Alec Zeck: Přejděme ke kořenům: Neexistuje žádný důkaz SARS-CoV-2.

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Na adresu bojovníků za svobodu, kteří prosazují myšlenku existence “virů”: Pokud se nezačneme zabývat kořenem lži, budeme tuto hru hrát navždy.

D. Alec Zeck

29. dubna 2022 

Nejprve bych chtěl začít tímto – odvolávání se na autoritu není vědecký důkaz. Protože argument typu „říká to odborník“ není důkaz. Logické klamy nenahrazují vědecké důkazy, které se striktně drží vědecké metody. Nezajímají mě vaše reference – důležité jsou důkazy, které dodržují vědeckou metodu.

Když žádám o *jednu* práci, ve které byl virus izolován, purifikován, charakterizován a sekvenován přímo z tekutin nemocného hostitele a nikoli jako výsledek buněčné kultury, pochopte, že žádám o základní důkaz existence viru.

Virologové předpokládají, že v tekutinách, které jsou předkládány buněčné kultuře (vedle DMEM, fetálního hovězího séra, amfotericinu B/gentamicinu atd.), je přítomen virus a předpokládají, že virus ve vzorku sople způsobuje cytopatický účinek buňky.

Nikdy nezjistili, že virus je přítomen v tekutinách nemocného hostitele, to za prvé, a za druhé, nikdy neodebrali zmíněný virus z tekutin a nepředložili jej zdravému hostiteli, aby zjistili, zda způsobuje onemocnění.

Každý elektronový mikrografický snímek toho, co virologové označují jako virus, je výsledkem experimentu na buněčné kultuře.

Když jsou virologové, imunologové atd. požádáni, aby předložili jedinou práci, která ukazuje virus izolovaný, purifikovaný, charakterizovaný a sekvenovaný přímo z tekutin nemocného hostitele (což nemohou předložit), odpovídají některou z následujících odpovědí:

1. „Virus je příliš slabý na to, aby byl izolován/purifikován přímo z tekutin.“ 

Dobře… ale také říkáte, že virus je schopen volně cestovat vzduchem, přežít na povrchu několik hodin, dostat se do těla, dostat se k buňce a vniknout do ní, unést její mechanismus a začít se replikovat?

2. „Nejste virolog, nemáte právo určovat, co je to izolace.“ 

Dobře, ale proč nedokážete předložit jediný fundamentální důkaz, který by potvrdil vaše tvrzení, že virus je přítomen v tekutinách nemocného hostitele a je příčinou nemoci?

3. „Virus potřebuje hostitele, aby se mohl replikovat, proto používáme buněčnou kulturu.“ 

Ale *je* v tekutinách nemocného člověka, že? Tak proč nemůže být odebrán přímo z tekutin? A jak víte jistě, že ostatní složky buněčné kultury nezpůsobují CPE? Dále, jak víte, že „virus potřebuje k replikaci hostitele“, když jste nikdy žádný virus přímo z tekutin nemocného hostitele neizolovali, nepurifikovali, necharakterizovali a nesekvenovali? Jak víte, jak se chová v přírodě, když jste ho v přírodě ani nenašli? A co je lidské tělo, když ne obří buněčná kultura?

4. „V tekutinách není přítomno dostatečné množství viru, aby bylo možné jej izolovat/přečistit.“ 

Promiňte – cože? Myslel jsem, že se bavíme o patogenním původci onemocnění, který zahlcuje organismus a u skutečně nemocných lidí vytváří vysokou „virovou nálož“. Není jich v tekutinách dost? Kolik lidí by muselo být přítomno, aby bylo přítomno „dost virů“? Jak můžete přisuzovat vlastnosti něčemu, u čeho jste nejprve neprokázali, že existuje v přírodě (v tekutinách nemocného hostitele)?

Pseudověda je cokoli, co se neřídí vědeckou metodou, ale tvrdí, že je vědecké. Virologie nikdy nepotvrdila základní tvrzení o existenci patogenního viru v tekutinách nemocného hostitele a nikdy neprovedla kontrolní pokusy. Virologie je pseudověda.

Pokud vyslovíte hypotézu „X existuje a způsobuje Y“, pak musíte prokázat, že X existuje, a přímo pozorovat, že X způsobuje Y.

Nemůžete říci „existuje-li X, pak Y. A když mám Y, tedy X existuje“, pokud jste nikdy neprokázali, že X existuje, a neviděli jste, že způsobuje Y. Logický omyl potvrzující důsledek.

Tvrzení zní: „patogenní virus existuje v tekutinách nemocného hostitele“. Přirozenou a logickou odpovědí na toto tvrzení je: „předložte prosím důkaz, že patogenní virus existuje v tekutinách nemocného hostitele.“. To je to, co žádáme. Je to jednoduché a tento důkaz NIKDY nebyl prokázán. 

Navíc, kdyby všichni na světě pochopili důsledky této skutečnosti, celá tato šaráda by skončila:

Stefan Lanka, virolog, provedl vůbec první *řádné* kontrolní experimenty jak virologických experimentů s izolací viru na buněčných kulturách vero, tak tzv. genomické sekvenace SARS-COV-2- základní důkaz pro celý COVID19. 

Nejprve pro kontext vysvětlím postup, který používají všichni virologové k „izolaci“ viru. 

Pokud si přečtete metodiku jakéhokoli „článku o izolaci viru SARS-COV-2“, zjistíte, že postup je následující:

Minimálně filtrované vzorky hlenu z nemocného hostitele se přidají do buněčné kultury vero (opičí ledvinové buňky) spolu s cytotoxickými antibiotiky, jako je gentamicin/amfotericin (obvykle v trojnásobné normální koncentraci). Přidává se také „minimální živné médium“, což je minimální množství živin – DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) a fetální bovinní sérum – pro udržení buněk naživu. Někdy také přidávají trypsin. Buňka se rozpadne na hromadu fragmentů – říká se tomu cytopatický efekt. Fragmenty pak obarví a zahřejí, aby je připravili pro elektronovou mikroskopii, vyfotografují je a nazvou „viry“.  

V první fázi Stefanova kontrolního pokusu postupoval úplně stejně, až na to, že do kultury nevložil vzorek z nemocného hostitele (o němž virologové předpokládají, že obsahuje virus, ale nikdy ho neověřili), ale použil všechny ostatní stejné složky. Došlo k naprosto stejnému cytopatickému účinku, což dokazuje, že základní důkaz, který virologové používají k tvrzení o existenci patogenního viru, je čistá pseudověda.

Ve druhé fázi kontrolního pokusu Stefan použil všechny stejné složky jako v kontrolním pokusu (antibiotika, minimální živné médium atd.), jen místo hlenu, který údajně obsahuje virus a údajnou virovou RNA, která se nahrává do počítačového programu a vytváří takzvaný „virový genom“, přidal kvasinky.  Jak popisuje Dr. Cowan ve své nedávné knize Breaking the Spell (Prolomení kouzla, český překlad ZDE), „důvodem přidání kvasinkové RNA je způsob, jakým se genom „viru“ nachází, totiž počítačový proces zvaný „alignment“. Proces zarovnávání začíná s fragmenty RNA a konstruuje teoretický genom – takový, který nikdy neexistuje v žádném bodě skutečného vzorku. Tento genom nikdy neexistuje v žádné osobě a nikdy neexistuje v neporušeném stavu ani ve výsledcích kultivace; existuje pouze v počítači a to na základě procesu zarovnávání, který tyto krátké kousky uspořádá do celého „genomu“. Z tohoto důvodu se každý kompletní genom SARS-CoV-2 označuje jako „in-silico“ genom, tedy genom, který existuje pouze v počítači. Pokud máte dostatek těchto fragmentů RNA a poskytnete šablonu, počítač dokáže znovu vytvořit jakýkoli genom.“

Stefan dokázal znovu vytvořit 100 % takzvaného genomu SARS-CoV-2, aniž by byl přítomen klinický vzorek nemocného člověka, ale náhodný vzorek kvasinek. 

Mohl by existovat patogenní virus způsobující onemocnění? Určitě. Mohli by existovat i jednorožci. Mohli by tam být také skřítci. Jejich existence však také nebyla nikdy prokázána. Rozdíl je v tom, že nikdo nevyslovuje odvážná tvrzení o skřítcích a jednorožcích a nesnaží se na základě těchto tvrzení a následného nedostatku důkazů restrukturalizovat celou společnost. Když vznášíte odvážná tvrzení, jsou zapotřebí pádné důkazy – zejména pokud chcete kvůli těmto tvrzením převrátit celý svět naruby. V případě virů nám chybí důkazy a převrátili jsme celý svět vzhůru nohama. Byla existence patogenního viru způsobujícího onemocnění vědecky prokázána? Ne. Důkazy jsou v lepším případě velmi nedostatečné a v horším případě zcela pseudovědecké a podvodné, a pokud se nyní nedostaneme ke kořenům, budeme tuto hru hrát navždy. Vždy bude hrozit nová varianta, nová takzvaná biologická zbraň, která unikla z laboratoře, a masky, injekce, společenské distancování budou vždy na stole, dokud se nepřestaneme odvolávat na slova odborníků a nezačneme řešit jasné nesrovnalosti v logice i vědeckých důkazech pro celou oblast virologie.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Na adresu bojovníků za svobodu, kteří prosazují myšlenku existence “virů”: Pokud se nezačneme zabývat kořenem lži, budeme tuto hru hrát navždy. D. Alec Zeck 29. dubna 2022  Nejprve bych chtěl začít tímto – odvolávání se na autoritu není vědecký důkaz. Protože argument typu „říká…

Sdílet na sociální sítě