Dr. Tom Cowan: Pět jednoduchých otázek pro virology

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

13. října 2022

Dobrý den všem. Po téměř třech letech „velké debaty o virech“ stále čekáme na odpovědi na otázky, které máme pro virology. Říkal jsem si, že je vhodná chvíle předložit na jednom místě pět nejzásadnějších nezodpovězených otázek s nadějí, že na ně odpoví některý z virologů. Rád se o jejich odpovědi podělím se svým publikem.

Otázka první: Když se snažíme dokázat existenci nějaké „věci“, dodržujeme určité postupy. Nejprve definujeme věc, kterou hledáme, pak se vydáme do přirozeného prostředí této věci a pokusíme se ji najít. Pokud ji najdeme a izolujeme (to znamená, že ji oddělíme od jejího prostředí, takže ji máme v čisté podobě), tento krok nám umožní zjistit, z čeho se daná věc skládá a co dělá. Velmi dobře to funguje u stromů, žab, bakterií a dokonce i nanočástic. 

Můžete nám uvést odkaz, ve kterém byl tento krok proveden u nějakého patogenního viru, a pokud takový odkaz neexistuje, vysvětlit, proč ne? 

Otázka druhá: Virologové tvrdí, že pokus s „virovou kulturou“ dokazuje existenci viru. Při tomto pokusu se odebere neočištěný vzorek z nemocného člověka a smíchá se s fetálním hovězím sérem, toxickými antibiotiky a hladovým médiem. Poté je naočkován na vysoce inbrední buněčnou kulturu, což vede k rozpadu buněk (tzv. „cytopatický efekt“). Tento proces se nazývá „izolace“ viru.

Můžete definovat, co pro vás znamená pojem „izolace“ a zda souhlasíte s tím, že výše uvedený postup je vědecky podloženým postupem izolace?

Otázka třetí: Vědecká metoda ve své podstatě znamená výběr nezávislé proměnné (té, kterou chcete studovat) a závislé proměnné (účinek, který tato nezávislá proměnná způsobuje). Podle této obecně přijímané definice vědecké metody by bylo třeba izolovat a testovat virus a pouze virus jako nezávislou proměnnou. Správným experimentem by tedy bylo izolovat čistý virus z nemocného člověka, o kterém tvrdíte, že tímto virem onemocněl, a tento a pouze tento virus naočkovat na buněčnou kulturu a zjistit, zda způsobuje CPE. Pak by se samozřejmě provedl kontrolní pokus: Provedl by se stejný postup, ale do kultury by se nepřidal žádný virus.

Můžete nás odkázat na studii, ve které byl tento jasný experiment proveden? Pokud neexistuje, vysvětlete prosím proč. Pokud je důvodem to, že nemůžete najít přečištěný virus v žádné tekutině nemocné rostliny, zvířete nebo člověka, pak jste ochoten uznat, že jediný experiment, který by bylo možné provést k prokázání existence těchto virů, prostě nelze provést? Pokud souhlasíte s tím, že tento experiment nelze provést, mohl byste nás prosím odkázat na práci, která ukazuje, jak se „virová kultura“ experimentálně ověřuje s řádnými kontrolami v každém kroku experimentu? 

Otázka čtvrtá: Lékaři a vědci často tvrdí, že každý kout našeho těla se hemží viry. Tyto viry prý tvoří takzvaný „virom“. Někteří tvrdí, že v našem těle je 10 na 48 počtu virů. 

Pokud je to pravda, proč když naočkujete neočištěné vzorky plic na buněčné kultury, které pravděpodobně obsahují miliardy těchto virů, „roste“ pouze ten virus, který hledáte, tedy SARS-CoV-2? Proč nejsou tyto ostatní viry vidět, vyfotografovány a nalezeny v rozpadlé buněčné kultuře?

Otázka pátá: A konečně, můžete uvést další příklady „věcí“, o nichž se tvrdí, že existují pouze na základě nálezu částí této věci? Aby bylo jasno, pokud neexistují žádné záznamy o purifikovaném viru, jako je SARS-CoV-2, na základě jaké logiky nebo vědeckých principů lze tvrdit, že lze prokázat, že nějaký kus, například antigen nebo genom, pochází z této „věci“?

Vše nejlepší,

Tom

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 13. října 2022 Dobrý den všem. Po téměř třech letech „velké debaty o virech“ stále čekáme na odpovědi na otázky, které máme pro virology. Říkal jsem si, že je vhodná chvíle předložit na jednom místě pět nejzásadnějších nezodpovězených otázek s nadějí, že na ně odpoví některý…

Sdílet na sociální sítě