Northern Tracey: Co se dělo v Corona komisi

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš 

Dobrá, dobrá, chystala jsem se napsat vlastní kritiku toho, co se dá popsat jen jako masakr na dlouho očekávaném „setkání“ mezi Fuellmichovým týmem a týmem Lanka/Kaufman. Ale pak mi předložil německou kritiku můj přítel John Blaid, který se ptal, jestli bych ji nechtěla přeložit. Vlastně ano, chtěla bych. Zabralo mi to celou noc a je tam napsáno všechno.

Upřímně řečeno, bylo by jednodušší napsat ji sama od začátku, ale hejho, tady ji máte. Nezmiňuje se o čistě komediálním překladateli, který odváděl vynikající práci, aby Lanka zněl jako idiot, to musíte slyšet, abyste tomu uvěřili.

Mohl to být okamžik, který změní dějiny, místo toho to byla komediální fraška.

Takže si to přečtěte a plačte (nebo se smějte), záleží na vás.

Příslušná část jednání je na tomto videu, abyste viděli, o co jde –

https://odysee.com/@DrAndrewKaufman:f/CoronaInvestigativeCommitteeHearsDrStefanLankaAndDrAndrewKaufman:b

Původní německý článek:

https://telegra.ph/Quoten-Kritiker-02-06

Můj překlad „Vyšetřovatelé“ nebo „strážci brány“ -.

Dodatek – zeptala jsem se Jamese McCumiskeyho, co by se podle něj mělo přeložit jako Quota Critics, a John se zeptal Deana Brause a jeho vysvětlení znělo, že quoten se špatně přepsalo do quota a znamená rating, takže v tomto kontextu Ratings-Critics znamená, že lidé jako Fuellmich se více starají o svůj rating než o skutečné důkazy. James a já jsme to uzavřeli jako ekvivalent „Gatekeepers“. Takže jsem to zde přeložila několika různými způsoby.

Moje kamarádka a kolegyně překladatelka Natasha Tauberová přišla s názvem – Vědci nebo mediální děvky, které předstírají, že jsou kritici. Mediální děvky je taky docela přesné.

Devadesáté zasedání[1] bylo netrpělivě očekáváno četnými věrnými diváky a fanoušky výboru Corona, protože téma slibovalo výbušný materiál.

Poprvé a konečně!!! bylo ohlášeno společné pódium Dr. Wolfganga Wodarga, Dr. Stefana Lanky a Dr. Andrewa Kaufmana. Wow! Jestli tohle není vzrušující, tak co je?

A tak mezitím sledovalo přímý přenos, který trval přes 6 hodin, celých 30-40 000 diváků – zájem byl srovnatelný se zápasem Ligy mistrů!

Vždyť nešlo o nic menšího než o otázku existence viru! A s tím samozřejmě souvisí naděje, že se konečně podaří získat vědecké důkazy o tom, zda jsou viry patogenní, nebo ne – a pak bude možné celou frašku ukončit fakty a právní podporou!

To, co se pak publiku dostalo, však ve své absurditě nemohlo být překonáno a předložilo pozorným současným svědkům otevření očí par excellence – na stříbrném podnose.

Téměř s jistou melancholií si uvědomuji, že se potvrdilo podezření, které různé strany již dlouho chovaly. To, že „Corona Committee“ se zdá být jakousi částečnou kritikou, protože komise zjevně neměla nejmenší zájem na tom, aby se těmi nejelementárnějšími poznatky vyvrátila existenci virů, natož aby pravděpodobně dokázala plandemii rychle ukončit.

S údivem čteme na internetových stránkách výboru Corona v části Často kladené otázky:

„Zavázali jsme se k nezávislé, transparentní a na důkazech založené analýze.“

Jejda. Ale na nedostatek důkazů o viru způsobujícím onemocnění se … zapomnělo?

Pokud někdo předstírá, že je kritický, ale nesleduje to ve vší důslednosti a jen do té míry, jakou mu dovolují limity jeho agendy, zaslouží si označení „gatekeeper“. Jeho chování je snadno prokouknutelné a projevuje se osobními útoky na druhou osobu nebo ji vystavuje posměchu – tím spíše – když je druhá osoba schopna poskytnout mnohem vhodnější vysvětlení a důkazy.

Proto si celý Corona výbor a každý, kdo úmyslně ignoruje fakta a zahaluje se do mlčení, nezaslouží nic jiného než být nazýván gatekeeperem!

Nyní položím několik otázek, abych ilustroval, co by se zde mohlo pokazit a kdo vlastně sabotuje jakoukoli reálnou šanci na konečné ukončení této pandemie:

 • Proč nikdo z protagonistů nebyl schopen citovat žádnou publikaci, která by se držela vědeckých pravidel pro odhalení viru způsobujícího nemoc? (viz zveřejnění části naší korespondence, zde si každý může udělat obrázek černé na bílém) [3].
 • Proč komisi, zejména její právníky, zřejmě nezajímá skutečnost, že Dr. Stefan Lanka již provedl a publikoval několik kontrolních pokusů na SARS-CoV-2 ve švýcarských laboratořích, které vyvracejí tvrzení všech virologů? (to se týká i mylně označeného „virového“ (chybně) interpretovaného cytopatického účinku v laboratoři, čistě fiktivní konstrukce virového genomu, který ve skutečnosti neexistuje, a v neposlední řadě i důkaz, že jakýkoli virový genom lze zkonstruovat ze surových sekvenčních dat zveřejněných Číňany). [4] [5]
 • Proč se nikdo z výboru Corona nezajímá o případ viru spalniček, který v roce 2016 vyhrál Dr. Stefan Lanka a který byl světovým unikátem? (1. občanský senát BGH potvrdil rozsudek Vyššího zemského soudu ve Stuttgartu (OLG) ze dne 16. února 2016. Soudem jmenovaný znalec Prof. Dr. Dr. Podbielski výslovně uvedl na straně 7 v horní části protokolu [6] na základě dotazu rozhodujícího soudu potvrzuje, že autoři neprovedli žádné kontrolní pokusy. Dr. Stefan Lanka již provedl nezbytné a povinné kontrolní pokusy v procesu s virem spalniček. Mezi ně patří i cytopatický efekt v buňkách opičích ledvin, který byl virology nesprávně interpretován jako virový a který není způsoben předpokládaným virem, ale samotným experimentem. Dále je to porovnání sekvencí nukleových kyselin. Dr. Stefan Lanka do něj včleňuje vědecký důkaz, že publikovaná „genová sekvence“ viru spalniček se ve skutečnosti skládá z mentálně sestavených fragmentů zcela normálních buněčných komponent. Tyto fragmenty vznikají ve stále větší míře, když jsou buňky ve zkumavce usmrceny. K naprosto stejným závěrům nezávisle na sobě dospěly dvě renomované laboratoře, včetně největšího a předního světového genetického institutu)[7][8][9].
 • Proč výbor Corona vůbec nezajímá, že korespondence, kterou jsme již zveřejnili s profesorem Bhakdim, profesorkou Reißovou a celým virologickým výzkumem ve Švýcarsku, včetně jeho pracovní skupiny Corona, jim vystavila vysvědčení o nedostatečnosti? Ano, dokonce přiznali své nevědecké počínání [3] a pokračovali, že nemohou poskytnout žádný důkaz o SARS-CoV-2 a NEMAJÍ vlastní izolát údajného viru způsobujícího onemocnění (jak dříve tvrdil nebo předpokládal prof. Tanner) …
 • Proč Wodarg a jeho tým ignorují více než 150 dotazů, které Christine Masseyová zaslala vládám a jejich institucím po celém světě, zda mohou poskytnout vědecké důkazy o SARS-CoV-2 – jak se ukázalo, nikdo toho ve skutečnosti nebyl schopen ? [10]
 • Proč vlastně nikdo nepotřebuje 1,5 milionu eur? Nebo je to stále málo? Náš fond Isolat Truth Fund garantuje vyplacení této částky virologovi, který předloží vědecký důkaz existence viru corona, včetně zdokumentovaných kontrolních pokusů všech kroků, které byly podniknuty k jeho prokázání? [11]
 • Proč Výbor pro Coronu všechna tato zjištění téměř dva roky zametal pod koberec, přestože Viviane Fischerová se s Dr. Lankou setkala a hovořila s ním již před více než rokem a my jsme Dr. Reineru Füllmichovi napsali dopis s nabídkou podpory žaloby a Výboru pro Coronu? Ten to odmítl s odůvodněním, že se nechce zabývat otázkou existence viru. Navzdory zdrcujícímu důkaznímu břemenu? Nemělo by to právníka velmi zajímat?
 • Proč Dr. Wodarg nadále trvá na tom, že virus existuje, přestože ani on, ani Prof. Bhakdi (s nímž je v neustálém kontaktu) na požádání nepředložili důkaz? [3]
 • Proč Dr. Wodarg podle svého vlastního vyjádření na 90. zasedání výboru Corona prohlásil, že se dříve nezabýval publikacemi Dr. Stefana Lanky a Andrewa Kaufmana? Neměl to udělat, pokud měl alespoň malou jiskřičku zájmu o konečné objasnění otázky existence viru? [1]
 • Proč komise připouští nepravdivá tvrzení Dr. Wodarga, aniž by je podrobila kritickému přezkoumání – opravdu se zde díváme na one-man show, nebo na skutečnou satiru?
 • Proč se výbor Corona již více než rok zdráhá přijmout všechny nabídky ke konstruktivní diskusi s námi?
 • Proč výbor Corona volí mnohem krkolomnější a méně produktivní cestu útoku na PCR test, aby odstranil důvody pro budoucí pandemie – proč nezačne hned odspodu, s prokázanou nevědeckostí virologie, která se již nabízí na talíři? (v našem článku jsme již vysvětlili, proč útok na PCR test nestačí) [12].

A nyní se dostáváme k nejzajímavějšímu aspektu:

 • Proč všichni odmítli provést povinné a předepsané kontrolní pokusy společně v laboratoři na náklady Dr. Lanky, natočit je, zdokumentovat a následně zveřejnit? 

A teď buďme upřímní: Jak můžete něco takového vážně odmítnout, pokud předstíráte zájem o pravdu a máte v srdci alespoň špetku vědeckého kodexu cti? Dokonce i z toho hlediska, že přísně vzato je úspěch nevyhnutelný – viz kontrolní pokusy v procesu s virem spalniček. Veškerá příprava již byla provedena!

A proč píšeme tento článek až teď???

Otázka je naprosto oprávněná, ale snadno zodpověditelná! Téměř dva roky jsme se snažili se všemi zúčastněnými vstoupit do konstruktivní a cílevědomé diskuse, ale ta nebyla druhou stranou dodržena ani po slibech a dohodách.

Každý, kdo si vzpomene na starý postup používaný při kritice HIV/AIDS, kdy známý kritik jménem profesor Duesberg používal pseudokritiku, odvádějící pozornost od zásadní kritiky, že HIV nebyl nikdy izolován (důkaz nebyl dodnes předložen), aby udržel narativ o viru při životě. V současné době se ocitáme v déjà vu. Jen aktéři jsou jiní. Interakce doktora Wodarga spolu s jeho vrozenou tvrdohlavostí mu brání v získání důležitých poznatků – a je otázkou, zda ví, jak tím poškozuje celé hnutí.

Pokud jde o téma AIDS, podařilo se potlačit osvětu působením zcela konkrétních „hráčů“. Proto se s Covidem ocitáme v jakési opakující se smyčce. Od dob HIV měl každý vědět, že ani PCR test, ani žádný jiný test nemají žádný význam. . .

Nejenže se Dr. Wodarg v den 90. zasedání choval podivně, ale celá prezentace a postup působily jaksi „zinscenovaně“.

Což možná není mnohým známo: Wodarg, Bhakdi a Reiß nám na schůzce předem slíbili, že budou později ochotni spolu s námi diskutovat na téma vyvrácení tvrzení o existenci viru, pokud budeme o otázce existence viru diskutovat až do tehdejšího švýcarského referenda [13], které se konalo 13. června 2021 a společně se zaměříme na očkování.

Byli jsme to ale jen my, kteří tuto dohodu stoprocentně dodržovali… proto to naprosté odmlčení… z naivní naděje, že všichni chceme totéž: zjistit pravdu! 

Na 90. zasedání ukázal Dr. Wodarg svou pravou tvář, cituji: :

„CHCI, ABY SE TOTO TÉMA DNES SMETLO ZE STOLU“.

Míněno téma, že neexistují žádné důkazy o patogenních virech. Pro Wodarga musí existovat, protože, jak sám vysvětlil, „existují nemoci“ a vzhledem ke svému omezenému biologickému rozhledu si nedokáže představit jiné vysvětlení. Pokud se teď usmíváte a cítíte se přeneseni zpět do učebny prvního ročníku – cítil jsem se stejně.

Spodní šuplík. Viděli jsme klasické kruhové uvažování a la: Protože existují nemoci, musí existovat i létající zabijácké viry, a protože existuje očkování, musí existovat i viry“.

Takže teď si pozval doktora Lanku, aby shodil ze stolu „teorii, že žádné viry neexistují“ – jak sám řekl. To zní velmi podobně jako nadšení, s nímž člověk konečně dokončí dlouho odkládaný a nemilovaný úkol.

Dr. Wodarg dosahuje vrcholu absurdity, když požaduje, aby Dr. Lanka prokázal neexistenci virů – bez toho se nemůžeme bavit dál!

Je však epistemologickým a logickým faktem, že neexistenci něčeho nelze dokázat, pouze jeho existenci. Přísně vzato je tedy důkazní břemeno na lidech, kteří tvrdí, že viry existují.

Dr. Lanka tento údajný důkaz ve své dosavadní prezentaci již úspěšně vyvrátil – ale uši Dr. Wodarga to nechtěly slyšet.

Zde je třeba poznamenat, že ve vědě platí teorie pouze do té doby, než je vyvrácena. Tomu se říká falzifikace. Stačí jediný platný argument, nejde o většinové rozhodnutí.

Abych to shrnul a la Wodarg:

Uvízl v houští víry ve viry a požaduje důkaz, že se mýlí. 

Předložené důkazy však není ochoten přijmout. Pro ilustraci: stejně dobře můžete věřit v kačera Donalda – a pokud to někdo popírá, pak po něm chtějte, aby dokázal, že kačer Donald neexistuje. „Ale on přece musí existovat, vždyť existuje spousta časopisů, knih, televizních pořadů s ním a o něm, dokonce i klub Kačer Donald – tak proč by měl někdo pochybovat o jeho existenci? Kdo mi prosím věrohodně vysvětlí, že Kačer Donald neexistuje?

Již více než rok jsou Bhakdi, Wodarg a všichni ostatní účastníci výboru Corona vybízeni řadou lidí a velkých alternativních kanálů, aby prosím navázali dialog, setkali se s Dr. Stefanem Lankou, Dr. Andrewem Kaufmanem a spol. nebo je pozvali do výboru.

Přes tyto nesčetné žádosti tolika lidí a přestože výbor již po několikáté pozval statistiky a další odborníky, stále chyběl nejdůležitější a rozhodující dílek skládačky, a to zjištění Dr. Stefana Lanky, že neexistuje žádný důkaz o viru způsobujícím onemocnění! A tady musím znovu zdůraznit: se kterým už vyhrál soudní spor! [14]

Ani poté, co stále více vědců na celém světě bylo ochotno konstatovat, že SARS-CoV-2 nebyl izolován [15], se celý výbor Corona o tento kousek skládačky dostatečně nezajímal. Co si o tom máte myslet?

Jak Dr. Wodarg, tak Prof. Bhakdi a jeho manželka byli informováni, že Dr. Stefan Lanka nechal provést kontrolní testy ve švýcarských laboratořích, které chybí ve všech vědeckých publikacích, ale jsou povinností každého vědce (tyto kontrolní testy jsou od roku 1998 povinné podle DFG [16]). Práce, která tyto kroky nedokumentuje, a tudíž je neprovedla, nemůže být prohlašována za vědeckou.

A nyní k průběhu 90. zasedání výboru Corona.

Dr. Wodarg v klidu strávil necelou hodinu kreslením svých obrázků virů a očkování, přičemž se mu podařilo rozebrat téměř vše, co mohlo být špatně. Nedokázal předložit jediný důkaz na podporu svých tvrzení. Je zvláštní, že ani Dr. Reiner Füllmich, ani Viviane Fischerová se neozvali – už jen tento fakt musel divákovi sdělit, že to, co bylo řečeno, bude správné, protože nikdo nevznesl žádné námitky. Připadal jsem si jako uprostřed prodejního rozhovoru se zástupcem farmaceutické firmy, který byl za vychvalování výhod běžného očkování odměněn penězi.

Pro ilustraci uvádím několik příkladů:

 • „Virus vztekliny existuje a je smrtelný, takže očkování proti němu je dobré“… že tato myšlenka pochází od podvodníka Louise Pasteura [17], Wodarga zřejmě nezajímá – nebo na to prostě zapomněl.
 • Neštovice se tak nazývají proto, že mohou létat ode dveří ke dveřím…“.
 • „RKI vlastně dělá svou práci velmi dobře…“ – toto tvrzení možná pochází z toho, že sám pro RKI pracoval, nebo stále pracuje? [18]
 • „Očkování proti chřipce je dobré a pomáhá“. – Zde by bylo rozumné přečíst si náš článek o očkování proti chřipce [19] [20], aby nedošlo k takovému nepravdivému tvrzení.
 • „Retroviry existují…“ a vyfotografovali to. – I tento bod můžeme napravit a odkázat na náš článek o HIV/AIDS [21].
 • Vyprávěl příběhy o tom, jak viry fungují ve vaječné buňce a že viry existovaly dávno před lidmi…..
 • Pro vysvětlení virů začal s přirovnáním ke květinám.
 • … a mnoho dalších šíleností …

Nechci v tomto článku opakovat vše, co jsme již sepsali v našich dalších článcích [22] a v naší knize „Die Zeitzeugen Band 1.0“ [23]. Proto zde odkazuji na obojí, najdete tam všechna vyvrácení spolu se seriózními zdroji a statistikami k věcem, které tvrdí Wodarg.

Než se Dr. Stefan Lanka & Dr. Andrew Kaufman konečně dostali k mikrofonu, byl na pódium vpuštěn statistik, který pouze odříkal to, co již zaznělo od několika dalších zástupců jeho druhu. Se svými snad 100 slajdy překročil plánovaný časový rámec.

Po téměř hodinovém zpoždění konečně nadešel čas: Premiéra! Vůbec poprvé se měla ve výboru Corona řešit otázka, zda je vůbec možné odhalit virus způsobující onemocnění.

Dr. Andrew Kaufman, který v původním jazyce (angličtině) čistě a jasně, bez jakýchkoli excesů, přednesl všechny body, aby vyvrátil tvrzení o důkazu viru způsobujícího onemocnění. [24]

Než svou 26minutovou přednášku ukončil, „červená pilulka byla na jazyku“. Právě v tomto okamžiku mohl a měl Dr. Wodarg položit příslušné otázky.

Zdálo se však, že je natolik ohromen rozsahem a hloubkou Kaufmanovy přednášky a zároveň zmaten, že poté, co se rozhlédl po okolí a hledal pomoc, raději poslouchal doktora Lanku, aby „nemusel věci probírat dvakrát, protože má tolik otázek“.

Dojem, který mnozí diváci získali: byl odrovnán ve stoje a chtěl si vzít čas, aby se sebral. Jako strategii zvolil také útok na Lanku prostřednictvím ad hominem (finanční zájmy, peer review), ale k tomu se dostaneme za chvíli.

Německý divák mohl sledovat dění s pomocí simultánního překladu, ale bylo to neohrabané a naprostá katastrofa! Dokonce i my jsme měli problém porozumět tomu, co doktor Kaufman v originále vlastně řekl. (komentář Tracey; takže nám to ukazuje, že nejen anglicky mluvící posluchači byli krmeni špatným překladem, ale i Němci dostávali špatný překlad Kaufmana. Zajímavé.)

Dr. Stefan Lanka mezitím několikrát vypadl ze streamu a pokaždé se musel přihlásit znovu. Bůhví, co nebo kdo to mohl způsobit.

Dr. Stefan Lanka se pak pokusil laicky prezentovat své poznatky a příčiny nežádoucího vývoje v rámci virologie a medicíny, ale byl přerušen právničkou paní Viviane Fischerovou se slovy, že na tento exces není čas!? Zde se nabízí několik otázek:

 • Proč bylo na toto nesmírně důležité téma vyčleněno tak málo času? Nebo bylo skutečně slíbeno více času, ale záměrně zkráceno?
 • Proč bylo statistikovi umožněno, aby svůj časový rámec nadmíru natáhl, když neměl nic nového, čím by přispěl?
 • Proč tedy jednoduše nebyl poskytnut potřebný čas na pravděpodobně nejzásadnější téma, zvláště když Dr. Andrew Kaufman přednáší ze zámoří?
 • Proč Dr. Wodarg dostal prodloužený čas na vystoupení, aby mohl bez přerušení postulovat svou chybnou mainstreamovou virologii, a to po dobu více než 45 minut? Zvláště pochybné je, že Wodarg měl možnost prezentovat svůj názor již několikrát ve výboru.
 • Proč byl Dr. Wodarg přítomen na přednášce s Dr. Lankou a Dr. Kaufmanem, ačkoli ani jeden z nich o tom nic nevěděl?

Poté, co Dr. Lanka a Dr. Kaufman přednesli své závěry, mělo to ve zjevně ambiciózním vědci, jako je Wodarg, a také v právnících probudit výslovné a hluboké nutkání k výzkumu.

Ale ne, výbor a Wodarg se zřejmě řídili jinými tendencemi, přešli k osobním útokům. A tak Wodarga ani v nejmenším nezajímala technická vysvětlení ze strany doktora Kaufmana a odpověděl pouze ve smyslu: „… že pokud doktor Kaufman nemá lepší vysvětlení nemoci než viry, pak to, co říká, je irelevantní…“.

Dr. Kaufman však jasně rozpoznal skutečnost, že jeho oponent plave v bahně a střílí slepými náboji (což se samozřejmě snažil zakrýt tím, že bitvu směřoval k vedlejším otázkám), např. pokud jde o „příčinu“ „nemoci“. 

Dr. Kaufman sebejistě a obratně odrážel „šikanu“ ze strany Dr. Wodarga tím, že mu opakovaně dával najevo, že vznesené námitky jsou pro problematiku viru irelevantní a že by neměl odbíhat! 

Pokud totiž neexistuje žádný důkaz o patogenu způsobujícím onemocnění, je celá teorie infekce vyvrácena.

Oba právníci, Füllmich a Fischerová, se svými bohatými zkušenostmi, na to měli Wodarga upozornit – ale neudělali to. Zbývá tedy jen závěr, že jsme zde zažili koordinovanou snahu, která se však grandiózně vymstila …

Nechte si to projít hlavou: Poprvé za dva roky, při dosavadních 90 epizodách a stovkách účastníků, byli „hosté“ v Coronově výboru vyloženě napadáni a člověk by musel být neupřímný, aby v tomto slyšení nevnímal nedostatek nestrannosti – Ale není to právě poslání, které si tento Coronův výbor stanovil?

Dr. Wodarg raději nereaguje na podrobné a přesné vysvětlení Dr. Kaufmana, proč nebyl virus nikdy izolován a proč nebyla nikdy zjištěna sekvence jeho genomu.

V loňském roce, kdy Dr. Judy Mikovitsová ještě věřila na viry, Dr. Kaufman na videokonferenci pro 4 osoby [25] argumentoval podobně jako na 90. zasedání výboru Corona s Wodargem. Dr. Judy Mikovitsová, sama bývalá vývojářka vakcín pod vedením Fauciho, od té doby svůj názor na viry přehodnotila, stejně jako Mike Adams z Natural News, což lze považovat za poměrně významné pro USA.

Wodarg však zůstal věrný své linii a nadále ignoroval předložené body – že viry nebyly izolovány a že sekvence jejich genomu je založena pouze na matematických konstrukcích z gigantického moře různých, velmi krátkých genových sekvencí. [26] [5]

Buď se zde projevuje Wodargův naprostý nedostatek odborných znalostí, nebo tato fakta ignoruje z jiných důvodů. Měl dost času získat základní znalosti v předběžných rozhovorech nebo pomocí literatury, kterou jsme zmínili.

Také na kontrolní pokusy, které Dr. Lanka provedl ve švýcarských laboratořích a které jasně dokazují vyvrácení všech tvrzení o virech způsobujících nemoci, které Dr. Lanka zveřejnil [4] [5]aby se s nimi mohl každý seznámit a které jsou pro každého reprodukovatelné, Dr. Wodarg kontroval pouze útoky osobního charakteru v tom smyslu, že Dr. Lankovi přisuzoval finanční zájmy a pouze odváděl pozornost.

To však Wodargovi nestačilo, zašel ještě dál a obvinil Dr. Lanku, že nepublikuje ve vědeckých časopisech státních médií. Je to v pořádku? Jakou pomlouvačnou taktiku tu Wodarg předvádí? Nebyli jsme snad všichni vedeni k tomu, že komisi jde o získání nových poznatků a nových zjištění, aby se mohla co nejlépe obrátit na soud, vybavená po všech stránkách a slibující úspěch?

Předpokládáme, že doktor Wodarg je natolik inteligentní, aby věděl, že kritické články Lanky, Kaufmana, Cowana, Vollmerové, Humphriese, Wakefielda atd. se nedostanou do státních lékařských vědeckých časopisů.

Skutečnost, že se Wodarg přesto nechá strhnout k tomu, aby toto tvrzení pronesl před publikem, svědčí o možné kognitivní disonanci (de docta ignorantia, uznání své neznalosti) z duchovního hlediska i o charakterovém deficitu. Neboť nebylo žádným tajemstvím, že Wodargovy a Lankovy názory byly od počátku protichůdné. Duplicita.

Pozvat si oponenta z tábora kritiků pandemie a pak ho ještě  pranýřovat je těžko překonatelné pokrytectví. Což je naopak (oprávněně) kritizováno u farmaceutické lobby a zdravotnických politiků, ale praktikuje se to i v táboře kritiků. Jde totiž o kulturní, sociologický fenomén, který se příkladně pokusil vysvětlit i Dr. Lanka. Bohužel i zde byl přerušen, protože jeho odkaz na širší souvislosti pravděpodobně překročil Wodargovu míru tolerance.

Otázka, kterou si osobně kladu: Jak drzý je Dr. Wodarg, který ignoruje argumenty – jen proto, že nejsou publikovány v odborných státem řízených lékařských časopisech, které jsou recenzované? Prostě drzost, ostuda a hanebnost, tak tady je to ještě jednou:

Wodarg požadoval, aby Dr. Lanka publikoval ve státních lékařských vědeckých časopisech, ačkoli Wodarg sám tak neučinil.

 • Jako příklad dvojího metru bych rád připomněl téma různých „šarží vakcín“, které Yeadon předložil výboru Corona – byly zveřejněny a podrobeny recenznímu řízení, aby mohly být kriticky přezkoumány? Ne, samozřejmě že ne, ale v tomto případě to Wodargovi stačí. Ne tak v případě Dr. Lanky…
 • Wodarg si je velmi dobře vědom toho, že tento proces peer-review má svá úskalí a velmi často zpomaluje nebo zabraňuje novým poznatkům.
 • Světoznámý profesor John P. A. Ioannidis, jeden z nejcitovanějších vědců na světě, prohlásil, že více než polovina publikací ve vědeckých časopisech je chybná! [27]
 • Redaktoři časopisů „The Lancet“ a „New England Journal of Medicine“: [28] Národní ústavy zdraví (NIH) již v říjnu 2015 zveřejnily následující zajímavý článek: Skeptický k lékařským vědeckým zprávám? „Většině publikovaných klinických výzkumů už prostě není možné věřit, ani se spoléhat na úsudek důvěryhodných lékařů či autoritativní lékařské směrnice. Tento závěr, k němuž jsem pomalu a neochotně dospěla během dvou desetiletí svého působení ve funkci redaktora časopisu New England Journal of Medicine, mě netěší.“

Richard Horton, redaktor časopisu The Lancet, nedávno napsal, že „argumenty proti vědě jsou jednoduché: velká část vědecké literatury, možná polovina, je prostě nepravdivá. Trápení se studiemi s malými vzorky, nepatrnými účinky, neplatnými průzkumnými analýzami a zjevnými střety zájmů spolu s posedlostí následovat módní trendy pochybného významu obrátilo vědu v zapomnění.“

Wodargův vražedný argument, že pokud se něco neobjeví v jím předem definovaných vědeckých časopisech, je to irelevantní, by se rovnal závěru, že jakýkoli výzkum alternativních novinářů je bezcenný a tudíž automaticky špatný, protože se k lidem nedostane prostřednictvím mainstreamových médií – např. v Der Spiegel (německé noviny) nebo ve zprávách.

To by ale také znamenalo, že jakékoli Wodargovo prohlášení by se stalo irelevantním!

Zarážející byl také zjevně neobjektivní zásah do diskuse paní Fischerovou a panem Füllmichem. Jejich úkolem mělo být neutrálně zasáhnout do způsobu rozhodčích a poskytnout Dr. Lankovi dostatečný čas na vyjádření, zvláště když ho již v předstihu nechali nepřiměřeně dlouho čekat. To bylo nejen hrubě nezdvořilé, ale také nespravedlivé.

Panu Wodargovi by stačilo nahlédnout do Kodexu směrnic pro zajištění správné vědecké praxe – ten byl vytvořen Německou výzkumnou nadací (DFG)[16] v roce 1997 mezinárodní komisí z pověření Německé výzkumné společnosti (DFG) a specifikován univerzitami a Konferencí rektorů univerzit, v tištěné podobě a zveřejněn na internetu a učiněn závazným pro všechny státní vědecké instituce a vědce v Německu. Tato pravidla a směrnice jsou součástí pracovní smlouvy každého jednotlivce.

„Vědecká/akademická kvalita příspěvku nezávisí na médiu, ve kterém je publikován.“ To je pravda.

Moje (naprosto) poslední myšlenky k tomuto tématu…

Nikde není řečeno, že je podmínkou, že člověk může vyvrátit teorii, jen když má připravenou lepší. Dr. Lanka by však měl co nabídnout, ale nebylo mu to prostě umožněno. 

Místo toho je Dr. Wodargovi dovoleno se mu veřejně vysmívat a obviňovat ho z „vedlejších zájmů“ poté, co Lanka promluvil o svém vlastnoručně vyrobeném diagnostickém zařízení.

Slyšet to z úst autora knihy (Wodarga), který se sám právě vrátil z propagačního turné své nové publikace, jež se točí kolem C19 krize a pravděpodobně vychází z převládající virové teorie. Střet zájmů? Ne, ten mají jen všichni ostatní!

Dr. Kaufmanovi z USA se podařilo odhalit, že naléhání Dr. Wodarga na otázku, jak se ještě lidé nakazí, když neexistuje virus, je čirá spekulace, tj. domněnka!

Ví také, jak to ilustrovat, totiž že by stejně dobře mohl tvrdit, že mimozemšťan skáče z člověka na člověka. Opět jde jen o tvrzení, pro které neexistuje žádný důkaz.

Co se mu však podařilo velmi čistě, bylo: oddělit vyvrácení důkazů o viru od důkazů o otázkách příčin nemoci.

Kdo nedokáže pochopit takové jednoduché logické souvislosti, věcná označení a pozorování, ten se ukazuje jako zcela nevhodný. Hra, set a zápas!

Kdo se pak navíc odmítá podívat na již provedené kontrolní pokusy, které mají tvrzení o existenci viru vyvrátit, a není ani ochoten je provést společně na naše náklady – aby získal co nejsilnější eso v rukávu proti odpovědným osobám u soudu – tomu musím bohužel odejmout důvěru, jakkoli je mi to líto.

O dva dny později se na Bittel.TV objevil rozhovor s Dr. Reinerem Füllmichem, na kterém 90. zasedání Corona Committee bylo rovněž diskutováno, naleznete zde. [30]

Komedie … nebo spíše schizofrenie a pro blázny? Füllmich vykresluje Dr. Stefana Lanku jako arogantního a říká, že Dr. Andrew Kaufman a Dr. Lanka nerozumí otázce důkazního břemene a měl by jim to vysvětlit právník … Neměla by na to odbornost Dr. Reinera Füllmicha stačit? Důkaz byl podán již v roce 2016 stanovením sekvence nukleové kyseliny viru spalniček.

Podle vlastního vyjádření považuje Füllmich existenci viru za dostatečně prokázanou.

Máme tedy několik otázek:

 • Kde?
 • Ve které studii přesně?
 • Název a publikace?

Dr. Stefana Lanku však nebyli ochotni nechat v klidu přednést všechna vyvrácení na 90. zasedání. Nepřipravený Füllmich dělal hloupého a obvinil Dr. Stefana Lanku a Dr. Andrewa Kaufmana z faktů, které sám zamlčel?!

A jako by to nebylo dost satiry, tady je třešnička na dortu: Füllmich vlastně řekl, že by nevěděl, jak argumentovat v soudním procesu, když většina odborníků věří viru…..

A nyní přichází právo pro začátečníky: Musíte předložit vědecké důkazy – ne přesvědčení! Právník přece musí umět rozlišit mezi tvrzením vědce a vědeckým důkazem? A pokud ne, měli byste alespoň uznat, že jste přetížení, a delegovat případ na vhodného kolegu.

Dr. Stefan Lanka nebyl u soudu jen jednou a již během zasedání výboru Corona informoval Reinera Füllmicha, že žádný virolog nebude pod přísahou vypovídat, že prováděl kontrolní pokusy.

Výmluvy, kterými Füllmich vysvětluje, proč nemůže otázku existence viru vznést u soudu, jsou velmi zvláštní – “když už v něj věří většina odborníků a poznatky jsou ustálené” – dalo by se to stejně dobře aplikovat na všechno ostatní. Pak byste neměli napadat ani testy, masky, vzdálenosti, opatření, pak by celá vaše komise byla jen ztrátou času (nebo v pravém slova smyslu „Aušus“ – má myšlenka), protože většina to vidí jinak.

Je špatné, že i jiné kritické kanály podporují vědecký podvod ve falešných studiích o virech, stále dokola slyšíte, že „je špatná doba“. Jenže právě tito kritici si pilují větev, na které sedí, a zřejmě si to ani neuvědomují.

Prostě není lepší čas než nyní položit si přesně tuto otázku o důkazu viru způsobujícího onemocnění! Nesouhlas vyjadřují pouze ti, kteří se s fakty o nevědecké povaze publikací vyloženě nevypořádali. 

Možná by měl Füllmich nejprve napravit svou vlastní aroganci a být zdvořilejší k hostům, kteří mají jiný názor než on. Kdyby nepotlačoval poznatky, které jsou mu předkládány, nemusel by později tvrdit, že neexistují… Prostě bizarní. Divili byste se, kdyby někteří lidé měli podezření na spiknutí…?

Tento výbor není součástí žádného řešení, ale svým způsobem součástí problému! Monostrategie. Nelze řešit podvody s viry studiemi bez povinných kontrolních studií…

Zřejmě nikdy nešlo o vítězství, ale pouze o psychoterapeutickou podporu… nebo o dobrou zábavu/odvedení pozornosti?

Odkazy:

[1] Corona-Ausschuss – Sitzung 90: Das Virus der Macht

[2] https://corona-ausschuss.de/faq/

[3] Schriftlich bestätigt – Forscher können keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen | [Telegraph]

Schriftlich bestätigt – TEIL 2 – Forscher können keinen Nachweis für ein krankmachendes Virus erbringen | [Telegraph]

[4] Video-Interviews zu allen 3 Kontrollexperimenten seitens Dr. Stefan Lanka

[5] Kontrollexperiment Phase 1 – Wissenschafftplus Magazin 2021 Ausgabe 2 Seite 52

Präliminäre Resultate der Kontrollversuche Die Reaktion primärer humaner Epithelzellen auf stringente Virusamplifikations-Bedingungen widerlegen die Existenzbehauptungen aller Viren und von SARS-CoV-2

Kontrollexperiment Phase 2 – Wissenschafftplus Magazin 2021 Ausgabe 4 Seite 28

Das Genom von SARS-CoV-2 wurde rein rechnerisch konstruiert – Eine Anleitung zu Widerlegung

[6] http://www.wissenschafftplus.de/uploads/article/Protokoll_13_4_20150001.pdf

[7]Gerichtsprotokolle bestätigen: Kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz des Masernvirus | [Telegraph] | [MP3-Audio]

[8] Corona_Fakten & Samuel Eckert widerlegen Correctiv zum Masernprozess | [Telegraph]

[9] RKI bestätigt: Weder Viren-Existenzforschung, noch Kontrollexperimente durchgeführt | [Telegraph]

[10] FOIs zeigen, dass Gesundheits- / Wissenschaftseinrichtungen auf der ganzen Welt (165 und mehr!) keine Aufzeichnungen über die Isolierung / Reinigung von SARS-COV-2 haben, nirgendwo und jemals – Fluoridfreies Peeling (fluoridefreepeel.ca)

[11] https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/

[12] Reicht eine Attacke auf den PCR-Test aus? Nicht ganz | [Telegraph]

[13] https://t.me/Corona_Fakten/685

[14] goVIRUSgogogo.pdf (wissenschafftplus.de) – Der Bundesgerichtshof lässt den Glauben an die Viren untergehen von Dr. Stefan Lanka

Ergänzend können Sie dazu unsere ausführlichen Artikel mit allen Quellen,Prints und exklusivem Material lesen: Siehe Quelle [7] [8] [9]

[15] https://t.me/Corona_Fakten/777

Corona_Fakten präsentiert eine Reihe von Aussagen diverser Forscher, Wissenschaftler, Ärzten, Anwälten & mehr, die nach intensiver Recherche und eigenen Kontrollexperimenten zu dem eindeutigen Ergebnis gekommen sind – “ES EXISTIERT KEIN KRANKMACHENDES VIRUS”

[16] Research Integrity – Publication medium

[17] Die Princeton University veröffentlichte die Untersuchung seiner Laboraufzeichnungen, bei deren Lektüre man zu dem Ergebnis kommen muss, dass Louis Pasteur seinerzeit massiv gelogen, betrogen und manipuliert hatte.

[18] In der Pandemie arbeitete DR. WORDAG BIS 2021 in einer GEN-Kommission des Robert Koch Institutes – ernannt vom Bundesministerium für Gesundheit https://archive.md/KDXxR

[19] Die Grippe-Impfung ist nicht nur nutzlos, die Beteiligten wissen darüber Bescheid | [Telegraph]

[20] Die Grippe-Impfung ist ein Verbrechen – und das bereits seit 78 Jahren | [Telegraph]

[21] HIV & AIDS einfach und simpel demontiert – Die Parallelen zu SARS-CoV-2 | [Telegraph]

[22] Corona_Fakten: Liste der wichtigsten Artikel – Telegraph

[23] Corona_Fakten & Ursula Stoll präsentieren ihr neues Buch – Die Zeitzeugen Band 1.0

[24] Dr. Andrew Kaufman & Dr. Stefan Lanka | Session 90: The Virus Of Power [Englisch)

[25] Special Event Roundtable with Dr. Judy Mikovits discussing the magic virus and mRNA vaccines (Beginnend ab Minute 22)

Ergänzend unser Telegram-Post

[26] Video – Wie Virologen Virusgenome am Computer frei erfinden

[27] John P. A. Ioannidis – Why Most Published Research Findings Are False

[28] NCBI – Skeptical of medical science reports? – PMC (nih.gov)

[29] DFG – Gute wissenschaftliche Praxis Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“

[30] Bittel.TV- Zusammenfassung mit Reiner Füllmich – Corona-Ausschuss – Sitzung 90 https://t.me/bitteltv/14467

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš  Dobrá, dobrá, chystala jsem se napsat vlastní kritiku toho, co se dá popsat jen jako masakr na dlouho očekávaném „setkání“ mezi Fuellmichovým týmem a týmem Lanka/Kaufman. Ale pak mi předložil německou kritiku můj přítel John Blaid, který se ptal, jestli bych ji nechtěla přeložit.…

Sdílet na sociální sítě