Dr. Mark Bailey: Líné lži Rogera Watsona

Zdroj

Přeložil: Vladimír Bartoš

13.8.2022

Dr. Roger Watson se nám představil na začátku tohoto roku, když napsal neobratný útočný článek proti Sam, který byl zveřejněn na webu The Daily Sceptic. Watson zjevně měl pramalé pochopení pro práci, kterou jsme vytvořili, a jeho útok proti Sam měl jen málo společného se skutečnou vědou. Sam ve svém vyvrácení napsala, že „většina jeho článku byla povahy ad hominem a nepotřebuje důstojnou odpověď, ale přesto přistoupím k tomu, abych se bod po bodu zabýval jeho nepřesnými vědeckými tvrzeními“. Watson byl v sekci komentářů ke svému vlastnímu článku zostuzen a Sam svým vyvrácením odhalila velké mezery v jeho znalostech virologie. Jeho zmatení ohledně klíčové otázky izolace virů pokračuje a jeho vlastní vysvětlení nejsou ani vnitřně konzistentní, jak je zjevně patrné z následujícího příkladu:

„Ve skutečnosti se podařilo vyčistit velké množství virů, často proti všem předpokladům.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic, březen 2022

„…viry nelze purifikovat; o tom není pochyb – jejich existence je prokázána jinými experimentálními metodami…“

Dr. Roger Watson, e-mailem, červenec 2022

Nikdy jsme si nepředstavovali, že by se Watson chtěl vrátit do dalšího kola, takže nás překvapilo, když publikoval další pomlouvačný článek, tentokrát na platformě, která si říká Country Squire Magazine. Článek byl pomlouvačný a zvažovali jsme, že podáme žalobu za pomluvu, než jsme si uvědomili, že nás někdo jiný předběhl vlastní žalobou proti tomuto malému plátku. Podle všeho jsou pachatelé stojící za touto webovou stránkou v hlubokých problémech a uchýlili se k veřejnému žebrání, aby se vykoupili z potenciálního účtu ve výši 500 000 liber. Zajímavé je, že Watson je současným šéfredaktorem časopisu Nurse Education in Practice vydavatelství Elsevier, ale obrátil se na problémový Country Squire, aby zveřejnil svůj pokus o charakterový útok proti nám.

Je neuvěřitelné, že článek nesl název „Baileys‘ Quoque“. Pojem quoque znamená použití útoků ad hominem k vykreslení chování a jednání oponenta jako neslučitelného s jeho argumenty, tj. jako pokryteckého. Watson neuvedl jediný příklad, kdy bychom tuto chybnou argumentační techniku použili, a pouze tvrdil, že je v naší práci patrná. Poté odkázal na blog, v němž se uvádí: „Útoky ad hominem se používají jako záminka pro vyhýbání se vědecké debatě.“. Ani v tomto blogu však nebyly žádné příklady toho, že by Baileyovi používali argumenty ad hominem.

Watson ve svém posledním článku necitoval žádný vědecký materiál pro svá tvrzení a rozhodně se neostýchal používat chybné argumenty, z jejichž používání nepodloženě obviňuje ostatní. Ve svém prvním skeptickém článku tvrdil, že důkazy pro viry lze provést pomocí odvolání se na obecné mínění, kde jako příklad uvedl Dr. Mikea Yeadona:

„Koneckonců, nejvyšší odpůrce (Covid) vaxxerů, Dr. Mike Yeadon, dal ve svém skvělém rozhovoru s Neilem Oliverem na GB News jasně najevo, že věří v existenci jedinečného viru.“

Dr. Roger Watson, The Daily Sceptic, březen 2022

Mike Yeadon následně provedl vlastní šetření metodik virologů a prohlásil, že nejenže neexistuje žádný důkaz o existenci SARS-CoV-2, ale že žádné respirační viry neexistují periodicky. Nyní bychom podle Watsona neměli Yeadonovi za vyjádření této nově nabyté skepse vůči patogenním virům již věřit:

„Mike Yeadon, bývalý vědecký pracovník a viceprezident farmaceutického gigantu Pfizer Inc, který se až do této chvíle zdál být hlasem rozumu nad Covid-19, se podepsal. (pod výzvu Vyřešení debaty o viru, pozn. překl.)“

Dr. Roger Watson, Country Squire Magazine, srpen 2022

Není to poprvé, co se Watson obrátil proti někomu, kdo mu nevyhovuje. Ve svém nedávném článku pro Country Squire se hanlivě vyjádřil o doktoru Andrew Kaufmanovi a spojil ho s pomlouvačným článkem na stránkách McGillovy univerzity. V roce 2020 však byl Watson spolu s Kaufmanem podepsán pod dopisem, v němž vyzval Borise Johnsona, aby prokázal, že „existuje virus, který způsobuje COVID-19“! Pokud se Watsonovi od té doby podařilo vyvrátit Kaufmanovy argumenty a argumenty ostatních spolusignatářů, nikdo z nás neví, jak a proč se tak stalo.

V článku Country Squire Watson uvedl, že „titulní popperovská metoda vedení vědy funguje prostřednictvím vyvracení hypotéz, a pokud takové vyvrácení nelze prokázat, hypotéza trvá“. Není jasné, co chtěl Watson říci o virologii, což je rysem většiny jeho textů na toto téma. Poukázali jsme na to, že virologie nikdy neprováděla řádně kontrolované experimenty, a tudíž se neřídila vědeckou metodou. Jádrem popperovské metody jsou experimenty založené na hypotézách a ověřitelné falzifikací, takže tím, že do ní vnesl tento argument, se střelil do nohy. Nechtěně upozornil právě na aspekt, kterému se virologové snaží vyhnout – falzifikaci vlastní hypotézy provedením platných kontrolních experimentů.

Poté prohlásil: „Člověk si může vybrat, zda bude ve výsledek věřit, nebo ne, ale musí také ‚bojovat férově‘, pokud se snaží zvrátit 100 let zavedenou teorii založenou na důkazech.“ Jsem také pro férový boj, ale pokud „po ovoci poznáte je“ označuje falešné proroky, pak je Watson v dobré společnosti…

Doktore Watsone, můžete nám, prosím, ukázat jedinou publikaci, která by se řídila vědeckou metodou a prokázala existenci viru mezi „100 let zavedenými teoriemi založenými na důkazech“?

Watson pak začal bezmyšlenkovitě opakovat tvrzení Steva Kirsche ohledně prohlášení „Vyřešení debaty o viru„. Sdělil: „Baileys & Co. nastínili řadu podle mého názoru naprosto dobrých experimentů a jejich výzva byla přijata, ale přestože tvrdí, že mají finanční prostředky, odmítli je poskytnout jednomu vědci, Dr. Kevinu McCairnovi.“ Poté odkázal na internetové stránky, které zřídil sám McCairn. V prohlášení „Vyřešení debaty o viru“ se jasně uvádí: „Na tomto experimentu by se podílelo 5 virologických laboratoří po celém světě a žádná z nich by neznala totožnost ostatních zúčastněných laboratoří.“ Watsonovi tedy mělo být naprosto jasné, že McCairn se z účasti na experimentech diskvalifikoval kvůli jeho sebepropagačním prohlášením.

Watson pokračoval v papouškování Kirsche, když prohlásil: „Jak vysvětlil Steve Kirsch, několik virologů jim nabídlo, že s nimi vstoupí do debaty, ale věrni své formě tuto nabídku nepřijali.“ Watson opět uvádí veřejnost v omyl, neboť ví, že to byl Steve Kirsch, kdo od výzvy k debatě, kterou učinil v lednu 2022, ustoupil. Watson si přečetl dokument „Vyřešení debaty o viru“, v němž se uvádí: „Místo abychom se pouštěli do zbytečných slovních přestřelek, ukončeme tento spor tím, že provedeme jasné, přesné a vědecké experimenty, které bez jakýchkoli pochybností ukáží, zda jsou tato tvrzení oprávněná.“ Stejně jako Kirsch odvádí pozornost od skutečnosti, že platné kontrolní experimenty nebyly ve virologii provedeny. O čem by tedy měla být navrhovaná debata nyní, doktore Watsone? 

Proč ve virologii nepotřebujeme kontrolní experimenty?

Watson se pak rozhodl zmínit online debatu, kterou zorganizoval hlasatel Tim Truth mezi mnou a Kevinem McCairnem. Watson nesprávně uvedl, že „je rychle zřejmé, proč Dr. Bailey souhlasil; Tim Truth je sám popírač virů a sotva nechal Dr. McCairna promluvit, zatímco Dr. Baileyho k tomu opakovaně vyzýval“. Ve skutečnosti byly před debatou McCairnovi věnovány hodiny vysílacího času během několika vystoupení na platformě Tima Trutha. Žádná z ostatních stran mi nebyla známa a webové stránky Sam obdržely 13. května 2022 od Tima Trutha následující e-mail:

Dobrý den, doktoři Sam a Marku,

Jsem v kontaktu s Dr. Kevinem McCairnem, který je toho názoru, že virus je skutečný a myslí si, že byl vytvořen v laboratoři. Snažím se domluvit debatu mezi ním a někým, kdo stojí na straně bez viru. On říká, že je proti. Chtěl by se některý z vás nebo oba postavit proti němu? Já bych sloužil jako nestranný moderátor a každý by mohl video použít podle svého uvážení. Pokud ne, možná víte o někom jiném, koho bych mohl požádat?

Byli jsme skeptičtí k tomu, že se někdo z tábora „provirus“ chce skutečně zúčastnit civilizované debaty, takže Sam odpověděla e-mailem ještě téhož dne:

Ahoj Time, pokud to nebude nějaký hon za senzací, Mark se rád zúčastní na vaší platformě, protože je to náš specialista na debaty. Mark se domnívá, že se bude pravděpodobně zabývat typickými tvrzeními, která vznášejí etablovaní virologové, ale pokud to bude pro vaše publikum užitečné, myslím, že to nevadí?

Watson podal velmi neupřímný popis debaty, když tvrdil, že jsem raději „vydal řadu vědecky nepodložených a neověřitelných tvrzení“, ale příznačně neuvedl ani jeden příklad takového tvrzení. Na závěr uvedl, že „navzdory jednostrannému charakteru debaty doktor McCairn s přehledem zvítězil“. Z toho, co jsem pochopil, vyplývá, že jediný, kdo tvrdil takový výsledek, byl McCairn a Watson si jeho podporou nijak neprospívá. McCairnovo chování během debaty bylo fraškovité, počínaje jeho neschopností pronést úvodní řeč, neschopností diskutovat o metodikách virologů, vyhýbáním se diskusi o tom, co zahrnuje platný kontrolní experiment, a jeho dětinskými výpady ad hominem. V případě, že slepý vede nahého, pokud jde o otázku existence viru, Watson vyzval své čtenáře, aby debatu sledovali. Já bych doporučoval totéž, i když s výhradou, že McCairnovy nedostatečné znalosti týkající se virologie a jeho časově náročné výlevy velkou část publika rozčilovaly.

Závěr Watsonova článku zněl, že Baileyovi vydělávají jmění tím, že lákají lidi na náš vlastní rozsáhle propracovaný obsah, který poskytujeme veřejnosti… zdarma. Prozradil, že na našich webových stránkách je na prodej kniha – ano, Rogere, to je kniha Sam, Virus Mania a je známo, že autoři často prodávají své vlastní knihy. Poté spekuluje, že web vydělává „závratných 1 500 000 dolarů ročně“. Jak Watson k tomuto fiktivnímu číslu přišel? Pomocí modelování, které možná inspiroval Neil Ferguson, vynásobil 5 dolarů počtem neplatících odběratelů kanálu Dr. Sam Bailey na YouTube. Již dříve jsem mu navrhl, že by nás mohl kontaktovat, abychom si ověřili fakta, ale on se místo toho rozhodl veřejně ztrapňovat takovými školáckými chybami.

Watsonovy bludy pokračovaly, když prohlásil, že „oba Baileyové jsou lékaři s lékařskou kvalifikací, kteří opustili alopatickou medicínu (používání testovaných léků) ve prospěch naturopatie (používání netestovaných léků)“. Opět jeho zápolení se základní terminologií je tristní. Alopatická znamená používání metod, jako jsou léky, chirurgie a ozařování – neznamená to „vyzkoušené léky“. (Watson se vyslovil proti vakcínám COVID-19, takže musí provádět mentální gymnastiku, aby rozhodl, kam do jeho definice zapadají). Naturopatie znamená vyhýbání se užívání léků a většině operací, místo toho se zaměřuje na dietní opatření a životní styl. To druhé je dobře a skutečně „vyzkoušený lék“, který vyživuje lidstvo po celé generace a který Baileyovi přijali pro naši vlastní rodinu. Propagaci teorie zárodků, imaginárních patogenů, dalších vakcín a léčiv rádi přenecháme Watsonovi. Při tomto tempu je pravděpodobně jedním z jejich nejhorších prodejců a jeho poslední snahy snad postrčily pár dalších lidí správným směrem k lepšímu zdraví.

Bohužel mám jen malou naději, že se bude angažovat na odpovídající vědecké úrovni, ale nabízím doktoru Watsonovi poslední otázku:

Souhlasíte s tím, že každý experiment, jehož výsledky mají být důkazem existence viru, musí nade vší pochybnost potvrdit všechny vlastnosti viru, jak je zahrnuje jeho definice*?

*malý intracelulární parazit schopný replikace, který způsobuje onemocnění a skládá se z genomu a bílkovinného obalu.

Sdílet na sociální sítě

Zdroj Přeložil: Vladimír Bartoš 13.8.2022 Dr. Roger Watson se nám představil na začátku tohoto roku, když napsal neobratný útočný článek proti Sam, který byl zveřejněn na webu The Daily Sceptic. Watson zjevně měl pramalé pochopení pro práci, kterou jsme vytvořili, a jeho útok proti Sam měl jen málo společného se…

Sdílet na sociální sítě