Mike Stone: Cesta vydlážděná Dr. Lankou

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Vzpomínám si, jak jsem se na začátku roku 2017, kdy jsem poprvé začal rozplétat lež o „viru“ prostřednictvím zkoumání HIV/AIDS, seznámil s prací Dr. Stefana Lanky. Pokud mě paměť neklame, poprvé jsem se s ním setkal prostřednictvím brilantního dokumentu House of Numbers od Brenta Leunga. Byl jsem prostě ohromen tím, že Dr. Lanka, bývalý virolog, skutečně kritizuje metody své vlastní profese. Jeho svědectví spolu se svědectvím Karyho Mullise, vynálezce nesprávně používané a zneužívané techniky PCR, mělo pro mě v těch prvních dnech velkou váhu. Jejich slova dodávala důvěryhodnost argumentu, že důkazy o existenci HIV a dalších „virů“ zcela chybí a jsou podvodné.

V té době intenzivního výzkumu, kdy jsem zoufale sháněl veškeré informace, které jsem mohl najít, jsem naštěstí narazil na několik článků Dr. Lanky prostřednictvím webových stránek VirusMyth.com. Jeho práce mě pohltila a vstřebal jsem mnoho z toho, co k tématu říkal, zejména pokud jde o nedostatečnou purifikaci a izolaci jakýchkoli „virů“, chyby metody buněčných kultur a problémy spojené se zobrazováním pomocí elektronového mikroskopu. Stejně jako pro mnoho dalších, i pro mě práce doktora Lanky vytvořila základ pro pochopení lží virologie. Je vzácné získat tak kritický pohled od někoho, kdo byl zapojen do tohoto odvětví. Ještě vzácnější je, když se někdo v jeho postavení pustí do práce a skutečně dokáže, že jeho slova jsou správná, ale právě to Dr. Lanka mnohokrát udělal.

Bez obrovského přínosu Dr. Lanky k odhalování lží zárodečné teorie by to mnozí z nás, kteří dnes mluvíme nahlas, možná nedělali. Protože mi jeho práce pomohla na mé vlastní cestě k odhalení pravdy, chci zdůraznit tři podle mého názoru největší příspěvky Dr. Lanky k prokázání podvodu virologie spolu s mnoha články, které na toto téma napsal. Doufám, že budete moci odejít s větším uznáním pro monumentální práci Dr. Lanky a také s jasnějším pochopením podvodných praktik používaných virology.

1. Spalničkový proces

Na začátku své cesty jsem se při zkoumání práce Dr. Lanky dostal k nechvalně proslulé sáze o spalničkách. V roce 2017 bylo obtížné zjistit mnoho přesných informací o tom, co se skutečně odehrálo. Pro ty, kteří to nevědí, Dr. Lanka ve svém vlastním časopise vyhlásil výzvu, v níž vyzval kohokoli, aby se přihlásil s jedinou prací poskytující vědecké důkazy, které by prokázaly existenci „viru“ spalniček. Pokud by byla tato výzva splněna, dotyčný by obdržel finanční odměnu ve výši 100 000 eur. Lékař jménem David Bardens přišel se šesti pracemi, které se týkaly šesti desetiletí a které podle něj společně dokazovaly existenci „viru“ spalniček. Dr. Lanka odmítl zaplatit, protože výslovně požadoval jednu publikaci poskytující celý potřebný důkaz. Dr. Bardens podal žalobu, a zatímco Dr. Lanka původně u soudů nižší instance prohrál, u soudů vyšší instance vyhrál v odvolacím řízení. V době, kdy jsem se s tímto příběhem původně setkal, byl (a stále je) internet plný článků, které tvrdily, že Dr. Lanka případ prohrál. Každému, kdo se zajímá o pravdu, je však zřejmé, že tyto lži pod drobnohledem neobstojí. Níže je uveden velký přehled toho, jak se události skutečně odehrály:

Dne 24. listopadu 2011 Dr. Lanka na svých internetových stránkách oznámil, že nabídne cenu 100 000 eur tomu, kdo dokáže existenci viru spalniček. Oznámení znělo následovně: „Odměna bude vyplacena, pokud bude předložena vědecká publikace, ve které bude existence viru spalniček nejen tvrzena, ale také prokázána a ve které bude mimo jiné stanoven průměr viru spalniček. 

V lednu 2012 přijal Dr. David Bardens slib Dr. Lanky. Nabídl šest dokumentů na toto téma a požádal Dr. Lanku, aby převedl 100 000 eur na jeho bankovní účet.

Těchto šest publikací je následujících: 

 • Enders JF, Peebles TC. Propagace cytopatogenních agens z pacientů se spalničkami v tkáňových kulturách. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277-286. 
 • Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures [Studie viru spalniček v tkáňových kulturách opičích ledvin]. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75-85 
 • Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus [Struktura, transkripce a replikace viru spalniček]. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35-50.
 • Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication [Elektronová mikroskopie replikace viru spalniček]. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187-97.
 • Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535-
 • Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107-14.

Dr. Lanka odmítl zaplatit peníze, protože podle jeho názoru tyto publikace neposkytovaly dostatečné důkazy. Následně Dr. Bardens podal na Dr. Lanku žalobu k soudu. 

Dne 12. března 2015 rozhodl Okresní soud Ravensburg v jižním Německu, že kritéria zadání byla splněna a nařídil Dr. Lankovi zaplatit. Dr. Lanka se proti rozsudku odvolal. 

Dne 16. února 2016 Vrchní zemský soud ve Stuttgartu (OLG) přehodnotil první rozsudek a usoudil, že Dr. Bardens nesplnil kritéria, protože nepředložil důkaz o existenci viru spalniček uvedený v jedné publikaci, jak Dr. Lanka ve svém oznámení požadoval. Dr. Lanka proto nemusí vyplatit finanční odměnu. 

Dne 16. ledna 2017 potvrdil první civilní senát německého Spolkového soudního dvora (BGH) rozhodnutí OLG Stuttgart. 

Kritici soudního verdiktu namítají, že vítězství Dr. Lanky je založeno pouze na tom, jak formuloval nabídku odměny, a sice na vyplacení částky 100 000 eur za předložení jediné publikace důkazů (kterou Dr. Bardens nebyl schopen poskytnout). Tento argument však odvádí pozornost od podstatných bodů. 

Podle protokolu ze soudního jednání (str. 7/první odstavec) Andreas Podbielski, vedoucí oddělení lékařské mikrobiologie, virologie a hygieny univerzitní nemocnice v Rostocku, který byl jedním ze jmenovaných znalců u soudu, uvedl, že i když lze na existenci viru spalniček usuzovat ze souhrnu šesti prací předložených Dr. Bardensem, žádný z autorů neprovedl žádný kontrolovaný experiment v souladu s mezinárodně definovanými pravidly a zásadami správné vědecké praxe (viz také metoda „nepřímých důkazů“). Profesor Podbielski považuje tuto absenci kontrolních experimentů výslovně za „metodologickou slabinu“ těchto publikací, které jsou po všech relevantních studiích na toto téma (neexistují žádné jiné publikace, které by se snažily prokázat existenci „viru spalniček“). V tuto chvíli tedy publikace o existenci viru spalniček, která by obstála ve zkoušce dobré vědy, ještě nebyla vydána. 

Kromě toho bylo při soudním jednání konstatováno, že v rozporu se svou zákonnou působností podle § 4 zákona o ochraně před infekcemi (IfSG) Institut Roberta Kocha (RKI), nejvyšší německá autorita v oblasti infekčních nemocí, neprovedl testy na údajný virus spalniček a nezveřejnil je. RKI tvrdí, že provedl interní studie o viru spalniček, odmítá však výsledky předat nebo zveřejnit.“

Kliknutím získáte přístup k souboru Lanka_Bardens_Trial_E.pdf

Pro ještě podrobnější analýzu toho, co se během procesu skutečně odehrálo, vždy doporučuji tento článek Feli Popescu, který byl skutečně přítomen soudnímu jednání:

https://feli-popescu.blogspot.com/2018/09/still-no-proof-for-measles-virus.html?m=1.

(ZDE je CZ verze textu o spalničkovém procesu, pozn. překl.)

Když přemýšlím o práci doktora Lanky, proces se spalničkami vystupuje jako nejvýznamnější moment a nejzásadnější úspěch. Měli jsme tu epický střet mezi lékařským establishmentem a bývalým virologem, který se odehrával před soudem, o oprávněnosti důkazů o „viru“ spalniček. V tomto soudním procesu bylo zjištěno, že základní dokument, který tvrdil, že existuje a byl izolován „virus“ spalniček, práce Johna Franklina Enderse z roku 1954, je sám o sobě nehodný prokázání existence „viru“. Vzhledem k tomu, že všechny ostatní práce i samotná virologie vděčí za své důkazy metodám buněčných kultur vyvinutým Endersem v této práci, je to překvapivě usvědčující přiznání, že důkazy předložené virologií jsou neplatné.

2. 7 kroků dokazujících, že „viry“ neexistují

Nedávno Dr. Lanka sestavil podle svého názoru hlavní body, které zboří domeček z karet známý jako virologie. Těchto 7 kroků bylo formulováno během mnoha let pečlivého výzkumu chyb virologie. Stejně jako v případě studie o spalničkách sestavil Dr. Lanka velmi přesvědčivé argumenty, proč „viry“ neexistují a proč je virologie pseudovědou postavenou na podvodných základech.

Sedm kroků, jak dokázat, že „viry“ neexistují:

1. Virologové interpretují smrt buněk v laboratoři jako virovou. Kvůli nedostatku kontrolních pokusů (experimentů) přehlížejí skutečnost, že buňky v laboratoři sami a neúmyslně zabíjejí hladověním a otravou buněk. Tato chybná interpretace je založena na jediné publikaci Johna Franklina Enderse a jeho kolegy z 1. června 1954. O této publikaci rozhodl nejvyšší soud v Německu ve spalničkovém procesu, že neobsahuje žádný důkaz o viru. Tato publikace se stala výhradním základem nejen pro spalničkovou virologii, ale pro veškerou virologii od roku 1954 a korona hysterii.

2. Virologové mentálně skládají nejkratší kousky tzv. genetické informace z umírajících buněk do velmi dlouhého genetického vlákna, které vydají za genetické vlákno viru. Tento koncepční/výpočetní proces se nazývá alignment. Přitom neprováděli kontrolní pokusy, tedy pokus konceptuálně/výpočetně sestavit požadované genetické vlákno i z krátkých kousků tzv. genetické informace z neinfikovaných zdrojů.

3. Pro zarovnání viru potřebují virologové vždy dané genetické vlákno viru. K tomu však vždy používají geneticky/počítačově vytvořené genetické vlákno a nikdy ne skutečné, nalezené v realitě. Nikdy se přitom nepokoušejí ověřit, zda by z existujícího souboru dat nemohla být zkonstruována také tzv. genetická informace, včetně „virových“ vláken genetického materiálu zcela jiných virů.

4. Virologové nikdy neviděli ani neizolovali „viry“ u lidí, zvířat, rostlin nebo jejich tekutin. Dělali to jen zdánlivě, nepřímo a vždy jen pomocí velmi speciálních a umělých buněčných systémů v laboratoři. Nikdy se nezmínili o kontrolních pokusech ani nezdokumentovali, zda se jim podařilo zobrazit a izolovat viry v lidech, zvířatech, rostlinách nebo z jejich tekutin.

5. Virologové nikdy neizolovali, biochemicky necharakterizovali ani nezískali svůj údajný genetický materiál z údajných virů, které fotografují pomocí snímků z elektronového mikroskopu. Nikdy neprovedli ani nezveřejnili kontrolní pokusy, zda se po izolaci těchto struktur skutečně podařilo zjistit „virové“ bílkoviny (obal viru) a především virový genom, který má být ústřední složkou a charakteristikou viru.

6. Virologové uvádějí jako viry nebo virové složky typické artefakty umírající tkáně/buňky a typické struktury, které vznikají při mísení vlastních složek buňky, jako jsou bílkoviny, tuky a použitá rozpouštědla. Ani zde nejsou uvedeny kontrolní pokusy s buňkami/tkáněmi, které nebyly infikovány, ale byly rovněž ošetřeny.

7. Tzv. přenosové experimenty, které virologové provádějí, aby prokázali přenos a patogenitu podezřelých virů, vyvracejí celou virologii. Je zřejmé, že jsou to právě samotné experimenty, které vyvolávají příznaky, které pak předkládají jako důkaz existence a účinnosti podezřelých virů. Ani zde neexistují kontrolní pokusy, při nichž se provádí přesně totéž, pouze s neinfikovaným nebo sterilizovaným materiálem.

https://nateserg808.wixsite.com/my-site/post/the-controls

Dr. Lanka sám vysvětlil 7 kroků v tomto krátkém úryvku z rozhovoru s Dr. Tomem Cowanem, kde nabídl další poznatky:

(video naleznete ve zdrojovém textu, pozn. překl.)

ZDE odkaz na těchto 7 bodů v širším rozsahu v CZ překladu od Resetheus, pozn. překl.

3. Kontrolní pokusy

Během této současné „pandemie“ se Dr. Lanka rozhodl provést a obnovit pro „SARS-COV-2“ kontrolní experimenty, které provedl během pokusu se spalničkami. Experimenty byly prováděny ve třech fázích:

Fáze 1 – Cytopatický účinek

V prvním kontrolním experimentu Dr. Stefan Lanka ukázal, že toho, co virologové přisuzují přítomnosti patogenního viru, lze dosáhnout i bez infekčního materiálu.

Fáze 2 – Konstrukce genomu SARS-CoV-2

Ve druhém kontrolním experimentu Dr. Lanka ukázal, že to, co virologové označují za virový genetický materiál, ve skutečnosti pochází ze zdravé lidské tkáně.

Fáze 3 – Strukturní analýza sekvenčních dat ve virologii

Ve třetím kontrolním experimentu jsme ukázali, že stejnou technikou, jakou používají virologové, a pomocí nukleových kyselin, které nepocházejí z údajně infekčního materiálu, ale ze zdravé lidské tkáně, zvířat a rostlin, lze zkonstruovat genom jakéhokoli „viru“.

Fáze 1: Cytopatický efekt

Fáze 1 experimentů Dr. Lanky byla navržena tak, aby ukázala, že cytopatogenní efekt, tedy samotné kritérium používané k určení přítomnosti „viru“ v buněčné kultuře, může být způsoben samotnými experimentálními podmínkami bez přítomnosti „infekčního“ materiálu. Výše odkazovaný článek obsahuje studii nezávislé laboratoře, která pro Dr. Lanku testovala cytopatogenní efekt. Je v němčině, ale lze ji snadno přeložit do češtiny. Protože se však jedná o poměrně dlouhou studii, chtěl jsem poskytnout své oblíbené rozdělení experimentů s CPE z vynikající knihy Dr. Toma Cowana Breaking the Spell (CZ verze ZDE):

„Zde je podstata Lankova experimentu, který provedla nezávislá profesionální laboratoř, jež se specializuje na kultivaci buněk. Jak je vidět na této sérii fotografií, každý ze čtyř svislých sloupců je samostatný experiment. Horní fotografie v každém sloupci byla pořízena první den a spodní fotografie byla pořízena pátý den. 

V prvním svislém sloupci byly normální buňky kultivovány s běžným živným médiem a pouze malým množstvím antibiotik. Jak vidíte, ani první, ani pátý den nebyl zjištěn žádný CPE; buňky pokračovaly v normálním, zdravém růstu. 

Ve druhém svislém sloupci byly normální buňky opět pěstovány na normálním živném médiu a malém množství antibiotik, ale tentokrát bylo k obohacení média přidáno 10% fetální telecí sérum. Přesto buňky v kultuře rostly normálně, a to jak první, tak pátý den.

Ve třetím svislém sloupci je znázorněno, co se stalo, když skupina doktora Lanky použila stejné postupy, které byly použity při každém moderním experimentu s izolací každého patogenního viru, který jsem viděl. To zahrnovalo změnu živného média na „minimální živné médium“ – což znamená snížení procenta fetálního telecího séra z obvyklých 10 % na 1 %, což snižuje množství živin dostupných pro růst buněk, a tím je stresuje – a ztrojnásobení koncentrace antibiotik. Jak vidíte, pátý den experimentu se objevil charakteristický CPE, který „dokazuje“ existenci a patogenitu viru – až na to, že v žádném okamžiku nebyl do kultury přidán patogenní virus. Tento výsledek může znamenat pouze to, že CPE byl důsledkem způsobu provedení kultivačního pokusu a nikoliv nějakého viru.

Čtvrtý a poslední svislý sloupec je stejný jako svislý sloupec třetí, s tím rozdílem, že k této kultuře byl přidán roztok čisté RNA z kvasinek. To vedlo ke stejnému výsledku jako ve sloupci tři, což opět dokazuje, že příčinou CPE je technika kultivace – a nikoli virus.“

Rozbor výsledků první fáze, který provedl sám Dr. Lanka, naleznete v tomto rozhovoru s Deanem Brausem (odkaz na verzi s cz titulky, pozn. překl. ZDE):

(ZDE je CZ verze textu k 1. části kontrolního experimentu, pozn. překl.)

Fáze 2: Konstrukce genomu „SARS-CoV-2“

Druhá fáze kontrolních experimentů se snažila prokázat, že „virový“ materiál v genomu „SARS-COV-2“ skutečně pochází ze zdravé lidské tkáně. Dr. Lanka se připojil ke Kate Sugakové a diskutoval o zjištěních v níže uvedeném videu:

(ZDE je CZ verze textu ke 2. části kontrolního experimentu, pozn. překl.)

Fáze 3: Strukturní analýza sekvenčních dat ve virologii

Fáze 3 měla za cíl ukázat, že použitím materiálu z mnoha různých zdrojů (zdravých lidí, zvířat, rostlin a syntetických nukleových kyselin) může proces amplifikace PCR vytvořit genomy pro jakýkoli „virus“. Uvádím abstrakt ze studie provedené nezávislými výzkumníky spolupracujícími s Dr. Lankou, abych poskytl stručný přehled toho, co bylo zjištěno:

Strukturní analýza sekvenčních dat ve virologii: Na příkladu viru SARS-CoV-2: elementární přístup

„De novo metatranskriptomické sekvenování nebo sekvenování celého genomu jsou ve virologii uznávanými metodami pro detekci nárokovaných patogenních virů. Při tomto postupu nejsou detekovány žádné virové částice (viriony) a ve smyslu slova izolace, izolovány a biochemicky charakterizovány. V případě SARS-CoV-2 se celková RNA často extrahuje ze vzorků pacientů (např. z bronchoalveolární laváže (BALF) nebo výtěrů z krku a nosu) a sekvenuje se. Pozoruhodné je, že neexistují žádné důkazy o tom, že fragmenty RNA používané k výpočtu sekvencí virového genomu jsou virového původu.

Zkoumali jsme proto publikaci „A new coronavirus associated with human respiratory disease in China“ [1] a související publikované sekvenční údaje s ID bioprojektu PRJNA603194 ze dne 27. 1. 2020 pro původní návrh sekvence genu pro SARS-CoV-2 (GenBank: MN908947.3). Opakované sestavení de novo pomocí programu Megahit (v.1.2.9) ukázalo, že publikované výsledky nelze reprodukovat. Na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v [1], jsme možná detekovali (ribozomální) ribonukleové kyseliny lidského původu. Další analýza poskytla důkazy o možné nespecifické amplifikaci čtení při konfirmaci PCR a určení genomových konců, které nesouvisejí se SARS-CoV-2 (MN908947.3).

Nakonec jsme provedli několik referenčních sestav s dalšími sekvencemi genomů, jako je SARS-CoV, virus lidské imunodeficience, virus hepatitidy delta, virus spalniček, virus Zika, virus Ebola nebo virus Marburg, abychom prozkoumali strukturní podobnost současných sekvenčních dat s příslušnými sekvencemi. Získali jsme předběžné náznaky, že některé sekvence virového genomu, které jsme studovali v této práci, mohou být získány z RNA netušených lidských vzorků.“

Strukturní_analýza_dat_sekvencí_v_virologii (1) (CZ verze zde, pozn, překl.)

Chcete-li si poslechnout vysvětlení Dr. Lanky k této fázi, podívejte se na tento vynikající rozhovor opět s Kate Sugakovou, ZDE.

Sam a Mark Baileyovi, kteří vzdali hold Dr. Lankovi.

Chcete-li se ještě podrobněji seznámit s brilantní prací Dr. Lanky, podívejte se prosím na toto vynikající video Baileyho pocty. V tomto 30minutovém videu se věnují:

 • Lanka objevil, že bakteriofágy a obří „viry“ lze skutečně izolovat, ale nejsou patogenní.
 • Cesta Dr. Lanky jako virologa a zjištění, že model byl chybný.
 • Jak Dr. Lanka od samého počátku vystupoval proti dogmatu HIV/AIDS
 • Zjištění Dr. Lanky, že teorie zárodků a modely entit vyvolávající onemocnění jsou nesprávné
 • Pohled na 7 bodů Dr. Lanky, které vyvracejí virologii na jejich vlastním základě
 • 3 fáze kontrolních experimentů „SARS-CoV-2“ provedených v roce 2021, které byly použity k vyvrácení hypotézy „viru“
 • A optimismus do budoucna, protože mnozí z nás nyní stojí na jeho ramenou, aby šířili znalosti, které nám poskytl 

https://drsambailey.com/resources/videos/germ-theory/stefan-lanka-virus-its-time-to-go/

Cesta, po které se tolik nejezdí

Bohužel je to často osamělá cesta pro každého, kdo je ochoten vymanit se z tradice a promluvit o znepokojivém stavu své zvolené profese, zejména v oboru s vazbami na vysoce lukrativní farmaceutický konglomerát. Nejčastěji se stává, že každý, kdo je ochoten bít na poplach, je svými kolegy a mainstreamovými médii očerněn a jeho pověst je pošpiněna s cílem zdiskreditovat informace a vznesená tvrzení. Máme to štěstí, že se našlo několik statečných mužů a žen, kteří dokázali prohlédnout indoktrinaci svého vzdělání a prosadit si často bolestivou kognitivní disonanci, která přichází s nutností změnit dlouholeté přesvědčení zakořeněné od narození.

Dr. Lanka pomohl vydláždit cestu proti virologii a mnozí z nás dnes kráčejí v jeho stopách. Jeho vyvrácení paradigmatu zárodečné teorie s využitím jejich vlastní historie a metod mělo na mě a další velký vliv. Jeho status bývalého virologa mu poskytl nejen neocenitelný pohled zevnitř na podvody, v nichž je tento obor zakopán, ale také vliv potřebný k tomu, aby ti, kteří váhají nad sdílenými informacemi, skutečně naslouchali a sami si začali klást těžké otázky. Dr. Lankovi jsme za jeho průkopnickou práci velmi zavázáni. Silně pochybuji, že bez jeho herkulovského úsilí bychom byli schopni na toto podvodné pole zaútočit tak úspěšně, jak se nám to daří nyní.

Nezbytná četba:

Na tomto místě jsem chtěl uvést seznam prací Dr. Lanky, které považuji za základní četbu pro každého, kdo zpochybňuje lživou teorii zárodků a/nebo chce získat více znalostí o základních problémech, na nichž je postaven obor virologie. Mnohé z těchto zdrojů jsem četl zpočátku na své vlastní cestě, která mi nesmírně pomohla rozšířit vlastní chápání. Jsem přesvědčen, že tento seznam bude přínosem i pro ostatní:

Dr. Stefan Lanka vyvrací obrázky izolovaných „virů“

Dr. Stefan Lanka vyvrací obrázky „izolovaných virů“

Obrázky HIV: Co skutečně ukazují

https://www.virusmyth.com/aids/data2/slvirusphotos.htm

HIV: HIV: realita, nebo artefakt?

https://www.virusmyth.com/aids/hiv/slartefact.htm

INTERVIEW STEFAN LANKA: Zpochybňování obou hlavních a alternativních pohledů na AIDS

http://www.virusmyth.com/aids/hiv/mcinterviewsl.htm

Virologové

wissenschafftplus-virologové

Chybná interpretace VIRU část 1:

wissenschafftplus-mylná představa o viru-část-1

(CZ překlad, pozn. překl.)

Chybná interpretace VIRU část 2:

wissenschafftplus-virus-misconception-část-2

(CZ překlad, pozn. překl.)

Chybná interpretace VIRU – část 3:

wissenschafftplus-virus-mylná-koncepce-část-3

(CZ překlad, pozn. překl.)

Mylná interpretace protilátek

Stefan-Lanka-Misinterpretace-protilátek-anglický překlad

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Vzpomínám si, jak jsem se na začátku roku 2017, kdy jsem poprvé začal rozplétat lež o „viru“ prostřednictvím zkoumání HIV/AIDS, seznámil s prací Dr. Stefana Lanky. Pokud mě paměť neklame, poprvé jsem se s ním setkal prostřednictvím brilantního dokumentu House of Numbers od Brenta…

Sdílet na sociální sítě