Corona_Fakten: Toto je Covid-19 – 1. část – vysvětleno s využitím poznatků univerzální biologie – biologie podle Hamera

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

25. března 2022

Příspěvek Ursuly Stollové

Každý si myslí, že chřipce nebo nachlazení rozumí a ví, jak se cítí a jak na něj působí, ale málokdo ví, proč se tolik příznaků spojuje do jednoho klinického obrazu a odkud a proč nemoc vlastně pochází. Většina lidí se domnívá, že různé příznaky způsobuje virus nebo bakterie a jen málokdo má důvod tuto teorii zpochybňovat. Mnozí si také neuvědomují, že virus nebo bakterie způsobující onemocnění je hypotéza a že věda dospěla ke konsenzu. Konsensus však není nic jiného než shoda názorů. Není tedy prokázáno, že by existovaly viry nebo bakterie způsobující onemocnění. Je to jen teorie. Konsenzus je tedy ve vědě nesmysl a nemá tam co dělat. Nicméně teorie infekce je založena na tomto obecném konsenzu neprokázaných faktů a s pomocí zákona o ochraně před infekcí má moc podkopávat naše základní práva, která nás mají chránit. 

Ortodoxní medicína nebo virologie tvrdí, že malý soubor určitých genů (fragmentů RNA a DNA) jsou viry a ty údajně způsobují některé nemoci. To však není správné, protože tento soubor genů ve skutečnosti neexistuje, ale je vždy generován pouze mentálně, dnes pomocí obrovského výpočetního výkonu.

Kousky RNA a DNA jsou fragmenty ribonukleové kyseliny (RNA) a deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Rozdíl mezi RNA a DNA je v typu cukru. DNA má jako cukr deoxyribózu a RNA ribózu. Ještě dnes se učí, že konstrukční a funkční plán života je uložen v DNA, že RNA má schopnost vyrábět bílkoviny a enzymy, že RNA si bere DNA jako „vzor“ pro toto a čte tzv. geny. Tyto teorie však již byly vyvráceny nebo jsou prezentovány pouze neúplně. Molekuly známé jako RNA umožňují výrobu tělesných bílkovin a enzymů i bez DNA. Molekuly RNA jsou spolu s minerály základním motorem (pro nás) vizualizace života a jeho neustálého přizpůsobování a vývoje.

Z tohoto důvodu virologie nikdy nebyla schopna předložit ověřitelný důkaz, kromě nepodložených tvrzení, že existují viry, které způsobují nemoci. Naopak struktury, které jsou mylně nazývány viry (choroboplodné zárodky), mají pozitivní vliv na rostliny, zvířata i člověka. Zajišťují například diferencovanější vývoj života. Lidé žijí v dokonalé symbióze a homeostáze (rovnováze) s mikroorganismy a velmi krátkými kousky tzv. genetického materiálu (tzv. nukleovými kyselinami). Tyto nukleové kyseliny jsou pouze mentálně a podle nutkavého způsobu myšlení nazývány viry a sestavovány do virových genů. Bez bakterií a bez tohoto množství krátkých nukleových kyselin bychom měli velký problém – náš život by skončil!

 Pokud se chcete do tohoto tématu ponořit hlouběji a pochopit, proč k této závažné odchylce v medicíně došlo, doporučujeme vám na tomto místě naši knihu „Corona – další cesta do chaosu, nebo příležitost pro všechny?“. 

Faktem je, že většina lidí se řídí staletími zažitým světonázorem víry ve viry a bakterie způsobující nemoci, který si nikdy neověřili, protože jim ho tak předložili odborníci. Mnoho lidí této hypotéze věří, protože není důvod celý konstrukt přehodnocovat a protože většina lidí tuto lékařskou teorii sdílí. Lidé prostě následují masy a klusají za nimi. 

 Proto mnoho lidí při vyhlášení Corony nepochybovalo. Lidé nezpochybňují víru ve „vědu“, řídí se názorem většiny a nejsou vyloučeni ze společnosti. Mezitím však stále více lidí cítí, že nic není tak, jak je prezentováno a zpochybňuje systém. Klíčem k pochopení je zjištění, že neexistují žádné viry nebo bakterie způsobující nemoci a poznání, kde a proč nemoci vlastně vznikají. 

 S vyhlášením údajného „nebezpečného viru Corona“ se jinak běžné nachlazení nebo chřipka v průběhu roku 2020 postupně vytratily z denních zpráv. V rozporu s politickým vyprávěním o ochranné masce však byla příčinou prostá skutečnost, že nemoci byly přejmenovány. 

Kvůli neustálému šíření hrůzostrašných zpráv prostřednictvím všech sdělovacích prostředků se u většiny obyvatelstva zvýšila panika a strach. Téměř všichni se báli, že se tímto smrtelným virem nakazí. To, co bylo dříve nachlazení, bronchitida, kašel nebo zhoršená chuť, se od jara 2020 stalo coronou. 

Pro mnohé se to rovnalo rozsudku smrti, srovnatelnému s diagnózou rakoviny. 

Banální nachlazení nebo ještě banálnější a zcela obyčejná ztráta čichu a chuti byly nyní nebezpečnou infekcí Corona, ačkoli příznaky zůstaly stejné. 

Na ulici téměř nebylo vidět člověka, který by stále kašlal nebo smrkal. Tolik úzkosti a strachu se v populaci objevilo jen proto, že nachlazení, kašel nebo zápal plic dostaly nový název. Místo toho jste viděli lidi, kteří měli poškozené ruce kvůli masivnímu zneužívání dezinfekčních prostředků. Mohli jste vidět lidi v latexových rukavicích, kteří chodili po ulicích zcela zahaleni kapucemi. Zatímco před rokem 2020 se takové chování ještě označovalo za neurózu a léčilo se na psychiatrii, nyní tento nový „způsob života“ spadá do společenské normy a je obecně přijímán. 

Stále se domníváte, že skupina vědců jednomyslně předstírá, že ví, co dělat, když dostanete rýmu nebo chřipku? Nezažili jste spíše to, že jste si s nachlazením nebo chřipkou prostě lehli do postele, ulehli a za tři čtyři dny byli zase zdraví? 

Tisíce let osvědčená přírodní medicína je stále více odsouvána na vedlejší kolej a některými skupinami je přímo zavrhována. Místo toho se dává přednost syntetickým lékům, které s sebou obvykle přinášejí množství vedlejších účinků. 

Díky legislativě jsou lékaři v právním postavení, které je pro pacienty téměř nenapadnutelné, pokud dodržují pokyny stanovené zákonodárci a lobbistickými sdruženími. Lékaři již dlouho nemají svobodu terapie. 

 Lékaři musí počítat s vážnými problémy, pokud nebudou dodržovat dané pokyny! 

Jakékoli jednání proti Corona zásadám může vést k odebrání licence k výkonu lékařské praxe. Od roku 2020 tato politika nařizuje lékařům, jak se mají chovat k pacientům. Masky jsou povinné, pacienti se již nesmí zdravit podáním ruky, je třeba používat dostatečné množství dezinfekčních prostředků atd. Všechna tato opatření nepřispívají k dobrému zdraví. Pacienti mají tendenci onemocnět místo toho, aby byli zdraví. Málokdo z lékařů si najde čas na rozhovor s pacientem. Mimořádně přínosný rozhovor mezi pacientem a lékařem je již dávno minulostí. 

Neplete se tady legislativa/politika s medicínou? 

Nezapomínejte také na moc, která díky tomuto monopolnímu postavení připadá zákonodárcům. To lze velmi působivě pozorovat v „éře Corony“. Průmysl, politika, soukromé osoby a mnohé soukromě financované instituce získávají stále větší vliv. Lékaři, kteří například vydávají osvědčení proti nošení roušek nebo se vyjadřují kriticky k těmto opatřením, jsou diskreditováni a přímo pronásledováni. Lékařská profese byla omezena v mimořádné míře. Člověk má dojem, že politici a několik dobře situovaných soukromníků a samozvaných spasitelů lidí ví o nemocech víc než lékaři. 

Jak oznámil Bill Gates 12.4.2020 v desetiminutovém rozhovoru, který následoval po denních zprávách, pandemii lze porazit pouze tehdy, pokud bude očkováno sedm miliard lidí. Jaká troufalost od vývojáře softwaru, který nemá žádné lékařské znalosti, učinit spásu lidstva závislou na vakcíně. Očkování jako jediná a všeobjímající záchrana před vražedným virem – všechna ostatní prospěšná opatření, jako je každodenní konzumace ovoce, procházky, cvičení, setkávání, smích, radost, jsou zcela ignorována. Všichni přece víme, že právě to nás uzdraví nejlépe. Na to nepotřebujeme odborníky. 

Paní Merkelová si nechala poradit hlavně od virologa, který veřejně přiznal, že je lepší k němu nechodit, pokud jste nemocní. O nemocných lidech nic neví, prohlásil Drosten v jednom rozhovoru. Jeden z mála jeho pravdivých výroků. Nikdy se neměl ujmout role poradce. Nelze se divit Oliveru Janichovi (investigativnímu novináři), že často upozorňuje: „Oni se vám vysmívají!“. 

Čína je od března 2020 „bez viru Corona“ (v současnosti jsou opět hlášena úmrtí – od 19.3.2022). Možná proto, že od té doby zmutoval do stavu úplného sledování. Od března potřebujete k volnému pohybu v Číně aplikaci. Číňané si myslí, že je to skvělé, protože se nesmírně bojí nové nemoci. V Evropě zatím nemáme sledovací stát takového rozsahu, ale existuje podezření, že se takový stát chystá. 

Domníváme se, že pochopení (= člověk něco chápe; poznání je spojeno s činem; poznání a praxe se shodují), proč a odkud nemoci pocházejí, je jedinou schůdnou cestou, jak se zbavit strachu z nemocí. Klíč k tomu spočívá ve znalosti univerzální biologie, která umožňuje řešit nemoci samostatně a svobodně. 

Všechny ostatní způsoby vedou k závislosti a jsou vázány na převládající lékařský systém. Člověk se stane trvalým pacientem a riskuje, že bude muset brát léky každý den. 

Každý, kdo věří v nebezpečné viry a hledá spásu, je snadno manipulovatelný. Pouze ti, kteří se nebojí nákazy, jsou schopni jednat správně a postavit se proti opatřením. 

 Rádi bychom vám nabídli odpovědi a jiný pohled na to, odkud se berou příznaky takzvané chřipky, nachlazení nebo “chřipky 19” a proč se objevují. Teprve s tímto pochopením může ustoupit strach z nemocí a virů způsobujících nemoci a může být iniciován politický obrat ze strany lidí. 

Zápal plic může mít samozřejmě tak závažný průběh, že člověk může být odkázán na lékařskou pomoc, nicméně kašel je a zůstane kašlem, nachlazení nachlazením a zápal plic zápalem plic, na který je samozřejmě třeba reagovat. 

Je třeba říci, že pokud se použijí alternativní metody, jedná se o šetrnější přístup k organismu, který by měl méně stresující účinek. Nevýhodou šetrné metody je, že je třeba věnovat léčbě více času. Pokud se použijí konvenční (alopatická) opatření, příznaky v lepším případě zmizí po několika dnech. Nevýhoda: jako nemocný musíte často trpět vedlejšími účinky a nemoc se obvykle po několika týdnech (nebo měsících) vrátí. 

Není pochyb o tom, že vědomé a neopodstatněné strašení lidí je ohavnost. Samozřejmě je již dlouho známo, že „předepsané“ a plánované vyvolávání strachu může nejen vytvářet dramatické situace, ale také nezměrně zvyšovat příznaky nemoci. Když se podíváte na utrpení lidí, kterým byla diagnostikována rakovina, najdete dost příkladů. 

Málokdo si dokáže představit, že kromě materialistického vysvětlujícího modelu konvenční medicíny existuje ještě něco jiného. 

Existuje i jiný, biologický a živý způsob myšlení a přírody, který lze dokonce vědecky prokázat. Tyto biologické, živé a snadno pochopitelné poznatky vám v tomto čtení zprostředkujeme prostřednictvím příznaků „chřipky“, „nachlazení“ a „covid-19“. 

Vysvětlíme si také, proč se kašel, nachlazení, bolesti hlavy, únava, vyčerpání atd. často vyskytují společně a proč se každoročně objevují tzv. chřipkové vlny (od roku 2020 se jedná o vlny corony). Je úplně jedno, jak nemoc nazvete – rozhodující jsou vždy jednotlivé příznaky. Pokud znáte příznaky, je pro univerzálního biologa snadné zjistit, co se dotyčnému stalo nebo proč trpí těmito příznaky. 

Mnoho lidí se domnívá, že příznaky „corony“ trvají mnohem déle a jsou drastičtější – ve srovnání s „obyčejnou“ chřipkou nebo nachlazením. Zatímco chřipka byla vždy považována za dramatičtější než nachlazení, které je často doprovázeno horečkou. Dnes je onemocnění koronou považováno za mnohem nebezpečnější než chřipka. 

Přejmenování běžné chřipky na nebezpečnou a potenciálně smrtelnou nemoc covid-19 je v podstatě záměrný podvod. Závažnost a trvání přítomných příznaků má jiné příčiny, které mohou být zvýšeny strašením. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými příznaky uvedených onemocnění. V této sérii článků se také dozvíte, jak se nemoci prezentují.

Ve vysvětlujícím modelu ortodoxní medicíny má být chřipka nebo covid-19 závažnější než nachlazení. Tato domněnka vychází z předpokladu, že příčinou jsou viry a že některé z těchto „zákeřných“ virů jsou nebezpečnější než jiné. Jednoduše řečeno: chřipkové viry jsou špatné, ale ještě horší jsou koronaviry a nejhorší ze všeho jsou mutace virů, které pocházejí ze zahraničí. 

Tato zcela nevědecká a nepodložená tvrzení jsou používána k dalšímu roztočení spirály strachu. 

Všechna tato tvrzení jsou nepravdivá, protože ve skutečnosti žádné viry způsobující nemoci neexistují. Údajné viry způsobující nemoci byly vytvořeny výhradně v mysli za pomoci obrovského výpočetního výkonu počítače. 

Chřipka byla také prohlášena za mnohem nebezpečnější než nachlazení, protože ani použití antibiotik nemělo požadovaný účinek – příznaky nezmizely. Člověk byl proti chřipce zdánlivě bezmocný. Tato zkušenost posílila přesvědčení, že za všechno mohou „viry“. Podle hesla: „Pokud selžou i antibiotika, mohou to být jen viry“. 

S příchodem antivirotik (= léků proti „virům“), která byla vynalezena mnohem později než antibiotika, se ukázalo, že jejich používání není bez problémů: tyto látky poškozují tkáně mnohem více než antibiotika. Často je podávání doprovázeno trvalým poškozením celého organismu. (Poznámka: antivirotika jsou schopna rozkládat bílkovinné sloučeniny, což často vede k ničivým vedlejším účinkům nebo dokonce k úmrtí). 

Při podávání antivirotik byl někdy zaznamenán určitý „úspěch“, protože tu a tam příznaky vymizely, aniž by postižený zjevně trpěl vedlejšími účinky léků. To je převážně případ, kdy se antivirotika aplikují ve formě masti. Například „opar[1]“ může rychle zmizet. Proč tomu tak je, se dozvíte v této sérii článků. 

Při aplikaci chemických látek na kůži se do organismu dostává mnohem méně škodlivých látek než při jejich injekčním podání nebo požití. Z tohoto důvodu se vyskytuje mnohem méně nežádoucích účinků. 

Nicméně vedlejší účinky těchto látek jsou zřídkakdy předvídatelné, někdy poměrně závažné a často překrývají skutečné příznaky původního onemocnění. Pokud užíváte léky, které mají zmírnit příznaky například chřipky nebo jiných takzvaných virových onemocnění, včetně eboly, AIDS a samozřejmě Corony, budete pravděpodobně trpět spíše vedlejšími účinky, které léky vyvolávají, než původními příznaky. Kdybychom se snažili přiřadit příznaky, neuspěli bychom, protože bychom nebyli schopni posoudit, které příznaky jsou způsobeny léky a které nemocí. Podávaná antivirotika přispívají k horšímu průběhu dnes diagnostikované chřipky i onemocnění “covid-19”. Stojí za zmínku, že lékaři mají málokdy čas o tom přemýšlet. Každý lékař je ze zákona na bezpečné straně při používání antivirotik proti chřipce nebo “covidu-19”. Udělal vše, co bylo v jeho silách, aby postiženému pomohl, a postupoval podle platných pokynů. Na základě toho nemůže být trestně stíhán. Každý lékař, který se těmito pokyny neřídí, se pohybuje na velmi tenkém ledě a prohrál by případný soudní spor pro údajné pochybení. 

 Podle poznatků ortodoxní medicíny má být nachlazení nebo typický zápal plic[2] způsoben známými patogeny. A protože tzv. bakteriálně podmíněné průběhy onemocnění lze rychle potlačit pomocí antibiotik, patří tento klinický obraz podle ortodoxního lékařského pohledu k mírnějším průběhům. Probereme také, proč mají antibiotika schopnost rychle odstranit příznaky. Příčinu jistě nelze hledat pouze v částečném zničení bakterií. Jedná se „pouze“ o další účinek, který přináší další negativní důsledky (např. průjem, kožní vyrážka). 

 Za účelem doložení konstrukce infekčních onemocnění byly vyvinuty různé testovací postupy. Čím složitější a odbornější se zdá, tím spíše na lidi zapůsobí. Budova postavená kolem Corony je stále větší a větší a s ní i víra v „nebezpečnost Corony“. Většina lidí se nechává testovat jednak ze strachu, jednak proto, že to vyžadují vládní předpisy. A když mnoho lidí ze strachu vtrhne do testovacích center, běží za nimi další a další. Nakonec můžete umístit testovací centrum na každém rohu a brzy se nikdo nebude ptát, zda to má smysl. Stane se z toho zvyk. 

Při testování na Coronu jsou testováni lidé, kteří se zdají být nemocní nebo dokonce zcela zdraví a často jsou stigmatizováni jako corona pozitivní. V minulých letech by žádného lékaře nenapadlo testovat na chřipku někoho, kdo není nemocný. A samozřejmě ani nikdo z rodiny. 

Skutečnost, že u zdravých lidí (bez příznaků) může být test falešně pozitivní, byla původně zatajena. Tato skutečnost však byla odhalena s rostoucím počtem testů, protože bylo testováno stále více osob, které nebyly nemocné. Z tohoto důvodu a z důvodu množství provedených testů počet případů prudce vzrostl. Každý člověk, který byl pozitivně testován, velmi často lidé bez příznaků, byl nyní šíleně a proti všem lékařským poznatkům považován za potenciální nebezpečí pro zbytek lidstva. Abychom dovedli šílenství do extrému, ti, kteří nebyli nemocní, byli na webových stránkách Institutu Roberta Kocha uvedeni jako „uzdravení“, pokud mohli někdy prokázat negativní test. Nikdo se neptal, proč se může uzdravit někdo, kdo předtím nebyl nemocný.

Tento přístup však nebyl poprvé uplatněn u Corony. 

Každý, kdo zná historii medicíny, ví, že v případě takzvané nemoci AIDS jsou lidé s pozitivním testem považováni za nemocné – i když nemají žádné příznaky. To umožnil pouze jeden testovací postup. HIV pozitivním lidem byly podávány léky poškozující tkáně a pokud byli do té doby bez příznaků, dostali „příznaky nemoci“ nejpozději v okamžiku, kdy léky užívali. Správný termín je „příznaky otravy“. Na tomto místě doporučujeme film: „I won’t go quietly“ od Anne Sono. Film najdete na Youtube. 

Od roku 2020 se za nemocné považovali nejen zdraví lidé, kteří byli pozitivně testováni, ale mohli být dokonce zavřeni do karantény. 

Ti, kteří nedodrželi podmínky karantény, museli počítat s pokutou. Dne 18. 1. 2021 vyšel v deníku Hamburger Morgenpost článek s titulkem: „Pro narušitele karantény: Na severu začíná fungovat první věznice Corona“. Deník Morgenpost napsal, že ve Šlesvicku-Holštýnsku a brzy také v Hamburku mají být uvězněni ti nejhorší „porušovatelé pravidel“. Karanténa se nachází v areálu záchytného centra pro mladistvé v Moltsfelde v Neumünsteru, kde může být pod zámkem umístěno celkem šest osob. Stará se o ně 30 vysloužilých důstojníků[3]. 

Zatímco HIV pozitivní lidé museli „pouze“ trpět sociálním vyloučením („Nedotýkejte se ho, má AIDS!“), Corona umožnil zavírat lidi „legálně“ („na ochranu před obyvatelstvem“). A nejen to – ze strachu z nákazy si mnoho lidí od sebe udržuje odstup, dotýkání je zcela vyloučeno. 

Kdo byl ještě na jaře 2020 přesvědčen, že během pandemie Corona bylo hospitalizováno nebo dokonce zemřelo extrémně velké množství lidí, může se nyní několika kliknutími přesvědčit o opaku. Pohřební ústavy musely vyhlásit zkrácený pracovní úvazek a od ledna do srpna 2020 bylo jen ve venkovských oblastech uzavřeno čtrnáct nemocnic. Pohotovostní klinika Corona s 500 lůžky, která byla postavena ze země na berlínském výstavišti za 40 milionů eur, nepřijala jediného pacienta, protože byl nedostatek nemocných. Centrum bylo do září 2021 zcela demontováno. 

Příslušná média tvrdila, že je potřeba každé nemocniční lůžko a že nemocnice dosahují svých kapacitních limitů. Operace musela být odložena kvůli vysokému objemu Corony. To však byla naprostá lež – zatím se odhaduje, že v roce 2020 muselo být uzavřeno přes 20, pravděpodobně až 25 nemocnic. Pro srovnání, v negativním rekordním roce 2019 bylo nadobro uzavřeno celkem 47 nemocnic (z toho 19 ve venkovských oblastech)[4]. 

Pozitivní stránkou tohoto zjištění je, že se můžete přesvědčit, že pandemie nikdy nebyla a nebude. Alespoň ne viry nebo bakteriemi způsobujícími nemoci, protože ty neexistují. Pandemie strachu skutečně existuje. 

Na začátku pandemie Corony bylo údajně 27 lidí nakaženo novým virem, který u nich vyvolal příznaky zápalu plic. Později byly pomocí (PCR) testů „zaznamenány“ i osoby trpící nachlazením a kašlem. Tento postup je pak nejen považován za důkaz šíření viru, ale k základnímu onemocnění (zápalu plic) se automaticky přidávají další nemoci a tento konglomerát je vydáván za nové virové onemocnění nebo druh viru. Tato strategie byla v nejvyšší míře uplatněna u Covid-19, ale bylo ji možné pozorovat již desítky let před Coronou. Ne však v takovém měřítku, protože zatímco v letech před rokem 2020 se v Německu provádělo v průměru asi 2000 testů (na chřipku) ročně na „infekci“, do července (2021) bylo na tzv. virus Sars-Cov-2 testováno (často několikrát) více než 65 milionů lidí[5]. Nezahrnuje četné testy prováděné ve škole, ve stanech apod. A testy budou pokračovat – konec je otevřený (od března 2022: konec je slíben na 2.4.2022 – počkejme si a uvidíme). Koneckonců, k udržení pandemie potřebujete lidi, kteří byli pozitivně testováni. Ty mohou vzniknout pouze na základě falešných výsledků testů nebo na základě velkého množství testů.

V letech před rokem 2020 byla atypická pneumonie stále klasifikována jako chřipka na základě typických příznaků. Od jara 2020 byl náhle jakýkoli respirační příznak nově vynalezenou nemocí Covid-19. Je třeba si uvědomit, že v současné době patří mezi příznaky nově vyhlášené nemoci Covid-19 jakákoli rýma, horečka, poruchy čichu a chuti, dušnost, zkrácení dechu, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti končetin, bolesti břicha, gastrointestinální příznaky, kožní vyrážka, zánět spojivek, zduření lymfatických uzlin, ospalost a poruchy vědomí. 

Nyní by se dalo smířlivě tvrdit, že se jedná o nový lékařský poznatek, který se sleduje. Pak ale vyvstává otázka, proč nebyly všechny tyto příznaky klasifikovány jako závažné onemocnění před rokem 2020. Co byly před rokem 2020 neškodné drobnosti, je nyní považováno za vysoce nakažlivé a nebezpečné klinické obrazy? Něco nemůže být v pořádku. 

Je faktem, který nezpochybňuje ani ortodoxní medicína, že komplex příznaků chřipky obsahuje téměř identické příznaky jako Covid-19. Kdyby byli lidé testováni na chřipku v době Corony, komplex příznaků by se stále nazýval chřipka. 

Udržování pandemické situace mezinárodního rozsahu je způsobeno výhradně nevalidovanými postupy PCR testování. Bez dobré vůle občanů, kteří důvěřují politikům, lékařům a vědcům, by však nebylo možné nic. 

Když lidi vyděsíte, uvěří čemukoli – jak jinak byste mohli přimět lidi, aby souhlasili s nošením látkové respirační masky s obsahem mikroplastů na obličeji, a pak je přesvědčit, že tato zcela neúčinná, dokonce škodlivá maska je ochrání před nemocemi? 

Řetězec globálních nejistot, včetně vyhlášené epidemie SARS, finanční krize, teroristických útoků z 11. září 2001, údajných biologických zbraní atd., lidi zneklidňoval a děsil po celá desetiletí. I z tohoto důvodu bylo snadné pandemii učinit věrohodnou. Stačilo zfalšovat jen pár obrázků, například s prázdnými regály v supermarketech, dramatické záběry jednotek intenzivní péče a několik rozložených rakví (které, jak se později ukázalo, byly vyfotografovány 3. října 2013 na jednom z ostrovů ve Středozemním moři (Lampedusa, Sicílie) po lodní katastrofě) a téměř všichni uvěřili v pandemii, která nikdy neexistovala a nikdy existovat nebude. Nikdo se už na nic neptal. Proč by měli? Když se bojíš, neptáš se, ale posloucháš.

Základní zdi budovy lží se však stále více otřásají: Protože PCR test (základ pro masivní omezení základních práv) nebyl nikdy validován a není vhodný ani pro diagnostické účely a rozhodně nemůže prokázat infekci, podal právník Dr. Reiner Füllmich v USA a Kanadě hromadnou žalobu. Tato žaloba je rovněž projednávána u soudu v Německu [6]. 

Kromě toho se připravují další žaloby ve Švýcarsku a Německu, které obsahují zásadní otázku, zda virus existuje. 

Dne 17. února 2022 byla podána jedna z nejvýznamnějších žalob švýcarské moderní éry. Tato žaloba je velmi výbušná, protože žalovaný musí předložit vědecký důkaz o existenci viru. Tato žaloba je vedena s více než 10 000 spolužalobci a jejich právníky. 

Vzhledem k tomu, že Dr. Wu Zinyou (z CCDC – čínského zdravotnického úřadu) v rozhovoru pro NBC 6. ledna 2021 rovněž uvedl, že virus není izolovaný[7], lze předpokládat, že pravda rychle vyjde najevo po celém světě. Časopis „Der Wochenblick“ o tomto rozhovoru informoval podrobněji s titulkem: „Vědci varují: Studie o coroně jsou založeny na modelech, nikoli na faktech[8]“. 

V listopadu 2021 zveřejňuje jeden z nejprestižnějších lékařských časopisů na světě The Lancet, že SARS-CoV-2 nebyl izolován. Preprint publikace „The Lancet Respiratory Medicine: Role of exosomes in false-positive covid-19 PCR tests“ obsahuje výbušnou informaci, když v části CONCLUSIONS WITH RECCOMENDATIONS (Závěry s doporučeními) uvádí: „Při konzultaci příslušných publikací [11] bylo zjištěno, že příslušný genetický materiál byl identifikován výpočetně, aniž by byl vytvořen izolát příslušných virových částic a aniž by byly fyzicky odděleny od jiných nosičů genetického materiálu, které by mohly být přítomny v biologických vzorcích.“. Proč to většina lidí nechápe?

Sarah Luzia Hassel-Reusingová (obránkyně lidských práv ve smyslu rezoluce OSN 53/144) připravuje trestní oznámení pro Mezinárodní trestní soud v Haagu. 

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí je prováděnými opatřeními Corony postiženo trestněprávně relevantním způsobem, a to aspektem tzv. bílého mučení (podle Prof. Bidermana; to zahrnuje podle bulletinu Amnesty International: izolaci, zbavení sociálních kontaktů, narušení spánkového rytmu, stres a osobní ponížení – pozn. překl.: např. hadr na ústa[9]), žádá o svědectví, o posuzovaných trestných činech a aktech mučení[10].

V roce 2020 musela chřipka ustoupit nově nárokovanému onemocnění Covid 19. V Německu hlásí Institut Roberta Kocha (RKI) pro rok 2020 412 úmrtí na chřipku a přibližně 11 000 „corona úmrtí“ (k listopadu 2020). 

Pro srovnání, v Německu zemřelo v zimě 2017/2018 na chřipku během osmi týdnů 25 100 lidí, aniž by byla vyhlášena epidemie nebo aniž by byli lidé vyzváni k častému používání dezinfekčních prostředků. V letech 2016/2017 zemřelo v Německu na příznaky související s nachlazením 22 900 lidí[11]. 

Od prosince 2020 došlo k náhlému prudkému nárůstu počtu lidí, kteří zemřeli na údajný virus. Internetová platforma „Statista“ náhle zaznamenala nadměrnou úmrtnost – o 22 791 úmrtí více, a to během dvou měsíců[12]. 

Co se stalo? Proč lidé předpokládali, že během dvou měsíců zemřelo dalších 22 791 lidí z Corony? Většina lidí v pandemii věřila a viděla se v tom její potvrzení. Dobrý argument proti odpůrcům… ale z těch 22 791 lidí jich více než 90 % zemřelo ve věku nad 80 let. Kde byli naši staří lidé? Jak s nimi bylo naloženo? Správně: seděli v domovech důchodců a byli izolováni, protože stát vyhlásil, že jim musí být poskytnuta zvláštní ochrana. Mnozí odmítali jíst – a někteří zemřeli na vyhublost. Většina z nich chtěla jen znovu vidět svou rodinu, a proto se nechala i očkovat. Ale právě to jim bylo po očkování dále odpíráno. Pokud nezemřeli na očkování, zemřeli na nelidské podmínky izolace. Někteří tomu říkají vedlejší škody, my to považujeme za smrt po mučení. 

Zamyslete se prosím nad tím, co bylo napsáno. Zejména staří lidé a děti zoufale potřebují sociální kontakt. Pouze lidé středního věku, kteří v dětství zažili společenskou pospolitost, jsou schopni překonat delší období izolace. Staří a slabí lidé jsou však více závislí na sounáležitosti, společenství, objetí atd. 

Již v 19. století se při krutých pokusech na vývoji jazyka (Kasper-Hauserovy pokusy) dospělo k závěru, že děti (a staří lidé), kterým se dávalo pouze jídlo, ale ne pohlazení nebo oslovení, umíraly. Pravděpodobně nejznámější pokus na toto téma je připisován Fridrichu II. z Hohenstaufenu (1194-1250, římský císař, německý král, pozorovatel přírody a spisovatel). Císař chtěl zjistit, jaký byl původní jazyk lidí. Matky byly odebírány od svých novorozených dětí a předávány ošetřovatelkám. Směli jim dávat mléko a umývat je, ale nesměli na ně mluvit ani je hladit. Všechny děti zemřely. Děti nemohly přežít bez radostných a upřímných pohlazení a proslovů. Totéž se během „pandemie“ stalo starým lidem v domovech, kteří byli na pokyn vlády izolováni a byl jim odepřen jakýkoli sociální kontakt. 

Představte si například, že jste svobodní a nemáte rodinu, děti ani blízké přátele. Nyní vám byla diagnostikována rakovina. Najednou ztratíte veškerou naději, protože není nikdo, kdo by vás povzbudil, vyjádřil vám soucit a útěchu. Proč by mělo být ještě dobré žít? Stejná nebo podobná věc se stala starším lidem v domově, o nichž se předpokládalo, že zemřeli na Coronu. Ano, většina z nich skutečně zemřela na Coronu – ale ne na “virus”, nýbrž na nelidská opatření vlády. Lze to říci jen jasně: Právě teď dochází k neuvěřitelnému zločinu proti lidskosti. Bohužel jen velmi málo lidí je schopno to rozpoznat, protože jednak předpokládají, že nemají žádné odborné znalosti v oblasti virologie a jednak jsou ochromeni strachem. Když se bojíte o svůj život, myslíte jen na něj. Na všem ostatním už nezáleží. 

Stojí za zmínku, že Martin Adam napsal softwarový program, pomocí kterého zpracovává data z RKI pomocí speciálního vyhodnocení pro osoby (věková skupina 80 let a více). Porovnával počet nárokovaných úmrtí na Covid-19 (v uvedené věkové skupině) v období od 1. 1. 2020 do 27. 12. 2020 s počtem úmrtí od 28. 12. 2020 do 24. 2. 2021. Očkování proti Corona bylo v Německu zahájeno 26. 12. 2020 ve věkové skupině 80 let a starší. Dospěl k děsivému závěru, že počet úmrtí na deklarovanou nemoc Covid 19 v lednu a únoru (2021) je téměř všude minimálně stejně vysoký jako v předchozích dvanácti měsících roku 2020. V 51 okresech je úmrtnost více než čtyřikrát vyšší a ve 22 okresech z nich dokonce více než šestkrát vyšší[13]. 

Příslušnou internetovou stránku včetně grafů naleznete pod odkazem na zdroj [13]. 

Kromě chřipky téměř úplně vymizel i pomyslný “norovirus”, který má způsobovat střevní infekci a to od doby, kdy se objevila Corona. V roce 2020 bylo noroviru připsáno 4000 střevních infekcí, přitom v roce 2019 prý touto nemocí trpělo ještě asi 10 000 lidí, což je asi o 60 % méně v roce 2020[14]. 

Jak se říká: „Kdo má uši k slyšení, ať slyší, a kdo má oči k vidění, ať vidí.“ Protože „příznaky chřipky“ a střevní infekce jsou součástí komplexu příznaků nemoci Covid 19, která je od roku 2020 prohlašována za novou. 

Z klobouku lze vykouzlit libovolný počet symptomů. To znamená, že čím více příznaků je nemoci přisuzováno, tím více lidí na tuto nemoc, v tomto případě Covid-19, zemře. 

Tvrdí se, že očkování proti chřipce a/nebo přikrývání úst a nosu pomohlo vytlačit chřipku a smyšlený norovirus a že všechny nemoci způsobuje zhoubný virus Sars-Cov-2 spolu s jejich údajnými mutacemi. Možné je všechno… Také souvislost příčiny úmrtí s očkováním je nadále bagatelizována a pitvám je bráněno, aby i tyto oběti mohly být zahrnuty do statistik Covidu. 

Jedná se o taktiku, která odvádí pozornost, nebo o uklidnění veřejnosti? Jsou si politici vědomi nebezpečí očkování? Dne 17.3.2021 přinesl deník Berliner Morgenpost zprávu, že dvacet zemí včetně Německa pozastavilo očkování vakcínou AstraZeneca kvůli úmrtím[15]. 

Dne 19. 3. 21 bylo v Německu obnoveno očkování společností AstraZeneca. 

Dne 30. 3. 2021 přinesl deník Tagesschau zprávu, že kvůli dalším případům trombózy několik německých spolkových zemí prozatím zastavilo očkování vakcínou AstraZeneca u osob mladších 60 let[16]. Od 60 let budou nadále dostávat vakcínu, která může vyvolat smrtelné trombózy. Ministři zdravotnictví mají vše promyšlené… Prosím, zamyslete se nad tím. 

Většina lidí má velkou důvěru v medicínu a věří, že jim lékaři a farmaceutický průmysl chtějí a mohou pomoci. Navzdory převládajícímu tlaku na návratnost není ani jedno z toho zcela vyloučeno. Je jistě jen málo lékárníků a lékařů, kteří si své povolání zvolili z čistě sobeckých důvodů a kvůli prestiži. Většina z nich věří, že dělají něco dobrého, a jsou pevně přesvědčeni, že dělají správnou věc. Jejich výcvik bohužel neumožňuje jiný pohled na věc. Problém dnešní aplikované medicíny je založen na velmi jednostranném vysvětlovacím modelu, který je na jedné straně zaměřen na boj a válku a na druhé straně se o něm učí a věří se mu. Konvenční medicína i její pacienti, kteří jsou přesvědčeni o schopnostech zdánlivě pravé, moderní a zavedené medicíny a farmacie, jsou natolik svázáni svými materialistickými myšlenkami, že si již nedokáží představit medicínu, která by zahrnovala duchovní, duševní a fyzický aspekt. Lékařskému výzkumu se však podařilo vyvrátit sám sebe tím, že pomocí zobrazovací techniky rentgenové tomografie mozku (CCT) [17] dokázal, že aktivace duševních konfliktů vede k tzv. nemocem (ve skutečnosti: symptomům) a že lze zobrazit biologické fáze a morfologické změny, které v mozku probíhají. 

Většina lékařů a lidí věří, že očkování pomáhá porazit nemoci, protože nemají jiný vysvětlující model nemoci. Proto jim tento postoj nelze vyčítat. Nic jiného se prostě nenaučili. 

Vakcíny ani symptomatická léčba léky nejsou schopny „nemoci“ vyléčit, ani se dozvědět něco o jejich vývoji a prevenci. Pouze se znalostí univerzální biologie lze dosáhnout něčeho pozitivního. Tyto znalosti se zatím na univerzitách nevyučují, každý si je musí osvojit sám. 

Uvážíme-li, že očkování proti chřipce se provádí již téměř osmdesát let bez sebemenšího úspěchu, mělo by to nejen objasnit smysl očkování, ale také prokázat chronické selhání virologie. Očkování proti chřipce dodnes nemůže prokázat žádný objektivní přínos. Je nejen neúspěšná, z lékařského hlediska zcela nesmyslná, ale také velmi nebezpečná, jak je vidět z nesčetných zranění způsobených očkováním. Od roku 1990 se počet očkování proti chřipce zvýšil osmkrát, zatímco počet úmrtí na chřipku a zápal plic na 100 000 obyvatel zůstal stejný. První výjimkou je rok 2020, kdy jako zázrakem tyto nemoci již neexistují. Navzdory neúnavným a finančně velmi výnosným očkovacím kampaním se počet hospitalizací v důsledku chřipky a zápalu plic nesnížil, ale naopak vzrostl o 40 %[18]! 

Už jen na základě těchto poznatků by mělo být očkování proti chřipce (a také všechna ostatní očkování) okamžitě zakázáno a ukončeno. Samozřejmě o tom nepřemýšlejí, protože jim nejde o zdraví populace, ale o finanční výnos.

Dne 2. ledna 2021 zveřejnil Frontal+ na YouTube video, v němž Thomas Kalmund uvádí, „že lékaři, vědci a statistici si stále častěji všímají nedostatků ve studiích a protokolech, které vedly ke schválení vakcíny (pozn.: vakcína společnosti Pfizer/BioNtech; „Corona vaccine“). Schválení vakcíny je kritizováno, protože „u testovaných osob se již vyskytly život ohrožující vedlejší účinky“. Pozitivní účinek očkování byl jen stěží nebo vůbec neověřitelný. V protokolu o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Covid 19 o 376 stranách, který společnosti Pfizer a BioNtech předložily americkému regulačnímu úřadu ke schválení vakcíny Corona, se lze dočíst, že 84 % testovaných osob vykazovalo nežádoucí reakce na očkování. Z dokumentů také vyplývá, že ačkoli neočkované osoby měly vyšší pravděpodobnost nákazy „Covid-19“, méně než 2,5 % z nich onemocnělo závažnou formou. Na druhé straně podíl závažných onemocnění mezi očkovanými činil 12,5 %. Při očkování „Corona“ je tedy až pětkrát vyšší riziko těžšího průběhu onemocnění. Thomas Kalmund dále uvádí: „Vzhledem k celkovému počtu 18 000 účastníků studie očkování ochránilo 154 osob, tj. méně než jedno procento očkovaných. Vezmeme-li v úvahu i očekávané reakce na očkování, nelze očekávat, natož prokázat, že by očkování ulevilo zdravotnickému systému“[19]. 

Naopak, náklady na očkování se zvýší. V únoru 2022 vystoupil Andreas Schöfbeck, generální ředitel zdravotní pojišťovny BKK ProVita. Porovnal údaje zdravotních pojišťoven s hodnotami Institutu Paula Ehrlicha a došel k šokujícímu závěru, že pravděpodobně 2,5-3 miliony lidí v Německu se po očkování vakcínou Corona léčilo kvůli vedlejším účinkům očkování. Celkový počet nežádoucích účinků je tedy mnohonásobně (o 1000 procent!) vyšší než počet nežádoucích účinků, které uvádí PEI [20]. A místo toho, aby údaje prošetřil nebo očkování okamžitě zastavil, byl vedoucí BKK s okamžitou platností odvolán z funkce. 

Udělali jsme zkušenost, že postižení po nesmyslném očkování proti chřipce trpěli mnohem závažnějšími příznaky, které jsou způsobeny reakcí organismu na toxiny (reakce na otravu) a/nebo prodělaným konfliktem. Vzhledem k tomu, že neexistují viry, proti kterým by se dalo očkovat, není divu, že všichni očkovaní lidé měli i po očkování proti chřipce nebo coroně příznaky spojené s nachlazením, tedy „chřipku“. 

Thomas Jefferson (z „nezávislé“ Cochrane Collaboration) shromažďuje a vyhodnocuje studie o chřipkových vakcínách již řadu let. K přístupu k očkování proti chřipce uvedl: „Optimistický a sebevědomý tón při předpovídání cirkulace virů a účinku inaktivovaných vakcín, který neodpovídá skutečným důkazům, je pozoruhodný. Příčiny jsou pravděpodobně složité a pravděpodobně jsou způsobeny nepřehlednou směsicí střetů s pravdou a střetů zájmů“[21]. 

Problematičnost očkování proti chřipce přitom uznává mnoho vědců[22]. Další informace naleznete v odkazu na zdroj [22]. 

 Za každoročně se opakující reklamou na očkování proti chřipce (a všechna ostatní očkování) se skrývá pouze strašení a chamtivost po zisku. Cílem cíleného strašení je přesvědčit občany, kteří jsou od přírody důvěřiví a nemají přehled o zdravotních problémech, aby se nechali očkovat „za poplatek“. 

Na dalším rozšiřování trhu s vakcínami a zvyšování jejich prodeje má zájem především farmaceutický průmysl a politicky ovládaný tisk. V roce 2020 bylo ještě považováno za konspirační teorii a bylo tak označeno i Spolkovým ministerstvem zdravotnictví s mediálním účinkem, že život lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, bude výrazně omezen. 

Například ve svobodě cestování nebo návštěvy divadla či restaurace. Již v roce 2021 se však i tato konspirační teorie stala realitou a lidé byli definováni podle 2G, 2G+ a 3G. Ti, kteří nebyli očkováni, nesměli navštěvovat restaurace, kina ani jiné veřejné akce. Dokonce i soukromá setkání s rodinou a přáteli byla zákonodárcem přísně regulována. 

Prof. Stefan Hockertz (nar. 1960; biolog, imunolog a toxikolog) v rozhovoru pro mnichovský rozhlas v srpnu 2020 varoval, že „vakcína Corona“[23] způsobuje milionům lidí úmyslné ublížení na zdraví. 

Stejně tak mohl varovat před očkováním proti chřipce a všemi ostatními vakcínami. Na otázku, proč „vakcína Corona“ získala přes noc urychlené schválení, Prof. Dr. Hockertz odpověděl: „To je politický tlak. (…) Když politika určuje vědu, obvykle to končí fatálně.“ „Politika,“ řekl Hockertz, „má na vědu takový vliv, že se věda ohýbá, protože je závislá na politice.“ Tvrzení profesora Hockertze nejsou v zásadě ničím novým, neboť tento přístup vznikl v 19. století, kdy převládalo období válek a válečnického myšlení. Již v tomto období bylo myšlení nyní plně státem podporované „vědy“, včetně „epidemiologické medicíny“, určeno tímto směrem, který byl po staletí formativní. 

To nyní odhalila „Corona“ v roce 2020 a pojmenovalo ji mnoho odvážných vědců. A právě v tom spočívá příležitost pro nás všechny, abychom pochopili, co je skutečně v sázce, a zbavili se strachu. 

„Vědci,“ řekl Prof. Dr. Hockertz, „kteří se ozvali v době „Corony“, jsou nezávislí a je to vidět v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Skupiny lidí, kteří se odváží klást otázky, jsou ekonomicky nezávislé. Proto se mohou – prozatím – svobodně vyjadřovat, aniž by se museli obávat ekonomických ztrát.“[24] 

 V prosinci 2020 Angela Merkelová vyzvala k novému tvrdému uzavření, které bylo prodlouženo do 18. dubna 2021. Vycházela přitom z dokumentu Akademie věd Leopoldina. Článek má sedm stran, ale na šesté a sedmé straně jsou uvedeni pouze přispěvatelé. Na vědeckou práci, která má ospravedlnit obnovení uzávěry, tak zbývá sotva pět stran. Je přehnané označovat výluku za „smrtelnou ránu pro ekonomiku“? Rozhodněte se sami. 

Článek obsahuje pouze dva odkazy na vědecké studie. Dokument je plný znepokojivých prohlášení a drastických návrhů, jak zavést další tvrdou výluku. Nemá cenu papíru, na kterém je napsána a stěží se dá považovat za vědeckou práci. Mezi „přispěvateli“ tohoto dokumentu jsou Prof. Dr. Drosten a prezident Institutu Roberta Kocha, Prof. Dr. Wieler. Pokud se budeme řídit Drostenovými slovy, „dokument neobsahuje rady, ale jasné a konečné varování vědy“. Dokument obsahuje také následující větu: „Přísnější opatření mají smysl i z ekonomického hlediska…“ [25]. 

 Rána do břicha všem podnikatelům. 

Pod zdrojem [26] naleznete nápis. 

Kromě veterináře a prezidenta Institutu Roberta Kocha, Prof. Dr. Wielera, je jedním z členů „Leopoldiny“ také manžel Angely Merkelové, Joachim Sauer. Instituce je z 80 % financována spolkovou vládou a z 20 % spolkovou zemí Sasko-Anhaltsko. Nezávislý, vědecký výzkum by měl vypadat jinak a umožnit vyjádřit se i zástupcům, kteří mají jiný názor. Pokud berete v úvahu pouze jednostranné, „vědecké“ úvahy, nevyhnutelně se dostanete do slepé uličky. Ve vědě by měli být žádaní především lidé, kteří mají schopnost laterálního myšlení. Jsou obohacením a odlišují se od těch, kteří opakují staleté hypotézy. 

Každý, kdo pochybuje o tom, že tzv. infekční nemoci, jako jsou chřipka, spalničky, černý kašel, zarděnky, korona a všechny ostatní nemoci, jako je rakovina, roztroušená skleróza, cukrovka a vysoký krevní tlak, pocházejí zvenčí, nejsou dědičné nebo jsou způsobeny „špatnou stravou“, je na správné cestě. Všichni ostatní potřebují srozumitelné vysvětlení, odkud a proč tyto „nemoci“ (nebo spíše příznaky) pocházejí.

Jakmile pochopíte univerzální biologii, musíte přijmout fakt, že neexistuje žádný „viník“ (např. virus nachlazení, autoimunitní procesy, bakterie, viry atd.), na kterého byste mohli svalit vinu za nemoc, kterou trpíte. Zodpovědnou osobou jste vy sám. Z tohoto důvodu věnovala Giuliana Lüssi ve své knize „Univerzální biologie – způsob života“ (2020) celou kapitolu odpovědnosti.

To, co nazýváme nemocí nebo příznaky nemoci, vychází z biologických procesů, které probíhají v těle. Tyto biologické procesy, které jsou velmi často „procesy uzdravování“, jsou nesprávně interpretovány jako nemoc. K tomu, aby se organismus uzdravil sám, potřebujeme pochopení univerzální biologie a důvěru v přírodu. Obojí lze snadno získat, protože „biologický zdravý rozum“ nese tyto prapůvodní znalosti již tisíce let. Je třeba ji pouze znovu aktivovat. To je však možné pouze tehdy, když se osvobodíte od falešných přesvědčení. Pokud se člověk dokáže zbavit zavádějícího učení konvenční medicíny, intuitivně pochopí správnost univerzální biologie.

Skutečnost, že dnešní medicína je na sestupné dráze, lze ilustrovat pouze na příkladu „rakoviny“: počet případů rakoviny se od roku 2012 do roku 2018 celosvětově zvýšil o 4 miliony a počet úmrtí na rakovinu se zvýšil o 1,4 milionu[27] (k roku 2018). 

Podle prognózy WHO se počet ročních případů rakoviny na celém světě do roku 2040 zdvojnásobí (na základě roku 2018). V roce 2020 bylo zjištěno, že každému třetímu Evropanovi byla během života diagnostikována rakovina[28]. 

Počet úmrtí na rakovinu v průmyslových zemích rok od roku stoupá a navzdory všem eufemistickým řečem se šance na vyléčení většiny rakovin za posledních 50 let nezlepšily. V roce 1976 byla v Německu diagnostikována rakovina u 152 000 osob, v roce 2018 to bylo 238 345 osob. 

Proto obvykle neexistuje žádná vyhlídka na vyléčení – alespoň ne pomocí konvenční lékařské léčby. 

V následujících kapitolách, které budeme postupně zveřejňovat, najdete informace o univerzální biologii, které vám umožní pochopit biologické systémy a dozvědět se, proč jste onemocněli. Pochopíte, že to, co dnes ještě chápete pod pojmy nemoci, nákaza a viry, je něco úplně jiného. Logicky pochopíte princip živých organismů a budete schopni porozumět složitým biologickým procesům. Jakmile rozpoznáte skutečné souvislosti, trvale ztratíte strach z nemocí, nákaz nebo virů. 

Pochopíte, že žádný fyzický příznak se nemůže objevit bez předchozího duševního zranění (traumatu/rány osudu). 

Obohaťme se a inspirujme se společně pro univerzální biologii, biologii podle Dr. Hamera a pro pravdu, která vyjde na světlo – pro svobodu a pospolitost beze strachu, s mnoha radostmi, smíchem a pospolitostí pro nás a naše děti a jejich děti. 

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 25. března 2022 Příspěvek Ursuly Stollové Každý si myslí, že chřipce nebo nachlazení rozumí a ví, jak se cítí a jak na něj působí, ale málokdo ví, proč se tolik příznaků spojuje do jednoho klinického obrazu a odkud a proč nemoc vlastně pochází. Většina…

Sdílet na sociální sítě