Katherine Willow ND: Přehodnocení metastáz

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Základní charakteristikou rakoviny, kterou předpokládá moderní i alternativní medicína, je, že rakovinné buňky mají tendenci cestovat a připojovat se k jiným tkáním a orgánům, kde dále rostou. Tento koncept se nazývá metastázy a je snad největším strašákem pacientů s rakovinou, zejména po ukončení léčby. Na každý nový příznak mohou pohlížet s podezřením a strachem a přemýšlet, zda se rakovina nerozšířila. 

V tuto chvíli nemají lékařští vědci jasno v tom, jak k metastázám dochází, což dokládá i tento citát: „Přesto vědci stále ještě spoustě věcí nerozumí, natož aby věděli, jak tento proces zastavit,“ říká doktorka Minna Roh-Johnsonová, postdoktorandka Fred Hutchinson Cancer Research Center, která se zabývá biologií metastáz melanomu. „Čím více se o metastázách dozvídám ze své práce a z práce jiných lidí, tím více otevřených otázek jako by se přidávalo na seznam nevyřešených otázek,“ řekla. „Téměř každý krok je neznámou.“   Rozhovor z dubna 2016 

Hamer znovu přehodnotil předpoklad o putování rakovinných buněk a postuloval novou verzi toho, co se děje, když se rakovina vyskytuje na více než jednom místě. 

Na úvod Hamer uvádí, že navzdory předpokladu medicíny, že se rakovina šíří lymfou a krevními cévami, neexistují žádné nezvratné důkazy o tom, že by se rakovinné buňky nacházely v těchto tekutinách. Germánská Nová medicína se na metastázy dívá tak, že vznikají z nových a samostatných šoků, které způsobují vlastní léze v mozku, přičemž každá z nich má odpovídající tkáňovou reakci. Jednou z nejčastějších situací, které GNM popisuje, je šok z diagnózy rakoviny, zejména pokud má špatnou prognózu a pokud lékař tuto zprávu sdělí netaktním způsobem. Osoba se může obávat, že zemře, bude znetvořená nebo invalidní. To okamžitě vyvolá novou mozkovou lézi a reakci tkáně.  

Mezi typické důsledky těchto intenzivních reakcí patří nádory plic (strach ze smrti), rakovina kostí (hluboké sebeznehodnocení) a selhání ledvin (strach ze ztráty existence a/nebo izolace, o kterém bude řeč v další kapitole).  

Některé domnělé metastázy se objevují ve fázi hojení, například nádory mozku a lymfomy.  Tyto výrůstky se samy omezují a obvykle nejsou nebezpečné – s výjimkou případů, kdy jejich objevení vyvolá další šoky, znechucení, vyčerpání a ztrátu vůle k životu.  V těchto situacích nevědomky přebíráme pozitivní příznaky a měníme je v tu nejhorší zprávu, diagnózu „metastázy“ a jako řešení nabízíme pouze další chemoterapii, ozařování a/nebo operaci.  Tehdy máme tendenci své pacienty s rakovinou ztrácet. 

Hamer cituje zajímavou studii, v níž se srovnává sto žen s rakovinou prsu se stovkou psů – jezevčíků – s rakovinou prsu, a připomíná, že sdílíme více než devadesát procent stejné DNA. V době stanovení diagnózy neměl žádný ze psů a pouze dvě procenta žen nádor na plicích.  Po čtyřech měsících mělo nádory v plicích čtyřicet procent žen a stále žádný pes.  Důvodem bylo to, že psi své „nemoci“ nerozuměli, zatímco mnoho žen dostalo po sdělení diagnózy šok ze strachu ze smrti a očekávaly nejhorší.  

Pokud psi nádory plic skutečně mají, podle GNM si od svých šílených majitelů odnesli šok ze strachu ze smrti. Zvířata a děti jsou extrémně ovlivněny dospělými a majiteli, na které jsou vázány. (viz případy v kapitole 9) 

Dalším bodem, který Hamer uvádí, je, že pokud by se rakovina skutečně šířila krví a lymfou a byla schopna se přichytit na nepodobné tkáně a růst, pak bychom si pravidelně předávali rakovinu navzájem prostřednictvím dárcovství krve. 

Tento pohled na metastázy je pro lidi ponořené do medicínského modelu těžko přijatelný.  

Pacienty s rakovinou, kteří naopak vidí a chápou důvody Hamerových závěrů, to zbavuje strachu, že každý malý příznak je rozšířením jejich původní „nemoci“.  Možná dokonce budou schopni přivítat nález mozkového nádoru jako znamení, že jejich proces uzdravování je v plném proudu a brzy bude ukončen.  Nebo že zduření lymfatických uzlin po úspěšné léčbě rakoviny naznačuje, že se dotyčný cítí mimo nebezpečí. Je snadné pochopit, jak je tento materiál hodnocen jako nerozumný.  Pochopit jej můžeme pouze tehdy, když odložíme stranou to, co si myslíme, že o rakovině a nemocech obecně víme.  Musíme být schopni otevřít svou mysl možnosti, že existuje lepší a reálnější způsob, jak pochopit, jak se tyto stavy vyvíjejí a jak jimi můžeme projít s podstatně menším utrpením a předčasnou ztrátou života. 

Pro mě samotnou bylo toto přeformulování metastáz v rámci Germánské nové medicíny jedním z nejobtížnějších předpokladů k pochopení a přijetí. Teprve díky pozorování pacientů, kteří úspěšně přežili rakovinu ve čtvrtém stadiu podle Hamerových zásad, jsem si postupně uvědomila, že jeho verze toho, proč se rakovina objevuje na více místech, dává smysl. 

Mým oblíbeným příkladem využití této premisy v praxi byla žena s rakovinou vaječníků. Měla za sebou chemoterapii, ozařování a odstranění všech reprodukčních orgánů a přišla k nám, aby zabránila recidivě.  Ke ztrátám žen na tuto rakovinu obvykle nedochází během první léčby, ale když dojde k recidivě a je třeba zahájit další léčbu. Poučila jsem ji o principech GNM, které se vztahují k jejímu stavu, a řekla jí, že s buňkami vaječníků k recidivě nedojde, protože ty byly odstraněny. Nicméně poté, co pocítí pocit bezpečí a to, že léčba byla úspěšná, se jí lymfatické uzliny v této oblasti zvětší jako léčebné znamení, že jsou mimo nebezpečí.  Pochopila to a my jsme jí poskytli celkovou zdravotní péči, díky níž znovu získala energii a radost ze života. O dva roky později mi zavolala.  Svěřila se mi, že musela do nemocnice kvůli lymfatickým uzlinám, které jí blokovaly tlusté střevo a byla napojena na kapačky. Vykřikla jsem, že mi měla zavolat. Odpověděla, že nemusela, že to bylo přesně to, co jsem předpověděla a že je šťastná, že se jí výrůstky hojí a že během týdne tyto takzvané metastázy zmizely. To vyvolalo nesmírné překvapení jejích lékařů, kteří přivedli studenty a zmateně obklopili její lůžko. Poté odjela do Paříže slavit a když jsem ji viděla příště, vypadala o deset let mladší! Viděla jsem, že právě to se může stát, když člověk hluboce pochopí Germánskou Novou medicínu a dává mu to naprostý smysl.

Zdroj:

Dr. Katherine Willow N.D.

German New Medicine Experiences in Practice: An introduction to the medical discoveries of Dr. Ryke Geerd Hamer

Další materiály ke čtení:

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Základní charakteristikou rakoviny, kterou předpokládá moderní i alternativní medicína, je, že rakovinné buňky mají tendenci cestovat a připojovat se k jiným tkáním a orgánům, kde dále rostou. Tento koncept se nazývá metastázy a je snad největším strašákem pacientů s rakovinou, zejména po ukončení léčby.…

Sdílet na sociální sítě