Corona_Fakten: Odlamuje nyní spike protein své hroty také z “koronaviru”?

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

5. Června, 2022

Aby bylo možné propůjčit viru název „Corona“, měla by jeho podoba samozřejmě odpovídat tomuto označení a prezentovat se v odpovídajícím oblečení.

Ale od začátku. 

Australští virologové vynikají jako zdaleka nejpoctivější ze všech svých kolegů. 

Jejich autoritativní studie o viru SARS-CoV-2, kterou mnozí příznivci viru na celém světě používají jako důkaz existence nového viru způsobujícího onemocnění, však obsahuje jeden drobný detail, který zřejmě až dosud unikal pozornosti zainteresovaných stran a odborných kolegů.

Pokud se o tom však dozví široká veřejnost, může se upřímnost australských kolegů také vymstít…

Trik, který vytváří tzv. hroty v koronaviru.

V publikaci „Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia“ [1].

kolegové Sharon Lewinová , Jason Roberts , Julian Druce a další, o tom píší. 

strana 3

[1]

„Elektronové mikrofotografie řezů buněk VERO/hSLAM ukázaly cytoplazmatické vezikuly s membránou obsahující částice koronaviru (rámeček 5, B).“

Poté, co se několikrát nepodařilo obnovit viriony s charakteristickým lemem povrchových špičatých proteinů, bylo zjištěno, že přidání trypsinu do buněčného kultivačního média okamžitě zlepšilo morfologii virionů.“

Už je to tady:

Po několika neúspěšných pokusech o obnovu virionů s charakteristickým okrajem povrchových bílkovin s hroty bylo zjištěno, že přidání trypsinu do buněčného kultivačního média okamžitě zlepšilo morfologii virionů.“

(Pro informaci čtenářů: „virion“ je jeden „virus“).

Jednoduše řečeno, australští kolegové nedokázali získat „virion s charakteristickým okrajem povrchových bílkovin hrotů“ navzdory veškerému kultivačnímu úsilí.

 –> tedy, ani po několika pokusech se nepodařilo objevit žádný „koronavirus s hroty“!

Co se zde vlastně stalo? Dalo by se to říci i takto:

 Co se nehodí, je vyrobeno na míru!

… přidáním trypsinu [2] do buněčné kultury. 

Trypsin je pankreatický enzym, enzym trávící bílkoviny, který následně tráví a rozpouští bílkovinný vnější obal údajného „viru“! 

A hádáte správně, částice nyní vypadá, jako by měla hroty!

Voila. Právě jste se stali svědky zrození „koronaviru“ !!!!.

Logickým závěrem by mělo být: Předpokládané struktury hrotů, které by měly být přítomny ve všech získaných pozitivních buněčných kulturách, se nepodařilo nalézt – což je samozřejmě v rozporu s jejich předpokladem. Mělo být jasně uvedeno, že tyto struktury lze posílit pouze přidáním dalších látek (např. trypsinu), nebo je dokonce vyrobit jako první.

Chybná interpretace – opatrnost při identifikaci koronavirů pomocí elektronové mikroskopie

Již v září 2020 ukázala autorka Sarah E. Millerová z oddělení patologie Duke University Medical Center v Durhamu v Severní Karolíně,  

a Cynthia S. Goldsmithová z Oddělení infekčních nemocí, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia,

že při identifikaci „koronavirů“ pomocí elektronové mikroskopie je třeba zachovávat mimořádnou opatrnost.

Předpokládaná identifikace struktur jako „koronavirů“ pouhým pohledem pod elektronovým mikroskopem byla jimi již v roce 2020 odhalena jako zcela nedostatečná a na konkrétních příkladech jako chybná interpretace!

V jejich publikaci „Caution in Identifying Coronaviruses by Electron Microscopy“ [3] se proto uvádí:

„V článku Farkashe a spol.8 nejsou na snímcích z elektronové mikroskopie na obrázcích 3, A-C vidět koronaviry. Struktury označované jako viry jsou spíše vezikuly obalené klatrinem (CCV), normální subcelulární organely, které se podílejí na vnitrobuněčném transportu.“

O snímcích EM obecně je třeba říci zásadní věci.

Struktury zobrazené na EM snímcích a publikované jako obrazy virů nebyly nikdy biochemicky charakterizovány. Z těchto částic nebyla dosud odebrána a stanovena žádná nukleová kyselina. Tyto částice jsou vydávány pouze za viry, přičemž je opomenuta informace, že stejné částice tohoto typu vznikají také pokaždé, když se s „neinfikovanými“ buněčnými kulturami zachází stejným způsobem jako s buněčnými kulturami definovanými jako „infikované“. Nevirologové tyto částice označují např. jako fagozomy, endozomy, exozomy, transportní vezikuly a v příčném řezu jako klky atd. 

Stejné zobrazení uvidíte u mnoha různých nárokovaných struktur. 

EM snímky vždy ukazují mrtvé, chemicky fixované věci. [4] Obrázek zobrazuje mýdlové micely složené z detergentů, tuků a proteinů, které byly konzervovány zmrazením a možná se tímto procesem zmrazení vůbec vytvořily.

https://docplayer.org/4939490-Arbeiten-mit-membranproteinen-rupert-abele.htmlpiel [4]

Jediná důležitá zpráva pro okolní svět: zobrazeny jsou pouze „artefakty“ – což je zásadní:

  1. že tyto snímky pocházejí pouze z buněčných kultur, tj. odumírající tkáně ve zkumavce, a rozhodně neukazují nic, co by pocházelo z člověka,
  2. že tyto struktury nebyly nikdy biochemicky charakterizovány (sic!),
  3. nukleové kyseliny, které mají být jádrem viru, nebyly nikdy z těchto struktur získány (tj. nukleové kyseliny nebyly nikdy získány z konkrétní struktury, o níž se tvrdí, že je virem).

Nehybný obraz z elektronového mikroskopu nikdy nezobrazuje živý biologický proces. To, co člověk zkoumá pod EM, nemá vůbec nic společného s tím, co se děje v biologickém organismu člověka. Jakýkoli výsledek z laboratoře nemůže poskytnout absolutně žádné závěry o procesech v živém organismu.

Tyto anomálie nás doslova nutí provádět rozsáhlé kontrolní experimenty, což nás přivádí přímo k dalšímu bodu.

Vynechané kontrolní pokusy 

Mimo jiné jsme se písemně zeptali našich australských kolegů, zda provedli potřebné kontrolní experimenty, aby rozptýlili veškeré pochybnosti.

V našem článku „Písemně potvrzeno – ČÁST 3 – Vědci nemohou poskytnout důkazy o viru způsobujícím onemocnění“ [5] jsme dokumentovali naše dotazování předních australských virologů. 

Výsledek tohoto průzkumu byl ohromně upřímný a otevřel nám oči.

Nebyl proveden žádný z příslušných a povinných kontrolních testů. 

Písemný průzkum si můžete, vážení čtenáři, prohlédnout z tohoto zdroje [5]. 

Provedli australští virologové izolaci údajného „viru“ v čisté kultuře?

Souběžně s naším zpochybňováním kontrolních pokusů jsme zpochybňovali i nutnou izolaci viru, protože zastánci existence viru opakovaně tvrdili (dnes víme, že nepravdivě), že k ní v rámci publikace došlo. 

Otázky, které jim byly položeny, zněly:

  1. Ve svém článku uvádíte, že jste „extrahovali RNA pro sekvenování celého genomu izolátu viru“. Byla RNA extrahována z hustotního gradientu, při kterém se částice CoV páskují?
  2. Jaká je tato hustota a získali jste EM snímek, který ukazuje stupeň vyčištění? 
  3. Zobrazují EM snímky ultracentrifugované, sedimentované částice viru? A zobrazují snímky vyčištěný virus?

Odpověď australských virologů je upřímná a střízlivá zároveň.

Potvrdili, že materiál neodstřeďovali a že elektronmikroskopické snímky byly získány přímo z materiálu buněčných kultur.

Tento písemný průzkum lze v plném znění nalézt také na této adrese. [5]

To několikanásobně potvrdilo naše podezření:

  • Žádný virus nebyl izolován! 
  • Nebyly provedeny žádné kontrolní pokusy!
  • Takzvané „hroty“ mohly být způsobeny pouze sáhnutím do pytle s triky!

Pokud jste si to přečetli a pochopili a nyní se cítíte být Wirrologií (slovní hříčka, “zmatkologii”, pozn. překl.) uneseni – kdo by se divil? A máte pravdu!

Skutečnost, že se nikdy v historii nepodařilo prokázat virus způsobující onemocnění, by měla být konečně náležitě upřednostněna. 

Zaměření se na chybný základní předpoklad by nám ušetřilo staletí pouhého léčení symptomů a zbavilo by nás nekonečných diskusí. 

Odkazy na zdroje:

[1] Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia – PubMed (nih.gov)

[2] Trypsin – DocCheck Flexikon

[3] Caution in Identifying Coronaviruses by Electron Microscopy | American Society of Nephrology (asnjournals.org)

[4] https://docplayer.org/4939490-Arbeiten-mit-membranproteinen-rupert-abele.html

[5] Schriftlich bestätigt – TEIL 3 – Forscher können keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen – Telegraph (Australien)

Přidáno: Die Australischen Virologen erklärten uns, warum sie keine Kontrollexperimente durchführten

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 5. Června, 2022 Aby bylo možné propůjčit viru název „Corona“, měla by jeho podoba samozřejmě odpovídat tomuto označení a prezentovat se v odpovídajícím oblečení. Ale od začátku.  Australští virologové vynikají jako zdaleka nejpoctivější ze všech svých kolegů.  Jejich autoritativní studie o viru SARS-CoV-2, kterou mnozí příznivci…

Sdílet na sociální sítě