GNM: CHEMICKÁ VÁLKA

Přeložil: Vladimír Bartoš

Chemická válka proti rakovině sahá až do první světové války.

Právě tam se poprvé testovaly chemické látky, které se dnes podávají pacientům s rakovinou ve formě tablet a ampulí, a to při skutečném použití v terénu. Nebojovalo se však proti žádné rakovině, ale proti nepřátelským vojákům. Armáda tuto látku nazývala Yperit (Mustard Gas, hořčičný plyn) – což je odvozeno od označení „žlutý kříž“ na obalech. Ti, kteří se těchto vražedných jedů nadýchali, umírali za strašných muk. Za druhé světové války se zjistilo, že tento bojový plyn napadá převážně kostní dřeň a lymfatický systém, tedy právě ty orgány, kde se tvoří a ukládají bílé krvinky. Vzhledem k tomu, že při leukémii a rakovině kostí dochází k množení bílých krvinek, začal se tento válečný plyn v odměřených dávkách používat jako lék proti těmto formám rakoviny. Dnes se tato látka v lékařské profesi nazývá „LOST„, což je zkratka odvozená od výrobců Lommel a Steinkopf.

Mnohé z léků, které se dnes používají při léčbě rakoviny, takzvané „Nitrogen LOST Connections“, nejsou ničím jiným než chemicky upravenými verzemi dřívějších válečných plynů. Kromě nich se používají také jedy odvozené z hub a rostlin.

Od: Christian Bachmann, Die Krebsmafia, 1986

Další texty ke studiu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325736/?fbclid=IwAR120t1c4eqBCU-x0i7B2ZKigM9NAfIZjmwhcrFZ-brXvGY56_kFGFLVJjY

Sdílet na sociální sítě

Přeložil: Vladimír Bartoš Chemická válka proti rakovině sahá až do první světové války. Právě tam se poprvé testovaly chemické látky, které se dnes podávají pacientům s rakovinou ve formě tablet a ampulí, a to při skutečném použití v terénu. Nebojovalo se však proti žádné rakovině, ale proti nepřátelským vojákům. Armáda…

Sdílet na sociální sítě