Alec Zeck: Moje odpověď na článek Steva Kirsche „Pokud viry neexistují, jak to, že je vidíme?“

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Přečtěte si, prosím, Virovou výzvu, kterou nabízí Cowan a kol.

Nejprve bych rád ocenil Steva za jeho ochotu jít proti proudu a odhalit mainstreamový narativ kolem vakcín COVID. Má zásadní podíl na zvyšování povědomí o podvodném chování CDC, FDA, dalších vládních agentur a farmaceutického průmyslu, stejně jako na zvyšování povědomí o neúčinnosti a nebezpečí kolem vakcín COVID. Ve skutečnosti jsme s ním natočili skvělý díl podcastu HFFH. Ještě více mě těší, že se Steve nadále dotýká otázek kolem virologie. Ať už je to jeho záměr, nebo ne, rozdmýchává oheň pod svými čtenáři, aby se na toto téma podívali blíže. Při čtení komentářů ke Stevovým příspěvkům je to jasné.

Za druhé, pokud jde o Stevovu „sázku“ na virologii: Cowan a spol. nabízejí výzvu Virus Challenge, která je nejlepším způsobem, jak vyřešit debatu o virech a zároveň se držet nestranné vědy. (CZ verze výzvy ZDE) Vřele doporučuji, aby si tuto výzvu každý sám přečetl. Je to logický, nezaujatý a vědecký přístup, který vychází virologii vstříc ve snaze dokázat tvrzení, že viry existují jako částice způsobující nemoci.

Když už jsme u toho, rád bych se vyjádřil ke zbytku Stevova článku.

Komentář ke Stevovu článku

Nejprve Steve začíná svůj článek těmito obrázky „virů“:

Tyto obrázky pocházejí z této publikace, který cituje několik dalších prací, které tvrdí, že „izolovaly“ viry nebo „objevily“ nové viry. Jak se dalo očekávat, tyto články používají stejné pseudovědecké postupy, o kterých jsme již obšírně psali (pro kontext viz začátek naší prezentace) a existuje nespočet příkladů (o kterých také píšeme v naší prezentaci) morfologicky nerozlišitelných částic nalezených u lidí, kteří v dané chvíli nebyli nemocní a/nebo byli negativně testováni na takzvaná „virová“ onemocnění. Zde je jeden příklad. Opět existuje několik dalších.

Tímto přejděme k prvnímu Stevovu bodu týkajícímu se „vědy“:

„Jak věda funguje: je na nich, aby prokázali, že jejich nová hypotéza je lepší než současná pracovní hypotéza. To se jim nepodařilo. Současná pracovní hypotéza je, že viry existují. Odpovídá 100 letům pozorování. Pokud chcete tvrdit, že je špatná, musíte ukázat, že vaše NOVÁ hypotéza vysvětluje stávající data lépe než stará hypotéza. Tak funguje věda. Je na Cowanovi a spol., aby ukázali, že současná hypotéza je pro vysvětlení pozorování nedostatečná a že by měla být nahrazena jejich novou vylepšenou hypotézou, která pozorování lépe odpovídá. Toto břemeno nikdy nesplnili. Je to směšně snadné: stačí, aby ukázali, že posledních 100 let publikovaných prací o virech vysvětluje s větší pravděpodobností jejich hypotéza. Žádné nové experimenty nejsou potřeba.

Problém je v tom, že nenabízejí alternativní hypotézu, která by odpovídala pozorovaným datům stejně dobře nebo lépe než současná hypotéza! Nemají nic.“

To je omyl obrácení důkazního břemene. Dovolte mi to vysvětlit.

Důkazní břemeno leží na těch, kdo tvrdí, že viry existují. Je na nich, aby prokázali své původní tvrzení, bez ohledu na to, kolik lidí věří, že viry existují. Tvrdit, že důkazní břemeno je na nás, abychom dokázali, že neexistují, je podobné, jako kdybychom někomu říkali, aby dokázal, že jednorožci neexistují, nebo že Santa Claus neexistuje. Nelze dokázat neexistenci. Ti, kdo tvrdí něco pozitivního, musí své tvrzení dokázat. Chápu, že z pragmatického hlediska je užitečné poskytnout protimluv k existujícímu falešnému, neprokázanému paradigmatu. Zastánci teorie terénu to udělali opakovaně – jak v naší nedávné prezentaci, tak i jinde. Nicméně ti z nás, kteří žádají zastánce virologie, aby prokázali své původní tvrzení, nejsou povinni „ukázat, že naše NOVÁ hypotéza vysvětluje stávající data lépe než stará hypotéza“. Steve tvrdí, že „tak věda funguje„. Ne, takhle věda nefunguje. Vědecká metoda je jasná:

Překlad:

 1. Pozorování jevu
 2. Alternativní hypotéza
  1. Nezávislá proměnná (předpokládaná příčina)
  2. Závislá proměnná (pozorovaný účinek)
  3. Kontrolní proměnné
 3. Nulová hypotéza
 4. Test/experiment
 5. Analýza pozorování/údajů
 6. Potvrzení/nepotvrzení hypotézy

Máme tu tedy přírodní jev – lidé onemocní příznaky nemoci.

Hypotéza je v podstatě taková, že příčinou jsou submikroskopické patogenní částice zvané „viry“, které se přenášejí mezi lidmi. Virologie se nedostala ani ke kroku 2, protože nemá jasně definovanou nezávislou proměnnou (NP), která by prokazatelně existovala v přírodě. Virologové předpokládají, že v tekutinách nemocného hostitele je přítomen virus (co by NP), aniž by kdy prokázali, že se virus v tekutinách skutečně nachází. Pak tyto tekutiny smíchají s několika dalšími látkami (mnoho matoucích proměnných), což vyvolá účinek, a tvrdí, že příčinou byl virus, jehož existence nebyla nikdy prokázána. Oxfordský slovník definuje pseudovědu jako „soubor souvisejících názorů o světě, které jsou mylně považovány za založené na vědeckých metodách“. Virologie se vědeckou metodou neřídí. Jak bylo uvedeno výše, nemůže se vlastně vůbec rozběhnout, protože nemá jasně určenou nezávislou proměnnou, která je pravděpodobně nejdůležitější součástí – věc, o které si myslíte, že je příčinou pozorovaného jevu. Virologie je tedy z definice pseudověda. A to se ani nedotýkáme absence řádných kontrol a všech neprokázaných předpokladů v této oblasti. Pokud se já a ostatní mýlíme, prosím, jasně formulujte, jak se virologie drží vědecké metody.

Moje poslední výtka k tomuto bodu je následující: nejenže virologie vůbec nedodržuje vědeckou metodu, ale i samotná myšlenka nakažlivých nemocí je zcela neprokázaná. V podstatě každý pokus, který se snažil prokázat nákazu přirozenou a rozumnou cestou, ukázal opak. Aby bylo jasno, existují studie, které tvrdí, že nákazu prokazují, ale já tvrdím, že rozbití lebky opice a nalití toxických látek nebo vstříknutí do žaludku laboratorní krysy mimo její přirozené prostředí nejsou přirozené, rozumné prostředky. Tento bod důkladně probíráme v naší prezentaci asi v 90. minutě.

Takže ještě jednou, na co se Steve odvolává, když říká, že to „odpovídá 100 letům pozorování“? Že lidé onemocní? Lidé, kteří onemocní ve stejném prostoru? Viz 2 snímky níže z naší prezentace, které zahrnují mnoho možností, co způsobuje vznik příznaků:

Prakticky všichni jsme byli indoktrinováni, abychom věřili v myšlenku virů a nákazy, takže samozřejmě budeme hledat její potvrzení, když onemocníme, a budeme ignorovat stovky – možná tisíce – jiných věcí, které způsobují, že onemocníme. Činí naše víra v to, že viry způsobují nemoci, objektivně pravdivou? Ne. Ale co se stane, když se tato neprokázaná představa smíchá s nocebo efektem a vojenskou propagandou založenou na strachu? Katastrofa. A sakra, dokonce i CDC uznává vliv strachu/úzkosti na zdravotní výsledky, protože tato studie ukazuje, že druhým nejsilnějším rizikovým faktorem úmrtí spojeným s COVID byly poruchy spojené se strachem/úzkostí.

Přejděme k dalšímu Stevovu bodu:

„Nedokáží vysvětlit ani jednoduchý případ, kdy jeden člen rodiny onemocní COVID a pak najednou stejnou nemocí onemocní i další lidé ve stejné domácnosti. Žádné z jejich vysvětlení (a nabízejí stovky možných příčin) nedokáže vysvětlit ani tento jednoduchý příklad. Chtějí, abyste věřili, že jedinečné sekvence genů pocházejí z 5G nebo z limonády. Je neuvěřitelné, že je lidé skutečně berou vážně.“

Steve poukazuje na příznaky nemoci – zažité mezi více než 2 lidmi – jako na „důkaz“ viru. Pokud tvrdíte, že X existuje a způsobuje Y, pak musíte nejprve dokázat, že X existuje, a jasně prokázat, že způsobuje Y. Steve v podstatě říká: „X existuje a způsobuje Y. Y je přítomno, proto X existuje.“ Přesněji řečeno, Steve říká: „Viry existují a způsobují příznaky nemoci (nedokázané tvrzení). Příznaky nemoci jsou přítomny v mé domácnosti, proto viry existují.“ Jedná se o tvrzení vyplývající z chybného závěru (affirming the consequent fallacy).

A ano, naše další vysvětlení naprosto mohou vysvětlit jev, kdy dva nebo více lidí onemocní ve stejném prostoru. Viz výše uvedené obrázky.

Právě zde je důležité rozebrat redukcionistické myšlení, které nenápadně propaguje alopatie a zastánci infekční teorie. Jsme komplexní fyzické, duchovní, emocionální, energetické, elektrické, chemické a biologické bytosti s miliardami vstupů a výstupů jedinečných pro náš vlastní život. Tvrdím, že symptomy nemocí pravděpodobně vznikají v důsledku několika faktorů, které jsou jedinečné pro jednotlivce – někdy jedinečné pro rodiny a někdy jedinečné pro komunity. Co Steve jí? Jaké je Stevovo domácí prostředí? Jaké jsou jeho názory? Jak spí? Jaké léky užívá? Jaké doplňky stravy? Jaká je jeho úroveň stresu? Jaké toxiny jsou přítomny v jeho prostředí? O tom můžeme spekulovat celý den. Nad tím by se měl zamyslet Steve a všichni, kdo čtou tento článek a mají vztah ke zkušenostem, které Steve popsal.

A konečně, neznám nikoho, kdo by tvrdil, že takzvané „jedinečné“ genové sekvence pocházejí ze limonády nebo 5G. To je jasný klam, tzv. strawman fallacy. Věřím však, že limonády a 5G jsou zdraví škodlivé, a existuje několik zajímavých epidemiologických studií, které korelují účinky 5G s COVID. Nechci se však dostat do redukcionistické pasti a tvrdit, že 5G „způsobuje“ COVID. Je to pouze další toxin v našem prostředí, který může vyvolat příznaky onemocnění.

Jdeme dál…

Jak jsou lidé klamáni, aby si mysleli, že věda funguje tak, jak ONI tvrdí. Místo toho jsou klamáni, aby si mysleli, že když tvrdí, že „nebyla izolována žádná částice viru“ na základě slovníkové definice izolace (namísto virologické definice), že je to důkaz, že viry neexistují. Dále požadují, aby izolované částice byly použity k infikování „testovacích subjektů“, což jsou, jak předpokládám, laboratorní zvířata. Ale je to lidský virus. Tak proč ho testujeme na laboratorních zvířatech? Nebudeme schopni získat souhlas IRB s infikováním lidí. A infikovat lidi je obtížné a k dosažení úspěchu by bylo potřeba obrovské množství virionů; velmi pravděpodobně více virionů, které lze úspěšně nasbírat a uchovat pro experiment. Ještě horší je, že vyžadují, aby každý pokusný subjekt měl identickou nemoc. Virologie nic takového nevyžaduje. Moje žena a já jsme úplně jiní. Máme odlišný imunitní systém. Já jsem muž, ona žena. Máme rozdílnou imunitní historii. Máme různé zdravotní problémy. Ona nejprve dostala COVID a ztratila chuť. Já jsem to od ní převzal a chuť jsem neztratil. Takže to dokazuje, že virologie neexistuje?!?! A konečně další nemožná výzva. Virus izolovaný z testovaných subjektů musí být identický s původními částicemi. Mohu vám zaručit, že to nikdy není pravda. Tento virus mutuje u každého a každý dostane mnoho mutací. Kdyby virus in=virus out, jak tvrdí, neexistovaly by vůbec žádné varianty. Jejich výzva je tedy založena na pohádkovém světě, že virologie funguje tak, jak si oni myslí. Oni virologii nerozumějí, a tak se dopouštějí těchto začátečnických chyb.“

„Jak jsou lidé klamáni, aby si mysleli, že věda funguje tak, jak ONI tvrdí, že funguje.“ Steve má naprostou pravdu, i když ne tak, jak si myslí. Opět platí, že vědecká metoda je křišťálově čistá. Vaše domnělá – troufám si říci údajná – příčina musí být prokázána, že v přírodě existuje, a to způsobem, o němž tvrdíte, že existuje, předtím, než přistoupíte k experimentu, jehož celým účelem je zjistit, zda právě tato věc je příčinou, či nikoli. To je věda. To je založeno na vědecké metodě. Odvolávání se na autoritu není důkaz. Odvolávání se na tradici není důkaz. Klamné názory nejsou důkazem.

Definice izolace podle Websterova slovníku: „oddělit od jiné látky tak, aby se získala v čistém nebo volném stavu“.

Steve má opět pravdu – virologická verze izolace neodpovídá definici izolace, kterou znají prakticky všichni mimo malý obor virologie. Virologická definice izolace zní asi takto: „Vezmeme vzorek soplů od nemocného člověka, o kterém předpokládáme, že obsahuje virus, smícháme ho s DMEM, amfotericinem B, gentamicinem, trypsinem, fetálním telecím sérem, minimálním živným médiem atd. na opičí ledvině“. Hlubší souvislosti tohoto pseudovědeckého postupu opět naleznete v naší prezentaci.

Takže aby bylo jasno, protože virologie vyvinula svou vlastní, zcela opačnou definici „izolace“, my ostatní ji musíme bez pochybností přijmout? Co když se nedrží vědecké metody ani logiky? Záleží na tom? Doufám, že ano. Dokonce i John Franklin Enders, muž, který tento postup vyvinul, uznal, že přesně stejný cytopatický efekt (efekt, který virologové prohlašují za „důkaz“ existence i patogenity) byl vyvolán bez přítomnosti jakéhokoli vzorku soplu (který údajně obsahuje virus).

Posledních několik vět je jak zavádějící tvrzení, tak reifikační klam v jednom. Jednak přisuzuje vlastnosti (potřebné množství viru a myšlenku, že viry „mutují“) něčemu, co nebylo prokázáno, a jednak předpokládá existenci něčeho, co neexistuje. Virologové přicházejí s několika výmluvami, proč nelze viry izolovat a virologie se nemůže držet zdravé logiky i vědecké metody. Jednou z nejčastějších, kterou zde používá Kirsch, je, že „v tekutinách není přítomno dostatečné množství viru, aby jej bylo možné izolovat/vyčistit přímo ze vzorku, a není jich přítomno dostatečné množství, aby se účinně replikovaly příznaky onemocnění u zdravého hostitele“.

Aby bylo jasno: máme věřit, že tyto patogenní, nemoc způsobující částice existují v tekutinách nemocného hostitele, ale není jich „přítomno dost“ na to, aby způsobily onemocnění u jiných osob v kontrolovaných experimentech? To považují za pravdivé a zároveň tvrdí, že viry volně cestují vzduchem, dopadnou na povrch, přežívají tam až 2-3 dny, dostanou se do těla, vniknou do těla, dostanou se do buňky, proniknou do buňky, unesou buněčný mechanismus a zahájí replikační proces, který zahltí tělo a je vylučován ven prostřednictvím této osoby, kde se stejný proces znovu opakuje? A když tuto neprokázanou představu a její do očí bijící rozpory zpochybníme, řeknete, že „nerozumíme virologii, takže dělají tyhle začátečnické chyby“?

Jdeme dál…

Stevův další bod:

Proč neuvádějí žádné testy pro SVOU hypotézu? Všimli jste si, že nemají vůbec žádný test, který by potvrdil, že jejich náhradní hypotéza je pravdivá? Jejda! Drobné nedopatření! Test pro jejich hypotézu je jednoduchý: odpovídá pozorováním za posledních 100 let lépe než současná hypotéza. To se jim vůbec nedaří.“

Opět je na nich, aby prokázali své původní tvrzení. Naše hypotéza je v podstatě nulovou hypotézou – viry nezpůsobují nemoci. Ale i to je nepřesné, protože abyste vůbec mohli mít platnou hypotézu a nulovou hypotézu, musíte prokázat, že věc, o které si myslíte, že je příčinou, skutečně existuje. Opět platí, že virologie se s tím nemůže ani rozloučit. Samozřejmě nemáme žádný test, který by prokázal správnost našeho postoje, protože nelze dokázat negativní hypotézu.

Také naprosto souhlasím s tím, co zde Steve naznačuje – je třeba provést další výzkum jiných vysvětlení, proč lidé onemocní ve stejném prostoru. Je však pravděpodobné, že tento typ výzkumu získá finanční prostředky? Není žádným tajemstvím, že farmaceutické společnosti mají velký vliv na to, co se publikuje v lékařských časopisech. Jak obtížné by bylo získat finanční prostředky na sérii studií, které by doslova rozvrátily většinu alopatické medicíny, která se do značné míry opírá o existenci virů? Bylo by recenzní (peer reviewed) řízení skutečně nestranné? Jak by se mocní, kteří se spoléhají na naši věčnou nemoc, cítili, kdyby se to dozvěděla veřejnost? Pro další kontext bych rád připojil tyto dva citáty šéfredaktorů prestižních lékařských časopisů:

Překlad:

Richard Horton:

„Argumenty hovořící proti vědě jsou jasné: velká část vědecké literatury, možná polovina, může být jednoduše nepravdivá. Věda, sužovaná studiemi s malou velikostí vzorků, nepatrnými výsledky, neplatnými exploračními analýzami a do očí bijícími střety zájmů, spolu s posedlostí sledovat módní trendy pochybné důležitosti, se obrátila směrem k temnotě.“

Marcia Angell:

“Již není možné věřit většině publikovaných klinických výzkumů ani se spoléhat na úsudek důvěryhodných lékařů či autoritativní lékařské pokyny. Tento závěr, k němuž jsem pomalu a neochotně dospěla během dvou desetiletí, kdy jsem pracovala jako redaktorka časopisu New England Journal of Medicine, mě nijak netěší.”

Přejděme k poslednímu bodu, kterým se budu zabývat…

Sečteno a podtrženo: Víte, o co jde. Pokud není JEJICH experiment proveden podle JEJICH specifikace s použitím JEJICH soudců, pak je virologie podvod. Jejich experiment podle specifikace není možné provést, protože byl navržen tak, aby selhal z důvodů, které jsem právě uvedl. Je to naprosto neupřímná výzva, jejímž cílem je oklamat veřejnost. Stejný reklamní trik provedli, když podali žádost o informace o svobodném přístupu k informacím na CDC, v níž žádali o izolovaný virus. Chtějí, abyste zavrhli více než 100 let vědeckých studií, které jsou všechny v souladu s „teorií viru“, protože nemohou najít experiment, který by splňoval jejich požadavky. Takto věda nefunguje. Věda je „nejlepší přizpůsobení“ hypotézy údajům. Jejich hypotéza, že pozorovaný účinek způsobily „jiné věci“, je směšná.“

Nežádáme, aby byl experiment proveden podle našich požadavků s našimi soudci. Opět žádáme, aby virologie dodržovala vědeckou metodu. Žádáme, aby obor virologie, na jehož základě došlo v posledním roce ke každému tyranskému opatření, prokázal svá tvrzení. Opět platí, že důkazní břemeno leží na těch, kdo kladné tvrzení předkládají, nikoli naopak. A toto pozitivní tvrzení způsobilo ve světě spoušť.

Žádosti Christine Masseyové o informace o svobodném přístupu k informacím po celém světě mají daleko k „reklamním trikům“. Velmi jasně ukazuje, že instituce po celé Zemi nemohou poskytnout důkazy, které se drží vědecké metody ohledně existence virů.

Steve se neustále odvolává na „více než 100 let vědeckých studií“. Opět – kde? Jaké studie se řídí vědeckou metodou? Kde je důkaz o existenci virů? Kde je důkaz o nákaze? Dovolte mi použít analogii, abych to trochu objasnil:

Jsem dítě. Od chvíle, kdy jsem byl schopen si věci představit, mi bylo řečeno, že Santa Claus existuje. Nespočet věcí v mém okolí potvrzuje (nebo reifikuje) jeho existenci, mimo jiné všechny kreslené filmy, filmy, obrázky a příběhy, napůl snědené cukroví a mléko na Štědrý den ráno, kousky vousů nalezené v krbu, dárky pod stromečkem, aplikace na sledování saní Santa Clause, kterou sleduji na Štědrý den. To všechno znamená, že Santa Claus skutečně existuje, že? Že ano?

Odpověď samozřejmě zní „ne“. Santa Claus je příběh, pohádka, pojem. Navzdory mnoha věcem, které potvrzují Santovu existenci, navzdory milionům dětí, které v něj „věří“, Santa Claus ve skutečnosti neexistuje. Vidíme viditelné „efekty“, o kterých se tvrdí nebo se věří, že je způsobil Santa, ale Santa není skutečný.

Takže když Steve volně odkazuje na „více než 100 let studií“, pochopte, že studie jsou irelevantní, pokud jsou jejich základy postavené tzv na vodě.

SHRNUTÍ

Shrnuto, oceňuji Steva za jeho práci při odhalování podvodů s vakcínami COVID. Steve je v tomto prostoru relativně nový a „probudil se“ takříkajíc nedávno. Upřímně doufám, že bude pokračovat v hlubším pátrání. Výzva týkající se virů, kterou nabízí Cowan a další, je rozumná, nezaujatá a vědecky podložená.

Několik odborníků v poslední době opustilo virologickou loď – jmenovitě Dr. Lee Merritt a Dr. Mike Yeadon (odvolání se na autoritu, vím). To je však významné, protože oba byli ochotni odložit své předsudky o virologii – tzn. značnou část své kariéry, aby odhalili pseudovědu a neprokázané předpoklady v jejím základu.

Virologové předpokládají, že v tekutinách, které jsou předkládány buněčné kultuře (vedle DMEM, fetálního hovězího séra, amfotericinu B/gentamicinu atd.), je přítomen virus, a předpokládají, že virus v sopli způsobuje cytopatický účinek buňky.

Nikdy nezjistili, že virus je přítomen v tekutinách nemocného hostitele, za prvé, a za druhé, nikdy neodebrali zmíněný virus z tekutin a nepředložili jej zdravému hostiteli, aby zjistili, zda způsobuje onemocnění.

Pseudověda je cokoli, co se neřídí vědeckou metodou, ale tvrdí, že je vědecké. Virologie se vědeckou metodou neřídí, a přitom o sobě tvrdí, že je vědecká.

Tato otázka je nesmírně důležitá, protože každá část oficiálního narativu COVID a veškerá následná tyranie má tento obor ve svém základu. Uzavírání, sociální distancování, roušky, experimentální vakcíny, mandáty, zavírání podniků, ztráta pracovních míst, těžká deprese, ekonomické dopady, cenzura, centralizace moci, zvýšená vládní kontrola, segregace, diskriminace, škodlivé nemocniční protokoly, zbytečná smrt a každá další část oficiálního vyprávění o COVID-19 spočívá na bedrech zcela neprokázaného konceptu patogenních virů způsobujících onemocnění, které se přenášejí z člověka na člověka.

Pojďme se nyní dostat ke kořenům, abychom mohli usilovat o nové, skutečné pochopení skutečné podstaty zdraví a nemoci. Doufejme, že Steve se k nám v tomto úsilí připojí. To ukáže až čas.

-Alec

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Přečtěte si, prosím, Virovou výzvu, kterou nabízí Cowan a kol. Nejprve bych rád ocenil Steva za jeho ochotu jít proti proudu a odhalit mainstreamový narativ kolem vakcín COVID. Má zásadní podíl na zvyšování povědomí o podvodném chování CDC, FDA, dalších vládních agentur a farmaceutického…

Sdílet na sociální sítě