Dr. Tom Cowan, Fetální bovinní sérum kontaminuje buněčnou kulturu

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Jak je vidět z tohoto převratného článku publikovaného 9. srpna 2016 v prestižním časopise Nature, vědci přesvědčivě prokázali, že kdykoli se do jakékoli buněčné kultury přidá fetální bovinní sérum (jak se to dělá prakticky ve všech moderních virologických studiích, včetně těch, které se používají v posledních dvou letech), je prostě nemožné použít výsledky této kultury k určení sekvence RNA jakéhokoli nového viru. Jak ukazují, samotné fetální bovinní sérum je bohatým zdrojem mnoha typů sekvencí RNA. Jakmile je toto vneseno do buněčné kultury, od té doby neexistuje žádný způsob, jak určit původ RNA, kterou výzkumníci naleznou. 

Význam této studie nelze přeceňovat a potvrzuje to, co říkáme již mnoho měsíců. Virologové používají buněčné kultury k prokázání existence nového viru a jeho cytopatického účinku. Pokud je kultura kontaminovaná, jak ukazuje tato studie, jsou jakákoli tvrzení o novém viru a jeho genetické výbavě nesmyslná. 

Ve svém webináři se budu touto studií podrobně zabývat a ukážu, jak vyvrací celý základ genetické virologie.

Odkaz na webinář, cca od 25min

Odkaz na studii

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27503761/

Další text k problematice kontaminace buněčné kultury FBS od Igsona Negrina:

KRÁVA (RNA) UVNITŘ „IZOLÁTU VIRU“? ODPOVĚĎ ZNÍ ANO!

„V nedávno publikované studii Anna Krichevsky a její kolegové nastolují důležitou otázku, zda výsledky studií extracelulární RNA (exRNA) in vitro, včetně zkoumání extracelulárních vezikul (EV), nejsou zkresleny přítomností RNA ve složkách buněčného kultivačního média, jako je fetální bovinní sérum (FBS). Podle jejich údajů je odpověď jednoznačná „ano“.

Odkaz na studii:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28326168/

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Jak je vidět z tohoto převratného článku publikovaného 9. srpna 2016 v prestižním časopise Nature, vědci přesvědčivě prokázali, že kdykoli se do jakékoli buněčné kultury přidá fetální bovinní sérum (jak se to dělá prakticky ve všech moderních virologických studiích, včetně těch, které se používají…

Sdílet na sociální sítě