Corona_Fakten: Degenerace. Nebo hluboký pád Report24!

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

30. dubna 2022

V dnešní době si člověk téměř zvykl na záplavu dezinformací, kterými je nepřetržitě zaplavován. Existují však zdroje, které se zatím řadí k těm kritičtějším, a Report24 k nim rozhodně patří.

Dnes jsem však doslova ztratil řeč a jediné, co jsem mohl dělat, bylo usměrňovat svůj stále více se hromadící vztek.  

Je vlastně nepředstavitelné, jak málo obsahu může mít autor, který zaplňuje stránku za stránkou písmeny, aniž by měl sebemenší představu o tom, o čem píše. Konkrétně se obracím na vás, pane Willi Hubere z Report24, současníka, který si namlouvá, že musí svůj nekvalifikovaný mustr přenášet na masy. Člověk by snad ještě dokázal odpustit, že článek je velmi strohý. Ale skutečnost, že jste nám ukázal naprostou neznalost poté, co jsme vás zdvořile upozornili, že každý z vašich údajů je naprosto přitažený za vlasy, mě stále více přivádí ke ztrátě trpělivosti. To také volá po veřejném prohlášení a já tímto vyjadřuji svou nespokojenost!

Po více než 150 článcích a videích jen na našem telegramovém kanálu Corona_Fakten s více než 1000 vědeckými zdroji, speciálně financovaných kontrolních testech pod vedením Dr. Stefana Lanky, soudní případy na téma existence viru, několik vydaných knih v sérii „Současní svědkové“ a v neposlední řadě veřejná korespondence (společně od více než 200 institucí a virologů z celého světa), ze které jasně vyplývá, že nikdo nebyl schopen předložit důkaz o existenci viru a že chybí veškeré pokusy o kontrolu, byste měl být i Vy, pane Hubere, schopen pochopit, o co se jedná, ale to by vyžadovalo, abyste si udělal svůj domácí úkol! Každopádně MY ho máme!

O co konkrétně jde?

„Existují viry? Zbytečně kontroverzní téma v opozici Report24“ [1].

Krátce a bezbolestně teď pro vás, milí čtenáři, roztrhám tyto zmatené čmáranice a pak to půjde rovnou do koše!

Nejprve však poslední naléhavá prosba směrem k týmu Report24: 

Nemusí být pozdě! Vzpamatujte se! Buďte průkopníky! Mýlit se není ostuda, ale tvrdošíjně trvat na tvrzeních, která byla již dávno vyvrácena, již v minulosti způsobilo obrovské škody a bude je způsobovat i nadále v nepředstavitelném rozsahu, pokud nebudou přijata protiopatření. Všechna vaše prohlášení foukají vítr do plachet takzvaným virologům a podporují WHO a spol. v realizaci jejich nelidského pandemického plánu!!!!. [2]

Zpráva Report24

„Teorie o tom, že by viry neexistovaly, známe a studujeme velmi pečlivě. Na základě všech dostupných údajů a úvah je nepovažujeme za pravděpodobné ani významné.“

Odpověď Corona_Fakten

Po prověření vašich zdrojů zcela souhlasíme s tím, že jste se rozhodně nezabýval teorií ani fakty, které jsme zveřejnili, jinak byste se nemohl dopustit tak závažných chyb. Stačilo by 5 minut výzkumu z vaší strany! 

Jinými slovy, vodíte své čtenáře za nos! To je řádek od řádku stále zřetelnější. Je také zklamáním, že nebyl učiněn žádný pokus kontaktovat ani samotného Dr. Stefana Lanku, ani náš tým Corona_Fakten, ani např. Samuela Eckerta, aby si vaše tvrzení předem ověřil a vyslechl argumenty protistrany. Je to součást seriózní žurnalistiky, a proto se ani trochu nelišíte od profesionálních veřejnoprávních pisálků!

Zpráva Report24

„V opozici proti celosvětovému šílenství Corony je snadné propadnout zoufalství a duševně zabloudit. Možná nás ale takové teorie mají odradit od smysluplného odporu a odvést naši pozornost. Možná si z těchto argumentů něco vezmete…“

Odpověď Corona_Fakten

Z tvých komentářů a odkazů na zdroje jsme mohli vyčíst, že jsi se skutečně vydal velmi zcestnými cestami, přinejmenším v tomto tématu, ale o tom za chvíli…

Zpráva Report24

„Je naprosto nepravděpodobné, že by se tisíce vědců po celém světě nechali unést čirým výmyslem. Je to nepravděpodobné zejména proto, že v mnoha zemích včetně Ukrajiny probíhá výzkum biologických zbraní na bázi virů. Tyto biologické zbraně se nejen vyvíjejí, ale také testují. Pokud se má civilnímu výzkumu nedůvěřovat, je třeba uznat, že mnohamiliardové vojenské rozpočty by nikdy neplynuly bez viditelných výsledků.“

Odpověď Corona_Fakten

Jak si jako kritické médium můžete hrát na to, že není možné, aby se desetitisíce lidí spletly, mě velmi irituje a udivuje – jistě máte „kritický“ kanál jen proto, že se právě na ožehavé téma Corony probudilo velké množství lidí a začali se ptát…?

Pane Hubere z Report24, mluvíte o tzv. konsensu. Konsensus však není věda, ale ideologie, dogma a fikce.

Konsensus je shoda názorů.

Vědecký konsenzus budí zdání objektivity. Ale to není nic jiného než většina vědců, kteří mají stejný názor!

Je naprosto v pořádku, že neznáte všechny odpovědi na některé otázky. Ale hloupost, konkrétně neznalost či agnózie, zde dosahuje bodu, kdy by vysoce vzdělaný člověk s akademickým titulem mohl být klidně povýšen na „idiota“. Mezi empirickým poznáním, tj. epistémé, a gnózí je obrovský rozdíl.

Takzvaní „inteligentní“ lidé jsou ti, kteří tvrdí, že jedí moudrost po lžičkách, ačkoli se sami nikdy nepustili do hledání odpovědí na tato témata (s vynaložením času a úsilí), ale spíše bez přemýšlení přejímají poznatky od jiných. To je součástí jejich pýchy. 

Konsensus je nesmysl!

Je možné, aby se mýlily statisíce vědců, pokud každý z nich zakládá svou práci na jediném nezpochybnitelném předpokladu! O to horší je, že v tomto případě o samotném základním předpokladu pochyboval i jeho „objevitel“ a označil jej za čistě spekulativní.

Chybná interpretace, s níž se věřilo, že byl zjištěn virus (tzv. cytopatický efekt), se projevila 10. 12. 1954, kdy byla Johnu Franklinu Endersovi udělena Nobelova cena za dlouholetou chybnou interpretaci kolem podezření na virus dětské obrny. Díky Nobelově ceně z 10. 12. 1954 se však jeho spekulace (cytopatický účinek byl specifický pro virus) o podezření na virus spalniček, publikovaná 1. 6. 1954, stala přes noc vědeckým faktem, o němž se dodnes nepochybuje. V tomto kontextu je pochybnost nejdůležitějším vědeckým přikázáním a pravidlem, jak se vyhnout chybným interpretacím a jak rozpoznat a napravit existující omyly.

Podrobně si to můžete přečíst a ověřit ve zdroji [3].

Je vědecké, když statisíce vědců ignorují důležité kroky důkazů a ignorují tak pravidla vědecké práce? 

Ne, samozřejmě že ne!

Pokud se tedy ve Reportu24 odvoláváte na vědu, pak to dělejte, a ne to jen předstírejte!

Nad tvrzením, že „výzkum biologických zbraní“ je dobrý k prokázání virů způsobujících nemoci, jen kroutím hlavou.

Mohl byste, Willi Hubere, vysvětlit logiku tohoto argumentu? To, že na něco „zřejmě“ vyhodíte miliardy, má snad dokazovat, že je to skutečné nebo prokázané? 

Protože za to někoho platíte, musí to být také vědecké a účelné?

Velmi by nás zajímaly důkazy o tom, kolik peněz kam šlo. Stačí se podívat na biliony peněz daňových poplatníků vyhozené na „boj proti rakovině“. Na jejich plody čekáme ještě dnes! 

Je chybou tvrdit, že přesně víte, kde se nacházíte, aniž byste měli sebemenší představu o tom, na čem jste.

Začněte prosím od premisy a nedopouštějte se nadužívané logické chyby uvažování v kruhu, jak jsme to zde zažili v přímém přenosu.

Opět pomalu a pro pořádek: Vědecké je to, co je pozorovatelné, měřitelné a reprodukovatelné. Věda je proces, který podléhá konkrétním pravidlům. Virologie se tak řadí mezi pseudovědy, protože nedodržuje základní pravidla vědecké práce.

Souhrnně lze říci, že vědecká práce zahrnuje následující tři kritéria:

A.) Každé vědecké tvrzení musí být ověřitelné, srozumitelné a vyvratitelné.

B.) Pouze v případě, že vyvrácení vědeckého tvrzení pomocí zákonů argumentace, logiky a případně kontrolních experimentů nebylo úspěšné, lze tvrzení označit za vědecké.

C.) Každý vědec je povinen si svá tvrzení sám ověřovat a zpochybňovat.

Tato základní logická pravidla, která jsou stanovena i Německou výzkumnou nadací (DFG) [4] a jsou závazná pro všechny, nedodržel ani jeden z virologických protagonistů. 

V publikacích o údajných virech způsobujících onemocnění jsou a byla všechna tři kritéria pošlapána!

Mezi známé výmluvy pro tento nepochopitelný přístup patří: 

1. „… kontrolní experimenty by byly příliš nákladné a nebyly by financovány…“

Zdroj: Viz strana 9 výše uvedeného protokolu z jednání u Zemského soudu v Ravensburgu. 

2. „… Kontrolní experimenty nebyly záměrem a obsahem našeho úkolu…“ 

Zdroj: Viz kompletní e-mailová korespondence mezi RKI a námi.

3. „… v původním popisu měly být provedeny kontrolní zkoušky…“ 

Viz zdroj, bod 2.

4. „… provedli jsme některé z kontrolních experimentů, došli jsme k podivným výsledkům a byli jsme zmateni a nevěnovali jsme jim další pozornost…“ 

Zdroj: korespondence s francouzskými virology, která bude brzy zveřejněna na stránkách Corona_Fakten. 

Nerespektování vědeckých pravidel nám tu křičí do tváře!

Nejde jen o sebeklam a klamání druhých – je to podvod, když vidíte, že tyto „postavy“ dokonce přidávají do svých buněčných kultur enzymy, jako je trypsin [11], aby vytvořily charakteristické „hroty“! 

Pane Hubere, začněte číst nejen titulky a abstrakty publikací, ale také metodickou část!

Zpráva Report24

„Myslíte si, že profesor Bhakdi je blábolící idiot?

Navíc, když říkáte, že žádné viry neexistují, říkáte tím také, že velikáni jako profesor Bhakdi, profesor Haditsch a mnozí další, kteří jsou v opozici uznáváni za svou celoživotní práci a nasazení, nejsou ve skutečnosti kompetentní vědci, ale pomlouvační idioti. Zasvětili totiž svůj život výzkumu a boji proti virům a nemocem, které způsobují. Opravdu si na základě svých vlastních schopností věříte, že toto zjištění učiníte?“

Odpověď Corona_Fakten

Použít vaše vlastní slova na adresu pana Bhakdiho bychom rozhodně nepoužili. Nesporným faktem však zůstává, že profesor Bhakdi a spol. nemohou sami poskytnout důkaz o viru způsobujícím onemocnění, v tomto případě SARS-CoV-2. Osobně jsme se ho a dalších osob ptali na důkazy a zveřejněné kontrolní experimenty.

Z jeho odpovědi však bylo možné vyvodit pouze to, že buď studie sám nečetl, nebo jejich obsahu nerozuměl. Autor studie, na kterou se Bhakdi odvolává, nám totiž sám písemně potvrdil, že v jeho práci nebyl izolován žádný virus a že nebyly prováděny žádné kontrolní pokusy. [5] 

Totéž bohužel platí i pro další „světlé osobnosti“ patřící do kritického spektra, jako je profesorka Ulrike Kämmererová. Tvrdila[6], že virus byl izolován ve vědecké publikaci Číňana „Wenjie Tan et. al“. I toto tvrzení je prokazatelně nepravdivé, jak nám písemně potvrdil sám autor „Wenjie Tan“. Žádný virus nebyl izolován, viz zdroj [7]. 

Stejně jako v případě Prof. Bhakdiho, i v případě Prof. Ulrike Kämmererové je třeba předpokládat, že buď studii nečetla/nepochopila, nebo neví, co je to vlastně izolát viru. Přesto nadále tvrdí, že virus byl dokonale prokázán. 

Může mi prosím někdo pomoci a vysvětlit mi motivaci výše zmíněných vědců držet se vyvrácených tezí, když se i autoři – a měli bychom jim věřit – shodují, že k žádné izolaci nedošlo?

Snadno zde rozpoznáme opakující se vzorec všech takzvaných kritiků, kteří pokračují v pohádce o viru, aniž by zpochybnili …

Důvěryhodnost Bhakdiho, Kämmerové a spol. se tak nevyhnutelně snižuje na NULU, pokud jde o tvrzení o důkazu existence SARS-CoV-2, je mi líto. Bhakdiho bezradnost se odráží v naší e-mailové korespondenci[5] s ním a je charakteristická pro „virology“, kteří vidí, že by se zbavili svých základů, kdyby k tématu přistupovali poctivě a nestranně. Nejde však o omyl jednoho nebo mnoha lidí, ale o nebezpečné důsledky pro společnost, které z těchto zásadně chybných předpokladů vyplývají.

Přejděme však v textu k vyvrácení bodů pana Hubera v článku Report24.

K objasnění by stačilo několik minut výzkumu na našem kanálu nebo osobní dotaz.

Náš kontakt je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je uveden v každém příspěvku. 

Již tisíce lidí s námi navázalo dialog a položilo nám otázky, ale velká „kritická“ média kupodivu nikdy nezvládnou tento jednoduchý klik?

Jak důležité je pro tyto pány objasnit tuto nejvýbušnější otázku otázky existence viru? Zřejmě inklinující k nule, ale jaký to má potom smysl…?

Zpráva Report24

„V civilním výzkumu bylo zkoumáno několik virů, které byly věrohodným a srozumitelným způsobem propagovány a také potírány pomocí mnoha různých metod. Jak profesor Bhakdi často vysvětloval, funguje to zejména u geneticky stabilních virů, které se v průběhu desetiletí nemění. Patří mezi ně například spalničky, příušnice a zarděnky – všechny viry, proti kterým může být očkování velmi dobré a úspěšné. „

Odpověď Corona_Fakten

To je jednoduše nesprávné. Ani jeden z tvrzených virů způsobujících onemocnění nebyl v civilním výzkumu dohledatelně prozkoumán mnoha různými metodami. 

Ale protože jsme v orwellovském neologismu roku 1984, bota je na druhé noze: až do roku 1951/52 virologové pevně věřili, že virus je toxický protein nebo enzym, který jednak přímo rozvíjí svůj toxický účinek, jednak se v těle množí, šíří a navíc se může přenášet mezi lidmi a zvířaty.

Medicína a věda tuto myšlenku v roce 1951 opustila, protože se nikdy nepodařilo ani prezentovat podezřelé viry pomocí elektronové mikroskopie, ani provést potřebné kontrolní experimenty.

Bylo třeba připustit, že i z rozkladu zdravých zvířat, orgánů a tkání vznikly identické zbytky, které původně dostaly název „virus“. 

V podstatě tak virologie vyvrátila sama sebe a rozmetala své základy.

Tuto významnou historickou událost si prosím dobře zapamatujte, protože příkladně ilustruje, jak bylo možné skutečně vystopovat falešnou stopu provedením kontrolních experimentů, aby bylo možné v budoucnu nasměrovat výzkum slibnějšími směry.

Právě tyto kontrolní pokusy jsou v současné době opět opomíjeny, ačkoli o tom byly výslovně informovány odpovědné osoby ve vládě a na spolkovém ministerstvu zdravotnictví, stejně jako desítky virologů na odpovědných místech. 

Nyní je na vás, abyste se rozhodli, jaký význam přikládáte provádění kontrolních experimentů.

Ke studiu tohoto historického aspektu doporučujeme následující četbu:

Prof. Karlheinz Lüdtke, Max Planck Institute for the History of Science, Early History of Virology, Special Paper 125, 89 stran, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999 [8].

Zde se ukazuje, že až do roku 1953 si všichni virologové a vědecká komunita uvědomovali a byli si vědomi, že všechny složky, které byly dosud interpretovány jako virové částice, se při kontrolních pokusech ukázaly být zbytky mrtvých tkání a buněk.

K dnešnímu dni, 29.4.2022, jsme písemně oslovili více než 200 virologů a institucí po celém světě a obdrželi jsme od nich písemné potvrzení, že nikdo nemá izolát viru a ani jeden z nich neprovedl nezbytné kontrolní testy, které by odstranily veškeré pochybnosti. [9] [10]

O zdroji profesora Bhakdiho, který vy, pane Hubere z Report24, velmi rád citujete, se nemusím více rozepisovat, to jsem již učinil výše.

Prof. Bhakdi, stejně jako všichni ostatní, kteří nikdy nezkoumali otázku existence samotných virů, se dopouští falešných předpokladů a zabředávají do absurdních a potenciálně nebezpečných nepravdivých tvrzení. 

Je jen logické, že pokud neexistují viry způsobující onemocnění, nemohou existovat ani hroty proteinů koronavirů, kterými si mají viry razit cestu do buněk (tzv. „malé ručičky“, o kterých profesor Bhakdi stále mluví). Proto pro takové bílkoviny s hroty nemůže existovat RNA nebo DNA. Existují typicky lidské proteiny, které se nacházejí v každém člověku a které se podobají spike proteinům vynalezenými virology. 

Pokud začnete u lidí očkovaných vakcínou Corona hledat „spike proteiny“, není překvapením, že podobné bílkoviny najdete všude. Pro očkovatele slouží jako důkaz, že genové vakcíny Corona fungují, a pro kritiky Corony podporuje hypotézu, že imunitní systém by na podzim (ADE) začal řádit proti všem očkovaným lidem, když by se vrátily „přirozené“ viry Corona a zkrotily by imunitní systém cytokinovou bouří.

Co však věřící i kritici korony přehlédli, je fakt, že proteiny podobné spike proteinům se stejně často vyskytují i u neočkovaných lidí – ale protože se kontrolní pokusy neprovádějí, zůstává tato skutečnost veřejnosti skryta!

Protein spike je také pouze konstrukt, který odkazuje na (neexistující) základ „virového“ konstruktu. Když stavíte dům, dbejte na to, aby měl pevné základy. Nikdy by nikoho nenapadlo postavit budovu na základech ze vzduchu, že?

Nyní, když byla teorie genů a také teorie buněk zcela vyvrácena, nemohou údajné geny ve vakcínách Corona způsobit žádné genetické poškození našeho údajného genetického materiálu. Naše chromozomy jsou od přírody ve stavu neustálé změny a přestavby, a proto nemohou být staticky ukotvenou dědičnou substancí.

Toxické ingredience, nanočástice, jsou primárně zodpovědné za škody rychle způsobené genovou vakcinací! V tomto ohledu lze dát zcela jednoznačně za pravdu, že jde o zavádějící tvrzení o genetické modifikaci vakcínami a údajně očekávané řádění imunitního systému, které by v budoucnu ohrožovalo očkované. To se zcela jistě nestane a odráží se to i ve statistikách úmrtí.

Zpráva Report24 

„Patří mezi ně například spalničky, příušnice a zarděnky, což jsou všechno viry, proti kterým může být očkování velmi dobré a úspěšné. „

Odpověď Corona_Fakten

V zájmu stručnosti a pikantnosti se na tomto místě budu zabývat pouze spalničkami, abych ukázal, že se Report24 vůbec neobtěžoval ověřit svá vlastní tvrzení. Umožňuje však nahlédnout do jejich vlastního modu operandi, který se ani v nejmenším neliší od oprávněně odsuzovaných mainstreamových médií a někdy nechává stranou propracovaný výzkum. Říká se tomu regurgitace.

Nejsilnější argument

proti tvrzení, že spalničkové viry jsou dobře prozkoumány a že by očkování proti nim pomohlo, svědčí fakt, že i u soudu – tedy z úřední povinnosti – bylo konstatováno, že neexistuje jediný vědecký důkaz o existenci spalničkového viru (sic!).

Takzvaný proces s virem spalniček přinesl několik senzací, které však byly do dnešního dne nepochopeny, ignorovány, zamlčovány a potlačovány jak mainstreamovými, tak kritičtějšími médii. 

Zde jen stručně uvedu hlavní ověřitelné body, každý si je může prohlédnout v našem shrnujícím článku pod zdrojem [12], kde jsou také všechny screenshoty a zdroje.

  1. Soudem jmenovaný znalec profesor Podbielski do protokolu potvrdil, že žádná z publikací o viru spalniček neobsahuje potřebné kontrolní testy, které by vyvrátily jakékoli pochybnosti.
  2. Soudem jmenovaný znalec, profesor Podbielski, do protokolu potvrdil, že autoritativní studie o viru spalniček od Johna F. Enderse, na níž jsou založeny všechny další práce, nepředstavuje spolehlivý vědecký důkaz existence viru spalniček způsobujícího onemocnění.
  3. Znalecké posudky (laboratorní výsledky) provedené pro pokus s virem spalniček, které měly vyvrátit účinek falešně přisuzovaný virům, cytopatický účinek, a znalecký posudek na stanovení porovnání nukleových kyselin potvrdily, že virologové si nevšimli své chybné interpretace vynecháním kontrolních pokusů.
  4. RKI také nebyl schopen poskytnout žádný důkaz, ba co hůř, poskytl největší důkaz, že místo s „viry spalniček“ pracoval se zcela normálními složkami života a buňkami.
  5. RKI není schopen předložit žádnou vědeckou publikaci, která by bezchybně prokázala výskyt viru spalniček! Písemně potvrdili, že sami neprováděli žádný výzkum existence virů a neprováděli ani žádné kontrolní pokusy.
  6. a mnoho dalšího.

Druhý nejsilnější argument 

lze nalézt v samotných statistikách očkování proti spalničkám, které i slepému napoví, že očkování samo o sobě nikdy nebylo k ničemu. Což je samo o sobě naprosto logické – kde není virus, nemůže proti němu fungovat žádné očkování!

Všechny tyto statistiky jsme probrali v našem článku 

„Mýtus o očkování: statistiky“ [13].

Dáte si malé sousto?

Statistiky spalniček v Německu ukazují úplně jiný obrázek, než se obyvatelstvu vždy předkládá.

Ad Obr. 43: Jako důvod nutnosti očkování proti spalničkám jsou uváděny zejména závažné komplikace spalniček, které vedou k úmrtí. V době zavedení očkování se však počet těchto komplikací již dávno výrazně snížil. Odborníci na očkování tak naskočili do již dlouho rozjetého vlaku.

V roce 1900 bylo v Německém císařství, které mělo přibližně 56 milionů obyvatel, zaznamenáno téměř 13 000 úmrtí na spalničky. V SRN se srovnatelnou populací bylo ještě v roce 1962, tedy rok předtím, než bylo k dispozici první očkování proti spalničkám (inaktivovaná vakcína), zaznamenáno 140 úmrtí. To znamená pokles přibližně o 99 % – a to zaručeně bez očkování! Inaktivovaná vakcína, která byla k dispozici v roce 1963, se však v Německu vůbec nepoužívala. Poté, co byla v roce 1973 k dispozici první živá vakcína, doporučila nově svolaná Stálá očkovací komise (STIKO) poprvé očkování proti spalničkám. Do té doby však počet úmrtí – bez očkování – klesl na 30 (tj. pokles o 99,9 % oproti roku 1900).

Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud u nás stále oficiálně dochází k jednomu úmrtí ročně na spalničky, očkování s tím nemá vůbec nic společného. Ale ani „virus spalniček“!

Nejslabší argument 

je neustálé propukání spalniček i u „očkovaných“ lidí a prokázaná přítomnost tzv. „protilátek“.

Více než 35 studií potvrzuje: Vysoká míra proočkovanosti nemůže zabránit propuknutí spalniček!

Z více než 35 analyzovaných studií jasně vyplývá, že vysoká míra proočkovanosti vůbec nepomáhá zabránit propuknutí spalniček. 

Vyloučení neočkovaných je vědecký nesmysl a nehoráznost.  

A je čas šířit informace místo strachu! Fakta místo „odborných názorů“!

Prvních 9 studií již bylo pro čtenáře shrnuto.

Zdroj [14] 

Zpráva Report24 

„Byl SARS-CoV-2 izolován a namnožen?

Střetávají se dva názory na SARS-CoV-2. Zaprvé se zdá, že na světě neexistují žádné izolované, replikovatelné viry tohoto typu. Na druhou stranu mnoho institutů tvrdí pravý opak. CDC v únoru 2020 prohlásilo, že virus izolovalo a rozmnožilo.“

Odpověď Corona_Fakten

Hned na začátku je třeba říci, že je známo již osm žádostí adresovaných CDC, ve kterých CDC samo potvrzuje, že nemá k dispozici izolát viru, viz zdroj [15]. 

Pane Hubere z Report24, ve svém prvním tvrzení o izolaci SARS-CoV-2 odkazujete na stránku CDC, aniž byste si přečetl informace, které tam najdete!

Odkaz nevede přímo na vědeckou publikaci, ale pouze na přehled. 

Samotná stránka CDC uvádí:

„Jedním z důležitých způsobů, jak CDC podpořilo celosvětové úsilí o studium a poznání SARS-CoV-2 v laboratoři, bylo pěstování viru v buněčných kulturách a zajištění jejich široké dostupnosti. Vědci a lékaři mohou virus získaný z této práce využít ve svých studiích.“

První důležitá informace z věty:

„pěstování viru v buněčné kultuře“

Jasně se píše, že jedním z nejdůležitějších způsobů bylo „pěstování viru v buněčné kultuře“. „Pěstovat něco v kultuře“ není totéž jako izolace, tj. oddělení od všech ostatních složek. 

Podívejme se dále:

Samotné CDC níže odkazuje na svou vlastní vědeckou publikaci. 

„Sars-CoV-2 těžkého akutního respiračního syndromu od pacienta s koronavirovým onemocněním, Spojené státy“,

která pojednává o izolaci a charakterizaci tohoto vzorku viru.

Ani tuto studii jste nečetl, pane Hubere z Report24, a já vám ukážu proč.

Hned na začátku studie se uvádí:

„Nový koronavirus, těžkého akutního respiračního syndromu (SARS-CoV-2), byl identifikován jako zdroj epidemie zápalu plic v čínském Wuhanu na konci roku 2019 (1,2).“

Zde je uveden odkaz na následující zdroj:

„Nový koronavirus od pacientů se zápalem plic v Číně, 2019“.

První autoritativní publikace autorů CCDC (A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019) o výsledcích jejich výzkumu „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019“ neuvádí žádné seskupení případů s atypickou pneumonií („pacient s pneumonií neznámé příčiny“). Uvádějí, že nalezené pacienty lze rozdělit do „klastrů“, tedy skupin se společnými znaky. Společným rysem byla více či méně častá návštěva velkoobchodu s mořskými plody ve Wuhanu. O tom, jak malá byla skupina pacientů s atypickým zápalem plic, svědčí skutečnost, že CCDC odebralo stěry a tekutiny z dolních cest dýchacích pouze čtyřem pacientům, aby u nich hledalo známé i neznámé patogeny.

V této studii, která je považována za směrodatnou, se v části Diskuse uvádí: 

„naše studie nesplňuje Kochovy postuláty“. 

Kromě toho autoři „Wenjie Tan et. al.“ písemně potvrdili, že virus neizolovali.

Zpět ke studii CDC:

V části „Metoda“ „Buněčná kultura, limitní ředění a izolace viru“ je to zdokumentováno takto:

Zde se projevuje chybný výklad, protože: 

Pouze otrávené buňky opičích ledvin vyvolaly tzv. cytopatický účinek, který, jak bylo popsáno v našem úvodním článku a ve speciálně financovaných kontrolních pokusech [3][16], nelze přičítat viru. 

Ve studii nebyla provedena negativní kontrola, která by zajistila, že „potenciálně infekční agens“ nebo krátké genové sekvence, z nichž je později sestaveno genomové vlákno deklarovaných virů, již nejsou přítomny ve výchozím materiálu, opičích ledvinových buňkách a použitých chemikáliích a živných roztocích. Za pozorované změny interpretované jako virové a za uvolnění krátkých genových sekvencí, z nichž je později výpočetně konstruován virový genom, by mohly být zodpovědné jak samotné vnesené látky, tak tyto látky interagující s buněčným materiálem, nebo tyto látky samotné, nebo všechny společně se vzorkem z nemocné tkáně.

Zveřejnili jsme výsledky laboratoře, kterou si objednal Dr. Stefan Lanka, aby se s nimi všichni mohli seznámit, kde je srozumitelně vysvětleno a pro každého reprodukovatelné, že tento efekt není specifický pro virus, ale je způsoben samotným experimentálním uspořádáním. Výsledky laboratoří si můžete přečíst ve zdroji [16].

(odkaz na cz verzi zde, pozn. překl.)

V části nazvané „Sekvenování celého genomu“ je zřejmé, že se nepodařilo izolovat virus a sekvenovat genom od konce do konce, ale pouze odebrat 37 párů bází z nepurifikovaných vzorků pomocí sond PCR. To znamená, že se skutečně podívali na celých 37 z přibližně 30 000 párů bází, které jsou údajně genomem neporušeného viru. Těchto 37 segmentů pak vložili do počítačového programu, který doplnil chybějící páry bází.“

Jinými slovy, sekvenování viru SARS-CoV-2 bylo provedeno na základě předpokladu a libovolného závěru.

V části Výsledky se uvádí následující odstavec:

„Proto jsme zkoumali schopnost viru SARS-CoV-2 infikovat a replikovat několik běžných buněčných linií primátů a lidí, včetně buněk lidského adenokarcinomu (A549), lidských jaterních buněk (HUH 7.0) a buněk lidských embryonálních ledvin (HEK-293T). Kromě buněk Vero E6 a Vero CCL81 [opičí buňky]. … Každá buněčná linie byla inokulována s vysokou multiplicitou infekce a vyšetřena 24 hodin po infekci. U žádné z buněčných linií nebyl pozorován CPE s výjimkou buněk Vero [opice], které 24 hodin po infekci narostly na více než 10 na 7. mocninu. Naproti tomu buňky HUH 7.0 a 293T vykazovaly pouze mírnou virovou replikaci a buňky A549 [lidské] byly nekompatibilní s infekcí SARS CoV-2.“

Co tato formulace vlastně znamená a proč je pro virologickou komunitu tak odhalující? Když se virologové snaží odhalit infekci, mají k dispozici tři možné „hostitele“ nebo modely, na kterých mohou testovat …

„Třetí metodou, kterou virologové používají k prokázání infekce a patogenity – a na kterou se spoléhají nejvíce – je inokulace roztoků, o nichž tvrdí, že obsahují virus, na různé tkáňové kultury. Jak jsme vysvětlili v našem úvodním článku, tento účinek (cytopatický účinek CPE) není vůbec specifický pro virus, ani nebylo nikdy prokázáno, že by taková inokulace usmrtila (lyzovala) tkáň, pokud není tkáň nejprve vyhladovělá a otrávená.“

Šokující na výše uvedené citaci [časopis CDC] je to, že virologové pomocí svých vlastních metod zjistili, že roztoky, o nichž se tvrdí, že obsahují SARS-CoV-2 – a to i ve vysokých koncentracích – NEBYLY, opakuji, NEBYLY infekční pro žádnou ze tří lidských tkáňových kultur, které testovali. Jednoduše řečeno to znamená, že se podařilo prokázat, že tento „nový koronavirus“ není pro člověka infekční! Je infekční pouze pro ledvinové buňky opic, a to pouze tehdy, když se do směsi přidají dvě silná léčiva (gentamicin a amfotericin), o nichž je známo, že jsou pro ledviny toxická.“ 

Zpráva Report24 

„Ostatní izoláty (výběr).

V červenci 2021 udělila Austrálie cenu za výzkum za studii „Izolace a rychlé sdílení nového koronaviru 2019 (SARS-CoV-2) od prvního pacienta s diagnózou COVID-19 v Austrálii“. Tento projekt podle ní izoloval a sekvencoval virus a včas ho zpřístupnil vědcům z celého světa.“

Odpověď Corona_Fakten

Opět je zřejmé, že vám, pane Hubere z Report24, chyběla jakákoli iniciativa, abyste si ověřil, zda jsou vaše tvrzení předkládaná potomkům správná. 

Úplně by stačilo, kdybyste nás kontaktoval osobně, pravděpodobně bychom vám odpověděli do hodiny a ukázali, že autoři této studie osobně písemně potvrdili, že žádný virus neizolovali a že také neprováděli žádné kontrolní pokusy. 

Ve 3. díle našeho seriálu „Písemně potvrzeno – výzkumníci nemohou poskytnout důkaz o viru způsobujícím onemocnění“ [9] jsme zveřejnili právě tuto korespondenci, aby všichni naši čtenáři viděli černé na bílém, že tito výzkumníci nedodrželi vědecká pravidla a navíc byli natolik upřímní, že to otevřeně přiznali. 

Odpověď autorů:

„Extrakce nukleové kyseliny byla provedena na izolátu získaném z infikovaných buněk. Tento materiál nebyl odstředěn, tj. nebyl přečištěn pomocí sacharózového gradientu, aby se získal hustotní pás jako takový. EM snímky byly získány přímo z materiálu buněčných kultur“.

Opět vidíme černé na bílém potvrzení, že nemáte izolát, ale pouze směs „infikovaných“ buněk. A jak již všichni víme, nejedná se o izolovanou strukturu ve smyslu pojmu izolát (tj. oddělenou od všech ostatních složek). 

Podotýkáme, že tento materiál nebyl odstředěn, a proto neexistuje elektronový mikrofotograf izolované struktury. 

Na náš dotaz ohledně 5 zmíněných kontrolních experimentů nemohli předložit jedinou zdokumentovanou kontrolu.

Přečtěte si, prosím, třetí část našeho článku [9]:

Kromě toho se můžete sami přesvědčit v tomto zdroji [9], s jakým odůvodněním se Australané vzdali kontrolních pokusů. 

Opět jsme svědky vašeho neprofesionálního novinářského přístupu, pane Hubere!

Plynule se přidáváte k Bhakdiům, Wodargům a Kämmerům tohoto světa a jste také vinni tím, že ze strachu a nevědomosti stále klamete lidi. Podporují příběh o virech způsobujících nemoci, čímž také nahrávají WHO, nevládní organizaci financované a kontrolované světovými superbohatými lidmi. A která plánuje všemocnost nad budoucími pandemiemi, jimž pak budeme všichni na celém světě vystaveni, v dobrém i zlém – to opravdu chcete, pane Hubere?

Zpráva Report24 

„Další studie z Japonska z března 2020 rovněž uvádí izolaci viru: „Enhanced isolation of SARS-CoV-2 by TMPRSS2-expressing cells“.

V EVA – Evropském virovém archivu – mohou oprávněné osoby zakoupit izolované viry SARS-CoV-2 pro výzkumné účely – v nabídce je přibližně 30 různých variant.

V tomto seznamu důkazů lze pokračovat donekonečna, navíc existují různí specializovaní prodejci, kteří nabízejí virové kultury k prodeji.“

Odpověď Corona_Fakten

Abych nikoho nenudil, nebudu se znovu podrobně zabývat studií z Japonska, protože i ta navazuje na předchozí publikace, které jsme již podrobně rozebrali pod zdrojem [17], a odvolává se na tzv. cytopatický efekt, který je virology mylně interpretován jako specifický pro virus. 

Kontrolní experimenty, které jsme zadali v několika laboratořích, vedly k jedinému závěru: že tento efekt je způsoben samotným experimentálním uspořádáním. K přečtení zde [16].

Studie z Japonska neobsahuje žádné kontrolní pokusy, přestože je to vědecky závazné. Číňanům se pravděpodobně věřilo. Nebezpečný omyl, protože v čínském původním popisu chybí, a co hůř, k žádné izolaci nedošlo. Publikované údaje Číňanů nelze reprodukovat [17][18]. Tolik k vašemu tvrzení, pane Hubere, že izoláty virů lze přece jen koupit. Vyvráceno. Pokud již vědci v žádné publikaci na světě nenalezli jediný izolovaný virus, automaticky to vylučuje tvrzení, že lze izoláty virů koupit!

Je třeba dodat, že Mike Adams, který má vlastní laboratoř, ověřil, zda tyto zakoupené „izoláty“ jsou skutečně izoláty. 

V dokumentu Corona Committee Ad-Hoc 15 ze dne 17.8.2021 [19] odhalil svá zjištění, z nichž vyplývá, že tyto údajné izoláty rozhodně nejsou izoláty, a dokonce to říká i prodejní popis produktu.

Zpráva Report24

„V opozici se držme ověřitelných faktů.“

Odpověď Corona_Fakten

Přesně tak. Pravdivá slova, pane Hubere!

Začněme kontrolními pokusy, které jsme provedli pod vedením Dr. Lanky namísto RKI a spol. a jejichž analýzy několika laboratoří vědecky nade vší pochybnost prokázaly, že všechna tvrzení o virech způsobujících onemocnění byla mylná. 

Veškeré laboratorní výsledky cytopatického účinku a genetických studií lze nalézt pod zdroji [20] [16]. 

Nelze opomenout, že virologové, stejně jako přední světové instituce (RKI, CDC, NAVI, CCDC) neprovedli/nedokumentovali žádné kontrolní pokusy a nesplnili tak svou vědeckou povinnost.

Zpráva Report24

„Zabývat se vedlejšími tématy uprostřed všech těchto skutečných existenčních hrozeb nikomu neprospěje…“

Odpověď Corona_Fakten

Opět pravdivá slova, pane Hubere!

Až na to, že zde zaměňujete jeden drobný detail. Vedlejším problémem není existence viru, ale všechny ostatní problémy. 

Ústředním problémem, který může s okamžitou platností zastavit všechna opatření, jako je očkování, testy, masky, karanténa atd., stejně jako budoucí deklarované pandemie, je otázka existence viru, vše ostatní jsou pouze symptomatické léčby, které nikdy nemohou pomoci vyléčit tento nemocný systém. 

I když se podaří zvítězit nad takzvaným „očkováním“, z klobouku se dá v mžiku vyčarovat nové a my se budeme točit v kruhu a budeme po zbytek života vydáni na milost a nemilost tomuto „shora“ diktovanému představení s kladivem a tancem. Záleží na chuti tahounů. 

Všechny vedlejší linie obcházejí zásadní kritiku a automaticky tak stabilizují narativ o virech způsobujících nemoci, čímž neustále dláždí cestu k diktatuře zdravotnictví s přísným omezením svobody. 

Postavit se v předvečer celosvětové pandemické smlouvy a ohlášeného celosvětového povinného očkování a zneužít vysokého dosahu Report24 a tvrdit, že otázka důkazů o viru je vedlejší válečná show, mi připadá jako majitel domu, který při požáru domu brání hasičům v přístupu na ulici a tvrdí, že voda se přeceňuje, že teď jde o práva občanů, že se musíme bavit také o výstavbě domů a cenách pozemků…. 

Zpráva Report24

„Nenechme se nikým vodit za nos, zůstaňme kritičtí…“

Odpověď Corona_Fakten

Tak tedy, pane Hubere, jdeme na to! Na co čekáte?

Přestaňte čtenáře obtěžovat vědecky neudržitelnými virovými pohádkami a položte si otázku, kdo z toho všeho nakonec profituje!

Ztratili jste schopnost logického myšlení? Nebo jste prostě ignorant? Nebo jste jedním z příjemců? Stačí se zeptat …

Report24 a vy jste se svým článkem diskvalifikoval a nyní se připojil k nekonečné řadě těch, kteří přenášejí pověry o virech do odporu proti očkování nebo odmítají informovat o výhradně člověkem vytvořených virech. 

Ztratili jste svůj jedinečný prodejní argument a měli byste požadovat kousek povinného poplatku GEZ, jako ARD, ZDF a jim podobní… nebo snad už od nich něco dostáváte? 

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 30. dubna 2022 V dnešní době si člověk téměř zvykl na záplavu dezinformací, kterými je nepřetržitě zaplavován. Existují však zdroje, které se zatím řadí k těm kritičtějším, a Report24 k nim rozhodně patří. Dnes jsem však doslova ztratil řeč a jediné, co jsem mohl…

Sdílet na sociální sítě