GNM: ROZHOVOR RYKE GEERD HAMERA S JOZEFEM MIKLOŠKEM

image_pdfStáhnout PDF

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

Publikováno s laskavým svolením Mgr. Kariny Kurtové, https://celostnezdravie.sk/

Nedávno jsem se v Nitře setkala s Doc. RNDr. Jozefem Mikloškem, DRSc. - vědcem, autorem mnoha knih, článků a statí, bývalým poslancem a velvyslancem Slovenské republiky a v letech 1997-2000 prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy na Trnavské univerzitě. V roce 1998 umožnila Lékařská fakulta Trnavské univerzity Dr. Hamerovi, autorovi Germánské nové medicíny (známé též jako Nová medicína), kterou se zabýváme v naší poradně, prokázat platnost zákonů GNM na 7 pacientech s celkem 20 jednotlivými onemocněními. Dokument potvrzující platnost systému Dr. Hamera, který Dr. Hamerovi vydala univerzita, najdete na našich webových stránkách v sekci "Poradna - Germánská Nová Medicína". Kromě společné fotografie z našeho setkání a dojemného věnování, které mi pan Mikloško napsal ve své poslední vydané knize "Lidé a doba (z mého života)" z roku 2017, bych se s vámi ráda podělila o kapitolu, kterou Jozef Mikloško věnoval Dr. Hamerovi ve své knize "Velmi přísně tajné - Jak jsme byli svobodní", vydané v roce 2000. Popisuje v ní své setkání s Dr. Hamerem a zveřejňuje jejich společný rozhovor o Germánské nové medicíně:

Hamerův případ se ke mně dostal náhodou. Nejprve mě zaujal kvůli svému lidskoprávnímu aspektu, protože Hamer byl za své názory po léta tvrdě trestán, pak kvůli svému vědeckému aspektu, protože univerzitní obec po léta odmítala jeho myšlenky zkoumat a potvrdit či odmítnout, a nakonec kvůli svému humanitárnímu aspektu, protože pokud je na něm alespoň špetka pravdy, pak je třeba pomoci milionům pacientů.

Geerd Hamer (64) je vysoký, usměvavý, ale také tvrdý lékař, když je třeba. Od roku 1981, kdy oznámil objev Nové medicíny (NM), má problémy zejména v Německu: jeho převratný objev postavil na hlavu dosavadní Školskou medicínu (ŠM). Poté, co mu bylo v roce 1986 odebráno lékařské oprávnění k výkonu praxe v Německu, byl v roce 1997 v této zemi odsouzen k 19 měsícům vězení. Díky mým písemným intervencím u právních a soudních instancí, mimo jiné u jejich ministra spravedlnosti Behrense, se dokonce podařilo dosáhnout toho, že byl po 10 měsících věznění podmínečně propuštěn. Německo, kde mu hrozí nové uvěznění, však opustil a žije v zahraničí. Podle jeho advokáta Mendela, s nímž jsem se setkal, se jedná o bezprecedentní případ soudní nespravedlnosti. Hamerův postoj se někdy zdá být příliš tvrdohlavý a netaktní. Na druhou stranu roky utekly jako voda a nikdo nechce jeho metodu oficiálně vyzkoušet, přestože ve světě se jí už mnozí úspěšně řídí.

O NM existuje řada knih, dokumentárních filmů a webové stránky. Speciální nakladatelství Amici di Dirk Verlag vydává několik Hamerových knih o NM, kterou popisuje na konkrétních případech. Jeho kniha vyšla již v sedmi vydáních: Rakovina – nemoc duše, nejnovější stav poznání vyjde knižně později v roce 1999. Známý německý historik vědy, prof. Hanno Beck, který se rovněž zabývá potlačovanými vědeckými myšlenkami a pronásledovanými vědci, napsal knihu o Hamerovi – Příklad potlačování poznání. Helmut Pilhar z Rakouska vydal v roce 1996 otřesnou 600stránkovou knihu o potlačování pravdy: OLIVIA – Deník osudu, v níž podrobně popisuje případ své dnes jedenáctileté dcery. Případ vyvolal v Rakousku skandál, přičemž rodiče, kteří mají ještě další tři děti, se plně postavili na stranu NM.

Hamer již několikrát navštívil Slovensko. Setkání s ním jsou plná dynamiky a nadšení. Jeho způsob léčby se netýká jen rakoviny, ale všech nemocí. Nemoc není zhoubná porucha, ale je to smysluplný biologický program, který probíhá paralelně ve třech rovinách Psychika – Mozek – Orgán. Pacient je chápán v jednotě těchto rovin, v nichž mozek, řídící centrum celého organismu, je vyšetřován nekontrastním skenem, CT – tomogramem a psychika je zkoumána podrobnými zpověďmi – osobními rozhovory lékaře s pacientem. Dnes se nemoci, zejména rakovina, léčí skalpelem, ozařováním a chemoterapií. Pacient je z léčebného procesu vyloučen, platí hypotéza vzniku metastáz. Hamer chemoterapii a radiologii zcela odmítá. Při vyšetření potřebuje pacienta a CT vyšetření, do zdravotnické dokumentace nahlíží v případě potřeby až poté. Podle oficiálních rakouských zdrojů přežívá přes 90 % jeho pacientů s rakovinou, podle německých zdrojů takové procento pacientů po chemoterapii umírá.

To je příliš vážná věc, a proto se touto záležitostí zabývám. Byl jsem svědkem Hamerových rozhovorů se slovenskými pacienty, byl jsem překvapen. Mluvil jsem s mnoha pacienty z celé Evropy, kteří se jeho metodou vyléčili z nejhorších nemocí. Při nedávné návštěvě Švýcarska na kongresu o NM jsem žasl nad osobními svědectvími lidí vyléčených z různých nemocí, nejčastěji z rakoviny, ale byla mezi nimi i roztroušená skleróza a dokonce i dítě s Downovým syndromem se výrazně zlepšilo.

V říjnu 1999 se v Rakousku objevil skandál. Sekretářka onkologického oddělení napsala stovkám pacientek s rakovinou dělohy, jejichž histologický nález byl pozitivní na zhoubný nádor, že nález je negativní. Pacientky byly uklidněny, nedostaly žádnou další léčbu a když byly nyní vyšetřeny, jak se jim daří, zjistilo se, že žijí a nádor zmizel. Neznám motivy sekretářky, ale v Hamerově metodě je právě zhoubnost děložního nádoru signálem, že je ve fázi hojení.

Trnavská univerzita, zastoupená mnou jako prorektorem, děkanem fakulty prof. V. Krčmérym a předsedou komise prof. J. Pogádym, podepsala 11. 9. 1998 prohlášení, že s vysokou pravděpodobností předpokládáme, že NM je správná a domníváme se, že otázka využití NM v praxi by měla být prozkoumána. Prohlášení vzbudilo celosvětový zájem.

Nedávno mi z pohraničí v Bergu volal štáb německé televize, který se mnou chtěl udělat rozhovor v pořadu TV Aktuel v opozici proti Hamerovi. Když dlouho čekali na hranicích, sdělil jsem jim telefonicky své stanovisko. Dohodli jsme se, že se druhý den sejdeme a rozhovor uděláme. Připravil jsem se a v bílé košili jsem čekal, až mě pozvou do bratislavského hotelu. Na pohovor čekám dodnes – když viděli, že jim mé názory nevyhovují, otočili se v Bergu a jeli tisíc kilometrů zase domů.

Následující rozhovor jsem natočil na video už v září 1998. S jeho zveřejněním jsem vyčkával, nechtěl jsem vzbudit pozornost ani zde, kde by snad NM mohla být prověřena. Při vydávání této knihy však nemohu toto přátelství zamlčet. Rozhovorem chci přispět k tomu, aby se tato metoda dostala do povědomí vědecké komunity.

Geerde, řekni nám něco o svém životě, co ho ovlivnilo?

Byl jsem normální internista, moje žena byla také lékařka, měli jsme čtyři děti. Pracoval jsem na univerzitní klinice, chtěl jsem být dobrým lékařem. Udělal jsem několik vynálezů, například pilku na kosti a skalpel, který byl dvacetkrát ostřejší než ostatní skalpely. Když jsem operoval, přemýšlel jsem, jak by se daly věci vylepšit. Chtěl jsem na patentech vydělat peníze, abych mohl pracovat zdarma jako lékař pro chudé. Všechno se změnilo, když v roce 1978 jeden šílený princ zastřelil mého syna Dirka ve spánku. Po třech a půl měsících a devatenácti operacích mi Dirk zemřel v náručí, ale princi se nic nestalo. Bylo to těžké období, hodně jsem trpěl. Moje žena náhle onemocněla rakovinou, já jsem také dostal rakovinu varlat. Přemýšlel jsem, jestli to nemohlo být způsobeno šokem, který jsme utrpěli. V té době jsem byl na klinice a vyšetřil jsem 200 pacientů – všichni měli šokový zážitek. Na univerzitě v Tubingenu jsem později na toto téma předložil habilitaci. Odpor lékařů byl obrovský, protože tento objev postavil dosavadní medicínu na hlavu.

Co jsi kromě medicíny ještě studoval?

Chtěl jsem podrobněji studovat některé přírodní a společenské vědy – rozhodl jsem se pro fyziku a teologii. Školská medicína je dogmatická medicína, nedává prostor k úvahám, zda je to jinak. S vydáváním patentů jsem neměl problémy, ale od té doby, co jsem přišel s Novou medicínou, nemám mezi lékaři žádné přátele. Na klinice mi řekli: buď se zapřisáhnu, že budu dělat školskou medicínu nebo musím odejít. Raději jsem z kliniky odešel.

Je pravda, že v Rakousku existuje centrum Nové medicíny, že máte kliniku v Koblenci? Kde v Evropě znají Novou medicínu?

Myšlenky NM jsou známé, i když mě kliniky odmítají, vždy si najdou důvod. Všude mi říkají: co po nás chcete, my jsme ŠM. NM přímo ohrožuje pozice lidí. Pozice profesorů, kteří léčí v onkologii metodami ŠM, by po přijetí NM byly nesmyslné. NM také zpochybňuje současné metody léčby a to nejen v onkologii, všechny chemoterapeutické firmy a přístroje na ozařování by byly k ničemu.

Proč ti neschválili žádost o habilitaci? Proč ti v Německu odebrali licenci k výkonu lékařské praxe?

O habilitaci v Tubingenu žádám už 17 let, to je smutný rekord. Chtěli mi to zamítnout, ale udělali formální chyby, takže to soud nepovolil. Lékařské oprávnění mi odebrali v roce 1986, několikrát mě upozorňovali, že když odpřisáhnu věrnost školské medicíně a vzdám se Nové medicíny, mohu se k praxi vrátit. Zákaz výkonu praxe mám už 12 let.

Jak došlo k tvému odsouzení a uvěznění?

Byl jsem odsouzen k 19 měsícům vězení za to, že jsem třikrát zdarma hovořil s pacienty o NM. V Německu máme zákon o léčení – na základě tohoto zákona je možné umělými právními kroky se zlým úmyslem dosáhnout toho, aby byly bezplatné informace vyhodnoceny jako poradenství, které soudce může kvalifikovat jako léčení. Kvůli zákazu mé lékařské praxe mě v roce 1997 zavřeli do vězení. Kdybych zítra v Německu mluvil o NM, dostal bych opět půl roku. Důvody svědomí nejsou v našem soudnictví respektovány. Podle svého svědomí – když vím, že Nová medicína dává lidem až 95% šanci na přežití oproti 98% nepřežití školní medicíny – jsem povinen o tom lidi informovat. Soud to nerespektoval, nezajímalo ho, kde je pravda, chtěl to jen zakázat, izolovat mě a násilně psychiatrizovat. Pokusili se o to asi šedesátkrát, desetkrát to udělali a bylo jasné, že mě prohlásí za nepříčetného, protože jsem podle nich ztratil pojem o realitě – když milion lidí řekne A a já řeknu B, tak jsem nepříčetný. Je to horší než ve středověku, tehdy každý věděl, že se dělá zlo, dneska ne. Předstírají, že je to demokratické a legální, ale jsou to metody gulagu.

Jaká je situace v médiích, nenašel se aspoň jeden odvážlivec, který by se tě veřejně zastal a požadoval vědecké přezkoumání Nové medicíny?

Neuměl jsem si to představit, ale média jsou prostě jen proti. Farmaceutické koncerny patří k superkapitalistům, dnes dostávají 300 až 500 tisíc DEM na pacienta za chemoterapii a tato pseudoléčba zabíjí – 98 % pacientů po sedmi letech s touto pseudoléčbou nepřežije. Léčba Novou medicínou stojí 5 až 10 tisíc DEM a pacienti pak mohou žít dalších 30 až 40 let. Prof. Hanno Beck, nestor dějin přírodních věd, řekl, že tady jde o jeden z nejhorších zločinů lidské společnosti.

Jak jsi se měl ve vězení, co jsi tam dělal, ty, intelektuál, tvůrčí člověk a lékař?

Bylo to strašné, člověk je zavřený jako králík v kleci. Nejhorší bylo, že jsem musel počítat s tím, že mě každý den násilím odvezou na psychiatrickou kliniku, kde mě prohlásí za blázna. Samotné vězení nebylo tak špatné, žil jsem tam s vrahy, násilníky a zločinci, ale i oni zůstali lidmi. V německém soudním systému se předtím muselo vše dokázat, do té doby platila presumpce neviny obviněného. Teď stačí věc doložit a soudce ji může subjektivně prohlásit za dokázanou. Dnes je obžalovaný od počátku vinen a musí prokázat svou nevinu. Měl jsem asi 50 prohlášení a svědectví na podporu účinnosti Nové medicíny, soud to nebral v úvahu. Zvenčí to vypadá, že je to legální, ale je to zákulisní diktát. Média mě jen kritizovala, nevěnovala pozornost mým úspěchům. Byl jsem jen „šarlatán – zavřete mu hubu!“. Všichni byli stejní – proti téhle mašinérii nemáš šanci.

V čem se NM liší od ŠM? Jak můžeš tvrdit, že NM je přírodní věda? Platí závěry pouze pro rakovinu a pouze pro lidi?

V NM jsem objevil 5 biologických přírodních zákonů, které lze vždy ověřit na podobných blízkých případech. Udělali jsme to na sedmi případech i na Slovensku, sami jste to viděli a potvrdili, že to funguje. V ŠM nejde o zákony, ale o hypotézy a statistiku – z toho se lékaři snaží odvodit nějaký význam. V ŠM nejsou žádná prokázaná fakta, jsou to jen domněnky. Nemoci jsou uspořádány a popsány v knihách, musí se to umět nazpaměť, dokonce i terapie se musí umět nazpaměť, proč tomu tak je, nikdo neví. V NM je „nemoc“ smysluplný biologický program. Dříve jsme ve školní medicíně měli 500 „studených“ a 500 „teplých“ nemocí, v Nové medicíně máme dvoufázové smysluplné programy, složené ze studené a teplé fáze. Ve školské medicíně se nemoci nazývají maligní, jsou vykolejením, poruchou – lékař proti nim bojuje chemoterapií a ozařováním. V Nové medicíně jsou „nemoci“ speciální programy vyvolané biologickými konflikty člověka. Tak jako má jelen svůj výběh, má ho i člověk – rodinu, auto, byt. Pokud v něm dojde k nečekanému konfliktu, nikoliv psychickému, ale biologickému, tento program se dá do pohybu. Takovými konflikty mohou být partnerské konflikty, konflikty mezi rodiči a dětmi, konflikty při odloučení, sexuální konflikty atd. Analogické je to i u zvířat a rostlin. U zvířat, stejně jako u člověka, lze po konfliktu v mozku pozorovat odpovídající ohnisko.

Oceňuji, že se při vyšetření pacienta díváš na člověka jako na celistvou osobnost, že zkoumáš tři paralelní roviny jeho života celostním pohledem jako detektiv.

Bezprostředně při konfliktu jsou v člověku zasaženy tři roviny: psychika, mozek a orgán. Například když vidím orgán, okamžitě vím, co uvidím v mozku a naopak. Na každé rovině se podílí asi 100 skutečností, takže celkem musíme sledovat asi 300 faktů, které musíme trpělivě zjišťovat v důvěrném rozhovoru s pacientem. Pokud žena vidí vážnou nehodu svého dítěte, pokud je pravák, začne jí v levém prsu růst nádor, aby dítě dostávalo více mléka a bylo dříve zdravé. Je zbytečné všechno hned odříznout. Pokud víme, o co jde a trpělivě počkáme, po vyřešení konfliktu, pokud se dítě uzdraví, se nádor tuberkulózně odstraní – žena už nepotřebuje více mléka. Je to smysluplný proces – víme, proč tomu tak je, rozumíme tomu, není třeba panikařit. Když někdo ženě řekne – máte zhoubný nádor, nastane šok, panika – za chvíli umřu. Když jí řeknete – váš konflikt se musí vyřešit, probíhá ve vás zvláštní program, jste v této jeho fázi, řešení je ve vašich rukou – je to jiná písnička.

Všiml jsem si u tebe velmi lidského, trpělivého přístupu k pacientům. NM se zdá být jednoduchá, musí lékař, který v ní působí, vědět víc než ve ŠM nebo stačí méně znalostí?

Nová medicína má zcela jiný vztah a porozumění mezi lékařem a pacientem. Ve školské medicíně jsou lékaři, primáři, přednostové – ti jsou vládci, pacienti jsou poddaní. Ti musí držet jazyk za zuby, protože nepřečetli tolik knih jako lékaři. V NM je všechno jinak, pacient je šéfem dění, my jsme jen jeho věrní sluhové, kteří mu chtějí pomoci vyřešením jeho konfliktů. Jak tvrdili pruští králové – chceme být služebníky lidu – to tvrdí i lékař v NM a podle toho jedná.

V Trnavě jsem se po shlédnutí tomogramu stále ptal pacienta na srdce. Pětasedmdesátiletý pacient neměl nikdy nic se srdcem, ani jeho rodina, ani jeho pes – neměl žádný konflikt. Když už byli přítomní nervózní z mé neústupnosti, pacient si vzpomněl, že mu kdysi dávno chtěl soused ukrást husy a když vyšel ven, zloděj – soused – ho sekerou seknul téměř do srdce – jen centimetr a umřel by. Byl jsem si jistý, že si tento pacient musí pamatovat nějaký konflikt se srdcem. Někdy pacient nechce svůj konflikt prozradit, je mu to nepříjemné nebo bolestivé. Lékař v NM musí vědět mnohem víc než lékař v ŠM. Tam jsou často specialisté na úzký obor – oko, ucho, srdce, tady musíte znát všechny oblasti, musíte znát orgány, mozek i psychiku – duši pacienta a tyto roviny kriminalisticky vyšetřit. Lékař k tomu musí mít charisma, jen tak může pacientovi pomoci. Pokud nenajde upřímný kontakt s pacientem, nemůže nic dělat. Myslím, že pro Novou medicínu se hodí asi 1 ze 100 dnešních lékařů.

Podle svědectví lidí může i chemoterapie prodloužit lidský život. Existuje několik velmi úspěšných benefičních koncertů, které Carreras uspořádal pro výzkum léčby leukémie. Předepíše někdy lékař chemoterapii sobě nebo rodině?

Každý člověk zažije nějaký zlom, náhlý šok, kdy mu stoupnou leukocyty, nemůžete to hned prohlásit za leukémii. Někdy mu dají pár kapek chemoterapie a po vyléčení, které by přišlo i samo, se dělá kampaň. Vím o pěti stech pacientech, u kterých byla prohlášena leukémie, ale když nepropukla panika, nikdo nezemřel. Po chemoterapii je v Německu oficiální úmrtnost 95 % po 5 letech a 98 % po 7 letech. V Rakousku jsme měli naše centrum v Burgau. Prokurátor ho nechal obsadit a z počítače si vzali 6500 adres lidí, kteří se s námi radili. Tady neplatí zákon o léčení, takže není zakázáno o NM mluvit. Úřady tyto pacienty prověřily a zjistily, že 6000 z nich žije. 92 %, nemyslel jsem si, že to bude tak dobré, protože všichni byli už léčeni školskou medicínou. Dokonce i u zvířat, která nemají tušení, že mají „rakovinu“, je míra vyléčení 80-90 %. Když pacient ví, že za pár měsíců bude jeho případ vyřešen, je klidný, vydrží to a vyléčí se. V Nové medicíně přežije téměř každý.

Lidé zažívají problémy a konflikty každý den, např. v dnešním Rusku mají lidé vážné konflikty vyplývající z chudoby a chaosu, který tam panuje. Proč každý neonemocní rakovinou nebo jinými nemocemi?

O psychických konfliktech, stresech, často víme, že přijdou a připravujeme se na ně. Biologické konflikty nás však šokují a okamžitě vyvolávají reakce, o kterých jsem mluvil. Následky nejsou zhoubné, když víme, o co jde a chceme konflikty řešit. Mám je přesně rozdělené spolu s jejich mozkovými a orgánovými reakcemi. Matka příroda dělá jen smysluplné věci, když jim rozumíme, můžeme je využít.

Na Slovensku jsi poprvé. Co od nás očekáváš a proč sis vybral právě Slovensko?

Slovensko, zejména ty a někteří tvoji kolegové v Trnavě, mi velmi pomohli tím, že se zajímali o mé výsledky – jsem za to velmi vděčný. Dali jste mi možnost udělat na sedmi pacientech to, co univerzity odmítly – ukázat, jak Nová medicína funguje v praxi. Sami jste konstatovali, že ty, matematik a prorektor V. Krčméry, onkolog a děkan, a Pogady, psychiatr, jste podepsali prohlášení, které vyvolalo ve světě velký ohlas. Bylo to revoluční, protože pozitivní prohlášení o NM vydalo již mnoho osobností a kolektivů, ale nikdy tak neučinila žádná univerzita. V přírodních vědách lze věci reprodukovat na nejbližších případech, to je v medicíně nevídané.

V Trnavě a Bratislavě jsme měli 7 případů s 20 zvláštními programy, což znamená položení asi 1500 otázek. Musíme dát trpícím pacientům šanci na záchranu života. Jsou to naši blízcí, kterým musíme před Bohem pomoci. Každých šest měsíců zbytečně zemřou na rakovinu asi tři miliony lidí. Naší povinností je říci pacientům, že existuje Nová medicína, že se mohou vyléčit. Chtěl bych tebe a tvé kolegy požádat, abyste tuto nabídku vzali vážně, všichni musíme něco udělat před svým svědomím a před Bohem – je to naše povinnost.

Žili jsme 40 let v komunismu, 9 let ve svobodě – blíží se 3. tisíciletí. Ale svět se řítí špatným směrem, i druhý Titanic se potopí, pokud zapomeneme na Boha a morálku. Zachránit nás může jen Bůh, to je můj jediný pohled na věc – jaký je tvůj?

Jsem vystudovaný teolog, ale nepatřím k žádné církevní denominaci. Od té doby, co znám NM a zázraky, které poskytuje z Božího díla, jsem uvěřil, i když ne denominačně. Stal se ze mě hluboce věřící člověk, který se těchto zázraků nemůže nabažit. Pacient, který dá lékaři důvěru a vyzná mu své nitro, může být zachráněn. Svět je propojen s celým vesmírem, dokonce i se zvířaty a rostlinami. Nemůžeme zvířata zabíjet a mučivě je převážet v autech přes krajinu. I oni mají jakousi duši, pocity, obavy, úzkosti a bolesti; i rostliny myslí a cítí. To vše je v jednotě začleněno do zázračného božského kosmu. Náboženství, které toto nebere v úvahu, nemá smysl. Mělo by také přijmout pět přírodních zákonů, které jsem objevil, pak bude mít lepší budoucnost. Celý svět se může změnit díky pokojné revoluci Nové medicíny. Současný svět a medicína jsou ve slepé uličce. Nová medicína dává lidstvu novou perspektivu a budoucnost, děkuji vám, že mi v tom pomáháte.

Hamer na Trnavské univerzitě v roce 1988
Původní rozhovor Hamera s Mikloškem
Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš Publikováno s laskavým svolením Mgr. Kariny Kurtové, https://celostnezdravie.sk/ Hamerův případ se ke mně dostal náhodou. Nejprve mě zaujal kvůli svému lidskoprávnímu aspektu, protože Hamer byl za své názory po léta tvrdě trestán, pak kvůli svému vědeckému aspektu, protože univerzitní obec po léta odmítala jeho…

Sdílet na sociální sítě