii, jak by měly vypadat „viry způsobující nemoci“:

Nukleová kyselina určité délky a složení, obklopená obalem složeným z určitého počtu určitých bílkovin.

Ale:

 • pro nedostatek elektronových mikrofotografií „virů způsobujících onemocnění“ u lidí/zvířat/rostlin,
 • nedostatek biochemické charakterizace složek „virů způsobujících onemocnění“,
 • pro nedostatek jejich izolace

virologové byli a dodnes jsou nuceni mentálně a graficky skládat jednotlivé komponenty z údajně „virově“ nemocné tkáně do virů a tyto mentální produkty předkládat sobě i veřejnosti pod falešnou záminkou jako existující viry!!!

Shrnutí: Elektronové mikrofotografie, které jsou vydávané za viry, jsou známé typické artefakty nebo buněčné struktury. 

Virologové publikují množství elektronových mikrofotografií struktur, které nazývají viry. Přitom zamlčují skutečnost, že VŠECHNY tyto snímky jsou pouze typickými strukturami umírajících buněčných kultur nebo představují laboratorně vyráběné vezikuly z proteinu, tuku a mýdla a NIKDY nebyly vyfotografovány u lidí/zvířat/rostlin nebo v tekutinách z nich získaných. 

Vědci z jiných než virologických oborů označují stejné struktury, které virologové vydávají za viry, buď jako typické buněčné součásti, jako jsou klky (výčnělky podobné amébám, které buňky používají k přilnutí k podkladu a k pohybu), „exozomy“ nebo „částice podobné virům“. To je další nezávislý důkaz, že tvrzení virologů o tom, že vidí viry v elektronovém mikroskopu, bylo vědecky vyvráceno.

Srovnání: SARS-CoV-2, virus spalniček a příčné mikroklky [27].

Obrázek 18: Srovnání struktury různých virů a normálních buněčných struktur Mikrovilus (průřez) Obr. A: SARS-CoV-2 | Obr. B: Mikovilus | Obr. C: Virus spalniček | Obr. D: Mikrovilie (příčný řez) 

Seznam zdrojů:

[1] https://www.nature.com/articles/s42003-022-04183-1#Sec13

[2] Peter Mc Cullough: https://www.trialsitenews.com/a/electron-cryotomography-of-sars-cov-2-virions-6fe352f0 

[3] ScienceFiles: https://sciencefiles.org/2022/11/19/doch-es-gibt-viren-forscher-machen-nahaufnahme-von-sars-cov-2/

[4] Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kryoelektronentomographie

[5] https://www.researchgate.net/publication/320348665_Collection_of_Viable_Aerosolized_Influenza_Virus_and_Other_Respiratory_Viruses_in_a_Student_Health_Care_Center_through_Water-Based_Condensation_Growth

[6] Prof. John Franklin Enders Masernpublikation: („Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles“) https://pubmedinfo.files.wordpress.com/2017/01/propagation-in-tissue-cultures-of-cytopathogenic-agents-from-patients-with-measles.pdf

[7] STUDIES ON MEASLES VIRUS IN MONKEY KIDNEY TISSUE CULTURES bech-von-magnus-1959-1.pdf (wordpress.com) |

https://therulingclassobserver.files.wordpress.com/2020/06/bech-von-magnus-1959-1.pdf

[8] https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-282013/antibiotika-schaden-mitochondrien/

[9] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/55068/Antibiotika-Langzeitschaeden-durch-oxidative-Schaedigung-von-Mitochondrien

[10] Bactericidal Antibiotics Induce Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Damage in Mammalian Cells https://stm.sciencemag.org/content/5/192/192ra85.short

[11] https://promocell.com/in-the-lab/antibiotics-in-cell-culture-friend-or-enemy/#:~:text=Antibiotics%20are%20routinely%20used%20in,use%20of%20antibiotics%20is%20unnecessary 

[12] https://incelligence.de/zellkultur/zellkultur-kontaminationen/antibiotika

[13] Kostenlos Verfügbar: https://telegra.ph/Kontrollexperiment-Phase-1—Die-Widerlegung-der-Virologie-durch-den-cytopathsichen-Effekt-03-10

[14] Exosom (Vesikel) https://de.m.wikipedia.org/wiki/Exosom_(Vesikel)

[15]  NATURE: „Antibiotic-induced release of small

extracellular vesicles (exosomes) with surface-associated DNA“  https://www.nature.com/articles/s41598-017-08392-1

[16] NCBI: Rockefeller Education: When is a virus an exosome?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2248418/

[17] https://de.wikipedia.org/wiki/Ultrazentrifuge 

[18] CA-Sitzung 22 – Abschnitt 03:32:05 – 03:35:30 https://odysee.com/@DD-Zone:3/Corona-Ausschuss-22_b:6 

[19]  CCDC: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017

[20] Mail Wenjie Tan:  https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/117

[21] Mail Bhakdi: https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/111

[22] Mail Wan Boem Park: https://t.me/Corona_Fakten_Video_Backup/118

[23] https://docplayer.org/4939490-Arbeiten-mit-membranproteinen-rupert-abele.html | S.20 und S.26 

[24] Querschnitt Mikrovilli: http://medcell.org/histology/epithelia_lab/microvilli_em.php 

[25] Genome Structure of a Virus Infecting the Marine Brown Alga Ectocarpus siliculosus

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004268228371189X

[26] Prof. Karlheinz Lüdtke, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Frühgeschichte der Virologie, Sonderdruck 125, 89 Seiten, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999.

https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P125.PDF

Darin wird aufgezeigt, dass bis 1953 jedem Virologen und der Wissenschaftsgemeinschaft klar und bekannt war, dass alle Bestandteile, die bis dato als Bestandteile von Viren gedeutet wurden, sich durch Kontrollversuche als Bestandteile von abgestorbenen Geweben und Zellen entpuppten. 

[27] 

Abb A: Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus 

Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus – PMC (nih.gov)

Abb B: Microvilli cross section with glycocalyx (monkey)

http://www.drjastrow.de/WAI/EM/externes/Wartenberg/Mvilli1.jpg 

Abb C: RKI: Masernvirus: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/Aufnahmen/EM_Tab_Masern.html

Abb D: Ultrastructure of the Cell microvillous border and Junctional Complex, microvilli, transverse section

https://www.bu.edu/phpbin/medlib/histology/p/20602loa.ht

Sdílet na sociální sítě

Zdroj ZDE je nyní k dispozici i anglická verze textu 29. listopadu 2022 Přeložil: Vladimír Bartoš Dne 17. listopadu 2022 světem otřásl skutečný otřes, ne nepodobný zemětřesení – zejména mezinárodní scénou virologů. Vypukla nevídaná vlna radosti, protože konečně! – konečně byl předložen nezvratný důkaz o existenci viru, který…

Sdílet na sociální sítě