Dr. Saeed Qureshi: Peer review

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

25. července 2022

Přeložil: Vladimír Bartoš

Dávejte si pozor na praxi „peer-reviewed“. Toto slovo způsobilo vědě obrovské škody a veřejnosti přineslo nepředstavitelné (finanční a zdravotní) útrapy. Proces peer-reviewed je naznačován a propagován jako nezávislé přezkoumání nebo posouzení vědeckých tvrzení či publikací, což je nepřesné. Místo toho se jedná o recenzní řízení prováděné lidmi se stejnou odborností, zájmem a smýšlením, ať už se střetem zájmů, nebo bez něj – například kamarády. Rozhodně ne nezávislé nebo nestranné v žádném případě, jak se často předpokládá.

Často se například naznačuje, že v „recenzovaných“ časopisech jsou k dispozici desítky, ne-li stovky studií a publikací popisujících izolaci viru. Ve skutečnosti četné publikace vysvětlují postup nebo proces, ale nikde není k dispozici žádný izolovaný virus. Proto je každý, kdo žádá o vzorek izolovaného viru, považován za nezasvěceného (nikoliv za odborníka) neschopného porozumět „vědě“. Položená otázka se netýká vědy, ale vzorku izolovaného viru.

Je to jako ptát se na auto. Od tazatele se nikdy nevyžaduje, aby měl inženýrské vzdělání nebo pracovní zkušenosti v automobilovém průmyslu, aby mohl zkoumat nebo posuzovat/recenzovat výkon automobilu. Nejcennější recenze pocházejí od uživatelů vozidel, nikoli od výrobců automobilů nebo státních orgánů. Výrobci položky neposkytují recenze, ale reklamy. Bohužel v oblasti léků/farmaceutických přípravků poskytují recenze vývojáři výrobků (kolegové). Například virus existuje, způsobuje nemoc, PCR/antigen testuje virus a vakcíny fungují. Tato tvrzení uvádějí peers, nikoli uživatelé nebo jakákoli nezávislá třetí strana.

Každý, kdo se ptá na vzorky izolovaného viru, validační zprávu pro testy PCR/antigen, bezpečnost vakcín a účinnost testovanou proti viru, je považován za konspiračního teoretika nebo antivaxera. Je každý, kdo se ptá na dostupnost nebo výkonnost automobilů, považován za odpůrce automobilů nebo za odpůrce průmyslu? Jistěže ne, ale chytrý kupující nebo spotřebitel! Takový člověk chce auto, rád si ho koupí a rád se rozhoduje informovaně.

Na druhou stranu ve skutečnosti „vědci“, odborníci nebo kolegové  (nebo takzvaní „vaxerové“) v lékařské/farmaceutické oblasti nemají nic, čím by svá tvrzení doložili. Prostě jen skrytě lžou pod rouškou „odborných posudků“.

Pokud je tedy napříště něco prezentováno jako recenzované z hlediska pravosti, zejména v lékařských/farmaceutických oblastech, ignorujte to a zároveň si vyžádejte nezávislý audit nebo přezkoumání třetí stranou.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj 25. července 2022 Přeložil: Vladimír Bartoš Dávejte si pozor na praxi „peer-reviewed“. Toto slovo způsobilo vědě obrovské škody a veřejnosti přineslo nepředstavitelné (finanční a zdravotní) útrapy. Proces peer-reviewed je naznačován a propagován jako nezávislé přezkoumání nebo posouzení vědeckých tvrzení či publikací, což je nepřesné. Místo toho se…

Sdílet na sociální sítě