Corona_Fakten: Zisk funkce? Spíše zisk z fikce!

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

18. srpna 2022

Proč je proboha teze o zisku funkce tak úporná? A pozor, nejen v mainstreamových kruzích. Dokonce se těší neochvějné přízni i mezi corona kritiky!

Vysvětlení, které mám na mysli, je docela lidské. Většina z nich se nechce dívat na selhání svého dosavadního pohledu na svět. Proto si ho háklivě střeží, jejich vědomí se drží známé, pevné kotvy. Vždyť by se člověku mohla utrhnout půda pod nohama… a proto se člověk vyhýbá pohledu dál než za vlastní nos a ignoruje skutečnost, i když ji vnímá.

Poté, co většina zřejmě pochopila, že teze o mutaci z netopýra na rybím trhu ve Wuhanu je již neudržitelná – to připustila i vědecká komunita [1], bylo třeba najít alternativní vysvětlení pro to, že zde prostě musí být patogenní a nebezpečný činitel.

Ale i v tomto případě jsou všechny zákony logiky a všechny důkazy rozporů hozeny přes palubu. 

A tvrzení – tedy teze – o laboratorně vyšlechtěném viru se zdá být z mnoha důvodů naprosto bizarní!

Pokud bychom předpokládali, že viry způsobující nemoci skutečně existují, zpětný účinek na nás samotné by byl prostě nevypočitatelný – a jediný kouzelný lék je nám servírován nanejvýš v žánru science fiction. 

Po opakovaném potvrzení čtyřikrát očkovaných, že opět onemocněli, ať už se jedná o Karla Lauterbacha [2] nebo generálního ředitele společnosti Pfizer Alberta Bourla [3], je více než jasné, že „očkování“ nepřináší žádný užitek.

Pokud k tomu připočteme názor vyznavačů virů, že „virus“ vždy a neustále mutuje, je zcela nemožné dělat jakékoliv předpovědi. Bude to pár stovek nebo dokonce desítek tisíc mrtvých, než se virus změní na svou přátelštější – nakažlivější – ale neškodnou variantu? 

V každém z těchto scénářů chybí jeden podstatný detail, na kterém nám v konečném důsledku záleží: kontrola! 

Někdy se neubráním úsměvu, když se podívám na všechna data, která jsme za poslední dva roky nashromáždili, a uvědomím si, že tento údajně „nový“ virus z laboratoře je jedním z nejsměšnějších svého druhu: Působí neškodněji než chřipka a své drápy ukáže jen zlomku lidí – starým, nemohoucím a těžce nemocným, tedy těm, kteří měli stejně blíž k smrti než k životu. [4]

Jako by nestačilo, že tento údajně nově vyšlechtěný a geneticky zmanipulovaný „virus“ nepřichází s žádnými výraznými příznaky, ale celá plejáda příznaků připisovaných SARS-CoV-2 nepůsobí ani nově, ani odlišně, ani ve zvýšené míře. Ne, do hrnce se naházely různé běžné příznaky a rychle se zamíchaly – prásk, nová etiketa, hotovo!

Nevyhnutelně se vytváří stále širší, protože nespecifické „spektrum příznaků“, tj. super-syndrom Covid (SSC). Na jedné straně to znamená, že rozpory jsou stále zřetelnější a nelze je již dále skrývat nebo vysvětlovat. Na druhou stranu bude v medicíně a podnikatelské sféře stále patrnější odpor proti konceptu Covid a populistickým opatřením Covid. [5]

Ať už byste se zeptali kohokoli, co přesně jsou nové, dosud neznámé, specifické příznaky – odpověď by vám nevyrazila dech. Je zřejmé, že se v žádném případě nejedná o vědecký přístup, ale že jsme svědky zjevného vyhlášení bankrotu ze strany těch, kteří se hlásí k „novosti“.

Kritici mají podezření, že jde o plán na výrobu biologických zbraní pomocí záměrně „upravených“ patogenů, které by pak mohly být použity proti lidstvu za konkrétním účelem – redukce populace nebo z geostrategických důvodů. 

Ale neukazuje nám realita, že to nemůže fungovat – jednoduše proto, že to nikdy předtím nebylo provedeno? Vážně si myslíte, že by takové zbraně nebyly použity už dávno? Nebylo by snadnější dobývat území nebo podporovat přesídlování pomocí nich? Bylo by také obtížné prokázat původ …

Přísně vzato máme štěstí, že takové „biologické zbraně“ nefungují.

Do této kategorie spadá i údajný útok antraxem krátce po útocích z 11. září 2001. Událost, která je vždy prezentována jako něco velmi reálného a údajně prokázaného, ale při bližším zkoumání jsou k dispozici pouze tvrzení některých „odborníků“, agentů tajných služeb nebo jiných pochybných osob, ale žádná pevná, vědecká fakta, která by obstála při zkoumání. A samozřejmě je také velmi snadné představit zjevnou epidemii nebo pandemii jako údajný útok biologickými zbraněmi nebo nehodu. Tímto způsobem lze hanobit vládu jiné země a vykreslovat určité osoby jako zrůdy, které jsou v rozporu s našimi „západními hodnotami“, naším vlastním dobrodiním a naší vzorovou demokracií ve všech možných ohledech.

Již v roce 2001 si tehdejší nakladatelství Klein-Klein vyžádalo vědecké důkazy o tom, že tzv. antraxové bakterie produkují toxiny a tím i nemoci definované pod pojmem „antrax“. Navzdory písemným pokynům zemského sněmu Severního Porýní-Vestfálska, které ještě během antraxové paniky v roce 2001 dostala vláda Severního Porýní-Vestfálska, odmítlo odpovědné ministerstvo a tehdejší ministryně zdravotnictví za Zelené Barbara Steffensová, krytá osobně tehdejší ministerskou předsedkyní Hannelore Kraftovou, uvést vědecké publikace obsahující důkazy o tom, že tzv. antraxové bakterie produkují toxiny, a tedy nemoci definované pod pojmem „antrax“. 

Jednoduše neexistuje. 

O to víc mě potěšilo, když jsem nedávno slyšel prohlášení profesora Bhakdiho ve videu s Heiko Schöningem, že útoky antraxem byly obrovským podvrhem. [6]

Ale vsadím se, že přesto nenechají kámen na kameni a pilně na tom pracují. 

Co je tedy přesně tím chybějícím kouskem skládačky, který brání laboratořím na výrobu biologických zbraní pokračovat v činnosti? 

Řeknu vám to, protože je to naprosto jasné: chybí šablona! Šablona z přírody! 

Do dnešního dne nebyl v našem prostředí nalezen jediný virus způsobující onemocnění jako celek! A uměle vytvořené matematické konstrukce čistě virtuálního původu prostě nejsou pro realitu dobré! 

Každý, kdo si přečetl nějaký článek o „viru“, si sám uvědomuje, že pro existenci „SARS-COV-2“ nebo jiných neviditelných entit neexistuje naprosto žádný věrohodný důkaz. 

Žádný virolog nikdy neodebral částice považované za „viry“ přímo od nemocného pacienta, nepřečistil je, neizoloval a neprokázal jejich patogenitu.

Protože tuto skutečnost uznávají i virologové, mělo by být jasné, že si nelze zahrávat s něčím, co neexistuje, a měnit tyto potenciální jednotky tak, aby vznikla nějaká infekční biologická zbraň.

Dokonce i virolog profesor Christian Drosten, který většině nebude cizí, nedávno potvrdil, že se zatím nepodařilo izolovat viry v buněčných kulturách [7].

NDR Podcast [7]

V historii není toto přiznání ojedinělým případem – naopak! Každý virolog na přesnou otázku přizná, že žádný z nich nikdy neizoloval virus způsobující onemocnění ani nesekvenoval jeho genom jako celek.

Odkaz [8]

Zdroje těchto výroků lze nalézt ve Odkazech [8].

Jen mi nejde do hlavy, proč se zdá, že tato fakta a jejich logika většině lidí uniká? Že neexistuje žádný nový „virus“, žádná nová nemoc – a samozřejmě ani žádná infekční biologická zbraň! Že jde o čistou fikci založenou na chybných buněčných kulturách a genomických experimentech. 

Každý, kdo zná proces přípravy vzorků a konstrukce virového genomu, ví, že jak experimentální uspořádání není podloženo kontrolními pokusy, tak zkonstruovaný genom lze libovolně manipulovat úpravou příslušných parametrů. Osobní rozhovory s mnoha vědci mi však otevřely oči: oni tento postup vůbec neznají!

V našem videoseriálu „Začátečníci – IQ Puzzler PRO – Když virologové znovu objevili „puzzling““ jsme podrobně popsali konstrukci genomu na základě autoritativní studie o SARS-CoV-2, ze které vycházejí všechny ostatní [9]. Vyzýváme vás, abyste se podívali na toto video, abyste pochopili neuvěřitelnou absurditu provedených kroků, možnosti manipulace a skutečnost, že různé programy dospěly ke zcela odlišným výsledkům. 

Následující text je mírně upravenou verzí videa Mikea Stonea, protože není třeba znovu vynalézat kolo.

Než se pustíme do experimentálních důkazů pro studie gain-of-function, myslím, že by bylo dobré si nejprve objasnit, co přesně tento typ studie obnáší. 

Z níže uvedeného článku v časopise Nature z října 2021 [10] se dozvídáme, že koncept „gain-of-function“ získal v roce 2012 širokou proslulost díky dvěma studiím, v nichž byl „virus“ ptačí chřipky modifikován tak, aby se stal přenosným mezi fretkami vzduchem.

Bez ohledu na rozporuplnou skutečnost, že se „virus“ horních cest dýchacích údajně šíří vzduchem, se mnozí obávali, že tento druh práce nakonec povede k uvolnění super „viru“, který by mohl vyvolat další pandemii. Tyto studie na fretkách zřejmě přispěly ke zviditelnění virologie, ačkoli lze snadno tvrdit, že virologie prováděla podobné experimenty po celou dobu své existence. 

Termín „gain-of-function“ označuje jakýkoli výzkum, který zlepšuje schopnost patogenu způsobovat onemocnění nebo se šířit z hostitele na hostitele. To se provádí pomocí hraní si s materiálem buněčných kultur v laboratoři v kombinaci s genomickým sekvenováním. Toho se dosahuje buď vložením genetického materiálu do buněčné kultury, nebo pomocí zvířecích modelů, u nichž se předpokládá, že zvíře je nějakým způsobem geneticky modifikováno, aby bylo náchylnější k „virovému“ materiálu.

V článku Nature „The shifting sands of ‚gain-of-function‘ research“ [10] je uveden příklad, kdy byly myši geneticky modifikovány tak, aby se staly náchylnými k MERS. Myši však po „nakažení“ virem neonemocněly. Výzkumníci se proto uchýlili k přenosu „viru“ mezi samotnými myšmi, což znamenalo infikovat několik myší, dát „viru“ dva dny na to, aby se uchytil, a pak myši zabít a rozemlít plicní tkáň, aby ji mohli vstříknout jiným myším. Tyto kroky opakovali nejméně 30krát, což nakonec vedlo k onemocnění některých myší. Tento proces kultivace toxického materiálu, injekční aplikace směsi zvířatům, jejich usmrcení a rozmělnění jejich zbytků a následné podávání této emulgované kaše dalším zvířatům, aby onemocněla, je přesně to, o co GoF jde. I když se tento krutý postup stává známým až dnes, byly tyto pokusy nedílnou součástí virologie od samého počátku!

Odkaz [10]

Takzvané přenosové experimenty, které virologové používají k prokázání virulence a patogenity podezřelých virů, v podstatě vyvracejí celou virologii. Je zřejmé, že příznaky, které jsou v pokusech na zvířatech vydávány za důkaz existence a účinku domnělých virů, vyvolává samotné experimentální uspořádání. Neexistují žádné kontrolní pokusy, při nichž by se použil přesně stejný postup, pouze s pomocí neinfikovaných nebo bezbakteriálních látek.

Přečtěte si všechny publikace o pokusech na zvířatech a zjistíte, že příčinou jejich onemocnění je vždy kruté týrání zvířat. 

Marně budete také hledat správné kontrolní pokusy. 

Nedostatek kontrolních skupin není v žádném případě pozůstatkem starých časů. Ani nejnovější studie, jako například studie Human Challenge Study, kterou britská vláda financovala obrovskou částkou (téměř 40 milionů eur), nezahrnovala kontrolní skupinu a vykazovala i řadu dalších nedostatků. [11]

V jiném zdroji Národní lékařské knihovny z roku 2015, „Potential Risks and Benefits of Gain-of-Function Research: Summary of a Workshop.“[12], autoři dokonce přiznávají, že virologie se na studie zisku nebo ztráty funkce ve velké míře spoléhá. Nabízejí alternativní definici výzkumu GoF, která zahrnuje jakýkoli selekční proces, který zahrnuje změnu genotypů a výsledných fenotypů. Tato definice je samozřejmě mnohem více zaměřena na genomiku. Je to dáno tím, že tento typ studie používají virologové k pochopení genetické povahy „viru“. Tvrdí se, že výzkumníci mají nyní k dispozici pokročilé molekulární technologie, jako je reverzní genetika, která jim umožňuje vyrábět rekombinantní „viry“ de novo z klonované cDNA. Jinými slovy, smíchají genetický materiál z různých zdrojů, otráví a/nebo zabijí laboratorní zvířata, kterým tuto toxickou polévku vstříknou, a pak výslednou směs počítačově analyzují a tvrdí, že vytvořený model je novotvar. Mimochodem se však připouští, že k takovým mutacím „virů“ dochází „přirozeně“ pokaždé, když je člověk infikován. Potvrzuje se zde to, co už víme: Virologové nejsou schopni pokaždé sekvenovat přesně stejný „virus“!

GoF tedy není nic nového. Oba právě citované zdroje ukazují, že studie GoF provádějí přesně stejné experimenty na buněčných kulturách s přesně stejnými technologiemi a triky genomického sekvenování, které virologové vždy používali. 

Jediný rozdíl spočívá v tom, že kombinují různé kultivační supernatanty a genetické materiály a vytvářejí zcela novou syntetickou, počítačem generovanou sekvenci. V žádném případě se však v těchto studiích nepoužívají purifikované/izolované částice. Ve skutečnosti neexistují vůbec žádné snímky EM nového „viru“. Proto by nás nemělo překvapit, že ve studiích GoF můžeme vidět přesně stejný vzorec nevědeckých metod a nelogického uvažování jako v původních „virových“ dokumentech.

Vzhledem k tomu, že studie o ptačí chřipce v roce 2012 vynesly výzkum GoF do popředí, zdálo se ideální podívat se na tuto oblast trochu podrobněji a zjistit, co se vlastně stalo dál. 

Hlavní studii prezentovanou jako důkaz výzkumu GoF vedl muž jménem Ron Fouchier. Pokud vám toto jméno zní povědomě, pak je to proto, že by vám mělo být povědomé! Tentýž Fouchier byl jedním z účastníků studie „SARS-COV-1“ z roku 2003 [13], kde se hlásalo splnění Kochových postulátů pro prokázání toho, že mikroorganismus způsobuje onemocnění, ale neuspěli nejen při splnění 4 původních Kochových postulátů, ale ani při splnění 6 revidovaných postulátů Thomase Revera, které byly vyvinuty speciálně pro virologii. Jinými slovy – selhání epických rozměrů.

Analýzu a shrnutí studie z roku 2003 najdete v našem odkazu [14].

V roce 2012 se Fouchier ve své studii GoF ptačí chřipky pokusil o to, aby se „virus“ H5N1 přenášel vzduchem. Toho bylo dosaženo procesem, který zahrnoval kultivaci buněk v kombinaci s genetickým inženýrstvím a průchodem materiálu mnoha fretkami. Zní to povědomě podobně jako příklad s myšmi z dřívějška, že? Stejný postup se objevuje v prvních studiích o dětské obrně a chřipce, stejně jako v mnoha dalších virologických pracích. Hlavním rozdílem je genomický příběh a využití moderních technologií, jako je reverzní genetika, k tvrzení o vložení konkrétních genů.

Přehled o tom, jak byla tato studie provedena, poskytují hlavní body z článku „Fouchier study reveals changes enabling airborne spread of H5N1“ [15]. Popisuje, jak byl materiál odebrán z kmene chřipky v Indonésii, geneticky upraven v Petriho misce a poté přenesen na fretky v sérii pokusů s „divokým“ kmenem a různými modifikovanými kmeny. Fouchier a spol. se opakovaně neúspěšně pokoušeli nakazit fretky. Dokud nezačali předávat „virus“ uvnitř zvířat tím, že jim vstříkli kultivovanou polévku, pak rozdrtili jejich plicní tkáň a stejným způsobem ji podávali dalším fretkám. Tento postup zopakovali šestkrát a poté experiment upravili tak, že se při posledních čtyřech pokusech s průchodem přesunuli k nosním dutinám. Jedinými příznaky nemoci, které údajně způsobila expozice vzduchem, byla ztráta chuti k jídlu, letargie a zježená srst. Když byly „viry“ sekvenovány, byly zjištěny pouze 2 změny aminokyselin společné pro všech 6 „virů“. Bylo nalezeno několik dalších mutací, ale žádná nebyla společná pro všech 6 vzdušných „virů“. Jinými slovy, v žádném okamžiku nebylo možné sekvenovat stejný „virus“!

V žádném bodě článku není zřejmé, že by byl purifikován a izolován nějaký „virus“. V žádném okamžiku nebyly zobrazeny snímky nově zmutovaných „virů“ z elektronového mikroskopu. Jediným „důkazem“, že se jedná o kmen přenášený vzduchem, byla opět data genomického sekvenování z konsenzuálních genomů, které se neshodovaly. Fouchier a spol. dokonce připustili, že přenos vzduchem by mohl být testován na druhém savčím modelovém systému, jako je morče, ale ani to by neposkytlo přesvědčivý důkaz přenosu na člověka. Rovněž uvedli, že zjištěné mutace bude třeba dále testovat, aby se zjistil jejich vliv na přenos u jiných kmenů „viru“ A/H5N1, a že bude třeba provést další experimenty, aby se zjistilo, jak ovlivňují „virovou“ zdatnost a „virulenci“ u ptáků a savců. Jinými slovy: V jejich studii se uvádí pouze to, že se jim podařilo vytvořit mutantní genomy, nikoli to, že vytvořili „virulentnější viry“, které se mohou přenášet vzduchem, který dýcháme.

Viz publikace „Airborne Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between Ferrets“ [16].

Použití analogie „zisk funkce“/“biologická zbraň“ má smysl pouze tehdy, pokud se vychází z původní latinské definice slova „virus“, která vysvětluje, co přesně se v tomto výzkumu děje. V latině znamená „virus“ „tekutý jed“ a přesně to virologové vyrábějí v laboratoři pomocí buněčných kultur. Co však vůbec nedělají, je „vytváření infekčních agens malých rozměrů a jednoduchého složení, která se mohou množit pouze v živých buňkách živočichů, rostlin nebo bakterií“ – podle moderní definice tohoto pojmu v Encyclopedia Britannica. Jediný způsob, jak může tekutý toxin člověku ublížit, je injekce. Tato směs polévky buněčných kultur není vhodná k přenosu vzduchem ani není infekční a/nebo nakažlivá. Jinými slovy, studie GoF nevytvářejí „viry“ v moderním slova smyslu a lze je za ně považovat nanejvýš při pohledu na původní latinský text.

Z účelu studií GoF a pohádky o biologických zbraních je zřejmé, že cílem těchto příběhů je udržet lidi v důvěře v teze infekční teorie. Nacházíme zde další taktiku, kterou používají odpovědní činitelé, aby strach mas z neviditelného nepřítele, který může být kdykoli náhodně nebo záměrně vypuštěn na svět, nezmizel.

 Ano, najdou se „osobnosti“, které zdánlivě stojí na straně pravdy, pochybují o přirozené existenci „SARS-COV-2“, zpochybňují bezpečnost vakcín, propagují alternativní léčbu atd., ale stále se drží myšlenky, že „viry“ existují a lze s nimi manipulovat v laboratoři. To jsou typičtí krysaři, kteří ji používají k odvádění odpadlíků od víry. 

To nelze dostatečně zdůraznit: Jakákoli kritika, která ignoruje a opomíjí hlavní a zásadní bod [otázky důkazů o existenci viru], stabilizuje narativ o viru!

Mimochodem, nikdy nebylo třeba vyvíjet biologickou zbraň typu „virus“. K ovládnutí mas stačí test PCR a dobře promyšlená propaganda. Je to tak jednoduché!

Všichni ti, kteří uvěřili této historce o GoF/biozbrani, by si měli uvědomit, že neexistuje jediný důkaz, že by vyčištěné a izolované „virové“ částice někdy pocházely přímo z lidských vzorků, které by se pak přirozeně ukázaly jako patogenní. Ani virologie to nezpochybňuje.

Virologie zneužívá slovo izolace. 

Virologové používají termín „izolace v buněčných kulturách“. Jedná se o vytvoření směsi RNA z člověka a/nebo opice, bakterie nebo krávy s příměsí cizích a škodlivých látek.

Virologové nepoužívají slovo „izolace“ v pravém slova smyslu izolace a při dotazu na něj se zdají být podezřele nervózní. Pod pojmem „izolace“ rozumějí vytvoření efektu v laboratoři, tzv. cytopatického efektu, který současně nazývají „izolací“ a který je podle nich “důkazem

a) infekce

b) důkazem přítomnosti viru

c) důkazem jejího rozmnožení

d) důkazem ničivé síly údajného viru.

Ve skutečnosti však tkáně a buňky v laboratoři zabíjejí nepozorovaně a nevědomky – jednoduše je vyhladoví a otráví. Již tato skutečnost způsobuje morfologické změny v domněle „infikovaných“ buňkách. 

Nyní i WHO potvrzuje, že tento proces vede ke vzniku komplementárních genových sekvencí, které nebyly ve vzorku přítomny a jsou chybně začleněny do konstrukce virového genomu. 

… WHO ve svém metodickém dokumentu z 8. ledna 2021 „Genomické sekvenování SARS-CoV-2“ [17] potvrzuje problém uměle vytvořených genových sekvencí při práci s buněčnými kulturami – a nic jiného GoF nedělá!

🗣 „Hladiny jsou po kultivaci vysoké, ale kultivace může vyvolat umělé varianty“.

dále se v něm uvádí:

🗣 „U vzorků s nízkou virovou náloží lze teoreticky zvýšit podíl virového genetického materiálu tím, že se virus nechá replikovat v buněčné kultuře. […] Kromě toho může pasáž v buněčné kultuře vést k umělým mutacím v sekvencích, které nebyly přítomny v původním klinickém vzorku. To může mít zásadní důsledky pro následné analýzy. Proto je třeba se vyvarovat používání buněčných kultur pouze za účelem amplifikace genetického materiálu viru pro sekvenování SARS-CoV-2.“

Fiktivní konstrukce genetických řetězců postupem, jako je zarovnávání a sestavování sekvencí (spojování mnoha krátkých sekvencí RNA), v žádném případě neodráží realitu.

Pokud nemůžete najít „virus“ v přírodě, nemůžete ho vytvořit v laboratoři. To je opravdu vše, co potřebujete vědět!

Závěr:

Každý vědec – ať už kritický, nebo ne – ale věřící ve viry způsobující nemoci v přírodě nebo v laboratoři, si nikdy nepřečetl a nezpracoval základní publikace. 

Ne tak bývalý vedoucí vědecký pracovník a viceprezident divize výzkumu alergií a dýchacích cest farmaceutické společnosti Pfizer Dr. Mike Yeadon, který vypověděl, že podle nejnovějších informací již nevěří na viry způsobující onemocnění dýchacích cest. [18]

Sám řekl: „Vědci, dokonce i ti, kteří se podílejí na komerčním výzkumu léků, přijali existenci virů jako fakt, aniž by si přečetli původní dokumenty…“

(celé prohlášení v češtině ZDE, pozn.překl.)

Doplňující video prohlášení Mikea Yeadona 

Ve skutečnosti je třeba pochopit pouze tři závažné body. To platí jak pro GoF, tak pro oficiální virologii:

1. Nikdy nebyla izolována, tj. oddělena od všech cizích složek, žádná struktura, o níž by se tvrdilo, že je virem způsobujícím onemocnění. To potvrzují všichni virologové, s nimiž jsme vedli rozhovory. Písemně jsme oslovili více než 200 virologů. [19]

2. Chybí jakékoli kontrolní experimenty, které by vyvrátily stávající pochybnosti. Absenci těchto kontrolních testů nám písemně potvrdili i virologové a instituce. Všichni virologové tak porušují zásadu správné vědecké praxe, podle níž musí být všechny výsledky důsledně sebehodnotící. V našem videu „Začátečníci“ – 5+1 kontrolní pokus – 5+1 další důkaz nevědeckých postupů ve virologii [20] uvádíme přehled vynechaných kontrolních pokusů. Sami jsme si je nechali provést v laboratořích a zjistili jsme, že se náš předpoklad potvrdil. Publikace výsledků kontrol si můžete přečíst pod zdrojem [21].

3. Genom, který má být jádrem viru, není nikdy nalezen (sekvenován) jako celek, ale pouze jako řetězec krátkých genových sekvencí pocházejících z různých zdrojů. Fiktivní konstrukce genetických řetězců pomocí procesu, jako je zarovnávání a sestavování sekvencí (spojování mnoha krátkých sekvencí RNA), nemůže v žádném případě odrážet realitu. Pro pochopení procesu skládání mnoha velmi krátkých genových sekvencí do jednoho genomového vlákna bychom vás rádi znovu odkázali na naše video ze série „Začátečníci – IQ Puzzler PRO – Když virologové znovu objevili „puzzling““ [9], kde každý krok podrobně vysvětlujeme na příkladu autoritativní studie o SARS-CoV-2. Právě toto místo má největší potenciál k chybám a je zodpovědné za tvrzené neexistující mutace. 

Závěr: stačí, když pochopíte tři základní body, a máte jasno. Vědět, že viry způsobující nemoci neexistují – ani v přírodě, ani v laboratoři! Účastníme se živého promítání sci-fi frašky!

Zdroje:

[1] Urovnání rozdílů týkajících se původu SARS-CoV-2 | Bulletin Národního výzkumného centra | Plný text (springeropen.com)

Dr. Jaouad Mahjour, bývalý regionální ředitel WHO pro východní Středomoří a současný ředitel pro řízení programů, podle zápisu uvádí: „WHO odhaduje, že první případy COVID […] by se mohly datovat do listopadu 2019, a proto nepovažuje trh ve Wuhanu za místo původu viru.“

https://t.me/christineanderson/696

BER_lfSG-BMG_FIN.indd (bundesgesundheitsministerium.de)

hodnocení právního základu a opatření pandemické politiky zpráva výboru odborníků podle § 5 odst. 9 IFSG 

[2] 

[3] 

http://twitter.com/AlbertBourla/status/1559145992594784256

[4] Švýcarsko – Zpráva FSO o příčinách úmrtí – od 11.08.2022 

https://t.me/real_hero_official/514

[5] Nejdříve se nafoukne, pak balónek praskne? Covid! Co je to?

[6] Falešné prohlášení Bhakdi Anthrax (minuta 8 – 9:15) celé video.

V rozhovoru – Sucharit Bhakdi a Heiko Schöning v květnu 2022 (rumble.com)

[7](92) Aktuální informace o koronavirech: odkud se virus vzal? | NDR.de – Novinky – NDR Info 

Prof. Christian Drosten: „Nikdy se nám nepodařilo izolovat viry v buněčných kulturách.“

[8] Přední světoví virologové přiznávají: Neizolovali jsme žádný virus

https://t.me/Corona_Fakten/930

[9] Video IQ Puzzler PRO – Když virologové znovu objevili „puzzle“ (německá verze)

IQ Puzzler PRO – Když virologové znovuobjevili „skládačky“ (anglická verze)

[10] Pohyblivé písky výzkumu „gain-of-function“ (nature.com)

[11] A další studie se značnými vědeckými nedostatky: Human Challenge Study. 

[12] Gain-of-Function Research: Background and Alternatives – Potential Risks and Benefits of Gain-of-Function Research – NCBI Bookshelf (nih.gov)

13] Kochovy postuláty splněny pro virus SARS [Nature

[14] Přední vědci zabývající se koronou přiznávají, že nemají žádný vědecký důkaz o existenci viru.

Počínaje oddílem SARS 2003

15] Fouchierova studie odhalila změny umožňující šíření H5N1 vzduchem [CIDRAP (umn.edu)

[16] Přenos viru chřipky A/H5N1 vzduchem mezi fretkami – PMC (nih.gov)

[17] Zdroj WHO: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1326052/retrieve

–> [STR.40 A STR.43]

[18] https://t.me/Corona_Fakten/1047

(V češtině ZDE, pozn. překl.)

[19] Písemné potvrzení – vědci nemohou předložit důkaz o viru způsobujícím onemocnění [Telegraph]

Potvrzeno písemně – ČÁST 2 – Vědci nemohou poskytnout důkaz o viru způsobujícím onemocnění | [Telegraph]

Potvrzeno písemně – ČÁST 3 – Vědci nemohou najít důkazy o viru způsobujícím onemocnění [Telegraph]

Písemně potvrzeno – ČÁST 3 B

Potvrzeno písemně – ČÁST 4 – Vědci stále nemohou poskytnout důkaz o tom, že virus způsobuje onemocnění | [Telegraph]

👉 Christine Massey o 206 institucích.

[20] Video Německy: 5+1 kontrolní pokus – 5+1 další důkaz nevědeckého přístupu ve virologii 

 Video: Anglická verze 5+1 kontrolních experimentů – 5+1 dalších důkazů nevědeckého přístupu ve virologii

[21] Fáze 1 kontrolního pokusu – několik laboratoří potvrdilo nepotvrzení virologie cytopatickým účinkem [Telegraf]

Fáze 2 kontrolního experimentu – vyvráceno: Jak byla autoritativní studie o SARS-CoV-2 podvedena čínskými vědci [Telegraph].

Fáze 3 kontrolního experimentu – strukturní analýza sekvenčních dat a genetické studie potvrzují: Neexistují žádné viry způsobující nemoci Část 1 z 2| [Telegraph]

Fáze 3 kontrolního experimentu – strukturní analýza sekvenčních dat a genetické studie potvrzují: Neexistují žádné viry způsobující onemocnění – ČÁST 2 z 2

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 18. srpna 2022 Proč je proboha teze o zisku funkce tak úporná? A pozor, nejen v mainstreamových kruzích. Dokonce se těší neochvějné přízni i mezi corona kritiky! Vysvětlení, které mám na mysli, je docela lidské. Většina z nich se nechce dívat na selhání svého…

Sdílet na sociální sítě