GNM: Závěrečný projev Dr. Hamera v Aidenbachu

Seminář s Dr. Hamerem 8. a 9. února 1997

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

GNM je přírodní medicína, protože zahrnuje všechno: od mozku k orgánu nebo od orgánu k mozku, od sympatetika k vagotoniku, od psychického k fyzickému, od člověka ke zvířeti, dokonce i k rostlinnému životu, protože rostliny mají všechno ve svém orgánovém mozku…

Dámy a pánové, tato myšlenka mě uklidňuje. Mně osobně to dělá opravdu radost!

Mohu s ní žít v souladu a být s ní šťastný!

Teď vidím každou rostlinu jinak, než jsem ji viděl před rokem či dvěma. Každé zvíře dnes vidím jinak. Dokážu se zvířaty mluvit, ano, rozmlouvám s nimi. Vím, že mají duši, vědomí, stejně jako my lidé. Vím také, že každá rostlina má vědomí!

Všechno se pro mě změnilo! A také vám chci dát příležitost přehodnotit svůj postoj. Nechci vás podvádět, ani necítím potřebu někoho přesvědčovat.

Můžete věřit, čemu chcete – ale ať už chcete věřit čemukoli, nesmíte přehlížet tyto zákony, přírodní zákony Germánské nové medicíny. Tyto přírodní zákony musíme vždy zahrnout do svého myšlení a přesvědčení.

Už se nebojím, smrti, protože vím, že tento vesmír udělá to, co je správné, i mimo tento život!

Ať už si chceme život a smrt představovat nějak dogmaticky nebo s převtělováním duší, nebo s taoismem, nebo… Na tom nezáleží. Je to takový uklidňující pocit, že matka příroda není, jak jsme si zvykli myslet, nedbalá organizátorka, která neustále dělá své chyby.

Chyby, jako jsou rakovinné buňky, které vybočují z kolejí, někde se množí, vykolejené buňky, zhoubné rakovinné buňky a také zhoubné mikroby, které nás chtějí sežrat. Všechno se zdánlivě vymykalo kontrole!

To mě uklidňuje, že nic takového neexistuje a že všechno, co se odehrává ve vesmíru, je úžasné! Můžete si stoupnout před rostlinu a říct: „Ahoj, chci s tebou mluvit…“ A pak se na ni podíváte. Mohu se postavit před zvíře a říct: „Jak jsi krásné! Chceš se mnou mluvit?“

Už se mi nelíbí dogmata, která mi přikazují využívat všechna zvířata na porážku jen proto, že jsem si namlouval, že jsem teď jediný tvor, kterého má Pán Bůh rád. Takže delfíny, kteří jsou mnohem chytřejší než my, máme zanedbávat a můžeme je všechny zabít?!

Nechci být součástí žádného takového náboženství! Nechci být v nebi, kde nejsou žádná zvířata, dokonce ani rostliny!

Klidně si takové věci přejte, já proti tomu nic nemám!

Ano, jak jsem řekl, ve své víře se cítím dobře. A rád bych zjistil, zda existuje nebe, kde jsou zvířata a rostliny. Zjistil jsem, že když žiji tady na zemi a vím, že zvířata a rostliny mají duši, a pak mohu jít do nebe, kde nejsou duše zvířat a také nejsou duše rostlin – hrůza!

Rád bych vám také ukázal, že GNM je také jakýmsi přírodním biologickým náboženstvím – vlastně „medicina sagrada“ – náboženství přírody.

Právě teď se venku pasou koně, kolem stojí krávy, běhají lišky, létají sovy a tak dále… Všichni mají stejné náboženství přírody!

A ano, mohu mít stejné náboženství přírody jako oni. Ne jako v dřívějších dobách, kdy člověk věřil, že Pán Bůh nám dovolil zabíjet všechna zvířata!

Ne, všechna mají právo žít na této zemi! Stejně jako já! Nemám o nic větší a o nic menší právo na život než tato krásná zvířata tam venku, která také chtějí žít!

GNM neuvěřitelným způsobem propojuje celý vesmír! To si dnes už skoro ani neumíme představit!

Dříve jsme se domnívali, že matka příroda je tak nedbalá a neustále dělá chyby, které musíme napravovat!

Nyní víme, že pacient, lidská bytost, když má schizofrenickou konstelaci, tak se přesouvá do jiné situace nebo úrovně.

Například u umírajících mají někdy pocit, že se vznášejí, a vidí se shora. V této situaci mají schizofrenickou konstelaci – „Vznášející“ konstelaci!

Poté přísahají, že se vznášeli nahoru a viděli své tělo ležet pod sebou! Je to proto, že kdykoli máme dva konflikty, jsme ve schizofrenické konstelaci a to je pro mě naprosto pochopitelné!

Pak nás náš organismus pozvedne na jinou úroveň a my na této jiné úrovni hledáme východisko! Takže je to pochopitelné a očekávatelné. A všechny techniky, které jsme dříve používali, se nám nyní stávají naprosto jasnými a transparentními. Jak už jsem řekl, nemusíme dělat žádné skoky víry ani ezoterickou akrobacii, můžeme prostě používat zdravý rozum spolu se srdcem!

Nesedejte už každý večer před televizi a nekupujte si ty idiotské noviny, které do vás bubnují jen svá šílená hesla – ale zkuste se na přírodu podívat sebekriticky a v klidu.

Podívejte se například na podzimní listí, pozorujte edémy například ve fázi vyřešení konfliktu, například když se do listů jen na krátkou dobu opět dostane šťáva!

Nebo v zimě, kdy příroda najednou „žije“ zase úplně jinak! Rozumíte jí! Nyní můžete se stromem „mluvit“!

Ano, skutečně s nimi můžete mluvit! Můžete jim číst myšlenky. Můžete mluvit se zvířaty. Můžete číst myšlenky zvířat. A také rostliny a zvířata mohou číst vaše myšlenky! Každý, kdo má kočky a psy, to ví!

Dámy a pánové, chtěl bych, abyste se zde nejen poučili o medicíně, ale abyste šli domů spokojení a řekli si: Teď se musím na život dívat úplně jinak!

Konvenční medicína viděla v přírodě vždycky velkou zlobu a my jsme ve svém bludu vždycky podezřívali přírodu z přehmatů, věřili jsme, že příroda je hloupá a pořád dělá chyby. A my, největší idioti, abychom pak tyto chyby v přírodě neustále napravovali!

Dámy a pánové, to vůbec není pravda!

Hlupáky jsme byli my sami, to je pravda, ale matka příroda žádné chyby nedělala. Ona má jen rozumné speciální programy, my jsme byli jen příliš hloupí, než abychom to pochopili.

Chytří vedoucí lékaři a primáři si mysleli, že musí napravit chyby matky přírody! To je kuriózní, ale jak dnes vidíme v moderních atlasech zdraví, skutečný intelekt (mysl) moderního člověka je obřezáván.

Ano, tady se Pán Bůh dopustil chyby! Odvedl nedbalou práci! Ano, tak to tam skutečně stojí! Tak jsme si vždycky mysleli, že matka příroda dělá chyby, je nedbalá a nechá si všechno vymknout z rukou! Rakovina degeneruje, mikrobi nás chtějí vyhubit… a teď vidíme, že to všechno vůbec nebyla pravda!

Matka příroda vůbec nikdy neudělala chybu, ale my jsme ve své aroganci a nevědomosti prostě všechno špatně pochopili! Mohli jsme si to uvědomit u jednoho jediného pacienta, jak to bylo doopravdy a mohli jsme to zjistit tisíckrát!

Měli jsme štěstí, že jsme žili v době, kdy nám bylo umožněno toto objevit, kdy nám bylo umožněno pozorovat přírodu a nyní pochopit, jak věci skutečně fungují!

Pro mě je každý jednotlivý pacient zázrak! Možná to teď bude znít trochu divně, ale medicína je pro mě posvátná. Stejně jako je pro mě posvátné dítě, je pro mě posvátný i každý pacient!

Když si člověk sedne naproti mně a řekne mi své nejniternější pocity, je to tak obrovský akt důvěry; a pokud tuto důvěru zneužijete, pak jste svině! Pacient a lékař si k sobě musí vytvořit zcela nový vztah.

Už to není o penězích, už to není o všech těch hloupostech, jestli lékař jezdí v BMW atd. …

Když je tam nešťastný člověk, který má problém, tak má speciální program a lékař mu řekne: „No tak, nejdřív se uklidněte…“.

Teď už vím, že se s pacientem dějí smysluplné věci a že mu mohu rozumně pomoci!

Ano, to dříve neexistovalo!

V tuto chvíli lékaři vidí pouze to, že je tam vysoce zhoubný nádor. Máme mu dát tuhle nebo tamtu chemoterapii? Kdy a jak ho budeme operovat? Kolik ozařování podstoupí atd. …

Nyní mohu pomoci pacientovi, tedy téměř každému. Záleží na tom, zda jsem dobrý a dokážu mu správně poradit. Společně budeme muset najít ten správný okamžik, aby mi pacient mohl odhalit svá nejniternější tajemství.

Jenže, dámy a pánové, jak se stále často stává, tyto soukromé informace okamžitě putují do počítače a zítra už soused zná pacientovy nejniternější pocity, protože pracuje ve zdravotní pojišťovně; to je obrovské narušení důvěry!

Co se řekne ve skříni, zůstane ve skříni, nemělo by se nikam šířit! Protože jakékoli narušení důvěry mezi lékařem a pacientem by pacienta ohrozilo! Pokud se vám svěřil se svými nejniternějšími pocity, jsou v tom pozitivní věci a věci, za které se stydí! Po vyjádření všech svých nejniternějších pocitů pacient a lékař diskutují a vyměňují si informace o tom, co bylo řečeno, a pacient cítí, že je rovnocenným druhem!

Víte, dámy a pánové, v minulosti, když se někdo stal profesorem, nebylo to dobré pro pacienta, jen pro něj samotného. Vskutku, aby ponížil pacienty: Postavte se do pozoru! Postavte se rovně! Stůjte v pozoru! Já jsem profesor! S takovým myšlením a jednáním je konec. Nikdy bych – i kdyby se GNM etablovala – nepřijal titul profesora.

To by pro mě bylo strašné – už jen ta představa! Chci vám být jen přítelem, druhem. To všechno se s GNM změní!

Dámy a pánové, neberte si, prosím, to, co jsem řekl, osobně, tato osobní slova jsem vám adresoval až na samém konci, protože mě to dnes opravdu trápilo!

Přeji si, aby se nikdo necítil napaden, když starou medicínu nazývám „idiotskou medicínou“ a nyní vám nabízím jinou, GNM, s níž můžete dosáhnout lepších úspěchů.

Chtěl jsem vám dát úplně jiný obraz – komplexní -, s nímž se můžete podívat na celý živý svět a pochopit ho.

To je nesmírně blažené, když se nejen díváte na přírodu, ale také se naučíte mluvit s každou sedmikráskou a každým zvířetem! Teď už nepotřebujete žádné lóže, sekty ani nic jiného!

Dámy a pánové, přátelé, děkuji vám, že jste přišli, a přeji vám příjemnou cestu domů.

Byl jsem rád, že jsem s vámi mohl absolvovat tyto dva dny GNM.

Moc vám děkuji!

Sdílet na sociální sítě

Seminář s Dr. Hamerem 8. a 9. února 1997 Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš GNM je přírodní medicína, protože zahrnuje všechno: od mozku k orgánu nebo od orgánu k mozku, od sympatetika k vagotoniku, od psychického k fyzickému, od člověka ke zvířeti, dokonce i k rostlinnému životu, protože rostliny mají všechno…

Sdílet na sociální sítě